Drugsdebat is een debat van doven

Foto: copyright ok. Gecheckt 23-11-2022
,

Gisteren werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het Nederlandse drugsbeleid.Het was een bizar debat, constateert lezer Matthijs Pontier in dit verslag.

De punten die het kabinet wilde bespreken waren het invoeren van de wietpas, het stoppen met gedogen van cannabis met een THC-gehalte boven de 15% en het verwijderen van coffeeshops die binnen 350 meter omtrek van een school staan.

Boris van der Ham (D66), Tofik Dibi (GroenLinks), Lea Bouwmeester (PvdA) en Nine Kooiman (SP) leveren namens de oppositie fikse kritiek op deze plannen. De ochtend voor het drugsbeleid had De Pers een minister van justitie Opstelten met oorkleppen afgebeeld op de voorpagina met daarnaast de tekst ‘Ik luister lekker toch niet’. Uit het bijbehorende artikel bleek dat Opstelten niet willen luisteren naar kritiek en willens en wetens een debat voeren op basis van valse claims.

Achterdeur

De oppositie stelt vragen over het reguleren van ‘de achterdeur’ om de rol van de georganiseerde misdaad terug te dringen. Opstelten reageert afwijzend. Hij kondigt aan het experiment in Utrecht met wietclubs waar mensen zelf kunnen kweken aan te willen pakken. De Nederlandse regering moet zo weinig mogelijk met drugshandel te maken hebben. Ook niet als hiermee voorkomen wordt dat het in handen komt van criminelen.

Dibi spreekt Opstelten vrijwel direct aan op een valse claim. Volgens Opstelten is 80% van de Nederlandse wietteelt is bestemd voor het buitenland. Uit een ‘intern en vertrouwelijk’ rapport van het KLPD (de politie) blijkt echter wat heel anders. De export is van ‘bescheiden omvang’ en ‘het grootste deel van de productie is bestemd voor de binnenlandse markt’. De vragen van Dibi worden door Opstelten ontweken. Verder stelt Opstelten dat het reguleren van wietteelt uberhaupt niet mogelijk is wegens internationale verdragen. Van der Steur (VVD) steunt Opstelten hierin.

Boris van der Ham beweert dat ook dit een valse claim is. In andere landen zoals Spanje en de VS vinden al dergelijke experimenten plaats op basis van dezelfde verdragen. Boris van der Ham vraagt naar de eerdere versie van het rapport van het Asser Instituut. In 2005 heeft dit instituut in opdracht van minister Donner laten onderzoek of dit mogelijk is. De resultaten dat dit inderdaad mogelijk is zouden Donner niet hebben bevallen. Hij zou daarom een nieuwe onderzoeksaanvraag hebben ingediend waar uiteindelijk een negatief antwoord uit is gekomen. Opstelten weigert echter eerdere versies van dit rapport openbaar te maken.

Opstelten ontkent ook de onlangs uitgelekte onderzoeksresultaten van de Stichting Politie en Wetenschap waaruit blijkt dat hennepteelt veelal gebeurd door mensen van een jaar of 40 met een betaalde baan en een koopwoning om hun hoge uitgaven te compenseren. Hiermee lijkt hij de claim van de onderzoekers waar te maken dat veel Nederlandse kamerleden zich nauwelijks verdiepen in het onderwerp en daarmee de drugsproblematiek verergeren.

Dibi stelt deze landen ons als pionier zagen, en ons succesvolle gedoogbeleid na-apen. Nu verliezen we deze gidsrol, en wordt deze overgenomen door landen als Portugal. Daar is het drugsgebruik tien jaar geleden uit de criminaliteit gehaald en heeft dit tot zeer positieve resultaten heeft geleid. Drugsgebruik is afgenomen en probleemgebruik is gehalveerd.

Opstelten geeft aan dat hij juist complimentjes over het strengere beleid krijgt van de DEA, de Amerikaanse Drug Enforcement Agency die verantwoordelijk is voor het aanpakken van drugsgebruikers en -handelaars.

Opstelten laat verder weten dat blowen ‘gewoon slecht is’. Verder is hij niet erg duidelijk of hij nou ideologisch gedreven is of niet.

Wietpas

Minister Opstelten wil dat coffeeshops besloten clubs worden, alleen toegankelijk voor meerderjarige Nederlandse wietgebruikers. De verplichte wietpas moet drugstoeristen weren.

Nine Kooiman vreest dat er een waterbedeffect plaats zal vinden. De overlast wordt zo juist groter door meer illegale verkoop  op straat, vreest Kooiman.

Boris van der Ham haalt aan dat coffeeshops niet aan minderjarigen verkopen. Verder wijst hij Opstelten op het gevaar dat coffeeshops maar een beperkt aantal mensen als lid mogen hebben. Coffeeshops zijn er daardoor bij gebaat om grootverbruikers als klant te hebben. Die  leveren immers meer op. Hierdoor kan een situatie ontstaan waarin juist incidentele recreatieve gebruikers aangewezen zijn op straathandel.

Opstelten meent dat er geen illegale straathandel zal ontstaan en ontkent het bestaan van een waterbedeffect. Opstelten gaat ‘eerst spelen in het zuiden’. Daar zet hij tijdelijk 47 agenten in om problemen tegen te gaan.

Van der Ham en Dibi constateren verder dat het in bepaalde beroepsgroepen een probleem kan zijn als je cannabis gebruikt. Cannabis-gebruikers zullen zich niet willen registreren omdat ze daar problemen mee kunnen krijgen. Is Opstelten bereid te luisteren naar eventuele kritiek van het Colllege Bescherming Persoonsgegevens (CBP)?

Opstelten ontkent het probleem en zegt dat dat hun eigen verantwoordelijkheid is. Als gebruikers niet geregistreerd willen worden moeten ze maar geen lid worden. Wat Opstelten betreft kunnen er geen goede argumenten van het CBP over de privacy-problemen van de wietpas bestaan.

Lea Bouwmeester concludeert dat Opstelten zijn gesuggereerde houding van ‘Ik luister lekker toch niet’ in het artikel in De Pers meer dan waarmaakt.

THC

Opstelten wil cannabis met een THC-gehalte boven de 15% niet meer gedogen. Boris van der Ham stelt vragen over de haalbaarheid hiervan. Coffeeshops zijn hiertoe niet in staat en het is niet goed te meten. Percentages verschillen per plant en ook binnen een plant. Methodes om THC te meten zijn nog niet op de markt. Cannabis kan momenteel alleen naar het lab opgestuurd worden. En een coffeeshop kan dat niet omdat die geen opiumontheffing heeft als het boven de 15% komt..

Opstelten suggereert opnieuw dat je in coffeeshops menukaarten zou hebben met THC-waardes erop, ondanks eerdere kritiek dat dit onzin is en Opstelten hiermee aantoont niet te weten waar hij het over heeft.

Van der Steur vraagt of het stoppen van gedogen van cannabis met hoge THC-waardes moet leiden tot een hasjverbod. Opstelten zegt dat dit in de praktijk het gevolg zou kunnen zijn.

Schippers erkent dat er aanwijzingen zijn dat CBD een beschermende werking tegen negatieve gevolgen van THC zou kunnen hebben. In hasj zit relatief meer CBD en in (neder)wiet relatief meer THC.

Minister Schippers van volksgezondheid (VVD) denkt dat mensen minder zullen blowen als er minder THC in de cannabis zit. De oppositie vraagt zich af of gebruikers niet gewoon meer cannabis in hun jointje stoppen.

Politie capaciteit en financiële gevolgen

Nine Kooiman komt met een financieel argument. Coffeeshops betalen 400 miljoen belasting. Opstelten wil er niet op ingaan wat er gebeurt als de helft van de coffeeshops sluit. Kooiman suggereert dat dit de helft is: 200 miljoen. Met beperkt aantal leden en mensen die niet meer komen vanwege de privacy-aspecten van de wietpas zou dit nog wel eens minder kunnen zijn.

Opstelten ziet er niets in zijn plannen te laten doorrekenen. Nine Kooiman levert hier kritiek op en noemt Opstelten bang.

Lea Bouwmeester en Tofik Dibi stellen meerdere keren dat de politie door het opsporen van hennepteelt en het handhaven van de wietpas minder achter dieven en verkrachters aangezeten kan worden.

In Brabant gaan tijdelijk 47 extra agenten in het zuiden van het land ingezet worden voor het handhaven van de wietpas. Tofik Dibi laat weten dat deze politie juist in de grote steden hard nodig is. Lea Bouwmeester (PvdA) vraagt of Opstelten wil dat de politie wietpasjes en THC-waardes gaat controleren in plaats van boeven vangen. Cannabis in beslag nemen is juridisch ingewikkeld en zorgt voor bureaucratische rompslomp.

Opstelten antwoordt dat controle zonder bureaucratie plaats gaat vinden, maar kan niet concretiseren hoe hij dit wilt gaan waarmaken. ‘Er is genoeg politie en we schuiven wat.’ Agenten op de publieke tribune melden via kamer dat zij dit helemaal niet erbij kunnen en willen hebben.

Opstelten meent dat de politie ontlast kan worden door coffeeshops te sluiten. Tofik Dibi noemt Opstelten wereldvreemd. Van der Steur vindt het bespreken van politie-capaciteit niet relevant.

Scholen

Opstelten geeft aan alle coffeeshops binnen 350 meter van middelbare scholen en basisscholen te willen sluiten.

Boris van der Ham (D66) constateert terecht dat coffeeshops leeftijd goed handhaven. Opstelten erkent dit. Wat is dan het nut van deze maatregel? Het afstandscriterium bleek uit onderzoek in Rotterdam ook helemaal niet effectief te zijn. Boris van der Ham noemt voorbeelden van lokaal beleid in grote steden die wel effectief zijn. Is Opstelten bereid hier naar te kijken?

Opstelten gaat hier eigenlijk niet op in, maar begint een verhaal over oprukken van het zuiden naar het noorden en een duidelijke koers aangeven. Hij mompelt iets over dat er wel naar effecten gekeken kan worden, maar alleen zolang dit binnen zijn ‘duidelijke koers’ past.

Boris van der Ham constateert dat Opstelten bananen in zijn oren heeft. Het debat wat gevoerd wordt heeft inderdaad veel weg van <de bekende scene uit een aflevering van Bert & Ernie. Ernie (minister Opstelten) meent krokodillen weg te kunnen jagen met een banaan in zijn oor.  Bert (de oppositie) heeft zijn bedenkingen, maar Ernie hoort dit niet omdat hij een banaan in zijn oor heeft, en blijft het alleen maar daarover hebben.

Gezondheid en Verslavingszorg

Minister Schippers begint met een betoog dat we het in Nederland vrij goed doen met het gedoogbeleid. Er worden in Nederland relatief vrij weinig drugs gebruikt. Heroïnegebruik sterft uit. Dit hebben we volgens haar bereikt door goede verslavingszorg en goede drugsvoorlichting. Wel hebben we enkele ‘zwarte randjes’ in de vorm van jongeren die veel blowen en een toenemende GHB-problematiek in bepaalde gebieden.

Schippers erkent dat drugs verbieden drugs niet uit de samenleving verwijdert. Ook erkent ze dat relatief minder schadelijke drugs harder aangepakt worden dan schadelijkere drugs, zoals sigaretten en alcohol, omdat dit cultureel zo ontstaan is.

Boris van der Ham constateert dat de preventie van verslavingszorg onder druk staat en pleit voor meer nadruk op voorlichting en harm-reduction projecten, zoals Unity.

Lea Bouwmeester schets op basis van voorbeelden uit de praktijk hoe de eigen bijdrage voorkomt dat risico-gevallen gebruik maken van verslavingszorg die ze hard nodig hebben.

Conclusie

De kabinetspartijen CDA en VVD partijen zijn blij met de voorgestelde maatregelen. Het CDA wil zelfs nog verder gaan door alle coffeeshops te sluiten. Ook gedoogpartij PVV ondersteunt de voorgestelde maatregelen. Het ligt in de verwachting dat ook het SGP de maatregelen zal steunen.

Ard van der Steur (VVD) twittert dat het gedoogbeleid overeind blijft. In debat tegen Dibi leverde hij nog forse kritiek op gedoogbeleid. Jonk levert terechte kritiek dat van der Steur met besloten clubs met max 2000 leden veel verder gaat dan het verkiezingsprogramma (legitimatiesysteem)

D66, GroenLinks, de SP en de PvdA hebben het gevoel dat er niet naar ze geluisterd wordt. De SP stelt dat Opstelten zich laat leiden door emoties en logica uit de weg gaat. Alles zal naar het illegale circuit verdwijnen zoals het kabinet wilt. Dibi noemt de plannen ‘kierewiet’

Opstelten drukt ondertussen incidentele cannabis-gebruikers de criminaliteit in met een banaan in zijn oor. De problemen die dit veroorzaakt zouden deels door de zorg opgevangen kunnen worden. Schippers is nu juist echter hard bezig om deze mogelijkheden af te breken door middel van bezuinigingen op de Geestelijke Gezondheidszorg en het onder druk zetten van preventie in de verslavinszorg. Er wordt al gezegd dat dit kabinet harm-reduction vervangt door harm promotion.

Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over een spoedige val van het kabinet. Een wijze oude man zei ooit: “Alleen bij de koffie heb je d’r wat an, speculaasies”. Recreatieve gebruikers die niet geregistreerd willen hebben staan dat ze coffeeshops bezoeken, maar liever ook geen zaken doen met criminelen lijken echter slechts te kunnen hopen op een val van het kabinet voor 3 april.

Reacties (58)

#1 nol van schaik

Tja,en een van de grootste boosdoeners is Max Daniel, de man van 80 %.

Hij gebruikt ook de kinder idolen Bert en Ernie, in zijn misselijke presentatie over de illegale wietkweek.

link: http://www.pinpoint.nl/Seminar19052011/Daniel.pdf

leuk gezicht, Bert en Ernie tussen wapens en lijken….

 • Volgende discussie
#1.1 Matthijs - Reactie op #1

Inderdaad een erg eenzijdig beeld en er worden nogal wat suggesties gedaan die gewoon niet kloppen.

Overigens zie ik in wat hier getoond wordt eigenlijk juist alleen maar extra redenen om de drugsmarkt te reguleren, zoals hier bijvoorbeeld wordt voorgesteld
http://www.tdpf.org.uk/blueprint%20download.htm

#2 nol van schaik

Ivo lijkt wel een groentewinkel, nu heeft hij naast een hete aardappel in zijn strot ook nog een banaan in zijn oor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Schuur - Reactie op #2

En een krop sla tussen zijn oren.

#3 Willem

Je kunt ook hier duidelijk zien dat er een door geloof geinspireerd amerikaans model wordt gehanteerd. Wat ik mis in de discussie is het legaal medicinaal gebruik in verschillende amerikaanse staten en canada.

Hier is iets om over na te denken: mocht het worden gelegaliseerd, dan worden niet rookbare consumptievormen, met name voor medicinaal gebruik al heel snel gangbaar. Zo lang het illegaal blijft wordt het samen met tabak gerookt waarmee tegelijkertijd ook het meest verslavende ingredient van een ‘pretsigaret’ is benoemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Olav - Reactie op #3

Willem: Je kunt ook hier duidelijk zien dat er een door geloof geinspireerd amerikaans model wordt gehanteerd.

Ja, maar waarom toch in vredesnaam.

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Matthijs - Reactie op #3

Er zijn nog tal van extra argumenten die gebruikt hadden kunnen worden inderdaad :)

 • Vorige reactie op #3
#4 Harm

Het prettigste bijkomstigste effect van het verbod is,
dat hele volksstammen er bij voortduring aan herinnerd worden,

dat de staat onze vijand is.
Dat moet vooral zo blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Toni

Willen geprivatiseerde gevangenissen echt goed rendabel zijn is het van belang om een zo repressief mogelijk drugsbeleid te voeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Matthijs - Reactie op #5

Dat is zeker van invloed in de VS. Ik kan niet goed beoordelen in hoeverre dat ook meespeelt in Nederland.

#6 Bolke de big

Drugs legaliseren en dan er gelijk 500 euro accijns per gram op kwakken, probleem opgelost, drugs zijn legaal alleen niemand kan het nog betalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 nol van schaik - Reactie op #6

Goed idee, en €1500,- op een kratje bier, dat zou pas opleveren, Bolke!

Dat zal ze leren, die zuiperds….

#6.2 Bolke de big - Reactie op #6.1

Prima plan, ik drink toch niet.

#6.3 Joost - Reactie op #6.2

Mooie samenvatting van een van de grootste problemen in de politiek, Bolke, en het langzame ontstaan van een dictatuur van de meerderheid.

#7 Matthijs

Met zoveel accijns heb je alsnog een zwarte markt. Daar schiet je niets mee op. Wel kan het inderdaad een gigantisch voordeel voor de schatkist opleveren als de drugsmarkt gereguleerd wordt! Volgens Bolkestein levert alleen de lastenverlichting voor politie en justitie al 16 miljard op. Dan heb je het dus nog niet eens over accijns.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Bolke de big - Reactie op #7

Maar wel 1 klein verschil, als de belastingdienst accijns misloopt dan is die handel snel afgelopen.

#7.2 Matthijs - Reactie op #7.1

Je overschat de mogelijkheden van overheden. Als er maar genoeg accijns op drank komt zal daar ook een zwarte handel in ontstaan. De kunst is om een goede balans te vinden (afhankelijk van of en met welke redenen je accijns wilt natuurlijk).

#7.3 Schuur - Reactie op #7.2

Net als de zwarte handel in sigaretten, die nog steeds bestaat. Met grote regelmaat worden nog steeds hele sloffen goedkope Marlboro’s uit het Oostblok hierheen verzonden. Russische bloemenrijder komt met vrachtwagen met lege karren en bloemenemmers naar Nederland en verkoopt de daarin verstopte sloffen voor een prikkie aan de bloemenhandelaar in Aalsmeer.

#8 Harm

De zwarte markt is de beste training voor subversief gedrag:

Je leert voortdurend over je schouder te kijken,
vooral geen telefoon te gebruiken, etc, etc,

Zo’n leerschool geef je toch niet zomaar op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 L.Brusselman - Reactie op #8

Het scherpt idd je “survival skills”.Iets dat we in de toekomst hard nodig zullen heben,zeker nu we zijn overgeleverd aan dit geboefte.

#9 piet de nuttige idioot

blij zijn met complimentjes van de DEA, dan is het toch wel duidelijk dat meneer Opstelten naar de criminele chaos in de VS verlangt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Matthijs - Reactie op #9

Tja, de Stichting Politie & Wetenschap concludeert in haar onderzoek dat ‘Nederlandse Kamerleden over het algemeen nauwelijks onderzoek doen of zich niet verdiepen in een onderwerp, met als gevolg dat ook zij meedoen aan de carrousel van drugs en dramatiek.’

Ik hoop maar dat dit de reden is voor het optreden van mensen als Opstelten, maar het lijkt erop dat dit beleid willens en wetens gevoerd wordt en dat er andere belangen spelen..

 • Volgende reactie op #9
#9.2 Harm - Reactie op #9.1

Ha, een samenzweringstheorie.

#9.3 Matthijs - Reactie op #9.2

Zo zou je het kunnen noemen. Ik noem het ogenschijnlijke belangenverstrengeling zoals die wel vaker plaatsvindt.

Het debat wat voor het drugsdebat plaatsvond in de Tweede Kamer ging over openbaarmaking van de financiering van politieke partijen, ik noem maar wat.

Mocht je dit interessant vinden, Michel van Hulten heeft hier een uitstekend college over gegeven aan de TU Delft. Het is hier terug te kijken:
http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=2c8e920deeae4e61b94e0094dfbd4f771d

#9.4 piet de nuttige idioot - Reactie op #9

heftige docu over de dubbele moraal van de war on drugs en de rol van de DEA.
http://www.forbiddenknowledgetv.com/videos/drugs/american-drug-war-the-last-white-hope.html
helaas is het lovende gedeelte over de NL-aanpak onderhand gedateerd…

 • Vorige reactie op #9
#9.5 L.Brusselman - Reactie op #9.4

Prima doc. heb hem een tijdje terug,ik meen op een link van jou,bekeken en kan hem iedereen aanbevelen.

Wat hebben die yanks beloofd dat Opstelten zo de demente opa uithangt,hulp bij de privatisering van het gevangeniswezen,aandelen in de wapenindustrie,steun bij kandidaatstelling voor een VN post.
Een ding is zeker dit zaakje meurt,en het is niet de zoete lucht van canabis.
De Amerikaanse wapenindustrie,en niet alleen de Amerikaanse,is gebaat bij een zo streng mogelijke aanpak van drugsgebruik en handel.Ook het gevangeniswezen in de Vs zou failliet gaan als drugs legaal werden.

#9.6 piet de nuttige idioot - Reactie op #9.5

Had idd die link al ’s bij een vorig ‘drugsdraadje’ gezet. Want ik ben er nogal van onder de indruk. Ik dacht dat dat Iran-contra gedoe een soort uitglijder/misstap was, maar hier wordt dat toch redelijk aannemelijk gemaakt dat dat gewoon structureel is. En de verantwoordelijken (voor zover nog in leven) trekken nog steeds aan de touwtjes, of mogen doodleuk agitprop via FoxNews verspreiden (Oliver North).
Kan er nog wel meer over uitweiden, maar ik raad ook iedereen aan 2 uurtjes uit te trekken. Die overigens zo voorbij zijn als ’t je een beetje boeit.

 • Volgende reactie op #9.5
#9.7 Harm - Reactie op #9.6

Nou en of dat structureel is. Als je daar echt meer over wilt weten, dan hoor je te beginnen bij het Kerry-committee en vervolgens zoek je alles op wat opduikt als je “Mena” (een stadje in Arkansas) googled.

Sorry dat ik het zo doe, maar anders krijg je hele lijsten met links.

Steve geeft ook al aan welke richting het op gaat (29), maar hier heb je nog een hele mooie: Plan Colombia – Cashing In on the Drug War Failure.

http://www.youtube.com/watch?v=8EE8scPbxAI

Ik schreef het al spottend: “Ha, een samenzweringstheorie”, maar nu de Prediker vort is kan ik het ook duidelijker zeggen: Als je niet ziet dat er sprake is van een vooropgezette strategie, dan ben je gewoon blind.

De Nederlandse ommekeer werd ingezet onder de minister van justitie van een partij die heek kort daarvoor nog hartstochtelijke pleidooien had gehouden voor de legalisatie van cannabis, bij monde van Gerrit Jan Wolffensperger. Die noemde dat in de tweede kamer “de koninklijke weg”.

Toen Winnie Sorgdrager eenmaal op die stoel zat, was zij echter degene die begon met het invoeren van de 5-grams regel (terwijl het bezit tot 30 gram toen als een overtreding gold). En verder was zij ook degene die de aanval op de thuisteelt inzette.

Vertrouw nooit een politicus van D’66.

“in 1994 daalde haar ster echter snel. Zij kreeg achtereenvolgens te maken met de uitkomsten van de IRT-enquête, de gouden handdruk voor oud-procureur-generaal Van Randwijck en de “opstand der PG’s” onder leiding van Arthur Docters van Leeuwen. Geconfronteerd met de bijverdiensten van haar hoogste dienaren zei Sorgdrager in de Tweede Kamer: “De oren vielen mij van mijn hoofd”.

Een ander pijnlijk moment voor Sorgdrager was het stuklopen van de vervolging van Desi Bouterse voor zijn aandeel in de decembermoorden. Haar partijgenoot Hans van Mierlo, op dat moment minister van Buitenlandse Zaken, besloot in 1997 in overleg met de Amerikaanse regering om Bouterse niet te laten arresteren in Brazilië.”

Bouterse, had die ook niet iets met coke te maken?

Ja, het staat er allemaal wel, daar in die wikipedia, maar die jongens zijn niet zo sterk in het leggen van de achterliggende verbanden. Geschiedenis wordt in hun handen een opsomming van losse feitjes: 1600, slag bij Nieuwpoort.

O ja, op dit moment is Winnie Sorgdrager lid van de Raad van State.

#9.8 salvatore - Reactie op #9.5

Dat wordt dan leuk,voor al die uitverkorenen,die de eer krijgen lid te worden van een hollandsche club.En in het fortuinlijke bezit van een (geregistreerd) pasje daarvan.
Gezien de verlanglijstjes van de u.s.a ,i.v.m soort data van reisgegevens (naast de verboden woorden op scholen) Staat zo”n wietpas dan ook goed op je stedentrip C.V datadossier,forever in the states; vanwege de nieuwe wet….zonder aanklacht; en voila,naast al je medische gegevens ze al hebben,en zeg vooral niet dat je atheist bent; dan hang je,for ever liberated.

Het is wel degelijk zo dat nederland een zeer slechte reputatie heeft kwa drugs export,op grote schaal; zowel xtc ghb als zeker ook softdrugs.Niet uit anderen landen naar hier maar van hier voor de criminelen export.
Op de meeste luchthavens in veel werelddelen zijn de douniers gebrand op nederlandse paspoorten,en willen veel van je reis traject weten, geen enkele zorgen of je wat naar nederland zal nemen; maar OF je als hollander; daar voor zaken was..Dat is best gênant.
En van de criminelen grootgrutters,die de plantages hebben geexploiteerd,is ook een groot deel opgefokte exsport criminelen keiharde organisaties. JUIST doordat het niet legaal is, met btw en belasting/accijns..en een eerlijke transparante teelt. reguleren en dat aspect ,en richting gaan nu juist de vs, europa en velen anderen landen en continenten al in, en met allen reden.

Juist de criminaliteit,wordt door dit wan beleid gestimuleerd;waar het oplost,als men het legaliseert,en reguleert,van voor tot achter.

 • Vorige reactie op #9.5
#10 Matthijs

Een samenvatting van het artikel in de Pers waarin de 3 valse claims worden besproken die de basis lijken te vormen voor de maatregelen die nu ingevoerd lijken te worden is trouwens hier te vinden:
http://www.nujij.nl/politiek/het-nederlandse-drugsbeleid-wordt-op-valse.16318368.lynkx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 kbh

Dat niemand durft te vertellen dat het gewoon een Europese maatregel is, is stuitend. Net als bij de 130 Km/h, is de regering verplicht deze maatregelen in te voeren en het Nederlandse drugs beleid om zeep te helpen. Lang leve Europa.
Ik ben alleen benieuwd naar de “straf” of tegenmaatregel vanuit Brussel, als de regering geen aktie onderneemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 ReinoutS - Reactie op #11

Nederland moet van Europa 130km/h invoeren? Volgens mij ben jij de draad een beetje kwijt.

 • Volgende reactie op #11
#11.2 salvatore - Reactie op #11

bedoel je dan; “net zon “europese maatregel’ als die van Donner ” tegen’ het scheefwonen…Door hemzelve,mogelijk gemaakt;warna anderen weer moeten lobbien,zijn eigen doorgedrukte/afgedwongen puntje aldaar weer terug te draaien, net als..onze 3 procent…begrotingstekort,
en die 13o km per uur; uit holandsche hoed;waardoor we nu OOK nog de europese wetten inzake hoeveelheid fijnstof en co2 uitstoot overschrijden;wat “we” dan weer moeten compenseren met absurde,EPG normen van 0,6 in de (sociale) huurwoning bouw….en nieuwbouw;
welke niet haalbaar;en de hele bouw stilligt..

Onze (foute) leiders hebben er een handje van; allen “sucessen” zelf te claimen; en al hen faalprojecten,europa de schuld van te geven.
Tersamen met onze; “wel de lusten niet de lasten van europa” en onze ronduit schaamteloze veel te grote BEK! Evenals het op teveel tereinen te vaak, breken van allen verdagen we ons aan gebonden hebben; includo; wetten en rechten…neen niets om trots op te zijn;en zeker niet de schuld van europa; MADE IN HOLLAND!
DWAAS, HOEZO BEPAALD EUROPA;DAT IN EEN KUTLANDJE VAN PRECIES 200KM BIJ 300 WE 130 ZOUDEN MOETEN RIJDEN;EN PAS LATER DE WEGEN DAARVOOR GESCHIKT GAAN MAKEN
MILJARDEN VERSPILLINGEN
LUL NIET! @ 28

ALS JE MET DIE SNELHEID ZO UIT DE BOCHT VLIEGT; KAN JE IDD DATGENE HJE PASSEERD NIET MEER ZO GOED ZIEN.
WAT EEN GELEUTER!

 • Vorige reactie op #11
#12.1 Matthijs - Reactie op #12

In Midden- en Zuid-Amerika zijn ze de druk van de VS inderdaad meer dan zat en wordt in vrij rap tempo drugsgebruik gedecriminaliseerd en gelegaliseerd. Nu Nederland nog!

#13 Spam

Opstelten luistert natuurlijk niet om dat hij het grotendeels met de oppositie eens is, maar dit voor het CDA, de PVV en de SGP moet doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 Matthijs - Reactie op #13

Denk je dat echt? Waarop baseer je dat?

Opstelten behoort volgens mij toch echt tot de anti-liberale stroming van de VVD die alles wil verbieden en ‘aanpakken’ met harde straffen.

De VVD heeft wat betreft drugsbeleid (en ook een flink aantal andere zaken trouwens) een flinke omslag gemaakt richting anti-liberaal beleid.

#14 Matthijs

Ik heb een verkorte (en ietwat aangepaste) versie van het artikel op NuJIJ gezet trouwens :)
http://www.nujij.nl/politiek/kabinet-helpt-criminelen-door-gedoogbeleid-om.16350130.lynkx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Taco Zip
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 Matthijs - Reactie op #15

Grappig filmpje :)

Geeft op een bepaalde manier eigenlijk nog best aardig aan wat het effect is van repressie is op recreatief druggebruik.

Bij Unity drugsvoorlichting (waar ik dit verslag oorsponkelijk voor heb geschreven) constateren we dat door strenge ingang-controles mensen soms grote hoeveelheden drugs van tevoren innemen, zodat ze dit niet mee naar binnen hoeven te nemen..

#16 Peter Lunk

Lees ook:

Max Daniel’s bedrog en Ivo Opstelten’s gedrocht helpen de coffeeshops om zeep

Link:
http://www.coffeeshopnieuws.nl/index.php/blog/3-articles/61-max-daniels-bedrog-en-ivo-opsteltens-gedrocht-helpen-de-coffeeshops-om-zeep

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 Matthijs - Reactie op #16

Ook een goed artikel inderdaad!

#16.2 L.Brusselman - Reactie op #16.1

het is ook te merken aan de prijzen,de gramprijs begint die van heroine te naderen.
Toch hebben ook de coffeeshops behoorlijk wat boter op hun hoofd,de inkoopprijzen zijn niet noemenswaardig gestegen,3 tot 4 euro per gram, maar de verkoopsprijs des te meer,8 euro en meer.

#16.3 Matthijs - Reactie op #16.2

Zal dit ermee te maken hebben dat het coffeeshops steeds moeilijker gemaakt wordt en ze te maken hebben met grote onzekerheden?

Op basis van de wet Bibob kunnen alle coffeeshops in principe gesloten worden. Dit is laatst gebeurd toen drie vestigingen van de Rokerij in Amsterdam werden gesloten wegens, jawel, handel in cannabis
http://www.nujij.nl/politiek/politiek/coffeeshops-dicht-wegens-handel-in-cannabis.16075589.lynkx

#16.4 Inje - Reactie op #16.3

Nee, het heeft te maken met verslaving. Mensen zijn verslaafd en kunnen dus opgelicht worden.

#17 Matthijs

Econoom Martijn Boermans heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat legalisering van cannabis levert de Nederlandse staat jaarlijks zeker 850 miljoen euro oplevert.
http://www.nujij.nl/politiek/politiek/legale-cannabis-levert-850-miljoen-per-jaar-op.16354136.lynkx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Matthijs

Zweden deed het toch zo ‘goed’ met hun strenge drugswetten?
Deze infographic met drug-related deaths laat zien waarom ze in Zweden inmiddels toch ook maar een liberaler drugsbeleid gaan voeren:
http://news.bbcimg.co.uk/media/images/59343000/gif/_59343109_drug_related_deaths_464.gif

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 AbKlink

Shoot first ask questions later.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Matthijs

@18 @24 @30
Hier meer info over hoe de DEA zelf vuistdiep in de drugshandel zit.
http://www.fromthewilderness.com/ssci.shtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20.1 piet de nuttige idioot - Reactie op #20

komt idd ook voor in de docu die ik gelinkt had (@24), Eén van de hoogtepunten/dieptepunten is die bewuste townhallmeeting waar CIA-man Deutsch helemaal nat gaat (door Ruppert) en niet veel meer weet te doen dan een beetje te stotteren. (na een beetje lange inleiding begint na drie kwartier het gedoe over IranContra en CIA/DEA drugshandel)
Ruppert is overigens uitgeweken naar Venezuela, journalist/klokkenluider Gary Webb die het debat aanzwengelde met zijn boek ‘Dark Alliance’ http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Webb is in 2004 vermoord (onopgehelderd/’zelfmoord’)…

#21 fluit

Verbazingwekkend beleid, ik heb door alle landen van europa gereisd en nergens is cannabis zo weinig gebruikt als in Nederland, stelletje bejaarde loosers die blowen. De decriminalisatie is een geweldig succes.
In portugal hebben ze noodgedwongen de stap moeten nemen om harddrugs te decriminaliseren.Het aantal gebruikers is geweldig afgenomen na tien jaar decriminalisatie.
http://www.youtube.com/watch?v=CL67notVmAQ
Dat de regering in deze crisistijd cannabis aan banden wil leggen is niet toevallig, het is immers duizend maal beter een zooitje stonede jongeren in de parken te hebben hangen dan woedend op het malieveld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 L.Brusselman

Er beginnen overal collectieven te onstaan van verontruste burgers die zich zorgen maken over wat hen boven het hood hangt.Die zich in geen geval laten registreren als zijnde drugsgebruiker.
De koppen worden bij elkaar gestoken,de reserves aangesproken en de voorziening in de toekomst veiliggesteld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 piet de nuttige idioot

aha, nu snap ik waarom de gemeente waar ik woon binnenkort samengevoegd wordt met 2 andere, tot nu toe was er geen coffeeshop binnen de gemeentegrens, dus was er ook geen mogelijkheid ‘lid’ te worden… ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Matthijs

De VS zet ook landen in Midden-Amerika onder druk om drugs niet te legaliseren
http://www.nujij.nl/politiek/vs-zet-landen-midden-amerika-onder-druk-om-drugs.16379280.lynkx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Matthijs

Het is tijd voor een nieuw kabinet. Een kabinet dat onderzoeksresultaten accepteert in plaats van terugstuurt als deze niet bevallen. Een kabinet dat liever bezuinigt op het opjagen en bestaffen van mensen die graag een jointje roken, dan op de zorg die verslaafden nodig hebben. Een kabinet dat zich niet zo onder druk laat zetten door de VS en de farmaceutische industrie. Een kabinet dat weer een gidsrol durft in te nemen. Een kabinet dat liever complimenten krijgt van experts uit de verslavingszorg dan van een organisatie als de DEA die zelf verwikkeld is in allerlei smokkelschandalen. Een kabinet dat liever complimenten krijgt omdat er zo weinig drugsongevallen zijn dan omdat ze drugsgebruikers zo hard aanpakken.
http://www.opiniestukken.com/opiniestukken/artikel/176/De-voorgestelde-wijzigingen-in-het-drugsbeleid-zijn-kierewiet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25.1 Olav - Reactie op #25

Het kabinet is niet de baas in Nederland. Dat is de Tweede Kamer. Of dat zou tenminste zo moeten zijn. Dus eigenlijk moet je dáár je (terechte) klachten op richten.

#26 Matthijs

Als een kabinet de meerderheid heeft kan het dingen erdoor drukken. De oppositie kan van alles willen, maar als het kabinet daar geen trek in heeft komt er niks van terecht.
Alle moties van de oppositie zijn verworpen, behalve een motie van Boris van der Ham en Tofik Dibi over het centraal stellen van Harm Reduction in het drugsbeleid. Deze motie is ‘aangehouden’. Weet iemand wat dat precies betekent?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Matthijs

Vandaag staat op pagina 14 en 15 van het Brabants Dagblad een opinie-artikel wat ik heb geschreven over de aanstaande veranderingen in het Nederlandse drugsbeleid. Het is ook online te lezen onder deze link:
http://www.brabantsdagblad.nl/mening/10809407/Minister-Opstelten-is-kierewiet-geworden.ece

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie