Oud-burgemeester Helmond mogelijk vervolgd

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

NIEUWS - Fons Jacobs, tot voor kort burgemeester van Helmond, wordt mogelijk vervolgd voor valsheid in geschrifte. Het Gerechtshof in Den Bosch bekijkt momenteel of een aangifte tegen Jacobs alsnog moet worden opgepakt en de zaak aan de rechter moet worden voorgelegd.

Door Sjors van Beek en Dimitri Tokmetzis

Eerder legde het Openbaar Ministerie die aangifte zonder enig onderzoek terzijde, maar het Hof wil nu dat er opnieuw naar wordt gekeken. Jacobs (CDA), die 1 november 2012 vervroegd met pensioen ging, wordt ervan beticht kennis te hebben gehad van frauduleuze handelingen rond een horeca-pand in Helmond.

De uitbaters van restaurant Berlaer, Eric en Mieke Betgem-van der Spuij, beschuldigen Jacobs ervan dat hij onder één hoedje heeft gespeeld met de vorige exploitanten. Die zouden volgens het echtpaar Betgem de omzetcijfers van restaurant Berlaer hebben gemanipuleerd. Ook is er volgens hen sprake van valse loonstroken en niet-bestaande BV’s. Jacobs, als burgemeester verantwoordelijk voor de vergunningverlening, zou hier van hebben geweten. In dat geval zou hij medeplichtig zijn. Het pand waar Berlaer in is gevestigd, is eigendom van de gemeente.

De Betgems deden op 19 juni vorig jaar aangifte tegen Jacobs wegens het ‘willens en wetens faciliteren van een criminele organisatie.’Dat deden ze in Weert bij de politie Limburg-Noord, omdat ze de politie in Helmond (korps Brabant Zuid-Oost) niet vertrouwden, en omdat Jacobs indertijd nog hoofd van de politie in die plaats was.

Uit het dossier, in bezit van Sargasso, blijkt dat de Weertse politie de aangifte onmiddellijk heeft doorgestuurd naar de politie in Helmond. Die maakte vervolgens – zonder medeweten van de Betgems – een nieuw proces-verbaal van aangifte: ‘Aangeefster verklaarde het volgende: dit betreft een fake-aangifte tegen de burgemeester van Helmond, dhr. F. Jacobs,’ aldus dat document (pdf).

Het Openbaar Ministerie in Den Bosch, verantwoordelijk voor de politie Brabant Zuid-Oost, schoof de aangifte vervolgens terzijde zonder Jacobs of andere betrokkenen ooit te horen.

De Betgems startten daarop een zogeheten artikel-12-klachtprocedure bij het Gerechtshof. Die instantie kan het OM opdracht geven de zaak alsnog uit te zoeken.

Niet verstrekken

Het OM heeft het proces-verbaal van de tweede aangifte, opgemaakt door de Helmondse politie, nooit aan de Betgems willen verstrekken. Pas dinsdagochtend kregen de klagers een exemplaar overhandigd van het Gerechtshof. Tijdens de zitting sprak raadsheer (rechter)  J. Ruijter zijn verbazing uit over dit tweede proces-verbaal: ‘Dit heb ik in mijn hele loopbaan nog nooit meegemaakt.’

Het Hof wil nu nadere onderbouwing zien van de beschuldigingen van het echtpaar Betgem. Het Openbaar Ministerie stemt daar mee in. Op 9 april wordt de zaak hervat.

Mieke Betgem was ten tijde van de aangifte als ambtenaar werkzaam bij de gemeente Helmond. Tot haar grote verbazing belandde haar aangifte op het bureau van de Helmondse gemeentesecretaris. Die schreef Betgem vervolgens dat de aangifte ‘grotesk’ was en dat ze kennelijk ‘uit was op maximale confrontatie met en beschadiging van de gemeente Helmond en de aldaar werkzame ambtsdragers en functionarissen.’ Er werden disciplinaire maatregelen aangekondigd en uiteindelijk is Betgem ontslagen. Restaurant Berlaer is inmiddels gesloten.

Eerder in opspraak

Burgemeester Jacobs is al diverse malen eerder in opspraak geweest. Maandagavond werd bekend dat hij naar alle waarschijnlijkheid naar een journalist heeft gelekt uit vertrouwelijke overleggen met de Commissaris van de Koningin en de Helmondse fractievoorzitters. Tot die conclusie komt bureau Berenschot, dat was ingehuurd door de nieuwe burgemeester van de gemeente Helmond. Jacobs zelf heeft tegenover Berenschot verklaard dat ‘het zou kunnen.’ Hij wil niet meewerken aan een verdergaand onderzoek. Meerdere fracties uit de Helmondse gemeenteraad willen nu nagaan of Jacobs’ ereburgerschap van Helmond weer kan worden afgepakt. Op 5 februari beslist de raad of de oud-burgemeester in een raadsenquête onder ede moet worden gehoord over het lekken van de stukken.

Vanaf november 2010 moest Jacobs onderduiken en werd hij maandenlang zwaar beveiligd omdat er een moordaanslag op hem zou worden beraamd. Volgens de gemeente had de dreiging te maken met een nieuwe coffeeshop waar een granaataanslag op was gepleegd. Het OM heeft nooit bekend gemaakt waar de dreiging rond Jacobs precies uit bestond.

In 2002 werd Jacobs in zijn vorige standplaats Brunssum door zijn eigen wethouders ook al eens beschuldigd van valsheid in geschrifte. Ook werd er een aanslag gepleegd op de auto van zijn vrouw. Het betrof toen ook perikelen rond een nieuwe coffeeshop. Een grootschalig recherche-onderzoek strandde indertijd. De politie stelde vast dat er binnen het college van B&W was gelogen, maar kon niet bepalen wie de waarheid sprak.

Reacties (19)

#1 gronk

Eh… WTF?

 • Volgende discussie
#3 Sjors van Beek

@gronk: wat wil je zeggen…?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Folkward

Ik las laatst Max Havelaar. Dit verhaal hoort daarin thuis. Dat maakt het (zeker!) niet minder waar.

Overigens vind ik het niet zo fris dat deze oud-burgemeester 2x in verband wordt gebracht met ‘ongeregeldheden’ rond coffeeshops.

Voor de auteurs heb ik wel een vraag: er wordt gezegd dat Jacobs in 2002 werd beschuldigd van valsheid in geschrifte. ‘Even snel googelen’ leverde voor hem niks op, maar wel voor zijn voorganger H.W.Riem met een krantenartikel uit het AD van 2002. Zeker weten dat het Jacobs betreft en niet Riem? In Brunssum, zo verneem ik, was eerder het omgekeerde het geval: de wethouders werden in verband gebracht met corruptie, valsheid in geschrifte en ‘ondemocratische afspraken’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Sjors van Beek

@5: Dat klopt allemaal. En vervolgens werd Jacobs door de wethouder tijdens de recherche-verhoren beschuldigd van het vervalsen van B&W-stukken. Over die recherche-verhoren beschikken wij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Inkwith Barubador

“Die zouden volgens het echtpaar Betgem de omzetcijfers van restaurant Berlaer hebben gemanipuleerd. Ook is er volgens hen sprake van valse loonstroken en niet-bestaande BV’s.”

Dit vereist iets meer uitleg. Was het de bedoeling om te doen alsof het een goed draaiend bedrijf was en daardoor een hogere prijs ter overname te vragen? Of is er nog meer aan de hand?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Dimitri Tokmetzis

Er is meer aan de hand, maar dat is nog niet publicabel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 gronk

@3: een burgemeester die opdracht geef om een aangifte te verdoezelen, een ambtenaar die ontslagen wordt om die aangifte, diezelfde burgemeester die al meerdere keren in opspraak is gekomen, dat klinkt als iets zuid-italiaans, niet als iets wat in nederland zou kunnen gebeuren. Maar dat doet het wel.

(overigens heb ik het idee dat d’r de laatste tijd steeds meer gevallen van bestuurlijke corruptie naar boven komen borrelen. Gevolg van de crisis, dat de normen omhoog gaan, terwijl vroeger alles kon/mocht, en fouten werden afgekocht met een riante wachtgeldregeling — geld zat?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Inca

@9, ik denk ook omdat er nu iets meer mensen bereid zijn te geloven dat het ook in Nederland voorkomt. Waar men eerst makkelijk geloofde dat OM en politie en het ambtenarenapparaat toch echt wel integer zijn, en dat er wel eens foutjes voor kunnen komen maar dat structurele corruptie iets is voor andere landen, is na de IRT-affaire, bouwfraude, openlijke belangenverstrengeling, de diverse grootscheepse justitiele dwalingen, toch iets meer het besef aan het komen dat we er ook in Nederland best vuile spelletjes kunnen spelen.

De crisis heeft overigens wel een aantal dingen aan het licht gebracht: de problemen bij bv Vestia of Amarantis waren niet geescaleerd zonder de crisis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 helmondert

en het wordt nog veel leuker, want rara wie beveiligde jacobs tijdens de zogenaamde bedreigingen? juist ja de voormalige eigenaar van het restaurant…. (zie http://www.evidenz.nl)
En nog leuker; de vorige eigenaar wil nu Berlaer weer opstarten, met uitbreiding waar de heer Betgem geen toestemming voor kreeg ivm bestemmingsplan…. dat kan nu blijkbaar wel…. Dit stinkt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 http://stevenbrownsblog.wordpress.com/

De Fijne Burgemeester Fons Jacobs staat inmiddels in zijn hoedanigheid van Bestuurs-gangster trost op het Elite-Gangster Billboard van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir:

“Bestuur Gangster Oud-burgemeester Fons Jacobs mogelijk vervolgd-een wonder voor “Red Neck Hollandia”.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/01/23/bestuur-gangster-oud-burgemeester-fons-jacobs-mogelijk-vervolgd-een-wonder-voor-red-neck-hollandia/zie:”-

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Folkward

@6, @8,

Bedankt voor de toelichting, het leek me vooral niet verstandig om een (dubieuze, dat wel weer) oud-burgemeester van corruptie te beschuldigen, als het zou gaan om slordig onderzoek. Dit is niet het geval: mooi.

Ik wacht met spanning op vervolgpublicaties. Misschien dat je nog wat hebt aan de informatie in bovenstaande reacties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@9: “dat klinkt als iets zuid-italiaans, niet als iets wat in nederland zou kunnen gebeuren.”

Limburg, is dat Nederlands of zuid-Italiaans?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Dimitri Tokmetzis

Even voor de volledigheid. Het OM noemt de berichtgeving voorbarig, http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@160252/voorbarige/

Onze reactie hier weer op. Ja en nee. Volgens mij suggereren we nergens dat hij daadwerkelijk vervolgd wordt, alleen dat de poort daar naartoe een stukje open is gezet. Wat dat betreft vind ik deze reactie dan weer wat voorbarig. Nou ja, komen we in een amusante loop terecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Sjors van Beek

@Reactie persbericht OM: “Wordt mogelijk vervolgd” is helemaal niet voorbarig. Het Gerechtshof beslist binnenkort of het OM moet gaan vervolgen. Dat OM – dat vorig jaar geen reden zag om wie dan ook maar te spreken n.a.v. de originele aangifte – kan in deze fase slechts afwachten wat hen wordt opgedragen van ‘hogerhand’.
En in plaats van persberichten verzenden kunnen ze misschien beter even uitzoeken hoe het kan dat politiemensen zelf onder ambtseed “fake aangiften” opstellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Folkward

@15:

Daar ging iets mis. Ik wou een linkje plaatsen, maar toen ging er ook iets mis, heeft te maken (?) met de @. Dus hier de tekst:

“Voorbarige berichtgeving rondom mogelijke vervolging oud-burgemeester Helmond
23 januari 2013 – Ressortsparket

Gisteren en vandaag werd door verschillende media bericht dat de oud-burgemeester van Helmond mogelijk vervolgd gaat worden voor fraude. Het OM benadrukt dat het hier gaat om voorbarige berichtgeving.

Twee klagers zijn bij het gerechtshof in Den Bosch een zogenoemde artikel 12 Sv-procedure gestart. Dit is een procedure waarbij een direct belanghebbende zich bij het Hof kan beklagen over de beslissing van het OM om geen vervolging in te stellen.

De artikel 12 Sv-procedure is op dit moment in behandeling bij het hof. Vooralsnog heeft het hof nog geen enkele inhoudelijke beslissing genomen. De zaak wordt in april weer op zitting behandeld. Het is gebruikelijk dat alleen de klagers op de zitting aanwezig zijn voor een toelichting op de klacht.

Het OM doet verder geen inhoudelijke mededelingen over deze zaak omdat het een besloten procedure betreft.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Sjors van Beek

@11: Helmondert, je lijkt goed ingevoerd. Leg eens even langs andere weg contact svp. We kunnen nog wat hulp en achtergrondinfo gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 analist

@10: De crisis, maar ik denk paradoxaal genoeg ook Fortuijn, Wilders en Geenstijl.

 • Vorige discussie