De ’terroristen’ zitten op rechts

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Dit keer is dat Verbal Jam, die het onderstaande stuk aanbood via de mail.

Duyf en dak (Foto: Verbal Jam, CC licentie)

Eigenlijk zit ik me behoorlijk te ergeren aan de huidige hetze van rechts tegen de milieubeweging. Eerst werd Wijnand Duyvendak gretig aangepakt op zijn actieverleden en afgeschilderd als ’terrorist’, nu springt de NRC minister Cramer weer in de nek omdat ze zogenaamd een advertentie zou hebben ondertekend ter bescherming van het actieblad ‘Bluf’.

Wat in de jaren zeventig en tachtig doorging voor ludieke actie of op z’n ergst voor ‘harde actie’, wordt in het huidige tijdsgewricht al snel in de hoek gezet van ’terrorisme’. De huichelachtigheid bloeit weer als nooit tevoren.
Vergeten wordt dat veel van die acties een reactie waren op eveneens niet al te frisse praktijken vanaf de rechter flank van het politieke spectrum. Bijna alle acties vanuit de milieubeweging waren ingegeven door idealisme, door zorg over de natuur en de volksgezondheid, die achteloos werden opgeofferd aan het economisch gewin.

Dankzij de actievoerders van weleer is de politiek beter gaan nadenken
De inbraak destijds op het ministerie van Economische Zaken waar Wijnand Duyvendak bij betrokken zou zijn, was natuurlijk volgens de wet een misdrijf en daarom in strikt juridische zin niet goed te praten.
Maar in moreel opzicht was die inbraak misschien toch wel verdedigbaar. Want op dat ministerie lagen geheime plannen voor het bouwen van een kerncentrale bij de Moerdijk, terwijl het grootste deel van de Nederlandse bevolking tegen kernenergie was. Dries van Agt (CDA), destijds commissaris van de koningin in Brabant, voerde stiekem overleg met het ministerie over de vestiging van die kerncentrale. Provinciale Staten wisten van niets. Minister Gijs van Ardenne en Dries van Agt kregen politieke problemen toen dit allemaal uitkwam, maar kwamen er uiteindelijk mee weg.
Zonder de inbraak was die Moerdijkcentrale er dus misschien wel gekomen, doorgedrukt door een paar regenten en tegen de wil van de bevolking in. Maar zóiets is natuurlijk géén misdrijf, hooguit een ‘politieke doodzonde’ die vervolgens met de mantel der liefde wordt bedekt.

Vergaande acties werden dikwijls uitgelokt door geheime politieke manoeuvres die niet de instemming hadden van de bevolking. Zo werden er door actiegroepen uit protest vernielingen aangericht op luchtmachtbases omdat daar in het geheim Amerikaanse kernwapens lagen opgeslagen. De ‘democratie’ had daar geen enkele invloed op, maar mocht als gevolg daarvan wel dienen als doelwit voor de kernwapens van de Russen.
Bijna een miljoen mensen gingen de straat op tegen de neutronenbom, maar Lubbers drukte z’n zin door.

Zonder de acties uit het verleden had Nederland er veel minder goed voorgestaan dan nu het geval is. Het bedrijfsleven had onbelemmerd door kunnen gaan met het dumpen van afval en gif. Nu nog zijn er gebieden in Nederland die zonder grondige bodemsanering volkomen onbruikbaar zijn. Sommige terreinen zijn zelfs tot in lengte van jaren afgeschreven. Ik roep maar even de namen Philips Duphar, Volgermeerpolder, Diemerzeedijk en Lekkerkerk in herinnering.

Dankzij de actievoerders van weleer is de politiek beter gaan nadenken over de aanleg van snelwegen, want als het aan de VVD had gelegen was Nederland al van noord tot zuid geasfalteerd. Allemaal goed voor de economie, maar slecht voor de mensen.
Zonder de milieubeweging had de Waddenzee vol boortorens gestaan, braakten de fabrieksschoorstenen nog zwarte rook uit, stonk Rotterdam naar zwavel, was de complete Haarlemmermeerpolder in beslag genomen door Schiphol, moesten we voor natuurgebieden naar het buitenland, was het Naardermeer opgeofferd aan een snelweg, werd het dagelijkse weerbericht aangevuld met een stralingswaarschuwing, was astma volksziekte nummer één, stonden onze huizen op gifbelten en hadden we dezelfde luchtkwaliteit als Peking voor de Olympische Spelen.

Kortom: wie zijn hier nu eigenlijk de ’terroristen’ die voortdurend bestreden moeten worden? Een strategisch inbraakje op z’n tijd is blijkbaar wel zo gezond.

Reacties (44)

#1 Haas

Wat een zwetsverhaal. Langs juridische weg procederen is nog heel wat anders dan een misdrijf plegen. Er is een groot verschil tussen het indienen van bezwaarschrift en de terroristische akties van rara en andere linksextremisten. Het is gewoon tijd dat figuren zoals Duyvendak worden aangepakt.

 • Volgende discussie
#2 Ernest

Volkomen terecht stuk van VJ.
Bovendien: hadden de inbrekers verder rondgeneusd in dat ministerie, dan hadden ze missschien Nederland kunnen behoeden, gifgassen aan Saddam Hoessein te leveren. Er is nogal een verschil tussen een brandje in een groothandel en een massamoord. Bolkestein houdt wijselijk zijn mond…

Zie dit stuk van Joeri Boom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 pedro

@1: De terroristische acties van RaRa worden door vrijwel iedereen veroordeeld, net als de terroristische acties van alle andere linkse, rechtse of religieuze clubjes. Dat je de terroristische acties van rechtsextremisten niet tegelijk veroordeeld, vertelt ons iets over jouw gedachtengoed. Maar wat heeft Duyvendak met terroristische acties te maken, behalve ongefundeerde verdachtmakingen?

Moet VVD kamerlid Van Balen nu ook opstappen, omdat er eveneens ongefundeerde verdachtmakingen over zijn “fascistische” verleden bestaan en andere rechtsextremisten af en toe aan terrorisme grenzende acties ondernemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 KnapZak

Ik wou eigenlijk zeggen wat Carlos hier zegt over inspraak. Ik zocht een link en toen vond ik dat stuk.

Dus aan de ene kant wil “rechts” de inspraak kapot maken (zie stuk Carlos), buiten de democratie om vuile spelletjes spelen (zie kerncentrale stuk VJ), en ondertussen actievoerders daartegen achteraf tot “terrorist” bestempelen.

Smerig vuil spel. Het begon me al te irriteren dat rechts links altijd tot “landverraders” bestempelt, maar ik krijg nu zelf de neiging om het andersom te doen.

Rechtsmenschen zijn Volkschverraders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 RB

“Maar in moreel opzicht was die inbraak misschien toch wel verdedigbaar.”

Op het moment dat je ethiek ter discussie wenst te stellen ben je voor die zaak verloren. De goof heeft daar een heel begrijpelijke, menselijke fout gemaakt en dat was dat. Democratie gaat voor goden, niet voor mensen. Je komt met je menselijkheid weg, of niet. Deze niet. Dag. Je was een leuk experiment van de natuur.

Zoiets?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Moizelle

Grote flauwekul. Idealisme? Zo heb ik dat niet meegemaakt in de 80’s, een enkele uitzondering daargelaten. De meeste actievoerders ging het enkel om ‘de actie’, en het zogenaamde idealisme functioneerde als een dekmantel. En de overwinningen die ze nu claimen zijn bereikt door gezond verstand van de gehele bevolking, van links tot rechts. Noem mij ook maar 1 wapenfeit die enkel het gevolg is van linkse demonstraties…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Obscura

1 Aanslag waardoor vrouw van Janmaat voor altijd in een rolstoel is beland
2 Bomaanslag huis Aad Kosto
3 Aanslagen Makro en Shell
4 Aanslag op Marrechaussee
5 Ontelbare hekken doorgeknipt bij kazernes, vliegbases en fokkerijen
6 Aanslag huis Ed van Thijn
7 Ambtenaren en wethouders (Wolffensprerger, bijv.) bedreigd
8 Honderden keren ME’ers bekogeld met bakstenen en ander wapentuig tijdens ontruimingen

Dan nu, Pedro, JOUW lijstje van agressief activisme van rechts in Nederland (georganiseerd, geen eenlingen, want dan kom ik met Pim Fortuyn)…

Als je boven de 8 komt, geef ik je nog wat extra aanslagen van georganiseerd links.

Sterkte met je lijstje. Je zult het niet redden. Extreem geweld komt, helaas helaas, meestal van links. Ik zou het -als linkse stemmer- graag anders zien, maar dit zijn de feiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KnapZak

Vorig jaar hebben wij oppassende rechtse burgers nog met een houwitzer een Afghaans dorp aan gort geschoten.

Dan vind ik een defensie hekje doorknippen toch een stukje sympathieker.

Geef toe is 1 voorbeeldje maar wel tientallen doden.

Nu jij weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Obscura

@8 De vraag was gericht aan Pedro. Verder vroeg ik om voorbeeld IN NEDERLAND. En het leger is niet persee rechts. Wat een nonsense. Geen appels met peren aub.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 KnapZak

HA

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 KnapZak

Ik ben misschien erg jaren 80 maar ik vind het leger wel rechts en ik vind een Afghaanse (in Afghanistan) dode net zo erg als een Nederlandse (in Nederland) en verder ken ik die hele Pedro niet.

Daarnaast vind ik de oorlog in Afghanistan een vuile imperialistische rechtse oorlog waartegen wat mij betreft bijna alle middelen geoorloofd zijn.

Zijn er nog vragen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 wout

@11

Ja inderdaad, net als die rechtse soviets in de jaren ’80 daar! Vuile kapitalisten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joost

Lol@wout!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 KnapZak

Oh toen de russen er zaten was het geen imperialistisch oorlog? Als de russen het mochten mogen wij het ook?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Jay

@14 Oh toen de russen er zaten was het geen imperialistisch oorlog?

Het gaat er niet om of het imperialistisch was maar of het rechts was.

Als de russen het mochten mogen wij het ook?

Wie zegt er dat de russen het mochten?

Je lijkt de term ‘rechts’ uitwisselbaar te gebruiken met “alles waar ik het niet mee eens ben”. En dat is dan weer een typisch rechtse taktiek :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 KnapZak

Het gaat er niet om of het rechts was. Het heeft er zelfs geen moer mee te maken, kan je nagaan.

Dat dorp wat NL in deze vuile, rechtse, oorlog vorig jaar heeft platgebombardeerd, wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Verbal Jam

Volgens mij dwalen we af naar Afghanistan en dat is niet het onderwerp van het stuk. ;-)
Het is natuurlijk makkelijk om steeds maar weer die RaRa-acties erbij te slepen als illustratie hoe gewelddadig de milieubeweging zou zijn geweest.
Dat is juist het soort Telegraaf-demagogie waartegen ik bezwaar heb. Het ene moment wordt de milieubeweging uitgemaakt voor een stel softies met geytenwollen sokken, het andere moment als een stel terroristen, net hoe het in de kraam te pas komt.
De werkelijkheid is natuurlijk dat 99 procent van de mensen die opkomen voor het milieu nette burgers zijn, die periodiek een bijdrage overmaken aan allerlei eerzame verenigingen als Natuurmonumenten, het Noord-Hollands Landschap en de Waddenvereniging.
In de voorhoede strijden de actievoerders, die dit bijna in alle gevallen op een nette en geweldloze manier doen via burgerlijke ongehoorzaamheid, demonstraties, bezettingen, blokkades of het zichzelf vastbinden aan bedreigde bomen. Zelfs het fanatiekere Greenpeace kan op grote sympathie rekenen.
Dus laten we de extremistische uitwassen van een kleine groep niet misbruiken om honderdduizenden goedwillende mensen die het beste voor hebben met het welzijn van ons land verdacht te maken.
Een onderwerp als milieu is niet links of rechts, het is gewoon een onderdeel van die ‘eigen verantwoordelijkheid’ waar Mark Rutte zo graag mee schermt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Teun

@VJ: De NRC zit misschien Cramer op haar nek, ze brengen het iig wel genuanceerd. Bovendien is het ook de NRC waarvan ik in de afgelopen weken zowel over Duyvendak, als over het ’offensief van rechts’ op de milieubeweging, erg genuanceerde berichten heb gelezen. Ongenuanceerd links is misschien net zo erg als ongenuanceerd rechts – zeg ik dan als iemand uit het ‘progressieve midden’.

Maar dan nog even over die ‘burgelijke ongehoorzaamheid’ van Duyvendak: zoals Etty terecht in diezelfde NRC stelt, is het niet zozeer die ongehoorzaamheid zelf, alswel het feit dat hij de consequenties ervan niet heeft willen ondergaan, laakbaar.

En ik vind je claims dat zonder milieubeweging we nu in een gifbelt zouden leven nogal koffiedik kijken. Wat volgens mij veel belangrijker is, is dat je in een democratie geluiden toelaat die misschien niet zeggen wat je (de meerderheid) wil horen. Democratie is geen dictatuur van de meerderheid, al wil ‘rechts’, nu ze de grijs-witte Vinex-massa heeft gemobiliseerd, dat wel doen geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Teun

@7 je moet misschien wel toegeven dat dat ook met de aard van de links-rechts tegenstelling te maken heeft: Rechts/conservatisme is met uitstek een vleugel geweest voor machthebbers en mensen die ‘binnen’ zitten. Ik kan me voorstellen dat zij hun doel veel makkelijker en vaker met corruptie, machtsspelletjes, fraude en het ‘onderdrukken’ van de massa bereiken. Daar kun je, denk ik, linkse mensen weer veel minder op betrappen. Zij zullen zich – uit frustratie? – veel sneller tot geweld en ‘acties’ tegen materiële doelen richten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

@7: Een “lijstje van agressief activisme” kan ook voor rechts gemaakt worden.

Je stelt er wel meteen een aantal extra voorwaarden bij:
1. We moeten Nederland als een eiland zien, want rechts extreem geweld in andere landen mag niet mee gerekend worden (waarmee we onze oosterburen, en dan m.n. de ossies, nmm toch ernstiig te kort doen).
2. Het moet per se georganiseerd zijn en
3. het mogen geen acties van eenlingen zijn.

Met die criteria vallen van jouw rijtje links agressief activisme de nummers 1, 7 en 8 al direct af, want die voldoen niet aan die criteria. Wat een enkele heethoofd bij een demonstratie doet, kan niet als georganiseerd agressief activisme worden gezien, want dan moet de uitkomst van te voren vast staan. Het ergste geval daar uit is Kedichem, maar de groep mensen, die daar naar toe trokken, is niet daarheen getrokken met het vooropgezette doel het hotel in brand te steken en daardoor de vrouw van Janmaat gehandicapt te maken.

Nr 6 is een mislukte aanslag. Mogen die wel mee gerekend worden?

Nr 5 zie ik niet als agressief activisme. Het doorknippen van een hek of prikkeldraad om ergens binnen te dringen vind ik in dit rijtje niet goed passen.

Blijven over de nummers 2, 3 en 4, die allemaal door een en hetzelfde groepje zijn gepleegd (en het is de vraag, of daar sprake van een groep was, of dat RR in zijn eentje handelde, maar dan blijft er geen enkel voorbeeld meer over dat aan je strenge criteria voldoet).

Een redelijk volledige lijst van alle linkse geweldsdaden is [url=http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6775]hier[url] te vinden. Ik ga er gezien de site daar van uit, dat ze alle feiten en feitjes uit de laatste 25 jaar op een rijtje hebben gezet. Ik dacht eigenlijk, gezien het gekrakeel van rechts, dat het veel meer was, maar het blijkt nog wel mee te vallen, want als we RaRa (kom ik zo nog op) en het dierenbevrijdingsfront (hoezo links?) er uit halen, blijft er niet veel over, en wat er overblijft, kan niet eens allemaal aan links toegeschreven worden. Niet geclaimde aanslagen op een bank, of ´onbekende gooit brandbom bij Ruud Lubbers´, zie ik niet als links ideologisch geweld zien. Dan blijven er (naast RaRa) nog maar een stuk of 4 andere aanslagen over, gepleegd door 3 verschillende groepjes (of enkelingen).

Met het duidelijk georganiseerde gewelddadig links activisme valt het dus wel mee, zonder de ernst van de wel echt gepleegde georganiseerde aanslagen geweld aan te willen doen. Ik neem aan, dat je de term agressief activisme gebruikte, om op die manier bedreigingen en hekken doorknippen ook als extreem geweld te kunnen betitelen. Als we bedreigingen en demonstraties, die uit de hand lopen, en ergens binnendringen of inbreken als extreem geweld gaan benoemen, wordt de lijst van rechts ook heel erg lang, dus ik stel voor om dat onder gewoon activisme te rangschikken en daarnaast alleen over geweld te spreken.

RaRa en de andere would-be RAF-groepjes moeten we imho scherp blijven veroordelen. Dat gebeurde in die tijd zelf binnen de linkse actiebeweging ook al vaak heel duidelijk, waarbij ter verdediging van die groepen aangevoerd mag worden, dat er bij die aanslagen geen enkel slachtoffer is gevallen, wat echter de gebruikte methode niet goed kan praten. Daarnaast kunnen we ons ook nog afvragen, of de RaRa aanslagen als links extremistisch betiteld kunnen worden. Het is vrij zeker, dat de plegers uit een erg linkse hoek komen (van die ene is het in elk geval bekend), maar zijn anti-apartheidsacties links extreem? Imho is het niet links of rechts om tegen discriminatie (zeker niet op die schaal) te zijn.

Maar met die links extremistische aanslagen, waarbij geen slachtoffers zijn gevallen en die door enkele kleine groepjes of enkelingen zijn gepleegd, zijn er best wel een aantal rechts extremistische aanslagen vergelijkbaar. Ik wil er geen lijstje van gaan maken, maar uit de laatste paar jaren vallen van hen vooral de aanslagen op moskeeën en een islamitische school op. 20 tot 30 jaar geleden werden er regelmatig aanslagen tegen kraakpanden door hen georganiseerd en boden zij zichzelf aan als knokploegen om kraakpanden te ontruimen. Veel geweld in de latere jaren van de kraakbeweging is terug te voeren op het feit, dat zij zich tegen dat -en ander- soort knokploegen moesten verdedigen. De Blauwe Aanslag in Den Haag, het WNC complex in Groningen en Vranckrijk in Amsterdam zijn zo maar 3 voorbeelden van panden, die dagenlang zijn belaagd door rechts extreme jongeren (ingegooide ruiten, molotowcocktails). En niet alleen in die tijd gebruikte extreem rechts geweld tegen kraakpanden, dat is tot op de dag van vandaag [url=http://krakenpost.nl/archief/Sep/0014.html]niet anders[url] gebleven. Het grote verschil met het extreem linkse geweld is vooral, dat extreem rechts geweld zelden voorpaginanieuws in de “linkse” media is. Dat betekent echter niet, dat het niet bestaat.

En nu ik toch over geweld in / bij de kraakbeweging heb, wil ik tot slot (op dit moment) graag ook nog even vast stellen, dat kraken imho ook al geen exclusief linkse actie is. Er waren vele ideologisch linkse krakers (anarchistische motivatie: tegen het eigen woningbezit), maar er waren ook vele pragmaten van links en van rechts (motivatie: optreden tegen de enorme leegstand, en met de aantekening, dat rechts wat ´bezitteriger´ is en dus minder geneigd om tegen dat soort wantoestanden in actie te komen), en er waren ook vele krakers, die ik ideologisch rechts georiënteerd wil noemen (motivatie: gratis wonen). Maar ja, als we nu ook nog alle geweld, dat in verband gebracht kan worden met de kraakbeweging, ook al niet als extreem links betitelen, dan zou het zelfs wel eens zo kunnen zijn, dat extreem rechts meer aanslagen heeft gepleegd, terwijl dat toch een veel kleiner groepje is. Dat laatste punt is trouwens ook nog een argument, dat als verklaring kan dienen om uit te leggen waarom er meer links geweld is geweest: hoe meer mensen ergens bij betrokken zijn, des te groter de kans, dat er mensen ontsporen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 pedro

En in navolging van VJ #17 doet de geweldige nadruk op de gewelddadige uitwassen van enkel personen geen recht aan de overgrote meerderheid van goedwillende personen, die zich bezig houden met donaties, acties, geweldloos demonstreren, enz, enz. De hysterie van rechts tegen de enkele uitwassen is dan ook vooral een politiek spelletje. Door de enorme nadruk daar op te leggen, breng je het doel van alle andere vreedzame acties op dat gebied in diskrediet. En dat is dus ook het verwijt, dat we (en dan heb ik het slechts over de linkse mensen hier) moeten maken aan de mensen, die het geweld niet schuwen. We twijfelen niet aan de oprechtheid van hun bedoelingen, maar zij geven rechts de kans om het gehele doel in diskrediet te brengen.

RaRa kan met zijn acties het vertrek van FHV uit het racistische Zuid-Afrika hebben veroorzaakt, maar ik betwijfel of het einde aan de apartheid daardoor ook maar een dag eerder is gekomen. De acties hebben er wel voor gezorgd, dat de hele anti-apartheidsbeweging door rechts als terroristisch is gekwalificeerd.

En voor de jongere actievoerders: pas dus ook altijd op bij acties. Degenen, die het hardst om harde actie roepen, zijn vaak rechtse infiltranten (voorbeelden: lees de zaak Seveke nog eens door, zoek eens naar het vredesactiekamp in Woensdrecht, en ook bij Vranckrijk is bij mijn weten minstens een keer een vermeende infiltrant het pad uit gegooid).

PS: redactie: ik zal m´n best doen in het vervolg de slashes in de bb code de goede kant op te laten vallen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 pedro

Gatverdemme. Lees ik het net nog eens terug en zie ik, dat ik bedreigingen als activisme bestempel…. Gruwel. Een correctie is op zijn plaats: bedreigingen zijn een vorm van verbaal of schriftelijk geweld.

En om het lijstje met rechts geweld daar ook mee aan te vullen verwijs ik naar de comments op Geenstijl (en daar worden de ergste bedreigingen zelfs uit verwijderd).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Verbal Jam

@Teun:
Nou, zo genuanceerd vond ik die berichtgeving niet. Met name die discussiestelling: ‘Een activistisch verleden, jeugdzonde of doodzonde?’ slaat de plank mis. Activisme is namelijk geen zonde, eerder een gezonde betrokkenheid bij de maatschappij. Dat enkelingen gewelddadig doorslaan in hun activisme doet daaraan niets af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Jan Plezier

Goed verhaal, goede analyse.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Ernest

@21
Zie dit, kennelijk op tijd ontdekt, en wordt toegegeven door politie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Teun

@23 Hoezo? Jij vind het blijkbaar een jeugdzonde (=ondeugendheid die je iemand kunt vergeven). Ik ook en een kamp dat in het door mij genoemde artikel naar voren komt ook.

Bovendien als je het uit leest, zul je zien dat degene die het laatste woord krijgt (letterlijk en figuurlijk) precies hetzelfde als jij zegt:

”Maar dat een samenleving geld geeft aan tegenstanders, bewijst dat het een democratie is.”

en net daarvoor:
”PvdA-Kamerlid Samsom: ?Het financieren van tegenkracht is de kern van een democratie.? Wouter van Dieren [milieuwetenschapper]: ?Het idee achter het geven van subsidie is dat je als overheid niet wordt bestookt door mensen die zomaar iets roepen, maar door deskundigen.?”

Bovendien is de kreet die jij aanhaalt niet van een journalistiek artikel of zelfs van een opiniestuk, maar van een startpunt voor een discussie-topic. Op zo’n plaats moet je zo’n pakkende kreet wel kunnen hebben, anders heb je wel hele lange tenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 pedro

@26: ik ben het met VJ eens, dat activisme op zich geen zonde is. Meelopen in een demonstratie of geld doneren aan een goed doel is geen zonde. Inbraak is altijd illegaal, gewoon volgens de wet. Een inbraak in je jeugd, zonder daar verder je carrière van te hebben gemaakt, is een jeugdzonde. Daarna heb je je leven gebeterd.

De inbraak van Duyvendak is dus een jeugdzonde. Iemand, die daar wat anders over beweerd, kent de Nederlandse taal niet goed (of houdt informatie achter, die bewijst, dat Duyvendak die zonde veel vaker en ook op latere leeftijd heeft gepleegd).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Teun

@27 en VJ: natuurlijk. Maar we hebben het hier over activisme waarbij de wet overtreden wordt, en wel op een manier waarbij misdrijven gepleegd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Victor Baarn

*zucht* ik word altijd zo moe van dit soort stukjes, VJ, en nog vermoeider van sommige reakties.
Links claimt immer een ethisch juiste weg te bewandelen, ook al wordt daarmee de wet overtreden. Alles in het belang van Het Grote Geheel.
“Wij hebben het immers aan het juiste eind”-redenaties als basis van geweld en illegale acties is en kan nooit juist zijn, hoe je het ook bekijkt of draait.
Slechts mensen die claimen “de juiste weg te bewandelen” denken daar anders over. Laten die nu juist achteraf het meest verwerpelijk te hebben gehandeld.(“Maar we wisten het niet”)
*zucht*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 RB

@VJ: Jij denkt een soort linkse FC te kunnen verdedigen? Knap hoor! Veel succes! :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Joost

“Wij hebben het immers aan het juiste eind”-redenaties als basis van geweld en illegale acties is en kan nooit juist zijn, hoe je het ook bekijkt of draait.

Oh jawel hoor. Als zo’n actie (geweldloos) aantoont dat de regering de volksvertegenwoordiging voorliegt dan heeft het wat mij betreft een groter goed gediend.

Of wil je een inbraak erger noemen dan het bewust voorliegen van onze gekozen volksvertegenwoordiging? Dat laatste is een regelrechte verkrachting van onze democratie.

Of het nu een (fictief)Wilders-aanhanger is die aantoont dat Vogelaar alles bij elkaar liegt(/fictief), of een Duyvendak die een smerig spelletje blootlegt, van mij mag het.

Zolang het geweldloos is en de dader daarna verantwoording aflegt voor hetgeen hij gedaan heeft, vind ik het prima.

En ja, Duyvendak heeft geen verantwoording afgelegd. Shame on him.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Verbal Jam

@29:
Of je nu links of rechts of ergens daar tussenin bent, iedereen claimt de ethisch juiste weg. Sommigen halen er zelfs God of Allah bij om hun gelijk te halen.
Je bewering over links is dus feitelijk nergens op gebaseerd. Ook wordt er geen geweld goedgepraat, integendeel, er wordt juist op gewezen dat het overgrote deel van de milieubeweging geweldloos is en onterecht meteen maar even in de terroristische hoek wordt gezet. Dus als je beter leest voel je je meteen een stuk minder moe en bespaar je jezelf een hoop gezucht. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Harry

@31 Ik snap die nadruk op die verantwoording (lees: je naam bekend maken) niet zo. Wie het onthult maakt mij niet uit, maar wanneer de overheid/regering een geheime agenda heeft,die ze niet met de burgers wenst te delen. Dan is een inbraak om dat aan te tonen legitiem. In dat geval dient een overtreding van de wet zoals jij ook terecht zegt de democratie. Maar een verantwoording zit hem al in het openbaar maken van de informatie en de motieven. Waarom zou iemand die de mensen een dienst bewijst zichzelf dan ook nog eens aan moeten geven en een paar jaar de gevangenis ingaan. Wie of wat is er met dat martelaarschap gediend? Bovendien is zo iemand,zo’n groep dan net lekker bezig en blijft het bij één keer omdat het vakmanschap en de opgebouwde expertise van deze Robin Hoods dan verloren gaat. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Joost

@33: De maatschappij is daarmee gediend. Laat de rechters de belangen maar afwegen.

Het is ook een goede manier van ‘afsluiten’. De straf is uitgezeten, en we hebben het er niet meer over. Dan voorkom je de heisa zoals nu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Harry

@34 De maatschappij is er bij gediend? Hoe?
Heisa zoals nu voorkom je er nauwelijks mee. Zo iemand wordt er dan ook mee achtrvolgd. Maar waarom iemand die zulk nuttug werk doet een paar jaar laten opsluiten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 alt. johan

Inbreken lost mijns inziens niets echt op. En “Joost@31 zei dat het mocht” vind ik ook geen valide argument.

Inbreken heeft veel secundaire gevolgen, op den duur, ik noem er een paar:
– poortjes, beveiligers
– vestificatie van gebouwen
– criminalisering van milieuzaken, wat
uiteindelijk het draagvlak van het milieu kan doen afnemen. (Wie wil er geassocieerd worden met een stelletje verwaande inbrekers??)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Joost

– poortjes, beveiligers
– vestificatie van gebouwen

Ach, de “milieuterroristen” kunnen wat dat betreft niet op tegen de massahysterie die na 11/9 is losgebarsten.

– criminalisering van milieuzaken

De inbraak kon destijds rekenen op sympathie van een groot deel van de bevolking, en zal dus denk ik geen slechte invloed hebben gehad.

Het huidige anti milieuklimaat heeft daar denk ik niet al teveel mee te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Joost

@36: “Joost@31 zei dat het mocht”. Ehm, ik beargumenteer het toch ook?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Domino

Hier het finale bewijs dat ze op rechts zitten:
PAU – De politie heeft in het Zuid-Franse Pau vier katholieke jongeren opgepakt die uit religieuze overtuiging condoomautomaten kapot maakten.

en met link als bewijs dat het bewijs een bewijs is.

Religieuze katholieke jongeren zijn ne eenmaal rechts, rechts en nog eens rechts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 RB

Ik ben soms met Joost van mening dat rechters in principe betere rechters zouden kunnen zijn dan paarse broeken.

Maja, dan komt’ie weer met zijn zwaktebod #37. Je wint de moral high ground echt niet door de ander met je mee te verlutsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 alt. johan

@37 · Joost, ik heb een totaal andere indruk wat betreft de symphatie van de bevolking destijds. Maargoed.

Je kon in de jaren 80 nog niet even makkelijk een rechts websitje opzetten om je grieven te delen.

En dat anti-milieu-klimaat, dat zie ook heel anders. We hebben Al Gore, vergroening van de VVD news.google.nl/news?q=VVD , LLink op TV/radio, enz…

Die centrale in Moerdijk is er niet gekomen, dus nu importeren we de kernenergie uit Frankrijk. Dat lijkt mij in ieder geval beter dan ons kostbare aardgas er in een nog hoger tempo doorheen te jagen.

Als ik minister was en ze zouden het bij mij inbreken in mijn ministerie om mijn kerncentrale af te pakken dan zou ik dat niet pikken. Ik zou met extra energie proberen er twee te krijgen. Een beetje lopen inbreken, wat zijn dat voor manieren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Joost

@41: Wat zijn het voor manieren om de kamer voor te liegen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 alt. johan

Vertrouwelijke gesprekken zijn vertrouwelijk. Je moet als minister of-the-record met een partijgenoot kunnen overleggen.

Wat je in de kamer wel moet melden zijn on-the-record gesprekken,

Inbreken is zo iets achterlijks en is meer iets voor de Franse geheime dienst om hun exportinkomsten van Kernenergie veilig te stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Joost

@43: Natuurlijk. Maar uit de documenten bleek duidelijk dat de regering de kamer aan het voorliegen was, en de eigen zin wilde doordrijven, zonder dat daar draagvlak voor was. Zelfs het CDA in de kamer was tegen.

De regering probeerde duidelijk het democratisch proces te frustreren, en dat niet te vertellen aan de kamer, omdat het bang was voor de gevolgen.

 • Vorige discussie