KSTn – wetgeving aangaande terrorisme

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagKSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Tussen de stukken zag ik het verslag van de Tweede Kamer over de voorgestelde wetswijzigingen aangaande de mogelijkheden rond opsporing en vervolging van terroristische misdrijven. Ik had al wel wat over die wet gehoord, maar eigenlijk nog geen kennis genomen van de inhoud. Ik heb het verslag niet verder dan de eerste twee pagina’s gelezen. Daar was niet doorheen te komen. Dus ik ben gaan snuffelen in het voorstel van wet.
En zo kwam ik tot twee constateringen voor mezelf.


Allereerst vroeg ik me af wat er nou allemaal onder het begrip “terrorisme” viel. Na enig speurwerk kom je dan op artikel 83 van het wetboek van strafrecht. Die verwijst vervolgens weer naar een hele trits andere artikelen. De meeste gaan over echte staatsterreur zoals het om zeep helpen van een lid van het koningshuis of het onmogelijk maken van het bijeenkomen van het parlement. Maar er staan dus ook dingen tussen als:
Artikel 168
Hij die enig vaartuig, voertuig of luchtvaartuig opzettelijk en wederrechtelijk doet zinken, stranden of verongelukken, vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, wordt gestraft:

2°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

en:
Artikel 170
Hij die enig gebouw, getimmerte, installatie ter zee of voor het publiek toegankelijke plaats opzettelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft:
3°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

En daarmee wordt het wel een hele ruime definitie. Daar voel ik me uiterst ongemakkelijk bij. Dat geeft ruimte voor misbruik.

De tweede constatering gaat over het feit dat er nu twee soorten wetgeving gaan ontstaan. Eentje voor de gewone strafzaken en eentje voor de terroristische zaken. Zo kunnen “terroristen” straks langer vastgehouden worden voor proces dan “gewone” misdadigers als ik het goed lees. Wat ik mij daarbij dan afvraag is waarom een terroristische misdaad anders is dan een gewone misdaad? Is het terroristisch doden van iemand ernstiger dan het gewoon doden van iemand? Waarom worden de beginselen van “onschuldig tenzij schuldig bevonden” zover opgerekt. Alleen maar vanwege de angst?

Even een volstrekt losstaande uitsmijter. Hier het verslag van de poging van dhr Nawijn (een nazaat van de Fortunisten) om toch vooral voor Kalou een uitzondering op de migratiewetgeving te krijgen. Wel een beetje meten met twee maten hoor. Roepen om strenge migratiewetten, maar die willen versoepelen als iemand een beetje leuk kan voetballen. Waar ligt de grens mijnheer Nawijn?

En ik ga weer over tot de orde van de dag.

NB: De links naar de kamerstukken wijzen naar een aparte site. Omdat het nog niet mogelijk is rechtstreeks te linken in Parlando, moeten we tijdelijk deze optie gebruiken. We wachten op een nieuw systeem. Meer informatie.

Reacties (28)

#1 HansR

1) Dit is vreselijk ingewikkeld. We gaan dan als leek het wetboek van strafrecht proberen te beoordelen. Dat is toch lastig zo even bij het ontbijt in een paar woorden. Het belangrijkste wat ik er van op pik is dat jij je er ongemakkelijk bij voelt want je denkt dat misbruik mogelijk is. Toch wordt juist in dat artikel 83 gewezen naar alle mogelijke vernielzucht die reeds beschreven is maar nu moet ze worden gepleegd met terrorisisch oogmerk. En het terroristisch oogmerk moet wel eerst worden bewezen natuurlijk. Vanuit dat oogpunt is minder misbruik mogelijk dan je vreest.

2) Vervolgens vrees je twee wetgevingen: een voor terroristisch gepleegde misdaden en een indien diezelfde misdaden zonder terroristisch oogmerk zijn gepleegd. Ik betwijfel of dat echt een probleem is. Ik weet niet waar in de wet de definitie van terrorisme staat maar ik heb een vermoeden, dat die gerelateerd is aan misdaden tegen het geheel van de staat en samenleving (die zijn niet gelijk!). Ik kan me voorstellen, dat men bepaalde misdaden tegen het grotere geheel anders wil beoordelen en/of straffen dan misdaden die op individuele basis incidenteel worden begaan. Ik kan me er iets bij voorstellen. Of ik het er echt mee eens ben moet ik nog even overwegen.

En Nawijn? Ach…

 • Volgende discussie
#2 Steeph

@HansR:
1) Mmm, goed dat je dit zegt. Ik was vergeten 83a te lezen en zag in 83 dus een soort zichzelfverwijzende redenering.
Maar dan nog blijft de juiste definitie van terrorisme een lastige. In de geest van 83a kan je dus ook zeggen dat het verkiezingsprogramma van Wilders (Klare Wijn) terroristisch is. Mij jaagt het in ieder geval angst aan.

2) Ik kan me er ook wel iets bij voorstellen als je de ernst van wat mensen mogelijk een staat als geheel aandoen zwaarder telt dan “individuele” misdaden. Maar toch geef je dan aan dat het ene soort misdaad erger is dan het andere soort. En dat is een, in mijn ogen, modegevoelig waarde oordeel. Volgens die redenering zou ik graag milieudelicten (bv autorijden) ook apart benoemen. Dat zijn namelijk misdaden tegen de gehele mensheid (beetje ruim beschouwt).
En ik blijf bang voor het gebruiken van het terrorisme argument om andere misdaden ook zwaarder aan te pakken (zoals sommige fanatieke milieuactivisten nu ook als terroristen worden aangeduid).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Crachàt

Kalousaga. Zo is er ook eentje in Belgie.
Daar is een VlaamsBlokker in de gemeenteraad (van het volkomen rustige, gepensioneerde, bevilla’de Schoten > +1/3 VlBlok…) hoogstpersoonlijk tussenbeide gekomen om een Armeens gezin ‘wat hier toch al zo lang is’ niet uit te wijzen.
En zo is het altijd. Alle vreemdelingen zijn crapuul en dief ook -behàlve die men kent.
Ik word zo onpasselijk van die hypocrisie.

Dat krijg je zo van losstaande uitsmijters , waarde Steeph…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 e4

‘getimmerte’? Nu ja, het zal wel. Het meten met twee maten bij terroristen stuit mij erg tegen de borst. Vooral daar het meestens moslims zijn, die je weer en masse in het harnas jaagt tegen de maatschappij en zo krijg je polarisatie…etc..etc..etc

Iemand trouwens al die FOX serie black white gezien…waarin een blank en een zwart gezin wisselen van huidskleur..?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

@e4: nee, maar het is al eerder gedaan op de BBC. Dat was leuk om te zien. Rollen omdraaien en dan naar een voetbalwedstrijd gaan allebei de mannen. Tjeezzz

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Zwarte Kip

Dat terroristische misdrijven apart worden behandeld in het WvSr is vrij logisch gezien de geschiedenis van de term. Terrorisme viel en in sommige gevallen valt, onder het internationaal oorlogsrecht. Het doden van burgers tijdens een oorlog valt ook niet onder ‘moord’ zoals omschreven in het WvSr maar onder de Wet oorlogsmisdrijven. Moord met een terroristisch oogmerk valt dan ook onder diverse verdragen. In Nederland heeft de wetgever er nu echter voor gekozen om bepaalde terroristische handelingen te verwerken in het commuun strafrecht. Dat is een opvallende keuze en had de wetgever gesierd indien er een aparte wet was gekomen. Aan de andere kant is duidelijk dat de wetgever aansluiting heeft gezocht bij het WvSr om zo onder het mom van terrorisme de algemene bevoegdheden van de politie en het OM te verruimen. Dat heeft dus ook zijn doorwerking op ‘gewone’misdrijven. Overigens was het internationaal altijd zo dat net als sommige oorlogshandelingen, bepaalde terroristische misdrijven in bepaalde situaties gerechtvaardigd worden geacht. Met name in het geval van een strijd voor zelfbeschikking door een gediscrimineerde minderheidsgroep die van oorsprong in een bepaald land wonen en niet de middelen hebben die de staat inzet om ze te onderdrukken. Deze erg interessante materie is mooi omschreven in Antonio Cassese (rechter bij het ICJ) ‘Self-Determination of peoples’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph

@Zwarte Kip: thx, zo leer ik nog eens wat. Ik ga die verwijzing eens nalezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 esgigt

Uhmmm… even wachten… als ik dit lees krijg ik het volgende beeld : Ik schop mijn eigen pergola (getimmerde) in elkaar. Het ding valt op de kop van mijn buurman, die er toevallig net onderstaat. De buurman raakt gewond (of erger). Dan ben ik volgens die tekst een terrorist en hangt mij max. 30 knarsen boven het hoofd???

Lekkere normen en waarden… Is die A16 gisteren nou vrijgemaakt? dan kan ik weg!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

@esgigt: alleen als je daarbij een pamflet in je handen hield waarin stond dat de staat afgeschaft moet worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Jip

Ik ben geen jurist maar,…wordt er geen jurisprudentie ontwikkeld sinds 11/9 m.b.t. deze art.?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 esgigt

@Steeph : ik sta niet erg positief tegenover deze regering… dit forum lezen ze ook… Oeps!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Emile

@Zwarte kip:
Terrorisme betreft uitsluitend (commune) misdrijven en dient wat mij betreft dan ook volledig binnen de kaders van het strafrecht te blijven. Oorlogsrecht heeft slechts werking indien twee staten met elkaar een gewapend conflict uitvechten of in geval van een intern gewapend conflict (burgeroorlog). AC zet ook dat helder uiteen in zijn boek. De ‘war on drugs’ heeft er ook niet toe geleid dat verdachten van drugssmokkel niet meer onder het strafrecht vielen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Zwarte Kip

@Emile, kijk is naar de vreemdelingrechtelijke casus van de zaak Nuriye Kesbir. Terroristische misdrijven worden in deze zaak onder het humanitair recht gebracht. Zijn terroristische misdrijven bijvoorbeeld in strijd met de beginselen van het VN-handvest? De discussie lijkt te worden gewonnen door de voorstanders hiervan, mede omdat dit van belang is voor de toepassing van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Er is dus een behoefte om terroristische misdrijven op gelijke voet te brengen met het oorlogsrecht. Voor een poging om terrorisme onder het internationaal humanitair recht te krijgen geef ik dan nog maar een leestip: Elizabeth Chadwick, ‘Self-Determination, Terrorism and the International Humanitarian Law of Armed Conflict.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@Steeph9: Helaas is het een stukje makkelijker dan dat. Als esgigt ooit bepaalde uitspraken heeft gedaan die als terroristich uitgelegd kunnen worden, kan hij als zodanig bestempeld worden. Dat is nogal snel.
Verder hoef je tegenwoordig nog geen misdrijven verricht hebben. Planning is genoeg en de bewijsvoering voor planning hoeft ook maar erg dun te zijn. Je kunt ook al een straf krijgen als je vaak met een terrorist praat, zeker als het onderwerpen van zijn ideologie betreft. Dan hoor je namelijk bij een teroristische organisatie.

En dan hebben we het alleen nog maar over bestraffing! Je mag namelijk ook alvast in vrijwel eeuwig voorarrest gezet worden op verdenking van terrorisme, waarbij er van staatszijde geen bewijs geleverd hoeft te worden. Dan wordt je dus uiteindelijk wel vrijgesproken, maar dan heb je al aardig lang in voorarrest gezeten.

Tenslotte mag de bewijsvoering tegenwoordig met behulp van anomieme getuigen/informanten die de verdedigend advocaat niet mag horen. Gevolg is dat de verdediging de bewijsvoering niet kan toetsen/weerleggen, omdat ze de bewijsvoering niet kent!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Steeph

@Bismarck: Geen eeuwig voorarrest, dat is voorbehouden aan de amerikanen. In het voorstel lees ik een maximum van 2 jaar zonder proces.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 ALO

Aha, iemand met verstand van zaken over dit onderwerp. Ik veroorloof mij een vraag:

Zwarte Kip, ik hoorde op de radio dat de zogenaamde nieuwe terrorismewetgeving (Op grond waarvan de Hofstadgroep is veroordeeld) eigenlijk niets meer was dan het bijeenrapen van een wetsartikel hier en daar. Alleen om het onder een handzaam kopje te brengen, zo te zeggen. is dit zo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Oersoep

Leestip 1:

“bol.com prijs: € 93,49 ”

So! Dat geen goedkope leestip! (bij bol althans…)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Oersoep

Overigens vallen radioactieve / biologische aanvallen hierbuiten. Sarin sloopt niks, behalve slijmvliezen en longen…

Waar valt dat dan onder?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Zwarte Kip

Alo, je raakt nu een punt waar Emile ook gelijk in heeft, hoe pak je je nationale terroristen aan. Dat gaat natuurlijk het makkelijkst via het WvSr. Wat men heeft gedaan is bekende normadressaten uit de bestaande artikelen herfomuleren. Een gedeelte van het WvSr kent het schutznorm principe (pas op niet alle delicten kennen een beschermde norm), een bescherming van bepaalde normen dus. Moord is strafbaar omdat je geen leven mag nemen zelfs niet met een goede grond. Wanneer je echter een leven neemt als terrorist dan is dat meer dan moord op zich maar ook een middel om een bepaald doel te bereiken dat de gehele samenleving raakt. De wetgever heeft zoveel mogelijk bestaande artikelen aangepast om de bescherming van de gehele samenleving onderdeel te maken van de schutznorm. In principe is de wetgeving op dat punt inderdaad een samenraapsel met een nieuw sausje erover. Toch zijn er enkele geheel nieuwe constrcuties toegevoegd aan met name het wetboek van strafvordering om de opsporing en vervolging van terroristen makkelijker te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Zwarte Kip

Oersoep, voor chemische wapens gelden diverse Haagse Vedragen maar die hebben betrekking op de inzet van deze wapen tijdens een gewapend conflict. De inzet van Sarin door terroristen is voorzover ik weet nergens in de wereld specifiek strafbaar gesteld. We zullen het dus moeten houden op moord en poging tot moord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Steeph

@Zwarte Kip: Los van alle goede extra gegevens blijf ik worstelen met het stuk “.. de gehele samenleving raakt…”.
Wanneer is dat exact het geval. De moord op Theo van Gogh kan je beschouwen als gericht op 1 individu. Maar gezien de publieke status van de persoon en de discussie die de persoon oprakelde, zat er toch een element van bedreiging voor de samenleving in.
Maar in mijn ogen is iedere moord een bedreiging van de rust en stabiliteit van een land. Of het kan in ieder geval met een beetje woordenspel in die context geplaatst worden. Het om zeep helpen van een belangrijk zakenman kan zo ook bekeken worden.
Lastig. Hopen dat de rechters hier goed maat in weten te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Zwarte Kip

@ tot een paar maanden terug was iemand doden tijdens een duel een apart delict waarvoor een lagere straf werd gegeven. Niet iedere moord is dus hetzelfde. Rechters houden vaak rekening met de omstandigheden die tot een moord hebben geleid. Om er voor te zorgen dat in gevallen van terrorisme de rechters per definitie na hun afweging tot een hogere straf moeten komen is de nieuwe wetgeving ingevoerd. 90% van de moorden vinden plaats tussen familieleden of goede bekenden en hebben te maken met jaloezie, echtscheiding, familieruzies over erfenissen etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 mark

@Steeph (21):
Je vergeet te noemen dat er een politiek pamflet op Van Gogh’s borst werd gespiest. Ik deel overigens de argwaan voor de glijdende schaal zoals Bismarck die schetst (alhoewel het nu geloof nog niet zo erg is gesteld als zijn voorbeelden).

Het terroristisch oogmerk bij MoB werd door de rechter als volgt bewezen verklaard:
“De rechtbank overweegt omtrent het terroristisch oogmerk het volgende.

Voor een bewezenverklaring van dit bestanddeel is gelet op artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht vereist dat verdachte de misdrijven heeft begaan met het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van Nederland ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

Verdachte heeft ter zitting verklaard [slachtoffer] te hebben vermoord uit geloofsovertuiging. Dit sluit terroristisch oogmerk echter niet uit [sic-M]. Bij beantwoording van de vraag of er sprake is geweest van terroristisch oogmerk zijn de volgende omstandigheden van belang. De moord is gepleegd in een drukke straat, tijdens spitsuur, op een bekende Nederlander, en op een gruwelijke wijze. Daar komt bij dat op het lichaam een brief is achtergelaten met dreigende inhoud, niet alleen aan Tweede-Kamerlid [lid van de Staten-Generaal] maar ook aan geheel Nederland. Bovendien heeft verdachte, naar een getuige verklaart, aan een omstander op diens uitroep: “Dit kan toch niet, dit kan je toch niet maken” gereageerd met de mededeling: “Dat kan ik wel en dan weten jullie ook wat je te wachten staat.”

Al deze feiten tezamen genomen rechtvaardigen de conclusie dat verdachte welbewust heeft beoogd de Nederlandse bevolking vrees aan te jagen. De rechtbank acht aldus het terroristisch oogmerk in feit 1, feit 5. primair en feit 6. primair wettig en overtuigend bewezen.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Emile

@zwarte kip:
Kesbir en de 1F-Vluchtelingverdragzaak ging volgens mij niet over de a-grond van artikel 1F, maar over de b-grond, te weten ernstige commune delicten. Verder staan de vreemdelingenrechtelijke 1F-criteria -zeker in de uitleg van de Afdeling- ver van de in het internationaal strafrecht gebruikelijke opvattingen. Toetsing aan het 1F-beleid zou minister Kamp als faciliteerder van Amerikaanse mensenrechtenschendingen ook als oorlogsmidadiger wegzetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Oersoep

@zwarte kip

Ik bedoel ook niet dat Sarin specifiek genoemd zou moeten worden, ik bedoel dat in de geciteerde stukken wet alleen sprake is van het vernielen van materiële zooi waarbij eventueel gevaar ontstaat voor omstanders.

Wat als je dat timmerwerk NIET sloopt bij de aanslag?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Zwarte Kip

@Emile, in Kesbir schuift de Afdeling terrorisme zo onder oorlogsmisdrijven zie hier de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp?searchtype=ljn&ljn=AQ5615&u_ljn=AQ5615
Pikant is natuurlijk dat Nederlandse rechters oordelen over de status van interne conflicten in verre landen in het kader van asielverzoeken.
@ oersoep stel je plaatst een bom maar die is niet zwaar genoeg om een gebouw op te blazen dan is dat een pogingsdelict.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Bismarck

Steeph15: 2 jaar onschuldig in de bak kan volgens mij wel een eeuwigheid duren. Ik geef toe dat dat subjectief is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Steeph

Voldoende om een onschuldig persoon voor de rest van zijn/haar leven te beschadigen.

 • Vorige discussie