De mislukte coup van Agnes Jongerius

Agnes Jongerius (Foto: FNV/Public domain)

Ik weet niet of het zo bedoeld was, maar ik vond, net als Bert Wagendorp, de manoeuvre van Agnes Jongerius met de PVV in aanleg briljant. De PVV is de laatste tijd bezig om haar tot nu toe eenzijdig nationalistische profiel op te tuigen met socialistische trekjes. Daarmee wordt een kiezerspotentieel aangesproken dat nu nog bij SP en PvdA zit.

Links had daar geen antwoord op. Behalve Jan Marijnissen, die niet voor niets een terugkeer overweegt, zijn er weinig mensen die nog de geloofwaardigheid bezitten om de potentiële PVV-kiezers ervan te overtuigen in het linkse kamp te blijven. Agnes Jongerius was er daar een van. Als vakbondsvoorvrouw had zij een goede strategische reden om met de PVV te gaan praten en zo Geert Wilders de pariastatus te ontnemen waar hij zoveel garen bij spint. Het heeft niet zo mogen zijn. De FNV-achterban schoot in een kramp en Agnes kwam op haar voornemen terug. Ze is nu bijgezet in het PvdA-mausoleum der draaikonten.

De PvdA is in de afgelopen twee dagen de lijsttrekker kwijtgeraakt die de partij bij de volgende verkiezingen op het nippertje nog had kunnen redden. Als de PVV in de volgende peiling weer een paar zeteltjes wint, mogen al die boze (ex-)FNV-leden zich afvragen wat hun bijdrage daaraan geweest is.

 1. 1

  Vind ik wel heel makkelijk. 17% van de FNV achterban schijnt PVV te stemmen dus zo gek was de move van Jongerius ook niet. Maar ze had het veel softer moeten spelen. Waarom keihard roepen dat je met Wilders gaat optrekken als je stiekem toch al aan dezelfde kant staat in dit vraagstuk?

  Een vakbond bestaat bij gratie van de achterban, dus dan moet je ook niet zeiken als die zich roeren. En wat de laatste zin betreft: misschien zet het ook wel veel vaksbondleden aan het denken…

 2. 2

  Om in Wilders-termen te spreken (Godwin-alert): ik vond de actie van Jongerius eerder te vergelijk met Chamberlain in de jaren 30 dan met een slimme strategische zet. ;-)

 3. 3

  De PVV is de laatste tijd bezig om haar tot nu toe eenzijdig nationalistische profiel op te tuigen met socialistische trekjes

  Dat is geen goede combinatie.

 4. 6

  13 oktober 2009
  Ontevreden FNV’ers richten eigen bond op
  Een groep ‘zeer ontevreden’ leden van FNV Bondgenoten werkt aan de oprichting van een nieuwe vakbond, die binnen enkele weken van start moet gaan. Initiatiefnemer Patrick Meeuwisse verwacht dat zich op korte termijn zeker 500 havenwerkers zullen aansluiten bij de bond, waarvoor overigens nog een naam bedacht moet worden.
  De ongeveer tien mensen groep werkt al enige tijd aan de plannen. De commotie rond de uitspraken van FNV-voorzitter Agnes Jongerius, dat ze desnoods bereid is om de handen ineen te slaan met PVV-leider Geert Wilders om de verhoging van de AOW-leeftijd tegen te houden, heeft ze in een stroomversnelling gebracht. Ook het mogelijk instemmen met het flexibiliseren van de AOW-leeftijd door FNV is de groep in het verkeerde keelgat geschoten.

  Maar volgens Meeuwisse zit de onvrede over de FNV veel dieper. ‘Dat gaat terug tot Museumplein-akkoord van 2004 en tot een reeks dossiers waarop de FNV het de afgelopen jaren heeft laten afweten, zoals het weggeven van de VUT en prepensioen, versoepeling van het ontslagrecht, herziening van het pensioenstelsel en als klap op de vuurpijl de AOW-kwestie.’

  Hij zegt zich niet alleen te willen richten op de bedrijfstakken waarin FNV Bondgenoten actief is. ‘Wij richten ons op iedereen die zich herkent in een bond die zich alleen bezig houdt met de drie traditionele vakbondsterreinen: individuele en collectieve dienstverlening en sociaal-maatschappelijke belangenbehartiging.’

  Meeuwisse is al sinds 2003 actief in FNV Bondgenoten, onder meer als voorzitter van de sectorraad Havens en de bedrijfsgroepsraad Vervoer. Verder was hij voorzitter van de ondernemingsraad van containerstuwadoor APM Terminals. Begin dit jaar deed hij een gooi naar de functie van bondssecretaris van Bondgenoten, maar de zittende secretaris Anja Jongbloed kreeg de voorkeur van de leden. ‘Maar ik kreeg toch bijna eenderde van de stemmen. Kennelijk is er een behoorlijke groep die vertrouwen in me heeft’, aldus Meeuwisse.

  Niek Stam, bestuurder FNV Bondgenoten/havens, reageert verrast op het initiatief. ‘Wij proberen ons zo goed mogelijk in te zetten voor onze leden en dan is het wel handig als iedereen erachter gaat staan. Anderzijds zijn we als FNV absoluut niet bang voor concurrentie. Als hij een landelijk werkende bond op wil zetten, wens ik hem veel succes. Daar komt wel wat bij kijken, hoor.’

  Rob Mackor

 5. 7

  ‘De PvdA is in de afgelopen twee dagen de lijsttrekker kwijtgeraakt die de partij bij de volgende verkiezingen op het nippertje nog had kunnen redden’.

  Komt deze opmerking van De Speld ?

 6. 8

  Overigens blijkt het grootste deel van het PVDA electoraat vooral te zijn overgestapt naar D’66. De enige die de PVDA nog kan redden is dus Alexander Pechtold. Hopelijk voor Mariëtte Hamer maakt hij nog wat slippertjes.

 7. 9

  Wat mij betreft moet Agnes opstappen,de hoofdredenen zijn: slechte en verkeerde volgorde van communiceren van AGNES.De aow kwestie is lastig maar op deze manier wordt alles zonder slag of stoot weggegeven.Het is nu aan de leden om op te staan en aan te geven wat er moet gebeuren, doen ze dit niet moeten ze ook niet klagen.