Het Saillant |De VVD is een conservatieve partij!

SaillantLOGO De VVD is geen liberale partij, maar een conservatieve partij. Aangezien ze conservatieve standpunten uitdragen, wordt het tijd dat ze zichzelf als conservatieve partij presenteren.

Wat is een liberale partij? Zoals met alle politieke stromingen, kun je daar vele kanten mee op. Thorbeckianen, oud-liberalen, jong-liberalen, revolutionair-liberalen en sociaal-liberalen: zomaar wat 19e-eeuwse benamingen voor liberalen. Ik wil er geen woordenspel van maken, dus ik laat de 19e-eeuwers voor wat ze zijn. De 21ste-eeuwse liberale opvatting is dat de staat zich zo min mogelijk bemoeit met het individu. Wat is zo min mogelijk? Weer een lastige. Laat ik er 3 concrete voorbeelden uitlichten: coffeeshopverbod, boerkaverbod en hypotheekrenteaftrek.

Repressie

De VVD is voor een coffeeshopverbod, voor een boerkaverbod en voor de hypotheekrenteaftrek. Enkele jaren terug dachten ze compleet anders over softdrugs en boerka’s. Ook over de hypotheekrenteaftrek was discussie mogelijk. Over softdrugs en boerka’s kun je van alles vinden. Over hamburgers en spencers ook. Iemands persoonlijke mening over een ongezonde leefstijl of een buiten de norm vallende kledingkeuze, is voor een liberaal irrelevant. Dan de hypotheeksubsidie. Hypotheekrenteaftrek is een subsidie voor (rijke) huizenbezitters. Net zoals de huursubsidie een subsidie voor (arme) huurders is. Een echte liberale partij is tegen elke vorm van door belastingbetalers betaalde woonsubsidie.

Conservatisme

Mensen mogen van standpunt veranderen, partijen mogen dat ook. Voortschrijdend inzicht, met de kennis van nu: noem het zoals je wilt. Als verbieden boven tolereren gaat en staatssubsidie boven de vrije markt, dan wordt het tijd jezelf niet langer als liberale partij te presenteren. Conservatisme heeft in Nederland voor velen een negatieve bijklank. In het buitenland is dat anders. De Britten, Amerikanen, Spanjaarden en anderen hebben allemaal een invloedrijke conservatieve stroming.

Mark: “Kom uit de kast, je bent een conservatief!”

 1. 6

  Het punt is: Rutte is helemaal geen conservatief. Hij speelt law-en-ordertje met de Dick Cheney van de lage landen, Fred Teeven. Daar is ie toe gedwongen door de rechtsbuitens Wilders en Verdonk. Maar het is natuurlijk fake, en zo klinkt het ook.

  Wie had gedacht dat we nog eens zouden terugverlangen naar de parelkettingen, blazers en vrolijk besigaarde borrels?

 2. 7

  Eens met #3. @4: D66 staat volgens mij te boek als een middenpartij.

  En @6. Zelfs de linksbuitens van de VVD zijn rechtsbenig, waardoor ze altijd naar binnen trekken om te willen scoren.

 3. 8

  De HRA is geen subsidie, maar een belastingkorting. Op dit moment zo drastisch de belastingen verhogen is dodelijk voor de koopkracht en dus de economie, dat is niet conservatief, dat is gewoon solide economisch beleid.

  Als je het toch over een conservatieve partij wilt hebben neem dan de PvdA, die gaat met Cohen weer helemaal retro naar de jaren ’60 ’70. Alle progressieve denkbeelden van Kok en Bos, worden in 1 klap overboord gegooit.

 4. 9

  @7: precies! daardoor ontstaan er alleen gevaarlijke situaties aan de rechterkant van het veld. Daar kan een verdediging makkelijk op inspelen, waardoor het andere team meer man kan inzetten op de aanval.

 5. 11

  De VVD kent haar liberale problemen en de voorbeelden in het stuk geven dat uitstekend weer. Maar het is pertinent onjuist om te beweren dat een liberale opvatting inhoudt dat de staat zich zo min mogelijk met het individu bemoeit. Zo is het volstrekt liberaal om bijvoorbeeld uitkeringen te fixen zodat arme mensen ook een zekere mate van vrijheid en zelfontplooiing kunnen genieten. Hier worden liberale waarden gewaarborgd door bemoeienis van de overheid.

  Een van meer recente liberale theorieën, namelijke die van John Rawls in a Theory of Justice, is hier een uitstekend voorbeeld van. Ook Isaiah Berlin’s “Two Concepts of Liberty” geeft duidelijk aan hoe dit werkt.

  Volgens mij verwart de schrijver van dit stuk liberalisme met libertarisme. Het laatste valt onder de noemer van liberalisme, maar is allerminst DE vertegenwoordiging daarvan.

 6. 12

  @7 zoals de VVD te boek staat als liberaal.
  @8 belastingkorting of subsidie. dat is natuurlijk slechts een kwestie van administratieve afwikkeling. het gaat om het effect van de regeling, i.e. mensen met veel hypotheekschuld worden financieel geholpen. als je je hypotheek aflost, ben je die hulp kwijt.

 7. 13

  @8 “De HRA is geen subsidie, maar een belastingkorting. Op dit moment zo drastisch de belastingen verhogen is dodelijk voor de koopkracht en dus de economie, dat is niet conservatief, dat is gewoon solide economisch beleid.”

  Onder welke steen heb jij de laatste jaren geleefd? Economisch beleid is het zeker, maar solide is het alles behalve.

 8. 17

  HRA is verkapte vlaktax en in die zin best liberaal.

  Maar Teeven moet echt opzouten. Liberaliseren softdrug markt is gewoon het enige verstandige. En het is zeer irritant dat dit de VVD zo beinvloedt.

  Ik heb ooit van een politiek zeer linkse rijksambtenaar begrepen dat op lokaal nivo de VVD-ers vaak aardige en intelligent pragmatische bestuurders waren en dat de PvdA-ers beton stortende onredelijken waren. En de VVD van nu is dat een beetje kwijt.

 9. 19

  HRA is verkapte vlaktax en in die zin best liberaal.

  Wel eentje die
  1). Het maken van schulden stimuleert
  2). Het investeren in vastgoed stimuleert
  3). Met als gevolg een opgeblazen financiele en bouwsector.

  On topic: hoewel ik geen VVD-stemmer ben vind ik de pogingen om ‘liberaal’ naar eigen goeddunken te herdefineren zeer storend. De VVD is liberaal-conservatief. Conservatief vanwege de law en order standpunten, maar zeer zeker liberaal in vergelijking met andere partijen: in een land als Nederland waar de overheid 50% (!) van het BNP op de een of andere manier herverdeelt, houdt een belastingverlaging al snel *meer vrijheid* in.

  Overigens moet men zich realiseren dat liberalisme vandaag de dag de ideologie van de maatschappelijke bovenkant is*, namelijk iedereen die zich kan redden in een hoog technologische samenleving. Natuurlijk gaat een ‘liberale’ partij politiek pragmatisch om met de “hobbies” van de onderklasse: hoeveel mensen in Wassenaar blowen of hebben een burka op?

  *En natuurlijk van de stumperts ala M.Meijer die denken tot die groep te behoren (maar dat natuurlijk lekker nooit zullen doen).

 10. 22

  Ja dat zijn de nadelige effecten. En de HRA moet ook (geleidelijk) afgeschaft worden, daar zijn toch zelfs alle economen het over eens?

  Maar het is tegelijk een manier waarop de scherpe kantjes van de progressieve belastingheffing in Nederland afgeschaaft worden. Vandaar mijn opmerking dat in dat ligt bezien het “liberaal” is. (whatever dat is).

  Qua law en order is de VVD behoorlijk conservatief maar qua geloofskwesties weer niet.

 11. 23

  Ik heb altijd gedacht dat liberalisme stond voor conservatisme. Pas later heb ik het Amerikaanse liberalisme leren kennen en weet ik nu dat het dat juist niet is. De VVD is inderdaad gewoon een conservatieve partij die graag onder het mom van “vrijheid” weer terug wil naar de tijd van vroeger toen mensen hun eigen boontjes nog konden doppen en er nog geen “nanny state” was. Vrijheid is voor de VVD vooral vrij zijn van het betalen van belasting.