Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

ANALYSE - Hoofdzakelijk zorgaanbieders frauderen met het pgb. Staatssecretaris van Rijn wil daarom, gefaciliteerd door kritiekloze media, meer huisbezoeken bij pgb-ontvangers.

Grote koppen weer vandaag! ‘Pgb-fraude gigantisch’ (Voorpagina Telegraaf), ‘Massale fraude met persoonsgebonden budget’ (AD) en ‘Meer huisbezoeken tegen pgb-fraude’ (NOS).

tg_pgb

Dit alles na een persbericht van staatssecretaris van Rijn.

Het is bijzonder om te zien hoe de media meegaan met de framing van de staatssecretaris, die graag zijn budget van vijf miljoen euro voor huisbezoeken wil rechtvaardigen.

Laten we eens ontleden wat hier allemaal fout gaat.

Om te beginnen het persbericht zelf. De ‘massale fraude’ blijkt eens niet hard te zijn. Dit is de cruciale zin:

Bij 2100 bezoeken leek er iets serieus niet in de haak: mogelijke fraude.

Het staat dus nog niet vast in hoeveel van deze gevallen het echt fraude betreft.

Vervolgens zit er in de berichtgeving de suggestie dat de ontvangers van een pgb fraude zouden plegen. Dáár vinden immers de huisbezoeken plaats.

In het persbericht staat echter niet waar de fraude precies plaatsvindt. Dat werd vanochtend pas duidelijk toen de Kamerbrief bij de Tweede Kamerleden terecht kwam.

Daarin staat:

In 7% van de tot nu toe afgelegde huisbezoeken is door het zorgkantoor een vermoeden van fraude geconstateerd bij de budgethouder, zorgverlener, bemiddelingsbureau of andere betrokkenen. Bij de vermoedens van fraude ligt in ongeveer één derde van de gevallen het vermoeden van fraude bij de budgethouder zelf, twee derde ligt bij zorgverlener, bemiddelingsbureau of andere betrokkenen. Ieder zorgkantoor maakt bij een vermoeden van fraude zelf een afweging wat er met het pgb wordt gedaan. Dit is per geval afhankelijk. Het zorgkantoor kan ervoor kiezen om het pgb op te schorten, stop te zetten of om te zetten in zorg in natura.

Kortom, slechts bij een derde van de gevallen gaat het om de personen zelf. En toch krijgen die straks vaker bezoek. Overigens hebben geen enkele indicatie van de financiële omvang van de fraude die zij zouden plegen. En ook hier wordt niet duidelijk of “fraude” niet in veel gevallen eigenlijk neerkomt op het niet begrijpen/weten van alle regels en formulieren.

nos_pgb

Apart is ook te lezen dat in de Kamerbrief ‘7%’ staat, terwijl in het persbericht het getal ‘2100’wordt genoemd. De Telegraaf opent haar papieren editie met die 7%. Dat verklaart misschien ook waarom het persbericht hedenochtend pas online stond en de Kamerbrief nog twee uur later. De Telegraaf moet de informatie dus al eerder hebben ontvangen, voordat de drukker vannacht aan de slag ging.

En dan is de vraag, waarom? Mogelijk wil de staatssecretaris de aandacht afleiden van de chaos bij het SVB. De uitkeringen naar de zorgverleners loopt vertraging op. En de ondersteuning bij vragen is een grote puinhoop.

Maar terug naar de berichtgeving. Het bericht lijkt duidelijk bedoeld als rechtvaardiging voor de uitgave van vijf miljoen euro aan huisbezoeken. Het meest recente rapport van over de resultaten van de huisbezoeken moet nog komen. Maar we kunnen wel kijken naar een eerder rapport om te zien hoe het bedrag in verhouding tot de fraude zelf staat.

In een eerder rapport lezen we het volgende:

Concessiehouders besteden veel aandacht aan signalen van PGB-fraude. In 2012 hebben zij dossiers van in totaal € 2.120.249 (0,08% van het totaal toegekend PGB) onderzocht op mogelijke fraude. Bij ruim driekwart (76%) van dit bedrag bleek sprake te zijn van fraude. Dat komt neer op een bedrag van € 1.620.088 aan bewezen fraude. Uit het onderzoek van ZN ‘Controle en Fraudebeheersing 2012’ blijkt dat de vastgestelde fraudes uit 2012 hoofdzakelijk gepleegd zijn door zorgaanbieders en niet door de budgethouders.

Het onderzoeken van fraudesignalen in de PGB-regeling lijkt te lonen. In 2012 is het aantal PGB-dossiers met een vermoeden van fraude € 8.168.460. Als hiervan eveneens 76% frauduleus zou zijn, zou dit een bedrag van € 6.208.030 opleveren.

Daar valt op dat men wel zegt dat in 76% van de eerder gesignaleerde gevallen werkelijke fraude viel te constateren (de getallen bovenin kunnen dus met een kwart omlaag), maar niet wat de precieze omvang van de werkelijke fraude is. Het kan best zijn dat in bepaalde gevallen slechts een deel van het pgb onterecht is uitgekeerd.

Maar belangrijker nog: heeft het zin om vijf miljoen extra uit te geven om dichter in de buurt van die potentiële 6,2 miljoen aan frauduleuze uitkeringen te komen? Want naast het geld voor huisbezoeken moet er dan ook geld bij voor de verdere afhandeling van de administratie.

Nóg belangrijker, moet die vijf miljoen wel naar de huisbezoeken? Uit zowel het bericht van de staatssecretaris als uit het eerdere onderzoek blijkt dat het grootste deel van de fraude door de aanbieders van de zorg wordt gepleegd. Daar zijn andere maatregelen mogelijk veel effectiever. Overigens wordt tegenwoordig het geld voor de PGB aan de zorgverleners direct uitgekeerd, waar het vroeger via de mensen zelf ging.

Kortom, de media helpen de staatssecretaris kritiekloos mee mensen met een uitkering verder in een kwaad daglicht te zetten, zonder dat hier echt aanleiding voor is.

U hoeft alleen de commentaren bij het artikel in de Telegraaf maar te lezen om te zien hoe dit koren op de molen is van de groep mensen die denkt dat alle mensen die een vorm van steun van de overheid ontvangen profiteurs zijn.

Natuurlijk zitten er ook profiteurs tussen, maar moet je daar alle mensen die wel terecht een uitkering krijgen zo in de hoek van de potentiële misbruikers drukken?

Update 30 januari: Het eindrapport van de NZA komt pas in april (pdf). De conclusies zijn dus nog voorbariger dan al gedacht.

Reacties (42)

#1 McLovin

Tijd voor een ouderwetse revolutie…niet dat het helpt maar het lucht wellicht op…

 • Volgende discussie
#2 frankw

Goed zo Steeph, ik zag het bericht van vanochtend in de krant en het was meteen duidelijk dat het een frame is. Ken zelf de PGB problematiek uit eigen ervaring. Hoeveel huisbezoeken hebben de miljarden frauderende bankiers al gehad?

Het geheel past in een gestaag groeiende berg leugens van Van Rijn. Omlaag trappen, omhoog likken. Een perfecte VVD-er zeg maar. Eentje die de PVV alleen maar sterker maakt. En dat durft zich sociaal democratisch te noemen. Een leugenaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 keest

En dat de nieuwe Griekse minister van financiën Varoufakis zo gluiperig van de voorpagina staat te loeren, is vast ook geen toeval.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 klukkluk

Met die huisbezoeken an sich lijkt me weinig mis. Zo wordt toch ook de fraude van de zorgverlener en bemiddelingsbureaus duidelijk? Lijkt me dus best nuttig om gewoon goed te controleren hoe die pgb’s besteed worden. Mits de huisbezoeken een beetje hulpvaardig opgezet worden en mensen niet meteen als fraudeur behandeld worden. Het lijkt me best moeilijk om zo’n pgb fatsoenlijk te besteden en te verantwoorden, een beetje hulp middels een huisbezoek lijkt me hartstikke mooi, ook als stok achter de deur. Misschien een beetje ouderwets gedacht dat de overheid het het beste met je voor heeft…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

Dus van de 100 bezoeken waar fraude wordt vermoed worden er 93 onterecht verdacht? Ga eens wat doen aan je inschattingsvermogen, want dit lijkt verdacht veel op een sleepnet.

Daarnaast zou ik wel eens willen weten wat hun definitie van “fraude” is. Waarschijnlijk is het synoniem voor “onterecht iets ontvangen”. De vraag is dan nu in hoeverre dat bewust ging door de pgb-houders, en in hoeverre dat komt door ondoorzichtige regels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 frankw

@Klukkluk 4, huisbezoeken zijn (soms) noodzakelijk om mogelijk oneigenlijk gebruik te controleren en daarin heb je gelijk (dus plusje). Waar het hier om gaat dat al een paar jaar bekend is dat vermoedelijke PGB fraude (1) erg laag is, en (2) vooral op conto van georganiseerde bureaus is.

De aankondiging dat er scherper bij gebruikers thuis gecontroleerd gaat worden kan ik alleen maar interpreteren dat alle PGB gebruikers moeten worden weggezet als potentiële fraudeurs. Zeker de manier waarop publiciteit wordt gezocht en verdachtmakingen niet worden tegengesproken door van Rijn c.s.

Typisch dit kabinet, wel hard schreeuwen over “criminelen” en “hard aanpakken”. Vorig jaar overkwam het vele duizenden ZZP-ers die de complexe UWV regelgeving te goeder trouw hadden gevolgd, maar massaal werden behandeld als criminelen. Iedereen die maar een greintje afhankelijk is van de overheid wordt op deze manier verdacht gemaakt. Wat denken die gatsen in Den Haag er nou helemaal mee te bereiken?

En ondertussen bronnen van grootschalige criminaliteit (failissementsfraude, bankenfraude, belastingfraude van grote spelers) zo goed als ongemoeid laten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph

@4: Bezoeken zijn an sich goed, zeker als het ook over goed informeren gaat. Maar de frame dat het gaat om fraudebestrijding niet. En waarom dan niet de instellingen vaker bezoeken (of auditten?) En is het de beste besteding van die 5 miljoen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 klukkluk

@7 @6 Jullie hebben waarschijnlijk gelijk, helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Stoerecurry

@5: Inderdaad, wat is de definitie of welke definitie wordt hier aangehangen? “FRAUDE” (vooral met hoofdletters) heeft een erg negatieve bijsmaak, een minder gekleurde woordkeuze zou zijn ; “het per ongeluk verkeerd interpreteren van de regeltjes” en neem ze dat dan eens kwalijk, niemand ziet toch door de bomen het bos niet meer. En ook zou ik graag eens willen zien hoeveel er minder wordt uitgegeven wanneer alle PGB’s naar de spreekwoordelijke tango van de overheid worden nageleefd. Is dit meer of minder dan die 5 miljoen die hier nu voor nodig is? En een andere vraag die in mij opkwam, waarom er huisbezoeken geeist, terwijl het leeuwendeel verkeerd gaat bij de zorgaanbiederes zelf?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Jan-Willem Navis

Ik vind dit, als auteur van het voornoemde artikel, toch allemaal wat te makkelijk. Van Rijn spreekt over ‘mogelijke fraude’ omdat fraude als juridische term heel specifiek omschreven is in het wetboek van strafrecht. Dat maakt dat je de term niet te pas en te onpas kan gebruiken. Achterin de Kamerbrief die je noemt staat duidelijk dat bij de 7 procent waar het over gaat duidelijk is dat het geld niet aan zorg wordt besteed. Het zijn dus niet zomaar vage vermoedens. Het percentage van 7 procent is dan erg hoog, critici van de aanpak van zorgfraude gingen tot nu toe uit van een weglek van 3 procent door gesjoemel.
De puinhoop bij de SVB is veroorzaakt door de invoering van trekkingsrechten. Die zijn bedoeld om fraude tegen te gaan. Beide zaken hebben dus volop met elkaar te maken en staan ook beide in het artikel genoemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 zazkia

n hoe de media meegaan met de framing van de staatssecretaris

als je nou met media hoofdzakelijk de telegraaf bedoelt en niet een weblog als dit, dan eh. dan eh… frame je zelf!!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 JANC

@10: Ah! Dus als in 7% van de gevallen blijkt dat van de 100 euro uitgegeven 99 euro naar zorg ging, en de rest naar een bureautje dan is dat fraude en moet die 7% voorkomen worden. Terwijl deze “fraude” dus 0.07% is op het totaal budget. Ja, dat is een groot probleem!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Folkward

@10
Dus even voor de duidelijkheid, de auteur van het stuk: ”PGB-FRAUDE GIGANTISCH” vindt het [ik neem aan: de kritiek op zijn artikel] ‘allemaal wat te makkelijk’. Hij geeft toe, met de woorden van Van Rijn, dat het om ‘mogelijke fraude’ gaat (zie nogmaals: PGB-FRAUDE GIGANTISCH[sic]), omdat eigenlijke fraude zelf toch minstens nog een stap te ver is.

Tsja, ik vind het prima dat de auteur zijn artikel wat toelicht en nuanceert, maar het komt me dan nogal hypocriet over als je de Telegraaf je artikel met zo’n kop laat publiceren…

En misschien kan de journalist in kwestie dan ook zeggen of de 3% die op pagina 12 in de kamerbrief staat (‘Indien sprake was van slechte kwaliteit van zorg’), geheel, of gedeeltelijk valt onder de eerder genoemde 7% (‘ een ernstig vermoeden van fraude’), of een categorie apart is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

@10: Blij dat je reageert. Maar hoewel de “nuances” in het artikel staat, is de wijze waarop zaken gepresenteerd wordt (ook vandaag weer) vertekenend. En er worden geen kanttekeningen geplaatst bij hetgeen de stas presenteert. Fraude is pas fraude als het bewezen is. En daarover ontbreken de cijfers. Maar wat wel duidelijk is, is dat het probleem groter is bij de zorgverleners. Maar daar helpt die maatregel niet tegen (hooguit indirect). Dus blijft het zo dat het lezen van het hele artikel (en die van vandaag) de indruk achterlaat dat het probleem van de PGB ligt bij de mensen die het nodig hebben. En daar ageer ik tegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Jan-Willem Navis

@13: volgens mij valt die 3 procent onder de 7, maar dat kan je niet helemaal zeker stellen op basis vd brief

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Steeph

@11: Er staan diverse linkjes bij naar andere nieuwssites die op gelijke wijze hebben bericht. TG wordt uitgelicht omdat zij het bericht als eerste brachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Jan-Willem Navis

@14: het gesjoemel vind je vooral door bij de mensen zelf op bezoek te gaan. Dan kan je vaststellen of alles goedgaat. Zal vast niet gezellig zijn voor de pgb-houder maar volgens mij word je door een visite van het zorgkantoor niet ineens een verdachte

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 skiskien

@17: Het is goed wanneer bij deze tafelgesprekken het een en ander boven tafel komt en wanneer er twijfel is terug koppelen naar leiding gevend. Voor buitenstaanders is deze materie complex. De stelregel moet zijn wanneer door alle stapelingen van geld voor 1 klant hoger is dan de prijs in een zorginstellingen er kritisch naar moet worden gekeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Steeph

@17: Dat vind ik een bijzondere redenatie. Alsof je probeert alle klanten van de DSB te bezoeken om te ontdekken hoe slecht de DSB zelf met het geld omgaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 JANC

@15: Jouw werkgever stelt niet alleen zwart op wit stelt dat er een gigantische fraude is bij de PGB, maar dit neemt zelfs plus minus 10% van de ruimte op de voorpagina in. Daarna wordt het in het artikel “mogelijke fraude”. Kun je daar eens op reageren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 JANC

@17: Leg uit. Waarom is het volgens jou zo dat je gesjoemel vooral vind middels huisbezoeken? En weet dat diegene die iets stelt het ook moet bewijzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Jan-Willem Navis

@19: jouw redenatie is nog vreemder. PGB-houder is een opdrachtgever, en juridisch ook verantwoordelijk voor besteding van het geld. Bij een huisbezoek kan het zorgkantoor toch nagaan wie er over de vloer komen en of de geleverde zorg enigszins overeenkomt met de bedragen die ervoor betaald worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Inca

@17, het zou inderdaad niet zo hoeven zijn dat je meteen verdachte bent. Het is in principe ook mogelijk dat het zorgkantoor dat gewoon uit betrokkenheid doet, en dat het gesprek open ingestoken wordt.

Maar doordat het steeds heel nadrukkelijk aan fraude en fraudebestrijding gekoppeld wordt, wordt de toon van dat soort gesprekken natuurlijk wel gezet. Een kop met ‘GIGANTISCHE fraude’ helpt ook niet echt om die sfeer open te houden.

Je bevindt je als pgbhouder ook in een behoorlijk afhankelijke positie, en dat is meestal een recept voor hele scheve gesprekken waar zaken erg makkelijk als ‘schuldig’ gezien worden.

Daarnaast is het zeker maar de vraag of huisbezoeken de beste methode zijn om problemen op te sporen. Omdat fraude vaker niet dan wel thuis plaatsvindt is het wellicht veel zinniger om eens een kijkje te nemen bij die bureau’s en zorgverleners. Waar Steeph ook op doelt.

De juridische aansprakelijkheid is daarin niet het enige belangrijke lijkt me zo – juist niet. De meeste oplichters weten het immers wel zo te draaien dat zij het geld krijgen maar iemand anders de aansprakelijkheid. Dat los je niet op door de mensen die aansprakelijk zijn onder druk te zetten en meer te onderzoeken, maar door langs te gaan bij de partijen die zich dat geld toeeigenen.
Ik zou zelfs zeggen dat het een taak van de overheid is om de burger daarin meer te beschermen. (En dat geldt voor veel zaken van oplichting. Pak de mensen die moreel verkeerd bezig zijn, want daar draait het om.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 gronk

Ik zou zelfs zeggen dat het een taak van de overheid is om de burger daarin meer te beschermen. (En dat geldt voor veel zaken van oplichting. Pak de mensen die moreel verkeerd bezig zijn, want daar draait het om.)

Dat. D’r was een tijdje geleden een bende actief die voor mensen belastingaangifte deed en daarbij fictieve bedragen aan HRA en andere posten aangaf, waardoor mensen duizenden euro’s aan voorlopige teruggaaf kregen.

Als belastingplichtige kun je natuurlijk wel aanvoelen dat dat niet klopt — maar aan de andere kant, als je net MBO-niveau hebt en geen flauw benul hebt wat er allemaal op je aangifte staat, en een handige harrie zegt tegen je dat het allemaal wel klopt en dat je duizenden euro’s aan huurtoeslag en zorgtoeslag terug krijgt ‘plus nog wat extra handige aftrekposten’, wat dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 JANC

Het is duidelijk. We gaan lekker op de details neuzelen, maar de wezenlijke vragen worden genegeerd. Er wordt veel gesteld, maar weinig onderbouwd. Maar de suggestie dat de journalist bedriegt vindt de journalist niet kunnen. Bij deze: Je bent een bedrieger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 gronk

@25: het hebben van lange tenen is een voorwaarde voor de functie van journalist ;-).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Hal Incandenza

Ik heb professioneel het nodige met PBG’s te maken en ik weet vrij zeker dat er inderdaad de nodige fraude plaatsvindt. De echte vraag is alleen wat precies het nut van het PGB is. Voor het overgrote deel van de mensen die het krijgt is het gewoon een slecht idee. Het dient geen enkel praktisch doel en bovendien is het voor heel veel mensen veel te ingewikkeld als instrument. De mensen die pakweg WMO-voorzieningen (PGB’s) krijgen zijn dus hulpbehoevenden en vaak ook mensen met een beperkte set vaardigheden. Daar is het dus niet geschikt voor. (Zelfs al wordt er vaak een sluitende administratie overlegd als verantwoording.)

In een zeer beperkt aantal zeer specifieke gevallen kan een PGB nuttig zijn. Dit zijn mensen met een zorgvraag die buiten de normale kaders valt én die de vaardigheden bezitten om hun zorg zelf beter te organiseren dan dat kan via min of meer standaardoplossingen. Daarom zou het instrument PGB voor die gevallen gereserveerd moeten blijven.

Zoals gezegd, ik weet uit de praktijk hoe het gaat en ook wat de problemen ermee zijn. Dit instrument is (door de VVD natuurlijk) bedacht om mensen zelf de regie over hun zorg te geven. Maar de mensen die het gebruiken zijn simpelweg niet de doelgroep die dat ook echt zelf kan. Daarom zou het alleen in bijzondere gevallen een optie moeten zijn. In alle andere gevallen is het gebruik te vaak in meer of mindere mate niet zoals bedoelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Hal Incandenza

Oh en misschien ten overvloede:

De hele opgetuigde bureaucratie om te verifiëren en controleren is gewoon een gruwel. Iedere idioot had kunnen bedenken dat dit soort controles als nu weer bedacht de consequentie zouden zijn. En daar worden dus per definitie de (inderdaad juridisch verantwoordelijk) ontvangers van een PGB het slachtoffer van. Dat is gewoon fout. Kwetsbare mensen zijn slachtoffer en die moeten beschermd worden, ook tegen zichzelf. (Zoals Inca @19 dus ook terecht zei.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 zuiver

@22: Maar dat is toch ook het hele gewenste marktmechanisme: de pgb-houder is verantwoordelijk. Dat is toch waar het om ging? De markt! Nou laat hem dan en roep niet meteen fraude als het misgaat. Dat is de markt toch? Ooit een perfecte markt gezien? Als 93% en meer goed gaat waar lullen we dan over. Er zijn bedrijven die het slechter doen. De bouw, de banken. Om er maar twee te noemen.

Het is zo ongelooflijk hypocriet wat hier gebeurt.

De pgb-wereld is een wereld waar mensen zorgen, ik heb het in een ander draadje hierover al geroepen. Dat gebrul met ‘GIGANTISCHE fraude’, daar zit het probleem. En nu probeer je hier te rationaliseren.

Je mist het punt van de kritiek.
Hetgeen wellicht te verwachten was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Folkward

@15

volgens mij valt die 3 procent onder de 7, maar dat kan je niet helemaal zeker stellen op basis vd brief

Ja, zoveel was mij ook al wel duidelijk, vandaar dat ik het jou vroeg. Ik bedoel: jij zit zo in die stof, jij bent toch beroepsjournalist? Jij moet hier toch die vragen stellen aan kamerleden, staatssecretarissen en ministers?

Als jij het in #10 hebt over die 7% die al gigantisch hoog zou zijn bij die verwachte 3% die de critici noemen(welke critici? wie zegt dat? bron?), dan zou -bij wijze van spreken- het voorhangsel van de tempel in tweeën scheuren, als duidelijk is dat de 3% (geconstateerde en opzettelijke slechte zorg, dus haast zeker fraude, als ik voetnoot 3 mag geloven) die ik noemde nog eens buiten die 7% vermoedelijke fraude om zou zijn. Tot 10% fraude in de PGB!!!

Wat ik uit #0 echter haal over de verloop van de verslaggeving (het rapport is je onderhands al aangereikt), en de nonchalance in de reactie in #15, haal ik meer dat
1) De kritiek op je stuk jou niet bevalt, maar dat je nergens een fatsoenlijke poging doet om de kritiek goed te weerleggen;
2) Dat je stuk haast is overgetikt van de kamerbrief, waarbij sensatiezoekerij het voornaamste doel was. Als journalistiek je echt hoog in het vaandel had gestaan, dan had je er inmiddels (donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag) wel achter kunnen komen of die 3% onder of buiten die 7% viel.

Dus neem me niet kwalijk als Telegraafjournalistiek mij nou niet echt voorkomt als een oprechte krant, die burgers wil informeren over de werkelijkheid en de waarheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 zazkia

Ja, zoveel was mij ook al wel duidelijk, vandaar dat ik het jou vroeg. Ik bedoel: jij zit zo in die stof, jij bent toch beroepsjournalist? Jij moet hier toch die vragen stellen aan kamerleden, staatssecretarissen en ministers?

@30 ik ben blij dat je ook bij anderen jijbakt, dan voel ik me niet zo eenzaam zoals bij het basisinkomenverhaaltje. Moet je niet een kopje groene thee?
Eens of oneens. Ik heb wel respect voor Jan-Willem Navis dat hij hier zijn zegje komt doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Steeph

@22: Dat is een wel heel formalistische benadering. Die geldt overigens ook voor consumenten btw.
Maar verder weinig realistisch. Als PGB nodig is, zijn er omstandigheden waardoor de mensen vooral bezig zijn met krijgen van de juiste zorg. Aandacht voor het correct nakomen van de contractuele verplichtingen en of er misschien teveel betaald wordt, is een luxe die menigeen niet heeft.
Laat staan de kennis om het correct te beoordelen.

En waarom moet je de pgb-houders lastig vallen met een controle die je bij de dienstverlener zelf ook kunt uitvoeren?

Maar verder dwaalt hier de discussie mee af. Het punt was dat de teneur van de artikelen is dat de PGB ontvangers de grootste fraudeurs zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Folkward

@31 Nogmaals: ik ben jou niet aan het jijbakken. Of ik dat bij JW Navis aan het doen ben, daar kun je over twisten. Zijn werkgever spreekt -wat betreft journalistieke en inhoudelijke kwaliteit- nou niet echt voor hem. En gezien zijn artikel en zijn reacties hier, geef ik hem niet veel meer dan een professionele rubbing down. En gebrek aan nuance (zoals in mijn reactie), daar zijn ze bij de Telegraaf wel aan gewend.

Eens of oneens. Ik heb wel respect voor Jan-Willem Navis dat hij hier zijn zegje komt doen.

Ik ook, maar dat betekent niet dat ik één van zijn acties of journalistieke keuzes goed hoef te keuren. Hij mag hier best zijn verhaaltje doen, maar dan heb ik zeker pittige vragen voor hem!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Dick

@17: wel als het huisbezoek gedaan blijkt te worden door een door het zorgkantoor ingehuurde zzp sociaal recercheur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Jan-Peter Scheffer

Steeph (32): “De teneur van de artikelen is dat de PGB ontvangers de grootste fraudeurs zijn.”

Daarbij sluit ik mij aan. Ik volg namelijk op Twitter al geruime tijd #PGBalarm, en dan zie je dat dat in de perceptie van PGB-houders zeker het geval is, want eerst betaalt de SVB hun zorgverleners niet uit, en dan komt VVD/Telegraaf óók nog eens met fraudeframing van PGB-houders, wat hen het gevoel geeft dat zij als tweederangs burgers behandeld worden, en hun zorgverleners trouwens ook, want hun loon wordt immers niet uitbetaald.

Een kind kan begrijpen, dat deze hele situatie voor betrokkenen inmiddels een lijdensweg is geworden, wat het trouwens al was vóór het SVB-debacle. VVD, PvdA en het journaille kunnen/willen dat echter kennelijk níet begrijpen.

Complimenten aan Steeph voor je alertheid en scherpte, want dat hebben we in dit land, waar politiek en mainstream media het ernstig laten afweten, nu erg hard nodig.

JeSuisPGB

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 zuiver

@35: /offtopic
Prima die reactie maar stop alsjeblieft met dat jesuis[vul in]. Er is dadelijk echt niemand meer die begrijpt wat hier mee bedoeld wordt. Eigenlijk begrijp ik het nu al niet meer.

jesuischarlie was een kreet die ontstond na de aanslag op Charlie Hebdo om te uiten dat je ook voor vrijheid van meningsuiting bent – je identificeerde je met Charlie – en je als een soort schietschijf opstelde zodat eventuele andere terroristen jou konden schieten: ik ben ook Charlie, schiet maar. Zoiets. Gegeven de aantallen posters en het ‘jesuis’ gebruik op andere onderwerpen, was de devaluatie van die kreet snel een feit.

Maar je kunt geen pgb zijn. Je hoogstens een pgbhouder zijn, maar [jesuispgbhouder] bekt van geen meter. En daarnaast, als je een pgbhouder bent, zeg je eigenlijk: Telegraaf, ik identificeer me met de andere pgbhouders, schiet mij maar lek (overdrachtelijk, maar dat begrijpt u wel).

Het punt hier is, dat de Telegraaf juist een groep aanvalt (figuurlijk, men framet een groep, het is een propagandistische aanval) en juist geen individuen. Dat wil de Telegraaf ook helemaal niet want dan zou het op hun privé-pagina horen en niet in de krant zelf nog los van het gevaar dat men juridisch aangevallen kan worden op laster oid. Het probleem van de Telegraaf is dat zij propaganda (framing) van groepen brengt als nieuws. Dat doen ze niet met Joden (dat is historisch link en dat is een bevriende groep) maar wel met elke andere groep die ze aan willen pakken.

De conclusie is dus dat door zoiets te roepen als jesuispgb je de Telegraaf juist in de kaart speelt, alsof er werkelijk een groep is die door de Telegraaf aangesproken kan worden. Als ze zouden willen ben je aangeschoten wild.

En los van dat al – fuck de Telegraaf kun je dan nog zeggen – is het een logisch onjuist gebruik van de jesuis[vul in]-uiting.

Ik erger mij werkelijk aan de jesuis…-fallacy.
Alle goede bedoelingen daargelaten.
/offtopic end (sorry)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Sjap

Ik zie op de Twitter van JW Navis dat hij zich bewust was van tweederde fraude door bemiddelaar en 1/3 door de budgethouder. Waarom dan niet een subkop als ‘Louche bemiddelingsbureaus en zorgverleners brengen reeds zieke PGB-houders in enorme problemen’

Dat is toch meer recht doen aan de werkelijkheid JW Navis?

Het nieuws is toch: Zieke, hulpbehoevende PGB-houders komen in financiele, juridische en administratieve HEL.

Dat is geen kwestie van subjectiviteit. Dat is het nieuws zo acccuraat mogelijk brengen en het klinkt ook nog net zo lekker sensationeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Bas

@27: “De mensen die pakweg WMO-voorzieningen (PGB’s) krijgen zijn dus hulpbehoevenden en vaak ook mensen met een beperkte set vaardigheden. ”

“Dit [het PGB] instrument is (door de VVD natuurlijk) bedacht om mensen zelf de regie over hun zorg te geven. Maar de mensen die het gebruiken zijn simpelweg niet de doelgroep die dat ook echt zelf kan.”

Wat zijn dit voor een grove generaliseringen? Gehandicapt betekent niet per se dat je geestelijk beperkt bent. Daarbij, PGB wordt ook gebruikt bij gehandicapte kinderen, het budget dus beheerd door de ouder(s) en die kunnen best een goede set vaardigheden hebben.

Je zit er echt naast. Steek je licht eens op bij Per Saldo bijvoorbeeld. Het PGB is een uitstekend instrument om zelf de regie in handen te hebben als hulpbehoevende. Het is ontzettend belangrijk voor je eigenwaarde of je veiligheid bijvoorbeeld om te weten wie jou verzorgt.

Natuurlijk, niet iedereen is in staat om goed met een PGB om te gaan. Het is ook verdomd lastige materie, met veel ambtelijke taal. Daar moet wat aan gedaan worden. Want nu staan er allerlei malifide bedrijven op die hier een slaatje uit weten te slaan. Waardoor het PGB in een negatief daglicht komt te staan, ten koste van de overgrote meerderheid die wel gewoon goed met het PGB omgaat en die juist ontzettend veel baat hebben bij dit instrument.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Mario

Het bijzondere blijft, de PGB-gebruiker is de dupe. Want ‘zullie’ zijn ‘de ontvanger’. In de optiek van sommigen.

Fuck de rest, ‘daar’ is een zondebok. Pek en veren. Hooivork en duim naar beneden op zijn Romeins. Domrechts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Inca

(@38, Plus, je zou zeggen dat het een vreemd systeem is als je HBO+ werk- en denkniveau met ruime ervaring in juridische en administratieve aspecten nodig hebt, voor je zelf kunt bepalen hoe je je zorg ingericht wilt hebben. Misschien hebben we ook wel een paar andere steken laten vallen daar.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 verbijstertveld

Blijf hier achter…..
geheel alleen (heerlijk overigens)
in het veld

ver en verbijsterd
(en mijn naam is niet Elske)
of Marja van den CDA-van den Aanschurk-tegenWilplassers

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 verbijstertveld

Nee niet de pgb-ontvangers
maar de vvd-declarateurs zijn/is de grootste fraudeur:
klein lijstje?
-Mark Verheijen
(gesteund door Mark II en Halbe, want die kennen dat gevoel wel)
-Jos vd Reij + Roermonds raad en burgemeester
(uitgestapt uit die ruttende kliek) en vergeet niet
-Loekie Hermans
(van toezicht..ha ha ha:
snaveltjes van TOE-
en -ZICHT op de eigen pecunia en oneindig)
Ondernemend Nederland, de vriendjes van Wientjes, samen met de Partij van de (flex-)Arbeid en de gedoog oppositie staan ze voor FKIS Faciliteren van het Kalifaat van Internationaal plunderend SuperKapitaal.

Morgen wordt het hopelijk beter.

 • Vorige discussie