Daar is de stille meerderheid

COLUMN - En weer was er wat lawaai tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge. Wilde een kleine groep landgenoten laten horen hoe de opleving van de coronapandemie wél aangepakt zou moeten worden?

Jammer maar helaas. Natuurlijk, gezond leven, preventie, allemaal goed. Maar daar zijn de gezond levende mensen die nu in de ziekenhuizen belanden niet mee geholpen.

Zwijgende meerderheid verheft de stem?

Dan die andere groep mensen die we niet hoorden. Begint de zwijgede meerderheid zich nu eindelijk ook te roeren?

Zestig procent van de mensen steunt de invoering van een milde ‘lockdown’ nu de besmettingen een hoogtepunt hebben bereikt (EenVandaag Opiniepanel, 12 november). Ook de invoering van het 2G-model (alleen gevaccineerde of genezen mensen toegang tot bepaalde locaties) krijgt de steun van zes op de tien mensen.

En eerder gaf 72 procent van de gevaccineerden aan voorstander te zijn van specifieke maatregelen voor ongevaccineerden (EenVandaag Opiniepanel, 26 oktober).

Toen vonden al zes op de tien mensen (60 procent) dat het kabinet op de volgende persconferentie met een aanscherping van coronamaatregelen moet komen. Dat is nu dus gebeurd. Kijk en vergelijk.

De meeste voorstanders (76 procent) zijn er voor een dringender thuiswerkadvies, strengere controles op de coronapas (71 procent) en het herinvoeren van ‘de 1,5 meter’ (61 procent).

Zou EenVandaag de stille meerderheid nu ontdekt hebben? De grote groep mensen die het nu zat is dat de pandemie de wereld maar niet uit wil. En het zwalkende overheidsbeleid zat is. Die er genoeg van heeft dat een relatief kleine groep de eigen feestjes belangrijker vindt dan de volksgezondheid van allemaal.

Stille meerderheid ‘Mens van het Jaar’

Het is te hopen dat er echt een zwijgende meerderheid is die nu voor eventjes de stem verheft om een eind aan de corona-ellende te maken.

We zouden dit jaar kunnen afsluiten op de manier zoals we dat bijna twee jaar geleden, vlak voor de pandemie, ook deden: de stille meerderheid benoemen tot de ‘Mens van het Jaar’. “De gematigde Nederlander. De genuanceerde Nederlander. De nuchtere Nederlander die roeptoeters laat blèren en gewoon doet wat gedaan moet worden.”

Naïef optimistisch? Ik vrees van wel. Een zoektocht naar de stille meerderheid leverde niets anders op dan “dat de Nederlandse bevolking te genuanceerd in elkaar steekt om ooit een echte zwijgende meerderheid te kennen.”

Er is ook geen enkel politieke partij die zich legitiem kan beroepen op zo’n meerderheid. “Uit de stembusuitslagen valt geen stille meerderheid af te leiden.”  Zo’n meerderheid manifesteert zich hooguit tijdens de vakantie, op weg naar zonnige oorden.

Maar daar lag het coronavirus ook ineens in de weg, zoals het wintersportieve Oostenrijk door schade en schande heeft ervaren en nu voor de 2g aanpak kiest.

Terug naar af = op naar einde pandemie

In het begin van de pandemie leek het er even op of Nederlanders massaal de schouders er onder ging zetten om dit varkentje wel even te wassen. Even massaal als er carnaval werd gevierd, voetbal gekeken en in volle stadions naar allerlei toppers werd gekeken en geluisterd.

Komt die massaliteit nu terug om het coronavirus uit te zwaaien?

Reacties (27)

#1 Hans Verbeek

Dat virus gaat nooit meer weg, PJ. Zero COVID is niet langer mogelijk. In de zomer verdwijnt het, maar er blijft genoeg virus in omloop in de neus en keelholte van de bevolking om in september en oktober weer andere mensen te infecteren.

Er waren al 4 coronavirussen in omloop, die verkoudheid veroorzaken en die verkoudheid is voor oude, ongezonde mensen soms de nekslag. https://www.canada.ca/en/public-health/services/reports-publications/canada-communicable-disease-report-ccdr/monthly-issue/2021-47/issue-3-march-2021/seasonal-patterns-coronavirus-respiratory-viruses.html
We hebben altijd geaccepteerd dat griep en andere virussen dodelijke slachtoffers maken, zolang het maar heel weinig slachtoffers zijn. Misschien moet jij ook maar accepteren dat dit 5e menselijke coronavirus nooit meer weggaat.

 • Volgende discussie
#1.1 P.J. Cokema - Reactie op #1

Waar lees jij dat ik niet accepteer dat ook dit coronavirus niet meer verdwijnt?

Of dat nou wel of niet het geval is, maakt niet uit, laat staan dat het relevant is wat ik er eventueel van vind. Het gaat er om het aantal ziekenhuisopnames binnen aanvaardbare, hanteerbare proporties te krijgen.

#1.2 Frank789 - Reactie op #1.1

[ Het gaat er om het aantal ziekenhuisopnames ]

Dat is m.i. een grote fout.
Je moet het aantal zieken zo laag mogelijk houden. 6 dagen hondsberoerd thuis in bed liggen is niet niks. En dagen in spanning of je niet naar het ziekenhuis moet?
Hoeveel van zulke gevallen hebben we al gehad en gaan we nog krijgen?

 • Volgende reactie op #1.1
#1.3 Hans Custers - Reactie op #1.2

Het enige waar je op kunt sturen is het reproductiegetal. Is dat groter dan 1, dan koers je af op ellende. De vraag is dus niet waarop je stuurt, maar wanneer je begint te sturen. Op het moment dat het reproductiegetal boven de 1 uitkomt, en je op je klompen aan kunt voelen dat er iets moet gebeuren? Of anderhalve maand later, als het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden alweer is geëxplodeerd?

#1.4 Cerridwen - Reactie op #1.3

Zo simpel ligt het niet. Corona gaat niet meer weg, er zal altijd wat circuleren. We gaan niet a la China bij elke opleving van de R de samenleving op slot gooien. Je moet dus ook gebruik maken van grenswaarden waarboven het nodig is om in te grijpen. Deze grenswaarden moet je ook blijven bekijken naar gelang de mutaties van het virus en de mate van immuniteit.

 • Volgende reactie op #1.3
#1.5 Hans Custers - Reactie op #1.4

Zo simpel is het wel. Een reproductiegetal van groter dan 1 leidt onvermijdelijk tot een uit de hand lopende pandemie. Of het is op zijn minst een signaal dat de kans daarop heel groot is. Exponentiële groei, weet je wel?

#1.6 Cerridwen - Reactie op #1.5

De R is niet stabiel, dus zo simpel is het niet. We hebben in augustus en september een hele periode gehad dat de R rond de 1 fluctueerde, zonder dat de maatregelen veranderden. Wat wil je dan doen? Elke twee weken maatregelen invoeren en dan weer opheffen?

Of kijk naar Engeland. Die hebben in juli alle maatregelen losgelaten, en de R is vaak boven de 1 geweest. En ook weer onder de 1 gedaald, zonder extra maatregelen dus.

Met deze redenering maak je een R boven de 1 tot het probleem, maar dat is het natuurlijk niet. Het is een signaal voor mogelijke problemen in de toekomst. Je moet ook naar het absolute niveau van besmettingen/ziekenhuisopnamen kijken.

#1.7 Hans Custers - Reactie op #1.6

Met deze redenering maak je een R boven de 1 tot het probleem, maar dat is het natuurlijk niet. Het is een signaal voor mogelijke problemen in de toekomst

Als je #1.5 tot de tweede zin had gelezen had je gezien dat ik dat ook zo ongeveer zeg. Het is ook helemaal in overeenstemming met mijn #1.3:

Het enige waar je op kunt sturen is het reproductiegetal. Is dat groter dan 1, dan koers je af op ellende. De vraag is dus niet waarop je stuurt, maar [b]wanneer je begint te sturen[/b[.

Je bent, kortom, weer aan het zieken en het zeiken. De groeten, verder.

#1.8 Cerridwen - Reactie op #1.7

Het enige waar je op kunt sturen is het reproductiegetal. Is dat groter dan 1, dan koers je af op ellende

Niet noodzakelijkerwijs dus. En dus is het reproductiegetal niet het enige waarop je kan sturen. Sterker nog, het kan niet het enige zijn waar je op stuurt, want zonder context zegt het niks.

#1.9 Hans Custers - Reactie op #1.8

Fijn hè, zoeken naar zinnetjes om over te zeiken? Als je zou willen, dan zou je heus wel snappen wat ik bedoel. Natuurlijk is het geen punt als dat getal eens een dagje boven de 1 ligt. Maar als het langere tijd groter is dan 1, dan gaat het een keer mis.

En uiteindelijk stuur je wel degelijk op het reproductiegetal. Dat is namelijk wat bepaalt of het aantal besmettingen toe- of afneemt. Ongeacht de context.

En nu ben ik echt klaar met je getrol.

 • Volgende reactie op #1.8
#1.10 Cerridwen - Reactie op #1.8

@1.9:

Als je zou willen, dan zou je heus wel snappen wat ik bedoel.

ik snap prima wat je bedoelt. Helaas klopt wat je bedoelt niet.
Het reproductiegetal is nu juist niet zo geschikt om op te sturen: het is pas achteraf te bepalen en het fluctueert voortdurend door ons gedrag, het seizoen en de mate van immuniteit.

Je moet dus ook werken met grenswaarden (besmettingen en ziekenhuisopnamen). Die grenswaarden zijn belangrijker dan het reproductiegetal in het managen van de epidemie.

 • Volgende reactie op #1.8
 • Vorige reactie op #1.8
#1.11 Hans Custers - Reactie op #1.8

@1.10

ik snap prima wat je bedoelt

Nee je snapt het niet. Grenswaarden gaan niet over het waarop, maar over het wanneer in mijn #1.3:

De vraag is dus niet waarop je stuurt, maar wanneer je begint te sturen.

Het basale principe is en blijft dat er niks anders is dan het reproductiegetal om op te sturen. Is het te hoog (voor een langere periode natuurlijk, maar dat geldt net zo goed voor andere indicatoren zoals het aantal besmettingen of opnames; daar kijk je ook niet naar een enkele uitschieter naar boven of beneden), dan is dat niet lang vol te houden. Is het laag genoeg, dan kun je versoepelen.

Zodra je aan knoppen begint te draaien, doe je dat om het reproductiegetal bij te sturen.

 • Volgende reactie op #1.8
 • Vorige reactie op #1.8
#1.12 Cerridwen - Reactie op #1.8

@1.11: Snap je zelf eigenlijk wel wat je bedoelt?

In #1.3 schrijf je het volgende over het ‘wanneer’ van ingrijpen: “Op het moment dat het reproductiegetal boven de 1 uitkomt, en je op je klompen aan kunt voelen dat er iets moet gebeuren?”
Hier is geen sprake van grenswaarden, en ook niet van “over een langere periode natuurlijk”.

(overigens heb ik niet zoveel vertrouwen in de methode ‘voelen met klompen’, maar dat terzijde)

Het blijft zo dat zonder context de R niet bruikbaar is als sturingsinstrument. Uiteindelijk nemen we maatregelen om schade te voorkomen. Een besmetting is op zichzelf niet erg, wat we proberen te voorkomen is ernstige ziekte, ziekenhuisopnamen, sterfte. Maar aangezien de maatregelen zelf ook schade toebrengen, vergt dit lastige afwegingen. Die afwegingen worden gemaakt door veel indicatoren samen te bekijken, om zo een inschatting te kunnen maken over de toekomst van de pandemie. De R is daar uiteraard één van.

Onderstaande grafiek laat goed zien hoe grillig de R is, en ook dat de relatie met maatregelen helemaal niet altijd even duidelijk is.
https://coronabeeld.nl/weekupdate/

 • Volgende reactie op #1.8
 • Vorige reactie op #1.8
#1.13 Hans Custers - Reactie op #1.8

@1.12

In #1.3 schrijf je het volgende over het ‘wanneer’ van ingrijpen: “Op het moment dat het reproductiegetal boven de 1 uitkomt, en je op je klompen aan kunt voelen dat er iets moet gebeuren?”

Ik snap prima wat ik bedoel. En jij zou dat ook kunnen snappen als je niet alleen maar bezig zou zijn met vliegen afvangen. Bijvoorbeeld door uitermate selectief te citeren. Waarbij je deze keer bent vergeten om het vraagteken weg te halen uit het citaat. Dit is wat er staat in #1.3:

Het enige waar je op kunt sturen is het reproductiegetal. Is dat groter dan 1, dan koers je af op ellende. De vraag is dus niet waarop je stuurt, maar wanneer je begint te sturen. Op het moment dat het reproductiegetal boven de 1 uitkomt, en je op je klompen aan kunt voelen dat er iets moet gebeuren? Of anderhalve maand later, als het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden alweer is geëxplodeerd?

Het is, zoals ik al zei, vliegen afvangen. Je bent totaal niet geïnteresseerd in wat ik bedoel. Maar alleen maar op zoek naar iets om over te vallen. Een wat ongelukkige formulering, een slordigheidje in een detail, of een zin die je uit zijn context kunt halen. Zo nodig dik je het dan zo hier en daar nog wat aan, of voeg je er een eigen interpretatie aan toe. Maar met een serieus gesprek op argumenten heeft het helemaal niks meer te maken.

Ga je nou eerst eens afvragen waar je mee bezig bent. En waarom je tegenwoordig structureel dat trollengedrag vertoont. Want volgens mij is dat niet altijd zo zo geweest.

 • Volgende reactie op #1.8
 • Vorige reactie op #1.8
#1.14 Frank789 - Reactie op #1.8

[ Onderstaande grafiek laat goed zien hoe grillig de R is, ]

Man, wat loop je weer te mierenneuken.
Zet er een trendlijn overheen plus een onzekerheidsmarge en alle zogenaamde “grilligheid” verdwijnt.
Het is volkomen duidelijk wanneer we onder de 1 en boven de 1 zitten.

Die grafiek maakt nu juist duidelijk dat we niet half oktober maar al 1 oktober konden weten dat de reproductiefactor sinds half september een gestage opmars maakte van 0,8 naar stabiel 1,25.

https://raw.githubusercontent.com/YorickBleijenberg/COVID_data_RIVM_Netherlands/master/plots/40_reproduction.png

 • Volgende reactie op #1.8
 • Vorige reactie op #1.8
#1.15 Cerridwen - Reactie op #1.8

@1.13:
Nogmaals, we hebben een verschil van mening over op basis van welke data je moet sturen in de corona-epidemie. Jij vindt dat je moet sturen op de R en moet ingrijpen zodra die boven de 1 komt. Dat leg je keurig uit in 1.3. Ik vind dat dit te simpel is, en dat je de context moet meenemen, bijvoorbeeld door grenswaarden voor ingrijpen in te stellen en door te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen (voor zover dat mogelijk is). Dat leg ik keurig uit in 1.4.

Vervolgens graaf je je in, en kom je uiteindelijk pas in 1.11 met grenswaarden en dat de R wel voor langere tijd boven de 1 moet zijn (hoe lang? 6 weken?) . Een stapje in de goede richting, maar dat staat allemaal niet in 1.3 waarmee de discussie begon.

Jij mag de discussie gezeur vinden (maar waarom blijf je er dan mee doorgaan?), ik vind het wezenlijk. Ik vind namelijk dat mensen veel te makkelijk allemaal grote uitspraken doen op basis van een beperkt besef van de complexiteit van de situatie. Dat geldt zowel voor mensen die dingen roepen als ‘de vaccins werken niet want er liggen gevaccineerden in het ziekenhuis’ of ‘verdubbel gewoon de ic-capaciteit en dan is er geen probleem’, als voor mensen die roepen ‘we moeten direct ingrijpen als de R boven de 1 komt’.

 • Volgende reactie op #1.8
 • Vorige reactie op #1.8
#1.16 P.J. Cokema - Reactie op #1.15

Kan het nu weer on topic dames en heren? dus ook #1.14
Want geneuzel over R-waardes en wat al niet meer zal de stille meerderheid worst zijn. Die wil nu maatregelen en wel:

Zestig procent van de mensen steunt de invoering van een milde ‘lockdown’ nu de besmettingen een hoogtepunt hebben bereikt (EenVandaag Opiniepanel, 12 november). Ook de invoering van het 2G-model (alleen gevaccineerde of genezen mensen toegang tot bepaalde locaties) krijgt de steun van zes op de tien mensen.

#1.17 Hans Custers - Reactie op #1.8

@1.15

Jij vindt blabla bla

Hou eens op met mij uit te leggen wat ik vind. Dat gaat je namelijk nog steeds niet zo best af.

Daar laat ik het bij.

 • Vorige reactie op #1.8
#1.18 Frank789 - Reactie op #1.3

[ Het enige waar je op kunt sturen is het reproductiegetal ]

Ik bedoelde dat je het aantal besmettingen zo laag mogelijk moet houden om zelfs “thuis-zieken” te vermijden.

Als ik naar deze grafiek van het reproductiecijfer in week 45 (=nu) kijk dan denk ik “ach het is wel hoog maar alweer aan het dalen”.
Maar zelfs dan hadden ze in week 41 kunnen zien dat het reproductiegetal in week 39 flink was gestegen. Blijkbaar trekt het kabinet zich weinig aan van dat cijfer en kijken ze alleen naar IC bedden of ze geeft er een heel andere waardering aan dan een viroloog.
https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/#Reproductiefactor

Terwijl je volgens mij ook met deze grafiek in week 41 (half oktober) al alarm had moeten slaan:
https://cdn.nos.nl/image/2021/11/11/801957/1280x720a.jpg

 • Vorige reactie op #1.3
#1.19 Hans Custers - Reactie op #1.18

Er zijn signaalwaardes om (zogenaamd) te sturen op ziekenhuisopnames. 40 ziekenhuisopnames per dag, of 10 IC-opnames per dag. Die door het kabinet zelf ingestelde alarmbellen zijn al meer dan een maand aan het rinkelen. Ze sturen dus ook niet op de eigen criteria voor ziekenhuisopnames.

Het is zonnekoningen-gedrag. Rutte en De Jonge wanen zichzelf zulke geweldige bestuurders, dat ze menen dat ze altijd op ad-hoc basis de beste beslissingen kunnen nemen.

#1.20 Cerridwen - Reactie op #1.19

40 ziekenhuisopnames per dag, of 10 IC-opnames per dag. Die door het kabinet zelf ingestelde alarmbellen zijn al meer dan een maand aan het rinkelen.

We zitten pas sinds 3 november boven de 25 IC-opnames, en sinds 24 oktober boven de 100 ziekenhuisopnames. Dat zijn de grenzen waarboven de regering landelijke maatregelen zou invoeren. Ze hebben zich deze keer dus juist behoorlijk goed aan de routekaart gehouden.

Jouw grenzen zijn de grenzen waarboven het CTB zou gelden. Ook dat heeft de regering keurig gedaan, waarbij er zelfs een periode is geweest dat het aantal ziekenhuisopnames onder de grenswaarde voor het CTB was, en het CTB niet is losgelaten.

Dit maakt wel duidelijk dat het niet verstandig was om besmettingen als criterium los te laten. Maar het is dus dit keer niet zo dat de regering is afgeweken van de routekaart.

#1.21 Hans Verbeek - Reactie op #1.1

Waar lees jij dat ik niet accepteer dat ook dit coronavirus niet meer verdwijnt?

Als je voorstander bent van drastische maatregelen tegen de verspreiding van het virus, dan spreekt daaruit verzet tegen dat virus, niet acceptatie.

Het gaat er om het aantal ziekenhuisopnames binnen aanvaardbare, hanteerbare proporties te krijgen.

Daar zijn ook andere oplossingen voor.
a. Het uitbreiden van het aantal ziekenhuisbedden.
b. Het verbeteren van de algemene gezondheidstoestand van de bevolking.
c. Minder aandacht besteden aan andere gezondheidsproblemen, zoals longkanker, COPD, longtransplantaties, hart en vaatziekten, aan obesitas gerelateerde klachten.
Je kunt niet alles genezen, dus er worden keuzes gemaakt.

 • Vorige reactie op #1.1
#1.22 Frank789 - Reactie op #1.21

[ We hebben altijd geaccepteerd dat griep en andere virussen dodelijke slachtoffers maken, zolang het maar heel weinig slachtoffers zijn. ]

En dat doen we nu ook, in tegenstelling tot uw wens van laat maar lekker ziek worden en eventueel doodgaan.

Totdat vrijwel iedereen is immuun is door (herhaalde) ziekte of vaccinatie én er voldoende boosters zijn én er werkende geneesmiddelen zijn zodat er maar heel weinig slachtoffers vallen die ook de zorg niet overbelasten, moeten we drastische maatregelen nemen om het onnodig lijden van zieken en het vallen van onnodige doden te voorkomen, ook het lijden van niet-corona patiënten die nu op de wachtlijsten staan..

Het uitbreiden van het aantal (IC-)ziekenhuisbedden moet dus ten allen tijde vermeden worden want dan laat dit kabinet gewoon meer mensen doodgaan.
Oplossing b en c is lange termijn gelul met een dikke middelvinger naar verslaafden, sociaal achtergestelden en andere pech hebbers.

#2 larie

Je kan het ook omdraaien. In de tweede alinea: “Natuurlijk, gezond leven, preventie” met de “gezond levende” als stille minderheid, want deze gezond levenden liggen op de IC aan de beademing. Die doen niet aan preventie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 KJH

Je kunt niet ‘sturen op het reproductiegetal’. Het reproductiegetal is een afgeleide van de besmettingen, die pas na de incubatietijd + eerste symptomenperiode gemeten kan worden. Tegen de tijd dat je ‘de R’ weet, is het al te laat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Hans Custers - Reactie op #3

Dan kun je al helemaal niet sturen op ziekenhuisbezetting. Want die loopt nog verder achterop: incubatietijd + eerste symptomen + verergering van de ziekte + opnameduur. Die piek in de ziekenhuisbezetting komt pas weken na de piek in het reproductiegetal.

En het simpele feit is en blijft dit: afstand houden, mondkapjes, lockdowns, vaccins, QR-codes, al die maatregelen worden genomen omdat ze het reproductiegetal naar beneden drukken. En alleen daarom (met uitzondering van vaccins, want die hebben als bijkomend voordeel dat ze de kans op een ernstig verloop van de ziekte verminderen). Er wordt gestuurd op het reproductiegetal. Of je dat nou wenst te snappen of niet.

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Frank789 - Reactie op #3

“Het reproductiegetal is de verhouding tussen het aantal besmettingen op twee momenten met steeds ongeveer 4 dagen ertussen. …
We controleren deze berekening door het reproductiegetal ook te berekenen op basis van ziekenhuisopnames en IC-opnames. ”

De ene keer praten ze over “meldingen”, de andere keer over “besmettingen”, ik neem aan dat dat hetzelfde is.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/rekenmodellen#
Item: “Wat is het effect van een verandering in testgedrag op de R?”

 • Vorige reactie op #3