KSTn – Klimaat wijkt weer voor industrie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagWas een beetje offline de laatste dagen, maar heb nog wel de krant kunnen lezen. Maar toen ik vandaag weer even door de kamerstukken heen ging, kwam ik iets tegen dat niet de krant had gehaald. In een tijd waarin iedereen het heeft over klimaatverandering, zou je verwachten dat stemmingen in de Tweede Kamer over dit onderwerp tenminste een korte vermelding zouden krijgen. Niet dus. Misschien komt het omdat weer eens duidelijk wordt dat ondanks alle aandacht voor klimaatverandering en de steeds sterker wordende signalen, er eigenlijk niets verandert. Iedereen mag dan tegenwoordig om het hardst schreeuwen dat er iets moet gebeuren voor het te laat is, als het er op aan komt stemmen ze toch weer ouderwetsch.
Over een paar jaar moet het stelsel van emissierechten voor CO2 aangepast worden. Dit stelsel is er gekomen door Kyoto en heeft als doel de uitstoot van CO2 te verminderen. Nu begrijp ik dat de regering zich in de Europese onderhandelingen inzet voor het uitdelen van gratis emissierechten aan mondiaal opererende energieproducenten. Want anders zou hun concurrentiepositie worden aangetast.
Het principe “de vervuiler betaalt” en het klimaat zijn dus gewoon ondergeschikt aan het geldelijk gewin.
De poging van Duyvendak (GroenLinks) en Jansen (SP) om hier middels moties een stokje voor te steken zijn gestrand. Moties afgewezen.
Opvallend
hierbij is de positie van Samsom (PvdA):
Samsom (PvdA), Neppérus (VVD) en Spies (CDA) willen de motie van Duyvendak en Jansen over emissierechten van grote bedrijven niet steunen. Zij vinden het belangrijk dat Nederlandse bedrijven die actief zijn op de wereldmarkt, kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven. Emissierechten zijn daarbij een belemmering.
Ik dacht dat hij zo’n fervent voorvechter van het milieu was? Valt me toch weer tegen.

Ook jammer is dat de motie van Jansen voor wat meer voorzichtigheid in het streven om 10% biobrandstof bij te mengen is afgewezen. Zeker nu er zoveel signalen zijn dat de neveneffecten van dit streven behoorlijk negatief zijn voor voedselvoorziening en natuur.

Zoals gebruikelijk zullen we nog een paar weken moeten wachten alvorens we weten wat de andere partijen gestemd hebben bij deze moties.
Update (9-6-2008): Inmiddels is het volledige verslag met de stemmingen per partij binnen. Het was een eenzame strijd voor GL en SP, gesteund door de PvdD.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Overigens ben ik van mening dat altijd bekend moet zijn hoe de individuele kamerleden gestemd hebben en dat alle stemmingen direct online beschikbaar moeten zijn.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (14)

#1 plofkip

Reactie van diederik Samsom, binnen een uur nadat ik hem had gemaild trouwens:

Geachte heer ……,

Graag leg ik u uit waar het hier om gaat. Europa heeft besloten om fors haar industrie te verplichten om fors minder broeikasgassen uit te stoten ook als de rest van de wereld helemaal niet meedoet. Wij zijn daar een groot voorstander van. Het is voor het grootste deel van onze bedrijven ook best te doen, omdat zij slechts binnen Europa actief zijn en dus geen onredelijk nadeel ondervinden. Anders ligt het voor een beperkt aantal sectoren, zoals staal en basischemie, die op een wereldmarkt opereren en bovendien energie-intensief zijn. Klimaatverplichtingen zullen daar ongetwijfeld leiden tot verplaatsing van activiteiten vanuit Europa naar Azie of de VS. (Voor deze producten maakt het immers niet uit wáár ze gemaakt worden). Met als treurig bij-effect dat de vervuiling niet afneemt, maar juist toeneemt.

Juist vanuit milieu-oogpunt moet je dit dus zien te voorkomen. De beste methode daarvoor is om een aantal rechten mínder toe te kennen aan industrieën die géén last hebben van wereldwijde concurrentie en die toe te delen aan de industrieën die dat wél hebben. Daarmee stijgt de Europese CO2-uitstoot dus níet, maar zorg je wel dat deze industrieën hier blijven, met de bijbehorende milieuwinst.

Kortom: de motie van GroenLinks en Janssen, die dit wilde voorkomen, was slécht voor het milieu.

Soms zijn dingen wat ingewikkelder dan het lijkt.

Wat betreft biobandstoffen is het eenvoudig. Je lost het probleem van ontbossing en voedselverdringing die gepaard gaan met eerste generatie biobrandstoffen NIET op door de ambities af te zwakken. Je lost deze problemen WEL op door de ambities vast te houden, maar investeringen in tweede generatie biobrandstoffen af te dwingen. Dat is dus precies waar ik enige maanden geleden al een motie over indiende. Zo werken we gestaag aan een beter milieu.

Met vriendelijke groet,

Diederik Samsom

 • Volgende discussie
#2 plofkip

Steeph, wat vind je van die reactie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

Kortzichtig en te makkelijk.
Ten eerste veronderstelt het dat de rest van de wereld niet ook gaat inzien dat er iets moet gebeuren.
Ten tweede houdt het geen rekening met de snel toenemende kosten van transport waardoor produceren op grote afstand duur wordt (nu al verplaatst China een deel van de productie naar oost-europa om die reden)
Ten derde gaat het voorbij aan andere (creatieve) mogelijke oplossingen zoals co2-importheffingen.

Je doet op voorhand dus al een concessie en hebt daarmee een grote slag verloren. Je kan nog slechts mikken op het verplaatsen van het probleem naar de “kleintjes” terwijl daar minder te halen valt.

Dus niet eens en van mening dat Diederik zich teveel heeft laten influisteren door bepaalde (zeer overtuigende) belangengroepen.
(over bio-brandstof later)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

Oh, en dank voor het mailen plofkip.
Had ik zelf kunnen doen, maar is er door de hectiek aan het thuisfront bij ingeschoten.
En natuurlijk wel hulde voor Dhr Samson voor het snel antwoorden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bartb

Schrijf dan ook zijn naam goed, als hij hulde verdient. Samsom, met een M.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 zmc

Wat betreft biobandstoffen is het eenvoudig. Je lost het probleem van ontbossing en voedselverdringing die gepaard gaan met eerste generatie biobrandstoffen NIET op door de ambities af te zwakken…

Waar haalt deze man het vandaan dat dat uberhaupt een goed idee zou zijn?! We zijn met zijn allen druk bezig om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te stabiliseren cq terug te dringen. Fotosynthese is ongeveer de enige methode die we daartoe voorhanden hebben en deze man durft met een strak gezicht te claimen dat hij het een goed idee vind om fotosynthesecapaciteit in te zetten voor iets anders dan het verwijderen van CO2 uit de kringloop?

Los van dat alles produceren zonnepanelen zelfs op onze breedtegraad minstens 10x zoveel energie per hectare als de beste biobrandstofproductiemethode. En de elektriciteit die daaruit komt kun je in apparaten stoppen die 100% energie-efficientie benaderen. Met biobrandstoffen mag je van geluk spreken als je motor 30% haalt, met uitschieters tot 40% voor de allerbeste hybrides. De daadwerkelijk toepasbare energie die je uit zonnepanelen kunt halen is derhalve in de praktijk bij benadering 25 keer zo hoog als wat je uit biobrandstoffen kunt halen.

Dus wat dat betreft moet je sowieso al de basisschool niet hebben afgemaakt om hier voorstander van te zijn. Maar misschien dat we biobrandstof kunnen maken van de hongerdoden die dit briljante plan zonder meer tot gevolg zal hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph

Excuus, aangepast in de tekst. Reactie blijft als schandvlek staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@6: Even domme vraag: Waarom zijn er nog geen zonnepaneelboeren? Als ze meer energie uit hun grond krijgen met panelen dan met bieten, zouden ze toch ook meer geld moeten kunnen verdienen met panelen dan met bieten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 zmc

@6: Die zijn er wel, niet veel, maar ze zijn er, en belangrijker nog, ze doen het uit economische motieven!

http://www.treehugger.com/files/2006/

Ik kan dan ook legio redenen bedenken waarom dit niet verder van de grond komt, met name in Nederland:
– Onzekerheid over de tarieven van op zich monopolistische netbeheerders, dat is in het buitenland veel beter opgelost, met lange termijn garanties.
– Zonnepanelen dalen relatief snel in prijs, je moet wel tegen de zonnepanelen van volgend jaar op kunnen concurreren. Dat kan ook wel, maar dit is een duidelijke psychologische drempel.
– Het Nederlandse en Europese zonneenergie-subsidiebeleid is belachelijk onbetrouwbaar. Het is steeds wel-niet-wel-niet en vervolgens subsidieert men weer hele specifieke minder-rendabele panelen die niemand wil. Je bent goed gek als je nu zonder subsidie investeert en je concurrenten je volgend jaar uit de markt duwen met wel gesubsidieerde panelen.
– Daar komen nog de subsidie en stimulerende maatregelen voor biobrandstoffen bovenop.
– En dan zijn er nog bestemmingsplannen etc.

In een dergelijk OPZETTELIJK gecreeerd onzeker klimaat, ben je goed gek als je een dermate grote investering doet. De overheid moet ophouden met haar wijfelende innovatie-remmende gedrag en gewoon duidelijke lange termijn doelstellingen stellen en daar beloftes over afgeven. Maar het is dus in my not so humble opinion WEER subsidie die de markt verziekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 zmc

@9: @8 ipv @6 ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 InvertedPantsMan

@6 helemaal mee eens. Van CO2 kan je beter hout maken om het vervolgens voor onbepaalde duur uit de natuurlijke kringloop te halen door er energie zuinig woningen van te maken. Je moet dan wel bereid zijn enkele tientalle jaren op je oogst te wachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

Update: Inmiddels zijn de uitslagen binnen. Zie update in tekst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Pepijn

Ik dacht dat hij zo’n fervent voorvechter van het milieu was?
Werken bij Greenpeace maakt je in mijn optiek nog geen voorvechter van het milieu. Lid worden van de PVDA werkt daar ook niet aan bij.
Maar de retoriek van Samson is wel interessant: op die manier is hij dus ook voor kernenergie, mits wij het veiliger doen dan een ander.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

Leuke quote van de PVV:
“De PVV is geen voorstander van klimaatbeleid. Zij gelooft niet in de menselijke factor als het om het klimaat gaat.”

Duidelijk.

 • Vorige discussie