Denaturalisatie druist in tegen Grondwet

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
[i]GeenCommentaar heeft ruimte voor gastlogs. Vandaag een stuk van Koen van de Glind dat hij per mail toezond.[/i]

Ouders die hun kind uithuwelijken? “Wegsturen!” antwoordt Geert Wilders op een vraag uit het publiek in Kopenhagen. “De hele familie moet het land uit, die moet als voorbeeld worden gesteld. Dat geldt ook voor families die zich schuldig maken aan eerwraak en besnijdenis. Ze worden eruit gegooid, onmiddellijk!” Met ‘het land uit’ doelt Wilders hier op het afnemen van de Nederlandse nationaliteit. Of zoals het in het verkiezingspamflet van de PVV staat: ‘Denaturalisatie en uitzetting recidiverende (Marokkaanse) straatterroristen met dubbele nationaliteit.’ In deze vorm druist het voorstel radicaal in tegen het gelijkheidsbeginsel zoals verwoord in artikel 1 van onze grondwet:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”


Wilders en zijn kompanen hoeven echter alleen een streep door (Marokkaanse) te zetten (houden ze van) en door ‘dubbele nationaliteit’ om het discriminerende karakter te verwijderen*. Het voorstel houdt nu concreet in; ‘als een persoon meerdere malen de fout in gaat, dan kan zijn Nederlandse nationaliteit worden afgenomen.’ Opgeruimd staat netjes en we kunnen weer verder tot de orde van de dag.

Fout, het voorstel, ook in zijn gewijzigde vorm, druist in tegen één van de meest belangrijke en primaire waarden van de democratische rechtsstaat, namelijk de plicht van de staat tot het beschermen van al haar burgers. Het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit door de staat van een van haar burgers strookt op geen enkele wijze met haar taak tot bescherming van al haar burgers. Het voorstel van de PVV bereikt juist het tegenovergestelde; doordat de Nederlandse staat een burger uitsluit, verzaakt het haar plicht tot bescherming van, wederom al haar burgers. Niemand mag van deze bescherming worden uitgesloten.

“Maar,” denkt u wellicht, “alleen de ‘slechte’ en ‘ongehoorzame’ burgers worden hier door getroffen.” U als braaf burger heeft niets te vrezen. Alhoewel…

Zodra van een burger de nationaliteit is afgenomen zal er een precedent worden geschapen, waarmee er een gevaarlijk middel wordt gecreëerd. Het afnemen van de nationaliteit is nu wettelijk mogelijk en kan door een simpele wetswijziging worden omgevormd tot bijvoorbeeld een (politiek) pressiemiddel. Geen enkele burger zal nog kunnen vertrouwen op de bescherming van de staat. Stapt u (per ongeluk) over een denkbeeldige streep en u loopt het risico dat u niet meer mag meespelen in Nederland.

Nu hoop ik, waarschijnlijk net als u, dat mijn fantasie een loopje met mij neemt en dat het niet zo’n vaart zal lopen. Maar zodra Pandora’s box op een kiertje wordt gezet krijgt u hem (zo gaat althans het verhaal) niet meer gesloten. Om deze reden sluit ik mij dan ook volledig aan bij de oproep om gezamenlijk hardop in het publieke debat te ageren tegen voorstellen van Wilders die het nu nog kloppende hart van mijn en uw samenleving bedreigen.

* [i]In het voorstel waar (Marokkaanse) en ‘dubbele nationaliteit’ zijn geschrapt ontstaat daardoor de mogelijkheid om iemand statenloos te maken, immers de eis om een dubbele nationaliteit te hebben komt te vervallen. Mijn kritiek focust zich alleen op het mogelijk willen maken van afname van de Nederlandse nationaliteit.[/i]

Reacties (108)

#1 Paul

Denaturalisatie staat een rechter nooit toe. De leden van Wilders’ knokploeg zullen ook met deze flauwekul veel stemmen oogsten, om deze bij volgende verkiezingen weer kwijt te raken. De dubbele nationaliteit wordt opgelegd door Turkse, Marokkaanse en allerlei andere rechtssystemen, de invloed van de PVV op wetgeving in deze landen is nog kleiner dan haar invloed in Nederland.

 • Volgende discussie
#2 alt. johan

Wetten kunnen veranderd worden, inclusief grondwetten. Als je wat wilt dan moet je soms hobbels nemen en een lange adem hebben.

Begin 2002 stelde Pim Fortuyn artikel 1 al ter discussie. Hij is uitgeschakeld maar daarmee is er nog niks opgelost.

Je moet eerst kijken wat je wilt en dan kijken wat voor wetten daar bij horen en niet andersom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Frisco

Juridisch zie ik weinig problemen. In hoofdstuk 5 van de Rijkswet op het Nederlanderschap introduceer je een artikel, ongeveer gelijk aan art. 3.86 Vreemdelingenbesluit (de zg glijdende schaal); naarmate men langer de Nederlandse nationaliteit bezit wordt het lastiger om deze af te pakken.

Artikel 1 Grondwet is een dode letter en rechters mogen daar toch niet aan toetsen, dus daar zie ik geen problemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

@2: Grondwetten worden een stuk lastiger veranderd dan gewone wetten, en het lijkt me onwaarschijnlijk dat Wilders dat voor elkaar krijgt.

En doe nou niet alsof Fortuyn door het establishment is uitgeschakeld, dat is gedaan door een mesjokke dierenfundamentalist.

@3: Dat toetsen aan de grondwet moet toch maar eens snel mogelijk worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Koen van de Glind

@3,4: Een x aantal wetten die als absolute toetssteen moeten gelden voor alle andere wetten lijkt me een te hoge eis voor welke wet dan ook.

Wat mij vooral verbaast is dat de PVV een voorstel van deze aard kan opnemen in hun verkiezingspamflet zonder dat een maatschappij breed protest te horen is. Wilders lijkt inderdaad in een cordon sanitaire te verkeren; bikkelharde kritiek richting Wilders is ‘not done’ in de politieke gemeenschap. Terwijl met het verkiezingspamflet van de PVV in de hand is het prijsschieten..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 BartB

Wilders roept toch al jaren dat hij dat wil? En ongeveer een derde van de mensen in dit land is het roerend met hem eens. Die denken net als alt.johan (en ik) dat je de wet moet aanpassen aan wat je wilt, niet andersom.

Maar nu we toch de Geest van Pim weer aan het oproepen zijn, breng ik graag even in herinnering wat hìj vond van het Marokkanenprobleem. ‘Het zijn onze Marokkaanse rotjongens, daar kunnen we koning Hassan niet mee opschepen.’

(Koning Hassen II was toen al een tijdje dood, maar dat doet aan de kern van zijn boodschap niets af)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

@6: “dat je de wet moet aanpassen aan wat je wilt”

True. Maar een belangrijk democratisch beginsel is dat je met wetten ook rekening houdt met de rechten van minderheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 BartB

Ja, und? Het is net zo goed een belangrijk democratisch principe dat je mensen rechten kan ontnemen als zij een inperking vormen voor de vrijheid van anderen. Wij ontnemen gevangen hun recht op vrijheid van verplaatsing, wij ontnemen demente bejaarden het recht op beschikking over hun eigen lichaam. Het iljkt mij volkomen vanzelfspreken dat iemand die de Nederlandse nationaliteit niet heeft en zich gruwelijk misdraagt, het recht kan verliezen om in dit land te zijn. Onwelkome gasten flikker ik ook mijn huis uit.

De grote vraag is nu of we dat laatste ook uit moeten rekken tot de Marokkaanse straatschoffies in de grote steden. Ze zijn hier geboren, maar ik krijg zomaar de indruk dat ze niet bijster veel ophebben met Nederland en de Nederlanders. Weet jij wat me met die lui aanmoeten?

Van de Grondwet moeen we ze hetzelfde behandelen als Nederlands gajes. Maar dat is een oplossing die steeds minder mensen zint.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joost

“Het lijkt mij volkomen vanzelfsprekend dat iemand die de Nederlandse nationaliteit niet heeft en zich gruwelijk misdraagt, het recht kan verliezen om in dit land te zijn.”

Eens. Maar verder ben ik wel bang voor de gevolgen als we wél een onderscheid gaan maken. Niet voor die Marokkaanse straatschoffies, maar voor anderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 alt. johan

@9: bang?

Serieus, hoe moet ik dat zien?? een soort van “hek van de dam gevoel” of zoiets?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Harry Coppens

Helemaal eens. Suggesties: geen Albert, maar Aldi en Hammie i.p.v. Mark.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Koen van de Glind

‘Het recht kan verliezen om in dit land te zijn’; maar wat zegt dat over de staat. Het is openlijk toegeven dat je als staat tekort schiet. Dat er burgers zijn waar de staat niet mee om kan gaan. En wel in zo’n mate dat de staat alleen nog de handdoek in de ring kan gooien en opgeeft. Als een staat, en daarmee haar regering, zo openlijk haar verlies toegeeft, dat het probleem te groot is, dan diskwalificeert het daarmee zichzelf. Vervroegde verkiezingen zijn dan geboden.

En met dit voorstel is inderdaad het hek van de dam. Er zijn nog wel wat lastige problemen te noemen die zo’n schijnoplossing kunnen gebruiken. Laten we alle lastige problemen verwijderen uit de samenleving; van Marokkanen, criminelen, milieuterroristen, gehandicapten tot iedereen die niet past in het plaatje van de zittende macht. Veel plezier in de dictatuur waar problemen worden opgelost door ze te verwijderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joost

@10: Ja, dat zulke wetgeving gebruikt kan worden om willekeurig mensen het land uit te gaan zetten. Met Wilders weet je het nooit.

Ik houd de stelling aan dat als een wet misbruikt kan worden door de overheid, dat vroeg of laat ook zal gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Martijn

Het hele concept nationaliteit is verouderd en berust op eng bloed & bodem denken. Je bent gewoon burger van het land waar je woont. Net zoals ik eerst in Amsterdam woonde en Amsterdammers was en nu in Rotterdam en dus Rotterdammer ben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Hockey

Weer een artikel dat regelrecht bij de huidige politieke gevestigde orde thuishoort.
Wilders wordt weer aangevallen en intussen staan al die meisjes die worden uitgehuwelijkt en besneden in de kou omdat we zo nodig politiek correct moeten zijn.
Pak het probleem eens aan wat Wilders aankaart en dan verdwijnt zijn electoraat als sneeuw voor de zon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Martijn

@15: Ik zie het verband niet tussen vrouwenbesnijdenis en nationaliteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 jvdheuvel

Laten we aannemen dat dit stuk klopt en dat het tegen de grondwet is. So what?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Michel

@3
Rechters mogen niet toetsen aan de grondwet, maar wel aan internationale verdragen, zoals het EVRM. En volgens onze eigen Grondwet krijgen internationale verdragen voorrang, als iets in onze Grondwet daarmee in tegenspraak is.

Hij wil overigens niet alleen de criminelen zelf denaturaliseren en uitzetten, maar in het geval van minderjarigen ook hun ouders. Dan kan je ook nog eens tegen de situatie aanlopen, dat zij nog meer minderjarige kinderen hebben. Die moeten dan ook mee, of ze zouden hier moeten blijven zonder hun ouders. Als die niets misdaan hebben, straf je dus eigenlijk onschuldige mensen. Dan moet iemand boeten voor wat bijv. zijn/haar broer heeft gedaan, terwijl autochtonen daar niet voor gestraft zullen worden.

Het lijkt mij voor Wilders erg moeilijk dat allemaal juridisch rond te krijgen. Zelfs al zou hij waar dat nodig is, het voor elkaar krijgen de grondwet te wijzigen. Hij kan natuurlijk het EVRM en dergelijke opzeggen, maar ik denk dat we daar nogal wat imagoschade door op zullen lopen.

Ik weet overigens niet hoe het in huidige EU-verdragen is geregeld, maar als Lissabon in werking treed zal de Europese Unie toetreden tot het EVRM en stelt het expliciet dat de grondrechten van dat verdrag als algemene beginselen deel uitmaken van het recht van de EU. Dus als Wilders het uberhaupt al ooit voor elkaar krijgt het EVRM op te zeggen, zal dat mogelijk ook nog consequenties hebben voor onze positie in de EU. Sancties kunnen het gevolg zijn, zoals ontzegging van stemrecht in de Raad. Maar het zal me ook niet verbazen als ze ons dan gewoon uit de EU zetten, mits hij tegen die tijd zelf nog niet het lidmaatschap heeft opgezegd natuurlijk. ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 HPax

1Marokkanen tergen (ook) Nederlanders. Zij doen dit allang, massaal en met een soort van wangedrag dat niet tot ?slechts baldadig? en ?van kwajongens? kan worden gebagatelliseerd. En het houdt maar niet op en het lijkt nog erger te worden. Daadwerkelijk gaat het om de Marokkaanse jeugd, maar de ouders zitten erachter. Criminologen als van San vertellen je dat, maar als je niet gek bent, weet je het uit en van jezelf ook wel.

2Als dit de waarheid is en indien denaturalisatie = terug naar land van oorsprong – van Marokkaanse daders eventueel cum suis de enige doeltreffende oplossing voor 1 is, waarom dan zo fetichistisch een Wet aan roepen die dat zou verbieden? In welk(e) dorp of stad/stadsdeel woont zo?n legalist? Laat hem (Glind) dat nou eens zeggen! Maar als hij het niet erg vindt dat zijn vrouw of dochter voor kanker-hoer wordt uitgemaakt, stel ik geen prijs op zijn antwoord. En is hij Marokkaan? Dan ..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joost

Is iemand uitschelden reden voor denaturalisatie?

Laat het de F-side niet horen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Koen van de Glind

@19 Als en indien. Dat zijn twee aannames die zonder enige moeite worden gemaakt en waaraan met schijnbaar nog minder moeite een conclusie aan wordt verbonden.
Daarnaast wordt er geen Wet aangeroepen, het gaat hier juist om het principe dat de staat al haar burgers behoort te beschermen. Dit kan op vele manieren gebeuren, een persoon opsluiten kan daar zelfs een voorbeeld van zijn, de nationaliteit (en daarmee de impliciete bescherming) afnemen hoort daar zeker niet bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Hockey

@16 jij ziet het hele probleem niet geloof ik. Dit soort stukjes is precies wat we niet nodig hebben. Formeel gaan onderzoeken of wat geert Wilders zegt juridisch wel klopt. Maar in de tussentijd gaat het probleem waar hij aan refereert, namelijk gedwongen uithuwelijken en besnijden gewoon door.
Alleen hoe dat op te lossen, daarover horen we dat soort Wilders bestrijders nooit.
Pak het probleem van gedwongen uithuwelijken aan en ook het probleem van besnijden. En pak het hard aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Joost

@22: Jij mist ook wat. Allereerst is het natuurlijk goed om als een politicus een probleem benoemt te kijken of dat probleem ook bestaat.

Dat doen wij ook. Maar het is ook goed om te kijken naar de oplossingen die die politicus aandraagt.

Constateren dat die politicus onzinnige en onwettige oplossingen aandraagt leidt dus tot de conclusie dat die politicus in kwestie in feite niets anders doet dan de politici die hij beschuldigt van “geen oplossingen” hebben. Hij heeft ze zelf ook niet, maar houdt de schijn op dat hij ze wel heeft. En mensen zoals jij trappen daar blijkbaar in.

Wilders zegt dat we een probleem hebben. Daar ben ik het mee eens. Maar Wilders benoemt de islam als oorzaak van deze problematiek, terwijl er geen enkel bewijs is voor zijn stelling, en probeert dat “moslimprobleem” op te lossen door middel van dingen die in strijd zijn met onze grondwet, zonder dat er ook maar 1% kans is dat hij die kan aanpassen.

Wilders is gewoon een van de politici die ook geen antwoorden heeft, maar de schijn ophoudt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 alt. johan

Doos van Pandora, hek van de dam, het is allemaal bangigheid.

Blijkbaar zijn vele linksen toch redelijk tevreden met de huidige situatie wat betreft allochtonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Joost

@24: kom je nog met argumenten, of blijf je blaten? De enige angsthazen hier zijn Wilders en zijn volgelingen die bang zijn voor een Nederlandse moslimstaat.

Ik zie niet in waarom ik bang zou moeten zijn voor iets wat toch niet gaat gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Hockey

Als Wilders een van de politici is die ook geen oplossingen heeft, waarom lees ik hier dan wel stukjes waarin Wilders wordt aangepakt, maar nooit eens de links partijen die de oorzaak zijn, zoals PvdA, GL en CDA.

Aangaande je tweede punt, die moslimstaat. Gisteren stond er weer een mooi stuk in de krant. We hebben weer een knieval gemaakt naar de moslims en serveren nu alleen nog maar halal voedsel in de gevangenis.
Die moslimstaat komt er niet, die IS er al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Robert

die hij beschuldigt van “geen oplossingen” hebben. Hij heeft ze zelf ook niet, maar houdt de schijn op dat hij ze wel heeft

???????????????????????????????
Zeg je nu dat Wilders evenals alle andere politici geen enkele oplossing heeft, maar als enige de schijn ophoudt dat hij ze wel heeft!
Je bent dus alleen tegen GW omdat hij de schijn ophoudt, maar dat alle andere politici geen oplossingen hebben en er zelfs niet mee aankomen, is voor jou geen punt. Er worden geen topics aan besteed, terwijl zij besturen en verantwoordelijk zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Hockey

Wellicht zijn de oplossingen van Wilders niet werkbaar. Het verschil tussen hem en de schijthazen in Den Haag is dat hij met voorstellen komt. De rest ontkent liever dat er überhaupt iets aan de hand is. En komt dus nooit met een voorstel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 jvdheuvel

Wetten kunnen veranderen. Net zoals cijfers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Robert

“Ik zie niet in waarom ik bang zou moeten zijn voor iets wat toch niet gaat gebeuren”

Hetzelfde zeiden ze in Anatolie 1000 jaar terug.
Jij hoeft niet bang te zijn; ben ik ook niet. Het gaat niet om mij zelf, zelfs niet om mijn dochters maar om mijn achter achterkleinkinderen en behoud van een bepaalde Hollandse cultuur, die ik niet graag van de aardbodem zie verdwijnen. Ook niet op lange termijn.
Door ontwikkelingen zal die cultuur toch wel veranderen, maar niet extern door een aan onze cultuur levensvreemde cultuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Hockey

@27, perfect verantwoord. Ik les in dit stukje niks meer dan een hetze tegen Wilders. Gevoerd op de standaard huiskamergeleerdenwijze.
Een pijp rokend en woonachtig op de grachtengordel in Amsterdam heeft een huiskamergeleerde de oplossing van Geert Wilders getoetst aan de wet e deze blijkt niet juridisch waterdicht te zijn. Inmiddels wordt de problematiek waarvoor Wilders een oplossing aandraagt uit het oog verloren en het gebrek aan oplossingen van de andere politici totaal genegeerd.
Men glimt van trots dat “het gevaar Wilders” weer geneutraliseerd is. En verbast zich enkele jaren later over opnieuw een verkiezingsoverwinning van Wilders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Joost

@26:

“Als Wilders een van de politici is die ook geen oplossingen heeft, waarom lees ik hier dan wel stukjes waarin Wilders wordt aangepakt, maar nooit eens de links partijen die de oorzaak zijn, zoals PvdA, GL en CDA.”

CDA links? Kom op zeg. Maar het antwoord ligt al in je vraag. Wilders zegt dat hij oplossingen heeft, maar ze zijn zo belachelijk dat we er met gemak gaten in kunnen schieten, waarbij de gaten bijkans groter zijn dan de oplossingen.

De rest van de politiek probeert oplossingen te vinden. Hoewel vaak wat naïef zijn het wel legitieme pogingen om een echt probleem op te lossen.

“Die moslimstaat komt er niet, die IS er al.”

Allejezus, laat je nakijken, dramaqueen. Eigen criminelen eerst? Is halal vlees viezer? Moet een onderdeel van de straf van moslims zijn dat ze hun geloofsvoorschriften overtreden, NAAST dat ze vastzitten? Eet jij wel eens een broodje shoarma, dhimmi?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Joost

@27:

“Je bent dus alleen tegen GW omdat hij de schijn ophoudt, maar dat alle andere politici geen oplossingen hebben en er zelfs niet mee aankomen, is voor jou geen punt.”

Nee, Wilders heeft een probleem bedacht en daarvoor een oplossing die niet uitgevoerd kan worden. Wilders en de rest van de politiek werken aan verschillende problemen.

“Er worden geen topics aan besteed, terwijl zij besturen en verantwoordelijk zijn.”

Zucht.
Link 1
Link 2
Link 3

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Joost

@28:
“Wellicht zijn de oplossingen van Wilders niet werkbaar. Het verschil tussen hem en de schijthazen in Den Haag is dat hij met voorstellen komt.”

Nee, want niet werkbare voorstellen zijn geen voorstellen. Ik kan ook wel zeggen dat we morgen alle snelwegen moeten verdubbelen in breedte om het fileprobleem op te lossen. Maar ook dat is niet werkbaar en dus geen voorstel. Zie verder #23, die je blijkbaar niet gelezen hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Joost

@29: Prima, dat kan, maar elk voorstel dat start met “we moeten de grondwet aanpassen”, zonder dat daar (ooit) een tweederde meerderheid in het parlement voor gevonden kan worden, zijn gratuit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Hockey

@Joost, waarom worden Nederlanders en niet Nederlanders gedwongen om moslim voedsel te vreten als ze in de bak zitten?
Of ga jij protesteren in moslim landen dat me daar Hindoes koeievlees voorschotelt en ze dwingt om hun geloof te overtreden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Hockey

En nee, ik zie er inderdaad geen enkel probleem in om van moslims te verwachten dat ze hier gewoon eten wat de pot schaft, dus varkensvlees en al.
Gevolg van een misdaad plegen in een land wat niet islamitisch is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Joost

@30: “Hetzelfde zeiden ze in Anatolie 1000 jaar terug.”

Je wilt een “bepaalde” Nederlandse cultuur vrijwaren van invloeden van buitenaf? Om je achterachterachterkleinkinderen te beschermen?

Dit is bijkans het meest naïeve reaguursel dat ik ooit heb gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Joost

@37: Verwacht je dat van Joden ook?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Hockey

Ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Hockey

Goeie comeback trouwens.
Als je toch geloven wil gaan vergelijken, zullen we eens gaan kijken welk percentage van de joden in aanraking komt met justitie, en welk percentage moslims?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Joost

@31: Nogmaals, Wilders draag geen oplossingen aan. Zijn oplossing is het aantal moslims te beperken. Moslims zijn het probleem niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Joost

@40: In ieder geval consequent.

@41: Doet dat er toe? Kijk in de VS eens naar het percentage zwarten in de gevangenis. Zijn zwarten dus crimineler? En waarom zijn ze dan geen moslim?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Hockey

@42, nee maar dat zij hun geloof en gebruiken aan ons op willen dringen zijn dat wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Hockey

@43, t doet er toe. want wij worden geacht ons hier aan te passen aan hun gebruiken, maar mogen in moslimlanden niet hetzelfde verwachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Joost

@36: “Waarom worden Nederlanders en niet Nederlanders gedwongen om moslim voedsel te vreten als ze in de bak zitten?”

Omdat WIJ officieel geen probleem hebben met welk soort vlees we eten. Proef jij het verschil of je wel of geen halal vlees eet? Voel je je na afloop moslimmerig?

Wat maakt het uit? Ik ruil mijn varkensgehaktballetje graag in voor een lamskoteletje. Omdat het voor mijn geloofsbeleving (if any) niets uitmaakt. Het verandert niets aan mijn cultuur en heeft geen invloed op mijn samenleving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 jvdheuvel

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Dat is toch een dode letter. Natuurlijk is discriminatie toegestaan. Maar goed, op deze manier kun je heel Geert Wilders en de zijnen wel “niet toegestaan” verklaren. Hun hele verhaal hangt van discriminatie in elkaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Joost

@44,@45: Ah ja, vertel jij eens even in hoeverre jouw leven de afgelopen 10 jaar is aangepast aan “hun” gebruiken.

Dat van mij 0%.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Hockey

@46, jij misschien wel, maar ik niet. Als de moslim zo graag alleen maar halal troep wil vreten moet hij dat vooral doen, maar dan wel in een islamitisch land. Ik geef mijn gebruiken en normen en waarden niet op omdat een stel moslims zo nodig vindt dat het moet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Hockey

@48, is dat je argument? Als mijn persoonlijke leven de afgelopen 10 jaar niet is aangepast dan is er niks aan de hand?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 alt. johan

@23: Onwettige oplossingen??

De politiek kan wetgeving juist aanpassen!!

Juristen en ambtenaren zetten een politiek verhaal om in daar bijbehorende wetgeving.

Bij coalitieonderhandelingen moet Wilders wel water in de wijn doen. Wilders is politicus genoeg dat ie dat begrijpt. Ook zal ie eventuele compromissen goed uit kunnen leggen aan de achterban. Tenminste als iemand dat kan dan is hij het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Joost

@49: “halal troep” en “maar dan wel in een islamitisch land”.

Allereerst: het is gewoon vlees. En pleit je nu voor een totaalverbod op halal?

“Ik geef mijn gebruiken en normen en waarden niet op omdat een stel moslims zo nodig vindt dat het moet.”

Heb jij normen en waarden gekoppeld aan welk soort vlees je wel en niet eet? Opmerkelijk. Daarnaast verbiedt niemand jou iets, zelfs onze Nederlandse gevangenen niet.

Je vecht voor het recht van Nederlandse gevangenen om varkensvlees te eten, terwijl zij nog niet eens het recht hebben om te KIEZEN wat ze ’s avonds eten.

Als het hier zou gaan om een verbod van varkensvlees bij de supermarkt, dan zou ik naast je staan, maar dit is gewoon zielig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Robert

@33
Link 1 gaat over de Sp; geen regeringspartij
Link 2 gaat over een plaatselijke Amsterdamse wethouder; verweer tegen een voorstel die Wilders trekjes heeft
Link 3 gaat over D’66; geen regeringspartij.
Commentaar overbodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Joost

@51: GRONDwetswijzigingen, die benodigd zijn om Wilders voorstellen uit te voeren, vereisen een tweederde meerderheid. Dat gaat Wilders nooit redden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Joost

@50: Nee, het is een illustratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Hockey

@52, gewoon zielig? Als een gevangene niet het recht heeft te keien wat hij ’s avonds eet waarom maken we dan een knieval voor de moslims? Waarom schaffen we varkensvlees af? Waarom wordt de moslim niet geacht gewoon Nederlands te eten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Joost

@53: Maar we hebben weldegelijk kritiek op anderen en niet alleen op Wilders, zoals jij beweert. Je past wederom je eigen eerdere vraag aan.

Daarnaast doet het er niet toe. Het is niet zo dat we alleen op A kritiek mogen hebben als we dat ook op B hebben, die zich in veel mindere mate bezondigt aan hetgeen wij bestrijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Hockey

@55, in dat gval hebben er meer dan genoeg voorbeelden in de krant gestaan.

Ik stop er voorlopig mee. Ik wens je succes met het bin de uitverkoop doen van Nederland en haar normen en waarden en cultuur.
Laat je ons even weten wanneer je het in orde vindt als we varkensvlees compleet afschaffen en je dat veel zonder moeite inruilt voor een lanskoteletje. En waneer je de volgende stap neemt en het huwelijk uit liefde afschaft voor de gedwongen uithuwelijking van 8 jarigen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Joost

@56: En we zijn rond. Een moslim die zich aan zijn geloof houdt mag niet al het vlees in de gevangenis eten. Hij wordt dan harder gestraft dan een Nederlandse gevangene.

Als we het omdraaien en halal vlees serveren dan wordt de Nederlandse gevangene niet harder gestraft, hij mag immers gewoon al het vlees eten dat halal is.

Maar verder is de maatregel natuurlijk gewoon typisch Nederlandse zuinigheid. Zowel joden als moslims hebben in het gevang recht op kosjer dan wel halal voedsel. Op deze manier verspillen we minder overheidsgeld.

HET IS DUS GEEN KWESTIE VAN MOSLIMS DWINGEN NIET-HALAL VOEDSEL TE ETEN, WANT DAT HOEFDEN ZE TOCH AL NIET.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Joost

@58: “Ik wens je succes met het in de uitverkoop doen van Nederland en haar normen en waarden en cultuur.”

Wederom: dramaqueen. Gelukkig zijn er nog mensen in Nederland die de dingen wel een beetje in perspectief kunnen zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Hockey

Nog eentje dan.
We zijn inderdaad rond. Opnieuw hebben we goedgepraat dat wij ons aanpassen aan de moslim en nogmaals, als een moslim geen haram voedsel wil eten moet hij hier geen misdaden plegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Robert

@38
Laat het het meest naieve reageersel zijn ooit!
Maar hoe heeft het Armeense volk later eronder geleden met als hoogtepunt de Genocide. Als de Armeniers van het jaar 1100 AD met een hoogstaande cultuur (zie Ani)een beetje voorzienigheid gehad hadden, hadden ze zich doodgevochten tegen de op het oog eerst onschuldige nomaden die hun land doortrokken.
Wie is er naief.
Als ik schaak en/of dam en ik ontwaar een ietwat onschuldige dreiging dan probeer ik direct het te neutraliseren, want als ik het niet doe, kan het later tot verlies leiden. Als bij voetbal de rechtsbuiten gevaarlijk blijkt, wordt er direct een tactische maatregel genomen. Hetzelfde geldt voor de politiek, een land.
Als je uitgangspunt is: “Weg met mij of met ons” of ” de toestand nu is voor mij alleen maar interessant” dan onderneem je natuurlijk niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Joost

@62: De vraag is niet of ze zich dan tegen die paar nomaden hadden dood gevochten, maar hoeveel andere nomadenstammen ze dan hadden uitgeroeid. Elke had immers over 1000 jaar een gevaar kunnen vormen.

Je hebt je in een hoek geluld, Robert, maar dat zijn we van je gewend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Joost

@61: “als een moslim geen haram voedsel wil eten moet hij hier geen misdaden plegen.”

Dat is nu ook al niet het geval. Of je nu wel of niet wilt dat ook Nederlanders halal eten, je wilt dus moslims extra straffen voor hun misdaden in Nederland dan autochtonen. Waarom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Robert

@57
“Er worden geen topics aan besteed, terwijl zij besturen en verantwoordelijk zijn”

Wat hier bovenstaat, heb ik toch echt geschreven. En dan wordt er beweerd, dat ik mijn visie aanpas en zit te draaien.
De links gaan toch echt over partijen die niet regeren en dus niet verantwoordelijk zijn.
Het lijkt me allemaal duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 alt. johan

@54: als links niet komt met oplossingen en de problemen gaan niet weg, dan zijn grondwet wijzigingen een kwestie van tijd.

Dat is het mooie van de migratiestromen, het huidige systeem holt zichzelf uit en eigenlijk kun je met de armen over elkaar afwachten tot genoeg geesten rijp zijn voor de grondwetswijziging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Joost

@65: Uit #27, vet gedrukt wat er van belang is: “Je bent dus alleen tegen GW omdat hij de schijn ophoudt, maar dat alle andere politici geen oplossingen hebben en er zelfs niet mee aankomen, is voor jou geen punt. Er worden geen topics aan besteed, terwijl zij besturen en verantwoordelijk zijn.

Er zijn dus twee interpretaties mogelijk van je opmerking. Zoals gewoonlijk. Ik pak er een en dat je jezelf in de beschuldiging al tegenspreekt is niet mijn probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 jvdheuvel

Dat schaken en dammen zijn inderdaad leuke voorbeelden; het doel is immers je tegenstander uit te roeien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Joost

@66: “als links niet komt met oplossingen en de problemen gaan niet weg, dan zijn grondwet wijzigingen een kwestie van tijd.”

Nee hoor, want die grondwetswijzigingen lossen de problemen niet op. En dat zullen mensen met meer verstand van zaken dan Wilders wel inzien.

En waarom moet links met de oplossing komen? Is rechts daar niet toe in staat?

Behalve Wilders met zijn nepoplossingen voor zijn nepprobleem is rechts ook met niks gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Robert

@63
Onnavolgbare redenatie.
Je laat ze gewoon niet toe; ze kunnen dan een andere weg nemen of ze kunnen gaan vechten. Dan weet je ook precies wat hun bedoelingen zijn.
Dat is ook gebeurd met deze stammen en het Oost Romeinse Rijk. Toen keken ze ook in Europa de andere kant op, gaven geen steun met alle gevolgen later voor de toen toch zeer Christelijke wereld.
Jij doet toch precies hetzelfde: het is jouw blog en je probeert de controle erover en over jouw denkbeelden te behouden. Die geef je toch niet uit handen. Je bestrijdt toch iedereen die iets anders inbrengt.
Dus jij mag het wel doen, maar anderen ontzeg je datzelfde recht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Robert

@68
Als je sterker bent, probeer je je tegenstander inderdaad uit te roeien.
Als je beide ongeveer even sterk bent (ongeveer eenzelfde rating) speel je op positie en wacht je op een zeer klein foutje om vernietigend toe te slaan. Vaak zijn die partijen zeer saai en krijg je de indruk dat je dat hoogste niveau ook aankan tot je tegen hen komt te spelen en ze uit een ander vaatje tappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Robert

Er zijn dus twee interpretaties mogelijk van je opmerking.

Er is maar 1 interpretatie mogelijk. Het parlement controleert het verantwoordelijk bestuur d.w.z. de regering.
Voor de uitleg: dat zijn 3 partijen: de PvdA, CDA en CU.
Wellicht heb je iets gemist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 alt. johan

@69: Rechts heeft al oplossingen (waar jij niet in geloofd).

Als de gevoelde problemen groter worden onder de huidige grondwet, dan zal de support voor die grondwet vanzelf afkalven.

Wilders biedt gewoon een alternatief voor de huidige situatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Frisco

Moslims worden niet harder gestraft; ze maken zelf de keuze om halal te eten. Grappig trouwens dat het niet plegen van misdrijven minder belangrijk is dan halal/kosher eten. Ronduit hypocriet, wmb.

Je zou zelfs kunnen zeggen dat atheisten dan zwaarder gestraft worden omdat ze voedsel moeten eten dat volgens religieuze voorschriften bereid is…

Justitie behoort, binnen zekere grenzen, aan te bieden wat gewenst is, kosher, halal, vega(tarisch/nistisch) of gewoon een lekkere vette gehaktbal.

Voor de rest is het een storm in een glas water en brood, koren op de molen van de PVV, dus geef mijn portie maar aan Fikkie.

/krijgt honger

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Robert

En alle (grote) beschavingen zijn ten onder gegaan toen ze niet meer in staat bleken grote hoeveelheden nomaden, barbaren enz. de toegang tot hun rijken te ontzeggen.
Of we het nu over India, Assyrie, Babylon, West- en Oost Romeinse Rijk, Azteken en Inca’s hebben. Het leidde uiteindelijk altijd tot hun ondergang.
Ook van hun culturen.
De les van de geschiedenis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 HPax

@21.
1?Als? en ?indien? met wat erop volgt, zijn gebruikelijke ?stapel-argumenten?. Ze vragen om bevestiging of weerlegging, niet om de denigrerende diskwalificatie dat ze zonder moeite zijn (was: ?worden?) gemaakt. Wat niet wil zeggen dat zo?n afwijzend oordeel niet functioneel is. Ze staat je toe de conclusie aan ?als? en ?indien? gebonden, te negeren. Als te waar?

2 De moderne staat beschermt zijn burgers. Ik weet niet in welke wet dat staat, maar het zal wel. Dat die bescherming niet zou kunnen via denaturalisatie, is mij een raadsel. De vanzelfsprekendheid waarmee in cmt.21 dat rechtsmiddel wordt weggezet, doet regentesk aan, en verdacht. Denaturalisatie kan technisch en moreel goed werken, maar je wilt het om bijv. partijdige, ideologische etc. redenen niet, en is dan is inderdaad argumenteren erover ongewenst. En de minste moeite ! Als je denaturalisatie gelijkstelt aan verbanning, kun je historisch (Romeinen, Holland 17e/18e eeuw, e.a.) nagaan hoe het werkt. En de Romeinse wet beschermde ook – vide Paulus – overal haar (vrije) burgers, en ons recht is nog steeds Romaans gefundeerd.

3 Over ?er wordt geen Wet aangeroepen?. Misschien is ?aanroepen? inderdaad niet het juiste woord. Aanroepen getuig van een devotie die in de onderhavige context geheel afwezig is. De Wet ?aanroepen? ten gunste van criminaliteit is lasterlijk. Krakers doen dat ook (wel eens). Ik vervang dan ook ?aanroepen? door oproepen. De wet ?oproepen? om je achter te verschuilen, en mensen te kwellen en onnodig lasten te laten dragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Joost

@Robert#72: Je maakt jezelf belachelijk. Je draait wederom in rondjes en probeert je eerder zwart op wit staande ambigue uitspraak te verdoezelen. Ik hoef er verder niet op in te gaan, ik begrijp het maar al te goed. Dit soort dingen maken van jou de irritantste reageerder op GC.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Joost

@74: “Moslims worden niet harder gestraft; ze maken zelf de keuze om halal te eten. Grappig trouwens dat het niet plegen van misdrijven minder belangrijk is dan halal/kosher eten. Ronduit hypocriet, wmb.”

Het plegen van misdrijven staat hier even buiten. Dat is namelijk een gegeven in de gevangenis, iets wat gelijk is voor alle mensen daar. Daar worden ze voor bestraft door vrijheidsberoving. Om ze ook nog te beroven van een deel van hun manier van geloofsbelijden is een additionele straf. Als rechtgeaard moslim heb je uiteraard geen keuze om wel of geen vlees te eten. Dat wordt dus geen, en ontstaat er een verschil. Maar het is inderdaad een onzinstelling, aangezien moslims gewoon halal mogen eten, en dit een kostenmaatregel was.

Overigens vraag ik me af hoeveel “echte” moslims er vast zitten, aangezien hetgeen ze deden in tegenspraak is met hun geloof. Hetzelfde geldt ook voor christenen en joden, overigens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Joost

@73: Moslims het land uitgooien terwijl er geen enkel bewijs is dat de religie de oorzaak is. Mooie oplossing…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Robert

Zet er even bij dat het om @27 gaat.
En dat het een reactie is op @23.
Dan kan iedereen zien wie wat zegt! En wie er ambigue is!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Koen van de Glind

@76: Zolang we het erover eens zijn dat alleen uit juiste argumenten een juiste conclusie kan volgen, dan kunnen we discussiëren.

In @19 bega je meerdere drogredenen waarmee je argumenten probeert te staven. Eerst maar een quote: ‘Als dit de waarheid is en indien denaturalisatie = terug naar land van oorsprong – van Marokkaanse daders eventueel cum suis de enige doeltreffende oplossing voor 1 is, waarom dan zo fetichistisch een Wet aan roepen die dat zou verbieden?’. ‘Als dit de waarheid is’ verwijst naar 1.

In 1 verwijs je onder andere naar persoonlijke ervaring; ‘het lijkt erger te worden’. Je geeft zelf al toe dat je er geen goed beeld van hebt. Maar criminologe van San wel. Maar geen enkele bronvermelding, na eigen gegoogle heb ik ontdekt dat over ‘de schuld die ouders zouden hebben’ naar Antilliaanse jongeren verwees. Dus hier niet van toepassing.

Vervolgens misbruik je haar mening om je eigen mening te onderbouwen. Van San noemt nergens denaturalisatie als mogelijke oplossing, zover ik heb gezien. Het probleem identificeren, en vervolgens gericht beleid is de oplossing. Een groep bij voorbaat diskwalificeren op grond van een of twee eigenschappen en het land uit schoppen niet.

Dan vergeet ik nog: ‘Marokkanen tergen (ook) Nederlanders. Zij doen dit allang, massaal en met een soort van wangedrag dat niet tot ?slechts baldadig? en ?van kwajongens? kan worden gebagatelliseerd.’ Zodra je in strijd met de wet handelt zal je net zoals iedereen gestraft worden. Dit ontslaat ons nog niet van de plicht om te proberen om criminaliteit te voorkomen. Iedere potentiële crimineel het land uitgooien zal uiteindelijk voor een leeg NL zorgen.. Daarnaast ‘massaal’? Kom maar met cijfers, al is massaal een subjectief begrip.

Bij 2. ga je helemaal los. Jij denkt zelf dat je argumentatie waterdicht is, terwijl het eerder met drijfzand te vergelijken valt, en tovert vanuit het niets ‘Als dit de waarheid is en indien denaturalisatie = terug naar land van oorsprong – van Marokkaanse daders eventueel cum suis de enige doeltreffende oplossing voor 1 is’ dan moeten we dat maar doen (eigen interpretatie). Waar haal je in vredesnaam vandaan dat denaturalisatie de enige(!) doeltreffende oplossing is?

Samenvattend; als en indien geven voorwaarden aan. Als je deze voorwaarden vult met zand en water dan krijg je drijfzand waar je niet op kan bouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Robert

En laten we @33 en @53 er ook even bijhalen!
En laten we in het woordenboek van Dale even de termen bestuur, verantwoordelijkheid, parlement, oppositie en regering even opslaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 alt. johan

@73: op voorhand bewijzen dat iets werkt is heel lastig, maar in het oude blijven hangen biedt ook geen perspectief.

“I have not failed, I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”.

Edison had gelijk, als je niks probeert dan kom je nooit ergens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Koen van de Glind

@76 ‘En de Romeinse wet beschermde ook – vide Paulus – overal haar (vrije) burgers, en ons recht is nog steeds Romaans gefundeerd.’ Laten we dit fundament dan in ere houden binnen de gewijzigde omstandigheden, en daadwerkelijk dit principe ten uitvoer brengen.
‘Dat die bescherming niet zou kunnen via denaturalisatie, is mij een raadsel.’ Laat mij het uitleggen. Het principe van bescherming is van toepassing op alle (!) burgers. Als een burger er zelf voor kiest om niet langer de Nederlandse nationaliteit te dragen dan vervalt de plicht tot bescherming. Onder de plicht vandaan komen door een burger niet meer als burger te erkennen kan niet. Als ik jou 10 katten geef om op te passen in een huis. En jij vervolgens 1 of meerdere katten het huis uitgooit, dan heb jij niet op ALLE katten gepast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Joost

@83: Dingen “proberen” stel ik niet gelijk aan het deporteren van een deel van een geloofsgroep, johan. Zeker niet als er niet 100% duidelijk is dat de problematiek door dat geloof wordt veroorzaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Robert

@83
Ik ben een grote fan van Han G Kresse. Na een ietwat matig begin groeide de strip Eric de Noorman uit tot het hoogtepunt van de stripkunst en aan het einde zakte het weer in, waarbij het nog ver boven het niveau van het begin bleef. Hetzelfde zien we in ons eigen leven en moeten we Wilders ook zien.
Het is een partij of beweging in opbouw en een die moet groeien.
Doen ze dat niet dan zal inderdaad de levensduur van de partij niet zo lang zijn.
Joost en dergelijke personen doen goed werk: zij wijzen GW er op waar zijn zwakke punten liggen. Hij weet dus waarop hij zich moet verbeteren.
Ook Kresse is geadviseerd en bekritiseerd en heeft het goed opgepakt.
Laten we zien of GW dit ook gaat doen.
En alle partijen zoals o.a. de PvdA liepen in hun vroege jaren tegen veel problemen en tegenstand op. Niets nieuws onder de zon.
Zij werden er alleen door gesterkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 alt. johan

Deporteren dat klinkt ook weer zo verkeerd.

De omstandigheden (wetten) moeten zodanig aangepast worden dat een bepaald deel weggaat. Ze (of hun ouders) zijn hier immers ook vrijwillig gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Robert

@85
Die Joost, legt steeds maar de nadruk op een geloofsgroep.
Anderen leggen de nadruk op crimineel gedrag van mensen met 2 paspoorten, die dus uitgezet kunnen worden naar het land van het andere paspoort. Ze zijn dvan dat land toch ook onderdaan. Wat is dan het probleem.
Er zijn toch genoeg gevallen bekend van personen die een misdaad pleegden en direct vertrokken naar hun andere vaderland om straf te ontlopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 Joost

@88: “Die Joost, legt steeds maar de nadruk op een geloofsgroep. “

Dat doe ik niet, dat doet Wilders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Robert

@79 en @85
Heeft Wilders uit veiligheidsoverwegingen zijn naam veranderd?
@73 heeft het nog geeneens over moslims; ze worden erin niet genoemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Hockey

@64, niet ik straf ze, ze straffen zichzelf. Nogmaals, zoij plegen de misdaden, laat ze dan ook maar de gevolgen accepteren. Maar blijkbaar is de koran wel van toepassing als je eet, maar niet als je een misdaad pleegt.
En waarom moeten we wel Nederlanders extra straffen door ze te dwingen hun eetgewoontes op te geven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Robert

@91
Laten we dan ook voor ze de sharia van toepassing maken. Alleen voor moslims dan! Willen ze toch graag. Benen en armen eraf. Vindt Joost best wel goed. Zeker als we het formaat van afgehakte ledematen tot een minimum beperken.
Een soort polder compromie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Hockey

@92, goed initiatief. Leven volgens de Koran gesraft worden volgens de Koran.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Jw

Joost, misdrijven plegen is in strijd met de islam. Een moslim die een misdrijf heeft gepleegd en zich vervolgens in de gevangenis beroept op zijn geloof dat alleen halal vlees geoorloofd is, is dus ongelooflijk hypocriet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 Joost

@92: Nee, geen sharia hier, voor niemand. Nooit. Rechtsongelijkheid, en hoe doen we dat met misdaden die tussen de groepen zijn gepleegd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Joost

@94: Is een christen-gevangene die naar de kerk wil dat ook?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Koen van de Glind

@94 Zoals iedereen alle beloften aan zichzelf altijd houdt…

@93 Maar wel in een Nederlandse gevangenis; en de Nederlandse cultuur had voor mij, en een hele hoop Nederlanders met mij, iets te maken met tolerantie en voorkomen van onnodig lijden. Zolang persoonlijke wensen van gevangenen gehonoreerd kunnen worden zonder daarbij de andere gevangenen te schaden, dan wel af te doen aan de straf (beroving van bewegingsvrijheid) vind ik dat juist een toonbeeld van beschaving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 Hockey

@95, nu ineens heb je wel problemen met leven volgens het islamitische geloof? Dat willen ze toch zo graag met hun halal voedsel? Laat ze zich dan ook maar laten straffen via de sharia.

Maar waarom geen sharia hier, nooit zelfs? En in de tussentijd wel Nederlanders en niet islamieten verplichten te eten volgens de koran?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Robert

@95
Voor de duidelijkheid: volledig met je eens Joost.
Je hebt je eerder al zo uitgelaten.
Maar als je telkens een beetje toegeeft (met alle goede bedoelingen), dan heb je op een bepaald moment niets meer om toe te geven. Dan heb je al te veel weggeven. Vele kleine beetjes, je weet wel …. een Hollandse calvinistische uitdrukking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 Hockey

@97, waar JW op wijst is de hypocrisie van die gevangenen. Ze passen de wetten van de koran allen toe als het ze uitkomt.

En aangaande je respons op mij, nu honoreren we de wens van Nederlandse gevangenen niet daar we ze dwingen zich aan te passen aan de islam.
Terug naar water en brood. Voor elk geloof geen probleem. En zelfs onze überveganist en moordenaar Volkert van der Graaf kan hier niets op tegen hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Robert

@97
De voornaamste overweging was dat het goedkoper was. Bezuinigingen speelden een rol. Lijkt me weinig met beschaving te doen te hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 Teun

@post: is dit nieuws? Dat Wilders zegt de vrijheid te beschermen, maar dat slechts voor een deel van de bevolking doet en daarbij allerlei zwaarwegende principes overboord gooit, moge duidelijk zijn.

De vraag is alleen: wat vind ‘de Nederlander’ hier van?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Joost

@98: “nu ineens heb je wel problemen met leven volgens het islamitische geloof?”

Nee, ik heb problemen met het islamitisch strafrecht. Een rechtssysteem hoor je niet te baseren op een geloof. Als je wilt leven volgens een geloof, prima, maar straffen behoort toe aan de staat, en daar blijven alle gelovigen af.

Je opmerking is verder gewoon een drogreden. Sharia en wel of geen halal voedsel staan lichtjaren van elkaar af qua impact.

Een beetje zoals het volgende fictieve gesprek. Ik: “Je mag soms door rood fietsen”. Jij: “Ah! Je mag dus de wet breken en daarom ook zomaar mensen vermoorden”. En als ik dat dan ontken noem je me inconsequent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 Robert

@102
De vrijheid van de een, kan ten koste gaan van de vrijheid van de ander. En dat lijkt me hier een rol te spelen. Ik heb geen bezwaar tegen de vrijheid van een ander, als die ander ook maar niet mijn vrijheid belemmert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 amido

Welke halve gare idioot stelt de sharia gelijk aan de islam?
Goed ik geef mijn mening ook maar weer eens.
1) Overtreding-Grondwet-strafrecht-gevangenis
2) Overtreding-Geloof-islam-hel
Wat je in deze wereld doet valt onder 1) en 2).
Mensen hebben het recht om je te veroordelen via route 1)
Allah heeft het recht je te veroordelen via route 2) (God voor Christenen, Jahwe voor Joden etc.)
De sharia is als mensen voor Allah willen spelen. En volgens de Koran is het voor Allah willen spelen gegarandeerd enkele reis naar de hel! Christenen en Joden hebben dat ook gedaan (Heksenjacht en Jezus) en is niet goed afgelopen.

Gevangenen die volgens route 1 veroordeelt zijn kunnen vragen om halal of kosher-vlees om in route 2 nog wél een kans te maken op strafvermindering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 Teun

@104 Ik weet waar je op doelt, maar het gaat hier om je juridisch en grondrechtelijk gelijk. Als jij vindt dat een ‘kut-Marokkaan’ jou om een-of-andere manier je vrijheid bedreigt en je je om een of andere reden een beter mens waant dan hem of haar, hoe kun je dan de regels waar je je superioriteit(sgevoel) aan ontleent, afschaffen?

De baby met het badwater weggooien, noemen dat, geloof ik. Of zoals Benjamin Franklin, toch een van de (echte) grootste voorvechters voor vrijheid zei: ‘They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 Hockey

@103, waar ik een probleem mee heb is dat het oke als de Nederlander wordt gedwongen de islamitische cultuur te accepteren, in dit geval halal vreten in de bak. Wat is de volgende stap?
Wanneer zeggen mensen als jij nu eindelijk eens: geneog is genoeg, accepteer de Nederlandse normen en waarden of rot op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 Willem

Ach, over een paar jaar bestaat Nederland toch niet meer en lopen we allemaal met een paspoort van de Verenigde Staten van Europa op zak.

 • Vorige discussie