Mann vs. Ball: Hoe zit het nou echt?

Foto: wp paarz (cc)

ANALYSE - Recent verwierp een Canadese rechter een aanklacht wegens smaad van klimaatwetenschapper Michael E. Mann – die van de beroemde hockeystick-curve – tegen klimaatontkenner Tim Ball. In klimaatontkennende kringen werd Mann’s levenswerk jubelend ten grave gedragen. Wij keken naar de daadwerkelijke uitspraak en komen tot de conclusie dat klimaatontkenners – zoals gewoonlijk – een loopje nemen met de feiten.

“Eindelijk! Wij wisten het natuurlijk al lang, maar nu is het ook officieel: de hockeystick-curve van de vermaarde klimaatwetenschapper Michael E. Mann is weerlegd. De man wilde zijn data waarop hij de curve baseerde niet openbaar maken en daarom heeft een rechter in Canada zijn aanklacht van smaad gericht aan Ball in de prullenbak gegooid. Fraude! De basis onder de hele klimaatwetenschap is weggeslagen! Whargarbl! Victorie!”

Zo ongeveer buitelde men in de klimaatontkennende wereld over elkaar heen toen bleek dat de zaak die Michael E. Mann had aangespannen tegen Tim Ball werd stopgezet door de rechter.

Er is echter een probleempje: geen enkele bron ondersteunt dit verhaal, behalve tientallen naar elkaar verwijzende klimaatontkennende sites die berichten van deze strekking plaatsten.

Michael Mann zelf claimt dan ook iets heel anders, namelijk dat de zaak is stopgezet door de gebrekkige gezondheid van Tim Ball en dat Ball dermate insignificant en ongeloofwaardig is dat Mann geen schade geleden kan hebben. Nog een probleempje: ook voor de uitleg van Mann was geen bewijs, anders dan een screenshot van een emailwisseling met zijn advocaat, en het feit dat Tim Ball eerder een aanklacht wegens smaad won omdat hij volgens de rechter door een geïnformeerde lezer niet serieus genomen zou worden.

De zaak

Even een stapje terug, voor de lezer die geen enkel idee heeft waar dit om draait. De zaak ging om deze uitspraak van Tim Ball: “Michael Mann [..] should be in the state pen, not Penn State”. Een op zich wel aardige woordspeling die zegt de Mann in plaats van gedistingeerd gedetineerd zou moeten zijn. Ball zei dit omdat hij Mann beschuldigde van fraude, betreffende zijn beroemde – en inmiddels vele malen gerepliceerde – hockeystick-curve. Deze curve laat de recent opeens sterk stijgende gemiddelde wereldtemperatuur zien, waar hij al minimaal duizend jaar langzaam aan het dalen was, als gevolg van het toenemende co2-gehalte. Mann was hier niet blij mee en klaagde Ball aan wegens smaad. Dit akkefietje speelde zich af in 2011.

Vanaf het eerste moment was me duidelijk dat de claims van het klimaatontkennende kamp bijna niet waar konden zijn. Allereerst zal een rechter zich in dit soort zaken nooit inhoudelijk gaan bemoeien met klimaatwetenschap. Daarnaast was vanaf het begin duidelijk dat het hier ging om het stoppen van de zaak voordat deze daadwerkelijk aan de rechter werd voorgelegd. Daarbij zijn alle gegevens waarop Mann zijn onderzoek baseerde al jaren gewoon publiekelijk beschikbaar, in tegenstelling tot wat geclaimd wordt.

Hoe zit het echt?

Twee partijen, twee verhalen die elkaar tegenspreken. Ondanks dat het verhaal vanuit de klimaatontkennende hoek zeer onwaarschijnlijk is, kunnen we toch niet uitsluiten dat ze (deels) gelijk hebben. Gelukkig worden uitspraken ook in Canada met enige regelmaat online geplaatst en kunnen we inmiddels, zij het met enige vertraging, kijken hoe het echt zat.

En wat blijkt? Ongeveer het enige dat klopt aan de klimaatontkennende claims is dat de zaak gestopt is, en dat Mann de kosten moet betalen. Maar tot een daadwerkelijk inhoudelijke uitspraak is het nooit gekomen.

De zaak is vooral gestopt omdat de tijd dat de zaak nu voortduurt onredelijk lang is geworden. De daadwerkelijke rechtszaak was gepland voor 2021, 10 jaar na de gewraakte uiting van Ball. De gezondheid en leeftijd van Ball spelen daarin – zoals Mann claimde – een rol, maar ook het feit dat hij vier getuigen wilde oproepen waarvan er inmiddels drie zijn overleden, en de vierde niet meer in staat is te reizen. De rechtbank vreesde daarom dat Ball geen eerlijke kans zou krijgen in de rechtszaal. Dat de zaak zo lang duurt wordt overigens toegeschreven aan Mann, die de voortgang meerdere jaren liet versloffen. Zijn advocaat had daarvoor geen afdoende verklaring.

Ook in de discussie zelf gaat Mann niet helemaal vrijuit. Zijn claim dat de rechter vond dat Ball niet serieus genomen werd klopt niet, althans niet voor deze zaak. Maar dit staat in geen verhouding tot de onzin die wordt rondgepompt in klimaatontkennende kringen.

We wachten op de rectificaties.

Het vonnis is hier te vinden.

Reacties (13)

#1 sikbock

ik ken het canadese rechtsysteem niet maar wat ik niet begrijp is wat mann had moeten doen om het tot een zitting te laten komen. Mann heeft de zitting een keer uitgesteld en ik denk toch dat hij noodzakelijke stukken niet heeft aangeleverd om tot een zitting te komen.

 • Volgende discussie
#2 Prediker

Het wordt me uit dit stuk niet duidelijk wat dhr. Ball nu precies over Michael Mann had beweerd en waarom dhr. Mann daar zo zwaar aan tilde dat hij Ball een proces wegens smaad aan de broek deed.

Kortom, waar gaat dit verhaal eigenlijk over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 sikbock

uit het vonnis:

The plaintiff, Dr. Mann, and the defendant, Dr. Ball, have dramatically different opinions on climate change. I do not intend to address those differences. It is sufficient that one believes climate change is man-made and the other does not. As a result of the different opinions held, the two have been in near constant conflict for many years.

Wat ik hier uit afleid is dat de rechter het sowieso niet over hun meningsverschil over klimaatverandering zou gaan hebben, maar alleen een oordeel zou geven of Ball had mogen zeggen wat hij zei, afgezien van het onderliggende meningsverschil.

beetje non-zaak dus

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Hans Custers

@0

Ook in de discussie zelf gaat Mann niet helemaal vrijuit. Zijn claim dat Ball niet serieus genomen werd klopt niet, althans niet voor deze zaak.

Ik dacht dat Mann ook niet heeft beweerd dat dit in de uitspraak wordt gezegd. Wel heeft hij gezegd dat dit onderdeel was van de verdediging van Ball. Voor zover ik weet heeft Mann hierover niets gezegd dat niet klopt. Maar het zou kunnen dat ik iets heb gemist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

@prediker: “Michael Mann [..] should be in the state pen, not Penn State”. Over zijn hockeystick-curve. Ik ga het aanpassen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

@Hans: Ik doel hier vooral op dat ik het niet onafhankelijk kan controleren. De advocaat zegt in de gelinkte tweet dat het daarop is gebaseerd, in de uiteindelijke toelichting stond dat niet.

De suggestie was er, het bleek onjuist. Of Mann dat kon weten is een twee, overigens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Verbeek

Zijn claim dat Ball niet serieus genomen werd klopt niet,

Waarom zou je iemand, die je zelf niet serieus neemt, voor smaad aanklagen? Juist een aanklacht wegens smaad is een bewijs dat je iemands woorden wel serieus neemt en er actie tegen onderneemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

@7: FTFY: “Zijn claim dat de rechter vond dat Ball niet serieus genomen werd”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Co Stuifbergen

@7: het is per definitie zo dat smaad een bewering betreft die onjuist is en dus niet serieus genomen worden mag. Maar dan kan iemand er nog wel last van hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 KJH

Goed verhaal man. Lekker kort ook. Of, zoals een Chinees die alleen Chinees kent en dit stukje zou lezen, zou zeggen: eh?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Karin van der Stoop

@10: LOL. Dat eh was ook wel een beetje het gevoel waar ik mee bleef zitten. Maar ik denk dat dat ook wel de strekking van de zaak is eigenlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Prediker

“Michael Mann [..] should be in the state pen, not Penn State”. Over zijn hockeystick-curve.

@5 En dat is reden om iemand wegens smaad aan te klagen? Dat die over je zegt: die zou vanwege zijn output eigenlijk in de gevangenis thuishoren? Dat lijkt me onmiskenbaar een hyperbool (misschien vind ‘ie het wel echt, maar geen officier van justitie zal je om je wetenschappelijke output veroordelen en naar het gevang sturen, dus…).

Beetje lange tenen van die Mann. Maar goed, wellicht was ‘ie alle hatemail en drek die hij op social media over zich heen krijgt zat. Dus wellicht was het de druppel die de emmer deed overlopen.

Kan ook zijn dat hij zelf wist dat hij geen zaak had, en dat ‘ie het daarom zo lang heeft laten slepen. Gewoon om z’n opponent in spanning te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hans Verbeek

@9:

Maar dan kan iemand er nog wel last van hebben.

ik snap het nog steeds niet, Co. Hoe kun je last hebben van iemands bewering? Dat glijdt toch gewoon van je af.
Het is als kleine jongetjes op een schoolplein, die iets naar elkaar roepen. Tekenend voor de klimaatdiscussie en voor Michael Mann in het bijzonder. Laat het gaan, alsjeblieft, wordt eens volwassen.

 • Vorige discussie