Broodje progressief

,,Een samengaan van GroenLinks en D66 lag lang voor de hand. Maar D66 kruipt naar het midden. GroenLinks praat met de PvdA. De SP houdt zich voorlopig afzijdig,” aldus NRC Handelsblad deze zaterdag. Desondanks proberen PvdA en GroenLinks tot substantiële samenwerking te komen om op te trekken tegen het huidige minderheidskabinet en gedoger PVV. Die samenwerking moet vorm krijgen in het zogenoemde Broodje Progressief-beraad, waar ook D66 en SP voor zijn uitgenodigd. Die houden de boot dus af.

Leuke weekenddiscussie: Is zo’n samenwerking nodig? En zo ja, hoe ver moet die samenwerking gaan?

Update: SP wil ook meer samenwerking

 1. 1

  Nee, samengaan leidt tot een verlies van identiteit, tot een helemaal kleurloze pvda centrumpartij (want ja pvda + gl + sp + d66 = pvda), waarom zou dat meer stemmen trekken?

 2. 2

  Anoniem, samengaan hoeft toch niet meteen te betekenen dat er wordt gefuseerd?

  Ik zou menen dat intensief samenwerken juist meer dan nodig is nu. Dat kan bijv. door gezamenlijk strategieën te ontwikkelen voor specifieke onderwerpen. Zowel binnen als buiten het parlement.

 3. 3

  Maar nu is ’t politieke landschap compleet versplinterd en zijn de breuklijnen niet meer van deze tijd. Links, kom op, wat is dat nog. D66 en GL zitten zo dicht bij elkaar. Voordeel van samenwerking is dat ze ook strategische stemmers trekken.

  Logischer zou zijn twee progressieve blokken. Oud-links (linker pvda, sp, links gl) en sociaal liberaal (rechts pvda, linkervleugel vvd (voor zover die nog bestaat), d66 en Halsema-blok in GL. Misschien nog een paar verdwaalde CDA’ers.

  Dat er iets moet gebeuren staat voor mij wel vast.

 4. 6

  @3 Pff een paar kabinetten geleden hielp D66 VVD en CDA nog aan een meerderheid, denk je dat GL dat gedaan had?

  @4 Juist de kleine partijen in Nederland kunnen zich het duidelijkst onderscheiden van de rest en hebben een eigen electoraat: christenunie, sgp en de partij voor de dieren. En er zit toch veel meer verschil tussen de sp en de pvda dan tussen de pvda en de vvd? Je kunt alles wel proberen te reduceren tot twee laffe, tegen elkaar aanhangende blokken zoals in de VS maar dan ontneem je Nederland een keuze!

 5. 7

  Versplintering is tot op zekere hoogte helemaal niet erg. De formatie van het huidige kabinet heeft historisch gezien helemaal niet zo lang geduurd. En sinds de tweede wereldoorlog heeft een meerderheid van alle regeringen de finish niet gehaald. Dus instabiel waren regeringen altijd al.

 6. 8

  Zo’n samenwerking is niet nodig en zo’n samenwerking moet er imho ook niet komen. Ik zie graag een echte socialistische partij in de kamer, dat geldt ook voor een echte groene en een echte democratische partij. Net als dit wnb geldt voor een liberale, een conservatieve en. Partijen met een ideologie gestoeld op een bijbel of koran hoeven voor mij niet.

 7. 11

  Anoniem: wat is zo’n gemeenschappelijke strategie?

  Men kan best vaker op onderwerpen als één blok naar buiten treden. “Keer het tij” was zo’n geval. Dergelijke initiatieven kunnen ook best met wisselende samenstelling.

 8. 12

  Ik ben één van die velen die ooit dachten dat ze als Sociaal-Liberale, Denkende Burger bij D66 aan het goede adres waren maar sinds Alexander Pechtold is het bij D66 om en nabij even veel geleuter voor de bühne als bij een onzin-partij als de PVV.

  Tot D66 zichzelf herstelt — door ten eerste Alexander Pechtold met een enorme rotschop buiten te zetten — lijkt het me geen goede optie om een paar van de laatste bastions van anti-populisme er ook nog eens mee te infecteren. Na dat moment ben ik zelfs voor een fuseren van D66, GL, delen van de PvdA en VVD tot een nieuwe sociaal-liberale partij…

 9. 15

  Samenwerken? Hoe dan? Met een tegenregeerakkoord en een schaduwkabinet? Da’s leuk voor de publiciteit.
  Nee, gewoon elk hun stinkende best doen. Doet ieder het goed, zal ‘De Kiezer’ ze belonen. Althans, zo zou dat moeten werken.

  De PvdA is de PvdA en hoort in het rijtje CDA, VVD. Hoeft niemand zo jaloers op te zijn, om er bij te willen horen.
  Een uitgesproken samenwerking had hooguit interessant geweest voor de verkiezingen en niet erna.

 10. 16

  @ 14: Ja, sinds “het paas-akkoord”. Niet vaak zo’n bedroevend circus van onprincipiële ressentiment-politiek gezien als van de D66 top toen.

 11. 17

  Wat denk ik ook een beetje het geval is, is dat diegenen die voor een samengaan pleiten met een beetje onbewuste wishful thinking er van uit gaan dat die nieuwe “sociaal-liberale” centrumpartij op links precies hun ideale partij wordt, met precies de punten van “de linkerkant van de vvd”, “het halsema-blok in gl”, “delen van de pvda” die zij graag zien (en die ik ook graag zie). Kortom ze zien een hele grote partij voor zich die precies de ideeën heeft die zij ook hebben. Natuurlijk zijn ze daar voor!

  Maar is het niet realistischer dat die nieuwe partij niet alleen “goede” punten combineert maar ook “slechte”. Dat samengaan zal nivelleren?

  Of hoe moet het met die mensen binnen al die partijen voor wie dat niet de ideale partij is?

  @11 Bedankt, goed argument!

 12. 21

  Zodanig samenwerken/-gaan dat links de grootste partij levert. Dat betekent namelijk macht en dan kan je ook nog iets gedaan krijgen van je sociale en/of moderne ideeën.

 13. 23

  GL en D66 zitten wel degelijk bij elkaar in de buurt wat betreft het electoraat, vooral in de steden (ok, dat is een beetje dubbelop, maar goed)

 14. 26

  Het probleem lijkt mij niet wie met wie moet samengaan, maar de vraag wie een betere visie hebben op de essenties in het landsbestuur, dan de huidige combinatie.
  Zie ook de NRC: ik kan mij opwinden over het gemak waarmee organisaties van honderden ambtenaren heen en weer worden geschopt. Dat gaat echt geen grote bezuinigingen opleveren, wel verwoestingen in de kwaliteit van het werk. Ja, het wordt tijd dat de ambtenaren en kwaliteit van hun werk weer eens in een adem worden genoemd. Vraag het elke expat: je kunt schelden, maar het is in ons pokkenlandje behoorlijk goed geregeld. Dat doen onze eigen pokkenambtenaren.
  Zo weet ik nog wel een paar hervormingen: banken, hypotheekrente, arbeidsmarkt.
  Politiek is je verenigen op visies en standpunten en daarvoor meerderheden zoeken.

 15. 27

  W.b. de ideologische verschillen. die verschillen lopen nu ook door de partijen heen. Veel pvda’ers hebben weinig op met het ouderwetse linkse gedachtengoed. Een aantal pvda’ers zou ideologisch beter thuis zijn bij SP, maar ja, wil je een machtspartij verlaten voor een oppositiepartij?

  Als er een kleiner aantal partijen overblijft na klontering, zouden die patijen ook een andere ideologie moeten uitademen.

  1) Een ouderwetse linkse partij: SP, met wat GL en PvdA en PVV erbij. Dit is een conservatieve partij.
  2) Een progressieve-kosmopolitische partij: D66, delen PvdA, grotendeels GL, een paar VVD’ers een verdwaalde CDA’er en CU’er.
  3) Een conservatieve partij. Realisme, kiest voor gezin, status quo, kleine overheid, sociaal conservatief. CDA, VVD, CU
  4) Nationalistisch conservatieve partij: PVV al hoort een deel daarvan ook thuis bij SP. PVV is here to stay vrees ik.

 16. 28

  Nederland zou niet snel een 2-partijenstelsel krijgen zoals in de VS. Vier of vijf partijen, dat is ideaal. Groot genoeg om mee te doen en niet veroordeeld te worden tot eeuwige oppositie. Klein genoeg om dan je eigen geluid te laten horen. En ja, compromissen moeten alijd gemaakt worden.

  Situatie nu waarin VVD met iets meer dan dertig zetels de grootste partij is en die dus met drie anderen om de tafel moet om een progressieve koers mogelijk te maken, daar doe je niemand een plezier mee.

 17. 29

  Hoewel het pijn doet in het hart, moet ik toegeven dat Bismark #24 gelijk heeft. D66’ers, met name de jongeren @DrBanner, zijn niet echt sociaal voelende mensen (in de zin dat ze oog hebben voor lager opgeleiden, werklozen en de bewoners van zwakke regios), dat lijkt mij onder GroenLinksers iets anders.

 18. 30

  Het is ook zwaar anekdotisch, maar ik ken er persoonlijk minimaal een stuk of 20.

  Ik moet ff een onderzoekje opsnorren waar heel mooi de wereldbeelden van de verschillende groepen mensen in kaart werden gebracht, waar toch sprake was van een grote overlap. Nu is het ook zeker zo dat je D66 wellicht kunt splitsen in de groene D66’er, en de liberale D66’er.

 19. 31

  @parallax: before enlightenment, chop wood, carry water. after enlightenment, chop wood, carry water.

  Mensen kunnen dezelfde standpunten hebben vanuit totaal andere overtuigingen, en het daardoor totaal niet eens zijn vanuit welke partij je die zou willen doorvoeren. Da’s zo’n beetje het D66/GL-dilemma.

 20. 32

  Goed idee, als de mogelijkheid tenminste wordt aangegrepen om ook echt een nieuw links programma te brengen.

  De versplintering van links trekt volgens mij bepaald geen kiezers. Ook bij de demonstratie bij de dokwerker onlangs werd het weer duidelijk: verhalen over de palestijnen, het wel/niet bestaan van de islamproblematiek, immigranten intergratie, WO II, en ook nog eens het hele traditioneel linkse verhaal van sterke schouders en de hypotheekrenteaftrek; alles door en na elkaar op een demonstratie tegen racisme.

  Op zich heel mooi dat iedereen vanuit verschillende achtergronden, redenen en meningen samenkomt op zo’n dag, maar ik vind ook dat je op een demonstratie samen ergens voor moet staan en de verschillen opzij moet kunnen zetten. Samen sterk, wordt weleens gezegd.

  En als ze toch bezig zijn: het mag van mij ook wel wat radicaler, het idee dat een genuanceerde mening per definitie beter is dan een simpele, is een onhoudbaar dogma.

  Ik ben benieuwd…

 21. 33

  @30: De vraag is of er rode D66’ers bestaan, wat ik betwijfel. Daarentegen zijn er wel socialistische GroenLinksers, zeker buiten de Randstad.

  en ook nog eens het hele traditioneel linkse verhaal van sterke schouders

  Speak of the devil. Doen alsof solidariteit tussen arm en rijk iets ouderwets is doet de linkse zaak geen goed. Een partij die zegt “ieder voor zich, maar aardig doen tegen buitenlanders hoor!” zal hooguit 10% van de stemmen trekken.

 22. 34

  Het bestaansrecht van een partij is nu juist dat mensen zich daarin vanuit verschillende richtingen, visies, opvattingen scharen onder een aantal gemeenschappelijke principes. Binnen een partij kan, nee moet men van mening verschillen om scherpte te behouden.

  Het gezeur over of een nieuwe partij, ontstaan uit samenwerking van progressieve partijen, wel of niet “de ideale partij” zou zijn gaat voorbij aan de noodzaak. De Christendemocraten zagen die in de jaren 70 wel in, en verkeren alleen daardoor nog in de positie om invloed uit te kunnen oefenen.

  Samenwerking op links is even noodzakelijk als onwaarschijnlijk. Hoe meer solidariteit beleden wordt in de politieke kleur, hoe minder men elkaar toegenegen is.
  Eens temeer bizar als je ziet hoe de samenwerkingsverbanden in het Europees parlement liggen.