Jos Lubbers

9 Artikelen
3 Waanlinks
3 Reacties
Achtergrond: Jay Huang (cc)
Foto: Gerard Van der Leun (cc)

Kamermeerderheid stemt voor afschaffing privacy

ANALYSE - Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bevoegdheid om het internetgedrag van miljoenen burgers ongericht en op grote schaal af te tappen met een sleepnet.

In de schaduw van de net begonnen campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart heeft een rechts-conservatieve Kamermeerderheid vorige week nog even snel ingestemd met een even extreem-autoritair als waanzinnige aanslag op onze privacy. De aftapbevoegdheid van de geheime dienst kent nauwelijks enige beperkingen. In het wetsvoorstel zijn wel de algemene beginselen proportionaliteit, subsidiariteit en noodzakelijkheid opgenomen maar deze beginselen hebben weinig betekenis als deze niet leiden tot substantiële wettelijke beperkingen van de aftapbevoegdheden om de privacy van burgers te waarborgen. Hierdoor hebben de geheime diensten een te grote autonomie om te bepalen wat proportioneel en noodzakelijk is. Ondanks deze bijna onbeperkte bevoegdheid om internetgegevens van burgers op grote schaal af te tappen, framet Plasterk dit als doelgericht en proportioneel door deze interceptie onderzoeksopdrachtgericht te noemen. Als de onderzoeksopdracht breed genoeg is, wat het geval is bij fenomeenonderzoeken van de AIVD, dan wordt grootschalige interceptie noodzakelijk en proportioneel geacht. Dit biedt dus geen enkele waarborg voor de privacy van de burger.

Geen noodzaak

Bullshitter in Chief

De libertarische website Reason laat geen spaan heel van de deportatiewaanzin van volidioot Donald Trump, frontrunner bij de Republikeinen. Trump zei bij het laatste Republikeinse verkiezingsdebat dat hij 11 miljoen illegale immigranten wil deporteren.

Trump’s words bear no resemblance to reality. We should be used to this by now. He’s the Bullshitter-in-Chief.

More important, however, is that Trump would need a pumped-up police state to pull off the deportation 11 million people, many of whom have been in the country, and integrated into their communities for many years. They aren’t walking around wearing patches on their clothing saying, “UNDOCUMENTED.” (I should be careful about giving Trump ideas.)

Foto: Beeld: VPRO Zondag met Lubach copyright ok. Gecheckt 08-11-2022

Plasterk: Geen verbod op zetelroof

OPINIE - Minister Plasterk is niet van plan om een grondwettelijk verbod op zetelroof voor te stellen van kamerleden die zich afsplitsen en hun zetel meenemen.

“De Grondwet beschouwt een Kamerzetel immers niet als ‘eigendom’ van de partij of de fractie waartoe het Kamerlid behoort. Elk Kamerlid beschikt over een individueel mandaat van de kiezer en artikel 67, derde lid, van de Grondwet bepaalt dat de leden stemmen zonder last”, schrijft Plasterk in een brief aan de Kamer.

Plasterk is niet van plan om de grondwet te vervuilen met partijbelangen. Plasterk vindt het partijstelsel al veel te dominant in ons democratisch bestel. Thorbecke hoeft zich nog even niet in zijn graf om te draaien. De grondwettelijke onafhankelijkheid van het kamerlid blijft nog even uit de gevarenzone. Hulde voor Ome Roon!

Huis neemt NSA Hervormingswet aan

Met een overweldigende meerderheid, 338-88, heeft het Huis van Afgevaardigden de USA Freedom Act, een wet die een einde maakt aan de grootschalige verzameling van metadata door de NSA, aangenomen. Organisaties voor burgerlijke vrijheden en andere privacyvoorvechters gaat deze wet niet ver genoeg. Dit is de eerste keer sinds 9/11 dat wettelijke mogelijkheden voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden aangescherpt in plaats van verruimd. Alleen daarom al een mijlpaal. Kom daar maar eens om in Europa of in Nederland, waar we nog in de ban van terrorisme en jihadscare zijn en de wettelijke mogelijkheden voor politie, justitie en inlichtingendiensten alleen maar worden verruimd.

Ook in de VS is men er nog niet, maar de privacyfetisjisten zijn daar strategisch in het voordeel omdat Sectie 215 van de Patriot Act verloopt op 1 juni. Dat is een geweldig pressiemiddel om vergaande hervorming af te dwingen. Zeker met het vernietigende vonnis, waarin het NSA-metadataprogramma werd gediskwalificeerd als onrechtmatig, van het Federale Hof van Beroep van vorige week als steuntje in de rug.

Nu moet de senaat deze wet ook nog goedkeuren en daar is stevige oppositie van neoconservatieve haviken te verwachten, die de Patriot Act ongewijzigd willen verlengen. Zij willen hun controlestaatspeeltjes natuurlijk behouden. Rand Paul staat helemaal  aan de andere kant, die wil de Patriot Act laten verlopen om zo nog verder gaande aanscherping van de NSA te bewerkstelligen.

Foto: Alex Proimos (cc)

De Europese Snuffelunie

ACHTERGROND - Gisteren meldde The Guardian – wie anders? – dat de Europese Commissie wil voorstellen om 42 verschillende reisgegevens van iedere passagier centraal op te slaan voor de duur van vijf jaar.

Niet alleen de basale gegevens maar ook bankgegevens en adressen moeten worden vastgelegd in een centrale database, waar de politie en de geheime diensten ook toegang tot krijgen. Zelfs je maaltijdvoorkeur moet worden vastgelegd.

Tot nu toe hebben veertien van de 28 lidstaten van de Europese Unie vergevorderde plannen voor de registratie van reisgegevens. Maar het voorstel van de Europese Commissie, dat The Guardian heeft ingezien, zou voorzien in een superdatabase voor de hele Europese Unie.

In 2013 wilde Minister Opstelten van Privacyhaat en Controlestaat al de reisgegevens van iedere burger centraal opslaan om terreur te bestrijden. Vanwege tweehonderd Syriëgangers. Dat voorstel ging zelfs de PvdA en de VVD te ver, zodat dit onzinnige plannetje van Bromstelten in de prullenbak verdween, waar het thuishoort.

Maar nu is dit extreme, privacyschendende plan weer terug, maar dan voor heel Europa. Deze aanslag op de privacy is dan nog een compromisvoorstel. Er zijn dus lidstaten in de EU-waardengemeenschap die nog verder hadden willen gaan.

Pikant detail is dat de ministers van Binnenlandse Zaken net voor de mars voor de vrijheid van de regeringsleiders in Parijs hiermee akkoord zijn gegaan. Zou de Franse geheime dienst de aanslag op Charlie Hebdo hebben kunnen voorkomen als ze de maaltijdvoorkeur van de aanslagplegers hadden ingezien? Als de Europese Commissie dat echt denkt, moeten we toch gaan twijfelen aan de geestesgesteldheid van Juncker en Timmermans.

Wijze woorden van wijlen Ben Bradlee tijdens Watergate

Sinds de affaire-Ramesar bij Trouw, die leidde tot een extern onderzoek naar het bronnengebruik van de ontslagen redacteur en het intrekken van 126 artikelen, ligt het gebruik van anonieme bronnen onder het vergrootglas.

Dit bleek dit weekend opnieuw na de onthulling van de Volkskrant dat Wilders de advocaatkosten van ruim vijf ton zou hebben geprobeerd te declareren bij de Tweede Kamer.

Deze onthulling van Jan Hoedeman, die ook een smetje op zijn blazoen heeft, was gebaseerd op anonieme bronnen in het presidium van de Tweede Kamer. Eerder mochten in de Volkskrant anonieme bronnen uit de PvdA-fractie in de Tweede Kamer losgaan op de twee Turkse dissidente fractieleden, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, nadat zij net uit de PvdA-fractie waren gezet na een conflict met Diederik Samsom over de integratiekoers van PvdA-minister Lodewijk Asscher.

Een integratiedebatje bij Nieuwsuur

Afgelopen dinsdag had Nieuwsuur de hele uitzending gewijd aan integratie en islam. De climax van de uitzending (scroll naar 17 minuten en 25 seconden) werd het debatje tussen Nourdin El Ouali van de Rotterdamse islamitische politieke partij en VVD-kamerlid Malik Azmani.

Opvallend was het schril contrast tussen de inhoudelijk sterke bijdrage van El Ouali en de platte partijretoriek van Azmani, die de weinig verheffende grammofoonplaat van de VVD afdraaide. Azmani bezigde holle kretologieën als jaren zeventig, multiculturalisme, behoud van culturele identiteit. Azmani gaf niet blijk van één originele gedachte over het integratiebeleid of dat hij zelf over integratie heeft nagedacht onafhankelijk van de VVD-fractie. De bijdrage van Azmani kenmerkte zich door intellectuele leegheid.

Het is de beste illustratie van een breder fenomeen, namelijk dat partijpolitici dermate zijn geconditioneerd en gedisciplineerd tot partijtijgers die niet in staat zijn om onafhankelijk na te denken over een maatschappelijk vraagstuk en daarover een eigenstandige mening te vormen. Partijpolitici vragen om hun mening is vragen naar de bekende weg. De politieke partij verkeert in een intellectuele coma. El Ouali vormde een prettige uitzondering op deze norm. Hij slaagde er goed in om zijn standpunten met inhoudelijke argumenten te onderbouwen en bezigde geen campagneslogans en tegeltjeswijsheden. El Ouali won het debat op inhoud met gemak.

Foto: Talk Radio News Service (cc)

Waarom Hillary favoriet blijft voor 2016 (2)

ANALYSE - Bij de recente midterm election in de VS behaalden de Republikeinen een enorme overwinning. Wat betekent dat voor 2016? Vanavond het tweede deel in een tweeluik. Lees het eerste deel hier.

Door de pavlovreactie van de Republikeinen op Obama’s immigratievoorstel heeft Hillary Clinton al de eerste slag gewonnen om de sympathie van minderheden in het algemeen en van Latinokiezers in het bijzonder. Clinton maakte het zichzelf heel makkelijk door meteen Obama’s maatregel te omarmen. De Republikeinen kunnen het terugwinnen van Latinokiezers nu al op hun buik schrijven, ze hebben wederom terrein verloren waardoor een electorale meerderheidscoalitie er voorlopig niet inzit.

Hillary kan campagne voeren tegen dat rabiate en impopulaire Republikeinse Congres. De Republikeinen kunnen daarentegen campagne voeren tegen Hillary als Obama’s derde termijn. Historisch gezien zijn de kansen van een regerende partij op een derde termijn erg gering. De laatste keer dat dat voorkwam was in 1988 met Bush 41 als Reagans derde termijn.

Bovendien: in al haar 69 jaar heeft Hillary Clinton pas één keer een verkiezing gewonnen, zodat ze ook geen geweldige staat van dienst heeft. Haar ideologisch profiel is nogal flets en het ontbreekt haar aan een geloofwaardige agenda. Hillary is tegenwoordig de neoconservatieve havik in de Democratische partij en de favoriete kandidaat van Wall Street. De energie in haar partij ligt links van haar en dat is meteen haar grootste probleem, zeker als ze geen serieuze tegenstand krijgt in de eigen partij bij de primaries.

De Republikeinen zullen deze campagnestrijd met de Democraten wederom met een achterstand moeten voeren vanwege de andere demografische samenstelling van het nationale electoraat die in het voordeel lijkt van de Democraten. De Republikeinen zullen met een kandidaat moeten komen die in electoraal opzicht aantrekkelijker is dan McCain in 2008 (te oud) en Romney (te elitair).

Foto: Talk Radio News Service (cc)

Waarom Hillary favoriet blijft voor 2016 (1)

ANALYSE - Bij de recente midterm election in de VS behaalden de Republikeinen een enorme overwinning. Wat betekent dat voor 2016? Vanavond het eerste deel in een tweeluik.

Drie weken geleden heeft de Democratische Partij van President Obama een ongelofelijk pak slaag gekregen van de kiezer tijdens de Midtermverkiezingen. De Republikeinen wonnen niet alleen in de rode staten, waar Obama verloor in 2012, maar ze wonnen ook belangrijke gouverneursraces in een aantal swing states, die in 2012 en 2008 wel naar Obama gingen, en in Democratische bolwerken zoals Massachussets, Wisconsin, Maryland, Illinios, Maine, Michigan.

Het meest illustratieve aan dinsdagavond was wel de overwinning van de ultraconservatieve Joni Ernst, favoriet van de rechts-populistische Tea Party beweging, in swing state Iowa, waar 40% van het electoraat onafhankelijk is. Zelfs in de Democratische counties deed Ernst het beter tegen haar Democratische tegenstander dan Romney tegen Obama in 2012. Ze won met een behoorlijke marge van 8,5%.

De overwinning van de Republikeinen was nog groter dan verwacht. De peilingen zaten er helemaal naast, de electorale steun voor de Republikeinen is flink onderschat door de peilingen. In de nabeschouwingen over de Midtermverkiezingen werd gesproken over een Republikeinse wave.

Eigenlijk was de Republikeinse herovering van de senaat een herkansing van de Tea Party Tidal Wave uit 2010, toen onder invloed van de opkomst van de Tea Party de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heroverden op de Democraten door maar liefst 63 zetels terug te winnen. Deze radicaal-conservatieve bestorming stokte echter in de senaat doordat een aantal radicale kandidaten van de Tea Party onverkiesbaar waren. Nu hadden de Republikeinen nog steeds zeer conservatieven kandidaten voor de senaat maar deze waren wel verkiesbaar zelfs in swing states als Iowa.

De enige Republikein waar Bill Maher op zou kunnen stemmen

INTERVIEW - Afgelopen vrijdag was de eigenzinnige, libertarische senator uit Kentucky en mogelijke presidentskandidaat voor de Republikeinen in 2016, Rand Paul, te gast bij Real Time van Bill Maher. Waarom hebben we zo’n talkshow niet op de Nederlandse buis in plaats van die rellerige waan van de dag televisie als Pauw, maar dat terzijde.

Rand Paul, volgens Time ’the most intresting man in politics’, is de enige Republikein waar Bill Maher op zou kunnen stemmen vanwege de libertarische standpunten van Paul tegen de ‘war on drugs’, de militairistische buitenlandse politiek van de VS en niet te vergeten de spionagepraktijken van de NSA. Maher is om die redenen niet zo’n fan van de favoriet voor het presidentschap, Hillary Clinton, de beschermheilige van de status quo.

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-02-2022

Midterm 2014 | Highlights voor Election Night

ANALYSE - De Slag om de Senaat nadert de apotheose. Na drie weken intensieve campagne is het vanavond eindelijk zo ver: election night 2014. De Republikeinen zullen naar verwachting de meerderheid in de Senaat krijgen. Ze hebben 51 van de 100 zetels nodig en moeten daarvoor netto zes zetels van de Democraten winnen. Omdat ze in het Huis van Afgevaardigden hun meerderheid zullen houden, heeft de GOP dan de macht in het hele Congres. De eerste resultaten komen vanaf vannacht om 0.00 uur onze tijd binnen vanuit Kentucky; om 7:00 uur morgenochtend sluiten de stembussen in Alaska. De top tien interessante races in de Slag om de Senaat in volgorde van verwachte uitslag.

Battleground states in de Midterm Elections 2014

Kentucky

De Republikeinse veteraan en leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, werd in Kentucky uitgedaagd door Clinton Democrat Alison Lundergan Grimes. De weinig populaire, maar gedegen en invloedrijke McConnell wist met steun van vele rijke Republikeinen de campagne naar zijn hand te zetten. Hij dwong Grimes in het defensief door haar Obama’s beleid in de schoenen te schuiven, en dan met name diens voornemen om steenkoolmijnen in Kentucky te sluiten. De laatste peilingen geven McConnell een flinke gemiddelde voorsprong van 7,2% op Grimes. Grimes kan dit eigenlijk niet meer winnen, maar gebeurt dat toch omdat de peilingen er finaal naast zaten, dan is er goede hoop voor de Democraten; hun kiezers in andere staten zullen dan gemotiveerder zijn om op de valreep nog te gaan stemmen.

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-02-2022

Midterm 2014 | De strijd om het Huis van Afgevaardigden

ACHTERGROND - Tot op heden hebben we in de serie Midterm 2014 veel aandacht besteed aan de Slag om de Senaat, omdat de senaat erg spannend is en er ook meer op het spel staat, namelijk een volledig door Republikeinen gedomineerd Congres in de laatste twee jaar van Obama’s presidentschap.

Het Huis van Afgevaardigden (435 zetels) is minder spannend. Een jaar geleden, tijdens de nasleep van de sluiting van de federale overheid om Obamacare, waarvan de Republikeinen de schuld kregen, hadden de Democraten goede hoop dat ze het Huis van Afgevaardigden zouden terugwinnen. Maar door de impopulariteit van Obama, de kwakkelende economie, ISIS en Ebola is deze hoop vervlogen.

De kans dat de Republikeinen de comfortabele meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zullen behouden wordt door Election Lab van de Washington Post ingeschat op 99%. De kans dat de Democraten de meerderheid terug is dus verwaarloosbaar en puur theoretisch.

De verwachting is dat de Republikeinen zes tot acht Tea Party conservatieven uit zuidelijke kiesdistricten rijker zullen worden. Dat zal het verguisde leiderschap van de Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner, er zeker niet makkelijker op maken. Daarnaast zullen de Republikeinen naar verwachting ook winst boeken in Democratische staten zoals Florida, Californië, Illinois en New York met gematigde Republikeinen. Dit leidt tot een verwachte winst van ongeveer 10 zetels in het Huis van Afgevaardigden.

Volgende