het Saillant | Genocide verantwoordelijkheid

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SaillantLOGO“Door Rizo Mustafic en de familie van Hasan Nuhanovic van de compound af te zetten, hebben zij geholpen bij de genocide”.

Vier nabestaanden van de Srebrenica-slachtoffers hebben vandaag bij het Openbaar Ministerie in Arnhem aangifte gedaan tegen Dutchbat-commandant Thom Karremans, plaatsvervangend commandant Rob Franken en adjudant Berend Oosterveen (NRC). Deze Nederlandse militairen zouden zich na de val van Srebrenica schuldig gemaakt aan genocide en oorlogsmisdrijven. Niet door ze zelf uit te voeren, maar wel door de Servische troepen hierbij behulpzaam te zijn.

Bovenstaande stelling is een citaat uit de aangifte en niet mijn persoonlijke mening. Ik kan echter wel meekomen in de gedachtengang van de aanklagers die een sterk meewerkende rol van de Dutchbatters zien. Je zou het ook kunnen omdraaien: als Karremans niet had meegewerkt aan de genocide was het een heldhaftige verzetsdaad geweest die hem -al dan niet postuum- vele mooie onderscheidingen had opgeleverd. Hij was dan verantwoordelijk geweest voor het verzet tegen genocide. Het liep echter anders: Karremans hielp soepel mee, dus dat maakt hem (mede)verantwoordelijk aan genocide?

Reacties (31)

#1 HansR

Je kunt wat mij betreft dat vraagteken aan het einde wel weglaten.
Hij wist wat er gaande was.

De vraag is of hij in overleg met zijn meerderen heeft gehandeld.

 • Volgende discussie
#2 zmoc

Eens met HansR. Maar je kunt m.i. wel (mede)verantwoordelijk zijn en toch niet schuldig aan. Er waren nogal wat “verzachtende” c.q. “complicerende” omstandigheden. Karremans had waarschijnlijk ook niet de keus voor of tegen genocide, maar de keus tussen het ene onduidelijke kwaad en het andere onduidelijke kwaad. Een moeilijke keuze die je denk ik niet goed kunt maken. Ik vind het dan ook een beetje ongepast om dit op de persoon te spelen. Karremans was daar als gezant van de Nederlandse staat c.q. van de Navo. De aanklacht zou dan ook tegen hen gericht moeten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Korsakoff

Wat een onzin. Generaties aan etnische groepen in het voormalige Joegoslavie hebben elkaar eeuwenlang dwarsgezeten en nu de Serviers hun kans schoonzagen om hun wraakgevoelens uit te leven op de moslims gaan we die man met die snor de schuld geven? Hij heeft waarschijnlijk de slechtst mogelijke keuze gemaakt maar als er dan al iemand aangeklaagd moet worden dan zou ik daar wat dichter bij huis kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@3: Even voor de zekerheid: Stel je daarmee eigenlijk ook dat het redelijk onzinnig was om die man met de snor en zijn ondergeschikten daar neer te zetten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 vander F

Lang verhaal,
maar uiteindelijk had het Nederlandse leger daar niet moeten zitten met het gegeven mandaat en de belachelijk lichte bewapening.
De Tour moeten ‘rijden’ op een step,
zoiets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HPax

@3 e.a.

Ik acht het heel goed mogelijk dat de Serven een historisch recht hadden op het uitroeien van de mannelijke Islambevolking van Srebrenica en omgeving. Maar daar had en heeft NL (Karremans) niets mee te maken. Hollandse soldaten waren daar met ten minste impliciet de belofte dat ze zo iets niet zouden toestaan. Maar ze lieten het wél toe, faciliteerden het zelfs.

Karremans kun je de schuld geven, maar is dat voldoende? Letten we ook eens op de Hollandse cultuur. Tijdens WO II kon een dikke Duitse soldaat met een ongeladen Mauser om zijn nek met gemak een groep Joden afvoeren, onder de wezenloos starende ogen van een toegestroomd publiek. Een paar millioen Nederlanders konden zelfs dat ene meisje Anne Frank niet redden. Culturele verandering, hoezo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 cracken

Hadden ‘we’ Srebrenica goed gedaan dan hadden we nu waarschijnlijk niet zo zwaar bewapend in het zuiden van afghanistan gezeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bolke de Big

Wat een onzin aanklacht en wel hierom :

1. NL militairen vielen op dat moment onder de VN en waren en zijn onschendbaar.

2. NL militairen hadden helemaal niet in hun mandaat staan dat ze bevolking moesten beschermen, ze moesten toe zien op het naleven van het staakt-het-vuren (en mochten dat zelfs niet afdwingen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 piet

moet je voor de grap de reacties op Spits Nieuws eens lezen. Op een paar uitzonderingen na schrik je daar toch wel even van. Ik dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Jan

Had men die mensen niet naar buiten gelaten hadden de Serven waarschijnlijk enkel een lichte vertraging opgelopen in het uitvoeren van hun plan.

Feit lijkt me vrij duidelijk. De Serven waren verantwoordelijk. Laat die er dan voor “hangen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@8: Je deel 2 is pertinent onjuist. De opdracht was om veilige gebieden (waaronder de enclave Srebrenica) te verdedigen, desnoods met geweld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 mark

Karremans heeft wel voor de beelden gezorgd die inprenten dat Mladic nog niet het geringste verzet heeft ondervonden. Eerst het ‘Don’t shoot the piano player’ (Mladic: You’re a lousy piano player) en daarna het (zich permanent in mijn hersens verankerde en nu weder rondzingende) “Is this for my wife, Is this for my wife?”, toen hij een lampenkap kreeg. De discussie over wie nu uiteindelijk precies wat te verwijten valt, is lastig. En omstandigheden zoals een zeer gebrekkige VN-steun en inschattingsfouten van de legertop laten de uitvoerders een onmogelijke taak. Maar geheel vrij van verwijten zijn de uitvoerders daarmee niet per definitie. En Karremans is (helaas voor hem) symbool voor dit soort persoonlijke ‘verantwoordelijkheid’.
Mark | 11 July 2005 | 21:16

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 mark

Helemaal mooi, in een posting over de introductie van een vrouwelijke spion in het Stratego-spel:

Een Karremans! Een pion soort van, die ieder duel gegarandeerd verliest en dan verandert in een lampekap.
Carlos | 1 August 2006 | 10:17

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Carlos

Jesus Mark, je bent van onschatbare waarde voor mijn eigen geheugen. Dank je!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Anton

Van genocide, het doelbewust uitmoorden van een volk, is sowieso geen sprake. Moslimstrijders maakte gebruik van de bescherming die de enclave bood om, wanneer opportuun, de enclave te verlaten voor aanslagen op Servische doelen. Dat Karremans dit misbruik van de enclave heeft geaccepteerd is zijn grootste fout geweest. Mladic heeft niet de tijd of de moeite willen nemen om na te gaan wie strijder was en wie niet en alle weerbare mannen in de enclave vermoord. Geen genocide, wel een massamoord voortvloeiend uit cynische militaire logica.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 JSk

@Anton: Em… Daarom hebben ze de mannen van de vrouwen gescheiden (cynische militaire logica?). Maar wat mij echt interesseert: waarom wil je dit goedpraten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 JSk

Of: nuanceren. Waarom? Welk belang kan jij daar uberhaupt bij hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Anton

@16 Die vrouwen en kinderen vormden geen militaire bedreiging dus was er geen reden om ze te vermoorden. In het geval van genocide zouden ook de vrouwen en kinderen zijn vermoord.

@16, 17 Laat ik jullie vraag met een wedervraag beantwoorden: welk belang hebben jullie erbij een massamoord die geen genocide is wel genocide te noemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 JSk

@18: Die ongewapende uitgehongerde mannen wel dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 DJ

@Anton, genocide zit op een schaal – abstract gezien zijn uitersten uitzonderlijk onwaarschijnlijk – deze massamoord is ‘geen genocide’ is dus wat onwaarschijnlijk … meer naar het midden in de interpretatie lijkt me meer voor de hand liggen
en, twee keer (@[email protected]) jsk = jullie? ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 HPax

1 @ 18 Anton’s onderscheid tussen ‘genocide’ en laat ik zeggen ‘moordpartij’, lijkt mij zeer juist en relevant. Wie er in de gegeven context ‘genocide’ van maakt, is slordig of tendentieus bezig.

2 En terug naar het begin: indien een NL individueel persoon voor het Srebrenica debacle verantwoordelijk mag en moet worden gesteld, is het wel Relus Terbeek. Socialist,†.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bismarck

@18: Voor een genocide hoef je niet ieder individu in de bevolking te vermoorden. Meestal volstaat het om de mannen te vermoorden en de vrouwen “over te nemen”. Niet dat dat het doel van Mladic was. Hij wilde Srebrenica etnisch zuiveren. De vrouwen stuurde hij richting andere Bosniakse enclaves, om daar de logistieke problemen te verergeren. Heel strategisch allemaal, zal vast Anton’s goedkeuring wegdragen, maar het blijft etnische zuivering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Yevgeny Podorkin

Als we ballen hadden getoond hadden we er een ijzervreter neergezet en niet zo’n naïeve randstaduitzendsnor.

Je kén nou eenmaal niet polderen in een oorlog.

Met b.v. een Wilders mede aan het roer hadden we die rat Mladic in de pan gehakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Anton

@19 t/m 21 Ik zie het al. De complexiteit van die burgeroorlog is wat te lastig voor lieden die graag in eenvoudige goed-fout schemaatjes denken. Dus waarom dan definities, als die van genocide, zorgvuldig gebruiken? Dus waarom moeite doen om te begrijpen wat daar is gebeurd? En waarom? Je weet toch al wie ‘goed’ en wie ‘fout’ was.

@Bismark. Goedkeuring? Kun je even aangeven waar mijn ‘goedkeuring’ wordt gegeven als straks het rode waasje der heilige verontwaardiging voor je oogjes is weggetrokken?

Ten slotte nog even een breinbrekertje voor jullie: Wat weten wij van Mustafic en Nuhanovic? Gaan we er klakkeloos van uit dat zij alleen slachtoffer zijn? Wat als zij wel strijders waren die de enclave als menselijk schild hebben gebruikt? Dan zijn ze niet alleen maar slachtoffer maar ook mede verantwoordelijk. Waar laat een eventuele schadevergoeding dan de echte slachtoffers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bismarck

@24: Ik borduurde voort op jouw militaire logica in #15. Of is er ineens een kink in de kabel op de manier waarop ik het verwoord?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 JSk

@24: Ga je binnenkort ook de shoah nuanceren met jouw superieure intelligentie? “Waar is het bewijs dat het echt zes miljoen betrof?” Ik kijk er al naar uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 BMK

1. @15 (en daarna): zowel Joegoslavie-tribunaal als Internationaal Gerechtshof hebben ‘Srebrenica’ als genocide bestempeld. Jij weet het beter?

2. Karremans handelde, uiteindelijk, in opdracht van Defensie, en dus de Nederlandse staat. In mijn ogen is de man geen held, maar ook enigszins slachtoffer van een stomzinnig politiek besluit om blauwhelmen in de gegeven omstandigheden naar Srebrenica te sturen. In plaats van Dutchbatters telkens te rehabiliteren zou de politiek moeten toegeven dat hun besluit ondoordacht was, op z’n zachtst gezegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Carlos

Het besluit om VN-militairen naar de verschillende enclaves te sturen is ontstaan in een noodsituatie. De Bosnisch-Servische troepen veegden met grof geweld Bosnië ‘schoon’, dorp na dorp werd in brand gestoken, honderden moslims geëxecuteerd. Het ‘leger’ van de Bosnische moslims was versnipperd, de bevolking radeloos en op de vlucht. Uiteindelijk concentreerde de Servische troepen de moslims in drie enclaves: Srebrenica, Žepa en Gorazde, klaar om hun etnische zuivering af te ronden. Hier waren enkele VN-militairen die wanhopig werden vastgeklampd. De Franse generaal Morillon klom op een tank en sprak de bevolking toe: “Jullie zijn hier veilig, de VN zal jullie beschermen”. Morillon is een held en deed de internationale gemeenschap moest doen: een aggressor tegenhouden.
http://www.youtube.com/watch?gl=NL&v=hsi7EV0569M

Toen kwam het wekenlange diplomatieke steekspel. De Serviërs (met steun van Rusland) stelden allerlei eisen aan de VN-macht die deze drie enclaves zouden gaan beschermen: aantal militairen, type bewapening, ja zelfs de limiet op de hoeveelheid brandstof en voedsel dat ze mee mochten nemen. De internationale gemeenschap had zich nooit zo mogen laten piepelen door een stel boeven. Pas later bij de ontzetting van Sarajevo en Kosovo deed ze wat je behoort te doen met genocide-plegers: bommen erop zodat ze stoppen. Helaas kwam dit voor veel mensen in de enclaves en in het belegerde Sarajevo te laat.

Wat er anders had gekund? Europa en de VS die vanaf het moment dat generaal Morillon op die tank klom aan Servië (én Rusland!) heel duidelijk laten weten dat partijen die de humanitaire missie dwarsbomen een ferme gewapende reactie van de Navo kunnen verwachten. Maar goed, dat is allemaal achteraf praten. Het Westen was ondanks dat de Sovjet-Unie net in elkaar was gelazerd heel erg beducht op een escalatie met Rusland. De Russische beer was gewond en gekrenkt en zou wel eens heel onvoorspelbaar en fel kunnen reageren. Zie ook de verbeten race van Russische ‘VN-troepen’ op Sarajevo nadat de belegering was gebroken door Navo-bommen (een race tegen Westerse troepen die de Russen wonnen, helaas geen beelden te vinden) en ‘feestelijke’ aankomst van Russische troepen in Pristina: http://www.youtube.com/watch?v=vsmOf7bCQLA

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 MedelijdendeRoos

Goh, de racisten proberen een “terroristiche” daad (8.000 onbewapende mensen in koelen bloede vermoorden) te rechtvaardigen.

Één simpele vraag:
Als in exact dezelfde situatie en onder exact dezelfde omstandigheden moslims 8.000 onschuldige mensen hadden vermoord hadden jullie dan dezelfde mening gehad?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Max

@MedelijdendeRoos | 8 July 2010 | 15:48:Goh, de racisten proberen een “terroristiche” daad (8.000 onbewapende mensen in koelen bloede vermoorden) te rechtvaardigen.]]]]]]WAAR heb jij dat gehoord?? WIE heeft jou dat verteld??Kijk je ook wel eens wat anders dan het NOS-journaal,De Telegraaf,CNN,CIA,…..? Jesus wat een reacties van sommigen hier.De mythe van de genocide in Srebrenica:http://szrzlj3.blogspot.com/2010/09/de-mythe-van-de-genocide-in-srebrenica.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Max

Dit is wat de wereld over Bosnie/Srebrenica verzwegen wordt.Er wordt niet eens in de Geschiedenis verteld dat er een miljoen Serviërs zijn vermoord door de Nazi’s en hun trawanten, de Balkan moslims. Het einddoel van Alija Izetbegovic in Bosnie was de dzamahirija, de islamitische staat.Srebrenica werd een centrum van terroristische jihad-activiteiten, onder leiding van de 28ste moslimdivisie, die onder aanvoering stond van Naser Oric en met de aanwezigheid van Arabische moedjaheddien.Bosnische mensen in Srebrenica hadden nog kunnen leven als ze niet al die jaren vanuit die zogenaamde safe-areas,dag en nacht Serven hadden vermoorden.Om dit te stoppen kwam Mladic met zijn leger om de verantwoordelijken voor de moordpartijen op te pakken.Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN/troepen, schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith. Waar is je morele verontwaardiging over de zeer goed gedocumenteerde bewijzen van ruim 1300 Servische ongewapende burgers (ook kinderen, vrouwen, ouderen) afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, voorhamers, vlammenwerpers, veel onthoofdingen en van besnijdenis van Serviche inwoners,enz.,.., over een periode van drie jaar in Srebrenica en de omliggende dorpen door Bosnische moslim troepen en jihadstrijders onder bevel van Naser Oric?Over funniest home videos gesproken: in februari 1994 liet Nasr Oric trots een videoband zien van een uitgebrand Servische dorp en van onthoofde lichamen van Serviers aan John Pomfret van The Washington Post.Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters! En ja ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat?In een andere moslimenclave die enkele dagen later viel door dezelfde troepen, Zepa, was er geen sprake van ‘massamoord’. En waarom niet? Zulfo Tursanovic, de rechterhand van Oric is een zwaar gebouwde, besnorde moslim die voor de oorlog al te boek stond als crimineel. Onder Oric zou hij minstens 28 mensen hebben omgebracht. Hij was de man van het vuile werk – de martelingen, de verkrachtingen, de beestachtige moorden. Op kerstochtend, 7 januari 1993, vielen 3.000 islamitische strijders onder leiding van ‘Het Beest’ Naser Oric het dorp Kravica aan en doodden 114 mensen waaronder ook kinderen, vrouwen en ouderen. Niemand wordt gespaard. Ook honden en katten werden doodgeschoten terwijl alle huizen in het dorp, 700 in getal, werden geplunderd en in brand gestoken.Op 16 januari 1993 vielen ze de dorpen Cosici, Kostolomci en Kusici aan.Op die dag werden in totaal 48 personen gedood. Oric en zijn eenheden slachtten 87 personen af met behulp van messen, hooivorken, stompe voorwerpen, door kruisiging, castratie, in brand steken en marteling.Bij de aanval op Kravica, waaraan Oric persoonlijk deelnam, vielen 49 doden. Onder hen 28 burgers en 21 militairen die belast waren met de bewaking van het dorp. Niet alle militairen stierven in het harnas; sommigen werden gevangengenomen en in strijd met het oorlogsrecht afgemaakt.Iets verder, in dorp Jazestica,alle huizen brandden en ze telde nog negen lichamen. Van acht slachtoffers was de keel doorgesneden. Het negende slachtoffer was onthoofd. Zijn hoofd ontbrak, Oric het had meegenomen als trofee. Het hoofd dat Oric als trofee meenam, was dat van Angelko Mlagenevic.Ik had ons dorp verlaten toen de oorlog uitbrak”, zegt Ivanka, de jonge weduwe. ,,Ik was zwanger, en Angelko vond het beter dat ik in Belgrado was. Hij zou achterblijven om met zijn broer het ouderlijk huis te verdedigen.” De buren hebben me later verteld dat hij voor ons huis werd gemarteld en onthoofd. Daarna hebben ze met het hoofd van mijn man een potje gevoetbald.Nedeljko Radic, een 41-jarige Serviër, werd tegen het hoofd geslagen met een ijzeren staaf. Daarna werden zijn tanden getrokken met een roestige tang, en urineerde een van de beulen in zijn mond.In Bleceva werd Kosana Zekic, een oude vrouw, in haar huis gekeeld. Twee andere bejaarden, Milan Zekic en Gojko Jovanovic, vonden eveneens de dood. In Gniona werden twee ziekelijke en deels invalide mannen, Lazar Simic en Radojko Milosevic, levend verbrand. In Brezani werden 19 mensen omgebracht. Eén van hen, de 55-jarige Vidoje Lazic, werd aan een kruis geslagen en daarna verbrand.Horror!!!!Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic: “Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog … ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door.” De lijst is eindeloos.Nog op 24 juni beklaagt Mladic zich in een brief aan UNPROFOR-commandant Smith erover dat Dutchbat niets doet tegen nachtelijke uitvallen van moslimstrijders. Kennelijk is de brief een soort verkapt ultimatum, maar de situatie verandert niet.Mladic zet de aanval in op 6 juli.Iedereen met een beetje verstand van oorlogvoeren weet dat als je in ‘safe-area’s gewapend uitbreekt – als groep van gewapende moslimstrijders – uitbreekt – en zonder dat je de Nederlanders op de hoogte brengt – dat je dan als “moslim-strijder” en als “vijand” wordt aangemerkt en doodgeschoten kunt worden; op een mijn kunt lopen; en dat – als je je niet overgeeft – de Serven dan het morele argument en het oorlogsrecht hebben je als ‘aanvallende groep’ eventueel dood te schieten. Dat is in feite toch een logische zaak. Dat is oorlog. De Bosnische moslims zijn overigens niet gedood in de enclave maar op hun vlucht naar Tuzla (Bosnië).Wat er gebeurde in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Serviërs aan, zodat de Serviërs hen doodschoten. Veel stierven in de strijd en sommige werden geëxecuteerd.Actie vraagt om reactie,je oogst wat je zaait.Oog om oog, tand om tand, al eeuwen!De internationale pers … maakte de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad.Wanneer is het doden van gewapende soldaten in een oorlog “genocide”?In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid.Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog,maar ook eerder , voor de burgeroorlog in Joegoslavie zelfs begonnen ,werd genoemd als gedood in juli van 1995?!Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers.Lewis McKenzie schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000. bron:Globe and Mail. De VN commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers maar alleen om het aantal VERMISTEN!Waarom is forensisch bewijsmateriaal gebonden aan “Bloedbad van Srebrenica” beschuldigingen BEWAARD GEHEIM?!Het wordt hoog tijd dat vermoedelijke massagraven door een onpartijdige instantie worden onderzocht!!!!Srebrenica Planned in Washington en Sarajevo.Lafaard en en monster Naser Oric [ ook de top 18 leiders van de Bosnische eenheid ] was vertrokken uit het Srebrenica gebied voordat de Servische soldaten de stad bezetten. Niemand ontkent dat er individuele misdaden op de Servische zijde. Toch kan niemand geloofwaardig beweren dat deze misdaden waren een gevolg van de Servische leiders het beleid.De berichtgeving over de oorlog is zodanig gemanipuleerd dat in het Westen niet anders dan haat jegens de Serviers kon ontstaan .De vermoorde moslims van Srebrenica, waar de hele wereld om treurt, leiden de aandacht af van de talloze vergeten slachtoffers van deze wrede oorlog, met name de talloze Servische burgers (vrouwen en kinderen) die werden vermoord in de dorpen rondom Srebrenica, precies door de mannen (moslimsoldaten) die nu als “onschuldige slachtoffers”.In NL en de hele wereld zal nog grote behoefte onstaan aan helden als Karadzic, Milosevic en Mladic, mannen die zich niet door modoms onder de voet wilden laten lopen maar die durfden te vechten voor hun idealen en cultuur worden aangeduid.

 • Vorige discussie