De puinhopen van tien jaar Pim

Op 20 augustus 2001 verklaarde Pim Fortuyn de politiek in te willen gaan. Achteneenhalve maand later al werd hij in Hilversum doodgeschoten door Volkert van der Graaf en werd het Binnenhof in Den Haag belegerd door zijn woedende aanhang. Het zijn beelden die ik niet gauw vergeet – de moord zowel als de eerste reacties erop waren diep schokkend.

Fortuyn leverde met zijn in 1997 uitgegeven boek Tegen de islamisering van onze cultuur een vroege bijdrage aan wat we nu het islamdebat noemen, maar het kreeg aanvankelijk weinig aandacht. Al meteen in augustus 2001 geeft hij in het Rotterdams Dagblad de richting van zijn denken aan, in woorden die nog altijd snoeihard zijn: “Ik ben ook voor een ‘koude oorlog’ met de islam. De islam zie ik als een buitengewone bedreiging, als een ons vijandige samenleving.” En begin september: “Je moet de moskeeën zien als mantelorganisaties … in de moskeeën worden martelaars gefokt.” Op de elfde van diezelfde maand vlogen twee vliegtuigen in de Twin Towers en leek professor Pim gelijk te krijgen. De achterlijke cultuur (ook dat zijn woorden van Fortuyn) had zich van zijn slechtste kant laten zien. Met het zogenaamde islamdebat is het sindsdien niet meer goed gekomen.

Voor de Nederlander die in de meest problematische wijken van het land woonde, leek Fortuyn een verademing na de verstikkende atmosfeer van de jaren tachtig en negentig, toen mensen die de problemen in hun wijken wilden bespreken, als racisten werden weggezet. Ik herinner me een debat onder leiding van (toen nog) “links geweten” Jack Spijkerman in Tilburg, midden jaren negentig in Noorderlicht, waar mijn suggestie om te luisteren naar de wijkbewoners om te ontdekken wat nu werkelijk hun problemen waren, door de gespreksleider en door mededebater Ed van Thijn werden weggewuifd. Naar die mensen luister je niet, was de teneur.

Dat had ongetwijfeld te maken met de aan elkaar verwante partijen Centrumpartij/Centrumdemocraten/CP’86, partijen die zoals vaak gesteld qua publieke uitspraken voorzichtiger waren dan later Fortuyn, Bolkestein en Wilders, maar die wel extreemrechtse hardliners zoals Stewart Mordaunt en Wim Beaux aantrokken. De angst voor extreemrechts was in die jaren beduidend groter dan de angst voor de extreme islam of voor extreemlinks.

Ordeproblemen

Maar naar de mensen in de probleemwijken werd ook door Fortuyn niet echt geluisterd. Hun problemen bestonden niet uit horden ‘martelaars’ die in moskeeën bloedige aanslagen planden uit naam van Allah en zelfs niet uit gebedsoproepen die midden in de nacht over de daken schalden. De mensen in de wijken hadden en hebben nog steeds vooral met ordeproblemen te maken die feitelijk heel weinig of niets van doen hebben met een religie. Natuurlijk is er de angst dat een leefomgeving verandert door de instroom van buitenlanders, maar waarom zouden we dat op het bordje schuiven van een religie, als we tegelijkertijd klagen over Antillianen, die niet aan Allah doen, en tegenwoordig ook over Polen die zoals iedereen weet vooral katholiek zijn?

Fortuyn bepleitte dan ook een immigratiestop, net als Wilders later ook zou doen. Dit is mijns inziens de belangrijkste reden voor hun succes en er valt wel degelijk iets voor te zeggen, bekeken vanuit het standpunt van de bewoner van een achterstandswijk. Maar de rauwe kritiek op de islam an sich, begonnen bij Fortuyn en door Wilders geperfectioneerd tot een constante barrage lage aanvallen op mensen die helemaal niets verkeerd doen, appelleert aan niets anders dan wraakgevoelens. Met het weren van vrouwen die hoofddoeken dragen uit het openbaar vervoer wordt geen enkel probleem opgelost.

In tegendeel zelfs. Iemand die tussen twee culturen staat, zoals een jongere allochtoon, wordt niet aangemoedigd om te kiezen voor Nederland als de rest van het land zich bij voortduring met extreme minachting uitspreekt over zijn of haar achtergrond. De aanvallen op de islam drijven mensen verder uit elkaar. Hoe dat moet zorgen voor rust in Zuilen of de Oosterwei is me een raadsel.

Dit is het dilemma van populistisch rechts in Nederland. Henk en Ingrid stemmen tegen immigratie maar krijgen een partij die zich in hoofdzaak bezighoudt met islamofobie. Naar de wijken wordt nauwelijks omgekeken: Wilders en de zijnen hebben het druk met onderwerpen zoals rituele slacht, hoofddoekjes of gebeurtenissen in het buitenland en stemden uiteindelijk zelfs in met bezuinigingen op de politie in de Hofstad. De politie die ordeproblemen zou kunnen verhelpen, die Henk en Ingrid dat zo node gemiste gevoel van veiligheid zou kunnen geven: PVV Den Haag ziet er de noodzaak niet van.

Angst

Toch zijn Henk en Ingrid nog altijd tevreden met de PVV. Hoe kan het ook anders – hen is aangepraat dat islam terrorisme betekent. Vanachter de begonia’s schijten ze in hun broek bij het zien van “die felle haatvolle blik” en “die onmiskenbare houding van ‘ik heb maling aan jullie westerse samenleving’” zoals Trots op Nederland het zo fijntjes beschrijft. Let op hoe die pubers kennelijk aan de Nederlandse maatschappij staan te denken, en niet aan meisjes of wiet of ontsnappen aan het ouderlijk gezag zoals normale pubers – dat is de essentie van de waanzin die het land te pakken heeft. Ook Wilders leeft van de onredelijke angst dat Marokkaans-Nederlandse pubers allemaal agenten van de jihad zijn, en dat ze dromen van de sharia. Maar als het waar is dat deze jongeren zich massaal schuldig maken aan tasjesroof, dan is sharia wel het laatste wat ze willen. Het is lastig scooterrijden met een afgehakte hand.

De koppeling tussen de problemen op wijkniveau en de fundamentalistische islam, of erger nog: het terrorisme, is gevaarlijke onzin. Het roept angsten in mensen wakker die veel sterker zijn dan de basale gevoelens van ongemak vanwege veranderingen in de leefomgeving – de soort gevoelens waar Hans Janmaat nog aan appelleerde.

Deze valse koppeling is het echte resultaat van de eens zo bejubelde Fortuynrevolte. Het volk heeft niet de stem gekregen die zo lang ontbrak. Het heeft een nieuwe, haast religieuze “waarheid” voor de kiezen gekregen, geschraagd door valse wetenschappers als Hans Jansen en door vergezochte complottheorieën zoals Eurabia van Bat Ye’or, een soort Protokollen van de Wijzen van Mekka. De problemen die het volk tien jaar geleden had, zijn intussen alleen maar verhevigd.

Ook Wilders gaat ze niet oplossen. Hij kijkt wel link uit; het is een onuitputtelijke bron van PVV-stemmen die hij nodig heeft om in de VS, Israël, Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken, Canada en binnenkort wellicht ook Australië serieus genoeg te worden genomen om zijn wereldwijde anti-islamorganisatie op te kunnen zetten. Henk en Ingrid, hun wijk, hun nachtrust en de handtas van Henk’s moeder spelen daarbij helemaal geen rol.

Nederland blijft achter met probleemwijken en met een jonge generatie die niets anders gehoord heeft dan hoe vreselijk gevaarlijk hun klasgenootjes wel niet zijn. Hoe gaan we dat weer rechtzetten? Dat zijn de puinhopen van tien jaar Pim. At your service.

 1. 6

  @5
  Hoe voorspelbaar. Ik ben natuurlijk neo-nazi. Sorry even vergeten.

  Ondertussen zijn er sinds 2001 radicale imams als ongewenst uitgezet en hebben andere imams de toon gematigd, waaronder zelfs tongkanker-idioot Fawaz. Fortuyn en Van Gogh waren nu eenmaal niet zo van de generalisatie.

 2. 7

  Goed beeld van de stand van zaken, hoewel ik me aan afvraag of je conclusies juist zijn. Een jonge generatie die niets anders gehoord heeft dan hoe vreselijk gevaarlijk hun klasgenootjes zijn…
  Ik denk dat de jonge generatie, zeker in een stad als Rotterdam, het veel genuanceerder ziet. In de eerste plaats omdat ze dagelijks met elkaar te maken hebben, samen leren, sporten, lief en leed delen. Ook omdat de kinderen van Henk en Ingrid daar al geruime tijd flink in de minderheid zijn. Veel kinderen zijn van Ingrid en Hassan, of van Harm en Soraya. Het probleem verdwijnt dan langzaamaan vanzelf. Geert Wilders is een figuur van voorbijgaande aard. Dat proces versnellen levert weinig winst op en is onnodig, als we ons het hoofd maar niet op hol laten brengen met rare wij/zij tegenstellingen (islam vs nederland, zwart vs wit. links vs rechts, henk&ingrid vs cosmopolieten.) Wilders groeit bij de gratie van contrast.

 3. 8

  Goed begin, eind is minder. Het valt met de klasgenootjes die denken dat elke moslim een terrorist-in-de-dop is hard mee heb ik het idee. Dat problemen op wijkniveau weinig te maken hebben met religieus fundamentalisme ben ik ’t mee eens, echter religie speelt uiteraard wel degelijk een rol in het spanningsveld in een ‘probleemwijk’.

 4. 10

  Over het algemeen een goed stuk, maar ik vind wel dat er een paar belangrijke verschillen zijn tussen Fortuyn en Wilders. De laatste raaskalt en manipuleert het publieke debat. De eerste was oprecht boos, heeft het voor elkaar gekregen dat ik (als relatief progressief) niet automatisch door een verkalkte politieke elite als racist werd bestempeld als ik overlast meldde van Marokkaanse jochies en de houding van hun vaders in de wijk en andere uitingen van de vastgelopen integratie. Fortuyn heeft ook helder gemaakt dat de problemen moesten worden opgelost door een stop op ongelimiteerde immigratie maar vooral ook dat de problemen samen met onze allochtonen moesten worden opgelost. En tenslotte luisterde hij wel naar kritiek en beantwoordde hij die. Allemaal zaken waar ik de gifmenger Wilders nog niet op heb kunnen betrappen.

  Vooral de onbeperkte instroom is aangepakt. Maar wat blijft is het totale onvermogen van politie om wat te doen aan misdaad en onleefbaarheid. Oplossingspercentages van 10-20% worden heel normaal gevonden waarbij het doen van aangifte wordt ontmoedigt. Ik had gehoopt dat een rechts kabinet dat tenminste zou aanpakken, maar zoals Edge terecht stelt, het lijkt er niet op. Zonde, tien jaar na Fortuyn dat we zo weinig zijn opgeschoten.

  Gelukkig gaat de integratie onverminderd door. Was het niet een parlementaire commissie notabene onder leiding van de VVD-er Stef Blok die een paar jaar geleden concludeerde dat objectief gezien integratie snel en goed gaat? We hebben doorpakkers nodig in de politiek maar ook een andere, meer menselijke toon in het debat. Pas dan zullen de problemen die door Fortuyn voor het eerst gemeengoed zijn geworden in het politieke discours echt kunnen worden aangepakt.

 5. 11

  “Fortuyn bepleitte dan ook een immigratiestop, net als Wilders later ook zou doen. Dit is mijns inziens de belangrijkste reden voor hun succes en er valt wel degelijk iets voor te zeggen, bekeken vanuit het standpunt van de bewoner van een achterstandswijk.

  Alweer een die in het enorme frame trapt van Wilders: “De massa immigratie uit moslimlanden”.
  Het blijft verbazingwekkend dat (bijna) niemand in dit land zich de moeite getroost om nu eens achter de waarheid aan te gaan.
  Dat is het grootste succes van Wilders.

 6. 12

  @9; “Puinhopen terwijl iemand meer dan 90% van het tijdsstuk dood is?”

  Mozes, Jezus en Mohammed zijn meer dan 99% van het lijnstuk waarop ze – over het graf heen – invloed uitoefenen dood. Dus het argument hierboven is niet zo sterk.

 7. 13

  @11 – Inderdaad, de constante herhaling van dezelfde kreten door A3NSB is veel effectiever dan jouw statistiekjes. Verbaastje dat?

 8. 14

  @Vandyke (11), misschien heb ik het niet goed gelezen, maar in dit geval ging het niet over massa immigratie, de frame waar je terecht tegen ageert. 10-15 jaar geleden was er in mijn omgeving zichtbaar sprake van een toestroom van familieleden uit met name Marokko en Turkije die de taal niet spraken en merendeels een no-start hadden in de Nederlandse maatschappij, en die de mensen die hier al woonden ook niet verder hielpen bij hun integratie. Dat daar iets aan gedaan is is in mijn ogen winst geweest, maar heeft niet veel van doen met de frame massa immigratie. Ik laat me graag van mijn ongelijk overtuigen…

 9. 15

  Goed stuk, eindelijk een voorzichtige poging van (mainstream?) links om de problemen te benaderen en te benoemen.
  Is er dan toch iets goeds voortgekomen uit Fortuyns erfenis?
  Uit het stuk zelf concludeer ik dat het met hetzelfde gemak ook de puinhopen van 10 jaar links getiteld had kunnen worden.

  Henk&Ingrid zijn er immers maar klaar mee. Door links werden ze als racist weggezet wanneer ze op milde wijze tegen hun vaak onvrijwillige migratie uit de achterstandswijken protesteerden.
  Iedereen de Marokkaanse gemeenschap incluis (behalve links) zag waar het probleem lag. Maar op een voorzichtig protest als “ja ome pvda, ze hebben weliswaar een kleurtje maar ze zijn echt niet lievvv” werd reactionair gereageerd met reclamecampagnes als “Go West maak plaats voor anderen” (echt gebeurd).
  Met andere woorden; U als autochtone nederlander vertrekt maar als Nederland als migratieland u niet bevalt.
  En toen kwam Fortuyn en die gebruikte dezelfde bewoordingen maar dan
  tegen de migranten (lees Marokkanen) die zich niet aan wilden passen.
  Hij overgoot dit met een antie Islam sausje.
  De peilingen spraken voor zich.
  Een aantal jaren doden en aanslagen later profileerde Wilders zich met vaak onbeschofte bewoordingen tegen de migranten/migratie.
  En weer spraken de peilingen voor zich.
  De onderkant van de PvdA leden nam een deel van de harde retoriek tegen met name de Marokkaanse overlastgevers over. Een retoriek waar eerder fel
  op werd gereageerd en in de fascistische hoek werd gedrukt door de Pvda top.
  En nu zijn we dan een laffe aanslag in Oslo later belandt op een punt waar een stuk als dit tien jaar geleden door links weggehoond zou zijn
  nu met open armen wordt ontvangen.
  Ik ben bang dat er een destructief vliegwiel in werking is gezet wat voorlopig niet te stoppen valt.
  Maarrrr… om daar Fortuyn alleen de schuld van te geven getuigt niet alleen van een vreselijk gebrek aan zelfreflectie het is bovendien gevaarlijk.

 10. 16

  @13 Ik zou er niet meer verbaasd over moeten zijn.

  @14 #0 heeft het toch echt in de tegenwoordige tijd: er valt wat over te zeggen.
  Zijn argumenten dat wat Wilders aandraagt geen enkele oplossing biedt, geldt ook voor het stoppen van de ‘massa-immigratie’.

 11. 17

  Als Zuilenees deel ik de conclusie ¨Nederland blijft achter met probleemwijken¨ niet. Is dat zo? In vergelijking waarmee?

  Ik woon 8 jaar in Zuilen, mijn vader is er geboren. De leefbaarheid is enorm verbeterd. Vroeger woonden er (allemaal ´import´ uit Groningen en Drente) arbeiders in overvolle, vieze en gehorige huisjes. De huizen zijn opgeknapt, de buurt is nu een mix.

  Als ik Zuilen vergelijk met een doorsnee Europese buitenlandse wijk is het een middenklassebuurt waar niet al te veel schokkends gebeurt. In Zuilen wonen journalisten, ambtenaren en medewerkers van de Universiteit. En werklozen, arbeiders en schoonmakers. Daarnaast zijn er wat straten met straatschoffies op de hoek. In de ene straat Hollandse- en in de andere straat vooral Marokkaanse schoffies. Tja, het is nu eenmaal niet Amsterdam Oud-Zuid…

  Populistisch rechts suggereert niet alleen een link tussen islam en ordeproblemen. Het suggereert ook dat er straatterreur bestaat of wijken waar ´de politie zich niet laat zien´. Bangmakerij van hun achterban. Die achterban zit nauwelijks in de volkswijken , maar in Almere, Nieuwegein of Zoetermeer. Ik bagitaliseer niets, maar Nederland kent helemaal geen ghetto´s.

  Ga er eens kijken zou ik zeggen. Bezoek het theater http://www.vorstelijkcomplex.nl, wandel langs de Vecht of koop een ijsje bij ijssalon Roma.

 12. 18

  Mooi stuk, maar je vergeet wel een paar dingen:

  1: Fortuyn deed zijn uitspraken over de islam als reactie op uitspraken van imams over homo’s. En hij zei daar ook -even vrij geciteerd – bij: “als zij het recht hebben om zich te beroepen op hun religie, dan mag ik me toch ook op mijn vrijheid van meningsuiting beroepen”, waarmee hij het belangrijke punt van wederkerigheid aankaartte, iets waar Wilders schijt aan heeft.

  2: Daarnaats vergeet je even dat er een gat van ruim twee jaar tussen moord op Fortuyn en de exit van Wilders uit de VVD zit. Een direct lijntje is moeilijk te trekken.

  3: En in het algemeen: voor Fortuyn waren moslims *een* issue, voor Wilders is het dé issue.

  Je stelt het zelf ook al: Fortuyn stak zijn nek uit door tegen de stroom in te roeien en een belangrijk punt (10jaar geleden) te agenderen. Wilders wakkert zijn tsunami van stront uit de onderbuik alleen maar harder aan in een zichzelf zelfversterkende loop tussen hemzelf, de media en een deel van het electoraat wat niet weet wat ze wél wil, maar alleen maar wat ze niet wil.

  Dollar, Euro, klimaat; hebben we inmiddels niet wat anders aan ons hoofd?

 13. 20

  Uiteraard hebben cda tot en met sp hierin totaal geen verantwoordelijkheid… Jesus wat een kut-stuk. Weer lekker het eigen (luchtfieters) stoepje schoonvegen. Ga zo door, dan hebben we misschien over een aantal jaren hier burgeroorlog.

 14. 21

  @ 17 Zuilenees – U bent zeker een tijdje uit Zuilen weggeweest? De problemen met allochtonen zijn er ook daar geweest, maar door grote investeringen in stadsherstel is daar, net als in Lombok, een zekere mate van gentrification tot stand gekomen. Maar gaat u een naar Kanaleneiland (lokaal bekend als Kameleneiland) en kijk eens of u dan nog steeds zo’n optimistisch verhaaltje kunt houden. Of kom eens naar Rotterdam Zuid.

  Het probleem van Nederland bestaat niet uit het optreden van Pim Fortuyn of Geert Wilders. Het probleem is bijvoorbeeld de voortdurende terreur van jonge Marokkanen in steden als Gouda, Culemborg, etc en de massale schooluitval van allochtonen en hun oververtegenwoordiging in de sociale zekerheid en het penitentiaire systeem. Wie die hele discussie overslaat en het probleem bij Pim Fortuyn laat beginnen, levert een belangrijke bijdrage aan het voortdurende succes van Geert Wilders. Hij zal u er niet voor bedanken maar heimelijk wrijft hij zich in de handen.

 15. 22

  @Zuilenees “Het suggereert ook dat er straatterreur bestaat of wijken waar ´de politie zich niet laat zien´. Bangmakerij van hun achterban.”

  Vaker is er geen politieman op een plek dan dat er wel één is. Politie is niet altijd effectief.

  En wat bang zijn betreft. Ik zeg altijd Theo van Gogh (vzmh) was niet bang genoeg. Als ie banger was geweest had ie misschien wat vaker zijn mond gehouden en had ie nog geleefd.

 16. 23

  @8

  “… echter religie speelt uiteraard wel degelijk een rol in het spanningsveld in een ‘probleemwijk’…”

  Nee. De verklaringen voor problemen zijn sociaal-economisch. Moslims in de VS zijn rijker en beter opgeleid dan het gemiddelde in dat land. Wij in NL, in tegenstelling tot in de VS, hebben te maken met rurale en tribale bevolkingsgroepen met al hun eigenschappen (hoge mate van analfabetisme, achtergesteldheid van vrouwen, een sterk wantrouwen naar de buitenwereld, onervarenheid met autoriteit van de staat, enz. enz.)

  De grootste fout die is begaan in het zgn. ‘integratiedebat’ is dat we problemen cultureel en religieus zijn gaan ‘verklaren’, dat we in de koran en de hadith naar oorzaken zijn gaan zoeken in plaats van in het werk van sociologen. We zouden dezelfde problemen hebben in Nederland als we grote aantallen mensen uit het platteland van niet-islamitisch Afrika, India of Zuid-Amerika hadden gehaald.

 17. 24

  Als je kijkt naar enkele van de giga problemen waar deze samenleving voor staat: economie, financiën en de vergrijzing, zijn de problemen in de oude wijken klein bier.
  Wilders cs hebben geen enkele oplossing voor de echte problemen. Zij misleiden H&I met hun islam/migratieretoriek.

 18. 26

  @vandyke: Ik zeg: eerst het klein bier. En als dat klaar is dat mag men met het grote bier ( economie, financien, ..) beginnen.

 19. 28

  @3 – Dat is juist, maar dat wil niet zeggen dat religie geen rol speelt en ook niet dat religie geen rol zou spelen als andere groepen binnengehaald zouden zijn. Religie is niet de oorzaak, maar is wel een referentiepunt ter identificatie.

  Daarom juist creeert de PVV meer problemen dan ze oplost.

 20. 35

  @30 jos: LOL

  @vandyke: in 1940,1941 ging het ook goed met het grote bier. De economie in Nederland draaide namelijk als een trein.

  Dat er ook een bepaalde terreur was, mag de pret niet drukken.

 21. 37

  @29

  Stel dat het waar is, hoe wil je erop bezuinigen ? Het gaat hoofdzakelijk om mensen die hier al jaren, zo niet decennia wonen. Of heb je het zo opgevat dat we 7 miljard jaarlijks zouden besparen als we de grenzen zouden sluiten ?

  Hoe wil jij bezuinigen op mensen die hier al heel lang wonen ? Kom op met je stoere praat.

 22. 43

  @40: In de jaren 50 hadden we in Nederland een situatie dat bepaalde groepen meer perspectief zagen in het buitenland.

  We kunnen zo’n soort situatie weer creeeren. En waarbij we de emigratie als overheid faciliteren.

 23. 45

  @Vandyke, ik sta echt wat anders tegenover wat jij klein bier noemt. De schooluitval en de verstokte doorstroom naar de arbeidsmarkt treft allochtone Nederlanders buitensporig hard. Zeg dat we 5% NWA hebben (orde van grootte, maar wederom corrigeer me), en dat daarvan de helft hun potentie in onze maatschappij niet ontplooien of kunnen ontplooien dan praat je toch over aantallen die uitmaken voor de economie en welzijn van Nederland als geheel. Bovendien zijn het kleine aantallen “rotte appels” die de toon van het maatschappelijke debat, met “dank” aan onze pers, wel sterk mede bepalen. De impact is in mijn ogen dan veel groter dan klein bier.

 24. 47

  @43 – Krijg ik dan een oprotpremie met terugwerkende kracht?

  Laten we dat de PVV-premie noemen,
  tenslotte waren/zijn die de reden om de wijk te nemen.

 25. 51

  @46 – Hoe zo godwinnen?

  Het gaat helemaal niet om etnische zuiveringen.
  Het gaat om economische zuiveringen, toch?

  En niet met de trein, maar met het vliegtuig
  niet vrijwillig, maar wel zeer beschaafd.

 26. 52

  @47: Zover heb ik het niet uitgewerkt.

  @51: Vrijwilligheid is het beste. We moet ons land zo inrichten dat ze ergens anders meer perspectief zien.

  Net zoals onze emigranten-groepen in de jaren 50.

 27. 53

  @52 Ben bang dat je genuanceerde beschaafdheid niet op prijs wordt gesteld, want deze is voorbehouden aan links.
  Bloed willen ze zien.

 28. 54

  @52

  Wil je vast wat ideetjes?
  Maak discriminatie verplicht, in plaats van strafbaar. Voer een allochtonenbelasting in. Zet de rest van Nederland tegen ze op. Verbied vakantie naar thuislanden. Verbied geldverkeer met thuislanden.

  Een land zo inrichten dat mensen zo ongelukkig worden dat ze er liever niet wonen? Volgens mij is dat gewoon terreur. Klimaattereur.

 29. 55

  @52

  “We moet ons land zo inrichten dat ze ergens anders meer perspectief zien.”

  Wegpesten dus. Ik neem aan dat je niet bedoelt dat we Nederland als geheel naar de afgrond moeten helpen maar dat we selectief bepaalde groepen het leven zuur gaan maken zodat ze vertrekken.

  Marine Le Pen heeft een iets gezonder plan: ontwikkelingshulp opschroeven om het “daar” beter te maken.

 30. 57

  @55: Nederland moet niet naar de afgrond.

  Maar vrijheid van meningsuiting wordt wel ondergewardeerd in vergelijking met de altijd heilige economie (of groot bier zoals sommigen het noemen)

  Uiteindelijk is het doel dat Wilders met zijn praatjes zonder beveiliging over straat kan.

 31. 58

  @57

  Blablabla, nu gaat het over vrijheid van meningsuiting en zielige Geert opeens.

  Een land inrichten zodat sommigen meer perspectief elders gaan zien, wat bedoel je daarmee ? Dat is toch niks anders dan wegpesten ? Maak niet de vergelijking met Nederland in de jaren 50 dat stukken minder welvarend was dan nu.

 32. 59

  @38 Grondig verboden??? Door wie? Deze regering? Uiteraard vraagt de PVV nu niet meer om een onderzoek. Ze zijn dolblij met het geknoei van Nyfer. Een echt grondig onderzoek zou het verhaaltje zo doorprikken. Ik ben dus voor een grondig onderzoek.
  Lees dit artikel als je wilt weten waarom ik vind dat Nyfer er totaal naast zit.

 33. 60

  @jos: Ik denk dat als we gewild hadden dat we met speciale programma’s veel mensen in de jaren 50 geemigreerd zijn, hier hadden kunnen houden.

 34. 61

  @59

  In een beschaafd land berekenen we niet hoe economisch rendabel bevolkingsgroepen zijn. Is een Afghaan of Irakees die voor zijn leven is gevlucht en die nu van de staat geld krijgt een ‘verliespost’ ?

 35. 63

  @45 Ik zeg klein bier in verhouding tot de echt grote problemen waar deze regering niets aan doet.

  @45 Over de NWA, inderdaad achterstand maar veel minder dan wordt verondersteld. Ik heb op verschillende manieren uitgerekend hoe het zit met de achterstand in arbeidsparticipatie (X) en ook hoe het zit met de scholing (X)

  Dus nogmaals, achterstand, maar veel minder dramatisch als heel vaak wordt voorgesteld. (en wat overigens wel vaker wordt weersproken)

 36. 65

  @64

  Maar hoe zit het dan met de meerderheid van de niet-westerse allochtonen die wel iets bijdraagt aan Nederland ? Die wil je ook weghebben ? Moeten Afshin Ellian en Hafid Bouazza ook weg ? M.a.w., wat zijn je selectiecriteria ? Wie moeten we het leven zuur gaan maken ?

 37. 66

  @65: mensen zoals Afshin Ellian die scoren natuurlijk punten met hun islam-kritiek, die blijven natuurlijk hier.

  Islamofielen zullen zich echter meer thuis voelen in een land als Iran, waar hun Profeet (vzmh) niet beledigd wordt in het openbaar.

 38. 67

  @59 Dank je voor de link. Blijft nog wel het €200 miljard totaalcijfer of daaromtrent, want daar wordt wellicht niet, of minder geëxtrapoleerd.
  Laat dat onderzoek maar komen. Ik heb niet zo’n angst voor de feiten als sommigen hier. Mocht daar uitkomen dat het immigratiebeleid een goudmijn is, prima. Er zijn immers genoeg andere gronden om het af te wijzen. En dat mag best wat kosten.

 39. 68

  @63, Jeutje Vandyke, op grond van jouw cijfers (waarvoor dank) begrijp ik in ieder geval je kwalificatie “klein bier”. Wat zonde dat er niet meer aandacht voor is.

 40. 69

  @65

  Ok, dus de niet-westerse allochtoon die scheldt mag blijven.

  Maar we hebben het over de Turk of Marokkaan die gewoon een normaal leven wil leiden, een baantje heeft, belasting afstaat, niemand wat aandoet en als hij/zij religieus is dat als zijn/haar privé-aangelegenheid beschouwt. De overgrote meerderheid dus. Wat gaan we daarmee doen ?

 41. 70

  @67

  “Mocht daar uitkomen dat het immigratiebeleid een goudmijn is, prima. Er zijn immers genoeg andere gronden om het af te wijzen.”

  Hahahaha ! Hoe dan ook, het is slecht. Geweldig ben je.

 42. 71

  @67 Welk 200 miljard totaal cijfer?
  Dat de immigratie van de vorige eeuw ons geld heeft gekost dat wil ik best geloven. Is dat 200 miljard?

  Behaalde resultaten in het verleden geven geen garantie voor voor het heden. Het is onzin om te roepen dat de huidige immigratie ons geld kost op grond van een profiel van een immigrant uit de vorige eeuw. Dat het gewoon geaccepteerd wordt dat soort onzin is zeer zorgelijk voor de staat waarin dit land verkeerd.

  Het is ook te idioot om groepen mensen bij elkaar te tellen: een asielzoeker kost ons 100.000, een kenniswerker levert ons in een jaar 50.000 op. Het saldo is negatief dus de kenniswerker kost ons ook geld. Zo rekent Nyfer wel en zo komen we tot een zotte politiek.

 43. 72

  @71

  “Het is ook te idioot om groepen mensen bij elkaar te tellen”

  Dat is de essentie van rechts-xenofobe praat: de boel reduceren tot één anonieme massa. Een anonieme massa kun je makkelijker wegbezuinigen, het land uitzetten of nog erger.

 44. 73

  43.alt. johan | 6 August 2011 | 13:31
  @40: In de jaren 50 hadden we in Nederland een situatie dat bepaalde groepen meer perspectief zagen in het buitenland.

  We kunnen zo’n soort situatie weer creeeren. En waarbij we de emigratie als overheid faciliteren.

  yes, we creeeren een na oorlogs-nederland, we gaan bewust de economie slopen alleen maar om de kleurlingen weg te krijgen?

  vind je het gek dat mensen denken dat PVV-ers dom zijn.

 45. 74

  @69: of zo’n normale Turk/Marrokaan mag blijven?

  Ik denk niet dat zo’n geval het eerste is waar je je op moet richten.

  Types met een strafblad krijgen ‘voorrang’ zou ik zeggen.

 46. 78

  Fortuyn, woonde op loopafstand van een achterstandwijk. Althans dat hele stadsgebied onder het G.W.Burgerplein is deel geweest van allerlei problemen. Zo ontzettend ver van zijn bed was het dus letterlijk niet.

 47. 80

  populisme is niet het echte probleem, dom populisme wel.
  Net als domme bestuurlijke keuzes.

  Wat fout is aan de rechtse populistische retoriek is het totale en schandalige gebrek aan empathie met wat er echt in de samenleving aan de hand is.

  In hun rechts populistische domheid zakken deze politici weer af naar het niveau van de troep hooligans, die als egoisten alleen voor het eigen kleine kluppie opkomen en de rest in elkaar hakken.

  http://www.youtube.com/watch?v=l7AWnfFRc7g

 48. 82

  Zojuist gelezen in het NRC in een artikel over wat Breivik met de PVV te maken heeft en wat PVV’ers daarvan vinden:

  “Die Noor was mentaal gestoord”, zegt Patrick. “En hij heeft duidelijk de ideeën van Wilders niet begrepen. Anders schiet je niet op blanken.”

 49. 84

  @73: PVV stemmers zijn gewoon minder materialistisch dan PvdA stemmers.

  hahahahahahahhahahahahah!!!!!

  je bedoelt hebben minder geld?

  @77: is gewoon het zelfde onderwerp hoor.
  maar vooruit, moslims dan.

  enne hondjepoep? briljant!!

 50. 86

  Goed idee. Iedereen die meer kost dan opbrengt het land uit. Ik schat dat we dan zo’n 10-20% van de Nederlanders overhouden. En dan kan de belasting natuurlijk ook omlaag, wat er weer toe zal leiden dat sommigen meer kosten dan opbrengen en die sturen we dan ook weg.

  Ad infinitum.

 51. 87

  @84: Lees @35 nog eens. Economie is niet heilig. Vrijheid is onbetaalbaar.

  En uiteindelijk zal de PVV aanpak leiden tot een betere economie, daar ben ik van overtuigd.

 52. 90

  @86 Nee, dan liever iedereen die niets bijdraagt binnenlaten. Dan moeten de belastingen omhoog, wat er toe leidt dat zij die wel bijdragen vertrekken.

  Oeps, zit ik me daar toch het beleid van de afgelopen 40 jaar te beschrijven.

 53. 93

  @87

  “Economie is niet heilig. Vrijheid is onbetaalbaar.”

  Oppervlakkige onzin. Jij wilt echt wel liever in welvaart leven in een dictatuur dan van minder dan $1 per dag in een vrij land.

 54. 95

  @90

  Ah, zo zit het dus. Belastingen zijn omhoog gegaan omdat niet-rendabelen binnengelaten zijn.

  Wie heeft vandaag die ene hersencel van de PVV in gebruik ?

 55. 96

  @89 Ik begrijp je prima. Je mag dat onderzoek zelf gaan opzoeken. Ik ga ervan uit dat Elsevier een naam hoog te houden heeft en die cijfers niet uit de lucht plukt. Daarentegen is éne ‘vandyke’ een mij tot nu toe onbekende grootheid.
  Dus ik zou zeggen, weerleg het, of kom met een eigen berekening waar niemand omheen kan, or forever hold your peace.

  Maar ik ga nu even het gras maaien, want de kabouters doen het niet voor me. Carry on.

 56. 97

  @95, om te kunnen haattwitteren heb je toch echt wel drie hersencellen nodig! Oh, vandaar dat het de laatste dagen zo stil is met de PVVtweets, er zijn er twee op vakantie. Even kijken, Alanya misschien?

 57. 100

  @96 Kijk dat bedoel ik nu. Dat onderzoek is er helemaal niet. Er is alleen maar een videootje waarin iemand beweert dat hij onderzoek heeft gedaan. Verder niets. Of Elsevier nu wel of niet betrouwbaar is doet er niet toe (ik heb er wel mijn mening over), echter als iemand zegt dat hij een onderzoek heeft gedaan dan wil ik graag dat onderzoek zien.
  Geloven doen we in de kerk.

  Ik ben inderdaad niemand, maar in mijn stukken kan je wel precies nagaan waar ik mijn bronnen vandaan haal. Mijn cijfers zijn dus na te gaan. Als ze niet kloppen dan hoor ik dat graag.

 58. 101

  @99:nee, hoor 3 minuten max.Het schoot me eigenlijk zo te binnen.

  ga eens grasmaaien dan!! en doe de rest van de straat ook even.

 59. 102

  @93: Economie is inderdaad belangrijk, want er is ook nog zoiets als economische vrijheid.

  Voor mij is vrijheid het belangrijkst. Hetgene waar het allemaal mee begint.

 60. 106

  Ergens nuft een reaguurder wie die ene Vandyke nou wel helemaal niet is. Zeg, om op Sargasso te kunnen reaguren moet je wel een soort van basiskennis hebben hoor. Flip van Dyke is de Minister van Sociale en andere Binnenlandse Zaken in het Kabinet Goud I.

 61. 108

  @11,22,59
  1. ‘De afgelopen vijftien jaar heeft Nederland ruwweg evenveel immigranten geabsorbeerd als in de twee eeuwen vanaf de Slag bij Nieuwpoort tot de Franse tijd.’

  Dit is wat in een CPB-rapport 2003 staat, dit is wat ik – en andere Nederlanders – in 2011 de Nederlandse Massa Immigratie = NMI noemen. Het begrip NMI heeft betrekking zowel op een toestand als op een proces.

  Er is ook Britse -, een Spaanse – en ga zo maar door Massa Immigratie, wat ook iets zegt.

  Het massale aan de NMI is zowel haar getalsmatige omvang als haar ethnisch-religieuse heterogene samenstelling: Oeigoeren, Chaldeeën, Indianen, Islamieten. Voodisten, noem maar op, ze zijn er.

  Behalve door massaliteit onderscheidt de NMI zich ook nog van andere, normale immigratie door het overkoepelend element dat haar immigranten bindt: hun niet-Westerse, soms anti-Westerse achtergrond. Dit geeft behalve fonetische – ook nog eens semantische verschillen / geschillen.

  ad c. 11
  Mag je nu spreken van: “De massa immigratie uit moslimlanden’. Ja dat mag. Dit is de NMI naar zijn bedenkelijkst aspect genoemd. Het is normaal dat naar een (complex) geheel met zijn voornaamste aspect wordt verwezen. Zo staat bij ons de belangrijks provincie Holland vaak voor Nederland.

  ad c. 22
  ‘Als je kijkt naar enkele van de giga problemen waar deze samenleving voor staat: economie, financiën en de vergrijzing, zijn de problemen in de oude wijken klein bier.

  Even wat makro-begrippen de lucht in slingeren en je ziet die oude wijken nog maar nauwelijks. Tuur in het heelal en ze bestaan zelfs helemaal meer.

  En dan nog, alsof die oude wijken en wat ze symboliseren niets met de problematieken van economie en vergrijzing te maken hebben.

  Nu wil ik best geloven dat je veel van economie en financiën weet, maar heb je ook verstand van giga-economie en van giga-financiën?

  Gezien de huidige financiële crisis hebben zelfs de grote, erkende economen dat niet. En is het dan niet potsierlijk om met de makro economie en de rest aan te komen aanzetten?

  Ik neem daarom voorlopig de waarheid aan, i.e.: dat je met giga concepten zwaait om daar achter de kwalijke zaak van de NMI te verbergen. Dat doe je zo hardnekkig dat het bij mij de indruk wekt dat je in dienst staat van een ideologie staat, er op uit om het MMI begrip uit het collectieve Nederlandse geheugen te wissen.

  c. 59
  ‘met het geknoei van Nyfer’

  Nyfer wijkt niet bizar af van CBS cijfers uit 2003. Lakeman zo doodgezwegen is ook goed, en zeker betrouwbaar. Sommige particulieren hebben ook berekeningen genaamd en dit alles en die allen bij elkaar maakt het citaat boven in eerste instantie onwaar.

 62. 110

  helemaal mee eens, mag allemaal best eens goed onder de loep genomen worden, die ouwe relnicht en zn erfenis. Maar dat van die ‘ achterlijke cultuur’ blijft staan voor mij!! Dat is het echt, achterlijk. Volgens de mores van deze website zou ik nu moeten zeggen dat ik nog wel meer achterlijk vind dan de islam, maar laten we afspreken dat je dat niet hoeft te melden.Dat weten we wel. De Islamitische cultuur, waar je m tegenkomt, is echt achterlijk!

 63. 111

  @Hpax Een gemiddelde netto immigratie van mensen geboren in moslimlanden van 7.000. Als je dat massa-immigratie wilt noemen, dan vind ik dat best. Het zijn in iedere geval aantallen die vele, vele malen lager liggen dan wat de PVV roept en suggereert.

  Als je problemen in de wijken groter vindt dan onze financiële, economische en vergrijzingsproblemen, dan ga je ook maar je gang. Ik woon zelf ook in een oude wijk met de helft allochtonen. Als de problemen (inter)nationaal minder erg zijn dan in mijn buurt, dan mogen we heel blij zijn.

  Als je de moeite had genomen om het artikel #59 te lezen dan had je geweten dat de situatie totaal anders is nu dan in 2003 toen het CPB haar rapport publiceerde.

  Sommige particulieren hebben ook berekeningen gemaakt? Elsevier soms???

 64. 113

  Bij dit soort oeverloze discussies vraag ik me altijd af of degene die zo anti-islam, pro-Wilders etc zijn of ze nu echt geloven dat als we per decreet morgen alle Moslims het land uitzetten dat we dan overmorgen hier in een paradijs wonen zonder problemen? Ik vrees dat er dan nog steeds files zijn, nog steeds werkelozen zijn, nog steeds bijstand fraudeurs zijn, nog steeds klote zomers zijn, nog steeds alleen maar verwende autochtone Nederlanders zijn die niet weten hoe goed we het in dit land hebben zijn, er nog steeds politici ter linker en ter rechterzijde zijn die schijt hebben aan het klootjesvolk en alleen hun testesteron gedreven ambities najagen, er nog steeds kleine ondernemers zijn die kankeren dat de overheid alles fout doet en er te veel regeltjes zijn, er nog steeds grote multinationals zijn die massaal met de hulp van de fiscus belasting ontduiken, de zorg nog steeds duurder zal worden,de euro nog steeds onder druk zal blijven staan, het klimaat nog steeds hetzelfde zal blijven als altijd ongeacht wat wij met 7 miljard mensen ook doen /het klimaat warmer zal nog steeds warmer worden door het toedoen van 7 miljard mensen met alle gevolgen van dien, olie zal nog steeds ergens deze eeuw op zijn of zo extreem duur te exploteren zijn dat de energie kosten zullen blijven stijgen, er zullen nog steeds wijken zijn waar Arie en Wesley niet durven te lopen omdat ze anders de hockeystick van Evert-jan en Sophie in hun nek krijgen, er zullen nog steeds wijken zijn waar Jan Diederik met zijn 3d pak niet in zal durvenkomen omdat Hans en Arie hem anders hardhandig zijn designerbril zullen omvouwen,voetballen rellen zullen blijven bestaan zolang niet alle clubs altijd kunen winne en allemaal kampioen worden, de pensioenfondsen zullen bij iedere daling van aandelen in de stress schieten en als de andelen weer stijgen doen we weer alsof de overbetaalde commisarissen van die fondsen hun geld verdiend hebben door het gevaar af te wenden, nog steeds zullen vrouwen verhandeld worden en misbrukt worden op de wallen, nog steeds zullen pedofielen zich vergrijpen aan kinderen en zullen buurten op tilt slaan als ze er achter komen dat er een pedoseksueel in hun buurt woont, nog steeds zullen er pubers zijn die zich klem blowen ondanks steeds minder coffeeshops en nog steeds zullen er jongeren zich in coma zuipen in zuipketen, nog steeds zullen we blijven geloven dat we gelukkig worden door meer keuzes aan luxe artikellen en gadgets a la merkkleding, hippe horloges en zonnebrillen, Ipads, Iphones en alle andere Ijunk, Audis en Alfa etc die door onderbetaalde en overurende makende kinderen in Azie worden gemaakt. Dus nogmaals de vraag: welk probleem lossen we op door de moslims het land uit te zetten?

 65. 114

  @108 Je hebt eerder die passage uit het CPB rapport aangehaald (waarin je verwijst naar twee eeuwen immigratie van de 16de tot de 18de eeuw) en ik en anderen hebben eerder jouw schaamteloze gebruik ervan neergesabeld. Het zou je sieren als je daar lering uit trekt.

 66. 116

  @113: daarna moeten de linksen natuurlijk het land uit. Want dat zijn ‘landverraders’. Net zolang tot je een land over hebt wat net zo achterlijk is als ’t zuiden van de VS.

 67. 117

  Marc W | 6 August 2011 | 21:27
  Dus nogmaals de vraag: welk probleem lossen we op door de moslims het land uit te zetten?

  ik wilde eerst schrijven dat we dan van het gezeik van de islam-haters afzijn, maar die vinden dan wel een nieuwe doelgroep die ze weg willen hebben. negers, hindoes ,linksen

 68. 118

  @113 Marc W:“…. uitzetten dat we dan overmorgen hier in een paradijs wonen zonder problemen?”

  Nee, natuurlijk niet!

  Misschien missen we ze dan en halen we een paar terug.

  Wat wij niet doen is zeggen dat er toch niks te doen is aan multi-culti problemen in ons land.

  Wat je nodig hebt is de wil om dingen aan te pakken en je niet te laten afschrikken door politiek correcte dogma’s.

 69. 119

  @108: hoe komt het toch dat populisme zo vaak terugblikt naar en vergelijkt met de goede oude tijd waarin de mensen van honger om konden komen, veel kinderen kort na de geboorte stierven en waar de enige genezing voor de meeste ziekte bestond uit bidden en hopen? Ja, ik bedoel die VOC-tijd van de 17e eeuw waarin de gemiddelde levensverwachting van een man 25 jaar was; of de periode tussen 1750 tot 1850 waarin het land getroffen werd door diverse epidemieën als veepest en de economie in elkaar stortte (even uit mijn hoofd was de helft van de Amsterdamse bevolking in 1850 aangewezen op de bijstand). In die periode nam de bevolking zelfs af. Dus zo’n vergelijking van het CPB slaat nergens op.

 70. 120

  Wat je nodig hebt is de wil om dingen aan te pakken en je niet te laten afschrikken door politiek correcte dogma’s.

  En wat voor ‘politiek correcte dogma’s’ zijn d’r dan zo allemaal? Wat zijn dan de dingen die je zou willen doen maar niet kan doen, vanwege die ‘politiek correcte dogma’s’? Knieschotjes?

 71. 121

  uhuh, dat bedoel ik, er blijft genoeg over om die achterlijkheid te relativeren, bijv. in amerika zijn ze ook zo, of vroeger waren wij ook zo, maar dat onderstreept toch alleen de achterlijkheid van de Islam. (‘de’ Islam bestaat niet inderdaad, gaap) En zo erg is dat toch niet? Er valt ook weer een hoop te verbeteren! Zo is ons financieel stelsel ook wat gedateerd, ons zelfinzicht bedroevend, onze kinderen vervelend. Sjezus, wat is daar erg aan?

 72. 122

  @121 nou, dan even mezelf corrigeren: achtergebleven zou ik zeggen. Achterlijk klinkt erg definitief, omdat we dat meestal voor handicaps gebruiken.

 73. 124

  @118:Wat wij niet doen is zeggen dat er toch niks te doen is aan multi-culti problemen in ons land.

  Wat je nodig hebt is de wil om dingen aan te pakken en je niet te laten afschrikken door politiek correcte dogma’s.

  velen hier in nederland zien het multi-culti zijn niet als een probleem dat op de door jouw voorgestelde manieren opgelost dient te worden.(deportatie van alle moslims).

  met dat niet afschrikken door die politiek correcte dogma’s bedoel je natuurlijk dat je lekker racistisch wil zijn en wil oordelen op afkomst.
  dat zijn geen politiek correcte dogma’s, maar algemene waarden die in moderne westerse samenleving thuishoren.

 74. 127

  @dunne schijt vlek: wij hebben de nazi’s niet het land uitgezet,dat hebben de geallieerden gedaan.maar ik snap wel wat je bedoelt je wil de islam met nazi’s vergelijken.maar je vertoond zelf meer overeenkomst met de Nazi’s dan welke gemiddelde moslim dan ook .

 75. 129

  @dunne schijt vlek – Wat is dat voor nick? Kan er niet gemodereerd worden op de nicks? Zulke nicks mogen gewoon meedoen vind ik, maar wel je nick veranderen. En anders het land uit!

 76. 131

  @119
  Je hebt het niet begrepen; van mij niet en van het CPB niet. Het ging om absorptie van grote aantallen mensen in langere of kortere spanne tijds. Het gaat nu te veel, te vlot, en het had demografisch en ecologisch helemaal niet meer gemogen. Een extra probleem is de Islam.
  Neem svp. kennis van de afscheidsrede van Prof. den Hartog (mikro-econoom A’dam).

  De ‘goede tijd is hier en nu’. Die had ik graag behouden willen zien, en uitbreiden; en dat is ongeveer alles.

 77. 134

  @ 113
  ‘Dus nogmaals de vraag: welk probleem lossen we op door de moslims het land uit te zetten?’

  Je snapt het niet. Wij gaan ze er niet uitzetten, zij ons!

  Lees wat meer over de geschiedenis van de Islam. Sla India niet over.

 78. 138

  ik kan er twee vinden die jij genoemd hebt: wereldwijde anti-moslimorganisatie. mmm, lijkt me dat die er al is. Maar waarschijnlijk bedoel je uitzetten? Wordt dat niet een beetje moeilijk? Wie precies gaan we uitzetten dan?

 79. 139

  Nou goed jij gaat mij geen antwoord geven. Dan probeer ik het zelf maar: uitzetten kan ik me nix bij voorstellen. Dat gaat niet lukken zonder in willekeur en grootschalig onrecht te vervallen. Waar ik wel in geloof is enige repressie: heel strakke regels, die wel aan overweging onderworpen blijven. Met als achtergrond de idealen die wij als samenleving hebben, nl. respect voor het individu, de kracht van scholing, de eigen broek ophouden, veel van de humanistische idealen – grootheidswaan, een ander de zin opdringen, humorloosheid, geweld, hufterigheid, etc. worden flink van repliek gediend.

 80. 141

  @133: you wish…

  @134:
  denk je werkelijk dat moslims die hier leven hier een kalifaat willen oprichten ( op sommige malloten na) en ons eruit gooien. denk je nou echt dat mensen die hier in vrijheid leven en opgroeien ,van NL een land willen maken als iran of syrie. die landen zijn niet voor niets dictaturen, dat is nodig om de bevolking (moslims) in toom te houden.

  net als jullie vind ik de westerse wereld superieur aan de dictaturen in het middenoosten.en dat vindt de gemiddelde moslim ook.
  maar geloof dan ook zelf in de kracht van onze normen en waarden, in de kracht van onze vrijheid!!!

  daarom zie ik in de PVV, net zo’n gevaar als in islamitische fundamentalisten. die willen beide de vrijheid die we hier hebben vernietigen.

 81. 144

  134

  Jij denkt de toekomst te kunnen voorspellen uit een zgn. terugkerende, eeuwige trend in de geschiedenis ?

  Onzin natuurlijk maar als dat waar zou zijn dan lijken de moslims er slecht vanaf te gaan komen … als we kijken naar hoe Europa door de eeuwen heen met religieuze minderheden is omgegaan (16e-eeuws Spanje, tsaristisch Rusland, 20e-eeuws Duitsland …). Dan zou jij je moeten afvragen of je nu aan de goede kant van de geschiedenis staat of aan de dark side.

 82. 145

  … een goede stimuleringsregeling om te remigreren zou een goed idee kunnen zijn. Daar kun je misschien mee bezuinigen. Maar uitzetten is echt geen optie. Met zulke maatregelen werkt een land zich in de nesten.

 83. 147

  143

  Bel even met Tripoli of Damascus, die hebben vast wel ’n heel goed betaald baantje voor je waarin je je helemaal kunt uitleven.

 84. 149

  @143 “die landen zijn niet voor niets dictaturen, dat is nodig om de bevolking (moslims) in toom te houden.”

  Exact.

  jij snapt t echt niet hè?

 85. 150

  die landen zijn dictaturen (in dit geval islamitische) om de wil van mensen (in dit geval moslims)om in vrijheid te leven te kunnen onderdrukken, want dit tast hun machtspositie aan.maakt niet uit wat voor sticker je er op plakt (islam, kapitalisme, communisme, fascisme etc.)

  strijden tegen dictaturen: prima. strijden tegen mensen: nooit

 86. 151

  @ 150 ik hoop dat je gelijk hebt. De tijd zal het leren. De eerste signalen van de arabische lente lijken meer op een wil van de mensen om in vrijheid de Islam te bedrijven,en daarbij de vrijheid van de ander te beknotten.

 87. 152

  @150 Zodra ze in Egypte, Tunesië, Lybië en Syrië een bloeiende liberale, representatieve democratie hebben, waar universele mensenrechten zijn gewaarborgd en minderheden niet worden onderdrukt, moet je me even waarschuwen.
  Want kennelijk is dat de wil van de moslims daar.

 88. 154

  151

  Die conclusie trek als je het nieuws op vooringenomen wijze volgt en gelooft in de propaganda van Asad en Gaddhafi (“ik of de chaos”). Het is veel te vroeg om wat dan ook te zeggen over dit ingewikkelde proces dat nog decennia gaat duren.

 89. 157

  Komen moslims nou naar Nederland omdat het daar zoveel beter is? Of om het te bezetten en er dezelfde puinhoop te creeren als in hun thuisland?

  Als ze net zo dom zijn als PVV-ers, denken ze natuurlijk dat tegelijk zowel het een als het ander mogelijk is.