Een fundamentalist…

ANALYSE - Bij het woord ‘fundamentalist’ denken mensen doorgaans aan lieden met – op zijn gunstigst – nogal letterlijke geloofsopvattingen en – op zijn slechtst – aan gewelddadigheid. Dat doet geen recht aan het werkelijke gebruik van dat woord, dat weliswaar ooit is uitgevonden om een groep christenen aan te duiden met nogal vergaande ideeën, maar tegenwoordig ook voor niet-gelovigen en zelfs atheïsten wordt gebruikt. Het wordt ook gebruikt voor gelovigen die beslist niet gewelddadig zijn. Daarom een poging tot het definiëren van wat een fundamentalist is, zonder inhoudelijk te refereren aan geloof of overtuiging, in zeven kenmerken.

…erkent slechts één waarheid.

Geen fundamentalist zonder zijn ene waarheid. Anderzijds is aan de simpele overtuiging dat er maar één waarheid zijn kan op zichzelf niets fundamentalistisch, maar voor een fundamentalist is het wel een onvoorwaardelijke voorwaarde. Wie meent dat twee of meer dingen tegelijkertijd waar kunnen zijn, kan geen fundamentalist meer worden.

…acht die waarheid ook vatbaar in taal.

Belangrijker is het idee dat taal een afdoende instrument vormt om die ene waarheid uit te drukken. Er zijn duizend en één redenen te verzinnen waarom taal wel eens tekort zou kunnen schieten als het over bepaalde onderwerpen gaat, maar daar hebben velen, waaronder fundamentalisten, geen boodschap aan. Kenmerkend voor fundamentalisten is dat ze de vraag naar de toereikendheid van taal vaak niet eens stellen: het is een impliciete vooronderstelling van hun gedachtewereld.

…meent dat zijn overtuigingen volstrekt logisch zijn.

‘Wie logisch nadenkt, komt uiteindelijk uit bij het katholieke geloof.’ Aan het woord was de pastoor die enkele jaren geleden meende te kunnen volharden in het luiden van zijn kerkklokken op een onchristelijk vroeg uur in de ochtend, ook na protesten uit de buurt over nachtploegwerkers en huilbaby’s. Het is één van de meest kenmerkende citaten die ik ken om fundamentalisten te omschrijven. Een fundamentalist is overtuigd van de logica van zijn ideeën, ja vaak zelfs van de volstrekte vanzelfsprekendheid ervan. Wat hij denkt, hoeft alleen nog maar goed uitgelegd te worden en wie het niet van hem aanneemt, heeft slechts een betere uitleg nodig of wil het niet weten.

…heeft overal een antwoord op.

Twijfel en onzekerheid zijn de fundamentalist vreemd. Je kunt het zo gek of onverwacht niet verzinnen: een fundamentalist zal op kritische vragen altijd een antwoord hebben. Hij zal nooit zeggen dat hij iets niet weet, dat iets een mysterie is of dat zijn antwoord slechts uit vermoedens bestaat. Hij zal eventueel wel om tijd vragen om het antwoord – dat er vanzelfsprekend is – even ergens op te zoeken of na te vragen bij een hogere deskundige, om het op een later tijdstip alsnog te geven.

…doet niet aan interpretatie.

Een fundamentalist ziet interpretatie veelal als een instrument om de betekenis van een uitspraak te veranderen ten opzichte van de eigenlijke betekenis. Dat is wat hijzelf nu juist niet wil doen. In plaats daarvan zal een fundamentalist doorgaans een beroep doen op ‘wat er stáát’ of ‘wat er gezegd werd’, zonder zich verder druk te maken om ‘interpretatie’. Het is fundamentalisten niet tot buitengewoon lastig uit te leggen dat een letterlijke interpretatie óók een interpretatie is en net zo goed onderbouwd moet worden als elke andere uitleg. Het is vaak ook erg lastig om – met een fundamentalist in de buurt – terug te komen op een eenmaal gebruikte formulering, wanneer blijkt dat die niet toereikend is geweest. Alleen een aardige fundamentalist zal u op het hart drukken dat het natuurlijk wel de bedoeling is dat u precies zegt wat u bedoelt: geen slordigheid!

…werkt nooit met meerduidigheid.

Fundamentalisten wordt vaak letterlijkheid verweten, maar dat is niet helemaal terecht. Zij kunnen prima omgaan met teksten die bijvoorbeeld overdrachtelijk bedoeld zijn. Maar die teksten zijn dan ook uitsluitend zo bedoeld. Het idee dat een tekst meer dingen tegelijk kan betekenen, dat is iets waar een fundamentalist helemaal niks mee kan. Zoiets staat helderheid en duidelijkheid in de weg, het maakt meerdere waarheden mogelijk. Meerduidigheid is des duivels oorkussen.

…moet wel neerkijken op andersdenkenden.

Eigenlijk is dit geen uniek kenmerk, maar een gevolg van alle voorgaande punten. Wie meent dat zijn waarheid de enige is, dat die volkomen logisch is en prima in taal kan worden verwoord, heeft een probleem: als het allemaal zo simpel is, waarom denkt dan niet iedereen als de fundamentalist? Daar zijn wel ontsnappingsmogelijkheden voor. Zo kan de fundamentalist bijvoorbeeld aannemen dat andersdenkenden de waarheid tot dusverre nog niet goed uitgelegd hebben gekregen, of door andere andersdenkenden hartgrondig verkeerd zijn voorgelicht. Dan is het natuurlijk best een klus om ze het licht te laten zien. Toch hebben al die oplossingen één ding gemeen: ze zijn van tijdelijke aard. Hoe langer een fundamentalist geconfronteerd wordt met oprechte andersdenkendheid, hoe nijpender het voor hem wordt om zijn toevlucht te zoeken tot madness or malice: andersdenkenden moeten wel gek zijn, of kwaadwillend.

Het is dit laatste kenmerk dat sommige fundamentalisten kan doen afglijden naar gewelddadigheid, in gedachten, in woorden, in daden of in alle drie, dus het is niet zo vreemd dat mensen bij ‘fundamentalist’ direct aan allerlei vormen van geweld denken. Geweld valt ook behoorlijk op.

Er is een ander – veel onzichtbaarder – fenomeen dat ook een direct gevolg is van alle bovenstaande kenmerken. Wie denkt dat zijn overtuigingen goed geformuleerd kunnen worden, logisch, overtuigend en vanzelfsprekend zijn, spiegelt zichzelf voor dat het overtuigen van de ander eigenlijk heel gemakkelijk moet zijn. Dat is waarom fundamentalisten zo makkelijk met u in discussie gaan, ze zien het als een eitje. Maar ondertussen meten ze zichzelf zo wel vaardigheden aan die vele malen groter zijn dan hun werkelijke capaciteiten. In het koesteren van dat ideaal kan een fundamentalist waarlijk meelijwekkend zijn.

 1. 2

  Wat mij betreft een mooie een heldere beschrijving van fundamentalisme. (Ik vermijd bewust het woord ‘definitie’).

  Mijn belangrijkste kanttekening is dat het mij voorkomt dat zelfs fundamentalisten meerduidigheid dulden, op meta-niveau.
  Je kunt fundamentalist zijn op het gebied van een religie of politieke denkbeelden, maar in andere levensdomeinen een meerduidige aanpak gebruiken.

  Een goed voorbeeld zijn SGP-ers. Velen van hen hebben van geboorte niet de juiste mindset voor fundamentalisme en kunnen in hun werk buitengewoon goed omgaan met dubbelzinigheid en afwijkende meningen. SGP-ers kunnen hele redelijke en verstandige mensen zijn met wie uitstekend samen te werken is. Maar als het om religie gaat zijn ze getraind (ik prefereer eigenlijk ‘gehersenspoeld’) met een fundamentalistische denkwijze. Afhankelijk van de context kunnen ze moeiteloos omschakelen naar tussen denkwijzen. Wat daar natuurlijk bij helpt is de buitengewoon sluwe manier waarop sommige religies de angst voor vrijuit denken frustreren. God weet immers alles wat je denkt, en zelfs in gedachten twijfelen, kan al eeuwig hellevuur betekenen. Als ze je dat van kind af aan hebben wijsgemaakt, wil je je zelf wel conditioneren tot eenduidigheid. Twijfel kan namelijk de meest gruwelijke gevolgen voor je hebben.

 2. 3

  De genoemde kenmerken onderschrijf ik volledig; natuurlijk is er iets anders mogelijk naast het katholicisme. Voor fundamentalisme jegens de overheid maak ik echter een uitzondering, niet in de laatste plaats, omdat de argumenten volstrekt logisch en helder naar de centrale conclusie van het libertarisme leiden.

  En inderdaad; wanneer het argument er niet lijkt te zijn, dan zoek nog maar eens goed of vraag een beter ingevoerde.

 3. 4

  @3: Is dit ironie, of gemeend? En in het laatste geval: wil je ons het ons dan nog een keertje heel duidelijk uitleggen, zodat we voor eens en voor altijd begrijpen hoe onvermijdelijk het gelijk van libertariërs is?

 4. 6

  @4: Een voorbeeld zijn de honderden miljoenen doden als gevolg van overheidsingrijpen. Het totaal vastlopen van overheidssystemen leidt uiteindelijk tot oorlogen. Hetzelfde geldt voor religies, maar daar komt de mensheid langzaam achter. Dit is de meest beknopte uitleg, die ik kan geven.

 5. 7

  @6 – Alsof jagers-verzamelaars niet aan de lopende band stammenoorlogen voeren. En dat helemaal zonder overheid!

  En alsof een oorlog tussen megacorporaties – die bij het wegvallen van de staat het vacuüm zouden opvullen – ondenkbaar is. Same shit, different label.

  Ik had ongeveer twintig seconden nodig om dat te kunnen bedenken. En jij studeert al hoe lang op de libertarische ideologie…?

 6. 8

  @0

  Na je herdefinieringsoefening zit er maar een heel dunne lijn tussen wat jij dan een fundamentalist noemt en bv. een religieuze terrorist. Immers wie absoluut geen twijfel kent en neerkijkt op andersdenkenden heeft eigenlijk geen drempel meer om niet gewelddadig te worden als er ergens in zijn/haar overtuiging de kleinste loophole bestaat die geweld kan goedpraten (en zo’n loophole is er altijd).

  Moord is echt niet meer zo’n issue wanneer je gelooft dat een god jouw heeft uitverkoren om geweld te plegen en die god eventuele onschuldige slachtoffers netjes naar het paradijs laat gaan.

 7. 9

  @7: Dus als stammen het ook doen, dan is het verschijnsel overheid goed voor de mensheid? Daarbij zegt de vijandige stam niet: “I’m from the government and I’ve come to help you.”

 8. 10

  Dus als stammen het ook doen, dan is het verschijnsel overheid goed voor de mensheid?

  @9 – Jij noemt in #6 oorlogen als de voornaamste reden waarom het instituut ‘overheid’ principieel te verwerpen valt. Ik breng daar het volgende argument tegen in: ook zonder overheid zijn er oorlogen.

  Vervolgens onderbouw ik dat argument met twee ondersteunende argumenten, waarvan het eerste luidt:

  Kijk maar naar de jager-verzamelaars, die voerden ook oorlogen.

  De Indianen van Noord-Amerika voerden eeuwenlang bloedige stammenoorlogen; de kannibalen in Papoea Nieuw-Guinea aten elkaar op; de Maori’s van Nieuw-Zeeland hebben een rijke krijgerscultuur. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Groepen mensen die wedijveren op land en natuurlijke hulpbronnen voeren oorlogen met elkaar. Dat is ook zo los van ‘de overheid’.

  Ergo: oorlog aanvoeren als argument waarom ‘de overheid’ niet deugt, faalt jammerlijk.

 9. 11

  tjezus…als je het zo definieert is me schoonmoeder een fundamentalist op ieder terrein :).
  En d’r dochter begint er geleidelijk aan ook een te worden :(

 10. 12

  Voor fundamentalisme jegens de overheid maak ik echter een uitzondering, niet in de laatste plaats, omdat de argumenten volstrekt logisch en helder naar de centrale conclusie van het libertarisme leiden.

  Nou doe eens een poging. Wat is de centrale conclusie van het libertarisme en hoe verloopt de logische redenering hierheen?

 11. 13

  Leuk stukje waar ik erg om moest glimlachen. In 1988 ging ik voor het eerst met de motor op vakantie achter het IJzeren Gordijn, en dus ontmoette ik uiteraard ook rotsvast overtuigde communisten. Eigenlijk gewoon fundamentalisten want ze geloofden heilig in het communistische systeem. Later trok ik op mijn motor weer verder de wereld in, buiten Europa en grappig genoeg kwam ik ook daar fundamentalisten tegen, in Rusland, Egypte, Turkije, Iran, India, Australië, Amerika (en Europa uiteraard ook) het maakte eigenlijk niet zoveel uit welk politiek systeem er in een land heerst(e). Jaar na jaar snapte ik minder en minder van deze wereld, totdat ik er bijna gek van werd in India. Daarna heb ik mijn hele referentiekader bij het oud vuil gezet en ben gewoon verder gegaan met doodgewoon het leven te leven. En dat is het beste leven wat ik me maar had kunnen voorstellen. Veel mensen op deze wereld snappen het leven niet, is niet erg maar ik zou zelf niet zo benauwd kunnen leven. Life is a beach voor wie het snapt……..

 12. 14

  @13: Precies, ‘democratie’ is even fundamentalistisch als dictatuur, het Ancien Régime of de Theocratie der Jehovahs Getuigen.

 13. 16

  @8 Maar die lijn is ook heel dun. Religieuze terroristen zijn dan ook een subgroep van die fundamentalisten, namelijk zij die het met geweld aan anderen willen opleggen en zich beroepen op een religie.

  @13 Leuke anekdote om je een voorstelling te maken van de verschillende soorten fundamentalisten. Maar jeetje: al-tijd-die-mo-tor. De motor is in jouw anekdote(s) een non-essentieel onderdeel, kan het een keertje zonder?

 14. 18

  Vilseledd verlegt de doelpalen: hij verdedigt niet het libertarisme, hij zegt alleen maar waarom de overheid zo slecht zou zijn. Dat het zonder overheid alleen nog maar slechter zou gaan, ziet hij niet of wil hij niet zien.

  Ik heb nog geen goede verdediging van het libertarisme gezien.

 15. 19

  @18: En dan zul je vast een aantal dingen opsommen, die de overheid nu regelt, en denk je ze simpelweg weg, wanneer er geen overheid is. Bijvoorbeeld: de overheid regelt het onderwijs; wanneer de overheid weg is, is er geen onderwijs; dus zijn we slechter af zonder de overheid. Meteen speelt dan de vraag, waarom mensen gedwongen moeten worden tot iets, wat goed voor ze is. Zouden ze dat niet vanzelf gaan doen?

 16. 20

  @19: Dus dan moeten mensen zelf iets gaan regelen, bijvoorbeeld onderwijs. Om dat onderwijs te regelen en te bekostigen, moet je dus een organisatie optuigen die dat gaat uitvoeren. Idem dito voor aanleg van wegen, diensten zoals paspoorten uitgeven, politie, brandweer, en noem maar op. Zo’n organisatie noemen we dus een overheid.

  Als je weg wilt van een primitieve samenleving op het niveau van stammen, kom je vroeg of laat terecht bij een organisatiegraad die door een collectief instituut wordt geregeld. Een overheid dus. Dat zie je in iedere samenleving die niet slechts op basaal nivo bestaat.

  Maar als jij liever een staatsinrichting wil waar het recht van de sterkste geldt, laat maar even weten wat daar de voordelen van zijn.

  Libertariers wijzen alleen maar naar dingen die nu fout gaan, met name bij de overheid en zeggen dan: als we de overheid weghalen, dan zijn dus ook de problemen weg.

  Ik herhaal: ik heb nog nooit een zinnig argument gehoord voor het invoeren van libertarisme. Geef eens een sterk positief argument waarom libertarisme zou werken. En dus niet naar de overheid verwijzen, maar een intrinsiek idee waarom libertarisme een goede zaak zou zijn. Ik hoef het er niet mee eens te zijn, als het maar een sterk argument is.

  Dat moet toch niet zo moeilijk zijn voor libertarische fundamentalisten.

 17. 21

  @19: Onderwijs is er vast ook wanneer de overheid het niet regelt. Maar de vraag is voor wie dat onderwijs dan precies toegankelijk zal zijn, en van welke kwaliteit dat dan is.

  Een zeer liberale gedachte is dat iedereen zijn eigen potentieel moet benutten, en zelf iets van zijn leven moet maken. Dan ligt het voor de hand dat dan ook aan iedereen zo veel mogelijk kansen geboden moet worden om dat potentieel tot bloei te laten komen, ongeacht de sociale omgeving waarin iemand geboren wordt. Een kind is immers niet verantwoordelijk voor die omgeving, en kan het niet aangerekend worden dat de ouders onvoldoende middelen of zelfs belangstelling hebben voor goed onderwijs. Ergo: onderwijs moet door de staat worden aangeboden.

 18. 23

  Meteen speelt dan de vraag, waarom mensen gedwongen moeten worden tot iets, wat goed voor ze is. Zouden ze dat niet vanzelf gaan doen?

  @19 – Niet als het onderwijs voor de meeste mensen onbetaalbaar is, behoorlijke huisvesting onbetaalbaar is en het beschikbare werk bij verre na niet genoeg betaald om van te leven.

  Dan gaan de kindertjes niet naar school, maar naar de fabriek. Net als in de 19e eeuw, vóór het kinderwetje van Van Houten uit 1874. Waarom denk je dat die wet ooit ingevoerd is?

  Maar goed, daar kozen die ondervoede fabrieksarbeiders in hun bedompte kelderwoninkjes natuurlijk gewoon uit vrije wil voor, voor zo’n bestaan…

  Ga ‘Pieter Daens’ van Louis Paul Boon of ‘Les Misérables’ van Victor Hugo nog maar eens lezen of bekijken. Dan krijg je een beeld van hoe het libertarisme zich zou vertalen in de echte wereld. Een wereld waarin bankiers en industriëlen niet worden belemmerd door cao’s, minimumloon en arbeidsregels; huisbazen de marktprijs rekenen voor hun schaarse goed, en de leerplicht niet bestaat.

  O, wat een paradijs moet dat geweest zijn!

 19. 24

  “Maar de vraag is voor wie dat onderwijs dan precies toegankelijk zal zijn, en van welke kwaliteit dat dan is.”

  Niet voor iedereen, maar de aarde van een diploma van redelijk niveau zit ‘m erin, dat niet iedereen het kan halen. Doordat de overheid de idee toegedaan is, dat iedereen zo hoog mogelijk moet grijpen, krijg je diploma-inflatie, waardoor mensen gaan grijpen naar andere onderscheidingsmiddelen dan onderwijs

  “Dan ligt het voor de hand dat dan ook aan iedereen zo veel mogelijk kansen geboden moet worden om dat potentieel tot bloei te laten komen, ongeacht de sociale omgeving waarin iemand geboren wordt.”

  En daar slaagt de overheid niet in. Sterker nog: in perioden met minder overheidsbemoeienis werkte het beter, wanneer je het aan de vrije markt (in brede zin, dus niet alleen de commercie) overliet. Praktische werkgevers richtten ambachtsscholen op; kloosters richtten Latijnse scholen op. Iedere klasse werd op waarde geschat. Thans is het zo, dat iedereen ‘rijk’ wil worden, rijk worden opgehemeld wordt en de jeugd meer en meer de neus optrekt voor bescheiden baantjes.

  “Een kind is immers niet verantwoordelijk voor die omgeving, en kan het niet aangerekend worden dat de ouders onvoldoende middelen of zelfs belangstelling hebben voor goed onderwijs.”

  Dat is zo, maar het zal lastig zijn voor zo’n kind zijn opvoeding te gaan verloochenen. Het zal altijd door de geleerde zinnen doorklinken. Het probleem is, dat men geen echte oplossing voor de lagere klassen heeft dan wegteren in achterstandswijken in armoede, werkloosheid en geweld. Ze hebben volgens de overheid niet hun best gedaan, want we zijn een ‘kenniseconomie’ en geen productie-economie. Dat vloeit weer voort uit het minimumloon en andere sociale bescherming, die in feite asociaal is, want deze mensen krijgen de kans niet werkervaring op te doen en zich daadwerkelijk te verbeteren. Tussen 12 en 25 moet het allemaal gebeuren en voor de rest geeft de overheid niet thuis. Nu moet het zelfs al rond 12 gebeuren met de dwingendheid van de Citotoets. Dus: hoezo gelijke kansen?

 20. 25

  @23: “Niet als het onderwijs voor de meeste mensen onbetaalbaar is, behoorlijke huisvesting onbetaalbaar is en het beschikbare werk bij verre na niet genoeg betaald om van te leven.”

  Onderwijs en huisvesting kun je zo goedkoop en duur maken als je zelf wil. In landen, waar de overheid zich niet met de huisvesting bemoeit, is je huis van jou, betaal je er, buiten onderhoud, niks voor, hetgeen al een hoop scheelt voor het loon, dat je moet gaan verdienen. Huisvesting en onderwijs zijn niet, als ware het een natuurverschijnsel, vanzelf duur, maar worden duur gemaakt. Ook onderwijs kan spotgoedkoop. Heel veel 16e- en 17e-eeuwse geleerden waren autodidact en waren alleen het geld kwijt aan hun studiemateriaal.

  “Dan gaan de kindertjes niet naar school, maar naar de fabriek.”

  Doen ze nog steeds; en de Westerse wereld profiteert er ook nog van wegens spotgoedkope prijzen. Wij sluiten onze kindertjes daarentegen een lange periode in hun leven op in gebouwen, waar ze weinig nuttigs of leuks leren, maar wat vooral een lesje in gehoorzaamheid is.

  “Ga ‘Pieter Daens’ van Louis Paul Boon of ‘Les Misérables’ van Victor Hugo nog maar eens lezen of bekijken. Dan krijg je een beeld van hoe het libertarisme zich zou vertalen in de echte wereld.”

  Tja, die verzuchtingen ken ik, maar snijden geen enkel hout. Hoe hebben mensen dan bijvoorbeeld kennis van het rechtsstelsel opgedaan, waar ‘Nederlands recht’ op geen enkel curriculum van het algemeen voortgezet onderwijs staat? Het zich ontdoen van deze omstandigheden is grotendeels buiten de overheid om gegaan. Daarnaast kunnen we het zien als een overgangsperiode, waarbij eenieder moest zoeken, wat wenselijk is en niet. Misschien klagen 22e-eeuwers straks over de mensonterende omstandigheden, waaronder irritante vilseleddjes brave overheidsadepten konden kwellen en dat dat nu, in 2114, gelukkig allemaal goed geregeld is.

 21. 26

  In landen, waar de overheid zich niet met de huisvesting bemoeit, is je huis van jou, betaal je er, buiten onderhoud, niks voor, hetgeen al een hoop scheelt voor het loon, dat je moet gaan verdienen.

  Landen waar de armen massaal in krottenwijken wonen, bedoel je? Lekker voorbeeld.

  Wees eens wat specifieker: noem eens drie landen waar de overheid zich niet met de huisvesting bemoeit: en zet dan eens voor elk van die drie landen uiteen wat een beetje fatsoenlijk vierkamerappertement daar kost, en hoe zich dat verhoudt tot het modale inkomen in dat land.

  Heel veel 16e- en 17e-eeuwse geleerden waren autodidact en waren alleen het geld kwijt aan hun studiemateriaal.

  Joh? Hoeveel geleerden kende Europa dan tussen 1500-1700 en hoeveel daarvan waren autodidact? Cijfers, namen/rugnummers en bronnen graag! Of gewoon toegeven dat je de kwalificatie ‘heel veel’ (wat is dat: 60%, 70%, 80%?) uit je duim zuigt – zoals je gewoonlijk doet.

 22. 28

  @8: Hoewel waarschijnlijk religieuze terroristen tot de fundamentalisten behoren, zullen niet alle fundamentalisten terrorist worden. Je kunt immers als fundamentalist ook fundamenteel (fysiek) geweld afwijzen. Bovendien kun je in een luxepositie zitten van een (lokale) fundamentalistische meerderheid, zodat je je regels simpelweg per (“democratische”) wet of zelfs via marktwerking kunt opleggen (een fenomeen dat in Nederland ook voorkomt).

 23. 29

  Prediker: als je toch al Vilseledd huiswerk aan het opgeven bent dan zou ik dolgraag nog antwoord willen hebben op de twee vragen die ik in #12 stelde aan Vilseledd.

 24. 30

  @26: “Landen waar de armen massaal in krottenwijken wonen, bedoel je? Lekker voorbeeld.”

  Die mensen zijn er trots op, dat ze hun handje niet hoeven open houden bij the Government. Overigens is dat niet geheel het goede voorbeeld, want ook daar dringt de overheid mensen uit de goede gebieden weg. Betere voorbeelden zijn vrije boeren, Frisia gedurende vele eeuwen, zelfs tot in de onze, want de Duitse bezetter kreeg maar weinig vat op de Friese boeren. De ‘krottenwijken’ worden overigens in het veelgeprezen boek “De trek naar de stad” van Doug Sanders in een heel ander daglicht geplaatst, namelijk als een uitgelezen kans om jezelf op te werken.

  “Wees eens wat specifieker: noem eens drie landen waar de overheid zich niet met de huisvesting bemoeit”

  Indirect heeft overheidsbeleid altijd invloed op de huisvesting. Ook al laat ze de huurmarkt vrij; je mag niet zomaar bouwen, zelfs in landen met krottenwijken (die maken ze van tijd tot tijd met de grond gelijk). Sommige van die landen bouwen dan flats voor de bewoners, maar hierin zijn de mensen ongelukkiger dan in krottenwijken, want ze kunnen er geen bedrijf beginnen. Bochtige straatjes in krottenwijken trekken nu eenmaal meer publiek dan gangen of balkons in flats. En mutatis mutandis geldt dat ook voor Nederland. Onze huizen sociale woningbouw mag dan hygiënisch en veilig zijn (ook niet altijd), de woning kan niet ingezet worden om er geld mee te verdienen als bedrijfsruimte. Op meer natuurlijke wijze ontstane nederzettingen bieden tal van kansen aan mensen, die er een zaak willen beginnen.

  “Joh? Hoeveel geleerden kende Europa dan tussen 1500-1700 en hoeveel daarvan waren autodidact?”

  Kom, dat heb je toch wel eens gelezen. Alsof alles staat of valt met het in een bestand bijhouden hoeveel er dat zijn. Een feit is, dat mensen zich toen veel beter zelf redden in dat en menig ander opzicht. Je lijdt aan de kwaal, dat je vindt, dat in alle voorgaande eeuwen maar wat aangerotzooid werd en dat we in deze ‘verlichte’ overheidstijd eindelijk datgene doen, wat goed is voor de mensheid. Ook geloof je, dat deze keer alles anders zal zijn. Dat het Romeinse Rijk en het Ancien Régime vielen is volkomen verklaarbaar voor je, maar dat de ‘moderne’ ‘democratie’ ooit ten val komt, dat is strijdig met je ‘gezond verstand’.

 25. 31

  @29: Het libertarisme kun je in vijf minuten uitleggen (het is immers voor een kind te begrijpen), maar dan zul je waarschijnlijk vanalles ertegenin brengen en zal het eerder resultaat ongedaan gemaakt worden. Het is dan ook iets, wat vooral moet rijpen. Dat doe je door nu eens dit facet en dan weer eens een ander facet te bekijken. Allengskens krijg je dan een beeld van het totaal. Een beknopte uitleg heb ik in (6) gegeven; elk voorbeeld kan dienst doen om het geheel uit te leggen, of je nu moorden door de overheid, het onderwijsdebâcle, het debâcle der sociale zekerheid neemt of wat dan ook. Elk voorbeeld geeft kernachtig de centrale idee weer: neem mensen hun vrijheid van handelen af en er gebeuren rare dingen.

 26. 32

  Op een gebied regelt de overheid weinig tot niets: de huwelijksmarkt. Daar ging zaterdag wat mis: een joch, dat erachter kwam, dat hij het waarschijnlijk moeilijk zal vinden een passende vriendin en later vrouw te krijgen, gaat als een bezetene te keer op een campus. Moet hier het recht van de sterkste blijven gelden of moet de overheid een Rijksrelatiebemiddelingsbureau opzetten, waarbij eenieder, die niet in zijn eigen liefdesbehoefte kan voorzien, een beroep op kan doen?

 27. 33

  LALALA IK HOOR JE NIET, IK HEB GELIJK

  -Vilseledd

  Kijk nog even naar #0

  Een fundamentalist is overtuigd van de logica van zijn ideeën, ja vaak zelfs van de volstrekte vanzelfsprekendheid ervan. Wat hij denkt, hoeft alleen nog maar goed uitgelegd te worden en wie het niet van hem aanneemt, heeft slechts een betere uitleg nodig of wil het niet weten.

  En dan naar #3

  De genoemde kenmerken onderschrijf ik volledig; natuurlijk is er iets anders mogelijk naast het katholicisme. Voor fundamentalisme jegens de overheid maak ik echter een uitzondering, niet in de laatste plaats, omdat de argumenten volstrekt logisch en helder naar de centrale conclusie van het libertarisme leiden.

  Serieus, hoe kun je dit niet zien? Je bent een fundamentalist. Je overtuigt niet. Je evangeliseert, maar deze gronden zijn te goed gecultiveerd en onderhouden om het zaad van jouw onkruid wortel te doen schieten.

 28. 34

  @30 – Je kletst lekker om de hete brei heen, maar kunt blijkbaar gewoon niet eens één land noemen (laat staan drie) waar je een fatsoenlijke woning kunt kopen van je arbeidsloon, omdat de overheid zich niet met huisvesting benoemt.

  Evenmin kun je aantonen dat heel veel geleerden in de 16e en 17e eeuw autodidact waren.

  En dan krijgen we dus dit soort gedraai en gebluf:

  Kom, dat heb je toch wel eens gelezen. Alsof alles staat of valt met het in een bestand bijhouden hoeveel er dat zijn. Een feit is, dat mensen zich toen veel beter zelf redden in dat en menig ander opzicht. Je lijdt aan de kwaal, dat je vindt, dat …

  Veel blabla om te verhullen dat je maar wat roept en gewoon dingen uit je duim zuigt, in de hoop dat niemand je op die bluf zal betrappen. Ach, en als wel, dan verander je toch gewoon het onderwerp?

  Man, man, man; wat een intellectuele armoede.

 29. 36

  @33: Een fundamentalist is niet echt overtuigd van de logica van zijn ideeën, maar verwijst uiteindelijk naar een heilig boek of meent, dat zijn volk het alleen bij het rechte eind kan hebben. De libertariër gebruikt maar één axioma, namelijk het NAP. De rest volgt hier allemaal logisch uit.

 30. 38

  @37: Is ongeveer van dezelfde niveau als mijn dochter toen ze zich in haar “anarchistische” periode bevond. Wat was dat dan? Heel simpel: “alle regels zijn stom!” *rolls eyes*

 31. 39

  @37: @31:oh dus je moet ervoor open staan, zegt een reaguurder die veel roept maar niets bewijst, laat staan logisch bewijst. Nee hoor, echt heel overtuigend dat libertarisme.

 32. 40

  @37 – Ja, dat kun je nu wel herhalen, maar het helder en bondig uitleggen doe je niet, want dan zou je wel eens op tegenspraak kunnen stuiten, en dat kan jouw ideologie kennelijk niet aan.

  Mensen moeten er kennelijk allengs in gaan geloven, want als ze het in één keer klaar, helder en inzichtelijk voorgeschoteld krijgen, valt het verhaal te gemakkelijk door te prikken – en dat zou toch zonde zijn, nietwaar?

  Verder strooi je voortdurend met allerlei beweringen, maar als ik dan vraag om eens een paar van die beweringen te staven met feiten en cijfers, dan geef je niet thuis.

  Maar goed, zoals ik al eerder vaststelde ben je als het op argumenteren aankomt vergelijkbaar met een onzindelijke kleuter. Totaal niet serieus te nemen.

 33. 41

  @40: “Mensen moeten er kennelijk allengs in gaan geloven, want als ze het in één keer klaar, helder en inzichtelijk voorgeschoteld krijgen, valt het verhaal te gemakkelijk door te prikken – en dat zou toch zonde zijn, nietwaar?”

  Dat ook, maar het zou vooral zonde zijn, wanneer een individueel persoon, die het libertarisme bespreekt, een foutje maakt en dat het daardoor als onjuist aangemerkt wordt.

 34. 42

  @39: Zonder ervoor open staan lukt het inderdaad niet. Dan blijf je als Margot Honecker, die meer dan 20 jaar na de dood van haar man en na meer dan 25 jaar na de Val van de Muur blijft geloven, dat de DDR ooit weer zal herrijzen.

 35. 43

  @38: Kleuters, maar ook pubers zien het inderdaad juist. Helaas worden de meesten ‘genezen’ en gaan maar iets geloven om zich zo staande te houden.

 36. 47

  @40: Doe nou niet alsof je ook maar een klein beetje open staat voor zijn verhaal. Het was bij voorbaat al mislukt, met al die getoonde onwil

 37. 51

  @50:
  Om “mistige” antwoorden uit te sluiten:
  Zeg je nu dat je “eigen baas” bent of dat je baas over je zelf bent?
  En, je mag #22 alsnog best beantwoorden.

  N.B.
  Hoewel ik je antwoord niet duidelijk vond, dat minnetje is niet van mij.

 38. 52

  @51: Ik zeg beide.

  Stoppen met roken is iets, wat mensen gelukkig zelf regelen, omdat de VVD wakker is geweest. Een verzekering verzekert tegen de negatieve financiële gevolgen, niet tegen de positieve, vandaar dat het uit het pakket is gehaald. Als het de overheid overigens echt ernst is, dan verbiedt ze roken totaal. Maar jij en ik weten drommels goed, waarom ze dat niet doet.

 39. 54

  @52:
  Blijf ik toch zitten met wat onderaan #19 schreef

  Meteen speelt dan de vraag, waarom mensen gedwongen moeten worden tot iets, wat goed voor ze is. Zouden ze dat niet vanzelf gaan doen?

  Vooral het stukje

  Zouden ze dat niet vanzelf gaan doen?

  is mijns inziens een “giller” vandaar mijn opmerking onder #22
  Verder zie @52.
  ……..
  Eigen baas dus:
  Public relations niet nodig of uitbesteed zeker ;-)

 40. 55

  @All
  Meneer V. kan zijn zelfs eigen ‘volstrekt logische’ denklijn nooit volgen. Laat staan dat hij ooit ingaat op andermans argumenten. Daarbij is ie kennelijk 42, dus het gaat ook nooit meer goedkomen. Zinloze discussie is zinloos.

 41. 56

  @53: Daar roep ik ook niet toe op; ik toon daarmee de tegenstrijdigheid aan. Dat is heel wat anders.

  @54: Eenieder mag zelf weten, of die zijn lichaam kapot rookt. Wanneer anderen daartoe gedwongen worden, wordt het een ander verhaal, dan is het namelijk geweld. Roken bij kinderen is gedrag, dat Theodore Dalrymple beschrijft: doorgeslagen tokkiegedrag, omdat mensen verwachten, dat de overheid alles regelt.

 42. 57

  @42: ik heb het niet zo op mensen die denken dat hun wereldbeeld logisch bewijsbaar is. De geschiedenis heeft uitgewezen dat hetczo goed als altijd leidt tot ofwel een gesloten samenleving ofwel een onmenselijke samenleving omdat alles dat afwijkt tot ‘onlogisch’ wordt verklaard en dat ondergeschikt wordt geacht aan de mainstream.
  Het leidt tot een dictatuur (van de meerderheid) of ergere toestanden.

  Libertarisme is daar, zonder goede doorwrochte en logische analyse, geen uitzondering op.

 43. 58

  @57

  ik ben het op zich eens met wat je zegt, maar ik denk niet dat we op korte termijn mogen verwachten dat de goegemeente het onderscheid leert tussen “een logische gedachte”, “een logisch bewijs” en “logische bewijsbaarheid”.

  Hoe krom het soms ook moge zijn, de meeste mensen zullen toch van oordeel zijn dat ze er zelf een logisch wereldbeeld op nahouden. Denken in “onlogische” systemen lukt eigenlijk alleen als je er je best voor doet, of te dom bent om “het”, de logica van een argument, te snappen.

 44. 59

  @58 – Maar de meeste mensen houden er geen dichtgetimmerd wereldbeeld op na. De meeste mensen proberen ook niet al hun overtuigingen af te leiden van één beginsel (of een setje beginselen), en dan geheel consistent te stroomlijnen.

  Dogmatische gelovigen doen dat wel, ongeacht of dat nu gelovigen zijn in een religieuze waarheid, in een politieke waarheid of in een ecologische waarheid. Fundamentalisten vertalen dit dogmatisme ook nog eens naar een uitgesproken vijandigheid jegens andersdenkenden: zíj hebben de waarheid in pacht, uit die waarheid valt logisch een wereldbeeld af te leiden (het valt daarmee rationeel te bewijzen, als je nu maar eerst hun uitgangspunten accepteert), en iedereen die het niet met hen eens is, wil de waarheid dus niet onder ogen zien, of is te dom, of te laf om daaruit de consequenties te trekken.

  En nogmaals, dat hoeft niet eens godsdienstig van aard te zijn.

  Je herinnert je misschien Francis Kenter nog wel, die moeder die dreigde haar zoon te verliezen omdat ze zo heilig gelooft in een diëet van louter rauwe noten en groenten, dat haar zoon (Tom Watkins) inmiddels structureel ondervoed is.

  De wereld (inclusief de artsen en diëtisten) zien het fout – die zijn de vijand – zelf ziet Kenter het goed. En als ze dan bewijzen krijgt van het tegendeel, gaat ze net zo lang zoeken op het internet totdat ze munitie heeft gevonden om dat weg te rationaliseren. Net een doorgeslagen Jehova’s Getuige, dat mens.

 45. 60

  Vilseledd zegt: “Een fundamentalist is niet echt overtuigd van de logica van zijn ideeën, maar verwijst uiteindelijk naar een heilig boek of meent, dat zijn volk het alleen bij het rechte eind kan hebben. De libertariër gebruikt maar één axioma, namelijk het NAP. De rest volgt hier allemaal logisch uit.”

  Grappig is nu dat deze logisch denkende libertariërin deze discussie hopeloos in de knoop raakt. In opperste verwarring grijpt hij dan maar naar de fundamentalistische middelen van een zinnetje eerder.

 46. 61

  @59: “De meeste mensen proberen ook niet al hun overtuigingen af te leiden van één beginsel (of een setje beginselen), en dan geheel consistent te stroomlijnen.”

  Kortom: ze zeggen maar wat.

 47. 62

  @61 – Jij lijkt me nu niet de aangewezen persoon om daarover te klagen, want je bewijst al dit hele draadje dat je maar van alles roept dat je niet kunt staven (je bent dus een bluffertje), en dat je niet in staat bent om helder en beknopt uiteen te zetten waarom libertarisme waar is en waarom het werkt.

  Verschil met mijn buren en collega’s is dat die niet pretenderen dat ze er een consistente ideologie op nahouden. Gelukkig maar, want elke ideologie is gebaseerd op uitgangspunten die zelf weer een versimpeling zijn van de werkelijkheid (doordat ze er bepaalde aspecten uit lichten, en andere veronachtzamen).

  Werk je zo’n ideologie consequent uit, dan krijg je hele rare en absurde vervormingen. Protestants fundamentalisme is er een voorbeeld van, de sekte der objectivisten (Ayn Rand-aanhangers) een andere, stalinistische dictaturen een derde voorbeeld, etcetera, etcetera.

 48. 64

  @63 Nee, hij is een onbenul. Kennelijk heeft hij nog nooit gehoord van zoiets als het sociaal contract (Hobbes/Locke/Rousseau/Rawls). En daardoor krijg je dit soort lulkoek:

  Als ik als vrij mens een overeenkomst sluit met iemand anders, doen we dat op basis van onze wilsvrijheid. Met de overheid heb ik nooit enige vrijwillige afspraak gemaakt. Maar als ik weiger belasting te betalen, staan er op een dag agenten met pistolen voor mijn deur.

  Je maakt impliciet een afspraak, door in dit land te blijven wonen. Je hebt gratis onderwijs en bescherming van lijf en leden tegen uitbuiting genoten. Van mijn belastingcenten.

  Bevalt het je niet? Dan staat het je vrij te vertrekken naar de wildernis van Alaska, of een onbewoond eiland op te snorren. En daar mag je het helemaal zelf uitzoeken.

  Het staat je ook vrij anderen te proberen te overtuigen dat de overheid driewerf ruk is en dat we veel beter af zijn zonder. Maar ik geef je weinig kans op succes, want de meeste mensen snappen heel goed dat je nou eenmaal een overheid nodig hebt.

  Wat echter ongelofelijk puberaal is, is janken: “Ja, maar ik heb die afspraak nooit gemaakt! Ik heb hier niet om gevraagd!”

 49. 65

  @61

  Ik zou graag je optimisme delen: Het optimisme dat zegt dat we niet allemaal zo’n vastgeroest wereldbeeld hebben. Zelf heb ik toch geregeld het gevoel weer een Francis Kenter-type tegen het lijf te zijn gelopen. Zelden is het zo extreem als bij haar, maar de basis ligt er, bij veel mensen.

  @63

  Jij maakt geen onderscheid tussen belastingen die geïnd worden ten behoeve van de publieke voorzieningen en belastingen die enkel de schatkist spekken? Ben je dan per definitie tegen belasting?

  @64

  Ik heb ooit eens geprobeerd mijn paspoort in te leveren en statenloos te worden. Dat is niet gelukt. Het intro van de serie Mr. Bean is wat dat aangaat best gepast. Je wordt op aarde geflikkerd en afhankelijk van waar dat is kent je vrijheid meer of minder beperkingen.

 50. 66

  @62: Ik ben ervan overtuigd, dat Toine Manders als goed ingevoerde libertariër zeker van de mythe van het ‘sociaal contract’ gehoord heeft. Om het overheidsgeweld achteraf te rechtvaardigen heeft men de onderdanen laten bedenken, dat er een ‘sociaal contract’ zou zijn. Geen enkele onderdaan echter heeft dat ding ooit gezien, weet waar zich een exemplaar bevindt, laat staan, dat hij het ondertekend heeft

  “Je maakt impliciet een afspraak, door in dit land te blijven wonen.”

  Hij blijft in dit land wonen, omdat de overheid van tevoren alles nauwgezet op slot heeft gezet en samenwerkt met andere overheden. Dit zou ik nauwelijks een vrije keuze willen noemen.

  “Je hebt gratis onderwijs en bescherming van lijf en leden tegen uitbuiting genoten.”

  Het onderwijs wordt ook onder dwang genoten en van 90% is het nut twijfelachtig, behalve als jarenlang lesje in gehoorzamen. De overheid is zelf de grootste uitbuiter.

  “Maar ik geef je weinig kans op succes, want de meeste mensen snappen heel goed dat je nou eenmaal een overheid nodig hebt.”

  Je vervalt in drogredenen, in dit geval die, die je herkent aan ‘nou eenmaal’.

  “Wat echter ongelofelijk puberaal is, is janken: “Ja, maar ik heb die afspraak nooit gemaakt! Ik heb hier niet om gevraagd!”

  Kinderen denken zuiverder dan volwassenen. We hebben er inderdaad niet om gevraagd.

 51. 67

  @65: ‘Jij maakt geen onderscheid tussen belastingen die geïnd worden ten behoeve van de publieke voorzieningen en belastingen die enkel de schatkist spekken? Ben je dan per definitie tegen belasting?”

  Ik ben er niet tegen, zolang ze inderdaad niet de schatkist spekken of dienen om de rente-ontvangers van staatsobligaties slapend rijk te maken. Ook belasting als ‘Steuer’ (sturen van gedrag) vind ik verwerpelijk. Tot slot moet je er met je volle verstand vrijwillig voor kunnen tekenen alsmede vrijwillig afstand van kunnen nemen en jezelf op fatsoenlijk land (niet alleen Alaska, Spitsbergen of Somalië) kunnen vestigen als ‘free man on the land’. Een dergelijke belasting zou ik dan eerder contributie willen noemen

  “Ik heb ooit eens geprobeerd mijn paspoort in te leveren en statenloos te worden. Dat is niet gelukt.”

  Je kunt je wel ‘soeverein mens’ verklaren. Je moet dan wel eigen grond bezitten. Op die eigen grond roep je de onafhankelijke staat uit en bijvoorbeeld deurwaarders hebben er dan geen toegang. Ze proberen het uiteraard wel, maar daartegen kun je op de grens de regels van je land hangen.

 52. 68

  Hij blijft in dit land wonen, omdat de overheid van tevoren alles nauwgezet op slot heeft gezet en samenwerkt met andere overheden. Dit zou ik nauwelijks een vrije keuze willen noemen.

  Ja, gek is dat. Bijna overal waar mensen wonen, en zeker als het maatschappijen betreft die groter zijn dan honderd man, zijn er overheden. Waarom, waarom zou dat nou toch zo zijn?

  Zou dat wellicht zijn omdat het hartstikke natuurlijk en praktisch is om zoiets als een overheid te organiseren, wanneer je gemeenschap te groot wordt om zaken ‘in de groep’ te gooien en te regelen?

  Verder is het niet het probleem van die overheden dat jij ergens wil wonen waar geen overheid is. Koop ergens een onbewoond eiland, ga daar wonen, vrij van de overheid. O, daar heb je het geld niet voor? Pech voor je. Jouw probleem.

 53. 69

  @68: “Ik heb ooit eens geprobeerd mijn paspoort in te leveren en statenloos te worden. Dat is niet gelukt.”

  Nogmaals: ik ben niet tegen bestuur op vrijwillige basis, maar wel tegen de georganiseerde criminaliteit, waar de huidige overheid ons op trakteert.

 54. 70

  @67

  Dus de overheid is soms penningmeester en soms rover? Als je de overheid dan consequent rover noemt verwatert dat onderscheid natuurlijk wel een beetje…

  Verder is het zinloos mijzelf souverein te verklaren als ik niets heb waarmee ik die souvereiniteit ook af kan dwingen. Het aantal lapjes grond die voor de heb klaar liggen is nogal beperkt. Volgens mij is het meest vertrekkende dat je aan souvereiniteit kunt krijgen het lichamelijk onaantastbaarheidsbeginsel.

  Is het niet gewoon zo dat jij, net als veel mensen, ondanks zekere principes, gewoon een realiteit te aanvaarden hebt die jou misschien niet 100% ligt maar die je ook niet met een knapzak op de rug asiel doet aanvragen in een ander land?

 55. 71

  @70: Jawel, je kunt die soevereiniteit (volgens de ingewijden, ik heb me er zelf niet heel erg in verdiept) afdwingen door te eisen, dat de PERSOON, die ze aangemaakt hebben bij je geboorteaangifte, ongedaan te laten maken. Jij als natuurlijke mens bent een maritiem product en doordat je vader aangifte heeft gedaan ben je middels je persoon eigendom van de staat. Vandaar dat de staat in de belastingbrieven je naam ook altijd in hoofdletters schrijft.

 56. 72

  @71

  Jawel, je kunt die soevereiniteit (volgens de ingewijden, ik heb me er zelf niet heel erg in verdiept) afdwingen door te eisen, dat de PERSOON, die ze aangemaakt hebben bij je geboorteaangifte, ongedaan te laten maken

  Leg eens uit dan, wat er gebeurt als je “de persoon die ze aangemaakt hebben bij je geboorteaangifte” ongedaan laat maken.

  Jij als natuurlijke mens bent een maritiem product

  Natuurlijk mens? Een maritiem product? Que?

  en doordat je vader aangifte heeft gedaan ben je middels je persoon eigendom van de staat.

  Dan ga ik snel het onderhoudscontract nog eens doorlezen om te zien wie welke verplichtingen heeft. Maar bottom-line is dus dat ik als mens een soort lease-entiteit ben?

  Bij wie ligt overigens de (hoofdelijke) aansprakelijkheid?

  Vandaar dat de staat in de belastingbrieven je naam ook altijd in hoofdletters schrijft.

  Interessant. Ik dacht altijd dat er gewoon een stukje code in de databasengine stond dat iets zegt als:

  SET `column_name` = UPPER( `column_name` )

  Puur gericht op de duidelijkheid bij adressering en niet een kenmerk van eigendomsrecht, lijkt me.

 57. 73

  @71: Pff, wat een eindeloos gewauwel zeg… Het is blijkbaar af en toe erg laag water waar je de spijkers moet zoeken om de overheid mee zwart te maken.

 58. 75

  “Interessant. Ik dacht altijd dat er gewoon een stukje code in de databasengine stond dat iets zegt als:

  SET `column_name` = UPPER( `column_name` )

  Puur gericht op de duidelijkheid bij adressering en niet een kenmerk van eigendomsrecht, lijkt me.”

  Maar natuurlijk; hoofdlettergebruik staat tegenwoordig bekend als geschreeuw en de belastingdienst zou niet bij machte zijn dit inmiddels al lang aangepast te hebben.

 59. 76

  @75 Je hebt duideijk geen kaas gegeten van COBOL ontwikkeling. Vele van deze systemen stammen uit de tijd dat er geen openbare internet bestond, laat staan netiquette.

 60. 77

  @76: Zouden de pleitbezorgers van de “soevereine mens van vlees en bloed” er dan naast zitten? En waarom druipen deurwaarders dan af? Die blijken de achterliggende regels toch te kennen.

 61. 78

  @76 Waarschijnlijk. De reden van hoofdletters is meestal legacy implementatie uit tijden waar accept-giros en aanverwanten uit grote regelprinters kwamen.

 62. 81

  @80

  Mag ik nog even terug komen op het nullificeren van de geboorte aangifte uit @72? Ik ben nog steeds benieuwd naar wat dan volgens jou de praktische gevolgen zouden zijn.

 63. 82

  @81: Dat je ‘free man on the land’ bent en dat de poverheid geen lening op je leven kan afsluiten en zo de staatsschuld oneindig de hoogte in kan doen schieten.

 64. 86

  @82 Realiseer je je dat de ideale libertarische samenleving onvermijdelijk een samenleving zonder infrastructuur is? Een overheid die burgers kan dwingen hun eigendom (land, huis) te verkopen lijkt me een absolute gruwel voor elke libertariër. In de praktijk zal dat inhouden dat er geen enkele snelweg, spoorlijn of hoogspanningsleiding meer aangelegd kan worden. Één enkele dwarsligger op het tracé is voldoende om elk plan tegen te houden.

 65. 87

  @70, @75, @77, @79 (vilseledd): inmiddels ben je wat mij betreft aangeland op het punt “not even wrong”. Ik kan er geen kaas van maken.
  Mijn bewondering voor het libertarisme is vandaag in elk geval niet toegenomen.

 66. 88

  @86 “Realiseer je je dat de ideale libertarische samenleving onvermijdelijk een samenleving zonder infrastructuur is?”

  Dus in een libertarische samenleving denk je simpelweg alles weg, wat nu de overheid voor haar rekening neemt?

  “In de praktijk zal dat inhouden dat er geen enkele snelweg, spoorlijn of hoogspanningsleiding meer aangelegd kan worden.”

  Dat zal inderdaad wat moeilijker worden, zij het dat snelwegen nauwelijks problemen oplossen, alleen maar nieuwe veroorzaken, zoals de vervoersdwang, fileleed en terugloop van de voorzieningen. Spoorwegen zijn een reliek uit de tijd van voor de uitvinding van het stuur en zouden zonder de overheid terecht niet overleefd hebben. En vrije mensen wekken liever hun eigen stroom op dan van een monopolist af te hangen, die vervolgens met de prijzen kan doen, wat hij wil (kom niet met de nepmarktwerking, want dat gaat er alleen over, wie je als tiepmiepenkantoor wil).

  “Één enkele dwarsligger op het tracé is voldoende om elk plan tegen te houden.”

  Daar is een mooi voorbeeld van: het befaamde ‘Laantje van Van der Gaag’.

  Resumerend kunnen we dus stellen, dat het met de toegevoegde waarde van de overheid wel meevalt.

 67. 89

  In werkelijkheid concentreert ook in een libertarische samenleving het bezit van strategische plaatsen, kennis, grondstoffen en infrastructuur zich bij een kleine groep die er alle belang bij heeft om dat binnen de kleine groep te houden. En krijg je een grote groep mensen zonder bezit of toegang tot middelen om dat te vergaren. Terugkeer naar het horigensysteem lijkt mij dan ook de meest waarschijnlijke uitkomst van dat libertarische verhaal.

 68. 90

  @89: Volgens mij is het in Libertarië moreel gerechtvaardigd dat de armen nemen van de rijken maar we zullen ongetwijfeld van Vilseledd horen hoe dat precies zit.

 69. 92

  @91: Een mogelijke oplossing. Benieuwd welke oplossing onze Vilseledd in petto heeft en hoe hij die rechtvaardigt.

 70. 93

  Ik neem aan dat als iemand zich beschouwt als een “free man”, dat hij dan ook geen gebruik maakt van collectieve voorzieningen.

  Dus niet op openbare wegen rijden, onderwijs volgen, publieke omroepen kijken, geen paspoort, niet stemmen, niet de politie bellen als er ingebroken wordt, geen brandweer als je huis in de fik staat, geen uitkering, geen zorgverzekering, etc etc.

  Lekker als zelf in je eentje regelen, in je hutje op de hei. Een treurig primitief bestaand, dunkt me.

  Dacht ik eerst dat Vilseledd er gewoon wat eigenaardige, ondoordachte ideeen op na hield, nu ik zijn laatste reacties lees, lijkt het alsof hij in in een complete fantasiewereld leeft. Knap hoor, dat je jezelf zo voor de gek kan houden.

 71. 97

  @94

  Ik was de weg in ieder geval goed kwijt, na het lezen van wat info over de Freemen. Als anarchist ben ik best wel gewend aan een kloof tussen wens en werkelijkheid maar tussen de Freemen en de rest van de wereld lijkt zich nog minstens een heel universum te bevinden.

  Ik dacht gisteren nog even iets te vragen over de status van Freemen jurisprudentie en die van de omringende wereld, maar ik geloof niet dat we daar veel verder mee gaan komen.

 72. 98

  Synchroniciteit! …

  Via deze ‘tweet' kwam ik op dit stuk van Gore Vidal, over Timothy McVeigh. Check dit:

  Subject No. 3 eventually took the stand while the jury was sequestered. The conventional wisdom said that if he was a government agent or informer he would have to take the Fifth. But he didn’t. When asked by the judge if he was the man named in the subpoena, the subject gave a standard Freemen defense. He asked the judge to spell his name and confirm which letters were capitalized. The judge did so and the man said that the judge had spelled his name incorrectly. At that point, the government prosecutors, who had worked so hard to keep Subject No. 3 from testifying, told the judge that the man was in need of psychiatric evaluation. The judge agreed, and Subject No. 3 was never forced to explain his apparent immunity to prosecution.

  Overigens wilde Vidal hiermee niet suggereren dat ‘Subject No. 3’ gevrijwaard werd van vervolging doordat hij dit trucje met die hoofdletters toepaste …

  … maar omdat, voor de nieuwsgierigen, het een infiltrant van de overheid was in deze zaak. ‘Subject No. 3’, namelijk, was te zien op videobeelden waarin hij leden van een militiebeweging (Republic of Texas) instrueert hoe ze een bepaalde bankfraude moesten plegen. De leden van die militiebeweging zijn hiervoor vervolgd, ‘Subject No 3.’ niet.

  Het verband met Timothy McVeigh is dat ‘Subject No. 3’ van Vidals stuk door sommigen is aangewezen als de zogenaamde ‘John Doe #2’ in McVeighs zaak. (Vidal vermeent, m.a.w., dat de bomaanslag in Oklahoma City een complot was waarbij de overheid, via ‘Subject No. 3’, zelf betrokken was.) Maar dit alles (uiteraard) terzijde.