Medisch personeel mag geen uitzethulp zijn

Foto: Mark Maas (cc)
Dossier:

OPINIE - Wat staat er in de instructies van medisch personeel in AZC’s? Dat lijkt me een sleutelvraag in de tragedie rond het zesjarige meisje Renata dat uitgezet is met acute leukemie. Een tragedie vind ik dat inderdaad, en ik vind – tegen beter weten in want wat zijn sommige mensen weer stoer – dat ik niet uit hoef te leggen waarom.

Ik wil weten of de instructies van het medisch personeel in AZC’s passages bevatten over bewoners die moeilijk doen, over bewoners die via een arts denken in Nederland te mogen blijven, en over terughoudendheid bij de inzet van een arts. Teeven:

Als laatste kan ik nog opmerken dat bij verblijf in een asielzoekerscentrum de medische zorg voor asielzoekers vrij toegankelijk is, gelijk aan ingezetenen.


Maar “het Gezondheidscentrum Asielzoekers in AZC Baexem heeft het meisje niet doorverwezen naar de huisarts.” Voor zover ik weet, kan een “ingezetene” (u dus bijvoorbeeld) gewoon naar een huisarts zonder doorverwezen te worden. De staatssecretaris liegt. En het Gezondheidscentrum Asielzoekers handelt verkeerd, òf vanwege instructies, òf vanwege een persoonlijke overtuiging. Ik weet niet wat erger is, maar hoe dan ook, die instructies moeten op tafel.

Medisch personeel dient medisch geïnstrueerd te worden en verder niet. Iemand die naar een gezondheidscentrum gaat, moet erop kunnen vertrouwen dat hij of zij op die wijze toegang krijgt tot alle nodige zorg, zonder dat er overwegingen worden toegevoegd die met de gezondheid van de patiënt niets te maken hebben. En daar zal wellicht ook wel eens misbruik van gemaakt worden, maar dat is dan gewoon jammer. De goeden onder de kwaden laten lijden is in dit soort gevallen wel héél wrang, denkt u niet?

Reacties (36)

#1 FiFa

Wij leven in een walgelijk land met een walgelijke regering met walgelijke regeltjes.

 • Volgende discussie
#2 Kalief

Het GA heeft niet doorverwezen omdat 1. die doorverwijzing niet nodig was of 2. ze het zelf wel dachten af te kunnen. Dan 3. liegt Teeven dus niet. Daarbij liegt Teeven hier sowieso niet omdat hij het heeft over de regels en niet over die specifieke situatie.

Maar ik denk dat jij graag schrijft dat Teeven liegt, gewoon omdat je dat lekker vindt.

Wat moet ik als lezer trouwens met die slotzin in de eerste alinea? Jij voelt je moreel hoog verheven boven onbekende anderen die stoer zijn en daarom hoef je niet op te schrijven wat je bedoeld? Gekkenklap, laat zo’n zin dan liever helemaal weg.

Verder is jouw geloof in geheime kwalijke instructies zelfbevestigend. Als ze niet bestaan dan ga jij des te harder geloven in het bestaan ervan omdat ze blijkbaar geheim zijn. De Protocollen van Baexem. (Is dit een Godwin?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Vincent

“En daar zal wellicht ook wel eens misbruik van gemaakt worden.” Beetje naïef verhaal. De hele asielprocedure is voor querulanten + hun dito advocaten een walhalla van misbruikmogelijkheden. Maar ja, wel vooruitgang dat in het zoveelste artikel waarin de “asiel”zoekers tot nationaal zieligheidserfgoed worden uitgeroepen iemand alleen al het woord “misbruik” noemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 objectief

Ik vind het uiterst goedkoop voortdurend tegen figuren als Teeven aan te schoppen terwijl niet wordt gezegd hoe het dan wel moet.
Willen de schoppers ons land laten overstromen met economische vluchtelingen ?
Zo ja, wie heeft daar iets aan ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

@4:

Ik vind het uiterst goedkoop voortdurend tegen figuren als Teeven aan te schoppen terwijl niet wordt gezegd hoe het dan wel moet.

En dat is dan weer een drogreden. Constateren dat iets niet goed gaat geeft geen verplichting om het zelf beter te moeten kunnen/weten, nog zegt het ontbreken van een alternatief iets over degene die het constateerde of wat hij constateerde.

Het enige dat vereist is, is een argumentatie van waarom je het niet goed vind gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 objectief

@5:
nog is het ontbreken van een alternatief tekenend voor de kwaliteit van de geconstateerde fout.

ik neem aan dat de g in het eerste woord ch zou moeten zijn.
Op zich is het waar dat kritiek mag zonder te weten hoe het dan wel moet, daar ben ik het mee eens.
Maar in dit geval lijkt mij toch dat de criticasters met een oplossing moeten komen, hoe minder moeilijk onze regering, en de daar die regering betaalde ambtenaren, doen, hoe groter de toestroom wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 gronk

@4, voor de godwin:

‘Mensen jodensterren laten dragen is immoreel’
‘Maar wat wil jij dan doen aan het joodse probleem?’

Soms is er helemaal geen probleem, behalve dan bij de mensen die regeltjes willen verzinnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

Stelling:

Maar in dit geval lijkt mij toch dat de criticasters met een oplossing moeten komen

Onderbouwing:

[want] hoe minder moeilijk onze regering, en de daar (sic) die regering betaalde ambtenaren, doen, hoe groter de toestroom wordt.

Eh, ik kan je niet volgen, want in je onderbouwing zit totaal geen enkel argument.

Maar als ik je goed begrijp wil je graag dat kinderen met leukemie het land uitgestuurd worden zodat zij als afschrikwekkend voorbeeld dienen?

Zo niet, dan ben je met een andere discussie bezig dan de rest. Want het gaat hier over medische hulp aan asielzoekers, en dat dat hier compleet mis is gegaan, en niet over het opengooien van de immigratiesluizen. Dat is overigens een typisch frame dat gebruikt wordt in deze soorten discussie.

Persoon 1: Ik vind dat deze asielzoeker onrecht is aangedaan, en daar moeten we wat aan doen.

Persoon 2: Welja! Moet iedereen er maar in? Gooi de sluizen maar open, Nederland wordt overspoeld door immigranten! WHARGARBL, RODE WAAS. LINKSE KERK! PVDA! HIPPIE!

Een typische stroman.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 McLovin

@4: Stop eerst eens met alles te framen: “overstromen…” gaan we dan wellicht es praten over oplossingen. En persoonlijk denk ik dat er nog veel meer vluchtelingen bij kunnen in dit land, die we allemaal gan opvangen, liefdevol verzorgen, van onderdak voorzien, een opleiding geven, de taal leren en dat allemaal op de kosten van de hardwerkende Nederlander. Gewoon omdat het kan!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 objectief

@8:
1 Eh, ik kan je niet volgen, want in je onderbouwing zit totaal geen enkel argument.

2 Maar als ik je goed begrijp wil je graag dat kinderen met leukemie het land uitgestuurd worden zodat zij als afschrikwekkend voorbeeld dienen?

1 je kunt het niet eens zijn met het argument, maar het is er wel.

2 woorden in de mond leggen is een slechte discussiemethode

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 objectief

@9:
Lachen.
Lees je nooit de verhalen over hoe Italianen lading emigranten terugsturen ?
En oplossingen, die moeten in de landen van herkomst worden gevonden, niet bij ons.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Joost

@10

-1 Zucht. Ik zal het even uitleggen.

Jij zegt dat in “dit geval” de criticasters met een alternatief moeten komen. “Dit geval” is hier dus het specifieke geval van dit meisje dat met leukemie is uitgezet, of het algemene geval dat het misschien zo is dat de bereikbaarheid van medische zorg voor asielzoekers niet voldoende is. De reden waarom er een alternatief moet worden geboden is volgens jou omdat anders de toestroom van asielzoekers steeds groter wordt.

De reden raakt kant nog wal, of ben je bang dat dodelijk zieke asielzoekers met duizenden naar Nederland komen omdat ze weten dat ze dan pas uitgezet worden als ze weer zijn opgelapt?

-2 Ik constateerde zelf al dat je waarschijnlijk met een andere discussie bezig bent dan de rest. Als je zou reageren op de discussie zoals die gevoerd wordt, dan is “2” wel degelijk een correcte interpretatie van wat je zegt. Maar ik dacht al niet dat dat het geval was, vandaar dus ook de paragraaf eronder (zie #8). Wij hebben het namelijk over het verbeteren (of het garanderen van) goede zorg voor asielzoekers, zodat we geen meisjes van 9 met leukemie uitzetten. Jij hebt het over het opengooien van de grenzen.

Zoals ook door anderen geconstateerd is dat een frame, of liever, een stropopredenering. Je pakt ons standpunt, betere zorg voor zieke asielzoekers, blaast dat op tot gigantische proporties: “gooi dan maar alle grenzen open”, en vervolgens val je dat aan, en niet het daadwerkelijke standpunt.

Heb je dit zelf door?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 P.J. Cokema

@11: En jij leest nooit de verhalen over hoe Nederland lading emigranten terugsturen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 P.J. Cokema

@2: Ik lees helemaal niet dat Edge het over geheime instructies heeft. Er is, voor zover ik weet, een richtlijn dat iedereen (zgn. “illegalen” incluis) recht op medische hulp hebben. Dat geldt door heel NL. Of er ook nog interne instructies voor dit soort cases zijn bij het bewuste AZC weet ik niet. Edge stelt de vraag of het handelen voortgekomen is uit instructies of uit persoonlijke motieven.

In dat kader is het interessant om instructies boven tafel te krijgen. Dan weten wij ook of volgens die instructies gehandeld. Zo niet, waarom is er dan wel zo gehandeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Kalief

@14 Of er ook nog interne instructies voor dit soort cases zijn bij het bewuste AZC weet ik niet.
Nee, en Edge weet dat ook niet maar veronderstelt voor het gemak maar alvast dat daar allerlei kwalijke voorschriften in staan, opgelegd door de liegende Teeven. Die regels zijn niet eens van belang omdat er niets in zal staan over deze specifieke zaak.

Interessanter lijkt mij de vraag of er slechts was geconstateerd dat het meisje weliswaar ziek was maar niet zo ziek dat ze niet kon reizen, of dat er een veel ernstigere aandoening werd vermoed maar dat verder onderzoek werd vermeden om de uitzetting niet in gevaar te belemmeren.
Dat ga je niet vinden in de regels, daar zijn scherpe gesprekken met de betrokkenen voor nodig.

Beweren dat er een meisje met leukemie is uitgezet is trouwens ook een vorm van framen. De leukemie is immers pas geconstateerd in Polen. Correct is: “meisje dat niet te ziek was bevonden om te reizen blijkt daar achteraf toch te ziek voor te zijn geweest”. Maar dat bekt natuurlijk niet lekker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

Beweren dat er een meisje met leukemie is uitgezet is trouwens ook een vorm van framen. De leukemie is immers pas geconstateerd in Polen. Correct is: “meisje dat niet te ziek was bevonden om te reizen blijkt daar achteraf toch te ziek voor te zijn geweest”. Maar dat bekt natuurlijk niet lekker.

De ziekte bestond al toen ze werd uitgezet, dus dat beweren is waar. Dat we het toen nog niet wisten is inderdaad relevant, maar als blijkt dat we haar willens en wetens niet hebben onderzocht zodat we haar konden uitzetten (waar we vooralsnog te weinig over weten om iets zinnigs over te kunnen zeggen), dan wordt dat onderscheid irrelevant. Je houd je onwetendheid dan bewust in stand, zodat je je er later achter kunt verschuilen. Dat is, vind ik, net zo erg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 P.J. Cokema

@15: Het maakt niet uit waar en wanneer de leukemie is vastgesteld. Als het klopt dat de ouders meerdere malen om een onderzoek hebben gevraagd en niet gekregen, is van belang waarom dat zo is gelopen.

Zoals het nu lijkt is er hier in NL om onderzoeken gevraagd. De vragen die rijzen zijn: wie heeft op welke manier beoordeeld of die verzoeken wel of niet gehonoreerd zijn.

Als blijkt dat al die tijd er geen enkele arts aan te pas is gekomen, is dat de eerste fout. Als ook blijkt dat ondanks herhaalde verzoeken geen bloedtest is gedaan (iets wat bijna standaard is bij alle klachten waarmee iemand bij een arts komt), dan hebben we daar een tweede onzorgvuldigheid.

Het kan best zijn dat wel alle regels en zorgvuldigheid zijn toegepast. Dan zou de ziekte dus geconstateerd moeten zijn. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het meisje pas de leukemie kreeg, toen eeenmaal de grens is over gezet.

In dat geval wordt het iets complexer. Teeven stelt dat er elders ook goede zorg en behandeling is. De Georgische familie is niet naar Georgië gestuurd maar naar Polen. Voor zover ik weet komen ze ook daar in een soort van asielzoekerscentrum terecht, die zich net als de Nederlandse aan Europese regels heeft te houden m.b.t. medische zorg.

Dat doet vermoeden dat hier sprake kan zijn van “het probleem doorschuiven”. Niet netjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 objectief

@12:
Ik kan de laatste vraag met nee beantwoorden.
Maar ik begrijp nu dat de discussie beperkt moet worden tot medische zorg voor economische emigranten.
Dat kan.
Om dan één incident zo op te blazen, terwijl wij het in het algemeen uitstekend doen, ik vind dat verwerpelijk, en zie dat in het kader van de algemene Gutmenschen hetze tegen diegenen die ons asiel- en immigrantenbeleid uitvoeren.
Verder, misschien mag dat toch nog, zouden die Gutmenschen toch eens moeten uitleggen hoe zij menen dat het al of niet geregeld moet worden dat een ieder die naar ons wil komen kan komen, of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 P.J. Cokema

@18: Nu ben ik geen “Gutmensch” maar heb wel een antwoord op hoe het “al of niet geregeld moet worden dat een ieder die naar ons wil komen kan komen, of niet”. ’t Is wel ver off topic, dus ga ik daar hier niet verder op in. Alleen “rücksichtlos” (om maar even bij jouw jargon aan te sluiten) grenzen dicht en wie er toch in komt weer uit pleuren, is niet dé oplossing. En zeker niet de enig, zaligmakende.

Terug on topic: als er dan toch een beleid is zoals nu geldt, dan mag dat zeker ‘humaan’ zijn, zoals Teeven zelf ook beweert. Kun je me nog even uitleggen hoe deze specifieke case heeft beantwoord aan een humaan beleid?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Henk van S tot S

Waarom verbaasd zijn over dit beleid:
De medische behandeling van de financieel zwakken in dit land wordt systematisch afgebroken.
Dan kan men kan toch niet verwachten dat de regering en de ambtenaren van het “uizetkorps” zich druk zullen maken om een zieke buitenlander ;-)

En nee ik geloof niet dat F.T. liegt:
De man heeft al vaker blijk gegeven van het feit dat hij braaf voorleest wat hem door de ambtenaartjes wordt verteld.
Trouwens al zou hij liegen dat hij barst, dat is voor deze VVD regering, gesteund door schildknaapje Samson, geen enkel probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Kalief

@17 Het maakt wel uit waar en wanneer de leukemie is vastgesteld.

Als dat al in Nederland zou zijn gebeurd dan is er bewust medische zorg onthouden en degenen die dat deden zijn dan misschien zelfs strafbaar.
Als de leukemie pas in Polen is vastgesteld dan treffen de Nederlandse artsen geen blaam omdat zij concludeerden dat het meisje op dat moment niet te ziek was om te reizen. Natuurlijk kan die diagnose fout zijn geweest maar dat kan ons ook overkomen.

Wat niet relevant is is dat de ouders op meer onderzoek aandrongen. Dat willen ouders altijd en het is niet altijd nodig. Een ziek kind heeft recht op zorg maar bezorgde ouders hebben geen recht op een oneindig aantal onderzoeken. Zeker niet als een second opinion net zo goed in Polen kan plaatsvinden.

Het is pas zorgelijk als een tweede onderzoek niet is afgewezen omdat de artsen dat niet nodig vonden maar omdat iemand anders dat blokkeerde omdat anders de uitzetting vertraging op zou lopen. Maar daar kom je niet achter door de instructies van de artsen te onderzoeken, daar moet je die ‘iemand anders’ voor zien te achterhalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 P.J. Cokema

@21: Nou je het zegt, het maakt wel uit! Als er een tekortkoming is geweest in de handelwijze hier, is dat de reden geweest waarom men leukemie over het hoofd heeft gezien.
En ja, daar komen we niet achter door alleen naar de instructies te kijken. Als afwijking van voorschriften tot de tekortkoming hebben geleid, is dat natuurlijk wel van belang.

Maar goed, jij je zin, puntjes op de i. Hier moeten niet (alleen) de navolging van voorschriften worden bekeken, hier moet de Inspectie voor de Zorg het totale handelen onder de loep nemen.
Bijvoorbeeld: hebben betrokken professionals wel of niet confrom hun beroepseed en afsrpaken gehandeld?

Alleen al dit detail: een arts schrijft een bloedtest voor, men besluit dat niet na te volgen. Kan dat? Mag dat?

Je schrijft: “Als de leukemie pas in Polen is vastgesteld dan treffen de Nederlandse artsen geen blaam”. Da’s twee keer de boel omzeilen.
1. Leukemie heeft dat meisje niet pas in Polen gekregen en had hier geconstateerd kunnen worden als er wel een bloedtest was afgenomen.
2. Nee, die treffen geen blaam omdat de enige arts waarvan tot nu toe sprake is, wel een bloedtest voorschreef. Verder zijn er geen artsen aan te pas gekomen, dus die kunnen ook niet schuldig zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 obectief

@19:
Je kunt een beleid, en/of de uitvoering daarvan, niet beoordelen aan de hand van één incident.
Spaanse treinen zijn (ook ?) niet onveilig omdat die spoorwegen de treinbestuurders kennelijk nooit iets hebben uitgelegd over krachten, die toenemen met het kwadraat van de snelheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 obectief

@19:
Alleen “rücksichtlos” (om maar even bij jouw jargon aan te sluiten) grenzen dicht en wie er toch in komt weer uit pleuren, is niet dé oplossing. En zeker niet de enig, zaligmakende.

Staat ergens dat ik daar een voorstander van ben ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 obectief

@22:
had hier geconstateerd kunnen worden als er wel een bloedtest was afgenomen.

Ongewone ziektes worden zelden tijdig vastgesteld.
De vrouw van een medisch specialist die wij goed kenden overleed aan leukemie, haar man had niets door.
Ikzelf lag twee keer in een ziekenhuis, terwijl het dagen duurde voor de oorzaak was opgespoord, terwijl ik duidelijk ziek was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Inca

@23, het is dan ook niet 1 incident. Er wordt heel regelmatig aangegeven dat de medische zorg voor asielzoekers tekort schiet. Ik denk aan een situatie met een Somalische vrouw een tijdje geleden, met Dolmatov, met de hongerstakers waar ook het dossier bv niet van werd vrijgegeven aan andere artsen. Ook in diverse algemenere rapportages en reportages is het genoemd (schipholbrand, detentieboot, omgang met kinderen in azc’s.)

@25: hier had het wel vastgesteld kunnen worden en moeten worden. Er is meermaals gevraagd om specifiek bloedonderzoek. Het is ook geindiceerd door de enige arts die ze wel gezien heeft. Het is gewoon niet gedaan. Dat is niet goed te praten met een anecdote over de vrouw van de buurman.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 FiFa

Omdat het onderwijs al heel lang qua niveau naar beneden gaat en de diploma’s worden opgewaardeerd lijkt het er op dat men alleen nog maar protocollen en procedures kan maken en hanteren.

Bloedneuzen, koorts en uitzettingen zijn waarschijnlijk van die zaken die niet meer in een verband kunnen worden gebracht die ergens een alarmbel doen afgaan. Protocol alarmbel bestaat alleen nog op de eerste maandag van de maand.

We zijn de ziel van de mensheid aan het slopen, we kunnen blijkbaar niet zoveel meer behalve het volgen van de voorschriften die door slecht opgeleide en volstrekt incompetente instanties (dus mensen) worden bedacht en uitgevoerd.

En natuurlijk moet niet iedereen worden toegelaten in dit land zoals een paar sociale analfabeten hier beweren en zich verder beroepen op procedures maar het is wel zo dat wat die klungels niet zien bij zo’n ziek uitzetbaar kind dat hopelijk wel in hun eigen familiesituatie zien maar ik vrees het ergste. Ook de reacties van de Teevenbende op dit volstrekt onnodige en mensonterende gedrag geeft weer aan dat we de weg kwijt zijn. Walgelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Noortje

@23 sommigen zijn van mening dat het niet om een incident gaat, maar om een structurele situatie
http://www.vrijheidvanbeweging.nl/dood_door_beleid/lijst_slachtoffers.html

Of bovenstaande lijst klopt en hoe objectief de bron is ook niet, maar het feit dat de ombudsman onderzoek gaat doen naar de medische situatie van azielzoekers lijkt me een teken aan de wand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 objectief

@26:
Medische fouten bestaan, ook t.a.v. niet asielzoekers.
De tweede ziekenhuisopname waar ik het over had, was nadat de huisarts mij had gezegd dat ik niets mankeerde.
Twee dagen later zei de medische specialist, die niet wist wat er was, maar mij dagelijks achteruit zag gaan, tegen mijn vrouw dat een kind van me maar uit Z Frankrijk terug moest komen.
Bij toeval ontdekte hij de volgende dag wat er was, en hoefde de vacantie niet te worden onderbroken.
Aangetoond zou moeten worden dat asielzoekers met opzet slechtere medische behandeling krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 P.J. Cokema

@30: Fouten of onwenselijke situaties kunnen ook voortkomen uit regelgeving en te slecht doordachte protocollen. Dat aangetoond zou moeten worden dat asielzoekers met opzet slechtere medische behandeling krijgen komt voor de bakker. We wachten het onderzoek van de ombudsman af

Ondertussen hebben we het hier over 1 specifiek geval. Er ligt een klacht. Dus moet dit specifieke geval onderzocht worden. Waar blijft dat onderzoek? (Inspectie aan de slag!)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Inca

@26: medische fouten bestaan, teveel, want inderdaad, ook aan de medische hulp voor ingezetenen schort nog wel eens wat, door oa onzorgvuldig handelen, slechte communicatie en gemakzucht van de artsen. 2000 doden per jaar geloof ik, waarvan een deel beslist vermijdbaar en verwijtbaar. Maar dat is toch een wat ander onderwerp.

Wat je aan het eind schrijft is precies waar het om gaat: aangetoond moet worden of dat met opzet zo is. Dat is de insteek van het stukje. Is dit beleid van hogerhand, of zijn het de artsen en assistenten zelf die zo slecht functioneren? Om daar zicht op te krijgen moeten in elk geval de instructies op tafel, want dan kun je pas beoordelen of ze in lijn met die instructies hebben gehandeld of er tegenin zijn gegaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 goochem

Ik ben zelf verpleegkundige en ik kan jullie melden dat het voor artsen en verpleegkundigen verplicht is om iedereen te verzorgen ongeacht zijn/haar achtergronden. Anders ben je wat mij betreft je titel niet waard. Werkend in a’ dam heb ik in het verleden geregeld verdachten opgelapt, ook verdachten van ernstige delicten. Ik deed dat met een schoon geweten.
Ik vraag me af hoe het geweten van de werkers in de centra eruit ziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Henk van S tot S

@30:
Wat ben je toch weer lekker aan het doordrammen!

N.B., ik hoop dat je inmiddels verder in goede gezondheid verkeerd, maar als je bij een dokter net zo communiceert als hier, kan ik me voorstellen dat een en ander erg onduidelijk blijft ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 P.J. Cokema

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie stellen een onderzoek in naar de uitzetting van het Georgische meisje Renata.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Kalief

Het dossier is in handen van Justitie. De Inspectie kan dat alleen bestuderen met toestemming en onder toezicht van Justitie. Dus zal Justitie ook wel de eindregie hebben over dat ‘gezamenlijke onderzoek’.

Bruikbare medische gegevens zullen niet in dat dossier zitten omdat het niet verrichten van medisch onderzoek juist de hoofdklacht was. Er zal dan ook niet met terugwerkende kracht kunnen worden vastgesteld dat er aanwijzingen waren dat het meisje iets mankeerde.

Zullen we een prijsvraag uitschrijven voor het voorspellen van de uitkomst van dit ‘gezamenlijke onderzoek’?

 • Vorige discussie