Geen zin in een leuk stukje

Foto: © Bron www.commissievanrijn.nl Aanbieding rapport wissels om. Minister I. van Engelshoven (links), voorzitter drs. M Van Rijn (rechts). copyright ok. Gecheckt 08-09-2022

COLUMN - Ja, ik schrijf altijd van die leuke stukjes over interessant nieuw of minder nieuw neerlandistisch onderzoek, of met observaties over taal, of met milde grapjes over de managementcultuur.

Maar nu heb ik geen zin.

Sinds vrijdag ben ik heel bezorgd en heel boos. De idiote aanbevelingen uit het vreselijke rapport van de commissie Van Rijn lijken nu te worden overgenomen door de minister van wetenschappen, drs. I. van Engelshoven. In een tijd van ongekende welvaart, in een tijd van allerlei oververhitte maatschappelijke discussies waarvan we de aard en structuur nauwelijks begrijpen, in een tijd waarin Nederlandse wetenschappers wereldwijd geprezen worden om de doelmatige manier waarop ze met hun middelen omgaan, in een tijd dat menige collega zich volkomen over de kop werkt, besluit drs. I. van Engelshoven dat het wel genoeg is met die hele wetenschap.

Heidag

Al het geld moet naar beta/techniek, want alleen die brengen geld in het laatje. Dat veel rechtschapen onderzoekers in die sector helemaal niet zitten te wachten op geld dat moet komen uit de afbraak van de rest van het gebouw van de wetenschap, doet er niet toe. Dat sommigen onder hen zelfs waarschuwen dat met een dergelijke plotselinge ongeleide groei er allerlei problemen ontstaan in hun eigen discipline – de minister is er doof voor.

Minister drs. I. van Engelshoven, van het D66, de partij die zich graag afficheert als onderwijspartij en die onder andere daarom de stem van veel wetenschappers heeft gekregen. Op advies van een commissie onder leiding van drs. M. van Rijn, van de PvdA, nog zo’n partij die het doet voorkomen het beste voor te hebben met het onderwijs. Onthoud dat alsjeblieft als je de volgende keer moet stemmen. Al weet ik ook niet goed in de handen van welke partij de wetenschap nu wél veilig is.

En wie beschermt ons ondertussen? De Leidse hoogleraar Koreastudies Remco Breuker wees er dit weekeinde op dat het rapport van Rijn uitlekte op de dag van de eerste grote demonstratie van WOinActie; en de colleges van bestuur van de (meeste) Nederlandse universiteiten waren niet bij die actie en reageerden niet op dat uitlekken. Ze hadden een ‘heidag’.

Fundament

De Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) heeft als voorzitter drs. P. Duisenberg (VVD) gekozen, die zelf in zijn tijd als Kamerlid al pleitte om geld over te hevelen van andere vakken naar beta/techniek. De VSNU heeft nu weliswaar een keurige verklaring doen uitgaan, maar het is niet zo gek dat individuele wetenschappers niet bruisen van vertrouwen in de Colleges van Bestuur of in de VSNU.

Sommige stemmen beweren dat er 2000 banen van onderzoekers in de alfa/gamma/medische wetenschappen (bien étonnés) zouden verdwijnen als deze plannen doorzetten. Belangrijker nog dan dat: een belangrijk deel van het fundament van Nederland wordt zo weggeslagen.

Bange tijden

Het is het soort maatregel dat je eerder in Hongarije verwacht: weg met de lastpakken. Dit alles overigens met het valse argument dat afgestudeerden in deze disciplines moeilijk een baan zouden vinden. Alsof de universiteit geen intellectueel fundament van de samenleving is, maar een baantjesmachine. Alsof bijvoorbeeld geesteswetenschappers niet altijd een baan vinden (zij het misschien niet altijd een met een dure lease-auto; dát lijkt het werkelijke verschil).

Ik persoonlijk pik het niet meer. Het zou, vind ik, in een tijd van zoveel politiek cynisme en onbenullig materialisme, onverantwoord zijn om te doen alsof alles business as usual is. Het is tijd om in actie te komen. En dat kan altijd alleen maar op 1 manier: door je te organiseren. Ik heb me daarom voorgenomen me inde zetten voor WO in Actie, zo’n beetje de enige hoop in deze bange tijden. (A.s. vrijdag bij de AOb, St Jacobsstraat 22, Utrecht).

Morgen schrijf ik wel weer een vrolijk stukje over een grappig taalverschijnsel, want dat is natuurlijk waar het werkelijk om gaat. Als ik mijn goeie humeur dan weer een beetje terug heb.


Deze column verscheen eerder op Neerlandistiek
.

Reacties (30)

#1 Arduenn

Misschien een leuk ideetje voor hare excellentie om al die academische uitwassen te verherlabelen als ‘Fundamentalistisch Onderzoek, of nog beter, ‘Entartete Wissenschaften’. Dat maakt het proces van ausradieren ombuigen een stuk gemakkelijker, qua publieke perceptie.

 • Volgende discussie
#2 Jos van Dijk

Het loskoppelen van de financiering van het hoger onderwijs van studentenaantallen vind ik toch wel een goed plan. Eindelijk! Dat ‘perverse’ systeem kost de instellingen al decennia lang torenhoge bedragen voor onzinnige reclameboodschappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 keest
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@2: Dan krijg je wel dat de meeste opleidingen selectie aan de poort of een numerus fixus willen (waarom 400 studenten toelaten als je met 20 even veel geld krijgt?). Bovendien zitten de inkomsten voor universiteiten in meerderheid niet in de onderwijsfinanciering, maar in de onderzoeksfinanciering (en voor de UMC’s uiteraard vooraleerst de zorgfinanciering).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jos van Dijk

@5: Ik vraag me af of enige selectie zo ongezond is. Heb te veel studenten gezien die ondanks hun diploma over onvoldoende vaardigheden beschikten om op hoger onderwijsniveau te functioneren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 beugwant

@2: Nog los van de pretopleidingen die weliswaar goed aansluiten bij de belevingswereld van tieners, maar geen of amper carrièreperspectieven bieden en uitsluitend bedoeld zijn om subsidie op basis van studentenaantallen binnen te halen.

@5: Zijn er dan nog opleidingen met hooguit 20 studenten over?

@6: Nu steeds meer weledelgestrenge en weledelgeleerde ouders hun gepamperde kroost het gymnasium in procederen, is enige selectie aan de poort zo gek nog niet.

Maar wat nog belangrijker is, is dat we af moeten van het ‘strafbaar stellen’ van het maken van verkeerde studiekeuzes. Beleidsmakers moeten eens af van het idee dat iedere twintiger een oneindige zak met eigen geld heeft en de levenservaring en zelfkennis van een zestigjarige.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@7: Nu niet nee, met deze financiering (het is hier letterlijk 3 jaar onder de 20 is exit masteropleiding, bij bachelors ligt de lat nog aanmerkelijk hoger). Maar als je financiering onafhankelijk van studentenaantallen maakt, zul je zien dat dat heel snel verandert. Ik moet de eerste docent nog tegenkomen die liever les geeft aan 400 dan aan 20 studenten, als er voor dat eerste niet ook een veel grotere beloning klaarligt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 beugwant

@8: Wie voor een uitpuilende collegezaal staat, is vooral bezig met orde houden. Nou dunt dat gaandeweg wel uit, maar om de verkeerde redenen. Ik ben ook weggebleven wegens teveel geroezemoes tussen mij en de spreker, maar om dan de slaapzak voor de OudeMannenHuisPoort uit te rollen ging me toch iets te ver.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 keest

@4: inderdaad, dat was mijn poging tot grapje

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Oink

[mod edit: nee, nee, nee. Niet een paar provocerende termen droppen zonder inhoud. Dat helpt de discussie niet verder.]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJH

Tja. De wetenschappen kennen nu eenmaal een rangorde (Wiskunde staat bovenaan). Daarnaast zijn heel veel studies op voor de hand liggende wijze overbodig. Sowieso horen de juristen en artsenij opleidingen eigenlijk helemaal niet thuis op de universiteit, want dat zijn gewoon verkapte beroeps-opleidingen. Al die talen-opleidingen kun je beter in het land zelf volgen (er is geen enkele reden om Frans te studeren in Nederland, bijvoorbeeld). En wie nog iets wil gaan doen met media of verdrukte groeperingen, die kan beter meteen naar de UWV lopen.

Dus ik snap het wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hans Custers

@12

De wetenschappen kennen nu eenmaal een rangorde (Wiskunde staat bovenaan).

Volgens mij zie je iets over het hoofd. Wetenschappelijk onderzoek gaat altijd over dingen die we nog niet weten. In vakgebieden die nog in de kinderschoenen staan is nog heel veel te ontdekken. Terwijl in de wiskunde wel eens de wet van de verminderde meeropbrengst zou kunnen gelden. Onderzoeksgeld besteden op basis van jouw “rangorde” lijkt me daarom niet zo snugger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Janos

@12 Ik ben echt ontzettend nieuwsgierig naar die rangorde. Waar kan ik die vinden? Wie heeft hem gemaakt? En wanneer en door wie is die rangorde geaccordeerd, zodat je nu zonder enige schroom durft te stellen dat Wiskunde bovenaan staat, alsof het een voldongen feit is?

Kijk, elke keer dat ik dit soort kort door de bocht zijnde van dik hout planken gezaagde argumentaties lees als in jouw reactie, kan ik niet anders dan een beetje zuchten.

En vermoeden dat je, net als heel veel mensen die klagen over ‘pretstudies’ en dergelijke, geen idee hebt over hoe de wetenschap er uit ziet. Hoeveel alfa’s en gamma’s onderzoek doen op basis van geavanceerde statistische methoden (en dus: wiskunde). Hoeveel multidisciplinair onderzoek er plaatsvindt tussen alfa, beta en gamma in, en dat daar (juist) spannende dingen gebeuren. Dat de Grote Vragen Van Deze Tijd ook (juist) liggen op het gebied van communicatie, recht, en de manier waarop de samenleving georganiseerd is. Bijvoorbeeld de vraag waarom hele volksstammen de wetenschap de rug toekeren, waardoor we nu weer fuckin mazelen hebben, en de wereld op en klimaatramp afstevent die zijn weerga niet kent, omdat een substantieel deel van de mensheid liever wegkijkt dan een vrijwel unaniem wetenschappelijk veld te volgen.

De antwoorden daarop zijn geen technische of medische aangelegenheden, maar liggen in de psyche, samenleving en beïnvloeding. Doe dus nog maar een zak geld richting de psychologie, sociologie en communicatiewetenschap, dank u zeer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 AltJohan

@Janod: De wetenschap ligt onder vuur omdat elke institutie onder vuur ligt. Kerk, politiek en andere “zekerheden” van welleer worden aangevallen.

En het internet geeft massa’s een stem die ze nooit zo konden ervaren.

Het heeft ook te maken met de bedenkelijke praktijken van farmaceuten.

Gezien de geldstromen is dat een deel van de broodwinning van de wetenschappers.

Als vuistregel zou je kunnen aanhouden: elk gefêteerd diner voor een arts is één vaccinatie minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Karin van der Stoop

@12: OMG de geestelijke armoe. Meer valt er eigenlijk niet over te zeggen. Jouw soort denken is de dood van de menselijke ontwikkeling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Karin van der Stoop

@15: Je realiseert je hopelijk dat je hiermee het kapitalistische systeem ter discussie stelt? Want dat is de oorzaak van de manipulatie van wetenschappelijk onderzoek.
Gelukkig zijn er ook nog veel wetenschappers en ander creatievelingen die zich daaraan kunnen onttrekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 sikbock

tsja, als een stel hobbyisten enkele 10-tallen modieuze fake-papers uit hun duim kan zuigen en die ook nog een keer (deels) gepeerreviewed en gepubliceerd kan krijgen in “wetenschappelijke tijdschriften” krijg ik ook wel mijn bedenkingen bij de financiering daarvan.. https://www.sciencealert.com/cultural-studies-sokal-squared-hoax-20-fake-papers

The problem is epistemological, political, ideological, and ethical and it is profoundly corrupting scholarship in the social sciences and humanities,” they write

https://areomagazine.com/2018/10/02/academic-grievance-studies-and-the-corruption-of-scholarship/

Kortom: politieke overtuigingen corrumperen hier de wetenschap. wegbezuinigen is dan imo een goede oplossing. Ga maar werken voor een politieke partij als je dat wilt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Janos

@15 Eens met je analyse. Onder ‘en anderen’ vallen m.i. ook zaken als de journalistiek en de rechterlijke macht. Wat jij beschrijft over de farmaceutische industrie gebeurt inderdaad, en is zeer kwalijk, maar het gebeurt ook in andere velden. Het is een inherent gevaar aan onderzoek (en instellingen) die te veel moeten leunen op de ‘derde geldstroom’, m.i.: geld van buiten. In Nederland heeft bijv. de WUR ook wat schandaaltjes gehad met onderzoekers die iets te veel toeschreven naar het belang van de betalende (markt)partij.

Het is echter wel belangrijk te beseffen dat dat een minderheid van het onderzoek is. Ik snap dat het fnuikend is voor het vertrouwen, maar het is echt een hele kleine minderheid van het onderzoek.

En dat brengt me bij @18. Zucht, diepe, diepe zucht. Om te beginnen: er is goede wetenschap, slechte wetenschap, en heel veel daartussen in. En dan is er natuurlijk nog onwetenschap. Enerzijds wetenschap die dermate rommel is dat het geen wetenschap mag heten, anderzijds frauduleus geklooi. Vooral van dat laatste zie af en toe voorbeelden breed uitgemeten in de media.

Er is ook vooral heel VEEL wetenschap. Volgens Google zijn er momenteel zo’n 30.000 academische journals, waarin zo’n 2 miljoen papers PER JAAR gepubliceerd worden. En ja, daar zit wel eens rotzooi tussen. Of fraudegevallen. Het blijft mensenwerk, en ook het systeem van ‘peer review’, hoe goed het meestal ook werkt, is feilbaar.

En ook bij die journals zitten hele goede, en hele zwakke broeders (waarmee ik overigens niet wil beweren dat er bij de goede nooit iets mis gaat).

Dan die “tien hobbyisten”, zoals je ze noemt. Het zijn geen hobbyisten. Het zijn zelf wetenschappers. Die uitermate geraffineerd te werk zijn gegaan in hun verzonnen papers, bijvoorbeeld door datasets te verzinnen die, als het onderzoek echt was geweest, wel heel boeiend waren. Blijkbaar zijn er dan journals die happen. Treurig, maar zoals hierboven gezegd: er is nou eenmaal ook slechte wetenschap, en er zijn slechte journals.

Verder zit er natuurlijk een enorme ‘bias’ op: de drie charlatans hebben geprobeerd één bepaald veld van de wetenschap in diskrediet te brengen: ze richten zich immers alleen op het onderzoeksveld rondom ‘cultuur’ en ‘identiteit’. Wellicht zou een zelfde experiment nog meer publicaties hebben gekregen in de richtingen fiscale economie, internationaal recht, tandheelkunde of onderwijskunde. Geen idee, want niet geprobeerd. Terwijl al dat soort (sub) disciplines ook echt wel hun sterkere en zwakkere broeders hebben.

Ze hebben dan ook duidelijk een politieke agenda: deze velden staan hun niet aan. Vandaar de denigrerende term (‘grievance studies’), het gezwolle taalgebruik (‘corrupting academia’) en hun uiterst selectieve werkwijze.

Eén van de auteurs heeft overigens gezeik gekregen met de eigen universiteit, wegens onethisch gedrag.

O ja, en van hun 20 papers zijn er daadwerkelijk maar 4 van de 20 gepubliceerd; een aantal was al afgewezen, en de hoax werd op een gegeven moment ontdekt. Je zou dus ook kunnen stellen dat het systeem (zij het vertraagd en wat gemankeerd) werkt.

Concluderend: een aantal professionals met een politieke agenda heeft er heel veel tijd en moeite gestoken om aan te tonen dat een veld van wetenschap dat hen niet aanstaat niet deugt, en heeft uiteindelijk een paar onzinpapers gepubliceerd gekregen in relatief zwakke journals, maar het merendeel van hun pogingen is mislukt.

Als dit ‘experiment’ nou nog tien keer herhaald wordt, en ook minstens 10 keer in een heleboel andere velden van wetenschap, dan kunnen we misschien iets zinnigs zeggen.

Het enige ‘grief’ lijkt vooralsnog toch echt alleen te zitten bij mensen die vinden dat onderzoek naar bepaalde onderwerpen niet gedaan mag worden. Wellicht bang dat de uitkomsten niet bevallen?

Dit soort verhalen gebruiken om hele disciplines verdacht te maken, laat staan als argumentatie gebruiken om de hele alfa, gamma en medische hoek stuk te bezuinigen ten faveure van beta, is absurd. Dan werk je bovendien mee aan precies dat wat beschreven wordt in #15, het ondergraven van een institutie. Eentje die van levensbelang is voor onze samenleving. Heel, heel onverstandig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Sikbock

@19: nee hoor. De boodschap is dat je in humanistische studies door middel van het momenteel modieuze postmoderne sociaal constructivisme elke onzinnige hypothese aannemelijk kunt maken mits je de juiste boodschap verkondigt. Ook in Nederland populair. Lees maar eens een boek van Gloria Wekker en huiver..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Janos

@20 Ach ja, inhoud is ook lastig. Waarom zou je ook ingaan op inhoudelijke argumenten als je nog een keer je ongefundeerde mening kan spuien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Sikbock

Ik reageer inhoudelijk. In bepaalde wetenschappelijke disciplines is het fundament waarop gebouwd wordt gewoon rot. Dat lijkt mij toch een vrij inhoudelijke discussie. Dat kun je niet afdoen met de dooddoener dat je in alle vakgebieden goede en slechte wetenschap hebt. Overdreven voorbeeld: in de natuurwetenschap weegt een 10 kilo bakstenen 10 kilo. In de wereld van Gloria Wekker cs weegt 10 kilo bakstenen zwaarder voor de zwarte persoon dan voor de witte persoon, omdat de eenheidsmaat een blanke uitvinding waarmee de zwarte onderdrukt wordt Jaja! Echt waar! :p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 JANC

@22: een absurde steling

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Janos

@22 Nee, je reageert helemaal niet inhoudelijk. Je roept wat in @18 op basis van een totaal ontkracht artikel van 3 wetenschappers die iets roepen over wetenschapsgebieden die niet de hunne zijn, op basis van een volstrekt onwetenschappelijke biased methode.

Niet serieus te nemen nonsense, zoals ik in #19 duidelijk heb betoogd. Liefhebbers kunnen hier een wat uitgebreidere weerlegging vinden. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/12/het-beperkte-nut-van-het-uitlachen-van-genderstudies-a2417745
Overigens heb ik uit nieuwsgierigheid de auteurs eens door Google Scholar gehaald, tenminste 1 van de 3 (mevrouw Pluckrose) lijkt maar 3 publicaties te hebben. Naast het stukje over ‘grievance studies’ (geen idee waarom Scholar dat telt als academische publicatie, maar soit) heeft ze een artikel waarin ze zeurt over postmodernisme, en eentje waarin ze zeurt over feminisme. Beide niet in een wetenschappelijk journal, maar op de site ‘areomagazine’, waar ook haar stuk over ‘grievance studies’ op verscheen… en waar ze volgens haar twitter bio de editor van is. Ja man… laten we doen alsof dit ergens over gaat.

Zelfs als ze een punt zouden hebben (en dat hebben ze niet), verwijs ik je graag naar “Volgens Google zijn er momenteel zo’n 30.000 academische journals, waarin zo’n 2 miljoen papers PER JAAR gepubliceerd worden.” uit #19. En als jij dan denkt dat jouw (geparafraseerde) “ja maar ik ken één (1) wetenschapper uit Nederland die ook onzin schrijft” een argument is, dan zou ik mijn schoolgeld terug gaan vragen. En zou ik wel eens willen weten wat jou credentials zijn, dat je meent Wekker te kunnen beoordelen. Of zonder credentials, maar met inhoud vertellen wat er niet aan haar werk deugt. Ik wacht geduldig af.

En nog buiten het feit dat dit alles geen jota te maken heeft met een verschuiving van alfa, gamma, én medisch breed richting beta.

Dus nogmaals: probeer het mét inhoud, misschien overtuig je iemand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 sikbock

Ik denk dat je het punt een beetje mist. Ik heb het over de kennistheoretische grondslagen van bepaalde wetenschappelijke disciplines in de humanistische wetenschappen (cross culturele/ gender/identity studies) daar valt namelijk nogal wat op af te dingen. Gloria wekker is slechts een exponent daarvan, maar in de eigen woorden van Wekker:

‘Ik ben niet van de objectiviteit. Dat is óók een reden waarom mensen betwijfelen of ik een echte wetenschapper ben. In een heleboel kritische wetenschappen, zoals gender studies en culturele studies, is dat ideaal van de objectiviteit allang achterhaald. Wij zeggen: die objectiviteit is een schaamlapje voor de posities die mannen innemen

.
Verder verwijs ik je naar de recensie van iemand anders over het werk van Gloria Wekker: https://saltmines.nl/2017/12/19/gloria-wekker-ontmaskerd-haar-werk-blijkt-aantoonbare-nepwetenschap/
(*NB long read)

Verder heb je natuurlijk gelijk dat ik alleen met het door mij genoemde artikel op aeromagazine niet heb beargumenteerd waarom er ten koste van de humanistische wetenschappen meer geld naar de betawetenschappen zou moeten gaan. klopt

Mijn observaties de afgelopen jaren zijn echter dat in tegenstelling tot de zegeningen die jij verwacht van de “sociale wetenschappen” de polarisatie en de tegenstellingen in de samenleving alleen maar zijn toegenomen en dat de puinhoop alleen maar groter is gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Janos

@25

Ik denk dat je het punt een beetje mist. Ik heb het over de kennistheoretische grondslagen van bepaalde wetenschappelijke disciplines in de humanistische wetenschappen (cross culturele/ gender/identity studies) daar valt namelijk nogal wat op af te dingen.

Ik snap het punt dat je maakt. Mijn kritiek (1) is echter dat het fundament om die grondslagen te verwerpen wel heel erg dun is. Het bestaat namelijk uit ten eerste dat artikel over ‘grievance studies’, maar die is m.i. voldoende ‘debunked’, en ten tweede Gloria Wekker. Ik ken haar niet, ken haar werk niet. Het citaat hierboven is wat wonderlijk, maar zonder de context zou ik voorzichtig zijn daar al te veel conclusies aan te verbinden. Op dat artikel op Saltmines is ook eea op af te dingen, maar het voert wat ver om daar hele verhandelingen over te houden. Maar zelfs als we ‘for discussions sake’ aannemen dat Wekker’s wetenschapsopvatting niet zou deugen, dan nog zegt dit helemaal niets, 0, over de wetenschapsopvattingen die heersen binnen het hele veld waarin ze actief is.

En dan (2): jij hebt het over dat “er ten koste van de humanistische wetenschappen meer geld naar de betawetenschappen zou moeten gaan”. Maar wat zijn ‘humanistische wetenschappen’, maar wat zijn dat? Alleen de gender / identity studies waar je het over hebt? Of alle humaniora / alfa / geesteswetenschappelijke opleidingen? Het wetenschapsfilosofische kader onder bijvoorbeeld geschiedenis en sociologie deugt gewoon, weet ik uit ervaring.

Dus ook hier: zelfs al zouden we for disucssions sake aannemen dat culturele en genderstudies ‘niet deugen’ (wat volgens mij al een absurde claim is), dan nog is het geen rechtvaardiging om geld weg te halen bij tandheeldkunde, moderne geschiedenis, econometrie, buissness communication (Frans), theologie, Nederlands recht, onderwijskunde, sociale geografie, milieu- en maatschappijwetenschappen, filosofie, medicijnen, kunstgeschiedenis en archeologie, Nederlands, kunstmatige intelligentie (gamma-wetenschap op sommige plaatsen!), psychologie, bestuurskunde, enz enz etc etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Sikbock

Ik begrijp je laatste punt en ben het daarmee eens. Die gender en culturele studies mogen ze van mij betreft echter uitwieden. Verdiep je er maar eens in. Je zult ontdekken dat het rammelend postmodern constructivisme is dat elke ontologie ontbeert. Daarom verklaart dan ook (zie aeromagazine) dat er in dat vakgebied bij aangeboden studie waarbij (bijvoorbeeld) wordt geconcludeerd dat mannen zichzelf met dildo’s anaal moeten bewerken om hun empathie voor transseksuelen daarmee te vergroten geen belletje gaat rinkelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Janos

@27 Uit nieuwsgierigheid heb ik dit zojuist gedaan. Ik ben naar de site van mijn eigen uni (RU) gegaan, en heb gezocht op gender en identity studies. Daar blijkt het geen losse opleiding te zijn, maar een interdisciplinair programma, wat vrijwel alle faculteiten overstijgt. Onderzoek gaat bijvoorbeeld over verschillen tussen mannen en vrouwen waar relevant voor zorg/medische ingrepen (lijkt me relevant). Ik heb gezocht wie de hoogleraar is, heb haar door google scholar gehaald, en het bovenste artikel gepakt. Dat is deze: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1350508411414293?casa_token=_skZYh43ETkAAAAA:s5ZMTyodCVMFLNjMMinV7p9wjSaQUqb9h0r_h97iJvxUSqX5ZHsd_Uk5vxSMXQg-rQ1dYjUHty6sow

Lijkt me prima onderzoek. Een maatschappelijk relevante vraag (over verhouding mannen/vrouwen in de academie), die zelfs heel actueel is in de media (gedoe bij TU Eindhoven). Empirische onderzoek, behoorlijke dataset (971 documenten en 60+ interviews). Ook bij het doorscrollen van de tekst zie ik niets raars, sterker nog, juist herkenbare dingen (vrouwen die buitenproportioneel vaal last hebben van het grote gewicht dat ‘aantal publicaties’ heeft, want kinderen (en dan langere tijd er uit vergeleken met mannen).

Dit is natuurlijk ook maar N=1, maar dat het hele vakgebied niet deugt gaat er bij mij niet in. Ik vermoed eerder dat die delen die jij beschrijft en waar je aanstoot aan neemt niches zijn binnen het vakgebied. En dat hebben meer studies gehad. Geschiedenis heeft bijv ook een ‘narrativistische’ stroming gehad waarbij men het vertellen van een goed verhaal belangrijker vond dan dat alles precies klopte. Dat bestaat een aantal jaar, de meerderheid ziet het wat meewarig aan, en het gaat wel weer weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Sikbock

@28: dat universiteiten eisen stellen aan medewerkers en dat vrouwen daar minder gemakkelijk aan kunnen voldoen (als ze ervoor kiezen een stapje terug te zetten als ze kinderen krijgen), kan ik zelf ook nog wel bedenken. Of je daarom het “construct” exellence naar beneden bij moet stellen of vrouwen een handje moet helpen zoals de TU eindhoven doet daar kun je ook weer een hele boom over opzetten.

In de Volkskrant stond vandaag trouwens een artikel over onderzoek naar de vraag of diverse teams beter functioneren dan homogene. Dat blijkt niet het geval als er bij selectie alleen wordt gekeken naar uiterlijke, geslachtelijke of etnische kenmerken. De gewenste diversiteit door bedrijven “zit niet aan de buitenkant” blijkt maar weer. Ik laat het hierbij, ook omdat ik niet aan een universiteit werk en daarom geen gemakkelijke toegang heb tot je gelinkte artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 JANC

Wat een nuance opeens

 • Vorige discussie