FNV: Meeste gemeenten toetsen niet op verdringing

NIEUWS - Arbeidsverdringing – waarbij bijstandsgerechtigden min of meer worden gedwongen voor een appel en een ei werk te doen waar o.a. gemeenten zelf flink op beknibbelen – neemt hand over hand toe. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen, meent de FNV. Morgen houdt ze een debat in Amsterdam.

De gemeente Westland is de meest sociale gemeente van 2016. Dat blijkt uit de FNV Lokale Monitor, waarin de grootste vakbond iedere twee jaar het sociale beleid beoordeelt van gemeenten.

De grote steden doen het trouwens ook lang niet slecht: Amsterdam en Den Haag staan samen op de 2e plaats. Op 3 staan Oss, Smallingerland en Maastricht met omliggende gemeenten.

Westland scoort zo goed omdat de gemeente consequent toetst op verdringing van bestaande banen bij het bieden van werk aan mensen met een uitkering. Het is daarmee – helaas – een uitzondering: meer dan de helft van de gemeenten toetst dit ondanks hun wettelijke plicht niet of onvoldoende.

‘Werk hoort betaald te worden’

In veel gemeenten worden uitkeringsgerechtigden gedwongen te werken zonder loon.

Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV, vindt dat een uitermate kwalijke zaak:

Werk hoort gewoon betaald te worden volgens de cao. Werken zonder loon is niet alleen respectloos naar de uitkeringsgerechtigden, het maakt werknemers ook concurrenten van elkaar, waardoor de prijs van arbeid verder onder druk komt te staan.

Een aantal gemeenten is al bezig om werken zonder loon uit te bannen, zoals Smallingerland, Ouder-Amstel, Oss, Nijmegen en Amersfoort. Den Haag, Midden-Delfland en Westland tekenden bovendien het verdringingsprotocol van de FNV.

Voor veel gemeenten is het re-integratiebudget niet voldoende om mensen naar werk te begeleiden. Landelijk is hier al jaren fors op bezuinigd. Bijna 75% heeft slechte ervaringen met de verplichte tegenpresentatie.

Ruud Kuin: ‘Voor deze kwetsbare groep gaat het goed mis. Niet de werklozen moeten aangepakt worden maar de werkloosheid.’ De FNV is fel tegenstander van de tegenprestatie. Kuin: ‘Er is betaald werk of vrijwilligerswerk. Een tussenvorm bestaat niet. Er moet worden geïnvesteerd in echte banen.’

Grotere verschillen tussen gemeenten

Door de decentralisatie nemen de verschillen tussen gemeenten toe en daarmee de rechtsongelijkheid. Het duidelijkst blijkt dit bij de individuele inkomenstoeslag voor mensen met een langdurig laag inkomen. De gemeente Enschede bijvoorbeeld verstrekt pas na 60 maanden een toeslag van 162 euro.

In Rotterdam kunnen minima na een jaar een toeslag krijgen van 1137 euro. En Amsterdam werkt met VVV-bonnen van 30 euro per gezinslid na 12 maanden deelname aan een schuldhulptraject. Ook de studietoeslag voor jongeren met een arbeidshandicap varieert enorm: van 100 euro in Goirle tot 4.574 euro in Geldrop-Mierlo.

In totaal hebben 144 gemeenten deelgenomen aan de Lokale Monitor. Hieronder zijn alle grote steden (300.000 inwoners of meer).


Donderdagochtend 15 september vindt in de Burcht in Amsterdam een debat plaats over arbeidsverdringing met o.a. de wethouders van de 3 grote steden en verscheidene Kamerleden; Sadet Karubulut (SP), Linda Voortman (GroenLinks) en John Kerstens (PvdA).

De belangstelling voor het onderwerp is groot: alle zitplaatsen zijn al vergeven.

 1. 1

  Ik ken Franse plattelandsgemeenten waar mensen die lang op het bestaansminimum leven een baan bij de gemeente aangeboden krijgen met een contract voor twee jaar. Ze krijgen dan een volwaardig cao-loon. Na die twee jaar krijgt een ander dan weer de gelegenheid tijdelijk meer geld te verdienen. Dat vind ik een sympathieker model dan het Nederlandse / Rotterdamse.

 2. 2

  Prima initiatief dit. Het is belangrijk omdat werkloosheid wordt veroorzaakt doordat de lonen te laag zijn, en we extra druk op de lonen maakt nog erger. Eigenlijk moet er een baangarantie komen. Iedereen die wil en kan werken moet een passende baan kunnen vinden, voor een goed loon waarvan men kan leven, geen uitkering.

 3. 4

  ‘Inkomsten uit arbeid’ begint voor velen een achterhaald concept te worden. Door automatisering/robotisering hebben vooral inkomsten uit kapitaal de toekomst. Mensen zonder uitzonderlijke kwaliteiten moeten niet langer tegen robots concurreren, maar moeten eigenaar worden van de robots (of andere kapitaalgoederen), zodat ze van het rendement daarvan kunnen leven.

 4. 5

  @2

  En wie regelt de financiering van je mooie plannen? Als we dan toch met geld gaan smijten, laat dan de mensen met 60 jaar kunnen kiezen voor pensioen of zoiets. Dan los je nog wat op. Of laat mensen tegen betaling mantelzorger worden. Dan ontlast je mensen die naast het mantelen moeten werken. Maar luchtfietserij brengt ons niet verder. Geen geld voor al die mooie plannen.

 5. 6

  Door automatisering en robotisering zullen er steeds meer banen verloren gaan en steeds meer mensen komen buiten de boot terecht en het “beleid”, middels de “participatie” wet van het gedrocht Jetta Klijnsma denkt dan met dwangarbeid een almaar groeiende groep aan de gang te houden. En vergis je niet, dit gaat hoger geschoolden ook aan. Wordt het zo onderhand niet allerhoogst tijd voor het onvoorwaardelijk basisinkomen maar klaarblijkelijk willen een hoop masochisten hier nog steeds niet aan, maar die komen er wel achter als ze zelf aan de beurt komen om slavenarbeid in de bijstand te gaan verrichten. Neo – liberaal is een misdaad tegen de menselijkheid.

 6. 8

  Ik vind dat werken hoe dan ook moet lonen. Of je nu voor je uitkering werkt of een baan hebt. Werk is werk en waarom moet iemand uit de bijstand genoegen nemen met niets? Gewoon betalen en van daaruit op zoek naar een “echte” baan. Ik vind het misselijkmakend dat we mensen die willen werken gewoon niets gunnen.

 7. 9

  @7

  Geef maar een seintje als dat geregeld is. Wellicht verander ik dan van gedachten. Tot die tijd hou ik me niet bezig met luchtfietserij. En vertrouw ik meer op sociaal voelende mensen. Die weliswaar voormalige banen verdringen. Maar die werden toch al niet meer ingevuld.

  @8

  Mensen moeten niet gedwongen worden. Anderzijds hebben bijstanders ook recht op vrijwilligerswerk.

 8. 11

  @10

  Ik leef wat meer in en met de praktijk dan anderen. Dat jij dat gezeik noemt, het zij zo. Of wil je mooie plannen gaan betalen met discussies?

 9. 12

  @9: Nee het gaat erom dat mensen in de bijstand die een “baan” accepteren er nauwelijks mee opschieten. Terwijl ze wel werk verrichten. Vrijwilligerswerk is een keuze en heet niet voor niets vrijwilligerswerk.
  Ik vind dat men er minimaal 30 procent bij moet krijgen. Werken moet lonen. Arbeitseinzatz vind ik niet veel toevoegen.
  Ik geloof dat indien werken loont we juist heel wat kunnen besparen.

 10. 13

  @12

  Dan zijn we het toch eens? Mensen in de bijstand kunnen gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen. Vinden ze weer betaald werk, dan geldt het desbetreffende CAO.

  Maar ik ben het met @3 eens dat dat vinden van betaald werk een illusie is. Om bijstanders dan een zinvol leven te bieden kunnen ze vrijwilligerswerk doen. Met de nadruk op vrijwillig uiteraard. En dat is maar voor één uitleg vatbaar.

 11. 14

  @13: Het gaat erom wat je onder betaald werk verstaat. Nu blijkt men werk te verrichten dat normaliter gewoon betaald wordt. Zo blijkt uit dit artikel en dat is voor mij het uitknijpen van mensen. In plaats daarvan betaal een goed loon. Stukken meer dan in een uitkering. Zoals ik er tegenaan kijk heb je persoon A die in de bijstand zit en gratis kan gaan werken. Daar zijn persoon B en C en D de ambtenaren en de reintegratielieden die zich bemoeien met persoon A en allemaal een modaal salaris opstrijken. Dan is er een werkgever die een gratis baan aanbiedt. Dus iedereen behalve persoon A schiet er financieel mee op. Laat persoon A er in eerste plaats mee opschieten. In mijn ogen schieten we er dan als samenleving allemaal mee op.
  Wie bepaald eigenlijk of iets zinvol is of niet? Ik doe bijvoorbeeld in mijn ogen ook een deel zinloos werk. Allerlei administratieve onzin. Maar toch moet het en ik word er goed voor betaald. Niettemin blijf ik het zinloos vinden.

 12. 15

  @14

  Betaald werk en zinvol werk vallen niet per definitie samen.
  Zoals je zelf aan geeft. Ik ben het daar 100% mee eens. Al die papierverplaatsers op kantoren, is dat zinvol? Een groot deel van dat wat we ‘betaald werk’ noemen is ronduit zinloos. Maar dat is het systeem waar we in leven. Heb ik ook niet voor gekozen, maar ik aanvaard dát wat is.

  Mijn wijze van er tegen aan kijken is zin geven aan dat wat je doet. Iemand in de bijstand doet (in principe) niks. Niks doen is noch zinloos noch zinvol. Ik kan mij voorstellen dat iemand in de bijstand zin wil geven aan zijn leven. Dat drukt zich niet in geld uit. Het is de persoon zélf die de zin bepaalt. Als die persoon uitslapen tot 12 uur als de zin van zijn leven ziet, wie ben ik dan om daar wat tegen in te brengen? Maar we mogen de uitgerangeerden ook niets in de weg leggen als hij ergens zin in ziet waar hij arbeidsplaatsen verdringt.

  Dat hele denken in verdringen van arbeidsplaatsen vind plaats in het vermolmde denken van wat vakbondspiepeltjes. Lazer op, zou ik zo zeggen. Ga naar jullie eigen eeuw: de vorige.

 13. 18

  Dat hele denken in verdringen van arbeidsplaatsen vind plaats in het vermolmde denken van wat vakbondspiepeltjes. Lazer op, zou ik zo zeggen. Ga naar jullie eigen eeuw: de vorige.

  De VNO-NCW is u zeer erkentelijk voor deze mening. Ga zo door! Het idee al dat werknemers een vertegenwoordiging nodig hebben.. Totaal belachelijk! Gewoon doen wat je baas je opdraagt en verder je bek houden, stelletje schorriemorrie!

 14. 20

  @15: “Maar we mogen de uitgerangeerden ook niets in de weg leggen als hij ergens zin in ziet waar hij arbeidsplaatsen verdringt.”
  Op dat moment zijn ze niet meer uitgerangeerd en moeten ze ook naar werk betaald krijgen. Het alternatief is dat je meer en meer mensen uitrangeert, de staat dwingt om uitkeringen te betalen (terwijl de belastinginkomsten dalen, want geen betaald werk is ook geen belast werk) en dus mensen zinvol werk laat doen tegen geen loon maar een uitkering. Die situatie wordt op een gegeven moment onhoudbaar, al is het maar vanwege de overheidsbegroting.

 15. 21

  @20

  Een mooi voorbeeld zijn onrendabele buslijnen. Die zijn niet voor niks onrendabel: het loon van de chauffeur kan er niet van af. Dus verdwijnen ze in de loop van de tijd. En worden naderhand ingevuld door vrijwilligers. Zodat mevrouw Jansen niet achter de geraniums hoeft weg te kwijnen.

  Natuurlijk klopt je redenering over de overheidsbegroting. Daar refereerde ik in @5 al aan. Een oplossing kan zijn om rijken en multinationals leeg te schudden. En ik vind dat direct prima. Maar daar hebben we op dit moment niks aan.

  Ondertussen kan de onrendabele buslijn tóch blijven rijden. Dankzij vrijwilligers. En dat kan onbeperkt omdat er voor gratis altijd ruimte op de begroting is.

  Het leger vrijwilligers dienen we dus zo groot mogelijk te maken. En daar ligt de ruimte voor de overheid. Het vergt een andere kijk op de dingen, maar dan heb je ook wat. Discussie over verdringing is eigenlijk onzinnig. Als een bepaalde bezigheid te duur wordt om door een betaalde kracht gedaan te worden, dan dient deze verschoven te worden naar een vrijwilliger. En indien de vrijwilliger zich niet aan meldt, dan heeft mevrouw Jansen pech en die verrekt dan maar. Tijd dus om voorwaarden te scheppen voor vrijwilligers.

 16. 22

  @21: “En dat kan onbeperkt omdat er voor gratis altijd ruimte op de begroting is.”
  Als die vrijwilligers een uitkering krijgen en daarom de tijd hebben om buschauffeur te spelen, is het helemaal niet gratis, maar kost het wel degelijk geld.

  “Het leger vrijwilligers dienen we dus zo groot mogelijk te maken … Discussie over verdringing is eigenlijk onzinnig.”
  Nou, als je het leger vrijwilligers groter gaat maken door verdringing raak je dus van de regen in de drup. Dat speelt niet alleen bij de overheid, maar net zo goed in het bedrijfsleven, waar immers uitkeringsgerechtigden ook ingezet worden, op kosten van de overheid, in zogenaamde re-integratietrajecten. Het is inderdaad een heel nobel streven om zoiets als verliesleidend openbaar vervoer dat geprivatiseerd is (nog niet zo heel lang gelden was een verliesleidende lijn helemaal geen issue!) te vervangen door vrijwilligerswerk, maar je komt toch echt al heel snel terecht in situaties waar wel degelijk werk verdrongen wordt (in het geval van die buslijn gaat het waarschijnlijk ten koste van taxichauffeurs).

  “Een oplossing kan zijn om rijken en multinationals leeg te schudden. En ik vind dat direct prima. Maar daar hebben we op dit moment niks aan.”
  Toch zul je daar moeten beginnen. Er moet eerst een model van overheidsfinanciering liggen, voor je maar iedereen gaat laten ontslaan en op uitkering vrijwilligerswerk laten doen. Want zo lang je dat niet doet, lacht het grootkapitaal je uit, ontslaat de medewerkers en laat ze door de overheid “betaald” met een uitkering hetzelfde werk doen. En ondertussen dwingt de overheid je ook nog om die vrijwillige baan aan te nemen en goed te vervullen op straffe van korting op die uitkering.

 17. 23

  @3:

  waarom baangarantie, en waarom meer zinloos werk?

  Hoezo zinloos werk? Waar zeg ik dat? Bovendien: is er gebrek aan zinvol werk dan? Dr is genoeg werk, maar dat wordt niet gedaan omdat, kuch, ‘het geld op is’. Er wordt bezuinigd op talloze voorzieningen in de zorg, infrastructuur, openbaar vervoer, … sorry hoor, maar ik vind die opmerking heel kortzichtig van je.

  Waarom blijf je nog steeds denken dat werk zo belangrijk is?

  De grote meerderheid van de mensen wil nuttig werk doen, wil iets betekenen voor een ander en voor de maatschappij. Waarom denk je dat mensen dat niet willen? Dat er veel werkloosheid is, is een gevolg van het mismanagement van de afgelopen decennia, denken in termen van ‘huishoudboekjes’. Hierdoor is er te weinig zinvol werk en dat heeft veel nihilisme en cynisme tot gevolg.

 18. 24

  @5:

  . Geen geld voor al die mooie plannen.

  Het is precies deze manier van denken waar ik doel in mijn antwoord in #23. Waarom denk je dat geld het probleem is? De goudstandaard is volgens mij al zo’n tachtig jaar geleden opgeven.

 19. 25

  @22

  Al die re-integratie projecten, melkert banen en weet ik veel wat meer, heeft idd niks opgeleverd. We zullen van het idee af moeten dat er voor iedereen een baan beschikbaar is. Landbouw en industrie zijn geen banen-motors meer en gaan dat niet meer worden ook. In de toekomst zullen we anders moeten gaan denken over betaald werk. Iemand die een betaalde job wil, zal kwalificaties dienen te hebben. (en te behouden)

  Dat wil niet zeggen dat de groep overigen overbodig is. Mensen hebben recht om sociaal betrokken te zijn. En daar invulling aan te geven. Bij de groep vrijwilligers tref ik nu veel gepensioneerden en werkenden aan. Dat mag wat mij betreft uitgebreid worden met bijstandsgerechtigden. Dat rechtlijnige denken over verdringing en denken in vacatures staat dat in de weg.

  Een overheid die dwingt om een vrijwillige baan aan te nemen, die haalt de vrijwilligheid weg. Maar dat heb ik al eerder aangegeven: die kant dienen we niet op te gaan. De financiering hoeft geen probleem te zijn, de uitkeringen worden nu ook al betaald. Belangrijk is wel het begrip ‘verdringing’. We dienen te begrijpen dat de omstandigheden telkens wijzigen. En dat daardoor banen verdwijnen. Maar dat de verdwenen activiteit nog wel van belang kan zijn. We moeten daar niet te zwart-wit over denken.

 20. 26

  @24

  De goudstandaard voldeed niet meer. Geld als schuld is een prima vervanging. Mits de schuld ooit wordt ingelost. (ingelost kán worden) Het is immers de schuld die de onderliggende waarde vertegenwoordigd.

  En dat inlossen is in een notendop het probleem van vandaag de dag.
  Dat moeten we niet groter maken.

 21. 27

  @25: “De financiering hoeft geen probleem te zijn, de uitkeringen worden nu ook al betaald.”
  Ik weet niet of je de laatste tijd hebt opgelet, maar dat ligt behoorlijk onder druk. Van de ene kant worden de uitkeringen erg laag gehouden en van de andere kant wordt het UWV betaald voor het vinden van manieren om geen uitkering te betalen (dwz het opsporen van “fraude” en “onwillendheid”, waarbij de definities worden opgerekt) en dus op uitkeringen te bezuinigen. En aangezien door verdringing (je doet alsof het een extern proces is, maar het gaat gewoon om werk dat zijn geld waard is, maar door bezuinigingsdruk, of door het overaanbod van werklozen die het voor een uitkering moeten doen, niet meer betaald wordt) het aantal mensen dat een uitkering nodig heeft toeneemt, komen de uitkeringen steeds meer onder druk te liggen.

  “Maar dat de verdwenen activiteit nog wel van belang kan zijn. We moeten daar niet te zwart-wit over denken.”
  Daar moeten we juist wél heel zwart-wit over denken. Als die banen van belang zijn, dan moet er ook een goed salaris tegenover staan en niet een karige uitkering.

 22. 29

  Als we als samenleving vinden dat bepaald werk nodig is, dan dient daar ook goed voor betaald te worden.

  Op dit moment zie je de verschuiving naar vrijwilligerswerk. Zie de spotjes voor werven van vrijwilligers maar: “Ze zijn hard nodig, de vrijwilligers in de zorg…”

  als ze zo hard nodig zijn, waarom is dan geen betaalde baan?

 23. 30

  @29:
  Omdat alle geld dat wordt uitgegeven wordt aan zorg, ten koste gaat van belastingvoordeeltjes voor het bedrijfsleven. Dat wil de grootste partij van Nederland niet.

 24. 31

  @28

  Goed opgemerkt. Iemand die de schuld geacht wordt te kunnen inlossen lijkt mij het voor de hand liggende. Daar komen we bij risicoprofiel uit.

 25. 33

  Wat is het nieuws?

  Verdringing begint al met de vaste krachten vervangen door de tijdelijke krachten. Dat is al sinds de jaren 90. En daar stemde de FNV mee in, want het kwam haar leden goed uit.

  Mensen die denken dat ze nog een vaste baan kunnen krijgen of houden, en zelfs onvervangbaar zijn. Geen medelijden!

  Er zitten al genoeg capabele mensen in de bijstand. Die in elke voorgehouden worst bijten willen met genoeg motivatie en inzet.
  Op lager niveau bijvoorbeeld groenvoorziening gemeente. Want gemeente moet bezuinigen. En dan vooral op personeel natuurlijk. De bobo’s worden gelukkig ontzien.

  Maar ook hoger opgeleiden. Ik hoorde een mevrouw al vijf jaar geleden die haar oude baan, beleidsambtenaar, nu met behoud van bijstand moest doen. Zelfs overleg met de topambtenaren op een ministerie, het maakt niets uit.

 26. 34

  @32

  Degene die het geld uitleent bepaald het risicoprofiel. In de praktijk wordt de Nederlandse overheid als solide beoordeelt. Vandaar dat je nauwelijks een vergoeding bij de Nederlandse staat krijgt. Wil je als uitlener een hoger rendement, dan neem je een onbetrouwbaardere overheid.

  Het nadeel van als betrouwbaar te boek staan is dat je geen gekke dingen kan doen zoals het tekort bovenmatig laten oplopen.

 27. 35

  @34:

  de gene die het geld uitleent bepaald

  En verder:

  je [kunt] geen gekke dingen doen

  Je zegt hiermee twee dingen: het beleid wordt door de kapitaal markt gemaakt (je praat daarmee mensen als Joseph Vogl, Wolfgang Streeck en Caroline de Gruyter na – zie men recente blogs daarover). Ik vind dat pertinente onzin zoals ik daar uitleg. Ik ga de argumenten daarom hier niet herhalen.

  En je zegt dat mensen nuttig werk laten doen voor normaal loon = ‘gekke dingen doen’.

  Dus: we maken mensen werkloos, laten ze werken voor een uitkering, terwijl te gelijkertijd werk dat moet gebeuren (nuttig werk) blijft liggen ‘omdat het geld op is’.

  Sorry maar die logica ontgaat me.

 28. 37

  @36

  Als schulden massaal niet meer terugbetaald worden zitten we in een systeem wat instort. Maak je om de rijken geen zorgen in dat geval, die hebben hun miljarden heus niet bij de Rabo bank staan.

  @35

  Jouw logica ontgaat mij. Zelfs dingen die iedereen kan waarnemen verklaar je tot onzin. Dan houdt iedere vorm van discussie op.

 29. 38

  @37:

  dingen die iedereen kan waarnemen

  blijkbaar kan niet iedereen ze waarnemen. Waarom spreek je altijd in raadsels? Maak nou eens expliciet wat je bedoeld, het kost me veel tijd als ik het steeds uit je moet trekken, of maar moet raden wat je bedoelt.

 30. 39

  @38

  Ik tracht je uit te leggen hoe zaken in elkaar zitten. Zaken die iedereen zou kúnnen (kan) waarnemen. Maar jij neemt die niet waar. Je bent dus de kunst van het waarnemen niet machtig.

  Zelf wil je je argumenten niet herhalen. Ik constateer halsstarrigheid bij je. Je wilt het gesprek niet aan. Ik vind dat prima. Jij hebt een andere kijk (waarnemen) op de economie dan ik. Een discussie waarbij je je gesprekspartner verwijst naar Joseph Vogl, Wolfgang Streeck en Caroline de Gruyter , welke ik zou napraten gaat nergens over, beste man.

  Je zou er goed aan doen om in te zien dat je met dat soort argumenten nergens komt. Discussie kan alleen maar bedoelt zijn om er wijzer van te worden. (je wijze van kijken te veranderen)

 31. 40

  @30.

  Correctie: De Nederlanders willen dat niet. Het is de bevolking die de grootste partij de grootste maakt. Het is de bevolking die kiest en een meerderheid in de tweede kamer mogelijk maakt. Dus blijkbaar willen we dit met zijn allen. De onderkant kan voor een uitkering gaan werken en de top kan de extra winst in de zakken schuiven.

  En maar klagen met zijn allen, en komend maart zullen we zien dat de bevolking toch weer in de leugentjes / beloftes van de huidige politici trappen.

  (De VVD komt niet op voor de gemiddelde Nederlander. De VVD komt op voor de Nederlander die minimaal een ton per jaar verdient. De VVD is echter wel goed in populistische marketing om het stemvee achter zich te krijgen.)

 32. 41

  @39: Zullen we dat ‘beste mannen’ maar achterwege laten?

  Als je een punt hebt breng het dan. Ik vraag je welke dingen ‘iedereen kan waarnemen’ – als ik het niet kan waarnemen, help me dan, in plaats van me bevoogdend toe te spreken.

  Ook heb ik je gevraagd om gevraagd om uitleg over ‘het risico profiel’ dat zo belangrijk zou zijn.

  Verder wijs ik je op de logica van jou argumentatie, namelijk dat de geldschieter bepaalt wat er in het land gebeurt, en wat ‘verstandig is’. Daar is geen woord Spaans in. Als ik dan verwijs naar artikelen van mij, waar jij nota bene commentaar op hebt gegeven dan mag dat niet want … ja waarom eigenlijk? Omdat het zo is. Lees de stukken maar.

 33. 42

  @40.

  Jij hebt duidelijk geen verstand van partijendemocratie. Iemand kiest een partij vanwege standpunten die hem of haar het meest aanspreken. Niet het gehele programma, en of achterliggende punten geven de doorslag.

  De VVD komt op voor huizenbezitters (hypo aftrek), autobezitters en de laatste tijd ook meer voor kleine ondernemers. Althans dat zeggen ze.

  Daarbij moeten we niet vergeten dat elke partij, zeker de kleinere weinig invloed hebben in een coalitie. Want geven en nemen.