Consistentie en de VVD

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Dit kunnen stukjes zijn die we overnemen van andere weblogs zoals het stuk hieronder van Simon Otjes, dat eerder hier verscheen.

Het is schandalig en onacceptabel,” aldus Wouter Kolff, bestuursvoorzitter van de VVD in Utrecht over het bekladden van VVD posters met hakenkruizen. Als je, zoals de VVD, voorstander van het absoluut vrije woord bent, moet je consistent zijn. Dan moet je kunnen zeggen “De VVD is fascistisch.” Dan moet je dat kunnen uitdrukken in symbolen (immers letters zijn ook maar symbolen). En dan mag je die symbolen neerzetten waar je wilt. Dus ook op een VVD poster. Immers het woord moet altijd vrij zijn. Geen beperking.

Het mag dus niet zo zijn dat de eerste de beste keer dat dat vrije woord tegen je gebruikt wordt je dat als verwerpelijk afwijst. Als je Katholieken mag beledigen door te zeggen dat de Paus op Darth Sidious uit Star Wars lijkt, als je Moslims tot in hun ziel mag beledigen door te zeggen dat Mohammed een vieze man is, als je Joodse oorlogsslachtoffers tot in het diepste van hun ziel mag beledigen door de holocaust te ontkennen, dan moet je ook mogen laten blijken dat je de VVD fascistisch vindt. (Overigens, ik denk dat alleen het eerste waar is.)

Laat het licht van openbaarheid de onjuistheid van die meningen maar tonen. In een open debat kunnen we bepalen of de VVD die hakenkruizen verdiend heeft. Maar deze uiting van het vrije woord kan je niet afdoen als onacceptabel of schandalig, ten minste niet als je vindt dat men de holocaust wel mag ontkennen.

Of is de VVD lijn: het vrije woord als het hen niet uitmaakt en censuur als het te dicht bij komt?

 1. 1

  Mee eens dat de reactie van de VVD schijnheilig is. Maar om vervolgens te stellen dat het Rutte-standpunt inhoudt dat iedereen overal onbegrensd zijn mening mag uiten, lijkt me een onzinnige en karikaturale interpretatie van het recht op vrije meningsuiting. Je mag je mening — ook volgens de VVD — niet in de lak van een auto krassen, of in iemands voorhoofd kerven. Ook moet je gewoon je kop houden in een concertzaal of in een schoolklas. Dat gaat namelijk allemaal over de VORM waarin je je mening mag uiten, en die kan best begrensd zijn door andere regels, zolang er ruimschoots voldoende mogelijkheden overblijven om wel je mening te uiten.
  Ondanks beperkingen in de vorm, kan de vrijheid van meningsuiting wel absoluut zijn als gaat om de inhoud. Dat is niet strijdig met elkaar.
  Wat de schrijver van deze tekst voor ‘consistent’ houdt, zou ik willen betitelen als stupide rechtlijnigheid.

 2. 2

  Wat een reinste kulvergelijking. Een voorstander zijn van het vrije woord en je beklag doen wanneer dat wat je uitdraagt vergeleken wordt met een van de meest verschrikkelijke gebeurtenissen uit de geschiedenis is werkelijk waar absurd. Links gewauwel, andere woorden heb ik er niet voor.

 3. 3

  Martin Swinkels heeft helemaal gelijk.
  De assumptie dat vrijheid van meningsuiting eruit bestaat dat je op een door jou gekozen manier je mening kenbaar mag maken, zonder dat andere regels daarbij een kader vormen, is stupide. Of misleidend.

  Jammer trouwens dat het -in mijn ogen- sympathieke voorstel van de VVD zo is afgegleden. Natuurlijk is het idee door de media behijgd en in sensationele en hapklare (maar vezelarme) brokken gehakseld, maar ik denk dat Rutte dat had kunnen voorkomen door meer regie te voeren over de boodschap. Regie die hij direct kwijt was bij het noemen van de holocaust. Mooi voorstel, poging mislukt: probeer het over een paar jaar nog een keer.

 4. 4

  @ Consistentie en de VVD

  1 Vrijheid van meningsuiting (VvMu) is geen vrijbrief voor het aan andermans spullen zitten en die bekladden. Dat heet vandalisme.

  VvMu betekent slechts dat de Staat (politie) je niet vooraf zal beletten of achteraf straffen voor het publiekelijk uiten van een mening. Bij VvMu kun je dus niet de Staat voor je (politiek) karretje spannen. Vgl het poltieke proces dat ze Wilders (gaan) aandoen.

  Verder staat VvMu onder alle mogelijke culturele sancties. Een mening die je tegenstaat mag je tegenspreken*, iemand die wat lelijks tegen je zegt, kan en mag je uit je kennissenkring stoten, je kunt een beloning inhouden, een abonnement opzeggen, een contract weigeren enz.

  2 ?(Overigens, ik denk dat alleen het eerste waar is.)?; kan en wil gastlogger deze zin qua betekenis verduidelijken?

  * De practische mogelijkheid daarvan zou wettelijk gegarandeerd moeten zijn.

 5. 5

  @ HPax
  VvMu is persoonlijk. Jij als persoon bent vrij om je mening te uiten.
  Wat niemand zich realiseert is dat jouw mening een ander op zijn zachts gezegd niet hoeft aan te staan. En die ander is dan ook vrij om zijn mening te geven. Daar ben jij weer niet van gedient enz.
  Dat is communicatie.
  Zolang er alléén ‘geluid’ heen en weer wordt gegooid is er niets aan de hand.
  Op het moment dat het niet meer één tegen één is óf er wordt iets anders dan ‘geluid’ gebruikt óf de ander wordt in zijn persoonlijke gebied geraakt vervalt VvMu.
  Dan wordt niet meer gecommuniceert maar beledigt, gediscrimineerd, geweld gebruikt, vandalisme toegepast, gebrainwashed, en noem maar op.
  En daar zijn inderdaad andere regels voor. Dan wel van staatswege dan wel van culturele dan wel maatschappelijke aard.

  In feite doet Rutte niets verkeerd. Zoals een goed politicus betaamt communiceert hij. Wilders daarentegen communiceert niet. Die roept iets en weigert verder elke vorm van tegenspraak waardoor het belediging en discriminatie wordt. Staat is verplicht op te treden. Hij wordt in feite verplicht te communiceren i.p.v. te beledigen en/of te discrimineren.

  De media is helemaal een ongeleid projectiel! VvMu wordt in de media continu verkracht. De media realiseert zich echter niet dat zij per definitie géén VvMu heeft. Het is namelijk nooit één op één. De media zou niets anders moeten doen dan feiten weergeven.
  Dat is echter héél saai en zou nooit verkopen. Dus hebben zij zich een vorm van VvMu toegeëichend onder de mom van persvrijheid die een normaal persoon minstens een boete op zou leveren.
  Want het publiceren van een naakte foto van je buurvrouw zal gegarandeerd problemen opleveren. Maar als papperazzi een naakte foto van die buurvrouw plaatsen is er niets aan de hand. Persvrijheid.

 6. 6

  Op het moment dat het niet meer één tegen één is (…) vervalt VvMu.

  Que?

  Die roept iets en weigert verder elke vorm van tegenspraak waardoor het belediging en discriminatie wordt. Staat is verplicht op te treden.

  Tegenspraak is niet iets wat je kunt weigeren. Je kunt de kritiek naast je neerleggen. Maar dat is op zichzelf geen discriminatie en dat is al helemaal geen reden voor de stata om in te grijpen.

  De media realiseert zich echter niet dat zij per definitie géén VvMu heeft. Het is namelijk nooit één op één. De media zou niets anders moeten doen dan feiten weergeven.

  De media bestaan (“media” is meervoud) zo ongeveer bij de gratie van de vrijheid van meningsuiting. Een krant houdt zich immers niet alleen bezig met het verslaan van wat sommige mensen “feiten” plegen te noemen, maar is ook een bron voor opinievorming. Zie columns, ingezonden brieven en opiniestukken.

 7. 7

  @5
  ?Wilders daarentegen communiceert niet. Die roept iets en weigert verder elke vorm van tegenspraak waardoor het belediging en discriminatie wordt.?

  Wilders belet geen tegenspraak, hoogstens luistert hij er niet naar of gaat er niet op in. Dit is in (oud) Nederland zijn volste, door de staat gegarandeerde vrijheid. Verder: als ik iemands (onaangename, onredelijke) critiek op mij ?consistent? of consequent negeer, beledig noch discrimineer ik hem daarmee. Of misschien ook wel, maar dat is dan zijn zaak. Iemand de andere wang toekeren is een oud, probaat recept. En ook met vurige kolen kun je wat bereiken.

  En hiermee hebben we ineens een verklarende theorie over en pro Wilders te pakken. De kwaadheid die hij bij nogal wat mensen oproept, wijst op hun eigen schuld. Wilders blijft zwijgen en dat werkt. Het geweten van zijn belagers wordt aangesproken en gaat opspelen, gevoelens van schaamte maken zich onweerstaanbaar van hen meester. Onbewust! En dan gaan ze nog feller ‘hij heeft geen oplossingen krijsend’ te keer, tegen hem, maar in feite contra zichzelf. ?t Is allemaal zo duidelijk. Elementaire psychologie.

 8. 8

  … de media realiseert zich echter niet dat zij per definitie géén VvMu heeft …

  Oeps, de echte engerds als #5 komen ook uit hun holen gekropen. Ik stem toch maar #6.

 9. 9

  @6 Wat snapt u niet? Dat VvMu persoonlijk is?

  Tegenspraak is een vorm van reactie op VvMu. Het naast je neerleggen c.q. weigeren ervan is het niet dulden daarvan. ALs je erop ingaat accepteer je tegenspraak. Dat is wat anders dan ermee eens zijn.

  De media bestaan (dank u) niet bij de gratie van VvMu. Zij bestaan bij de gratie van het publiek. Ook in gebieden waar VvMu niet aanwezig is zijn er media.

  @7
  Als ik nu niet zou reageren dan heb ik gebruik gemaakt van mijn recht op VvMu?
  Iets roepen en weglopen is VvMu??
  Sorry hoor maar dat is de mening van een kind!

  @8
  Dat is de vrijheid van keuze.
  En in Nederland heeft u gelukkig die.

 10. 10

  @9: Wat ik niet begrijp? Wat dit zegt:
  Op het moment dat het niet meer één tegen één is (…) vervalt VvMu.

  En dat bedoel ik zonder greintje ironie. Moet ik me erbij voorstellen dat als twee mensen van bv. de SP aan het discussiëren zijn met één VVD’er, de vrijheid van meningsuiting vervalt? Of dat die vervalt als één columnist in de krant tegen 100.000 lezers vertelt hoe hij over het songfestival denkt?

  Verder denk ik niet dat we het eens gaan worden. Tegenspraak kun je per definitie niet weigeren. Je kunt je oren ervoor dichthouden of je verstoppen of niet in een debat gaan. Maar de staat is niet verplicht op te treden als iemand niet in debat gaat of op een manier kinderachtig doet.
  Breder gezegd zelfs: ook het niet uiten van een mening valt onder de vrijheid van meningsuiting. Het is een deel van die vrijheid die helaas door veel te veel mensen veronachtzaamd wordt.

  Wat die media betreft: de media van gebieden die je schetst (zonder vrijheid van meningsuiting), die hoef ik niet. In heel enge zin kun je die inderdaad “media” noemen (als in: drager van informatie), maar het is wel informatie van één kant. Je kunt wel zeggen dat de bestaansgrond van media in dat soort gebieden “het publiek” is, maar ik denk niet dat ik mijn idioom ga aanpassen aan onvrije landen. Als je alleen al kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van kranten in de Verenigde Staten en in Nederland, kun je niet om de vrijheid van meningsuiting als fundament voor de pers heen.

  En dan nog een vraag: is de mening van een kind niet ook gewoon een mening? Moeten de staat ingrijpen als kinderen een mening hebben?

 11. 11

  Ik woon in een land waar men zijn mening mag uiten, maar waar journalisten in een ziekenhuis belanden als ze kritiek op bepaalde lieden uiten of dubieuze handelingen van dezelfde personen aan de kaak stellen. Daar deze lieden tot de regering en/of de oligarchen behoren, wordt er geen enkele zaak (dit jaar al 9 gevallen) door de politie opgelost. Ik prijs en bewonder al die journalisten en NGO’s, die zich er niet door laten afschrikken en door gaan met misstanden te publiceren. Dit in het belang van de toekomst van het land. Iedereen moet zijn mening vrij kunnen geven zonder er schade van te kunnen ondervinden. In een democratisch land is de grens het zelf oproepen tot geweld. In dit land zou ik graag willen, dat buitenstaanders w.o. de EU eens optraden en stoppen , vanwege politieke redenen, met het door de vingers zien van al dit geweld tegen het vrije woord.

 12. 12

  Dit is wel heel goedkoop je punt scoren zeg. Facistische leuzen op verkiezingsposters is gewoon vernieling en schandalig. Deze mensen mogen best ergens pleiten dat de VVD facistisch is, maar om dat nou op hun posters te krassen is gewoon schandalig. Heel jammer dit stukje, vooral omdat het zijn punt totaal voorbij gaat.