Stille meerderheid

COLUMN - Gisteren stipten we hier al even de zwijgende meerderheid aan. Daar wil ik nog iets over kwijt.

Het is 1. makkelijk spreken namens de zwijgende meerderheid. Als we er van uitgaan dat die ook echt bestaat, dan is het 2. ook makkelijk praten tegen de zwijgende meerderheid.

In het eerste geval kan men roepen wat men wil. U kunt verkondigen wat u wil, elke boodschap is er een van de zwijgende meerderheid.

In het tweede geval zit de makkelijkheid in het gegeven dat die meerderheid toch niets (terug)zegt. Het is immers een zwijgende. Alleen wie de zwijgende meerderheid oproept toch vooral eens wat van zich te laten horen, heeft het stukken minder makkelijk.

Sinds Richard Nixon in 1969 de zwijgende meerderheid bepotelde, is haar geschiedenis vooral een van conservatieve of rechtspopulistische politici die zich, al dan niet door eigen verzinsels, in het nauw gedreven voelen.

De zwijgende meerderheid wordt ten tonele gevoerd, of wordt aangeroepen, door lieden die het op gezette tijden noodzakelijk achten zich groter voor te doen dan ze zijn. Want hoe groot men ook in werkelijkheid is, een meerderheid is men zelden of nooit.

En omdat er zelden of nooit ergens een meerderheid voor is, zijn er spelregels in het leven geroepen om op zijn minst de schijn van meerderheid overeind te houden. Zonder zulke afspraken is  geen organisatie bestuurbaar, stagneert de continuïteit, komt er niets tot stand.

Het mooist is natuurlijk als er ergens een overtuigende meerderheid voor is. ‘Overtuigende meerderheid’ is een wat verwarrende term. Het is geen gigantische massa mensen die hun overtuigingen staan te prediken. Er wordt mee bedoeld dat de geconstateerde meerderheid dermate groot is dat er met recht gesproken kan worden van een meerderheid en niets dan de meerderheid.

Het CBS meldde dat in 2017 77 procent van de volwassen bevolking van mening is dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht.
Ruim tachtig procent van de totale bevolking wordt als volwassen gerekend. In 2017 waren dat zo’n 13,6 miljoen mensen. Ruim 10,5 miljoen mensen vormden die 77% en dat is nog altijd 61,6 procent van de totale bevolking.

Maar….. dat zijn cijfers op basis van een steekproefonderzoek waarin 3500 personen worden ondervraagd. Er zijn wetenschappelijke spelregels om de uitkomsten te extrapoleren naar de totale doelgroep. Hetgeen voor sommigen reden is wetenschap af te serveren, om zodoende de weg vrij te maken voor ernstige twijfels aan de cijfers. Anderen slaan die stap gewoon over en vinden zulke cijfers bezijden de waarheid, want de zwijgende meerderheid……

Zo kan ook de uitkomst van het recent gehouden referendum door wie maar wil genegeerd worden. Ruim 49 procent was tegen de sleepwet, iets meer dan 46 procent was voor. Waren er dus ruim 8,4 miljoen mensen tegen en ruim 7,9 miljoen mensen voor (en ruim 750 duizend blanco)?

Nee, de 49 procent voor en 46 procent tegen is gerekend over het aantal mensen dat de moeite nam voor het referendum naar het stemhokje te gaan. Gerekend op de totale bevolking slinken de percentages aanzienlijk. Wat natuurlijk voer is voor adepten van hun zwijgende meerderheid. Hoewel een krappe meerderheid van het aantal kiesgerechtigden op is komen dagen, is dat nog geen meerderheid van de totale bevolking.
© Sargasso Meerderheden 2018

Ja maar, zult u zeggen, de totale bevolking is toch inclusief het deel dat wilsonbekwaam wordt geacht, zijnde luierende baby’s, kindjes en pubers tot 18 jaar en een handjevol door de rechter van het kiesrecht uitgeslotenen?
Zeker, maar we moeten ergens een zwijgende meerderheid vandaan halen, toch?

Nee, ik denk (hetgeen anders is dan zeker weten) dat de Nederlandse bevolking te genuanceerd in elkaar steekt om ooit een echte zwijgende meerderheid te kennen.

Reacties (9)

#1 Oink

Natuurlijk is “de meerderheid” voor (tijdelijke) opvang van vluchtelingen. In de huidige migratiestroom is +/-15% vluchtelingen en 85% economisch migrant.
Wanneer de vraag was gesteld ” bent u voor de permanente opvang van economische migranten?” was het antwoord mogelijk anders geweest.

 • Volgende discussie
#2 Lennart

@1:
“In de huidige migratiestroom is +/-15% vluchtelingen en 85% economisch migrant.”

Zucht. Die rechtse gruwelpropaganda is toch vrij effectief.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Le Redoutable

@1 Ja en dan zijn er ook nog een hele rits aan frauduleuze organisaties die economische immigranten adviseert, traint en juridisch bijstaat om zich als vluchteling voor te doen. 85% is wel wat hoog ingeschat het officiële cijfer is ca 60%:

https://nos.nl/artikel/2082786-timmermans-meer-dan-helft-vluchtelingen-heeft-economisch-motief.html

Overigens geld dat ook andersom en is die 33 procent tegen ook te veel. Het aantal mensen wat tegen echte alle vluchtelingen is schat ik niet hoger dan 1 a 2%. Dan zit je ergens in de extreem rechtse hoek en die is volgens de AIVD vrijwel nihil in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 beugwant

@1, 2, 3 Ik denk dat de meerderheid van de vluchtelingen een economisch sterk land zal verkiezen boven een arm land en ik weet dat de meerderheid niet veel verder komt dan een buurland.

Misschien moeten we de politici die met zo’n zwijgende (of ‘morele’) meerderheid op de proppen komen toch maar eens wat meer porren die vermeende meerderheid zichtbaar te maken.
Moet kunnen met die Wiv…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lennart

@3: Volgens mij was dat dat interview dat met de grond gelijk is gemaakt, omdat er niets klopt van de cijfers van Timmermans.

EDIT: en dat blijkt te kloppen. 80 % van de vluchtelingen waren wel degelijk echte vluchtlingen.
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/29/frans-timmermans-blijft-bij-eigen-cijfers-1585781-a460900

Maar ja, dat zijn feiten, en daar zijn mensen als Le Redoutable behoorlijk allergisch voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 beugwant

Hoe is het eigenlijk met Flip?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 P.J. Cokema

@1 en @3 en reacties daar op: het stukkie gaat niet over aantallen vluchtelingen, ook al deed Le Redoutable een poging die hier als een voorbeeld van zwijgende meerderheid *(80%!!) neer te zetten. Er wordt immers vooral door anderen over ze gesproken en tja, economische vluchtelingen hoor je zelf zelden, veel te druk aan het werk om werk te zoeken.

Nee, het stukje gaat over het al dan niet bestaan van een zwijgende meerderheid en het gebruik/misbruik daarvan. Vriendelijk verzoek het daar over te hebben in dit draadje. Dank u.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

Ik weet niet of we Rutte ook moeten rekenen tot de conservatieve cq populistische politici, maar hij wil ook nog wel eens beroep doen op die stille meerderheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Lethe

Hier ook genoemd:
https://www.rijnmond.nl/nieuws/166813/Windpark-Krammer-haalt-meer-dan-10-miljoen-euro-op-in-24-uur

“Ook bewoners kunnen via de obligatielening voor minimaal 500 euro mee-investeren in het project. En het animo hier zo groot is, is opmerkelijk gezien de protesten tegen de komst van de windturbines.

“Een grote stille meerderheid staat blijkbaar positief tegenover dit initiatief”, zegt Houtepen. “Het is een kleine minderheid die heel veel lawaai maakt en niet meedoet.””

 • Vorige discussie