Stille meerderheid (3)

COLUMN - Wij denken dat Nederland geen land van meerderheden is. Maar er zijn lieden die hard roepen dat er in ieder geval een stille meerderheid zou zijn. We blijven stug doorzoeken naar de zwijgende meerderheid, de Nederlandse vertaling van ‘silent majority’en die we derhalve hier de stille meerderheid zullen noemen.

In een eerste stukje rees het vermoeden dat de stille meerderheid geen demografisch maar een demagogisch verschijnsel is. Een ooit door Richard Nixon gelanceerd stukje retoriek, dat later vooral door conservatieve en rechtspopulistische politici is gebruikt. En hoewel het tegenwoordig nogal populistisch is voor alles en nog wat een referdnum te eisen, de uitslag van het sleepwet-referendum liet geen enkele meerderheid zien.

We konden ook in een tweede stukje geen enkele meerderheid ontdekken in de uitslagen van verschilende verkiezingen en peilingen, dus verder gezocht. En jawel, het is zomer, het is vakantietijd en daar is dan de stille meerderheid!

Waar de massa de rest van het jaar opeen gepakt op het asfalt straat te ronken, blijkt ze deze weken stilletjes verdwenen.

De spitsverwachting volgens de Rijkswaterstaats verkeersinformatie:

Volop zomervakantie. In de traditionele spitsuren ontbreken de meeste files in z’n geheel. In de loop van de ochtend ontstaan hier en daar wat recreatie-vertragingen. Maar ook dat mag eigenlijk geen naam hebben.

Het mag geen naam hebben? Dat heet de stille meerderheid, Rijkswaterstaat! En die meerderheid lijkt op geen enkele manier op de ‘hardwerkende Nederlander’. Immers, een hardwerkende heeft geen vakantie, toch?

Maar om nou alleen tijdens de zomervakantie de stille meerderheid uit te hangen?

Reacties (16)

#1 Bismarck

“Immers, een hardwerkende heeft geen vakantie, toch?”
Hardwerkende Nederlanders hebben recht op minimaal twee vliegvakanties per jaar. Daarom zit er ook geen btw en accijns op vliegtuigbrandstof.

 • Volgende discussie
#2 beugwant

@1: Dus Duitsers werken niet hard, want die betalen wel vliegbelasting. ;)

Gelukkig mogen we er nog even wat van vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lutine

De denkbeeldige stille meerderheid die alleen in de verbeelding bestaat. Maar velen spreken namens die stille meerderheid die niet bestaat. Zou dat nou betekenen dat die demagogie voortkomt uit een democratisch gevoel? Of is het juist een vorm van dictatuur?

Twee nep referenda hebben mij in ieder geval geleerd dat een marginale minderheid de meerderheid claimt te zijn. En dat deze marginale minderheid ook nog eens een democratisch tot stand gekomen regering wantrouwt omdat de desbetreffende meerderheidsregering niet luistert naar een marginale minderheid.

En dat moet de politiek dichter bij de burger brengen? De politiek heeft goede redenen om de burger te wantrouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JANC

@2: Maar da’s geen belasting op de brandstof, maar voor mij een belasting voor de gewone man om het vliegen te ontmoedigen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Le Redoutable

@1 Vroeger kon de “Hardwerkende Nederlander” dat inderdaad allemaal niet betalen en waren zij veroordeeld tot een fietsvakantie op de Veluwe of een camping aan de Zeeuwse kust. U denkt dat er een echte democratische meerderheid te vinden is om die verworvenheid weer terug te draaien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 JANC

@5: Wat heb je tegen op de Veluwe en de Zeeuwse kust? Waarom zou je naar die inferieure culturen gaan? Vakantie in eigen land eerst! Landverrader! (flauw) grapje!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 lmgikke

“Twee nep referenda hebben mij in ieder geval geleerd dat een marginale minderheid de meerderheid claimt te zijn. En dat deze marginale minderheid ook nog eens een democratisch tot stand gekomen regering wantrouwt omdat de desbetreffende meerderheidsregering niet luistert naar een marginale minderheid.”

Dat kun je dus niet stellen. Iedere stemgerechtigde kon stemmen, dat een groot deel daar van afziet is niet relevant.

Door af te zien van stemmen zeg je: ik leg me neer bij de uitslag, wat die ook is.

Als dan vervolgens een uitslag komt van dat referendum, hebben de niet stemmer dus VOOR die uitslag gestemd> derhalve wel degelijk een meerderheid die de referendum uitslag steunt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 beugwant
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Inje R

@3:

Welke meerderheidsregering? In jouw hoofd is dat toch ook een marginale minderheid die toevallig een nep-verkiezing heeft gewonnen? Oh wacht, dat stel je enkel bij zaken die niet in jouw straat passen. Lekker democratisch ben jij!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Lutine

@9

Ik ga onze constitutie niet uitleggen, maar zelfs jou moet het duidelijk zijn dat Rutte2 op een duidelijke meerderheid kon bogen. Niet alleen was er een duidelijke meerderheid van PvdA en VVD, maar er was ook een constructieve oppositie die deze meerderheid ondersteunde.

En ter herinnering: alle VVD en PvdA kiezers hebben op een volksvertegenwoordiger gestemd, welke in hún plaats het kabinet van VVD en PvdA steunde. (vertegenwoordigende democratie heet zoiets)

Nu waren er 2.509.395 kiezers welke tegen de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne waren, terwijl er bij de TK2012 9.462.223 kiezers waren opgekomen om een vertegenwoordigende tweede kamer te kiezen.

Welk rekenwonder wil beweren dat 2,5 miljoen kiezers een meerderheid is, afgezet tegen 9,5 miljoen kiezers? Wie dat beweert is niet dom, maar kwaadaardig!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lutine

@7

Ik geef mijn stem aan een volksvertegenwoordiger die uit mijn naam een regering steunt of juist niet. Uit dat proces komen allerlei wetten en verdragen voort. Deze komen dus op democratische wijze tot stand. Dat een marginale minderheid -opgehitst door populisten- aan deze op democratische wijze tot stand gekomen wetten en verdragen wil morrelen, daar heb ik als democraat geen boodschap aan.

Ik ga niet dagelijks op Geen Stijl inloggen om te kijken waar het gepeupel het vandaag weer mee oneens is. Ik erken die GS referenda niet eens. Ze doen maar, het kan me niet schelen. Klets maar raak daar. Voor mij is het een kleine fractie welke zich buiten de democratische orde heeft geplaatst.

Terecht dus dat Rutte3 een einde heeft gemaakt aan deze wanvertoning. Waarbij ik moet zeggen dat het D66 siert dat zij (mede) de fout heeft hersteld welke zij (samen met andere linkse partijen) zelf heeft veroorzaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Inje R

@11:

Dat is denk het verschil tussen een democraat en jij: een democraat geeft zijn stem in bruikleen. Jij geeft je stem weg. Over Geen Stijl. Zelfs een kapotte klok heeft twee keer per dag gelijk. Verder raakt je kant nog wal. Je erkent het ene wel, het andere niet. Niet echt uitgesproken democratisch dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Lutine

@12

Ik erken alleen dat ik mijn stem geef aan een man of vrouw die mij vertegenwoordigd in de TK. Als anderen hun plas nog eens willen doen over wat op democratische wijze tot stand is gekomen, dan moeten ze dat zelf weten. Dat is namelijk óók onderdeel van de democratie: iedere burger mag via allerlei wegen zijn of haar ongenoegen bekend maken. Ik erken dus het recht van GS, PVV, FVD en de rest van het populistisch gezelschap om te mokken, te protesteren, het oneens zijn, enzovoorts. Zolang ze maar van de democratie afblijven.

One man, one vote. Dat principe zou men in het populistische kamp ook kunnen begrijpen. En zo niet, jammer dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Inje R

@13:

Alleen erken jij dat principe niet met je praatjes over minderheden en het niet erkennen van…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Kacebee

@11:

Ik erken die GS referenda niet eens.

Je sluit je keurig aan bij de huidige elite.

De vraag is alleen of de democratie op dit moment wel goed werkt zónder referenda. Willem Drees, je weet wel, die roemruchte PvdA-er, heeft er een groot deel van zijn politieke leven voor gevochten de immigratie af te remmen, een opstelling die door tweederde van de Nederlanders werd en wordt gedeeld. Toch hebben alle Nederlandse regeringen sinds de jaren-’70 meer en meer migranten binnengelaten. De (Haagse) elite denkt op dit thema (en vele andere thema’s) in meerderheid anders dan de gemiddelde Nederlander.

Dat is merkwaardig, nietwaar? We hebben toch vrije verkiezingen, dus hoe kan dat dan? Eén verklaring is dat partijen zich vóór de verkiezingen populistischer opstellen dan daarna. Keer op keer worden de kiezers bedrogen en blijkt het groepsdenken belangrijker dan de opvattingen van de achterban. In feite was het referendum de enige manier om een concreet, objectief antwoord te krijgen op de vraag wat Nederlanders op een bepaald beleidsterrein werkelijk willen. En steeds bleek dat niet te stroken met het regeringsbeleid en stemgedrag van de Tweede Kamer. Aan die pijnlijke toestand is nu een einde gekomen, maar daarmee is het probleem natuurlijk niet verholpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Lutine

@15

Heel eenvoudig: ook in de jaren 70 had men al anti-immigratie partijen kunnen oprichten. Maar er was geen markt voor! Het was het toenmalige Nederlandse volk welke er dus voor gekozen heeft om gastarbeiders (zo heette ze toen nog) binnen te halen en later de gezinshereniging te activeren. Ook in de jaren 80 trok een Janmaat geen volle zalen. Wederom, er was geen markt voor een anti-immigratie partij.

Je stelling:

een opstelling die door tweederde van de Nederlanders werd en wordt gedeeld.

is dan ook volledig uit de duim gezogen. Zo was het niet.

Het enige kritiekpunt wat je kan hebben op de vertegenwoordigende democratie is dat de kiezer (een deel althans) er te dom voor is. De kiezer die na de dood van een politicus (die nog nooit ook maar iets gepresteerd had!) zijn nalatenschap beloonde met 24 zetels. Nou, we hebben gezien wat dat voor lui waren. Heeft de kiezer hier iets van geleerd? Nee hoor, 10 jaar later stemt men met meer dan 1 miljoen kiezers op een partij die maar één partijpunt heeft: weg met de islam. Maar hóe, dat weet niemand.

Gezien de volkomen stupiditeit van een behoorlijk deel van de kiezers loopt het best nog aardig in Den Haag. Waaruit je de conclusie kan trekken dat de gemiddelde politicus intelligenter is dan de gemiddelde kiezer.

Diezelfde stupiditeit is met het Oekraïne referendum ook weer aangetoond. Van die 2.509.395 tegenstemmers was een aanzienlijk deel eigenlijk alleen maar tegen de EU. Zelfs een van de voormannen van het anti-kamp (Roos) wist nauwelijks waar dat verdrag over ging. Laat staan Truus die dagelijks alleen Geen Stijl leest. We moeten er mee leven dat een deel van het electoraat standaard tegen van alles en nog wat is. (Vooral vooruitgang)

 • Vorige discussie