1. 2

    die man is doodzondige ruimteverspilling (krijgtie al niet genoeg aandacht of zo?) en hem hier ook al geadverteerd te moeten zien is zeker dwars en dubbel straf