Serie:

OPINIE - Uit pure journalistieke interesse Mein Kampf toch eens gelezen. Het blijkt een ronduit fascinerend boek.

Ik was benieuwd of er enige grond schuilt in de vaak gehoorde stelling dat met de opkomst van de PVV ‘jaren-dertig-toestanden dreigen’. Vooraf drong de parallel zich ook aan mij tamelijk dwingend op: Duitsland in de jaren dertig, Nederland anno 2012. Crisis, populist, zondebok. Lees ‘moslim’ waar ‘Jood’ staat en de contouren van de ‘treinen naar het Oosten’ tekenen zich als vanzelfsprekend al weer af.

Na lezing kan ik zeggen: de parallel is onzinnig. Wie de 850 soms taaie pagina’s (in de Nederlandse vertaling) tot zich heeft genomen, zal iets dergelijks nooit meer durven of kunnen beweren. Wilders is géén Hitler-in-de-dop, zoveel wordt wel duidelijk. Alleen al om die reden zou het onbegrijpelijke verbod op het verhandelen van Mein Kampf onmiddellijk opgeheven moeten worden.

Welke schimmige macht is het toch die ons verbiedt dit boek vrijelijk te lezen? Mijn zoektocht begon met gesprekjes op fluistertoon bij Amsterdamse boekenstalletjes, handelaren die me onder de toonbank en tegen een fors bedrag – vanaf 75 euro – ‘wel aan een exemplaar konden helpen’. Via Twitter trof ik een collega-journalist die de Nederlandse vertaling ooit in België had gekocht, waar het boek gewoon in de handel is, en ik mocht de pil wel lenen. Overigens is de integrale tekst gewoon te downloaden, via Wikipedia, Radio-Islam.org of Stormfront.org, maar 850 pagina’s lezen vanaf een computerscherm…

Ja, lezen van Mein Kampf is ook in boekvorm een hele klus, reken op zo’n dertig uur studie. En ja, sommige hoofdstukken of passages zijn vrijwel ondoordringbaar. Paginalange politiek-historische uiteenzettingen over het Duitse politieke landschap van rond de Eerste Wereldoorlog: geen spannende lectuur. Wie wil nu lezen over centralisme versus unitarisme in de Weimar-republiek? Daarnaast bombastische lappen tekst à la ‘The World According to Adolf Hitler’: ook niet altijd even boeiend. Al zijn de gedachtekronkels soms weer ronduit vermakelijk in hun onnavolgbaarheid: zo wijdt Hitler een heel hoofdstuk aan de ‘strijd tegen de syfilis als primaire taak’.

Hoofdredacteur Arthur de Graaff van oorlogsnieuws-website Nieuws-wo2.tk zei vorig jaar tegen HP/De Tijd: ‘Geen zinnig mens gaat uit vrije wil dit hele ronkende en zeurende boek lezen, je haakt al af op pagina 3’. De afhakers hebben echter ongelijk. Want driekwart van het boek is – zoals gezegd – fascinerend. Wie Mein Kampf heeft gelezen, begrijpt niet hoe de wereld Hitler ooit heeft kunnen onderschatten. Het uitroeien van de ‘Joodse onderkruipsels’ wordt aangekondigd – de door Gabriel García Márquez bedachte romantitel ‘Kroniek van een Aangekondigde Dood’ was passend geweest.

Lezing vergroot ook het inzicht in de werking van propaganda, de immense macht van het woord. Het was Hitlers’ vooropgezette plan om zijn visie, zijn nieuwe wereldbeschouwing, in de Duitse bevolking te hameren. Net zo lang herhalen, net zo lang stampen, tot de boodschap aankwam, zo voorspelde hij al in 1924. Het is hem binnen vijftien jaar gelukt, zo weten we nu. In 1939 had hij de Duitsers mentaal gekneed tot een moordmachine, die op pad ging om de wereld te verlossen van de Joden. Lezing van Mein Kampf maakt duidelijk dat dit een zorgvuldig uitgestippeld pad was, een bewuste en zeer goed doordachte strategie. Iedereen had het al in 1924 kunnen weten.

Hitler geloofde heilig in de kracht van het gesproken woord. Een spreker kan, in tegenstelling tot een schrijver, rechtstreeks inspelen op emoties. Hij ziet hoe zijn toehoorders reageren en wat zijn woorden met het publiek doen, zo legt erkend meester-redenaar Hitler uit. Een interessante paradox is natuurlijk het gegeven dat Hitler 261.314 gedrukte woorden nodig had om zijn visie te ontvouwen.

De latere Führer, zo wordt verder duidelijk uit zijn boek, koos in zijn speeches ook bewust voor de psychologische aanpak van de overdrijving. Geen lange genuanceerde teksten, maar harde, korte oneliners, leuzen, motto’s, want die blijven hangen en die doen uiteindelijk hun werk. De boodschap moet binnengeramd. Zou Wilders Mein Kampf hebben gelezen?

Hitlers inhoudelijke boodschap is onthutsend in zijn radicalisme en zijn openlijke gewelddadigheid. Tegenstanders moeten terechtgesteld, bij tienduizenden tegelijk, hij schrijft het letterlijk. De Joden moeten uitgeroeid, het staat er, zwart op wit, tientallen keren. Het antisemitisme druipt van honderden en nog eens honderden pagina’s, onophoudelijk. ‘De Jood is en blijft een parasiet, die ten koste van zijn gastheer leeft, die zich als een schadelijke bacil over een groter terrein uitbreidt, waar maar een goede voedingsbodem voor hem te vinden is: maar waar hij verschijnt, daar sterft na kortere of langere tijd het volk dat hem herbergt’ (pagina 373).

Ongedierte, sluipmoordenaars der natie, gifmengers, zwendelaars, pestilentie: de lijst haatdragende, agressieve en onheilspellende scheldwoorden is eindeloos. ‘Indien de Joden alleen waren op deze wereld, dan zouden ze enerzijds volkomen in hun eigen vuil en viezigheid, en anderzijds vol haat tegenover elkaar staan en wederzijds trachten elkaar te bezwendelen en uit te roeien’. Heeft iemand Geert Wilders ooit kunnen betrappen op dit soort teksten over moslims?

Niet alleen de Joden moeten het in Mein Kampf overigens ontgelden. Negers zijn ‘Zoeloekaffers’ of ‘halfapen’, vrijmetselaars en marxisten zijn marionetten van het internationale beurskapitaal – ofwel de Joden. Het Arische ras is de hoogste menssoort ter aarde en moet, om zelf te kunnen overleven, alle zwakkere mensvarianten onderwerpen of uitroeien. Om de Arische soort te laten overleven moet vooral ook het bloed zuiver blijven. Vermenging betekent verzwakking en uiteindelijke ondergang van de Ariër, redeneert Hitler. ‘De zwartharige Jodenjongen loert urenlang, met duivelse vreugde op het gelaat, op het meisje dat hij dan met zijn bloed schendt, en daarmee aan haar volk ontrooft (pagina 398)’.

Ook immigratie is gevaarlijk. Hitler fulmineert tegen een door Joden geleid Frankrijk dat Afrikanen uit de Franse kolonies toestaat zich in Europa te vestigen: ‘Het waren en zijn de Joden, die de negers aan de Rijn deden komen, steeds met diezelfde geheime ideeën bezield en met dezelfde scherp omlijnde doelen voor ogen, n.l. om door verbastering, die door zo iets noodzakelijkerwijze moet optreden, het gehate blanke ras te vernielen, van zijn culturele en politieke hoogte neer te halen, en aan zichzelf te onderwerpen. Want een raszuiver volk, dat zich van zijn bloed bewust is, zal nooit door de Jood kunnen worden onderworpen. De Jood zal op deze wereld altijd alleen over bastaards kunnen regeren. De dictatuur van het proletariaat’, zo komen alle eindjes in Hitlers psychopathische brein telkens weer bij elkaar. ‘Daarom is het tegenwoordig vooral de Jood die hitst en hitst, opdat Duitschland volkomen vernietigd zal worden (pag. 767)’.

Wie zich verdiept in Mein Kampf zal, kortom, snel genoeg ontdekken dat de teksten van een onvergelijkbaar andere orde zijn dan zelfs de allerradicaalste ideeën van de PVV. Een poging beide ideologieën aan elkaar te knopen, kan niet anders dan onsmakelijk worden genoemd.
Tegelijkertijd zijn de parallellen tussen de bewegingen, de organisaties, frappant. Eénmansstructuren, alle macht aan de leider, beide begonnen als kleine cellen die tegen de heersende maatschappelijke stroom oproeien. Duidelijke taal, onverzoenlijke standpunten, onophoudelijk waarschuwen voor één vijand of gevaar. Maar daarmee houdt de vergelijking ook wel op. Voor een beter begrip van het huidige politiek-maatschappelijke klimaat in Nederland, en vooral voor een reëlere inschatting van de bedreigingen voor de democratie, is het uitermate nuttig om Mein Kampf te lezen. Leg het in de Nederlandse boekwinkels!

Reacties (119)

#1 P.J. Cokema

Sorry Sjors, maar ook zonder het boek te lezen is Hitler fascinerend. Die hele geschiedenis is fascinerend. Walgelijk fascinerend in de zin van: hoe is dat toch allemaal mogelijk geweest?

Je had het boek eigenlijk in het Duist moeten lezen, dan was je waarschijnlijk ook nier verder dan bladzij 3 gekomen.
Zodra Duiters (quasi) academische taal uitslaan is het snel niet meer te volgen. Je zou de boekjes van de (Duitse) RAF eens moeten lezen. Mikt op een andere doelgroep, bekritiseert andere verschijnselen, maar het is ook niet te lezen.

Anno 2013 is het niet nodig dat boek te lezen. We kunnen voldoende weten welk een gekkigheid Hitler in zij kop had en hoe hij dat bij (een behoorlijk deel van) het Duiste volk erin heeft weten te krijgen. Ik ben niet voor een verbod, maar is zoveel betere en interessantere literatuur.

 • Volgende discussie
#2 Kalief

Je kunt Mein Kampf niet lezen zonder de wetenschap dat die schrijver de latere Führer is en dat er daadwerkelijk een massamoord op joden is geweest. Je probeert in het boek voortekenen te vinden van die latere gebeurtenissen. En wie zoekt die vindt.

Historisch gezien zijn juist al die voor ons onbelangrijke zaken interessanter, zoals je voorbeelden over centralisme versus unitarisme en syfilis. Want dat waren blijkbaar zaken die de Duitsers van toen bezighielden. Ter vergelijking zou je moeten kijken wat Wilders vind van de rol van de provincies of van aids.

En je moet er rekening mee houden dat Wilders strafbare uitspraken probeert te vermijden. Alleen daarom al zul je Wilders niet kunnen betrappen op teksten over moslims zoals Hitler die over joden uitte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Christian Jongeneel

Maar waarom is de strijd tegen de syfilis nou een primaire taak?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jos van Dijk

Welke schimmige macht is het toch die ons verbiedt dit boek vrijelijk te lezen?

In Nederland ligt het auteursrecht/publicatierecht bij de Staat der Nederlanden (al is dat omstreden). In 2007 heeft de Tweede Kamer in meerderheid negatief gereageerd op een voorstel van toenmalig minister Plasterk om het verbod op een heruitgave op te heffen (http://static.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2007/9/12/120907_meinkampf.html)
In Duitsland heeft de deelstaat Beieren het auteursrecht dat over twee jaar verloopt. Om de neonazi’s voor te zijn wil men tegen die tijd een wetenschappelijk-kritische uitgave op de markt brengen. Iets dergelijks is in Nederland in 1997 ook al gesuggereerd door minister Sorgdrager (D66).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 pedro

De parallel is onzinnig? Ja, PVVers hebben doorgaans geen boeken van 850 bladzijdes gelezen, laat staan geschreven, en heel veel zaken die in MK behandeld worden, zullen zeker geen parallel kennen in de huidige tijd. Maar dan ben je niet bezig met het zoeken naar overeenkomsten, maar met het zoeken naar verschillen. En dan is het eigenlijk wel grappig, dat je allereerst een heel grote overeenkomst constateert…

de kracht van het gesproken woord. Een spreker kan, in tegenstelling tot een schrijver, rechtstreeks inspelen op emoties. Hij ziet hoe zijn toehoorders reageren en wat zijn woorden met het publiek doen

bewust voor de psychologische aanpak van de overdrijving. Geen lange genuanceerde teksten, maar harde, korte oneliners, leuzen, motto’s, want die blijven hangen en die doen uiteindelijk hun werk

“Zou Wilders Mein Kampf hebben gelezen?”… is je vraag na deze 2 alinea’s, waarin je een overduidelijke overeenkomst constateert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pedro

Een interessante paradox is natuurlijk het gegeven dat Hitler 261.314 gedrukte woorden nodig had om zijn visie te ontvouwen

Ga er maar aan staan. We kunnen Hitler niet met Hitler vergelijken, want de inhoud van zijn boek is zo verschillend van de inhoud van zijn uitspraken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Olav

Ik heb nog nooit iemand, en zeker geen serieus te nemen personen, horen beweren dat Wilders de moslims metterdaad wil uitroeien dan wel op de trein naar Polen zetten. Beetje overbodig dus om dat te willen ontkrachten.

Maar het is natuurlijk ook niet zo dat er helemaal geen parallellen te trekken zijn. Zowel H als W boren in dezelfde bron: het ongenoegen onder het conservatieve volk. En ze gebruiken allebei een wat exotische, gewantrouwde bevolkingsgroep als zondebok. Je kan er nog wel meer verzinnen. Het fascisme heeft afgedaan, daar maak je je niet meer populair mee, dus daar zal je Wilders inderdaad niet over horen.

Je kan wel veel leren over het populisme door goed naar de nazi’s te kijken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle populisten nazi’s zijn. Al zijn er wel die in een klimaat dat vergelijkbaar is met dat in de jaren twintig en dertig, net zo goed de overstap zouden maken als vele Duitsers en andere Europeanen dat destijds hebben gedaan. Kijk naar die eikels van Gouden Dageraad in Griekenland bijvoorbeeld. En bij het Vlaams Blok hebben ze nog maar vrij recent geleerd om NIET bij elke gelegenheid de rechterarm te heffen.

Verder schrijft Sjors:

Wie Mein Kampf heeft gelezen, begrijpt niet hoe de wereld Hitler ooit heeft kunnen onderschatten.

Klopt, en de conclusie lijkt me simpel: geen hond las dat boek. Nazi’s gaven het elkaar wel cadeau bij allerlei gelegenheden, maar dan om het op de schouw te zetten naast de bijbel en het familieportret. En de machthebbers in de wereld namen Hitler ook al niet serieus, als ze er al van gehoord hadden, vóór 1933. En vanaf dat moment dachten ze nog vrij lang dat er wel mee te onderhandelen viel. En dat er misschien nog wel wat aan te verdienen viel zelfs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 roland

@ “Wie Mein Kampf heeft gelezen, begrijpt niet hoe de wereld Hitler ooit heeft kunnen onderschatten”

Tja daarvoor is een studie van Duitsland in de jaren 30 zinniger. Hoeveel steun krijgt een partij bij de overname van de overheid en de omvorming tot een geweldadig machtapparaat?
Meteen na de machtovername werden eerst de politieke tegenstanders, de kommunisten voorop meteen gevolg door de socialisten. gevangen genomen, gemarteld en vaak gedood. Burgelijke partijen en de maatschappelijke elite keken toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 objectief

” In 1939 had hij de Duitsers mentaal gekneed tot een moordmachine, die op pad ging om de wereld te verlossen van de Joden. Lezing van Mein Kampf maakt duidelijk dat dit een zorgvuldig uitgestippeld pad was, een bewuste en zeer goed doordachte strategie. Iedereen had het al in 1924 kunnen weten. ”

Ik las de engelse vertaling, die Amazon gewoon verkoopt, voor twee tientjes of zo.
Amazon mag die niet naar Nederland verzenden, dus ik moest een VS bekende inschakelen.

Ik weet niet of het aan de vertaling ligt, die was ‘maar’ 600 of zo bl., niet om door te komen, saai, maar het bovenstaande citaat slaat volgens mij nergens op.

In deze word ik gesteund door antisemitisme expert Hans Jansen, dat is niet de stoethaspel die arabisch kan lezen, maar niets van Islam weet, in z’n boek Hans Jansen, ‘Der Madagaskar Plan, Die beabsichtigte Deportation der europäischen Juden nach Madagaskar’, München 1997, er is nu een nederlandse vertaling, schrijft deze Hans Jansen, een filosemiet, hij is verbonden aan het Brusselse Wiesenthal instituut, ‘dat Hitler pas in een rede in 1939 joden met ‘ausrottung’ bedreigde, ALS zij weer een wereldoorlog ontketenden’.
Over de betekenis van het woord ‘ausrottung’ lopen de meningen uiteen.

Dat Hitler een racist was kan niet ontkend worden, dat zeer velen dat tot in de dertiger jaren waren, daar wordt minder ruchtbaarheid aan gegeven.
Het is interessant dat de aarts racist, H.S. Chamberlain, een broer was van de München Chamberlain.
Houston Stewart Chamberlain, ‘Die Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts’, 1898- 1907, München.

Dan nog iets, Hitler schreef het boek niet. Dat deed Rudolf Hess, weliswaar in de tijd dat ze samen in een luxe gevangenis zaten, ze hadden zelfs moestuintjes.
Hitler later lijkt betreurd te hebben dat het boek ooit gepubliceerd is.

Een zeer boeiend, maar onbekend, boek over Hitler is Otto Wagener, ‘Hitler aus nächster Nähe, Aufzeichnungen eines Vertrauten 1929-1932, Hrsg. Henry A. Turner’, 1987, Kiel, ISBN 3-88741-129-3.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Kalief

@3 Hitler vond dat Duitsland ziek was in lichaam en geest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 objectief

De Joden moeten uitgeroeid, het staat er, zwart op wit, tientallen keren

Kan me niet herinneren dat ik het ben tegengekomen, niet één keer.
Kan het zijn dat jouw vertaling wat opgeklopt is ?
Of is de Amazon versie afgeklopt ?
Of is ook Hans Jansen gestoord ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jan

@3:

Maar waarom is de strijd tegen de syfilis nou een primaire taak?

Ik vermoed dat Adolf het een kutziekte vond ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 objectief

@12:
In het Wenen waar Hitler jaren doorbracht was syphilis inderdaad een grote plaag.
Er was toen geen geneesmiddel tegen, dacht ik.
Je vindt het, meen ik, bij Werner Maser, ‘Fälschung, Dichtung und Wahrheit über Hitler und Stalin’, München, 2004.
Daar kun je ook vinden dat Hitler wel degelijk een rijbewijs had.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 ed

Mein Kampf and the oil companies : http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-23722204
http://www.youtube.com/watch?v=AJP_jlw3brw
Met zes miljard kunnen ze weer jaren vooruit .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 objectief

@8:
Hoe was het mogelijk ?
Het was natuurlijk niet zo dat Duitsland het eerste land was waar Stalin een communistische revolutie wilde.
Bogdan Musial, ‘Kampfplatz Deutschland, Stalins Kriegspläne gegen den Westen’, Berlin 2008.
Weet nu werkelijk niemand dat in Duitsland burgeroorlog woedde van 1918, tot Hitler in 1933 aan de macht kwam ?

Pas daarna kon je in de grote steden weer veilig over straat: Kai S. Schreyber (Hrsg.), ´Warum wir ADOLF HITLER wählten, Jungwähler von 1933/38 berichten’, 2001 Kiel.

De Poolse historicus Musial, verbonden aan een Pools joods instituut in Warschau, legt het uit.

Na het uitschakelen van communisten en socialisten volgde het liquideren van Röhm en z’n mannen, Röhm spande samen met Oekraïners in ballingschap.

Ik wil al die dingen niet moreel goedpraten, maar begrijpelijk is het allemaal wel.
In het huidige Egypte gaat het niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 objectief

@7:
Het was het officiële huwelijkskado van de Duitse staat.
Hitler verdiende er goed aan.
Niemand las het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Tom

Het volgende absoluut niet om te trollen, maar ik vraag het me toch af. Is er in de periode van 1924-1940 veel onvrede over joden in de rol van de samenleving (criminaliteit, levenhouding etc) geweest?
Op school is mij destijds verteld dat Hitler een zieke geest had en de joden jegens persoonlijke hekel als zondebok van een niet bestaand probleem heeft bestempeld.

Ik zie overigens wel degelijk overeenkomsten met Hitler en GW in het stukje dat je retorisch citeert:
‘De Jood is en blijft een parasiet, die ten koste van zijn gastheer leeft, die zich als een schadelijke bacil over een groter terrein uitbreidt, waar maar een goede voedingsbodem voor hem te vinden is: maar waar hij verschijnt, daar sterft na kortere of langere tijd het volk dat hem herbergt’

Volgens mij zijn de sentimenten op dit moment zo dat je daar probleem loos moslim in kunt plaatsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bolke

Ooit eens geprobeerd te lezen, al snel afgehaakt, er zou eens een versie moeten komen waarbij een duiding is verstrekt anders is het een wazig flut boek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 ed

-“marionetten van het internationale beurskapitaal” – zo staat het hier geschreven in dit stukje – Dus de jaren 30 zijn de oorzaak van dit “mein kampf” denken .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Prediker

Ik heb nog nooit iemand, en zeker geen serieus te nemen personen, horen beweren dat Wilders de moslims metterdaad wil uitroeien dan wel op de trein naar Polen zetten. Beetje overbodig dus om dat te willen ontkrachten.

@7 Op de Deense Televisie heeft Wilders gezegd dat hij tientallen miljoenen moslims Europa uit wilde “deporteren”.

Later heeft Wilders dit in een interview met de Volkskrant nog eens bevestigt.

Het plan: moslims (staatsburger of niet) moeten ‘assimilatiecontracten’ tekenen. Moslims die criminaliteit begaan of naar de sjaria streven, worden gedenaturaliseerd en gedeporteerd. Dit zou niet alleen voor de EU moeten gelden, maar voor “heel Europa”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Co Stuifbergen

@15:
In Duitsland was geen burgeroorlog na 1918.
Wel was er hyper-inflatie geweest in de jaren ’20, en de economische crisis van 1929, en diverse regeringscrises.

De vergelijking met het Egypte van nu vind ik wel interessant:
De militairen pakken nu de moslimbroeders op, maar ook ik verwacht dat later de liberalen, socialisten enz. slachtoffer worden.

Overigens is in Egypte ook geen sprake van een burgeroorlog.
In Syrië wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Freisler

Redactie: reactie verwijderd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Jules Vismale

Mijn thans overleden tante had ooit een boek van ‘Mein Kampf’ in huis (dat van mijn opa Jules Sr., een Surinamer en dus een neger, was geweest!) en ik probeerde het te gaan lezen. Dat het al zo moeilijk was om te begrijpen is verklaarbaar maar ik weet me goed te herinneren dat Adolf Hitler de vader van zijn eigen vader, Alois Hitler/Schicklgruber, omschreef als een arme kleine keuterboer. Johann Georg Hiedler, zoals die man heette was echter een zwervende molenaarsknecht die in 1842 met Hitlers grootmoeder Maria Anna Schicklgruber trouwde. Zo zou Hitlers oma, volgens Hitlers volgeling Hans Frank, een verhouding gehad hebben met een jood die Frankenberger heette die smartengeld betaalde aan Johann Georg Hiedler en zijn broer Johann Nepomuk Hiedler om dit geheim te houden. Een vroegere buurman van mij, die WO II nog meemaakte, zei altijd dat dit één van de redenen zou zijn dat Hitler de joden haatte en dat zijn eigen moeder Klara Pölzl, toen zij borstkanker kreeg en behandeld werd door de joodse arts Eduard Bloch, niet gered kon worden. Veel mensen, waaronder bijna allen die door Hitler werden gehaat zoals joden, zigeuners, Polen, Russen, Oekraïners, Wit-Russen enz., hebben hem vreselijk onderschat omdat ze ‘Mein Kampf’ niet of nauwelijks lazen! Velen zagen hem zelfs in 1941 als een bevrijder aan die hen zou verlossen van de even gruwelijke tiran Jozef Stalin. Hitler hield er echter van om zulk soort mensen te haten en hij keek graag naar films die bevriende radja’s naar hem opstuurden waarin mensen door tijgers werden verscheurd! Zo vond hij het ook prachtig om te zien hoe de medesamenzweerders van Claus von Stauffenberg, de man die Hitler op 20 juli 1944 wilde doden met een tijdbom war helaas mislukte, daarna terecht moesten staan voor het beruchte ‘Volksgerichtshof’ waarin zij gruwelijk werden uitgekafferd door Hitlers bloedrechter Roland Freisler! En wat Hitler nóg veel mooier vond om te aanschouwen op die films was hoe die vijanden, waaronder maarschalk Erwin von Witzleben, in de Plötzensee-gevangenis van Berlijn op bevel van Freisler werden opgehangen aan een stalen balk met daaraan vleeshaken bevestigd met stroppen van pianosnaren om hun nek heen! Deze executies waren zo gruwelijk dat zelfs de beulen die dit uitvoerden talloze glazen cognac moesten drinken om dit aan te kunnen! En het is maar te hopen dat de vele vijanden van Geert Wilders die hem haten deze nóóit meer met Hitler gaan vergelijken! Wilders beschikt namelijk niet over een SS, SD, Gestapo, vernietigingskampen of goederentreinen om miljoenen allochtonen of moslims in te vervoeren om die daarna dood te schieten of te vergassen! Want ik wens dat zijn vijanden evenmin gaan houden van radicale imams, moslimextremisten, voetbalvandalen, criminelen, aanranders, verkrachters of EU-bestuurders die Nederland verder willen uitplunderen. Want houden zij namelijk wél van die figuren dan waarschuw ik u alvast: die liefde is nooit en te nimmer wederzijds!
Overigens: waarom heet @22 nou eigenlijk precies Freisler? Hij is toch beslist géén familie van de opgenoemde nazi-rechter Freisler die in WO II 2600 Duitse anti-nazi’s ter dood heeft veroordeeld? Als hij namelijk Fouquier-Tinville had geheten, de afschuwelijke openbare aanklager uit de Franse Revolutie die eveneens 2600 Fransen ter dood heeft veroordeeld, zou ik me wezenloos geschrokken zijn! Antoine-Quentin Fouquier-Tinville was namelijk net zo’n bruut en monster als Roland Freisler en beiden zijn gelukkig géén familie van Wilders!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Olav

@17:

Het volgende absoluut niet om te trollen, maar ik vraag het me toch af. Is er in de periode van 1924-1940 veel onvrede over joden in de rol van de samenleving (criminaliteit, levenhouding etc) geweest?

Ja. En al veel eerder dan 1924 natuurlijk.

Uit wat ik ervan gelezen en gehoord heb krijg ik de indruk dat het juist in de jaren dertig in sommige kringen wel een klein beetje verbetert. Het hysterische over-the-top antisemitisme van de nazi’s gaat veel mensen namelijk óók te ver. Ze worden op die manier gedwongen om erover na te denken.

Op school is mij destijds verteld dat Hitler een zieke geest had en de joden jegens persoonlijke hekel als zondebok van een niet bestaand probleem heeft bestempeld.

Een protestantse school toevallig? Antisemitisme dat joden tot zondebok maakt heeft altijd bestaan in Europa. Joden hebben immers Jezus vermoord. De pest was de schuld van de joden. Maarten Luther ageerde tegen de joden. En een poosje later was het socialisme ook alweer de schuld van de joden. Joden waren in de perceptie van veel mensen of straatarm, of schatrijk – en in geen geval deugde het.

Adolf vertelde de mensen eigenlijk niets nieuws. Juist daarom had hij ook zo’n succes. Dat de joden overal schuld aan hadden dat “wisten” de mensen al. Dat er nu eens eindelijk iets aan gedaan zou moeten worden leek velen eigenlijk wel logisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 frankw

@22, moet hier een ironieteken achter of is het je menes?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Olav

@20:

@7 Op de Deense Televisie heeft Wilders gezegd dat hij tientallen miljoenen moslims Europa uit wilde “deporteren”.

Ja, dat weet ik. En ik heb geen behoefte om hem op welke manier dan ook in bescherming te nemen, maar ik beschouw dat toch als een soort uitglijer van hem. He was running his mouth. Ik zie er vooralsnog geen verlangen naar een nieuw Auschwitz in.

Wilders is m.i. een troll. Soms gaat zijn retoriek echter met hem op de loop. Het gevaar bestaat zelfs dat hij er zelf nog in gelooft ook. Natuurlijk mag zo iemand nooit en te nimmer in een positie van werkelijke macht terechtkomen. Wat er dan gebeurt is niet te voorspellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 gronk

@frankw: dit lijkt mij een typisch gevalletje ‘reactie verwijderen en bannen voor een malloot aangifte doet’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Kaonashi

@26

Het deporteren van joden uit Duitsland/Europa was ook in eerste instantie het plan van de nazi’s. Althans, dat is wat Eichmann getuigde voor zijn proces in Israël. Ik ken de materie niet goed genoeg om na te gaan hoe serieus de nazi’s waren in deze excusez-le-mot ‘oplossing’.

Overigens vind ik iedere vergelijking met Wilders en Hitler volslagen onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Andy Cap

@22: Freisler – Roland Freisler (Celle, 30 oktober 1893 – Berlijn, 3 februari 1945) was een Duitse nationaalsocialistische bewindsman en rechter. Vooral in die laatste hoedanigheid werd hij berucht.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_Freisler

http://www.youtube.com/watch?v=SKOCmBXrVY8&bpctr=1376688432

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 gronk

@28: Overigens vind ik iedere vergelijking met Wilders en Hitler volslagen onzin.

Ik denk dat het een betere vergelijking is om Wilders te vergelijken met iemand als, zeg, Karadzic of Milosevic. Wilders is een politicus die er geen enkel probleem mee hebben om het land in de fik te zetten, als-ie daarmee aan de macht zou kunnen komen (of om aan de macht te blijven).

Types als Karadzic en Wilders zijn natuurlijk klein bier vergeleken bij Hitler. Maar ik denk dat ze daar in Srebrenica weinig om geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 willem v

‘Geen lange genuanceerde teksten, maar harde, korte oneliners, leuzen, motto’s, want die blijven hangen en die doen uiteindelijk hun werk’; dat is toch precies zoals alle partijen vandaag de dag verkiezingen benaderen? Ik heb nog steeds 1000 euro van de VVD tegoed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Tzoimbo

” zo wijdt Hitler een heel hoofdstuk aan de ‘strijd tegen de syfilis als primaire taak’”

Mein Kampf, een vaccinerend boek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Jan

Het volgende absoluut niet om te trollen, maar ik vraag het me toch af. Is er in de periode van 1924-1940 veel onvrede over joden in de rol van de samenleving (criminaliteit, levenshouding etc.) geweest?

Mijn grootouders en overgrootouders hadden een enorme schurft aan joden. Ze konden ze niet uitstaan en velen uit diezelfde leeftijdscategorie die ik heb gekend -ze zijn nu allemaal overleden: ik ben zelf alweer 47- dachten er min of meer net zo over. De benaming was “smous” en er werden verhalen verteld over oplichting, gierigheid en achterbaksheid als er werd gevraagd naar de reden van dit antisemitisme. Geen van mijn groot- of overgrootouders waren overigens lid van de NSB en ze sympathiseerden ook op geen enkele wijze met het nationaalsocialisme. De SDAP en later de PvdA was de politiek waarvoor ze bij wijze van spreken hun leven hadden willen geven.
Kortom, er is volgens mij, in ieder geval in bepaalde lagen van de bevolking, onvrede geweest over de rol van de joden in de samenleving.

Edit: mijn grootouders waren kinderen in de jaren dertig, crisistijd, werkeloosheid en armoede. De joden konden hun hoofd allemaal redelijk boven water houden. Jaloezie zal ook een rol hebben gespeeld, denk ik.

Edit II: lol @ Mein Kampf, een vaccinerend boek.

Edit III: volgens mij kun je Wilders niet met Hitler vergelijken, maar zijn partij loopt (deels) op dezelfde brandstof als de NSDAP.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 willem v

@30: Het zal allemaal een kwestie van ‘slagkracht’ zijn. Ik neem aan dat Karadzic of Milosevic onder Tito geen ruimte kregen hun programma uit te voeren en gedoemd waren tot betrekkelijke anonimiteit. De dood van Tito en het vacuüm dat hij liet, maakte hun opkomst mogelijk. Vooralsnog is Nederland een behoorlijk veerkrachtige democratie. Wilders mobiliseert hooguit veel onuitgesproken ongenoegen zonder dat dit tot écht schokkende dingen kan leiden.
Daarbij: Wilders is m.i. een typische salon-reactionair. Gewoon teveel een plucheplakker om ooit echt uit ‘de kast’ te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Andy Cap

@34: Daarbij: Wilders is m.i. een typische salon-reactionair. Gewoon teveel een plucheplakker om ooit echt uit ‘de kast’ te komen.

Nou ja, kijk nou eens naar het duo Hitler-Goebbels en daarna naar het duo Wilders-Bosma: op het eerste gezicht lijken beide duo’s toch verbluffend onbetekenend? Het is dat je de geschiedenis kent, maar anders zou je dat toch nooit achter die schertsfiguren gezocht hebben?

Veel geschreeuw en weinig wol, zou je eigenlijk denken…
Fascinerend, dat wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 gronk

OTOH, het valt populistische ‘die ambtenaren moeten gewoon werreken’-PVV-stemmers wel op dat Wilders een stevige moslim-obsessie heeft. En dat vinden ze toch wel een beetje raar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 willem v

@35: Daarom schrijf ik ook dat het een kwestie is van ‘slagkracht’. Wilders ontketent geen revolutie in Nederland, omdat de omstandigheden (nog) niet beroerd genoeg zijn. Het volk is weliswaar genaaid, maar vooralsnog niet radeloos, hopeloos en redeloos genoeg om zichzelf volledig over te leveren aan een duo als Wilders-Bosma.
Maar misschien dat beide heren weleens wilde dromen hebben (gehad) over de mogelijkheden daartoe.
Fascinerend, dat zeker…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Prediker

ik beschouw dat toch als een soort uitglijer van hem. He was running his mouth. Ik zie er vooralsnog geen verlangen naar een nieuw Auschwitz in.

Wilders is m.i. een troll. Soms gaat zijn retoriek echter met hem op de loop. Het gevaar bestaat zelfs dat hij er zelf nog in gelooft ook.

@26 Tja, dat zeiden mensen dus in pak-‘em-beet 1926 van Hitler ook. En met de wijsheid van het kennen van de loop van de geschiedenis, achteraf, stelt Sjors van Beek dus vast: het stond allemaal al in zijn boek!

Overigens wordt Wilders in de Volkskrant gewoon letterlijk gevraagd of hij een uitglijder maakte (‘slip of the tongue’). Antwoord: Nee. Vervolgens werkt hij nog uit dat hij het rekensommetje goed heeft gemaakt, want dat hij niet slechts de EU bedoelde, maar héél Europa (dat was namelijk de kritiek, dat er in de EU niet eens zoveel moslim wonen, dat je er tientallen miljoenen kunt deporteren).

Mensen maakten de vergissing dat Hitler natuurlijk niet echt bedoelde wat hij zei. Dat zou immers gestoord zijn! Nee, joh, dat was allemaal retoriek…

De les die je daaruit kunt leren is dat je populisten gewoon letterlijk moet nemen; en bedenk daarbij dat er een forse hoeveelheid geweld voor nodig is om al die mensen in ’tuigdorpen’ op te sluiten en naar het land van grootmoe te deporteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Bismarck

@38: “Overigens wordt Wilders in de Volkskrant gewoon letterlijk gevraagd of hij een uitglijder maakte (‘slip of the tongue’). Antwoord: Nee. Vervolgens werkt hij nog uit dat hij het rekensommetje goed heeft gemaakt, want dat hij niet slechts de EU bedoelde, maar héél Europa (dat was namelijk de kritiek, dat er in de EU niet eens zoveel moslim wonen, dat je er tientallen miljoenen kunt deporteren)”

Ik weet niet of het je opgevallen is, maar Wilders neemt nooit een woord terug en geeft geen enkele fout toe. Nu hebben wel meer politici last van geen fouten willen toegeven, maar bij Wilders gaat dat denk ik dusdanig ver dat hij na pertinente onzin (zoals destijds voor de Deense tv) nog voet bij stuk houdt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 R.A.F

@ 17
Dat zou je met dit stukje tekst ook kunnen doen

Ongedierte, sluipmoordenaars der natie, gifmengers,
zwendelaars, pestilentie: de lijst haatdragende, agressieve en onheilspellende scheldwoorden is eindeloos. ‘Indien de Joden alleen waren op deze wereld, dan zouden ze enerzijds volkomen in hun eigen vuil en viezigheid, en anderzijds vol haat tegenover elkaar staan en wederzijds trachten elkaar te bezwendelen en uit te roeien’.@17:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Weimar

“Er is maar bijster weinig verschil tussen het verkrijgen van staatsburgerrecht en bijvoorbeeld de opname in een automobielclub. De man verstrekt de gevraagde inlichtingen, welke dan worden onderzocht en beoordeeld, en op een dag wordt hem een papiertje toegestuurd, dat hij staatsburger is geworden, waarbij men het nog nodig vindt, om dit in een moppigen vorm te gieten. Men deelt den man, die totnogtoe Zoeloekaffir was, namelijk mede: Hiermede bent u Duitscher geworden.”
A.Hitler ‘Mijn Kamp’ Vierde druk blz 541

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Joseph Morika

Het valt me op dat het hier gaat over de vergelijking Hitler-Wilders. Dat komt hierdoor omdat men eigenlijk de vergelijking joden-moslims maakt. Niemand is het echter opgevallen dat Wilders het niet zozeer over moslims, maar eerder over de islam heeft.

Het zou daarom beter zijn dat áls je nu perse Wilders met Hitler zou willen vergelijken, beter kunt kijken naar zijn hekel aan het communisme (ook een ideologie, net als de islam dus) dan naar zijn hekel aan een “ras” van mensen. Hitler maakte joden het leven lastig (ik weet, dit is een eufemisme) ook als ze hartstikke ongelovig en seculier waren, terwijl niet-gelovige moslims niet eens kunnen bestaan. Niet dat de echte ouderwetse communisten er beter van afgekomen zijn (in die tijd, in dat land), maar het maakt wel de vergelijking beter en zuiverder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Andy Cap

@42: Waarom wil je toch iedereen de mening opdringen dat de islam geen religie is, maar een ideologie? Maakt het dan zoveel uit op welke manier je vreemdelingenhaat voedt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 objectief

@21:
Geen burgeroorlog in Duitsland vanaf 1918.
Ik zou me toch eens op de hoogte stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 objectief

@40:
Waar staat dat ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 objectief

@33:
Hoezeer joden onevenredig veel invloed in Duitsland hadden kun je lezen bij Thilo Sarrazin, ‘Deutschland schafft sich ab, Wie wir unser Land aufs Spiel setzen’, München 2010.
Duitsland had maar een drie procent joden, kan ook vijf geweest zijn.
Wat Sarrazin schrijft klopt met andere boeken, hij schrijft niets onbetamelijks, maar werd toch ontslagen.
Nadat in Hongarije joden werden verdreven uit de journalistiek bleek dat er geen krant meer kon verschijnen.
Wat zouden wij er van denken dat 80% van de journalisten, en de helft van alle dokters, professoren, advocaten en rechters Turken waren ?
Om van Turkse V&D en C&A maar niet te spreken.
Verder, de Weimar Republiek had ook al weer een behoorlijke joodse invloed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 objectief

@43:
Realiteit is dat Islam een theocratie is, of wil zijn.
De kerk is tegelijk de staat.
Dat liep al vlak na Mohammed’s dood mis.
De simpele regels die Mohammed in de Koran had gezet waren zwaar onvoldoende voor hoger ontwikkelde samenlevingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 objectief

@41:
Zoiets staat er inderdaad.
Bij ons is dat nu precies hetzelfde.
Toen een ‘Turk’ burgemeester van Hoorn of daaromtrent werd schreven de kranten dat een Turk burgemeester was geworden.
De man protesteerde dat hij Nederlander was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 objectief

@40:
Ook dit citaat komt me bekend voor.
Het volgende boek lijkt redelijk in overeenstemming met wat Hitler beweerde Ralph Giordano, ‘Israel um Himmels willen Israel’, 1993 Köln.
Zonder buitenlandse dreiging is er meteen burgeroorlog in Israel, denk je, na lezing.
Dit stkje zal wel weer de nodige minnetjes van minkukels opleveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Andy Cap

@44: In Russland waren die Bolschewiki an die Macht gekommen. In München und Berlin gab es rechte und linke Putschversuche; München war einige Monate lang eine “Räterepublik” im kommunistischen Sinne, die aber durch die Reichsregierung mit Truppen aufgelöst wurde. In München putschte Hitler 1923 ein erstes Mal, in Berlin war es der Kapp-Putsch, der die fragile Weimarer Republik unter sozialistischer Regierung stürzen wollte. Bis zur Machtergreifung der Nazis 1933 kam es dann zu Prügel- und Strassenschlachten zwischen Nazis und Kommunisten,

maar er was geen burgeroorlog in Duitsland

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 objectief

@28:
In 1937 reisde Eichmann op verzoek van de zionisten naar Palestina om te kijken of de emigratie van joden naar Palestina een ‘oplossing’ was.
De Britten weigerden hem toegang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 objectief

@50:
Wat probeer je te zeggen ?
Dat Stalin geen revolutie op touw probeerde te zetten in Duitsland ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Andy Cap

@52: Ik probeer te zeggen dat er geen burgeroorlog was in Duitsland. Dat staat daar toch duidelijk?

En nou ga jij natuurlijk zeggen dat een van de genoemde gebeurtenissen toch een burgeroorlog was en dan zeg ik weer van niet. En dan zeg jij dat Stalin dat toch echt van plan was en dan zeg ik weer dat dat plannen nog geen oorlog zijn, maar slechts plannen.

En dan schrijf je weer een bibliotheek op van boekenlijstjes, waarvan je beweert dat je dat daar allemaal in kunt vinden.
En dat zoek ik dan niet op.

wordt vervolgd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 hansje ter horst

@33:
Precies. In tijden van crisis en financiële problemen bestaat bij het minder bedeelde(zowel qua intelligentie als qua middelen) deel van de bevolking de behoefte om de ellende aan iets of iemand te wijten. Het liefst een flink grote groep. In de jaren dertig waren dat de joden, veelal middenstanders die het redelijk goed deden, nu zijn het moslims, die in de ogen van die minder bedeelden onterecht van DEZELFDE voorzieningen gebruik maken als zij veelal zelf ook doen….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Joseph Morika

@43: Ik wil niet de mening opdringen dat de islam geen religie maar een ideologie is, al was het maar vanwege het simpele feit dat ik dat helemaal niet kán: elke religie is namelijk tévens ideologie. Altijd. Een ideologie is namelijk een min of meer samenhangend geheel van ideeën en opvattingen, en elke religie voldoet aan deze omschrijving.

Vergelijk het met de situatie in Egypte, daar gaat het ook niet om “rassen” of “vreemdelingen” (alhoewel er al wel foto’s zijn opgedoken van gevangengenomen buitenlandse jihadisten) maar om verschillen in het gedachtengoed.

Waar het om gaat is, dat Wilders eerder een hekel heeft aan een bepaald gedachtengoed, en niet zozeer aan mensen die van het een of andere “ras” zijn of die “vreemdeling” zijn (hij is zelf trouwens met een “vreemdelinge” getrouwd, dat zegt al genoeg). Dat die vreemdelingen overigens soms zelf aanhanger van een bepaald soort tribalisme zijn (wel eens gehoord van Ibn Ghaldoun?, die verheerlijkte het tribalisme omdat dat de “solidariteit” bevorderde) is Wilders niet te verwijten.

Daarom vind ik dat – als je eenmaal een vergelijking tussen Wilders en Hitler maakt – dat je dan naar Hitlers communistenhaat moet kijken, en niet naar Hitlers jodenhaat.

Dat jij de zuiverheid van je vergelijkingen wilt verdoezelen en verrommelen moet jij weten, maar laat mij daar verder buiten svp (en Hitler en Wilders trouwens ook).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Inca

@objectief: met 6 reacties achter elkaar ben je bepaald vervelend aan het reageren. Alleen daarom al van harte minnetjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Joseph Morika

@33: “volgens mij kun je Wilders niet met Hitler vergelijken, maar zijn partij loopt (deels) op dezelfde brandstof als de NSDAP

Je zou een punt hebben als je zou kunnen aantonen dat bijvoorbeeld de schrijver/columnist Hafid Bouazza evenveel van Wilders (en zijn kiezers) te duchten zou hebben als schrijver/columnist Abel Herzberg van Hitler en de zijnen. En volgens mij kun je dat niet aantonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Andy Cap

@55: Ik wil helemaal niets verdoezelen, ik vraag me alleen af hoe dat Polenmeldpunt van Wilders binnen die redenering past.

Of wil jij misschien verdoezelen dat al dat gelul over de islam alleen maar bedoeld is om buitenlanders te discrimineren? Om een soort “eigen volk eerst sfeertje” te creeren?

Jij, met je zuivere vergelijkingen.

Heb je wel eens dat verhaal van die koe en dat zoogdier gehoord? Zo zit het nou ook met religie en ideologie, want niet elke ideologie is een religie.

Morika heeft weer eens het woord islam opgevangen en komt dus even langs om duidelijk te maken dat hij daar alles van weet en dat Wilders eigenlijk toch wel een toffe peer is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 de Redactie

@objectief:

Geen double posts (of erger) s.v.p.

Bijvoorbeeld zoals je doet bij reacties #13-16, 44-49, 51-52.

Ook al moet je verschillende dingen kwijt, zet ze in één reactie.

Volgende keer worden de tweede en daaropvolgende reacties verwijderd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Joseph Morika

@58: Je zet een stropop op. Ik zei namelijk niet dat elke ideologie een religie is. Ik zei het omgekeerde; dat elke religie een ideologie is.

Zie verder ook @57

En voor de duidelijkheid (jij schreef er nog een alinea bij nadat ik met het bovenstaande had gereageerd). Ik stem niet op Wilders, en ik roep ook niet op om op hem te gaan stemmen (Ik raad het zelfs af omdat hij niks beters over de maatschappij en economie te melden heeft dan de VVD). Ik wil geacht worden slechts beweerd te hebben dat de Wilders/Hitlervergelijking onzuiver en onzorgvuldig is als je de joden erbij haalt. Ik heb er slechts voor gepleit dat als je deze twee tóch per se met elkaar wilt vergelijken, dat je dat dan met Hitlers communistenstand- punt en Wilders’ islamstandpunt moet doen.

Los daarvan, ik had niet het woord “islam” opgevangen, ik had de Hitlervergelijking opgemerkt, en daar erger ik me al een hele tijd aan omdat dat altijd de discussie be-eindigt (bij de mensen die die vergelijking maken), in plaats van in gang zet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 AltJohan

@Andy Cap: Veel mensen kiezen voor eigen volk eerst. Pas als er wat overschiet wordt er verder gekeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Andy Cap

@60: Je schreef (@42): “Het zou daarom beter zijn dat áls (…) zou willen vergelijken, beter kunt kijken naar zijn hekel aan het communisme (ook een ideologie, net als de islam dus).”

Die twee kun je dus niet vergelijken, omdat niet elke ideologie een religie is, zoals je nu zelf (@60) gelukkig ook inziet.

Maar maakt het nou zoveel uit, op welke manier je vreemdelingenhaat voedt? (Polen niet vergeten)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Andy Cap

@61: Dat wist ik al AltJohan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Objectief

@53:
Dat laatste is het probleem, de gedachte dat ik hier wat zit te liegen.
Ik meen dat ik nog nooit op een leugen ben betrapt.

@59:
Ik reageer op reacties.
Zoals ik dat doe is het zeer overzichtelijk, lijkt me, en voor mij eenvoudig.
Maar als daar bezwaren tegen zijn zal ik het anders doen.
Daarna komen er andere bezwaren tegen mij, daar ben ik van overtuigd.
Een oud Drents gezegde is ‘de waarheid vindt niet altijd een herberg’.

Dat loopt dan uit op een ban, het westen is voor vrijheid van meningsuiting.

Ik hoop dat deze samengestelde reactie de goedkeuring kan wegdragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Andy Cap

@64: O, ik wil best van je geloven dat in die boeken staat wat jij zegt hoor. Maar dat wil nog niet zeggen dat wat in die boeken van jou staat waar is. En op zijn minst is die selectie van jou zeer eenzijdig.

Als ik de citaten die je geeft tenminste mag geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Joseph Morika

@62: Twee keer dezelfde stropop is wel enigszins overdone, vind je ook niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Andy Cap

@66: Je excuses worden aanvaardt, dat vind ik ook.
Het is tenslotte nogal simpel:

Hitler tegen het jodendom=religie
Wilders tegen de Islam=religie

We worden het nog wel eens Morika.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Objectief

@65:
Misschien mag het volgende nog, zeker als ik aankondig dat ik wegens persoonlijke omstandigheden enige tijd niet in de gelegenheid ben de goegemeente hier te tracteren op wat die goegemeente niet wil horen.

Ooit stond hier over de aanloop naar de tweede wereldoorlog ‘hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren’.

Dat vroeg ik me vroeger ook af, toen ik nog alleen de overwinnaarsversie kende.
Dan is het niet te begrijpen.

Maar als je je uitgebreid oriënteert wordt het glashelder, helaas kun je daar niets mee, het is niet alleen het Drentse gezegde over de waarheid die geen herberg vindt, Chomsky zegt ongeveer hetzelfde ‘dat er in elke samenleving standaard waarheden zijn, dat als die niet in acht worden genomen er geen discussie kan plaats vinden, dan in een kleine groep die beter weet’.

Hoe zeer je daar niets mee kunt toont Sargasso keer op keer aan.
‘Discussie verzieken’, men bedoelt geen discussie te willen, homo consensus.

Het is dus de keus tussen niet begrijpen, en wel begrijpen, maar dan dingen onder ogen zien die volgens de standaard waarheid niet waar kunnen zijn.

Wat mijn citaten betreft, die zijn inderdaad voornamelijk uit boeken die niet de standaard waarheid verkondigen.
Dat kan moeilijk anders, als je tot de conclusie bent gekomen dat die standaard waarheid op z’n minst zeer éénzijdig is.

Hoezeer het lastig is met feiten in strijd met de standaard waarheid, mag er uit blijken dat zowel het boek wat de Neurenberg poppenkast aan de kaak stelde als het eerste boek wat de zes miljoen betwijfelde anoniem werden uitgegeven.

Vanwege mede onze hypocrisie op het gebied van vrijheid van meningsuiting hebben Moslims, zo lijkt me, geen enkel respect voor ons.

Tot over enige tijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 frankw

Het heeft even geduurd voordat ik de strekking van het zeer boeiende stuk tot mij door heb kunnen laten dringen. Mein Kampf staat voor mij ook al jaren op het verlanglijstje om eens met eigen ogen te kunnen zien wat A. allemaal wel of niet heeft gezegd. Ik heb een keer een reden van A. gelezen en ben zo geschrokken van de retorische begaafdheid waarmee je vanuit ogenschijnlijk neutrale positie helemaal kan laten meevoeren in diepe abjecte nazigedachtevorming. En als dat mij overkomt (overkwam, het is iets uit het verleden) dan vind ik het heel aannemelijk dat nog veel meer mensen zich zo de afgrond in zouden kunnen laten leiden. De boekbespreking maakt me alleen maar meer overtuigd om het te gaan lezen, dus dank aan de auteur.

Ik vind Wilders een nare man en zijn gedachtegoed abject. Het is heel goed om vergelijkingen te maken met andere systemen, juist ook het nazisme, omdat de overeenkomsten, maar meer nog de verschillen, inzicht bieden op vragen of we echt wel staan voor “Nie wieder”. Een punt wat ik wel mis is dat Wilders c.s. misschien zelf geen nazi-achtig gedachtegoed uitdragen (al is zijn opmerking over deportatie wel degelijk een waarschuwingssignaal), met zijn optreden creëert hij wel een speelveld voor nog extremistischere stromingen. En vergiftigt hij de maatschappij.

Tenslotte de vragen over hoe men in de eeuwen voor de Tweede wereldoorlog omging met joden in Europa. In Indonesië en Maleisië gaan ze tegenwoordig naar mijn gevoel precies zo om met de eigen “chinezen”. Daar zijn veel parallellen te vinden, die meer nog inzichten kunnen verschaffen dan onze eigen verhouding tot bijvoorbeeld “zigeuners”. Processen van uitsluiten, jaloezie, wij en zij. En elke keer weer merk ik hoe veel mensen in Nederland gevoelig zijn voor dergelijke processen waarvan in de regel vooral ellende komt.

Kortom, mooi stuk voor een flinke hoeveelheid gedachten. Dank nogmaals, Sjors.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Joseph Morika

@67:

Het verschil is nu net dat Hitler iets had tegen joden, ook als ze de religie niet aanhingen. Geen jood kon toentertijd het vege lijf redden door te zeggen dat hij helemaal niet geloofde in de oud-testamentische mythes en dat hij de rest van de leer ook al niet beleed. Jouw stelling dat Hitler alleen iets had tegen de joodse religie, en niet tegen de mensen zelf is misleidend en slaat dus nergens op

Zie verder @57 Als de voorouders van Bouazza joods waren geweest dan hadden ze toentertijd voor Hitler moeten vrezen, nu niet voor Wilders (noch voor zijn aanhangers). Simpeler kan ik het echt niet voor je maken, ook al schijnt daar wel een dwingende noodzaak voor te bestaan.

Of ga je me nu vertellen dat Bouazza Wilders wél (persoonlijk) zou moeten vrezen omdat Wilders eigenlijk liegt en Bouazza het liefst zou deporteren ofzo? Want dat is wat je het Marokkanse volksdeel eigenlijk voorhoudt. Dat zal je vast niet zonder reden doen, die bamgmakerij. Volgens mij wil je gewoon dat hun stemmen naar jouw soort politieke partijen gaan. Dan is een externe vijand altijd handig en is een inhoudelijke discussie (op ideologische gronden) immer ongewenst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Andy Cap

@70: Je blijft maar steeds hetzelfde liedje doordrammen en hebt met dat doel mijn verwijzing naar het polenmeldpunt nu al twee keer bewust genegeerd.

Wilders probeert wel degelijk de stemmen van het xenofobe deel van de bevolking op zich te verenigen, hoe dan ook.

En met de aanhangers van Wilders voer ik geen inhoudelijke discussies, want ik wijs hun uitgangspunten af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Joseph Morika

@71: Dat Polenmeldpunt is inhoudelijk onbelangrijk. Het komt neer op precies hetzelfde wat Asscher zegt ( http://tinyurl.com/mco7xhm ) alleen wat minder eloquent verwoord

Dat Wilders stemmen probeert te verenigen snap ik ook wel, maar het punt is wel dat andere mensen, zoals jij, dat ook proberen te doen, namelijk door delen van de bevolking angst aan te jagen. Angst voor die vreselijke Wilders namelijk. En dat je geen inhoudelijke discussies durft aan te gaan zie ik zo onderhand ook wel, alleen gebruik je daarvoor een volstrekt verkeerd argument (en maakt het een ietwat laffe indruk), want ik ben niet eens een Wildersaanhanger, zoals ik je eerder al expliciet meedeelde in @60

Ik mag je aanraden dat, als je toch niet op inhoudelijke gronden wenst te debatteren (leest de redactie mee?), om dan maar helemaal niet meer te reageren. Dat maakt het voor iedereen een stuk gemakkelijker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Kalief

@Jan #33
mijn grootouders waren kinderen in de jaren dertig, crisistijd, werkeloosheid en armoede. De joden konden hun hoofd allemaal redelijk boven water houden. Jaloezie zal ook een rol hebben gespeeld, denk ik.

Kenden je grootouders daadwerkelijk joden? En waren die allemaal in goede doen? Dat joden in de crisisjaren beter af waren dan anderen lijkt me onzin, ze waren in elke beroepsgroep een minderheid. En daarbij, hoe kan een winkelier het goed doen als zijn klanten geen geld hebben? Joden waren net zo goed arm en werkloos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Joop

Zoals Arnon Grunberg laatst schreef over de priemaire behoeften van een mens: eten slapen en een vijandsbeeld.

Over het anti-semitisme las ik in een boek over de kinderen van Heidegger dat de Duitse joden succesvol waren geassmilieerd in de Duitse samenleving. Zoals Morika terecht opmerkt het ging niet om religie, maar om ras.

Islamofobie staat ook gevaarlijk dicht bij racisme. Want bij een vijand hoort een menselijke gezicht. Abstractie houden meeste mensen niet van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Jan

@57: nee, natuurlijk kan ik dat niet aantonen. De PVV heeft lang niet zoveel macht en militaire mogelijkheden als de NSDAP. En ik schrijf toch ook niet dat die twee partijen één-op-één te vergelijken zijn, met alleen het verschil dat de ene de pest aan joden had en de ander de pest aan de islam? (Eigenlijk aan moslims, maar dat mogen ze niet zeggen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Jan

@73: ja, ze kenden daadwerkelijk joden. Ze woonden in Farmsum/Delfzijl en daar woonden voor de oorlog vrij veel joden.

Of mensen nou arm zijn of niet, eten moeten ze en petroleum, steenkool, kleding, schoenen, klompen, etc. hadden ze toch nodig om te kunnen overleven.

@redactie: excuus voor de double post.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Klokwerk

In de vergelijking moeten we wel rekening houden dat in de jaren 30 de wereld anders in elkaar zat qua normen en waarden. Discriminatie en racisme waren nog geen geaccepteerde doodzonden. De nazi’s prezen de Engelsen voor hun talent om vreemde volkeren te onderdrukken. Rassendenken was eigenlijk vrij normaal. Gelijke rechten op basis van geslacht, seksuele voorkeur, geloof én afkomst was een idee dat bij de meeste mensen niet leefde, in tegenstelling tot in deze tijd, waarin mensen het toch wel ingeprent krijgen. In die context is het niet vreemd dat een rare radicaal als Hitler niet zo bijzonder opvallend was. Hij paste beter in zijn tijd dan iemand als Wilders, die leeft in een tijd dat er zoiets bestaat als mensenrechten, een Europees hof, en taboes op racisme en discriminatie. In de jaren dertig was de Wilders van nu een politicus geweest met juist nog erg veel respect heeft voor vrijheid en gelijke behandeling. Maar hij leeft nu eenmaal niet in de jaren dertig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 roland

@77: “niet vreemd dat een rare radicaal als Hitler niet zo bijzonder opvallend was”
We hebben het hier over het hoofd van de regering, die alleen zonder steun van de socialisten – de kommunisten waren ongedoken of opgesloten – alle volmachten kreeg.
Meteen toen Hitler in 1933 aan de macht kwam zijn de politieke tegenstanders stelselmatig uit de weg geruimd. De Duitse elite liet dat stilzwijgend toe en maakte zo de weg vrij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Andy Cap

@77: Hitler was een exponent van zijn tijd, zoals Wilders dat nu is. Het is absurd om daar een schijnbaar objectieve meetlat naast te leggen. Vergelijk:

Vroeger werden mensen geradbraakt en gevierendeeld, dus zijn de manieren waarop de Amerikanen in Guantanamo mensen bekentenissen afpersen eigenlijk zeer humaan.

Wilders speelt om stemmen te vangen in op dezelfde emoties als de NSB deed, wat nog niet wil zeggen dat hij in alle opzichten met Mussert te vergelijken is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Klokwerk

@Roland: Toen MK uitkwam was Hitler nog lang geen hoofd van de regering. Hitler kwam aan de macht in de tijd van Stalin, Mussolini en Franco. Het uit de weg ruimen van politieke tegenstanders was daarom in die tijd in Europa een stuk minder opvallend dan nu. Daarmee wil ik Hitler niet schoon praten, en ook niet zeggen dat het niet zo gek is dat de meerderheid van de mensen niet tegen hem in opstand kwam. Daarmee zou ik ook de mensen die dat wel deden tekort doen. Wat ik ermee wil zeggen is dat het logisch is dat een populist in die tijd veel radicalere tijd uitslaat dan één uit onze tijd. Het is dus geen goede manier om ze te vergelijken.

@Andy: Eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Olav

@73:

Joden waren net zo goed arm en werkloos.

Precies. Wie zegt dat joden vooral welgesteld waren gaat mee in één van de antisemitische vooroordelen van die tijd.

Het probleem was dat joden opvielen, omdat men er nu eenmaal op gespitst was. Joden lagen onder een vergrootglas.

Was een jood rijk en had hij machtige vrienden dan werd gezegd: zie je wel, “ze” zijn geïnfiltreerd in de hoogste kringen, ze trekken aan de touwtjes.

Had een jood een onbelangrijke middenklasse-betrekking dan werd gezegd: zie je wel, “ze” nemen de plaatsen in van anderen die het meer verdienen, dat doen ze natuurlijk via corruptie.

Waren joden arm en werkloos en woonden ze ook nog eens bij elkaar in armetierige buurten dan werd gezegd: zie je wel, “ze” willen niet deugen en ze staan buiten de maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Klokwerk

En bekend fenomeen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 roland

@80: “Hitler kwam aan de macht in de tijd van Stalin, Mussolini en Franco”
Hitler volgde de parlementaire weg, die anderen niet.

“logisch is dat een populist in die tijd veel radicalere tijd uitslaat”
Ik heb ik niet over “uitslaan”, maar uitvoeren en beschrijven is wat anders dan vergelijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Klokwerk

Nou, dat is dan een pluspuntje voor Hitler, duidelijk, dat hij tenminste de parlementaire weg volgde. Ook al deed hij dat dan op nog zo een dubieuze wijze.

Maar even kijken of ik snap waar je heen wil – probeer je nu te zeggen dat de jaren 30 van de vorige eeuw politiek gezien wel degelijk te vergelijken zijn met onze tijd, of wat? Zo moeilijk moet het toch niet zijn om in te zien dat mensen in die tijd nogal anders stonden tegenover dingen als gelijke behandeling, vrijheid van levensovertuiging, vrijheid van seksuele geaardheid, openbaar bestuur en democratische legitimatie? Ik bedoel, ook in ons land was het nu nog niet bepaald zo dat het homohuwelijk legaal was. In de VS had de zwarte bevolking ook niet dezelfde rechten. De Engelsen voelden zich ook superieur ten opzichte van de volkeren die ze onderdrukten. Pogroms waren niet door de Duitsers uitgevonden. En er waren zoals gezegd wel meer regelrechte schoften aan het roer in verschillende landen.

Dat maakt toch wel een verschil als je zaken wil vergelijken, of niet?

Wat me in zijn algemeenheid opvalt – wat is het toch dat mensen zo graag van Hitler een volkomen eenmalig en niet-vergelijkbaar iets willen maken in de menselijke geschiedenis?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Kalief

Laten we de vergelijking eens een andere kant op sturen. Niet omdat die zinniger is maar om een nog niet aangestipte overeenkomst te belichten.

Hitler was vol over ariërs en de zuiverheid van het Duitse volk, maar hij was zelf geen ariër en zelfs geen Duitser want Oostenrijker.
Wilders vind de islam niet passen in de joods-christelijke cultuur van Nederland en ziet de moslims graag verdwijnen uit Europa, maar Wilders is als indo zelf een relatief nieuwe Nederlander en heeft geen joods-christelijke achtergrond want katholiek en niet gereformeerd.

Het lijkt alsof ze zich beiden afzetten tegen ‘vreemden’ om zelf maar minder ‘vreemd’ over te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Thalmann

om zelf maar minder ‘vreemd’ over te komen.

Het lijkt mij eerder het geval dan ze zichzelf wouden onderscheiden van de middelmaat, met bloksnor en peroxide haar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 gronk

En hij heeft ook nog eens een oostblokvrouw. Alsof de vrouwen in nederland niet goed genoeg voor hem waren.

/of ze wilden ‘m niet hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Niet JeZus

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 roland

@84: Wat me opvalt dat mensen zo graag de 30er jaren een zo’n andere tijd vinden, eigenlijk niet te beoordelen.

Er zijn zeker verschillen maar ook overeenkomsten zoals Joegoslavië laat zien, om over Afrika maar te zwijgen. Wij grijpen gemakkelijker in in Afghanistan, als volgeling van de VS dan in Joegoslavië. Zo groot zijn de verschillen dus niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Sjors van Beek

@85: “Wilders heeft geen joods-christelijke achtergrond want katholiek en niet gereformeerd”. Ehm… is katholiek niet christelijk dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Kalief

@90 Katholiek is niet joods-christelijk. Gereformeerden hechten belang aan de joodse achtergrond van het christendom, katholieken nemen er juist afstand van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 nienke nieboer

Nog even over de vergelijking GW-H. Het is altijd gevaarlijk vergelijkingen te maken. Ik denk dat je argument zwakker wordt wanneer je GW vergelijkt met een man die miljoenen doden op zijn geweten heeft. Je hebt het verleden niet nodig om te zien wat er mis is met de PVV. Het hoeft ook niet. De PVV kan heel goed op eigen uitlatingen beoordeeld worden. Hoe zat dat bijvoorbeeld ook alweer met dat knieschot voor relschoppers? Anderzijds…Er zitten gewoon veel figuren in die partij met een dubieus verleden. GW vindt dat blijkbaar geen probleem. Nog even een linkje naar een artikel dat Sargasso zelf heeft gelinkt: http://kafka.antenna.nl/?p=208, over De Roon en zijn extreem-rechtse verleden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Klokwerk

@89: Oh, ik vind vergelijkingen juist heel relevant. Maar dan moeten ze wel eerlijk zijn. Wilders zijn uitspraken letterlijk verplaatsen naar de jaren 30 en ze dan vergelijken met uitspraken van politici toen heeft niet zoveel zin. Beide uitspraken moeten alvorens ze te vergelijken eerst bekeken worden in de context van hun tijd, waarbij ook de verschillen moeten worden onderkend. Daarna zijn ze pas vergelijkbaar.

De jaren dertig van de vorige eeuw waren in heel veel opzichten anders dan nu. De onderlinge communicatie tussen volken was veel minder, er was geen internationale rechtsorde, het gemiddelde opleidingsniveau was veel lager, er was veel en veel meer armoede, plus nog het verschil van dat wij weten van de tweede wereldoorlog en dat de mensen in die tijd de verse herinnering hadden aan de eerste wereldoorlog. Dat zijn fundamentele verschillen.

Maar ook: crisis door doorgeschoten vrijemarktdenken, sociale onrust, en politici die daar garen bij proberen te spinnen door het kiezen van een zondebok. Juist als je de verschillen in acht neemt vallen de overeenkomsten meer op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Joseph Morika

@91: Ook de protestanten wijzen (met o.a. Kolossenzen 2:11-12) het orthodox joodse gebod van de besnijdenis af hoor. Voor zover ik weet dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 roland

@93: Weer worden de veschillen erg vergroot.
Zoveel internationale rechtsorde is er nu niet, de macht van de sterkste geeft nog steeds de doorslag, armoede heerst nog grootschalig, het vrije marktdenken is er nog, “herinnering aan de eerste wereldoorlog” voorkwam de volgende oorlog niet …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Klokwerk

Wat wil je nu helemaal zeggen? Dat de armoede van nu gelijk is aan die van de jaren 30 van de vorige eeuw? Dat de internationale rechtsorde eigenlijk niet zoveel verschilt met die van toen? Dat antidiscriminatie toen net zo goed de norm zou zijn geweest? Dat de herinnering aan een net gestreden wereldoorlog niet zo een grote invloed heeft? Dat de holocaust geen invloed heeft gehad op het denken van nu?

Dat er kortom eigenlijk nauwelijks verschillen zijn tussen het Europa van nu en van tachtig jaar terug? En als je dat wilt volhouden, dan vraag ik me af wat je ermee wilt.

Wat wil je nu eigenlijk zeggen? Dat de verschillen verwaarloosbaar zijn en dat de uitspraken van Wilders wel degelijk 1 op 1 vergeleken moeten worden met die van Hitler? In dat geval moeten we inderdaad concluderen dat Wilders niets van Hitler weg heeft. Maar dan bekruipt me toch het gevoel dat je tijdsverschillen expres weg zit te poetsen om de verschillen in uitspraken maximaal te kunnen gebruiken.

Ik herken en onderstreep de parallellen ook wel. Crisis, armoede, vrijemarktidealisme: natuurlijk. Maar als je al zo grof wilt vergelijken, dan moet je lijkt mij ook dezelfde grofheid van beoordelen toepassen op je vergelijking van Wilders met de fascisten van toen. En dan dien je ook hier de overeenkomsten te benadrukken, zoals een nadruk op een cultus van een sterke leider die inspeelt op nationalistische gevoelens en kiest voor een zondebok in de vorm van een bevolkingsgroep, die zich uit in talen van harde law and order waarbij discriminatie naar geloof nogal apert is en insinuaties naar deportaties niet worden geschuwd.

Het lijkt me of het één of het ander. Of je neemt de details en de heftigheid waarin iets voorkomt niet zo serieus en je vergelijkt op grove lijnen, ofwel je onderkent de verschillen in details en de heftigheid van de verschijnselen. Het mag van mij allebei, maar doe het dan voor zowel het tijdsgewricht als de beoordeling van politici gelijk. De verschillen tussen de problemen en cultuur van toen en nu bagatelliseren en de overeenkomsten uitvergroten, maar precies het omgekeerde doen met de uitspraken van politici, dat lijkt mij sowieso een verkeerd beeld geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 roland

@96: Hoe zat het dan met de internationale rechtsorde in Joegoslavië en waarom tot Europa beperken?

Verder weer veel over veel, dus die laat ik maar.
De PVV baas heb ik nergens genoemd, maar wordt wel steeds herhaald, dus. Wat wil je nu helemaal zeggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 Klokwerk

Ik reageer hier op een vergelijking tussen de uitspraken van Wilders en die van Hitler. Dan lijkt het me met name belangrijk wat de verschillen zijn tussen Nederland nu en Duitsland toen. Wat men in Joegoslavië deed doet daarin nu eenmaal minder ter zake.

En wat ik wil zeggen? Dat wat ik in @77 zeg. Maar dat schijnt er bij jou moeilijk in te gaan. Ik was echter eerst met die vraag (zie @84 en @96). Nu ik jou toch antwoord geef, onthoud mij dan ook niet nogmaals dat van jou. Wat wil jij nu eigenlijk helemaal zeggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Andy Cap

@98: Wat wil jij nu eigenlijk helemaal zeggen?

Dat vraag ik me ook al de hele tijd af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 Jules Vismale

@29: Jij schreef naar aanleiding over de (verwijderde) reactie @22 van Freisler, die daarin wenste dat moslims moesten worden uitgeroeid en ‘Mein Kampf’ een fascinerend boek vond, dat de échte Freisler een beruchte nazi-rechter was. Dat had ik alleen al eerder aangegeven in mijn verhaal van @23 en als de eerder genoemde (Nederlandse) Freisler nou ook nog als voornaam Roland had zouden degenen die deze verfoeide naam hoorden hem allang hebben vermeden! Of de historische Roland Freisler ooit ‘Mein Kampf’, het boek van zijn baas Adolf Hitler, heeft gelezen weet ik niet maar zover ik me kan herinneren was hij géén moslimhater maar wél een antisemiet! Daarentegen was Heinrich Himmler, het hoofd van de SS, stapelgek op antisemitische en radicale moslims die hij in Joegoslavië en Rusland bij vele duizenden ronselde voor de Waffen-SS in de hoop WO II daarmee te winnen. En nou nog maar hopen dat er geen (Nederlandse) Fouquier-Tinville op deze site verschijnt die, net als de historische en beruchte openbare aanklager Antoine-Quentin Fouquier-Tinville uit de Franse Revolutie, duizenden mensen ter dood wil laten veroordelen! Diens baas Maximilien Robespierre bleek geen antisemiet te zijn en hij zal ongetwijfeld nooit last hebben gehad van moslimextremisten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Andy Cap

@100: Ik heb zelfs geen last van moslimextremisten,

maar ik lig natuurlijk wel elke nacht te piekeren en te hopen dat op deze site geen Fouquier-Tinville verschijnt, of Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, of, nog erger, Maximilien Robespierre.

Brrrrr, ik moet er niet aan denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 vanhetgoor

Om Mein Kampf pas echt goed te begrijpen moet men het boek in de oorspronkelijke taal lezen. De bibliofiele uitgave, in leer gebonden, genummerde exemplaren.

Kolder natuurlijk, maar diezelfde bullshit doet ook opgang voor die àndere Mein Kampf, de ene van Mohammed (Vrede zij met Hem) oftewel de koran.

Ik ben bij het lezen van de koran verder gekomen dan in het lezen van Mein Kampf. En ik vind dat Mein Kampf leesbaarder en redelijker is dan de koran. Ik heb de boeken geen van beide helemaal uitgelezen, in de koran las ik wèl over het uitroeien van de joden, in Mein Kampf niet. Maar juist omdat ik wist dat het er moest zijn vond ik Mein Kampf zo redelijk, maar zoals gezegd, ik ben niet tot het eind gekomen. Gezien de resultaten van die twee boeken heb ik niets gemist, het zou beter zijn geweest als die twee verdomde rotboeken nooit geschreven waren.

Ik heb er niet veel moeite mee als mensen die boeken willen bestuderen om er achter te komen hoe indoctrinatie werkt, hoe domme mensen een rad voor ogen wordt gedraaid. Ik heb er wèl moeite mee als mensen deze boeken voor waardevol nemen en er naar willen leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Kalief

@102 Je kunt aan dat rijtje gerust de bijbel toevoegen. Vooral Richteren en Samuel is een bron van inspiratie…

In Mein Kampf staat inderdaad niet letterlijk dat de joden uitgeroeid moeten worden. Het staat er omfloerster:

Wie het Duitse volk wil verlossen van de huidige uitingen en ondeugden, die aan zijn eigenlijke volkskarakter vreemd zijn, die zal het eerst moeten bevrijden van het vreemde element, dat deze uitingen en ondeugden verwekte. Indien men het rassenvraagstuk en daarmee de Joden-kwestie niet volkomen onder de knie heeft, zal men ook de Duitse natie niet meer op de been kunnen helpen. (806.9/1666)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 Marc W.

Wilders c.s. zijn echt niet zo stom om de meest in het oog springende uiterlijkheden van de nazi’s weer aan te willen nemen. Dus géén Hitler-snorretje, maar dan wel weer een Wilders-permanentje. Bovenal is Wilders ook niet de retoricus die de auteur van M.K. schijnt te zijn geweest. Daarvoor is het toch te veel een soort neuzelend knaagdiertje.

Overigens zijn de financiers van de nazi’s na de oorlog -en dankzij de winsten ervan- gewoon doorgegaan met geld steken in projecten die het volk dom en verdeeld maken. Van het mislukken van de nazi’s heeft men het nodige geleerd, met als gevolg de ideologie van het geld, dat beschermd wordt door het moraal van schuld boven al het andere.

Op een Führer zit tegenwoordig ‘niemand’ te wachten en daarom is Wilders enkel populair bij het achterlijke deel der natie. De slimmeriken zetten echter in op braafheid, met een bankrekening als bewijs. Met onbegrensde rijkdommen en macht als aas, hebben de financiers van de verdeeldheid zelfs helemaal geen Führers meer nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 pedro

@102:

Om Mein Kampf pas echt goed te begrijpen moet men het boek in de oorspronkelijke taal lezen

Toch wel knap hoor, vanhetgoor, om in één reactie toe te geven, dat je die boeken niet uit hebt gelezen, en vrijwel zeker niet in de oorspronkelijke taal, en je daarbij wel een duidelijk oordeel over beide boeken aan weet te meten, terwijl je ze dus nooit goed hebt kunnen begrijpen… Onbegrijpelijk. Volgens mij ben jij bezig te proberen domme mensen een rad voor ogen te draaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 Joseph Morika

@105: “…terwijl je ze dus nooit goed hebt kunnen
begrijpen…

Begrijpend lezen is niet je sterkste punt he?

Hij maakte een vergelijking tussen twee soorten discours, namelijk dat over Mein Kampf en dat over de koran. Hij gaf een zekere “onevenwichtigheid” aan, in die zin dat de eisen die men in het ene geval stelt (de koran) opeens niet aan het andere discours gesteld worden. Het was een grapje (en ook nog wel een beetje leuk, ik moest er tenminste onwillekeurig even om lachen)

Dat je er zo humorloos en fanatiek op reageert (en zo vreselijk ad hominem dat het door de redactie bijgewerkt zou mogen worden, als er enige consistentie van beleid zou bestaan op dit punt) is tekenend.

Ben je trouwens werkelijk van mening dat je de koran en/of Mein Kampf beter zou kunnen “begrijpen” als je ze helemaal, van kaft tot kaft dus, gelezen zou hebben? Vind je het trouwens wel wenselijk om tot “begrip” te komen, en is die wens of dat “begrip” in beide gevallen eigenlijk wel van dezelfde aard? Of blijf je bezig hetzelfde soort dingen met tweeërlei maatstaf of weegsteen te meten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 pedro

@106: volgens mij vraag je de redactie nu om je eigen reactie te verwijderen, omdat je met een ad hominem begint. En misschien mocht mijn ad hominem wel blijven staan, omdat vanhetgoor dezelfde ad hominem had gemaakt en ook mag blijven staan.

En wat is dat toch de laatste tijd hier op het blog met onze rechtse vrienden, die steeds maar weer om censuur van hen onwelgevallige meningen vragen? Vrijheid van meningsuiting is er toch niet alleen voor rechtse meningen?

Wat begrijpend lezen betreft: ik begrijp heel goed, waarom jij geen vragen stelt bij de reactie van vanhetgoor. En onevenwichtigheid tussen het discours over de koran en MK? Ik heb je nooit horen protesteren over de onevenwichtigheid van het discours over de bijbel en de koran.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 pedro

@106bis: ik had je latere aanvulling nog niet gelezen…

Ben je trouwens werkelijk van mening dat je de koran en/of Mein Kampf beter zou kunnen “begrijpen” als je ze helemaal, van kaft tot kaft dus, gelezen zou hebben?

Nee, dat vind vanhetgoor. Begrijpend lezen is daarbij vriojwel overbodig, want hij schrijft dat letterlijk: “Om Mein Kampf pas echt goed te begrijpen moet men het boek in de oorspronkelijke taal lezen. De bibliofiele uitgave, in leer gebonden, genummerde exemplaren”.

Vind je het trouwens wel wenselijk om tot “begrip” te komen, en is die wens of dat “begrip” in beide gevallen eigenlijk wel van dezelfde aard?

Iets begrijpen wat je leest is altijd nuttig, en dat is altijd van dezelfde aard, maar ik denk dat jij hier iets heel anders bedoelt, zoals blijkt uit je volgende vraag.

Of blijf je bezig hetzelfde soort dingen met tweeërlei maatstaf of weegsteen te meten?

Je conclusie staat al vast, waarom stelde je de vorige vraag eigenlijk? Ik bied jou hier in elk geval de kans om te bewijzen, dat jij niet met tweeërlei maatstaf of weegsteen meet, doordat je hier kunt verklaren, je tegen de onevenwichtigheid in het discours over bijbel en koran bent, en dat je dus de bijbel net zo een verderfelijk boek vind als de koran. En daarvoor hoef je ze van mij dus niet in de oorspronkelijke taal van begin tot eind te lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 Andy Cap

@108: Ik bied jou hier in elk geval de kans om te bewijzen, dat jij niet met tweeërlei maatstaf of weegsteen meet.

Morika: @70: Het verschil is nu net dat Hitler iets had tegen joden, ook als ze de religie niet aanhingen.

Polen zijn over het algemeen katholiek

Morika: @72: Dat Polenmeldpunt is inhoudelijk onbelangrijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 Blumen

wat betreft de vergelijking joden jaren ’30 – moslims nu: in hoeverre waren er toen vergelijkbare problemen met joden als nu met moslims? waren joden oververtegenwoordigd in de criminaliteit, pleegden ze terreuraanslagen, was er sprake van straatterreur, vielen ze christenen en homo’s aan, onthoofden ze op klaarlichte dag in europese steden filmmakers en soldaten off duty? dit is zonder ironie of stemmingmakerij, ik ben zoon van een omgekomen verzetsstrijder uit wo2 en pro-israel, maar ik vraag me dit regelmatig af. weet iemand cijfers en feiten hierover?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 gronk

Ik vraag me regelmatig af waarom racisten zoals Blumen niet veel vaker van de site afgeflikkerd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Blumen

wat een rare reactie, mij voor racist uitmaken. gegroet heren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 euro

@110:

De jodenhaters van vóór de oorlog konden net als jij allerlei “redenen” noemen waarom het vanzelfsprekend was om joden te haten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 Ernest

@110: Er zijn nu procentueel veel meer moslims in Duitsland dan er joden waren in 1933. 5,4 % moslims, toen zo’n 1% joden (iets meer dan 500.000).

De vergelijkbare problemen waren er dus niet. De “Judenfrage” van de nazi’s was een retorisch, populistisch thema, dat niets met concrete problemen te maken had. Joden zelf hadden gewoon dezelfde problemen als andere Duitsers: de rijke raakten hun geld kwijt in de crisis of profiteerden er juist van, en de arme hadden geen werk of te weinig geld. Net als mensen nu eigenlijk. Maar het verschil is wel, dat je tegenwoordig nooit hoort over rijke moslims, eigenlijk…
De joden in Duitsland waren er al eeuwen, terwijl de moslims vooral door immigratie sinds de jaren zestig in Europa zijn gekomen. In 1932 waren er zo’n 3000 moslims in Duitsland. (Frankrijk is natuurlijk een ander geval, omdat die koloniën had in Noord-Afrika.) De huidige problemen met moslims zijn er door de mate van integratie en manier van wel of niet assimileren. Daar hebben de joden veel langer over gedaan en dat is op andere manieren gebeurd. Eigenlijk moet je gewoon zeggen dat joden in Duitsland thuishoorden, basta, maar dat ze eeuwenlang niet dezelfde positie hadden als niet-joden staat buiten kijf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 Blumen

dank je Ernest. ook na jarenlange bestudering van wo2 in het algemeen en Hitler in het bijzonder begrijp ik helemaal niks van het toenmalige antisemitisme, vandaar mijn vraag

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 pedro

@110: Kijk hier maar eens. Jouw beweringen over moslims komen sterk overeen met de beweringen, die over de joden werden gemaakt in de jaren dertig.

Verder is het duidelijk dat je wel aan stemmingmakerij doet. Je gooit allerlei verschillende problemen op een hoop en overdrijft (hoe veel filmmakers zijn er op klaarlichte dag onthoofd in Europese steden?), en het ergste is nog dat je dat goed probeert te praten door je op de goede daden van je vader te beroepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 Ernest

@110 Verder heb je het over problemen die “moslims” maken. Het is niet zo dat “alle” moslims die problemen maken. En ook is er 1 filmmaker vermoord, en 1 soldaat off-duty, niet meer, en het gebeurt in verschillende landen. Je overdrijft vreselijk.
Natuurlijk had je toen criminele joden. Waarschijnlijk niet minder dan nu criminele moslims. Je had zelfs veel meer politiek gewelddadige joden, maar dan vanwege hun politieke opvattingen, niet vanwege hun herkomst. De jaren twintig was een felle tijd, er werden flinke straatgevechten geleverd tussen politieke tegenstanders. We zijn nu watjes geworden, wat dat betreft kunnen we nergens meer tegen. Zoiets als een paar jaar terug in Hoek van Holland, waar agenten op relschoppers moesten schieten, was toen in Duitsland tamelijk gewoon. Dat soort gewelddagheid vind je niet onder moslims, alleen onder autochtone jongeren en voetbalsupporters (Ajax aanhangers noemen zich joden, maar dat zullen we dan maar niet serieus nemen.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 Jan Lange

De Joden zijn eigenlijk al vanaf begin van onze jaartelling ongewenst door West-Europeanen. Vreemd genoeg is het eeuwenlang goed gegaan tussen moslims en Joden. De reden waarom Joden in Europa het soms vrij goed hadden is omdat ze heel veel beroepen niet mochten uitoefenen. Die waren voorbehouden aan “eigen volk” ofwel leden van een gilde. Vaak konden ze ook geen eigen grond kopen. Christenen mochten geen rente heffen. De joden werden dus vrijwel gedwongen om geldhandelaar te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 Arduenn

Nog nooit zo’n uitgemeten uitvoerige vergelijking tussen Adolf Hitler en Geert Wilders gelezen als hier.

 • Vorige discussie