Brief aan Ivo Opstelten

BRIEF - Geachte heer Opstelten,

u bent minister van Veiligheid en Justitie. Voorheen heette dat gewoon minister van Justitie, maar sinds kabinet Rutte-I vertrouwen we er blijkbaar niet meer op dat het justitieel apparaat onze veiligheid kan waarborgen. Dat zijn nu dus twee verschillende zaken, justitie en veiligheid. En veiligheid staat, letterlijk, voorop.

Met die veiligheidsportefeuille toont u zich dan ook een bezig bijtje. Op zichzelf is dat prettig, maar soms schiet u een beetje door. U lijkt, net als veel andere mensen, niet te beseffen dat Nederland in de hele geschiedenis nog nooit zo veilig is geweest als nu. Dat geldt overigens voor heel Europa. Toch oppert u maatregelen die doen vermoeden dat we in constante staat van oorlog verkeren.

Afgelopen zomer stond Nederland op zijn kop omdat er vijf Polen waren verdronken in natuurwater. Dat is natuurlijk heel treurig, want iedere dode is er één te veel. Aan de andere kant: als we het land inmiddels zó hebben ingericht dat zwemmen in natuurwater het gevaarlijkste is wat je kan overkomen, dan hebben we het behoorlijk goed. Het feit dat we ons druk maken over gevaarlijke zwemsituaties, is feitelijk een luxeprobleem.

Dat klinkt cru, maar is wel waar. Probeer ze in Israël, het Midden-Oosten, een willekeurig land in Afrika of Zuid-Amerika of zelfs in The Land of the Free maar eens uit te leggen dat koud water ons grootste gevaar is. In landen die dagelijks geconfronteerd worden met drugs- of burgeroorlogen, revoluties, ondervoeding, ziektes, natuurgeweld en highschool shootings, kijken ze niet op van vijf verdrinkingsdoden.

Maar ja, het gaat om Het Gevoel he? En we voelen ons nu eenmaal vreselijk onveilig met zijn allen. Als er in Eindhoven een keer iemand op straat in elkaar wordt geschopt worden die beelden zó vaak herhaald, dat het lijkt alsof heel Brabant één grote openbare Fight Club is waar maar zelden iemand levend vandaan komt. Zou het onveiligheidsgevoel daar misschien iets mee te maken hebben?

In plaats van te wijzen op deze scheefgroei tussen perceptie en realiteit, wakkert u met ieder voorstel dat u doet het onveiligheidsgevoel verder aan. Zo is daar uw nieuwste plan om alle reisgegevens van alle Nederlanders te gaan registreren. Dit uiteraard in het kader van terrorismebestrijding, onder welke noemer wereldwijd alle proportionaliteit van tafel wordt geveegd.

Alle informatie van iedereen verzamelen om een handjevol mogelijke terroristen te in de gaten te houden. Dat is schieten met een kanon op een vlieg waarvan nota bene niet eens vast staat dat hij kwaad wil doen. Stel dat radicale Jihadstrijders inderdaad een reëel gevaar vormen voor Nederland (ik kan me de laatste aanslag niet herinneren), kunnen we de controle dan niet beperken tot iedereen die een enkeltje Syrië boekt?

Uw plannetje is een schoolvoorbeeld van paniekzaaierij – nog los van alle privacyoverwegingen die tegen het aanleggen van dit soort databanken spreken. Dit soort voorstellen dragen zonder enige twijfel méér bij aan het Nederlandse onveiligheidsgevoel dan alle Syriëgangers bij elkaar. Proportionaliteit meneer Opstelten, dáár draait het om.

Groeten,

Boudewijn.

Reacties (6)

#1 Hansje ter horst

Geweldig stuk tekst.
Geen woord aan toe te voegen.

  • Volgende discussie
#2 pedro

Met veiligheid heeft het beleid van Opstelten niks te maken. Het gaat alleen om stemmen winnen. Een deel van de bevolking is daar (onderbuik)gevoelig voor. En die zullen zich vast weer wel opwinden, als dat gezegd wordt, want sinds begin deze eeuw moeten we niet alleen met hun gevoelens rekening houden en dat politiek correct proberen te benaderen, nee, we moeten zelfs maatregelen nemen om aan hun gevoel tegemoet te komen…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Bismarck

“Het gaat alleen om stemmen winnen.”

Zelfs voor dat doel is het verzamelen van alle reisinformatie van alle Nederlanders een disproportioneel middel. Dan kun je je makkelijk beperken tot reizigers naar “risicogebieden” (bv. het Midden Oosten en Oost-Afrika). Ik vermoed dus dat Opstelten wel degelijk nog andere doelen in zijn hoofd heeft als hij ook graag reisgegevens wil van bv. binnen-Europese reizen. Ik meen me te herinneren dat eerder iemand suggereerde dat het gaat om het legaliseren van een al lang bestaande praktijk.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Michel

Ik blijf me verbazen over deze minister (en het hele kabinet overigens). Afgelopen zaterdag werd in Argos uitgelegd hoe deze minister het land minder veilig wil maken door door politie liaisons in Italie terug te roepen. Nederland is momenteel een vluchtoord voor Mafia kopstukken, en deze liaisons zijn een onmisbare schakel tussen Nederlands en Italiaanse politie.

Reden? Ze kosten te veel geld. Een ordinaire bezuiniging dus.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Peter

Opstelten en consorten maken gebruik van de ’Probleem-Reactie-Oplossing’-techniek die altijd en overal werkt: Je creëert een Probleem – de startende actie. Je wacht op de te ontstane chaos als Reactie. Je laat die chaos lekker exploderen, en de samenleving aanvreten zodat alle burgers smeken om een aanpak! Dan breid je als Oplossing jouw macht uit.

http://www.youtube.com/watch?v=iEz5fQ_Pm-g

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 marceletman

Gelukkig is internet een wapen naar twee kanten. D.w.z. als je bijv. kontakt met iemand van de gemeente heb; schrijf dan een letterlijk verslag. Ondersteund met alle gevraagde papieren en naam van de betrokken beambte en maak daar een blog van.
Euthanasieverklaring van mij zet ik er binnenkort ook op.
Privacy bestaat sowieso niet meer; hooguit voor de schijn. Je autobewegingen, je OV-gedrag, je inkomen, je huur of WOZ-waarde, je betalingen, je inkoopgedrag, je medische gebeuren en wat denk je van het beruchte mobieltje? Letterlijk alles is opgeslagen en hoogstens iets wat -nu- nog net niet gekoppeld is. O, dat mag maar een beperkte periode? Wie zegt / controleert dat het ook echt gebeurd? De DBC’s van mijn psychiater worden ook steekproefsgewijs ingekeken. Hoezo privacy?
Voor bijv. een uitkering moet ik alles kopiëren. Maar alles wordt tevens gecheckt. Schizofreen, ander woord heb ik er niet voor.

  • Vorige discussie