KRAS | Namens het volk

Foto: Opgelet, onderstaande tekst kan sporen van ironie bevatten
Serie:

Zowel in de huidige Tweede Kamer als in de peilingen hebben D66 en GroenLinks samen meer zetels dan hun grootste antipode, de PVV. De bewering van Geert Wilders dan hij namens het volk, dus ook namens mij spreekt, neem ik dan ook met een korreltje zout. De officier van justitie in zijn zaak zal evenmin onder de indruk zijn. Verbale druktenmakerij door criminelen vol zelfmedelijden maakt hij tenslotte dagelijks mee.

Ik ga zo meteen met een bakje pepernoten de uitspraak afwachten, hopend op een veroordeling. Gewoon, omdat het kan. Al weet ik best dat in zijn kringen een veroordeling alleen maar kudo’s oplevert. Geert Wilders zal het bedrag van de boete ongetwijfeld in gekrulde letters op zijn borst laten tatoeëren, onder ‘Minder minder minder’, maar boven ‘Martelaar van het Volk’.

Reacties (81)

#1 Schuur

De uitspraak is pas op 9 december. Ik hoop dat Christian vakantie heeft opgenomen en een aanzienlijke voorraad pepernoten heeft ingeslagen om die 15 dagen door te komen.

 • Volgende discussie
#2 Tom van Doormaal

Ik spreek namens een miljoen…Wij gaan winnen…
Retorisch vond ik het geen knappe tekst. Hoe kun je zo ver van het pad afraken?
Kennelijk is de beveiliging in zijn systeem geslagen en heeft Wilders geen idee meer hoe normale mensen elkaar ergens van pogen te overtuigen.
Kennelijk is het politiek systeem dat ons zegt te sturen ook niet helemaal gezond, want het gaat onze zelfbenoemde messias nog goed ook, in politieke zin dan…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

Geef die aansteller toch niet zoveel aandacht. Hij verdient het om langzaam maar zeker irrelevant te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 amateur commenter

@3: Precies mijn gedachte. Ik snap niet waarom media hem een vol platform geven om verkiezingsretoriek te mogen afvuren in een irrelevante rechtszaak.

Eigenlijk zou hij nog een aangifte van smaad moeten krijgen van het OM zelf. Lekker simpel om direct alle schuld in andermans schoenen te schuiven. Wat een dwaallicht. En al die bruinhemden slikken het als zoete koek, erg verontrustend. Steeds meer voelen ze zich versterkt om geweld en onderdrukking te mogen toepassen waar ze dat zelf nodig achten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 dus

Manmanman, wat een drukte om niks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Le Redoutable

Voor Wilders maakt de uitslag niet uit, hij wint altijd. Wordt hij vrijgesproken dan wint hij sowieso, wordt hij veroordeeld, dan heeft hij voor 5000 Euro een koopje aan publiciteit en kan hij naar zijn achterban zeggen zie je wel dat de rechtstaat een elitair D66 bolwerk is.

Dit hele proces is een van te voren bekokstoofd rood stuk vlees waar de grens precies is opgezocht met een team van juristen. De uitspraak van Wilders in de vorm van een vraag duidt daar o.a. op. Het OM heeft gehapt, zijn politieke concurrenten hebben gehapt en de pers heeft gehapt, Trump en Putin zullen jaloers zijn op zo’n goed georganiseerd show.

Wordt hij veroordeeld dan komt daar nog wat bij, dat opent via jurisprudentie de weg naar andere politici die controversiële en provocerende uitspraken doen. Vooral politici van Denk, maar ook die van b.v. SP en GroenLinks kunnen dan wel eens de volgende zijn die voor de rechtbank staan, sponsors om dat te doen genoeg te vinden denk ik zo. Nog meer winst gegarandeerd voor de PVV ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 børkbørkbørk

Als Wilders namens een miljoen spreekt, dan moet de boete natuurlijk 5 miljard Euro worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Rolands

@6 Dan ga je er nog van uit dat hij die boete ook gaat betalen. Mijn inschatting is dat hij niet gaat doen en zal wachten tot hij wordt opgehaald door de politie. Wilders die vervolgens vast “moet” zitten wegens zijn mening. Win win WIN.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Geband van Joop

Spreken namens “het volk” is iets wat altijd alle revolutionairen c.q. populisten hebben gedaan. Het idee is immers dat de bestuurders vervreemd zijn geraakt van het volk en niet de belangen van het volk dienen (maar nog slechts de eigen c.q. buitenlandse belangen), dus nep-volksvertegenwoordigers zijn. De revolutionair/populist komt in opstand tegen de corrupte elite en legitimeert die revolutie door erop te wijzen dat hij wel het volk (minus uiteraard de elite en haar aanhangers) vertegenwoordigt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 KJH

Goed, hij spreekt niet ‘namens het volk’, maar het is duidelijk dat hij namens een heel significant gedeelte van het volk spreekt. En aangezien hij in de rechtbank staat en bijv. Diederik Samson of Rob Oudkerk of Mark Rutte niet, is het ook duidelijk dat er op zijn denkbeelden wat meer druk staat. En dus op die, van een significant gedeelte van het volk. Dat lijkt me sowieso problematisch.

Wel dat, of er is sprake van vooringenomenheid jegens hem (dwz. de Samsons, Oudkerks en Ruttes van deze wereld worden geacht om niet in dezelfde categorie te vallen, hoewel zij in soortgelijke omstandigheden soortgelijke uitspraken hebben gedaan). In dat geval is onze rechtstaat wellicht wat ‘onvolwassen’. Wat ‘schoolplein-achtig’.

Maar dat zal toch niet zeker?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lennart

@10: Ja, het is inderdaad problematisch dat een deel van het volk zeer sympathiek staat tegenover racistische en fascistische denkbeelden, daar heb je volkomen gelijk in.

Ik kan me trouwens niet herinneren, dat Samsom heeft opgeroepen tot het deporteren van mensen op basis van hun afkomst. Heb je daar een referentie over ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@11: het is inderdaad problematisch dat een deel van het volk zeer sympathiek staat tegenover racistische en fascistische denkbeelden!!!

Laten we dat vooropstellen. Daarnaast, rechtspraak is geen verkiezing of poluariteitscontest (al proberen de Trumps en Wildersen van deze wereld je dat graag wijs te maken).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 KJH

@11: Volgens mij moet jij eerst twee zaken aannemelijk maken, namelijk a) dat Wilders fascistische denkbeelden heeft (en dat zijn kiezers hem ook om precies deze denkbeelden steunen), en b) dat hij opgeroepen heeft tot deportatie (anders dan deportatie die nu al volkomen legaal en gebruikelijk is). Ik denk dat je in beide gevallen veel moeite zult moeten doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Lennart

@13: Nee, hoezo ? Beide zaken zijn al zo vaak aangetoond, waarom zou ik daar nog energie in steken ? Ik ga toch ook geen moeite steken in bewijzen dat de Aarde niet plat is ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KJH

@14: Zwak hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Geband van Joop

Ik ben het eens met KJH in deze. Wat betreft het fascisme: de PVV is fascistisch zoals de SP socialistisch is (zie voor mijn analyse van het fascisme van de PVV: http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2016/06/het-fascisme-van-de-pvv.html). Toch haalt niemand het in zijn hoofd om Roemer de nieuwe Stalin te noemen, maar worden we wel dagelijks ‘gewaarschuwd’ dat Wilders (of Trump) de nieuwe Hitler is. Dat is dan ook pure zieke stemmingmakerij c.q. demonisering in plaats van adequate analyse en historische vergelijking. Niet alleen hebben zowel fascisme en socialisme zich ontwikkeld tot een soort contradictio in terminis door hun oude vijand van het liberalisme volledig te omhelzen, zodat zowel de SP als de PVV in wezen alle liberale beginselen, zoals democratie en mensenrechten, accepteren en daardoor ‘ongevaarlijk’ zijn geworden, maar er is sowieso een soort glijdende schaal van fascistoïde (bv. Peron die nog steeds erg populair is in Argentinië) van fascisme (Mussolini) tot nazisme (Hitler) en staan Wilders en Trump veel dichter bij de – in de ogen van velen nog steeds – sympathieke Peron dan bij Hitler die Satan voor seculieren is.

En nee, Wilders is niet racistisch en hij wil helemaal niet Marokkanen deporteren omdat het Marokkanen zijn. Hij wil wel criminele Marokkanen het Nederlands paspoort ontnemen (dus deporteren), maar dat is niet wezenlijk anders dan het regeringsbeleid en standpunt van bv. de PvdA, die nu al Marokkaanse terroristen het Nederlands paspoort kan ontnemen en die nu ook bv. Marokkaanse asielzoekers uitzet (alleen maar omdat het Marokkanen zijn). Wat de PVV wil is slechts een uitbreiding van wat ook de linkse partijen al doen/willen en overschrijdt op geen enkele manier de liberale beginselen zoals de mensenrechten.

Natuurlijk willen linkse mensen dat staande beleid (nog) niet uitbreiden, maar in een volwassen democratie moet daar op een normale manier over kunnen worden gediscussieerd, zeker nu het PVV-programma geenszins de liberale/rechtsstatelijke grenzen overschrijdt. Dat linkse mensen niet op een respectvolle en volwassen manier discussiëren maar altijd hun tegenstander gaan demoniseren (‘de nieuwe Hitler!’) om zo het debat juist niet inhoudelijk te hoeven voeren, heeft onze democratie en samenleving vergiftigd en mensen als Trump aan de macht gebracht: wat denk je dat er gebeurt als je tegen de helft van de bevolking zegt dat zij hun mond moeten houden omdat zij fascisten en racisten zouden zijn (terwijl zij de nazi’s net zo afkeuren als dat Roemer de genocide door Stalin afkeurt)? Ja, dan voelen de mensen zich niet serieus genomen, niet gehoord, vernederd en gaan ze op zoek naar de eerste beste man die belooft de gevestigde orde op te blazen en de democratie te herstellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Prediker

en staan Wilders en Trump veel dichter bij de – in de ogen van velen nog steeds – sympathieke Peron dan bij Hitler…

@16 Maakte Peron ook stemming tegen immigranten en joden/moslims/vult u maar in…?

Stelde hij een afwijkende religieuze en culturele groepering immigranten ook voor als existentiële bedreiging voor de Latijns-Amerikaanse beschaving, zoals Wilders doet?

Stelde hij ook voor om tientallen miljoenen leden uit die gemeenschap te deporteren naar verweggistan, zoals Wilders op de Deense televisie een aantal jaar terug?

Overigens had Peronisme ook zichtbaar fascistische trekken: corporatisme, autoritarisme, nationalisme, demagogie, staatsgeweld tegen de oppositie.

Voor een genuanceerde bespreking, zie James P. Brennan, Peronism and Argentina, 1998, p.4-12, in het bijzonder pagina 8.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Geband van Joop

@17: Dat joden en moslims op één hoop gooien is ook zo’n flauw links retorisch truucje om appels en peren (uiteindelijk dus ook Wilders/Trump en Hitler) gelijk te schakelen. De nazi’s hadden niets tegen de islam (integendeel!) en zouden anno 2016 zeer zeker samen met de moslims elke dag demonstreren tegen Israël en tegen de PVV. Het ging de nazi’s niet eens om de joden (gelovigen) maar om de Joden (het volk in diaspora), met name juist de seculieren/atheïsten onder die Joden omdat de nazi’s in de Joden de bron van de moderne ontworteling/ontmenselijking van de mens zagen zoals die zich uit in individualisme, materialisme, globalisme, Verlichting, kapitalisme, communisme, etc (zie verder: http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2015/12/tegen-de-linkse-geschiedvervalsing-met.html).

Joden en moslims zijn qua afkomst verwant maar staan in onze (racistische) beeldvorming diametraal tegenover elkaar: de Joden zijn de bron van de moderniteit en lijken oppermachtig (van de Protocollen van Zion tot het kleine maar onoverwinnelijke Israël), de islam is daarentegen ‘achterlijk’ en ‘middeleeuws’ en moslims voelen zich vernederd en onderdrukt. Uiteindelijk is er zo een duidelijk aan elkaar tegengestelde links racisme (antisemitisme: haat tegen de machtige, onoverwinnelijke Jood) en een rechts racisme (minachting voor zwarten, moslims en alle anderen die zich negatief onderscheiden in percentueel hoge schooluitval, criminaliteit, uitkeringafhankelijkheid, etc):
http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2015/03/over-de-onweerstaanbare.html.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Lennart

@16: Ik had het niet over de “minder”-uitspraak. Ik had het over het Koranverbod, het moskeeverbod, en de hoofddoekjesbelasting. Dat is simpelweg racisme volgens het boekje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Lennart

@18: Je kan er een heleboel onzin over schrijven, maar aan het eind van de dag is onderdrukking gewoon onderdrukking. Het maakt echt niet uit of het Joden of Moslims zijn die onderdrukt worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Geband van Joop

@19: Ik kan dat niet volgen. Hoezo vormen moslims – van de Berbers in Marokko tot de Javanen en de bekeerde witte Nederlanders – een ‘ras’? De PVV en andere rechtspopulisten verzetten zich niet tegen mensen met een bepaalde huidskleur of afkomst maar tegen een bepaald gedachtengoed (rechts heeft simpelweg het communisme verruild voor het islamisme als vijand).

De ironie is dat de rechtspopulisten precies hetzelfde doen als jij, namelijk het andere gedachtengoed ‘fascisme’ noemen om zo te beargumenteren dat we dat gedachtengoed beslist niet moeten willen met z’n allen; alleen vindt Wilders de islam fascistisch en vind jij Wilders om die reden fascistisch (en eigenlijk vind ik jou weer fascistisch daarom, ad infinitum). Leuk, deze matroesjka’s, maar uiteindelijk levert het geen zinnig debat op. Probeer de ander niet weg te zetten als ‘fascist’ (of ‘racist’) maar kom met inhoudelijke argumenten tegen dat gedachtengoed (gedachtenexperiment: zelfs als de opvattingen van de ander fascistisch zouden zijn, wat is er dan precies mis met dat fascisme?).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Prediker

De PVV en andere rechtspopulisten verzetten zich niet tegen mensen met een bepaalde huidskleur of afkomst..

@21 Vandaar dat de PVV een totaalstop wil op de immigratie van niet-Westerse allochtonen (ook christelijke Afrikanen dus; de meerderheid van de asielzoekers zijn trouwens christelijk, zou je niet zeggen vanwege alle Telegraaf-propaganda, waar xenofobe populisten op meedeinen).

De PVV ziet trouwens ook Antillianen niet als echte Nederlanders, ook al horen die gewoon bij het Koninkrijk der Nederlander, en beschouwt hen vooral als uitkeringsparasieten en criminelen; vandaar dat ze in haar partijprogramma destijds ook pleitte voor een registratie met de expliciete toevoeging: ook voor Antillianen!

Kortom, de PVV keert zich niet enkel tegen ‘islamisering’, maar gewoon tegen een etnisch meer gemêleerde samenleving, omdat ze Nederland graag zoveel mogelijk blank ziet, kleurlingen als probleem, en als de dood is dat witte dominantie verloren gaat.

Hoezo vormen moslims – van de Berbers in Marokko tot de Javanen en de bekeerde witte Nederlanders – een ‘ras’?

Met hetzelfde argument kan betogen dat de nazi’s niet racistisch waren ten opzichte van Joden, aangezien Joden geen ‘ras’ vormen.

Feit is dat de meeste moslims qua etniciteit, kleur en culturele en religieuze achtergrond door blanke Europeanen, Amerikanen en Australiërs als ‘uitheems’ en ‘vreemdsoortig’ worden ervaren, als een slag mensen dat qua attituden en grondovertuigingen vreemdsoortig, zo niet vijandig staat, ten opzichte van Westerse waarden, en daarmee als een potentiële bedreiging worden ervaren.

Wat is precies het verschil tussen de notie dat zwarte Amerikanen niet in de VS thuishoren en maar lekker met de bananenboot terug moeten gaan ‘naar Afrika’, en de notie dat Pakistanen niet in het Verenigd Koninkrijk thuishoren en maar lekker terug moeten gaan naar Pakistan; of dat Marokkanen niet in Nederland thuishoren, of dat Algerijnen niet in Frankrijk thuishoren?

In alle gevallen wordt er door de dominante groep een onderscheid gemaakt op basis van etniciteit, en dragers van die afwijkende etniciteit als vreemdsoortig en inferieur verklaart op grond van culturele ‘markers’, of dat nu hoodies en hiphop betreft, of een daishiki, of een salwar kameez, een baard of hoofddoek.

Enige verschil is dat vooroordelen en xenofobe (zo niet racistische) afkeer jegens moslims wordt rechtgepraat met het vijgenblaadje van de ‘islamkritiek’. Alsof het hier legitieme godsdienstkritiek betreft ipv demonisering van bevolkingsgroepen op basis van een afwijkende etnische en culturele identiteit.

Weet u wie er in de jaren twintig ook een afwijkende etnische en culturele identiteit op nahielden en daarom gedemoniseerd werden? Juist ja…

Martijn de Koning heeft onlangs een boekje geschreven over de racialisering van moslims en de islamitische identiteit. Voor wie meer wil weten: bezoek zijn weblog eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Geband van Joop

Het is mij niet bekend dat de PVV een immigratiestop uit niet-westerse landen wil. Voor zover mij bekend wil de PVV een immigratiestop uit landen die overwegend uit moslims bestaan (om zo de import van de islam te stoppen).

Ik geloof graag dat de PVV ook een stop van Antillianen wil, want Antillianen vormen samen met Marokkanen de hoogst scorenden in de criminaliteit (en het is bekend dat de PVV om die reden ook graag minder Marokkanen wil).

Met racisme en streven naar een blank, christelijk Nederland heeft dit allemaal niets te maken. Men herinnere zich het Polenmeldpunt van de PVV terwijl Polen zo mogelijk nog blanker en zeker nog christelijker dan wij kaaskoppen zijn.

Maar dit illustreert wel hoe het democratische debat in Nederland is vastgelopen: linkse mensen lappen alle feiten (het echte partijprogramma van hun tegenstander) aan hun laars en projecteren simpelweg het programma van Hitler op die van hun tegenstander, ook al is er geen enkel overlap: men is alleen maar uit om de tegenstander te demoniseren en men vermijdt elke inhoudelijke discussie op de echte opvattingen van de tegenstander. En nogmaals, precies daarom is de Nederlander inmiddels ‘boos’ en stemt hij juist op Wilders.

En Joden vormen wel een ras in die zin dat de nazi’s de Joodse wetten hierover overnamen: een Jood is diegene die een Joodse moeder heeft. Dat ging dus puur om de afkomst van mensen en niet om hun religie: de qua afkomst Jood ging de gaskamer in, ongeacht of die Jood joods, christelijk, atheïstisch of boeddhistisch was. En nogmaals, dat maakt de vergelijking tussen de nazi’s en bv. de PVV zo extreem krom (te meer omdat de nazi’s juist vol lof over de islam waren en die superieur aan de joods-christelijke cultuur achtten, zodat de opvattingen van de nazi’s zelfs diametraal tegengesteld aan die van de PVV zijn).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Prediker

Het is mij niet bekend dat de PVV een immigratiestop uit niet-westerse landen wil.

@23 Dan heb je ófwel de afgelopen niet opgelet, ófwel je bent er zo eentje die zijn eigen overtuigingen op Wilders projecteert (zoals Trump-stemmers hun eigen overtuigingen op hún sterke man projecteren).

Maar Wilders heeft zo vaak een immigratiestop voor niet-Westerse allochtonen verkondigt, dat het echt niet zo moeilijk is dat via Google terug te vinden.

Wat is het eerste dat u verandert als u het morgen voor het zeggen krijgt in Nederland? “De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.”
– Geert Wilders, interview in de Volkskrant, 7 oktober 2006

”De immigratie uit niet-westerse landen moet de komende jaren geheel worden verboden.”
– Geert Wilders, NRC Handelsblad opinie, 22 juli 2005

1.) Immigratiestop
Omdat immigratie enorme problemen met zich meebrengt voor de Nederlandse samenleving (integratieproblemen, criminaliteit, een veel te hoog beroep op uitkeringen etc.) is het meer dan gerechtvaardigd om voor een periode van ten minste vijf jaar gezinsvorming- en hereniging voor niet- westerse allochtonen geheel te stoppen.

Om te voorkomen dat na de (tijdelijke) immigratiestop wederom een massale / problematische instroom van migranten plaatsvindt, moet het ernstig tekortschietende vreemdelingenbeleid drastisch worden aangescherpt. Die aanscherping is zo urgent, dat die natuurlijk ook direct dient te worden doorgevoerd in afwachting van een parlementaire meerderheid voor de in te voeren totale immigratiestop voor niet-westerse allochtonen. (Bron: PVV-immigratieplan)

Bovenstaande maakt klip en klaar dat je volstrekt niet geïnformeerd bent en maar wat rondpruttelt over zaken waar je niets van af weet, hoewel de PVV hun standpunten keer op keer luid en duidelijk heeft verkondigd.

Dus wie lapt hier nu feiten aan zijn laars?

Je valt dan ook volstrekt niet serieus te nemen. Ga je eerst eens even inlezen voordat je hier (of elders) je praatjes neer plempt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Geband van Joop

Ik zei niet dat het niet zo was maar dat het mij niet bekend was. Mijn conclusie wordt evenwel alleen maar bevestigd omdat je gelukkig wel de argumenten van de PVV erbij hebt geciteerd: “… enorme problemen met zich meebrengt voor de Nederlandse samenleving (integratieproblemen, criminaliteit, een veel te hoog beroep op uitkeringen etc.)”.

Jouw interpretatie van de PVV als “gewoon tegen een etnisch meer gemêleerde samenleving, omdat ze Nederland graag zoveel mogelijk blank ziet, kleurlingen als probleem, en als de dood is dat witte dominantie verloren gaat.” is niet terug te vinden en wordt zelfs tegengesproken: het gaat de PVV niet om een zo blank mogelijke samenleving maar om de integratieproblemen, misdaad, etc die immigratie uit niet-westerse landen meebrengt (daarin onderscheidt zich ook die immigratie van immigratie uit westerse landen). Problemen die overigens ook de linkse partijen zoals de PvdA en SP erkennen. Het enige verschil is dat de linkse partijen zich evengoed moreel verplicht voelen om de kraan niet dicht te draaien maar om te blijven dweilen met de kraan open terwijl de PVV zich moreel niet bezwaard voelt om de kraan dicht te draaien en zo het probleem echt aan te pakken. Daar kan je een probleem mee hebben (want de grenzen sluiten is ‘immoreel’ want alle mensen zijn gelijk en landsgrenzen zijn racistisch) maar laten we het dan daar over hebben en vergiftig s.v.p. de discussie niet door de zaak over de boeg te gooien van: ‘de PVV zegt wel A maar bedoelt eigenlijk B (namelijk: de PVV wil eigenlijk Hitlers werk afmaken maar durft daar niet eerlijk over te zijn).’

Godwin-alert: ik begrijp dat dat laatste aantrekkelijk is, want de (cynische) moderne mens ‘ontmaskert’ graag zijn tegenstander. Linkse mensen zijn bij uitstek dol op de ‘ontmaskering’ van de ware bedoelingen van hun politieke tegenstanders (‘zie, het is in werkelijkheid het oude, vieze fascisme!’). Maar weet je wie in de jaren ’30 daar ook zo dol op was (en ervoor: zie de Protocollen van Zion)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Prediker

En Joden vormen wel een ras in die zin dat de nazi’s de Joodse wetten hierover overnamen: een Jood is diegene die een Joodse moeder heeft.

@23 Ook hier toon je wederom aan nergens van op de hoogte te zijn en eveneens te laks om iets even uit te zoeken.

Volgens de Neurenberger rassenwetten gold je namelijk al als Joods wanneer je het kind was van twee ‘Mischlinge’ van de eerste orde.

Kortom, als je twee Joodse opa’s had, gold je volgens de nazi’s reeds als Joods. De nazi’s gingen namelijk uit van eugenetische theorieën en niet van ceremoniële Joodse regelgeving.

Verder kan iedereen zich bekeren tot het Jodendom, en dan geldt ‘ie voortaan als Joods. Als je moeder zich heeft bekeerd tot het Jodendom voordat ze je op de wereld zette, zou je volgens die logica dus als volwaardige Jood moeten gelden.

Daarnaast functioneert Jodendom tevens als etniciteit, met eigen culturele tradities, gebruiken en markers, net zoals Roma als etniciteit functioneert. Daarom spreken we ook over het Joodse volk en over zigeunervolkeren.

Maar hetzelfde geldt voor Marokkanen, ook dat functioneert als etnos, als volk. En van dat volk zegt Wilders dat ze cultureel geneigd zijn tot criminaliteit (vanwege hun geloof) en dat velen van hen gedeporteerd zouden moeten worden. Bij Wilders loopt zogenaamde ‘islamkritiek’ namelijk vloeiend over in racisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Geband van Joop

@26: Ik was inderdaad te laks om het even uit te zoeken. Het ging me over het punt van afkomst versus geloof: de precieze details doen er verder niet toe. Je verhaal hoe het qua die rassenwetten dan wel zit is interessant maar raakt mijn punt dan ook geheel niet.

Mij is (opnieuw) niet bekend dat Wilders een relatie heeft gelegd tussen de islam en de criminaliteit van Marokkanen: zo goed heb ik alles wat Wilders ooit heeft gezegd niet bijgehouden en misschien heb je gelijk (dat hij die relatie ooit eens gelegd heeft). En misschien heeft Wilders ook wel gelijk dat daar een relatie ligt (al denk ik zelf genuanceerder dan Wilders qua het probleem van de islam: http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2016/03/de-drie-posities-in-het-islamdebat.html). Ikzelf denk dat het ook te maken heeft met de typisch Marokkaanse autoritaire cultuur en paradoxalerwijs met de relatief geslaagde integratie van Marokkanen waardoor jonge Marokkanen bv. de materialistische levensstijl van het Westen hebben overgenomen. Maar op de achtergrond speelt ook de islam mee, niet eens perse qua inhoud als wel precies doordat de Marokkanen/moslims zichzelf als etnos (als moslims) opvatten! Een volk dat wordt onderdrukt door het Westen zoals de Palestijnen door Israël, waardoor half-geïntegreerde Marokkanen makkelijk kunnen radicaliseren en fel anti-westers worden, resulterend in misdaad en de politiek-religieuze verheffing van die misdaad in de vorm van terrorisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Prediker

Mij is (opnieuw) niet bekend dat Wilders een relatie heeft gelegd tussen de islam en de criminaliteit van Marokkanen: zo goed heb ik alles wat Wilders ooit heeft gezegd niet bijgehouden…

Dat blijkt wel. Maar zou je je dan niet eerst even gaan verdiepen in wat Wilders zoal over Marokkanen en moslims heeft beweerd vóórdat je uitgebreid je (ongeïnformeerde) overwegingen ten beste geeft over waarom de man “niet racistisch” zou zijn?

Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit in die gemeenschap zelf. (Volkskrant, 26-10-2006

Dat is gewoon een kopie van de voorstelling die de nazipropagandafilm Der Ewige Jude geeft van de indoctrinatie van Joodse kinderen door rabbijnen in de sjoel. Enige verschil is dat de nazi’s dat uiteindelijk pseudowetenschappelijk herleiden tot het Joodse ras, en Wilders pseudowetenschappelijk tot de islamitische cultuur en religie.

Racisme vs culturisme: zelfde rationalisatie van demonisering; alleen de invalshoek is net even een andere.

Je zegt op je blog dat je het over ideeën wilt hebben. Bon. Maar ideeën hangen niet in de lucht. Een evaluatie van ideeën begint met het vaststellen van de feiten.

Ik kan ook allerlei ideeën over de verhouding tussen lichaam en geest gaan bediscussiëren, maar dat is zinloos als ik me niet eerst verdiep in wat neurologisch onderzoek daaromtrent inmiddels heeft blootgelegd, om maar eens wat te noemen.

Idem met een argumentatie over hoe taal functioneert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Geband van Joop

@28: Ik zal meteen toegeven dat ik de film Der Ewige Jude niet zo goed ken (wel eens stukjes van gezien maar niet over wat jij beschrijft). Hoe dan ook durf ik wel te beweren dat je vergelijking opnieuw de plank mis slaat, simpelweg omdat de Joden juist veel minder crimineel waren dan de ‘Ariërs’ en dat uitgerekend de vooraanstaande antisemieten zoals Weininger dat ook benadrukten! Zelfs onze eigen (antisemitische) Kuyper benadrukte het:
“Geweldpleging, manslag, (…) misdaden waaraan de Jood blijkens de statistiek minder schuldig staat…”. Alle antisemieten benadrukten dat de Jood juist heel ‘beschaafd’ is hetgeen a la Rousseau/Nietzsche negatief moet worden opgevat: de Jood zou een oneerlijke, sluwe bedrieger en manipulator – een ‘slang’ in de woorden van Kuyper – zijn en precies daarom een veel groter gevaar voor de mensheid dan de ‘eerlijke’ (massa)moordenaar die mensen heel eerlijk de hersenen in slaat (dit betreft dus de romantische tegenstelling tussen de authentieke oermens versus de gecorrumpeerde, gekunstelde, beschaafde moderne mens).

Het ‘Marokkanenprobleem’ heeft dus niets te maken met het ‘Jodenprobleem’: de nazi’s zouden – opnieuw – de Marokkanen met hun asociaal, misdadig gedrag juist geweldig hebben gevonden (vooral als ze Joden en communisten zouden beroven en in elkaar slaan).

En als je het niet over criminaliteit hebt maar over dat mensen worden gevormd door hun culturele milieu: dat is toch juist de basis van alle (linkse) cultuurrelativisme? Zelfs ik geloof daarin! Ook jij en ik zijn gevormd door onze opvoeding, de school, de media, onze cultuur. Precies jouw haat/strijd tegen je eigen Westerse cultuur (als ‘racistisch’) is typisch Westers: je zult geen Marokkaan of Turk vinden die zijn eigen cultuur haat (tenzij hij heel erg goed geïntegreerd is in onze christelijke cultuur die zelfkritiek een hoge deugd acht). Precies in jouw kritiek op je eigen cultuur toon je de indoctrinatie van die cultuur!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Prediker

Alle antisemieten benadrukten dat de Jood juist heel ‘beschaafd’ is…

@29 Werkelijk? Hier is een citaatje uit een werk van Heinrich Lux uit 1893, waarin hij de teneur in antisemitische lectuur aan het einde van de 19e eeuw beschrijft.

„Sind die Juden eine kriminellere Rasse als die Germanen?“
„Die Juden als Verbrecher“ — das ist das Schlagwort einer ganzen Reihe von Zeitungsartikeln in der antisemitischen Presse, von Hetzreden und Broschüren.

Das antisemitische ABC-Buch, aus welchem die Antisemiten ihr geistiges Rüstzeug holen, legt auf diese Frage ihr Schwergewicht und erst kürzlich ist im Verlage von Fr. W. Grunow in Leipzig eine Broschüre erschienen*), welche sich ausgesprochenermaßen die Aufgabe stellt, die Verschiedenheit oder vielmehr die niedere Artung des jüdischen Volkscharakters gegenüber dem germanischen aus der Kriminalstatistik abzuleiten.

Lux zet zich vervolgens in om aan te tonen dat dit misbruik van de criminaliteitsstatistieken geen steek houdt. Niet dat het veel zoden aan de dijk zette; net zo goed als het nu weinig zoden aan de dijk zet wanneer je Marokkanenbashers duidelijk tracht te maken dat er weinig overblijft van die oververtegenwoordiging van Marokkanen in de criminaliteit wanneer je corrigeert voor sociaal-economische factoren en racial profiling door politie, justitie en zelfs rechters.

Vergelijk ook deze voetnoot op p.239 van Michael Berkowitz, The crime of my very existence, 2007:

Anti-Semites were not shy about exposing Kriminalstatistik as a euphemism; see Hartner-Hnizdo, Volk der Gauner, pp.15-16; Keller and Andersen, Der Jude als Verbrechter, pp. 9-24, 29-36.

Scores of books and pamphlets exist focusing on alleged Jewish criminality; see, for example, Theodor Fritsch, ed., Handbuch der Judenfrage. Einde Zusammenstellung des wichtigsten Materials zur Beurteilung des jüdischen Volkes (Hamburg: Sleipner-Verlag, 1919); Eugen Dühring, Der Ersatz der Religion Durch Volkommeneres. Und die Ausscheidung alles Judenthums durch den modernen Völkergeist (Karlsruhe: H. Reuther, 1883); Heinrich Lux, Die Juden als Verbrecher. Eine Beleuchtung antisemitischer Beweisführung. (Munich: M. Ernst, 1893).

Kortom, je kletst.

…de nazi’s zouden – opnieuw – de Marokkanen met hun asociaal, misdadig gedrag juist geweldig hebben gevonden..

Zoals ik al zei: je valt volstrekt niet serieus te nemen, omdat je niet weet waar je over praat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Lennart

@21: Je hebt een nogal fossiele opvatting van racisme. Teveel naar Paul Cliteur geluisterd, zeker ? In ieder geval, racisme heeft al heel lang weinig meer met “ras” te maken. Dat kan ook niet anders, want “ras” is een onmogelijk begrip, dat je niet kan definieren.

Racisme gaat simpelweg over onderdrukken. Wilders wil moslims onderdrukken, en dat noemen we racisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Lennart

@21: Volgens mij is er vaak genoeg beargumenteerd waarom Wilders fascistisch zou zijn. Dat is niet omdat hij de Islam fascistisch noemt; dat is, omdat hij precies dezelfde manier van politiek bedrijven gebruikt als Hitler, Milosovic, Mussolini, etc. etc. etc. Maar goed, ik vermoed dat je daar krampachtig van zult blijven wegkijken, want dat doen regressiefjes altijd …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Lennart

@30: Om hierop in te haken: Tijdens zijn pubertijd en nog een paar jaar erna woonde Hitler in Wenen, alwaar toen Karl Lueger de scepter zwaaide. Deze rechtspopulist was mede aan de macht gekomen door zijn fel anti-semitisme. Wenen stikte toen namelijk van arme Joodse vluchtelingen uit Oost-Europa, met als gevolg hoge criminaliteitscijfers.

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Lueger#Antisemitism

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 6822

@Geband van Joop:

Ik heb hier op sargasso al vaker betoogd dat de dynamiek van antisemitisme een andere is dan die van vele/de meeste/alle andere vormen van racisme, juist omdat inderdaad het antisemitisme vaak een racisme naar een verondersteld “boven” is, in plaats van naar een verondersteld “beneden”. In zoverre kan ik je dus volgen. Maar je maakt daar de volgende denkfout bij:

Je lijkt te denken dat dat racisme naar dat veronderstelde “boven” voldoende was om de massa’s zover te krijgen mee te werken aan of de ogen te sluiten voor bijvoorbeeld de holocaust. Dat is niet waar. Hoewel de joden grote onbekende machten werden toegeschreven was dit niet de enige manier om ze te ontmenselijken. Deze ontmenselijking moest ook “naar beneden toe”. Om er ondanks hun grote macht toch ook barbaren van te maken. De vergelijking met ratten, het herkauwen van de bloedfabel, alles werd uit de kast getrokken. En om opgebouwde haat voor het eerst echt te laten ontploffen, hadden ze toch echt Grynszpan nodig.

Verder: in #18 doe je vervolgens alsof de nazi’s ooit uitgestorven/uitgeroeid zijn geweest. En dat “als ze er nu nog waren” ze prima zouden kunnen samenwerken met moslims/Marokkanen. Maar die nazi’s zijn nooit weggeweest. De dynamiek van het nazisme in z’n jaren 30 kinderschoenen is een dynamiek die sindsdien nooit verdwenen is. Subjecten van de haatleer zijn veranderd, maar de systematiek van ontmenselijken en de daarbij horende teletubbie didactiek van blijven herhalen, herhalen en herhalen, al is alles wat gezegd wordt onwaar en gelogen gebleken, is nog steeds alomtegenwoordig. De tot het geweldsorgasme leidende propaganda was in de jaren 30 niet wezenlijk verschillend van wat er nu aan propaganda beleden wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Geband van Joop

@30: “Zoals ik al zei: je valt volstrekt niet serieus te nemen, omdat je niet weet waar je over praat.”

Zoals ik al zei, is dat nu precies die linkse arrogantie wat het volk zo beu is en al je nachtmerries bewaarheid maken. De (technocratische) gevestigde orde zegt altijd ‘Er is geen alternatief’, linkse mensen zeggen altijd over de andersdenkende dat die dom (‘laagopgeleid’), geestesziek en/of egoïstisch is. Het vergiftigt het democratisch debat waarin het de kunst is niet de ander te diskwalificeren en de mond te snoeren maar te overtuigen. Wat je oogst met dit gif is precies wat je niet wilt, namelijk de opkomst van figuren als Wilders en Trump, dus in die zin ben je een beetje dom bezig en lijk jij niet te weten wat je doet.

Qua het onderwerp: zou het kunnen zijn dat er een verschil is tussen de echte opvattingen van de antisemieten en hun propaganda? Ik wees al op Kuyper die opmerkte dat Joden juist minder crimineel zijn, maar ook bv. Otto Weininger, toch zo’n beetje de filosoof van het antisemitisme, schreef:
“Terecht zeggen de voorvechters van de joden echter dat deze, ook procentueel, minder vaak ernstige misdrijven begaan dan de Ariërs”.

Hoe dan ook, je maakt niemand wijs dat de problematiek van de Marokkanen nu vergelijkbaar is met de problematiek van de Joden toen dus dat toen de Joden op straat meisjes nasisten, vaak asociaal en onbeschoft waren, intimiderend rondhingen en overlast veroorzaakten, hoog scoorden in de statistieken van berovingen, geweld, drugshandel en naar het vliegveld gingen om met bommen zo veel mogelijk mensen te doden. Sterker, de problematiek is zelfs aan elkaar tegengesteld. De oude haat jegens Joden bestaat nog steeds, precies bij onder meer de Marokkanen die op straat joden met keppeltjes lastig vallen (of zelfs het Joods Museum in gaan om er zo veel mogelijk Joden dood te schieten)! Om die haat op z’n kop te zetten en te vergelijken met de ergernis aan het gedrag van Marokkanen is absurd, grotesk en ja, eigenlijk gewoon antisemitisch (omdat het met terugwerkende kracht een heel negatief beeld schetst van onaangepaste, criminele Joden die de Jodenhaat op z’n minst invoelbaar zou maken).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Geband van Joop

@31: Wilders wil niet moslims onderdrukken, daarvoor is hij veel te liberaal (zoals ook de SP veel te liberaal is om nog een bloedige revolutie te willen waarbij alle kapitalisten worden afgeslacht). Wilders wil wel de islam – een bepaald gedachtengoed (in Wilders’ woorden: een ideologie) – terugdringen of zelfs elimineren. Vanuit zijn optiek wil hij moslims niet onderdrukken maar juist bevrijden van de verderfelijke islam in hun hoofd, zoals je bv. in de jaren ’30 zou kunnen wensen om het nazisme uit het hoofd van Duitsers te halen, niet om zo de Duitsers te onderdrukken maar te bevrijden. Zoals ik al zei: rechts bestreed eerder op dezelfde wijze het communisme. Met racisme heeft dat niets te maken. Wel met bv. Fukuyama’s van Hegel en Marx geleende idee van een einde van de geschiedenis die zou zijn bereikt als iedereen liberaal is geworden. In de 20ste eeuw stonden het fascisme en het communisme in de weg van een universeel liberalisme maar die obstakels zijn overwonnen. Maar na de Val van de Muur en verdere globalisering trad het islamisme als het nieuwe fascisme/socialisme op als tegenkracht aan het liberalisme, zodat nu dat islamisme als het ‘kwaad’ moet worden overwonnen.

Uiteraard is daarvoor een scheiding tussen volk (etnos) en geloof/ideologie nodig. Wij christenen (atheïsten) en dus ook Wilders geloven in die scheiding, ook al kiest de VN voor de andere (premoderne) benadering dat die scheiding niet kan worden gemaakt zodat dan inderdaad sprake is van racisme als je het geloof van een volk bekritiseert. Maar ik denk dat die benadering niet houdbaar is in een moderne wereld en sowieso niet uit te leggen is in het Westen. En anders moet men ook erkennen dat het christendom niet mag worden bekritiseerd op straffe van racisme. Is dat wat we willen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Geband van Joop

@32: Ahum, ik heb nota bene zelf uitvoerig betoogd dat en waarom de PVV fascistisch is:
http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2016/06/het-fascisme-van-de-pvv.html

Maar ik bestrijd het idee dat de PVV racistisch zou zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Geband van Joop

@34: Goede punten. Sowieso combineerden de nazi’s natuurlijk het linkse racisme (antisemitisme) met het rechtse racisme (jegens zwarten, zigeuners, e.d.) zoals zij in hun hele leer consequent het socialisme (links) en het conservatisme (rechts) combineerden. Precies daarom konden zij een heuse massabeweging worden door alle geledingen van de samenleving aan te spreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Lennart

@36: Zucht. Er is een reden dat mensen als jij door velen als domme tokkies worden beschouwd.

Ik heb je al enkele keren uitgelegd, dat een Koranverbod, een Moskeeverbod, en een belasting op hoofddoekjes gewoon onderdrukking is. Waarom blijf je dan domweg herhalen dat Wilders niet wil onderdrukken ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Lennart

@38: Sorry hoor, maar na die post kan ik je echt niet meer serieus nemen. Behalve de naam hadden de Nazi’s echt helemaal niets met socialisme of welke andere linkse stroming dan ook te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 6822

@38: antisemitisme = links racisme?
Jazeker was Marx antisemiet, jazeker, Bakoenin ook. Maar het antisemitisme is zoveel meer dan dat. Het antisemitisme is zo oud als de wereld, beleden door vele partijen. Antisemitisme lijkt onverenigbare handen op elkaar te krijgen, soms ook die van links (zowel vroeger als nu), maar om het links racisme te noemen is een leugen en een hele vuile.

En het nazisme deels socialistisch noemen is een even vuile. Socialistische retoriek die inderdaad deels beleden werd is heel wat anders dan socialistisch gedachtegoed. Ik klink wellicht wat bot, maar je pist op de graven van alle socialisten die in hun strijd tegen het nazisme, het vleesgeworden kwaad, gesneuveld, vermoord, gemarteld of geestelijk verminkt zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Geband van Joop

@39: Dat heb ik al uitgelegd (maar ik zal het nog beter uitleggen). Wilders onderdrukt een religie maar niet een volk (en is dus geen racist). Dat onderscheid is wezenlijk voor het christendom en daarmee de moderniteit. De christelijke scheiding tussen kerk en staat maakte geloof een privémening die los kwam te staan van de nationaliteit: een Griek en een Chinees kunnen christenen zijn zonder daardoor geen Griek en Chinees meer te zijn. Omgekeerd herdefinieert het voor de moderniteit zo wezenlijke nationalisme het natie-begrip: de nieuwe natie (het nieuwe volk) wordt niet meer gedefinieerd op grond van hun religie (hun zeden) maar op grond van de Grondwet en andere wereldlijke instituties. Dat bracht ook bv. de vrijheid van religie en van meningsuiting voort (als wezenlijk onderdeel van die natiebindende Grondwet): in de nieuwe natie maakt het niet uit wat je gelooft, elk geloof is een privémening geworden waar de Staat geen zeggenschap over heeft.

De ironie is dat zowel de PVV als diens tegenstanders zich op diezelfde moderne constructie beroepen: de PVV ziet de islam als een gevaar precies omdat de islam nog premodern kan zijn en zo ‘totalitair’ haar geloof aan iedereen in de publieke ruimte wil opdringen. Omgekeerd wordt de PVV bestreden, precies omdat het in strijd handelt met de vrijheid van godsdienst. In de politieke filosofie worden deze twee vormen (die beide liberaal willen zijn) wel geconstrasteerd als liberaal perfectionisme (iedereen moet liberaal zijn = PVV) en liberalisme (iedereen moet vrij zijn om ook niet liberaal te kunnen zijn).

Hoe dan ook, qua onderdrukking van een religie zie ik beslist overeenkomsten van de PVV met bv. de vroegere onderdrukking van katholieken in bv. Amsterdam (en merk op: dat is nooit als racisme geframed). Het interessante is echter dat die historisch veel adequatere vergelijking nooit wordt gemaakt. De reden laat zich raden: het gaat niet om een adequate historische vergelijking maar om maximale demonisering van de tegenstander dus moet Hitler worden betrokken, ook al heeft die er helemaal niets mee te maken. Daarmee vergiftigt men het democratische debat en lakt men zelf de Grondwet aan zijn laars.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Geband van Joop

@40: @41: Kortheidshalve verwijs ik jullie naar m.n. het laatste hoofdstukje (‘Het ware socialisme’) van http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2015/12/tegen-de-linkse-geschiedvervalsing-met.html.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 6822

@43: Je weet waar het internationalisme van het socialisme vandaan komt? Dat dat een logisch gevolg is van het idee van de klassenstrijd? Dat juist dat deel, die belangrijke (zo niet belangrijkste) pijler weghalen hetzelfde is als verklaren dat de Sahara een zee is, alleen dat het water is weggelaten?

Daarbij even vergetende dat ook de klassenstrijd zelf zeker geen stokpaardje van Hitler was. Elite bleef elite, grootindustrieel bleef grootindustrieel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Lennart

@42: Aha. Dus als ik de Torah verbied, Synagoges verbiedt, en het dragen van een keppeltje verbied, dan is er eigenlijk niets aan de hand ? Ik zou dan niet bezig zijn om Joden te onderdrukken, volgens jou ?

Ik kan slechts herhalen wat ik eerder zei: er is een reden dat mannetjes zoals jij niet serieus genomen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Geband van Joop

Volgens mij loopt de discussie nu een beetje vast en zijn de posities wel zo’n beetje uitgewisseld (en hebben jullie m’n stukje ‘Het ware socialisme’ nog niet gelezen). Ik moet nu ook andere dingen gaan doen: wellicht vanavond verder met de discussie! :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Geband van Joop

Toch nog even snel een intermezzo/reactie n.a.v. de dood van Fidel Castro. Deze zelfverklaarde marxist-leninist voerde de Revolutie aan met de (welbekende) woorden “Patria o muerte. Venceremos!” (“Vaderland of de dood! Wij zullen overwinnen!”). Zoals de nazi’s al betoogden (en ook Stalin en Castro direct leerden) is dat dat internationalisme van het socialisme een mooie droom maar onwerkbaar in de praktijk is. In de praktijk is socialisme altijd een vorm van nationalisme en fascisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Arjan Fernhout

Wat bedoelt Wilders eigenlijk met ‘het volk?’ Datgene wat hij constant belazert? http://www.vinisva.nl/cblog/150-pvv-stemgedrag
Ook in die rechtszaak tegen hem is Wilders an sich niet interessant. Wel wat men allemaal met vvm kan doen en niet kan doen is uiteraard interessant. Eigenlijk wel een goede guinea pig, die Wilders. Hij krijst erbij zoals het hoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Prediker

Zoals ik al zei, is dat nu precies die linkse arrogantie wat het volk zo beu is..

@35 Tja, ‘het volk’ komt hier niet verkondigen dat Wilders geen racist is zonder te weten wat Wilders aan programmapunten en uitlatingen heeft; of verkondigen dat antisemieten Joden eigenlijk heel beschaafd en niet-crimineel vonden, terwijl er ampel bewijs is van het tegendeel.

Jij wel. En aangezien ik van xenofoob-rechts geleerd heb dat we toch vooral de problemen moeten benoemen, benoem ik maar gewoon het probleem in deze discussie: je weet niets (of erger nog: meent dingen te weten die niet kloppen), maar voert wel het hoogste woord.

…zou het kunnen zijn dat er een verschil is tussen de echte opvattingen van de antisemieten en hun propaganda?

Of zou het kunnen zijn dat antisemieten in allerlei soorten en maten kwamen? Zou het bovendien kunnen zijn dat jij antisemieten in een bepaalde mal tracht te houden, zodat je een legitimatie kunt blijven handhaven voor de afkeer jegens Marokkanen?

Dat gaat dan ongeveer zo: Joden waren destijds beschaafd, geassimileerd en welvoeglijk, daarom was de haat jegens hen irrationeel; maar Marokkanen gedragen zich grosso modo wel degelijk een stuk crimineler dan de doorsnee Nederlander; daarom is de afkeer jegens hen volkomen rationeel en gerechtvaardigd.

Het is allemaal zo doorzichtig.

Om die haat op z’n kop te zetten en te vergelijken met de ergernis aan het gedrag van Marokkanen is absurd, grotesk en ja, eigenlijk gewoon antisemitisch …

Want eigenlijk waren de Joden helemaal niet zo crimineel als antisemieten ze voorstelden; maar Marokkanen zijn wel degelijk zo crimineel als islamofoben ze voorstellen, toch?

Het enige wat je nu impliceert is dat de haat jegens Joden niet rationeel gerechtvaardigd was; maar de afkeer jegens Marokkanen wel.

Volgende stap is echter dat Wilders’ idee om tientallen miljoenen criminele en orthodoxe moslims onder dwang en geweld te deporteren helemaal zo gek nog niet is. (Laat me raden: die uitlatingen heb je eveneens gemist…)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Arjan Fernhout

@47: Mwoahh … het volk redt zich wel, hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Geband van Joop

@49: Daar ben ik weer! :)

Welnu, ik maak inderdaad een groot onderscheid tussen enerzijds antisemitisme (dat ik typisch links racisme noem) en anderzijds hekel aan Marokkanen en islam (dat ik typisch rechts racisme noem). Zoals ik al heb gezegd, zie ik ze zelfs als diametraal tegengesteld: antisemitisme is rancune en haat jegens de succesvolle en machtige terwijl racisme jegens zwarten, moslims, Marokkanen, zigeuners, e.d. een hekel aan de onderklasse verraadt. Regulier, rechts racisme is afkeer van de mislukte; de antisemiet voelt zich daarentegen zelf mislukt als hij wordt geconfronteerd met het succes van de Jood. Zeker toen de Verlichting de Joden liet emanciperen en assimileren, klommen de Joden snel op tot alle hoge functies in de maatschappij (terwijl juist die assimilatie helemaal de paranoia mbt een oppermachtig mondiaal Jodennetwerk voedde). De tegenstelling ziet men ook precies doordat de slachtoffers van regulier racisme – moslims en zwarten – zelf de grootste antisemieten zijn en behalve Joden ook Aziatische immigranten haten: Joden en Aziaten zijn namelijk wel succesvol (Joodse en Aziatische kinderen maken niet alleen wel hun school af maar halen de allerhoogste scores) en confronteren zo moslims en zwarten met hun eigen falen. Het oppermachtige, onverslaanbare Israël, gelegen in nota bene het hart van de moslimwereld, is helemaal de ultieme vernedering voor moslims die voorheen gewend waren dat Joden tweederangsburgers in hum moslimrijk waren…

Irrationeel is antisemitisme echter beslist niet. Het is in ieder geval uitstekend te begrijpen, al is het wel een stuk complexer en zelfs metafysischer dan het reguliere racisme. Op basis van met name het antisemistisme van Heidegger kom ik in http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2015/12/tegen-de-linkse-geschiedvervalsing-met.html tot de conclusie dat antisemitisme in essentie haat tegen de moderne vervreemding is; de Jood is de moderne stadsmens bij uitstek en als zodanig de ‘gedegeneerde’ mens die wij allen dreigen te worden en vaak al zijn geworden. Zoals een rabbijn in 1934 schreef: “De tragedie van de Jood is de tragedie van de bourgeoisie die in de grote steden woont. De Jood is een grotestadsmens (…) Dit lot is echter het lot van de Europese grote steden in het algemeen”. NB. Reeds de middeleeuwse jodenhaat zag de jood al als onze eigen zondige ‘ik’ die moet worden overwonnen (het is christelijke antisemieten niet ontgaan dat Jezus zelf een Jood was: het kwaad komt niet van buiten maar zit in ons zelf; elk mens wordt zondig – als een Jood – geboren, maar kan zijn zondigheid – z’n Joodsheid – net als Jezus overwinnen).

Er is ook geen wezenlijk verschil tussen antisemitisme en anti-Amerikanisme: de Amerikaan is hetzelfde menstype als de Jood. Joden hebben dan ook altijd zeer goed kunnen aarden in de VS en omgekeerd haten antisemieten ook altijd de VS en haten linkse mensen vaak Israël en de VS even veel. Met afkeer van criminaliteit heeft antisemitisme echter niets te maken. Daarmee maak je juist van Joden met terugwerkende kracht een soort Marokkanen en dat slaat echt nergens op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Arjan Fernhout

@51: Waar komt uw illusie vandaan dat uw verhalen indruk maken op gutmenschen? We zijn onverbeterlijk … tsjeez, wanneer dringt dat nu eens tot u door?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Prediker

Op basis van met name het antisemistisme van Heidegger kom ik tot de conclusie dat antisemitisme in essentie haat tegen de moderne vervreemding is; de Jood is de moderne stadsmens bij uitstek..

@51 Ga dat maar aan de nazaten van Joden vertellen die van hun Poolse, Russische, Oekraiense, etc. shtetls zijn verjaagd.

Sowieso is antisemitisme al iets ouder dan 1920: je kunt het helemaal terugvoeren tot de Romeinse tijd.

Antisemitisme is ook niet links of rechts. Er zijn zowel revolutionairen als nationalistische antirevolutionairen aan te wijzen die er antisemitisch gedachtengoed op nahielden.

Tijdens de affaire Dreyfuss schaarden progressieve intellectuelen als Zóla zich bijvoorbeeld achter Dreyfuss, terwijl nationalisten juist meer antisemitisch gezindt waren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 beugwant

@53:

Sowieso is antisemitisme al iets ouder dan 1920: je kunt het helemaal terugvoeren tot de Romeinse tijd.

Ik weet dat het niet jouw stijl is, maar een linkje naar een ‘Life of Brian’ meme zou hier meer dan passend geweest zijn. ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Geband van Joop

@52: Hahaha. Ja, dat is een goed punt. Jullie Gutmenschen trekken je niks aan van alle kritiek en blijven stoïcijns (sommigen zeggen: arrogant) jullie weg vervolgen, omdat jullie geloven dat er geen (moreel) alternatief is. Jullie lijken te geloven dat niemand jullie macht zal ontnemen, zodat jullie ook geen discussie nodig achten over jullie opvattingen (discussiëren is voor de machtelozen), maar toch zien we nu al dat jullie macht en wereld aan het verdwijnen is: nieuwe leiders als Poetin en Trump bemoeien zich niet meer moreel met de rest van de wereld (dus ja, frankw, de wereld kijkt weg van het grote lijden in Syrië: https://sargasso.nl/oorlogsmisdaden-en-grote-wegkijken/) maar willen alleen nog hun eigen volk beschermen. Dat is namelijk al moeilijk genoeg in deze vijandige nieuwe wereld en de enige manier om de democratie te redden. In de woorden van frankw: jullie staan erbij en kijken ernaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Folkward

@Geband
♪In the ghetto♫
Ja, die Joden waren allemaal stinkend rijk!

Ik heb genoeg van je blog gelezen. Ik mis nog ‘cultureel marxisme’. Linkse geschiedsvervalsing, oh ja… De antisemieten (lees: links) klagen erover dat Joden zo goed geassimileerd zijn. Tja, niet alleen zul je dat de vooroorlogse antisemieten niet horen zeggen, dat ze daarover klagen ook al niet.

Je vergiftigt het net met jouw geschiedsvervalsing. Hoewel je ergens goed begonnen bent, ben je de weg behoorlijk kwijt geraakt.

Kan #Geband_van_Joop ook #Geband_van_sargasso worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Lennart

@55: Wij houden hier juist van discussie. Daarom lach ik me ook dood om jouw pathetische pogingen om de discussie te stoppen, zodra het onderwerp je niet uitkomt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 6822

@46: Ik reageerde juist op jouw stukje, hoezeer ik er ook een probleem mee heb dat je op het ene blog naar niets anders linkt dan naar jouw eigen blog en dat dan ook nog veelvuldig.
In jouw stukje schrijf jij dat de nazi’s deels socialisten zijn omdat zij de volgens jou en henzelf enige werkbare vorm van socialisme, namelijk een nationalistische versie ervan, geïncorporeerd hebben in hun systeem.
Daarop kwam ik met mijn Sahara vergelijking. Zolang jij niet aantoont dat die mank gaat, zie ik mijzelf niet als diegene die de discussie in cirkeltjes stuurt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Geband van Joop

@56: Volgens mij was het hele probleem voor de antisemieten nu juist dat de Joden zich assimileerden en volgens bv. Weininger daarmee de hele mensheid vergiftigen omdat door zich te assimileren aan de rest, de rest zich assimileert aan de Jood. Hier gaat ook die hele beruchte rassenleer over: de Jood zou het product zijn van rassenmenging, waardoor de Jood zijn identiteit zou zijn verloren en alleen nog op andere volkeren kan parasiteren. De Jood is aldus de ‘lege’ mens (de mens zonder ziel), zich uitend in bv. materialisme/geldzucht (kapitalisme).

Het antisemitisme is een product van de 19de eeuw en met name van de Romantiek waar alles draaide om de authentieke mens (zeg maar Rousseau’s ‘nobele wilde’) versus de beschaafde nep-mens (die bij antisemieten wordt belichaamd door de Jood). De Ariër – ‘het blonde beest’- zou nog (deels) raszuiver zijn, dus nog niet (geheel) ontworteld uit zijn herkomst/identiteit en vervreemd van zijn menselijk wezen, maar deze identiteit zou worden bedreigd door het gedegeneerde, ‘moderne’ menstype van de Jood die door middel van rassenmenging (biologisch) tot kapitalisme/communisme (ideologisch) alle andere volkeren zou proberen te onteigenen van hun identiteit, geld en soevereiniteit: gelijk de materialistische doctrine zelf zou de Jood aldus de hele mensheid slaaf van het systeem maken.

Van belang is ook het typisch romantische idee van maskers (en ontmaskering): antisemieten beschuldigden Joden ervan louter maskers op te zetten om zo zichzelf een nep-identiteit te verwerven (hetgeen het Joodse instrument tot assimilatie zou zijn). Bv. Nietzsche ontwikkelt dit idee in lijn met z’n ‘er bestaan geen feiten, maar alleen interpretaties’ tot: we zijn allemaal slechts onze maskers, er zit geen identiteit/ziel achter (we zijn dus allemaal Joods). Op zijn typische wijze valt hij zo de antisemieten aan (die hij maar al te goed kende uit zijn vriendschap met Wagner): we zijn allemaal ‘leeg’ en zielloos (Joods) maar daarom kunnen we juist onszelf scheppen (zodat voor Nietzsche de Joden de voorhoede vormen van de Ubermensch die zichzelf schept en zich zo telkens overwint).

Dat deze historische waarheid jullie niet bevalt, is omdat jullie nu juist perse de Joden met terugwerkende kracht tot Marokkanen, dus tot ‘onaangepasten’ (in wezen Rousseau’s authentieke mens c.q. nobele wilde, dus het tegendeel wat de Joden werd aangewreven), willen maken. Zoals ik al schreef trad er een historische breuk op met de Verlichting die Joden de kans gaf zich te emanciperen en assimileren: het is precies door die assimilatie (en emancipatie) dat het moderne (paranoïde) antisemitisme kon onstaan zoals ik die hierboven heb uitgelegd!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Geband van Joop

@58: Blijkbaar is er voor jou maar één socialisme, namelijk het marxisme. In dat opzicht is Marx’ project geslaagd, want zijn werk staat vooral in het teken van de strijd tegen alle andere vormen van socialisme die hij ‘ontmaskert’ als nep-socialismen. In jou heeft hij een goede leerling. De ironie is natuurlijk wel dat door al die andere vormen van socialismen te bestrijden, Marx impliciet wel erkende dat er veel meer vormen van socialisme bestaan dan alleen zijn versie in de zin dat er tal van anderen zijn die ook meenden het ware socialisme te hebben.

Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar: omdat de universiteiten vooral marxistische bolwerken waren, domineerde decennia lang de marxistische interpretatie van de geschiedenis, resulterend in onder meer de doctrine dat het marxisme het enige socialisme en het fascisme slechts een hyperkapitalisme is. Maar na de Val van de Muur is in de geschiedkunde een nieuwe geschiedschrijving aan het ontstaan die niet langer het marxisme het monopolie geeft (noch in de interpretatie van de geschiedenis, noch in het idee dat het marxisme het ware socialisme is).

Een typisch nieuwe geschiedschrijving is bv. ook de erkenning dat het socialisme – inclusief het marxisme – een christelijke oorsprong heeft, terwijl het marxisme juist die christelijke wortelen zorgvuldig uit de geschiedenis had geschreven (ikzelf heb op de universiteit nota bene een boek van Wallace Matson moeten lezen waarin deze auteur zeer uitvoerig het marxisme letterlijk een-op-een gelijkschakelt met Augustinus’ christelijke leer).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 6822

@60: Ik heb alleen zin 1 gelezen.
En ik zal proberen lief te blijven. Maar hoe ben je tot die onzinnige conclusie gekomen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Geband van Joop

@61: Je zegt met zo veel woorden dat het socialisme noodzakelijk internationalistisch is. Dat is echter slechts de marxistische interpretatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Lennart

@60: ” … onder meer de doctrine dat het marxisme het enige socialisme en het fascisme slechts een hyperkapitalisme is. ”

Waar haal je het in vredesnaam vandaan ? Ik ken echt niemand die zo denkt, laat staan dat ze op universiteiten zouden rondlopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Arjan Fernhout

@55: Welke kritiek? Ik weet van niks:) Zing er maar een liedje over … waarom je er de ellende in Syrie bijhaalt is nogal onsmakelijk. Wat heeft dat in godsnaam met de rechtszaak tegen Wilders te maken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 6822

@62: Hier is zo weinig discussie over mogelijk, dat het me verbaast dat je toch op discussie lijkt aan te sturen.
Nee, dat is niet slechts de marxistische versie.
Zo, klaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Geband van Joop

@65: Toch zien we dat ook huidig links tendeert naar een lokalere – meer anarchistische – vorm van socialisme zoals de antiglobaliseringsbeweging. Zoals Bakoenin wist is het grote verschil tussen marxisme en anarchisme dat het marxisme alleen van boven op kan worden opgelegd, resulterend in een dictatuur die volgens hem nog erger zal blijken te zijn dan het kapitalisme, terwijl het anarchisme hoopt dat de revolutie van onderop (spontaan) en dus lokaal moet ontstaan. Uiteraard is het idee dat die revolutie zich dan als een olievlek uitbreidt over de hele wereld, maar dat wensen de nationalisten ook (nationalisten zijn niet tegen andere naties, zodat bv. Farange, Trump en Wilders allemaal elkaar steunen in hun nationalisme). Nationalisten zitten zo tussen anarchisten en marxisten in: waar de anarchisten strikt vanuit de lokale gemeenschap (en strikt democratisch) wil opereren en het marxisme juist natie-overstijgend en mondiaal wil werken, zien nationalisten de natie als de natuurlijke gemeenschap en de basis van alle democratische politiek. De nazi’s waren ook de eerste antiglobaliseringsbeweging in de zin dat zij heel uitdrukkelijk het globalistische en uitbuitende kapitalisme wilden vernietigen door het nationalisme (alles van en voor het volk) ervoor in de plaats te stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 6822

@66: Jouw denkfout zit ‘m er in dat jij lijkt te geloven dat lokale organisatie en internationalisme elkaar uitsluiten.
Als je niet door die denkfout heen kan zien, tja, dan begrijp ik dat je in het duister tast.
Maar zelfs dan verklaart dat nog niet dat het nationaal socialisme ook maar iets uit te staan zou hebben met socialisme, jouw oorspronkelijke bewering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 6822

@66:
Oh ja, en je lijkt te denken dat de socialistische richtingenstrijd het al dan niet internationalistische karakter van de socialistische beweging betrof. Niet waar natuurlijk. Juist dat stond buiten kijf. Genoeg andere zaken om over te ruziën.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Geband van Joop

@67: @68: Nee, ik denk niet dat de socialistische richtingenstrijd het al dan niet internationalistische karakter van de socialistische beweging betrof. Ik denk dat het socialisme de strijd tegen het kapitalisme is. Maar die strijd kun je op verschillende manieren voeren, afhankelijk van je theorie over het kapitalisme. Waar de politiek in de 19de eeuw een sterk nationaal gebeuren was, werd het kapitalisme in de 20ste eeuw evident een sterk globaliserend, natie-overstijgend fenomeen. Lenin reageerde daarop met z’n theorie dat de klassenstrijd is getransformeerd tot de uitbuiting van de Derde Wereld door de Eerste Wereld. De nazi’s reageerden erop door de politiek weer uitdrukkelijk nationalistisch te maken, zodat de typisch internationaal operende uitbuitende klasse (door de nazi’s geïdentificeerd als het wereldjodendom) de pas wordt afgesneden. Voor mij is het allemaal antikapitalisme dus socialisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 6822

@69: Werkelijk een zeer vreemde voorstelling van zaken.
1. Je walst over het idee heen dat socialisme va avec klassenstrijd va avec internationalisme. Niets anders dan de wetten van de logica volgen.
2. Nationaal socialisme was verre van anti kapitalistisch, zoals ik zei: elite bleef elite, groot industrieel bleef groot industrieel.
3. “Alle antikapitalisme=socialisme” is lange passen snel thuis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 su

@69

Voor mij is het allemaal antikapitalisme dus socialisme

Dat is wel heel erg kort door de bocht. Zo was het nazisme antikapitalistisch vanuit een neo-feodalistische wereldbeeld. En in hoeverre het ook daadwerkelijk antikapitalistisch was valt te bezien. Vele grootindustriëlen hebben goede zaken gedaan met de nazistische regime.

https://en.wikipedia.org/wiki/Secret_Meeting_of_20_February_1933

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Geband van Joop

@70: @71: Ik geef geen vreemde voorstelling van zaken: jullie zijn te veel gehersenspoeld door het marxisme.

Juist het marxisme is in wezen een afwijkende vorm van socialisme, zoals ook Marx met zo veel woorden zegt omdat hij alsmaar benadrukt dat alle reguliere vormen van socialisme dwaalleren zijn. Die reguliere vormen van socialisme noemt hij ‘utopische socialismen’ omdat zij geen klassenstrijd leren maar menen dat men op de normale manier via de politiek – door middel van ideeën en beleid/plannen – de maatschappij kan hervormen. Hij had het ook ideologisch socialisme kunnen noemen, want de opkomst van het socialisme viel min of meer samen met de opkomst van sociologie en ideologie: het idee ontstond dat men kan leren hoe de bevolking functioneert, ontwikkelt en reageert (sociologie) en op basis van die kennis de maatschappij kan verbeteren (ideologie). De bestuurder wordt zo een sociaal ingenieur; de maatschappij zijn project (de ‘maakbaarheid’ van de samenleving). Marx achtte dit een dwaalleer en plaatste er een ‘wetenschappelijk’, materialistisch socialisme tegenover: onder invloed van Hegels ‘dialectiek’ (waarin elk concept zijn ontkenning impliceert) – maar dan materialistisch geïnterpreteerd – leert Marx een maatschappelijke dialectiek waarin elke maatschappij zijn eigen tegendeel door middel van een innerlijke strijd voortbrengt. Zijn sociologie leert dat een politieke ideeënstrijd zinloos is: de economie brengt zelf via revolutionaire omwentelingen nieuwe toestanden voort. De klassenstrijd – eigen aan het kapitalisme dat zo zelf het communisme zal voortbrengen – is dan ook typisch voor het marxisme want het is de materialistische interpretatie van Hegels dynamische dialectiek.

De meeste socialisten hebben niet alleen niets met Hegel maar ook een uitgesproken hekel aan strijd (zie bv. de populariteit van het pacifisme) en bv. bij de SP is alles wat maar kan verwijzen naar klassenstrijd zorgvuldig geëlimineerd. De SP benadrukt altijd dat het niets heeft tegen rijke mensen, maar dat het slechts wil dat armen iets minder arm worden. Uiteindelijk is niet klassenstrijd de essentie van socialisme klassenstrijd is een Hegeliaanse aberratie van het marxisme), maar het geloof in samenwerking en gelijkheid (het ‘sociale’) in plaats van competitie en ongelijkheid (het ‘egoïstische’). De SP keert zo in wezen terug naar het oorspronkelijke ‘utopische’ socialisme dat Marx zo verachtte. Sowieso is Marx’ klassenstijd in zekere zin zelfs in strijd met de essentie van socialisme als geloof in samenwerking in plaats van geloof in strijd (Marx’ leer bevestigt in wezen juist het recht van de sterkste en is zo eigenlijk heel rechts).

Tegelijkertijd zien we dat Marx’ klassenstrijd altijd is getransformeerd tot een rassenstrijd. Reeds de socialist (en Jood) Hess kwam in zijn gesprekken met Marx tot de conclusie dat “The race struggle is the primal one, and the class struggle secondary. The last dominating race is the German.”, reden waarom Hess een grondlegger van het zionisme werd. Eind 19de eeuw waren al veel Duitse socialisten ervan overtuigd dat de klassenstrijd in wezen een rassenstrijd is en ook noodzakelijk die vorm zou gaan aannemen, hetgeen direct naar de nazi’s zou voeren met het wereldkapitalisme = wereldjodendom. Helaas leert Links niet van de geschiedenis en zien we dat de huidige dominante vorm van socialisme (m.n. onder hoogopgeleiden) opnieuw de klassenstrijd heeft vervangen door een rassenstrijd, ditmaal van ‘de witten’ (als de bevoorrechte klasse) die ‘de zwarten’ (als de gediscrimineerde klasse) zouden onderdrukken.

Ten slotte nog over dat zogenaamde ‘valse’ antikapitalisme van de nazi’s. De nazi’s merkten scherpzinnig op dat juist het communisme een nog radicalere onteigening van de arbeider/burger vormt dan het kapitalisme: zie bv. de Holodomor waarin de communisten miljoenen mensen nota bene de hongerdood in dreven door hen radicaal te onteigenen van alles wat ze hadden. De nazi’s waren dan ook tegen communisme, zodat rijke mensen rijk bleven, maar evengoed was onder de nazi’s alles uitdrukkelijk het eigendom van het Duitse volk zodat niemand – ook de rijksten niet – hun bezit konden claimen als hun onverveemdbaar eigendom (in tegenstelling tot het liberalisme van Locke waarin eigendom een onvervreemdbaar natuurrecht wordt genoemd). Uiteraard werden vooral Joden (de vermeende eigenlijke kapitalistische klasse) daar het slachtoffer van: die werden massaal onteigend door de nazi’s…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Prediker

…zoals ook Marx met zo veel woorden zegt omdat hij alsmaar benadrukt dat alle reguliere vormen van socialisme dwaalleren zijn.

@72 En aan welke ‘reguliere’ vormen van socialisme moeten we dan specifiek denken? Op grond waarvan heb je eigenlijk bepaald dat déze vormen ‘regulier’ zijn, en marxisme dan kennelijk een aberratie?

Vragen, vragen…

…bij de SP is alles wat maar kan verwijzen naar klassenstrijd zorgvuldig geëlimineerd..

Dat valt eenvoudig te falsifiëren. Neem nu deze passage in een interview met Paul Ulenbelt over het basisinkomen, en waarom hij daar geen voorstander van is.

Het probleem is niet dat de verzorgingsstaat onbetaalbaar is geworden, zoals rechts zegt. Het probleem is dat de lonen zijn achtergebleven bij productiviteitsstijgingen; het verschil is bij het kapitaal terecht gekomen. Als je daarmee de lonen, uitkeringen en studiebeurzen had verhoogd, dan zou de verzorginsstaat nog recht overeind staan. Dat is ook wat Piketty laat zien in zijn boek Capital in the Twenty-First Century, dat het kapitaal sterker is gegroeid dan de beloning van arbeid. Werkende mensen hebben recht op een groter deel van ‘de taart’, maar daar is klassenstrijd voor nodig. Spanning – September 2014, p18

Of zie hier, in dit interview met prof. Kleinknecht over de AOW: ‘Het is gewoon een kwestie van klassenstrijd’.

Ergo, het begrip klassenstrijd wordt in SP-publicaties bepaald niet “zorgvuldig geëlimineerd”. Om daadwerkelijk te weten hoe marxistische en leninistische/maoïstische begrippen tegenwoordig functioneren binnen de SP, zou je hun huidige scholingsmateriaal moeten nagaan.

Ik geloof er niks van dat jij dat hebt gedaan als zelfs een eenvoudige Google-search nog teveel voor je gevraagd is.

Tegelijkertijd zien we dat Marx’ klassenstrijd altijd is getransformeerd tot een rassenstrijd.

Ja joh, in de Sovjet-Unie, China en Cuba voerde rassenstrijd echt de boventoon, en niet het uitroeien van de aristocratie, bourgeoisie en hereboertjes.

Enfin, houd eens op de discussiedraadjes te vervuilen met je lang uitgesponnen hersenspinsels, anders is de redactie genoodzaakt paal en perk te stellen aan de verspreiding van al die misinformatie op basis van je puberale filosofietjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Geband van Joop

@73: Het lijkt erop dat je niet wilt dat de waarheid op deze site wordt gezegd. Dat ik weet waar ik over schrijf en geen misinformatie verspreid kan ik moeiteloos aantonen:

Onder meer in het beroemde Communistisch Manifest categoriseren Marx en Engels een aantal reguliere c.q. concurrerende vormen van socialisme van hun tijd (die uiteraard door hen worden beschreven en becommentarieerd in dit Manifest):
1. Reactionary Socialism
A. Feudal Socialism
B. Petty-Bourgeois Socialism
C. German or “True” Socialism (NB. Deze had ik hier eerder al genoemd als de voorloper van het nationaal-socialisme)
2. Conservative or Bourgeois Socialism
3. Critical-Utopian Socialism and Communism
(zie https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf)

Deze noem ik ‘regulier’ omdat ze in Marx’ tijd al bestonden: Marx vond het zelfs nodig ze grondig te bestuderen terwijl zijn eigen leer toen nog niet bekend was: die formuleerde hij nu precies in tegenstelling tot die al bestaande vormen van socialisme.

Nu achten historici sowieso die derde categorie het interessants omdat zij die nog steeds tot het socialisme rekenen (maar die eerste twee, waaronder het nationaal-socialisme, niet meer vanwege WO II waardoor men het nodig vond om het socialisme geheel los te schrijven van die eerste categorieën). Wat betreft die derde categorie van “kritisch-utopisch socialisme en communisme” citeer ik maar even Wikipedia (want mijn eigen woorden worden duidelijk sowieso niet door je geloofd):

Met de termen vroeg socialisme of utopisch socialisme worden vroege socialistische theorieën samengevat: utopieën van een gerechte ideale staat, vroege vormen van collectief eigendom en socialistische bewegingen en theorieën, die tussen het einde van de 18e eeuw en 1848 zijn ontstaan. Bekende vroege socialisten waren Henri de Saint-Simon, Robert Owen en Charles Fourier.
Karl Marx heeft de vroege socialisten als utopisch socialisme beschreven en zijn eigen leer wetenschappelijk socialisme genoemd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vroege_socialisme

One key difference between utopian socialists and other socialists (including most anarchists) is that utopian socialists generally do not believe any form of class struggle or political revolution is necessary for socialism to emerge.

https://en.wikipedia.org/wiki/Utopian_socialism

Dat laatste citaat is uiteraard ook nog voor @6822 die niet wil geloven dat socialisme zonder klassenstrijd kan.

Wat de SP betreft. Het zal best dat er nog steeds mannetjes binnen de SP rondlopen die in de klassenstrijd geloven, maar Roemer (en het beeld van de SP naar buiten toe) heeft dat idee geheel losgelaten: volgens Roemer kan de SP zelfs moeiteloos samenwerken met de VVD dus hoezo klassenstrijd?

Uiteraard is er ook marxisme dat de klassenstrijd heeft behouden, maar waar ik op wijs is dat er naast die marxisten (die in de politiek inmiddels een zeer marginale rol spelen) vooral socialisme is die die klassenstrijd ofwel weer heeft afgeschaft en utopisch is geworden (bv. de SP) ofwel die die klassenstrijd – zoals eerder is gebeurd – heeft vervangen door rassenstrijd (bv. de huidige identiteitspolitiek).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Prediker

Het lijkt erop dat je niet wilt dat de waarheid op deze site wordt gezegd.

@74 Nee, ik wil dat je jouw ‘waarheid’ koppelt aan de feiten, en die ook zorgvuldig documenteert, ipv in het wilde weg van alles te beweren.

Zoals een ieder kan nagaan laat ik namelijk keer op keer zien waar jouw theorietjes stuklopen op de feiten. Kun je wel leuk denken de waarheid in pacht te hebben, maar dat is dan een waandenkbeeld.

Deze noem ik ‘regulier’ omdat ze in Marx’ tijd al bestonden…

2. Je snapt dus het begrip ‘regulier’ niet. Of je snapt heel goed dat het woord ‘regulier’ een normatieve inhoud heeft, maar je smokkelt dit nu voor het gemak maar even weg omdat je dan zou moeten onderbouwen waarom die vormen van socialisme die het niet hebben gehaald in de marktplaats der ideeën de norm zouden zijn en marxisme (dat al snel de dominante vorm van socialisme is geworden) de aberratie zou zijn.

3. Verder is al meteen duidelijk dat je Marx slechts gebruikt als springplank voor je eigen filosofietjes, maar ‘m niet echt leest.

Wanneer Marx het heeft over feodaal socialisme, legt hij namelijk tevens uit waarom dit een vorm van schijnsocialisme betreft: de aristocraten moesten niks hebben van de emancipatie van de burgerij, maar ze hebben het pleit al verloren, en schrijven vooral pamfletten waarin ze waarschuwen voor een arbeidersrevolutie en de deugden zingen van de oude aristocratische orde.

Kortom, het zijn conservatieven en reactionairen. Hoe valt dit precies onder ‘regulier’ socialisme te begrijpen?

Je zult dan toch echt even moeten uitleggen hoe Marx er naast zat in zijn evaluatie van dit ‘feodale socialisme’. Wie die ‘feodale socialisten’ precies waren en wat ze wilden, en waarom Marx daar een karikatuur van maakt; en waarom ze heus waar de naam ‘socialisten’ verdienen.

Maar je weet niks, meneer de wikiwijsgeer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Joop

De beroemde Nederlandse socioloog Van Doorn die een zeer kritisch boek schreef over de SPD en het nationalisme.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1340373/2007/07/28/De-nazi-rsquo-s-waren-ook-socialisten.dhtml

De SPD had in de woorden van Van Doorn ’de weg naar Duitsland’ gemist. Zij was niet in staat geweest een brug te slaan naar het nationalisme en dat heeft haar opgebroken toen ze het moest opnemen tegen een beweging die in de eerste plaats nationalistisch was en van het socialisme alles jatte wat ze gebruiken kon. De sociaal-democratische leiders waren fatsoenlijk en fantasieloos en geen partij voor hun fanatieke, van dadendrang overlopende vijanden. Tijdens de Weimarrepubliek werd de SPD regeringspartij, maar ze deed het zonder enthousiasme. Diep in hun hart droomde ze nog altijd van de grote kladderadatsch, de revolutie die onherroepelijk moest komen. Die revolutie kwam inderdaad, maar het was er een die hun ergste nachtmerries overtrof.

Dat zie je nu bij de PvdA en andere socialistisch/sociaal-democratische partijen in Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Geband van Joop

@75: Het is duidelijk dat jij en de meesten hier geheel overtuigd zijn door Marx’ verhaal dat zijn versie van het socialisme de enige ware is. Socialisme is niets anders dan de seculiere versie van het christendom en zoals het protestantisme eindeloos veel christelijke sekten opleverde die alle claimden het enige ware christendom te zijn (en die de andere fel bestreden) – ja, de boekdrukkunst zorgde ervoor dat iedereen de Bijbel kon lezen en zijn eigen priester werd – zo kent ook het socialisme een eindeloze rij aan theorieën en oprichters die allemaal menen het ware socialisme te vertegenwoordigen (en die probeerden de andere ‘nep’-socialisten uit te roeien).

Nu kun je daar op twee manieren mee om gaan. Zeker als je zelf christen of socialist bent, zul je een urgentie voelen om voor jezelf te bepalen wat het ware christendom c.q. ware socialisme is. En jullie laten er geen misverstand over bestaan dat dat voor jullie het marxisme is. Ikzelf ben geen socialist dus het zal me eerlijk gezegd worst zijn wie de ware socialist is. Ik hanteer meer de sociologische of antroplogische benadering: ik tel en vergelijk alle verschillende zichzelf socialisme noemende theorieën die hebben bestaan. Ik constateer daarbij dat Marx een overtuigend verhaal heeft maar ook dat de nazi’s een bijzonder sterk (maar nauwelijks bekend) verhaal hebben waarom zij de echte socialisten zijn (het interessante is ook dat de marxisten en nazi’s in wezen hetzelfde verhaal en dezelfde kritiek op elkaar hebben, maar dan precies in spiegelbeeld).

Voor zo’n discussie over het ware socialisme moet je uiteraard allereerst bepalen wat socialisme uberhaupt is. Ik gaf al aan dat de kern volgens mij samenwerking en gelijkheid is (en zo tegengesteld is aan de kapitalistische waarden van competitie, eigenbelang en ongelijkheid). Maar dan moet je – kortgezegd – gewoon vaststellen dat zo’n socialistische samenleving voor de marxisten altijd slechts een droom is gebleven, ook al kwamen ze aan de macht zoals in de Sovjet-Unie (zodat de marxistische theorie blijkbaar niet deugt want onmiddellijk uit elkaar spat zodra ze in de praktijk wordt gebracht), terwijl de nazi’s daadwerkelijk een 100% socialistische samenleving hebben geschapen waarin elk individu in extremo werd gedwongen zichzelf weg te cijferen en op te offeren voor de gemeenschap en waarin alle Duitsers volstrekt gelijk waren (hierbij wil ik voor een eerste motivering ook gebruik maken van Joops link hierboven naar het artikel van Van Doorn). En sowieso, zoals Joop ook aangeeft, de nationalisten hebben altijd beter de achterban (de arbeiders, de massa) van de marxisten en sociaal-democraten weten aan te spreken dan de marxisten en sociaal-democraten zelf…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Joop

@77.

De kritische Van Doorn zag het gelukkig beter dan jou met je getheoretiseer en zwartkijkerij. Heel veel aannames, onvolkomenheden en regelrechte verdraaiingen, maakt niet uit, genoeg mensen die je willen corrigeren, daar ga ik geen tijd aan besteden.

‘Het socialisme heeft zich ruimschoots bewezen. Het is wellicht de belangrijkste én de belangwekkendste maatschappelijke stroming van de afgelopen twee eeuwen geweest. Het was de intelligentste tegenspeler van het liberalisme en de krachtigste tegenstander van het kapitalisme. Het socialisme heeft de vermaatschappelijking van het staatsbestel bevorderd en de emancipatie van de arbeid helpen afdwingen. Het diende als toeverlaat van de massa van de ontrechten en als eerste woordvoerder van de arbeiders in hun strijd voor een menswaardig bestaan. De beweging provoceerde een verbazingwekkende intellectuele activiteit die tal van nieuwe wetenschappelijke inzichten opleverde. En niet als minste verdienste: socialistische initiatieven dwongen vrijwel alle andere grote ideologieën tot reageren en niet zelden tot imiteren en reformeren.’

Opdat we niet vergeten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Prediker

@77 Hoop blablabla weer, maar weinig tot geen feiten en bovendien ga je niet in op de kritiek.

Dat houdt een keer op natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Lennart

@77: Het is eigenlijk wel bijzonder, dat regressiefjes altijd menen dat ze expert zijn op de ideologie van hun tegenstanders. Vaak kunnen ze complete colleges geven over wat die tegenstanders allemaal precies denken en waarom. Je ziet dat natuurlijk vaker bij al die rechtse Koranlezers, die natuurlijk veel beter weten wat moslims denken dan moslims zelf. Maar kennelijk kan het ook gewoon met het socialisme. Geband van Joop denk serieus, dat hij beter wat wat socialisme is dan socialisten zelf.

Ik heb deze instelling altijd behoorlijk autoritair gevonden. Waarom zou je anderen moeten verplichten om te denken wat jij wil dat ze denken ? Want dat is natuurlijk wat er achter zit; de regressiefjes willen maar wat graag de gedachten van andere mensen bepalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Geband van Joop

@80: Vreemde reactie. Ik verplicht niemand het met mij eens te zijn (integendeel, ik hoop op een constructieve discussie waarbij we van elkaar kunnen leren), maar misschien bedoelde je Prediker die telkens dreigt mij van de site te gooien als ik het niet met hem eens ben?

 • Vorige discussie