Beste Jeroen,

De PvdA stuurt de z.g. “zondagsbrieven” naar de leden. Die zijn soms de moeite wel waard. Bijgaand een reactie op de visie van Jeroen Dijsselbloem, van een partijgenoot.

Beste Jeroen,

Natuurlijk is het een Griekse tragedie. En natuurlijk, je nuchterheid en zakelijkheid zijn bitter nodig in een situatie, die grote verliezers gaat opleveren.

Maar toch een paar kanttekeningen: de romantische boekhouder, je kent hem wel, die meneer Zalm van ABNAmro, schreef in zijn memoires dat hij mordicus tegen de aansluiting van Griekenland was, omdat hij de cijfers volstrekt niet vertrouwde.

Maar toen hem werd voorgehouden dat er politiek geen uitweg was, omdat het van Helmuth Kohl moest en de politieke race al gelopen was, staakte hij zijn verzet. Het boek schreef hij ruim na de feiten, dus een zekere behoefte aan witwassen van zijn eigen blazoen is niet uit te sluiten.

Maar of Nederland nu tot het laatst toe kritisch was, zoals je schrijft, samen met de ECB, dat roept toch wel beleefde twijfel bij mij op. Of we achteraf weten dat de statistieken volstrekt onbetrouwbaar waren, daar twijfel ik evenzeer aan. Gerrit Zalm was een real-politiker, die wist wanneer hij zijn mond beter dicht kon houden. Hij was dan wel “il duro”, maar tegen de Duits-Franse as kon hij ook niet op. Ik denk dat we het altijd wisten.

Een tweede kleinigheid, beste partijgenoot: het is inderdaad zo dat Griekenland overspoeld werd met goedkoop krediet, met rentes die ook in Duitsland werden betaald. Dat was een ernstige weeffout in de controle mechanismen in het financieel verkeer, waar ook andere zwakke broeders last van kregen, zoals Spanje en Portugal. Hier past misschien een politieke analyse over hoe het zo kon ontsporen.

Helaas laat je die weg: maar zou het niet handiger zijn geweest als de “financiële markten” wat meer aan banden zouden zijn gelegd? Ik geef toe dat het wat vervelend commentaar is voor de liberale coalitiepartners, maar ik zou van een sociaal-democraat hier toch wel een socialistisch gekleurd zinnetje gewaardeerd hebben. In zes jaar tijd stegen de huishoudelijke bestedingen met 40%, terwijl de economie niet echt beter presteerde en de ECB zat op zijn handen….

Je brief meldt ook een aantal goede punten: de hartstochtelijke vijandschap met de Turken is een traditie, maar leidt tot hoge defensiekosten. Daarvoor hoeven wij niet op te draaien. Maar ook lange looptijden en lage rentes betekenen niet dat het allemaal wel is op te brengen. Kortom, wat gaan we doen voor de gepensioneerden, die in rijen voor de banken staan?

Nog een kleinigheidje: de vervelende amateurs Tsipras en Varoufakis zijn misschien toch een beetje onderschat? Ik ben niet voor zo’n mallotig referendum als nu is gehouden, want daaruit kan niets wezenlijks worden afgeleid. Maar voor die amateurs was het speltheoretisch inzicht misschien wel belangrijker: als wij het volk ondubbelzinnig achter ons hebben staan, moet de EU maar durven te breken. De prijs is dan dat we bij Poetin gaan buurten. Vindt Obama ook leuk.

Ik denk dat Macchiavelli tevreden knort in zijn kist in de Santa Croce in Florence. De EU heeft een rampenscenario op schoot. Leuk vak, minister van Financiën? Het gaat over alles, waarvoor je ooit de politiek in ging. Over dat alles lees ik graag meer dan je nu in deze brief schrijft. Ik waardeer de poging tot feitelijkheid, maar mis de politiek.

Niettemin sterkte van een partijgenoot.

 1. 2

  @Tom: Mooi genuanceerd stuk.

  Toch een kleine kanttekening: het was toch juist de bedoeling van de euro dat de zwakke landen goedkoop krediet zouden krijgen? Dan konden ze investeringen in de economie doen op een schaal die vanwege hun rentes eerder niet mogelijk waren. Als je dan via controles die kraan weer zou dichtdraaien, viel de ratio achter de euro weg. Het zou ook uit democratisch oogpunt een rare manoeuvre zijn: jullie krijgen de euro, maar we vinden jullie een zwak land, dus we leggen beperkingen aan de financiële markten op zodat jullie geen domme dingen doen met het geld.

 2. 3

  Als Obama niet wil dat de Grieken bij Putin gaan buurten staat het hem natuurlijk vrij EU rol van suikeroom over te nemen en een paar miljard per jaar aan de Grieken te schenken, zodat ze hun voor luxe leventje (vanuit Balkan perspectief althans) kunnen voortzetten. De vraag is ook of Putin überhaupt die rol ambieert en kan, met oorlogje spelen heeft hij zijn kas zelf redelijk leeg weten te krijgen en als hij geld aan de Grieken gaat schenken krijgt hij ook een keer problemen met zijn eigen bevolking.

  Bovendien is de kans dat Syriza voortijdig uit elkaar spat levensgroot en dan zijn alle geïnvesteerde Roebels voor niets geweest. De Grieken kunnen qua toekomst niets goeds van de Russen kunnen verwachten, hooguit nog meer onbeschofte toeristen over de vloer. Bovendien beschouwen de Russen elk land waar zij geld in stoppen als dat van hun, zie de Oekraïne een lekker vooruitzicht.

  Varoufakis heeft een spelletje blufpoker gespeeld, waarbij de tegenspelers zeker wisten dat hij alleen maar slechte kaarten in handen had, dat is amateurisme ten top. Tijd dat Syriza zijn verlies neemt en er echt met de wederopbouw van Grieken land begonnen kan worden.

 3. 4

  Een NAVO-land bespelen en helpen, is de investering natuurlijk wel waard voor Poetin. Je moet de gok maar durven nemen als EU/NAVO. Syriza gaat voorlopig ook niet uit elkaar spatten die winnen voorlopig elke verkiezing glansrijk.

  Verder wel eens een verfrissend geluid al had sociaal-democraat altijd tussen aanhalingstekens moeten staan als het verwijst naar Dijsselbloem.

 4. 5

  Typisch Nederlands denken, denken dat deze meneer die een commissie leidt en veel in het nieuws is wat betreft de Griekse zaak, enige vorm van invloed uitoefent. En dan nog de illusie dat je enige invloed daar op kan uitoefenen via je mede partijlidmaatschap. Sorry hoor.

  Hoe groter de illusie, hoe dieper de teleurstelling.

 5. 6

  @2: dat is inderdaad het dubbele. Die “convergentietheorie” leidt er toe dat je een munt krijgt, die je niet past. Maar als je naar de analyses van b.v. Krugman kijkt, zie je dat de markten ongecontroleerd de zwakke broeders overspoelden met geld. Spanje deed het vrij goed, voordat die rare vastgoedhausse werd gefinancierd. Dus het denken was incompleet, het beleid ook. Maar ik geef toe dat het dubbel is.
  @3 en @4: het geo-politieke aspect komt maar matig uit de verf. Maar het is de reden waarom de EU het nu zo moeilijk heeft om een lijn vast te houden. Ik heb al eens nagedacht over de prijs die de V.S. over zouden kunnen hebben voor een sanering. Misschien door een interventie in de wapens? Dat is eerder gebeurd, tijdens de Cuba crisis. De Grieken investeren veel in de spanning met Turkije; daar zit ruimte voor besparing.
  Dank voor de waardering; ik zie overigens wel dat niet wordt ingegaan op een simpele observatie van mij, n.l. dat Jeroen weinig zegt over de echte slachtoffers, de gepensioneerden voor de flappentap. De harde toonzetting in de EU, wellicht m.u.v. Juncker, verraadt een grote technocratische inbreng.
  Die had van mij mogen worden verzacht door een politicus met sociaal gevoel.

 6. 7

  Wat Christian @2 zegt. Ik zou minder genuanceerd zijn, maar ik ben dan ook geen partijgenoot.

  Wat die rente betreft: investeringen zijn prima, maar een vastgoedbubbel niet.

  Het laatste is gebeurd, ook is de consumptie toegenomen doordat de Duitsers goedkoper produceren. De bubbel heeft de lonen te veel doen stijgen.

 7. 8

  @6: het irriteert natuurlijk wel dat hier nooit op wordt ingegaan. Maar dat is waarschijnlijk inherent aan het technocratisch denken, cijfers zijn eenvoudiger over na te denken zonder menselijke maat (in die zin is het ook gewoon een puzzel voor ze). Waarschijnlijk wordt het in die kringen ook als een zwakte gezien als je het over “echte mensen” gaat hebben. Als ze het over mensen hebben is het altijd een fictieve constructie van “de hardwerkende [eigen bevolking]”.

  Het geopolitieke aspect is tot nu toe ook vooral speculatie, Poetin houdt de kaarten slim tegen de borst en weet dat dit al genoeg is.

 8. 9

  @8.

  Een technocraat weet dat Europa boven haar stand leeft, niet alleen de Grieken. Dat er moet gesneden worden in de luxe voorzieningen die we tot onze gemakzucht en luiheid hebben eigen gemaakt.

  Heel positief is het bericht van demotie van voornamelijk oudere mensen. Stelletje verwende babyboomers, die hun huis goedkoop hebben kunnen bemachtigen, de kids uit huis hebben, en veelal op hun vrije dagen in hun tweede huis in de Auvergne zich omwentelen in hun nietszeggende hobbies. Die mogen inderdaad wel wat minder verdienen.

 9. 10

  @8: dat is het lastige van dit debat. Ik probeer het ook een beetje koel te houden. Varoufakis zegt dat steun aan bankiers die failliet dreigen te gaan iets anders is dan steun aan Grieken. Daar zit wat in. Maar wie zijn de echte slachtoffers van de situatie?
  De gepensioneerden: niet omdat ze zielig zijn, maar omdat het een relatief toenemende groep van inkomens vormt, die voor steeds meer mensen de laatste kurk in het bestaan is.
  Dan kun je wel mopperen dat Grieken moeten hervormen, maar dan zie je de sociale werkelijkheid over het hoofd. Ik weet hoe lastig het is, maar ik heb op mijn partij gestemd omdat ik dacht op sociaal voelende mensen te stemmen.
  Dat geloof ik nog wel: maar het mag ook wel blijken in een brief aan partijgenoten, of in een debat waarin Rutte vooral Wilders van zich af poogt te houden.

 10. 11

  @9:
  Nu zijn er niet zo gek veel “babyboomers” met een 2e huis in de Auvergne (geef mij trouwens de Algarve maar ;-) ) en heb ik het idee dat je je eigen “minkukeligheid” afreageert op de verkeerde groep.
  Je moet voor de huidige ellende zijn bij de banken, frauderende lieden bij de overheden (o.a. grondspeculaties), hedgefondsen en multinationals.
  Kortom bij ”Het Grootkapitaal”

  Wat Griekenland betreft:
  Het orakel van Delphi heeft mij nog geen uitsluitsel over de toekomst gegeven, dus doe ik daar het zwijgen maar toe.
  moesten meer mensen doen
  ;-)

 11. 12

  @11: ik probeerde te zeggen dat de pensioeninkomens voor hele gezinnen en werkloze jongeren het enige zijn waarop ze in leven blijven. Dus ik vind die rijen voor de pinautomaat niet vreemd.
  Weerzin tegen babyboomers mag, maar is grotelijks “off topic”.

 12. 13

  @12:
  Ik reageerde op het ge-OH van Joop.

  Van de ellende van de “gewone Griek” ben ik echt wel overtuigd.
  Ook van het feit dat ze “links- of rechtsom” geholpen moeten worden, is voor mij geen dilemma!

 13. 14

  @11.

  Je hebt een verkeerd idee over mij en dat alles de schuld is van het grootkapitaal. Ook de welvaart, hahaa. Wees dankbaar!

 14. 15

  @9: Ach het neoliberale riedeltje. We leven boven onze stand. Zwitserland lukt het zonder enorme productie (Zwitserse kaas, zakmessen… (kort door de bocht)) of de Scandinavische landen…

 15. 17

  @2 @6 @7

  Het goedkope krediet had je niet via regulering van de financiele markten, maar via de ECB moeten oplossen. Feitelijk was er sprake van een boom-economie met bijbehorende, hoge, inflatie. Wat dan gebruikelijk is, is dat de centrale bank gaat knijpen door de rente te verhogen. Helaas wilde ze dat niet, omdat Duitsland op dat moment economisch zwak was en dus een accommoderend, ruim, monetair beleid nodig had.

 16. 18

  Tja, solidariteit met anderen kan alleen maar als jezelf wat te bieden heb. Raar, dat mensen die zo solidair zijn altijd wijzen naar het geld van anderen, zo gauw je er wat van zegt, dan ben je fout, en wordt je gedemoniseerd. Zie het als een spiegel. Ik ben geen neo-liberaal, wat niet meer als een term is voor een bepaalde toestand waar we nu in leven. Kleinere overheid, daar is niets mis mee, effectiever dat is de boodschap. Ik betaal toch geen belasting voor mensen die allemaal overhead baantjes hebben. Of wel, nou ja, dat zal wel weer met de solidariteit te maken hebben. Iedereen wil ten slotte slapend rijk worden.

 17. 19

  @10:

  ik heb op mijn partij gestemd omdat ik dacht op sociaal voelende mensen te stemmen.

  Ik denk dat het nog veel erger is dan een technocratisch gebrek aan sociaal gevoel.

  De brief van Dijsselbloem, bijvoorbeeld, staat niet alleen vol met onzin, maar is op veel punten wel erg weinig specifiek. Er wordt verhaald over ‘sommigen’ en dingen die ‘worden gezegd’. (Maar door wie?)

  Aangezien het nogal een verschil maakt of een willekeurige commentator iets roept of dat dit wordt gedaan door, onder andere, je medeschuldeiser het IMF, denk ik niet dat die vaagheid toeval is.

  En daaruit concludeer ik dan weer dat Dijsselbloem heel goed weet dat-ie de zaak aan het flessen is. (Alsof de rekenmodellen van het IMF – en talloze andere economen – niet overweg zouden kunnen met lange looptijden en lage rentes!)

  Kortom: waar de PvdA last van heeft, is niet alleen een gebrek aan sociaal gevoel, maar ook een schrikbarend gebrek aan integriteit.

  Als ik lid was van die club, had ik mijn lidmaatschap inmiddels opgezegd. Ik zou namelijk niet lid willen zijn van een partij die een liegende en bedriegende minister van Financiën op zijn post houdt.

 18. 20

  @18: “Solidariteit”
  [img]http://cdn.hellogiggles.com/wp-content/uploads/2013/07/18/Do-not-think-it-means.jpeg[/img]

 19. 21

  @6 @17 Ook strengere controle op de cijfers zou hebben geholpen. Het is toch raar dat de Grieken ook binnen de euro nog zo lang hebben kunnen sjoemelen met hun begrotingstekort. Als de ware omvang daarvan eerder bekend was geweest, zou dat ook een rem op de kredietverstrekking betekend hebben (nog los van ingrijpen door de EC).

 20. 22

  Het zou iets aristocratischer kunnen; ik had wel begrepen dat niet iedereen walgt van babyboomers.
  Lord Flash heeft wel gelijk; natuurlijk had de ECB iets moeten doen aan die vloed goedkoop geld, maar dat zat net even niet in het systeem. (Hoewel?, niet met gebruikelijke rentedifferentiatie. We waren blij van die monetaire slang af te zijn).
  Jeroen maakt niet waar dat minister Jeroen liegt en bedriegt. Dat siert hem niet. Ik heb een idee hoe dit soort dingen gaan. Bewindslieden moeten hun partijgenoten zondagsbrieven schrijven. Dat doet iedereen braaf. Terwijl de arme Dijsselbloem net wakker wordt van zijn dubbele baantje en even wat anders wil doen, belt zijn persoonlijk assistent van Min Fin om hem een tekst voor te lezen.
  Op zo’n moment moet je klaarwakker zijn en je eigen kleur geven. Doe het maar eens Jeroen, na een werkweek van 100 uur.
  Leugens en bedrog heb ik niet gezien.

 21. 24

  @22:
  Dus hij is niet capabel volgens jouw? Dat is misschien nog erger.
  Daarnaast, deze brief is afkomstig van een minister van financienen en voorzitter van de eurogroep. Hij spreekt dus namens het kabinet en leidt in de eurogroep een belangrijke discussie. Hoeveel kleur kan zo iemand uiten?
  De man is geketend door zijn functies. Zeuren dat de brief niet gekleurd genoeg is is kinderachtig. Hij zou zomaar het kabinet, of andere landen, in een lastige positie kunnen brengen

 22. 27

  @Christian: gelijk heb je. Als Gerrit Zalm die cijfers al voor aansluiting wantrouwde, dan is het raar dat het zo lang kon doorlopen.
  @24: het woord capabel heb ik niet gebruikt. De brief is van PvdA voorman Dijsselbloem aan zijn leden, niets anders. Hij kan dus als partijman zijn verhaal doen en zeggen wat hij vindt.
  Daarom gaf ik de beschrijving zoals ik hem gaf: het is mensenwerk en het hoeft niet perfect te zijn. Maar ik zeur niet, ik hoor bij een politieke organisatie en geef oordelen als ik te weinig lees over politieke stellingnamen in brieven, die de bedoeling hebben de band met de leden te versterken. Dat je met opinies anderen in een lastige positie kunt brengen, dat hoort bij het vak.

 23. 28

  De pijpleiding die Bulgarije, op Europees verzoek, niet aanlegt, wordt nu aangelegd door Griekenland. Griekenland flirt dus inderdaad met Rusland. Maar wat ik niet weet: kán Rusland, dat zelf problemen genoeg heeft, Griekenland echt steunen? Iedereen neemt het aan, maar ik lees ook over effectieve sancties. Weet iemand meer?

 24. 29

  Als we nu eens de Grieken gewoon overal hun zin in geven en heel hard roepen dat dit democratie en/of solidariteit is.

  Of is er iemand met een nog betere oplossing?

 25. 30

  @19:

  Kortom: waar de PvdA last van heeft, is niet alleen een gebrek aan sociaal gevoel, maar ook een schrikbarend gebrek aan integriteit.

  Als ik lid was van die club, had ik mijn lidmaatschap inmiddels opgezegd. Ik zou namelijk niet lid willen zijn van een partij die een liegende en bedriegende minister van Financiën op zijn post houdt.

  Ze kunnen hem natuurlijk niet van zijn post halen. Wel zouden ze hem uit de partij kunnen zetten. Maar waarom zouden ze? Hij doet precies wat de PvdA het liefste wil: VVD-beleid uitvoeren. “Verantwoordelijkheid nemen” heet dat, en daar hoor je dan een heel serieuze smoel bij te trekken. Geen eigen kern.

 26. 31

  Jeroen Dijsselbloem is ook oneerlijk naar zijn achterban omdat hij pre-2008 inzichten mengt met post-2008 inzichten. Voor 2008 regeerde de neo-liberale waanzin dat kredietwaardigheid niet essentieel was en kon worden afgedekt met te verwachten groei in de toekomst. In Nederland kon men destijds geen blad of krant openslaan of er stonden wel advertenties van geldschieters in en Amerikanen waren met hun Community Reinvestment Act net zo onverantwoordelijk als de Griekse regering (VVD’ers misbruiken die CRA in hun propaganda om te wijzen op het gevaar van overheidsbemoeiing terwijl in Bloomberg al in 2008 geschreven stond dat >90% van de ‘bad loans’ door private instellingen werd verstrekt en deze waren bepaald niet verplicht om zich te houden aan die wet). Stimulering van de vraag was de trend op weg naar het neoliberale paradijs. De zin “Een paar cijfers: In de periode 2005-2009 liepen de publieke uitgaven op van 45 naar 59% van het Bruto Binnenlands product (BBP)” is misleidend. Rechts-reactionair heeft het al jaren over de schandalige pensioenen in Griekenland, maar een enkele tabel laat zien dat de totale druk van sociale voorzieningen in 2008 gemiddeld 3% lager waren dan een stuk of acht andere eurozone-landen met een vergelijkbare welvaart:

  Expenditure on social protection:
  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=1

  Er valt qua sociale voorzieningen ook helemaal geen vergelijk te trekken met andere (clusters van) landen zoals blijkt uit rapporten van het SCP:
  http://www.scp.nl/dsresource?objectid=20994&type=org

  Dan de volgende zin “Wij hebben voorgesteld in plaats van pensioenbezuinigingen veel meer te bezuinigen op defensie.” Dit is van misleidend tot bedrog en ook nog iets anders:
  The Guardian meldde het volgende:
  – In terms of pensions, which have been the STICKIEST point in the negotiations, the plan demands reforms to:

  http://www.theguardian.com/business/2015/jun/30/greek-debt-troika-analysis-says-significant-concessions-still-needed

  Na de zeven eisen die in The Guardian opsomt komt de conclusie:
  – On Monday, Juncker insisted – incorrectly – that these measures did not amount to a cut in pensions. However, the creditors were correct in saying that they had compromised and the plans had some flexibility.

  Flexibility? Misschien voor de liberale cluster zoals in Engeland die in het SCP rapport omschreven wordt, maar niet voor de mediterrane sector. Op die manier trek je de hele structuur van sociale voorzieningen van de landen in de periferie onderuit. Worden die eisen dadelijk ook aan andere landen aan de Middellandse zee gesteld? Duidelijk is dat Juncker, Dijsselbloem et al hun reet afvegen met culturele verschillen.

  Ik haal er een punt uit:
  Gradually phase out the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2019. This shall start immediately for the top 20% of beneficiaries with the details of the phase-out to be agreed with the institutions

  Dat EKAS systeem is er alleen voor de allerarmste pensionados die vanaf 1996 een toelage krijgen van 37% en dus bepaald niet geldend voor alle pensioenen, waar in sommige gevallen tot 48% gesneden is. Zeker gezien de voorgestelde afschaffing van dat EKAS systeem rekening houdend met de architectuur van het sociale stelsel in mediterrane landen werp ik het idee dat Jeroen Dijsselbloem een sociaal-democraat zou zijn (die vindt men vnl. alleen nog in Scandinavische landen) verre van mij.

 27. 32

  @30.

  Nooit van compromissen gehoord, de verzorgingsstaat wordt wat minder snel afgetuigd op verzoek van de pvda, in ruil daarvoor moeten ze overal de vvd hun zin geven. Een eigen kern heeft de pvda altijd wel en nog steeds: opkomen voor de zwakkeren, degenen die het moeilijk hebben. Alleen hebben de meeste zwakkeren zich gelukkig sterker gemaakt, zelfredzaamheid heet dat. En hoeven dus geen steun meer van vadertje staat, en daar zouden ze zich terecht voor schamen. En daarmee is een belangrijk bestaansrecht van de pvda weggenomen.

  Vergeet niet dat de meeste sociaal democratische partijen die koers hebben ingezet in de jaren 90, zeker de noord europese met vooraan de labour en de duitse spd. Daarbij hebben ze hun natuurlijke achterban van zich vervreemd door de sociale zekerheid flink aan te tasten.

  Ook onder druk van het imf, de banken, de grote multinationals en last but not least brussel kregen de regeringen steeds minder speelruimte.

 28. 33

  @30:

  en daar hoor je dan een heel serieuze smoel bij te trekken.

  The cornerstone of any nutricious breakfast serious policy proposal!

  Ik bedoel: veel meer dan dat is er tegenwoordig blijkbaar niet meer nodig.

 29. 34

  @26 Ja, mooi draadje was dat. Dijsselbloem zegt in zijn algemeenheid iets over onafhankelijke mensen bij de belastingdienst die nu weer aan de kant geschoven worden. Iemand gaat googelen en vindt een belastingambtenaar die al voor de periode Tsipras vertrokken is. Vervolgens is Dijsselbloem een aantoonbare leugenaar.

  Als iemand even een beetje doorgegoogled had, was het plaatjes anders geweest. Maar ja, dan had Dijsselbloem een punt gehad en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

 30. 35

  @21

  Eens

  @22

  “(Hoewel?, niet met gebruikelijke rentedifferentiatie. We waren blij van die monetaire slang af te zijn).”

  Wat bedoel je?

 31. 36

  @32: Nonsens. Was het maar zo dat de zwakkeren zich sterker hebben gemaakt. Zie maar het PGB. De mensen die dus te zwak zijn om voor zich op te komen worden geofferd.

  In je tweede alinea begin je over “die koers”. Maar je noemt die koers niet. Kun je deze eens verduidelijken?

 32. 37

  @34:

  Eh?

  Dijsselbloem:

  In de afgelopen jaren zijn eindelijk onafhankelijke mensen benoemd bij belangrijke overheidsdiensten zoals de belastingdienst. Nu dreigen ze weer te worden ontslagen of worden vervolgd.

  Jouw link:

  A group of tax service employees aligned with SYRIZA has issued a statement criticizing the leadership of the Ministry of Finances and the General Secretariat of Public Revenue, regarding the recent appointment of directors and sub-directors in tax administration.

  Het is ongetwijfeld nog steeds een zooitje bij de Griekse belastingdienst, zoals de SYRIZA-aanhangers aldaar ook signaleren, maar dat is bij lange na niet hetzelfde als Dijsselbloems bewering dat de huidige regering ‘nu’ een aantal ‘onafhankelijke mensen’ dreigt te ontslaan of te vervolgen.

 33. 38

  @36.

  Geen onzin, hoor, mensen moeten weer zelf leren op te staan. Natuurlijk hou je de echte zwakkeren maar er zijn genoeg gezonde knullen die in de bijstand bewust zitten, en elke week vier keer sporten en labiele vrouwtjes versieren. Met andere woorden de laatste groep moet hard aangepakt worden.

  De koers is de zogenaamde derde weg: Blair, Clinton, Schröder en Kok. De werkgever krijgt het voor het zeggen, meer verantwoordelijkheid voor de burger en de overheid moet kleiner worden. En vergeet niet dat was in de tijd dat het een beetje beter ging economisch, na de lange jaren 80.

 34. 39

  @37 Dat is inderdaad niet hetzelfde. Maar dat was ook niet mijn punt.

  Mijn punt was dat Dijsselbloem voor leugenaar uitgemaakt werd op basis van één voorbeeld waarvan volstrekt niet duidelijk is of hij erop doelde.

  Ik kan al googelend geen hard bewijs voor zijn stelling vinden, maar ik ben best bereid aan te nemen dat hij over meer informatie beschikt dan op internet voor handen is.

 35. 41

  @34, voor de goede orde, ik heb niet zozeer gegoogled om Dijsselbloem voor leugenaar uit te maken, maar omdat dat voorbeeld net een paar dagen geleden ook door Cerridwen was aangehaald als voorbeeld van de wanprestatie van Syriza (en het betreurt me dat ik die tijdslijn niet doorzien heb trouwens.)

  Het naast elkaar bestaan van meerdere geruchten over meerdere belastingfunctionarissen die ontslagen zouden zijn op dezelfde gronden door Syriza gaat mijn goede vertrouwen in de oprechtheid van die bronnen ook ver te boven overigens.

  Maar goed. Het schrijven van zulke oncontroleerbare verdachtmakingen als Dijsselbloem doet is wellicht op zichzelf ook al een probleem? En dat kan ik helaas ook niet te goeder trouw uitleggen… de regering heeft voortdurend van die n=1-voorbeeldjes om een punt te maken die al dan niet te controleren zijn en al dan niet waar blijken te zijn (zoals al die frauderende pgb’ers, of bijstandsmoeders die zogenaamd in het wahalla zouden leven, of dat ene ongeluk of dat ene misdrijf dat kan dienen om een verregaande uitbreiding van bepaalde bevoegdheden.)

  Mij lijkt dat een doelbewuste en zeer effectieve tactiek om de publieke opinie te beinvloeden, maar zelfs als het dat hier niet zou zijn is het niet aanvaardbaar dat er zo slordig wordt omgegaan met een onderwerp dat zo belangrijk is.

 36. 43

  @42 Die had ik gezien:

  Was stimmt denn nun? Was stand wirklich im Verhandlungspaket von Freitag? Dijsselbloem schweigt. Juncker hingegen, der sich um eine Verständigung in letzter Minute bemühte, hat starke Thesen in die Welt gesetzt.

  Uit de frase “Dijsselbloem schweigt” leid ik niet af dat de ontzenuwde beweringen van hem zijn.