Ippekrites

71 Artikelen
Achtergrond: Jay Huang (cc)
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Crisis | Verzadiging, overcapaciteit en een dreigend olietekort

Financiële en economische ramptijdingen slaan ons om de oren. De aandelen zijn nog lang niet onderaan de glijbaan, zo lijkt het. En de bestedingen zakken overal weg, zelfs in China. Massaontslagen beginnen de kop op te steken. Maar als je nou vraagt hoe dit komt, dan krijg je alleen dat slappe praatje van “gebrek aan vertrouwen”. Niemand lijkt dieper door te vragen waar dit gebrek aan vertouwen dan vandaan komt. Want er moet natuurlijk iets aan de hand zijn. Anders is zo’n wereldwijde malaise moeilijk te verklaren. Strikt genomen is de wereld nu namelijk niet anders dan pakweg tien jaar geleden.

Mijn idee is dat er sprake is van een samenloop van drie min of meer onafhankelijke processen, die ieder voor zich misschien niet zo desastreus geweest zouden zijn, maar samen een noodlottige draai aan de geschiedenis dreigen te geven. Die processen zijn het dreigende opraken van olie en grondstoffen, het feit dat de wereldwijde productiecapaciteit veel harder gegroeid is dan de vraag en het verzadigd raken van de markt.

Om met het begrip verzadiging te beginnen, dat is niet iets dat je leert bij economie of anders is het een begrip dat je beter zo snel mogelijk kunt vergeten wil je slagen. Want het is namelijk strijdig met het begrip van de oneindige behoeften en daarmee van oneindige groei. Al in de jaren zeventig echter bleek dat er voor de dan populaire luxegoederen een verzadiging dreigde op te treden, vooral vanwege de toen al sterk aanwezige overproductie. Als iedereen een platenspeler heeft dan daalt de afzet tot het vervangingsniveau.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

7 wegen naar de apocalyps – 7 geen ontsnappen mogelijk

weekendlogo123.jpgVan 5 september t/m 17 oktober kijkt Ippekrites de koffie dik aangaande zaken die ons voortbestaan bedreigen, daarbij terzijde getekend door Crachàt. Verwacht geen erudiete citaten of intelligente links, maar slechts wilde speculaties die haast aan science-fiction grenzen. Dat alles echter wel gebaseerd op wat Ippekrites tot nu toe over het onderwerp tot zich heeft genomen. Nogal serieuze kost dus, maar als je wilt lachen kijk je maar naar “Mock the week”. Deze slotaflevering laat zien dat we niet aan ontsnappen hoeven te denken en de problemen hier op aarde onder ogen moeten zien.

In de vorige afleveringen zijn zes bedreigingen voor de menselijke soort, ja soms zelfs voor al het leven op aarde, voorbijgekomen: het broeikaseffect, stofjes, ziektes, genetische manipulatie, een mannenwereld, de opmars van het tuig. In alle afleveringen heb ik de ontwikkelingen doorgetrokken tot de uiterste consequentie. Je zou dat als science-fiction kunnen betitelen. Er zijn natuurlijk ook best wat kanttekeningen te maken.

De anti-global-warming campagne zal heel blij zijn met de berichten dat de zon alle tekenen vertoont van verminderde activiteit. Waardoor het gemiddeld wel eens één of twee graden kouder op aarde zou kunnen worden. Maar voordat we nu hals-over-kop meer CO2 gaan produceren is het goed te bedenken dat mijn scenario zeker waarheid zal worden als de zon weer actiever wordt. Want dan komt er zomaar weer een paar graden bij de dan bereikte gemiddelde aardtemperatuur. Dus de afkoeling geeft ons hooguit wat extra tijd om de productie van broeikasgassen af te remmen.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

7 wegen naar de apocalyps | 6 humanisme

weekendlogo123.jpgVan 5 september t/m 17 oktober kijkt Ippekrites de koffie dik aangaande zaken die ons voortbestaan bedreigen, daarbij terzijde getekend door Crachàt. Verwacht geen erudiete citaten of intelligente links, maar slechts wilde speculaties die haast aan science-fiction grenzen. Dat alles echter wel gebaseerd op wat Ippekrites tot nu toe over het onderwerp tot zich heeft genomen. Nogal serieuze kost dus, maar als je wilt lachen kijk je maar naar “Mock the week”. In deze zesde aflevering gaat het over een absoluut onverdachte oorzaak voor een mogelijke apocalyps.

Ach ja, het humanisme. Een levensbeschouwing waarin het menselijk individu de centrale rol speelt en niet een niet-bestaande god. Een visie waarin de ontplooiingsmogelijkheden van de mens voorop staan, waarin de overheid er is om gelijke kansen te garanderen, waarin zorg voor elkaar de norm is. Het humanisme levert daartoe een stelsel van waarden en normen om het intermenselijk verkeer in goede banen te leiden, zo veel zelfs dat sommigen weer naar de tijd van oog-om-oog-en-tanden-uit-je-bek terug verlangen. Hoe het ook zij, het is in elk geval van de ratten dat religieuze fundamentalisten het humanisme durven te verketteren omdat het geen normen en waarden zou hebben.

Bij het humanisme hoort een afkeer van doden die zo ver gaat dat zelfs de dieren niet zo maar op barbaarse wijze geslacht mogen worden (zij worden eerst verdoofd voor zij op barbaarse wijze geslacht worden). In een humanistische samenleving hoort de doodstraf dan ook niet thuis. Op dit punt wringt de humanistische visie met ons ingeboren verlangen naar wraking. Slachtoffers of nabestaanden van een geweldsmisdrijf blijven vaak met heel wat onverwerkte emoties zitten, zeker als de daders er met een beperkte celstraf afkomen en niet geplaagd door enige wroeging protesterend op televisie verschijnen omdat hun luizenleventje in de gevangenis wegens bezuinigingen wordt ingeperkt.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

7 wegen naar de apocalyps – 5 genderselectie

weekendlogo123.jpgVan 5 september t/m 17 oktober kijkt Ippekrites de koffie dik aangaande zaken die ons voortbestaan bedreigen, daarbij terzijde getekend door Crachàt. Verwacht geen erudiete citaten of intelligente links, maar slechts wilde speculaties die haast aan science-fiction grenzen. Dat alles echter wel gebaseerd op wat Ippekrites tot nu toe over het onderwerp tot zich heeft genomen. Nogal serieuze kost dus, maar als je wilt lachen kijk je maar naar “Mock the week”. Deze vijfde aflevering beschrijft wat er kan gebeuren als je de kunne van je kinderen vooraf kunt kiezen.

Genderselectie oftewel de sekse van je nageslacht kiezen. Niet iets nieuws onder deze zon van genetische manipulatie overigens. Sinds de mensheid ontdekt heeft dat het lot enigszins te sturen valt heeft men gezocht naar mogelijkheden om alleen zonen te krijgen. Sommige volken ontdekten kruiden die in samenspraak met de bezweringen van de sjamaan en de juiste stand van de hemellichamen een verhoogde kans op mannelijke nakomelingen boden. In een artikel uit de jaren vijftig las ik nog dat standje hond bij volle maan terwijl de vrouw (of was het de man?) geitenwollen sokken draagt tot een verhoogde kans op kroost met een piemeltje leidt.

Nu is het achteraf, na de conceptie, al meteen duidelijk of het een jongetje of een meisje wordt. Als men over de bekrompen houding t.o.v. abortus heen weet te stappen kan deze kennis in bepaalde gebieden voorkomen dat er meisjes geboren worden die meteen weer in de ongebluste kalk verdwijnen of op latere leeftijd bewust ziek gemaakt worden in de hoop dat zij zullen verdwijnen. Want laten we het beest meteen maar bij de naam noemen, er zijn culturen waar men liever geen dochters wil. Sterker nog, waar men dochters ronduit haat.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

7 wegen naar de apocalyps – 4 nieuwe genen

weekendlogo123.jpgVan 5 september t/m 17 oktober kijkt Ippekrites de koffie dik aangaande zaken die ons voortbestaan bedreigen, daarbij terzijde getekend door Crachàt. Verwacht geen erudiete citaten of intelligente links, maar slechts wilde speculaties die haast aan science-fiction grenzen. Dat alles echter wel gebaseerd op wat Ippekrites tot nu toe over het onderwerp tot zich heeft genomen. Nogal serieuze kost dus, maar als je wilt lachen kijk je maar naar “Mock the week”. In de vierde aflevering aandacht voor de gevaren van genetische manipulatie.

“Het is dat we het DNA niet meer hebben, maar anders zou het reconstrueren van de Neanderthaler een fluitje van een cent zijn. We kunnen op dit moment al alles maken wat we willen”, zo hoorde ik een gentechnoloog op televisie zeggen. Met alles bedoelde hij nieuwe levende wezens. Ongetwijfeld een poging om geld binnen te hengelen voor onderzoek, want zo rooskleurig ligt de genetische werkelijkheid nog niet. Maar dat men er redelijk onbekommerd op los experimenteert is een feit.

De opmars van de gentechnologie is volstrekt logisch. De beloften zijn namelijk niet mals. De mogelijkheid allerlei erfelijke ziekten te genezen kun je niet negeren. En wat dacht je van een geneesmiddel tegen kanker, een middel tegen veroudering, gekweekte donororganen, onbeperkte voedselvoorziening voor iedereen, noem maar op. En verder de functionele verbeteringen: een betere koeling van de hersenen, een sterkere ruggegraat, eeuwig soepele en onverslijtbare gewrichten, een onverwoestbaar gebit, brilloze ogen . Genoeg verleidingen om kritische vragen naar de achtergrond te verbannen.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

7 wegen naar de apocalyps – 3 ziektes

weekendlogo123.jpgVan 5 september t/m 17 oktober kijkt Ippekrites de koffie dik aangaande zaken die ons voortbestaan bedreigen, daarbij terzijde getekend door Crachàt. Verwacht geen erudiete citaten of intelligente links, maar slechts wilde speculaties die haast aan science-fiction grenzen. Dat alles echter wel gebaseerd op wat Ippekrites tot nu toe over het onderwerp tot zich heeft genomen. Nogal serieuze kost dus, maar als je wilt lachen kijk je maar naar “Mock the week”. Deze derde aflevering behandelt de dreiging van nieuwe ziektes, die als een donkere kamer van Damocles boven ons hoofd hangt.

Volgens de Dikke mag “ziekten” ook, heeft misschien zelfs de voorkeur, maar op een of andere manier ligt “ziektes” mij lekkerder in het gehoor. Bedoeld zijn niet de vage klachten waarmee de spreekuren van de huisartsen tegenwoordig verstopt zitten. Die worden veroorzaakt door de stofjes uit de vorige aflevering, daar kun je vergif op innemen. Hier gaat het over ziektes veroorzaakt door virussen en bacteriën, de echte klassiekers onder de lichamelijke klachten.

Het kenmerkende van dit soort ziektes is dat zij worden overgedragen van mens op mens, hetzij door fysiek contact, hetzij door simpelweg in elkaars nabijheid te zijn, door elkaars uitwasemingen op te snuiven. Dat betekent dat ziektes zich beter kunnen verspreiden als er meer intermenselijk contact is. En dat hebben we volop tegenwoordig. Mensen reizen voor hun plezier of voor hun werk de hele wereld over. Bewoners vanachter verre einders zoeken hier al dan niet legaal onderdak, terwijl ontevreden landgenoten hun heil weer ver van hier zoeken.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

7 wegen naar de apocalyps – 2 stofjes

weekendlogo123.jpgVan 5 september t/m 17 oktober kijkt Ippekrites de koffie dik aangaande zaken die ons voortbestaan bedreigen, daarbij terzijde getekend door Crachàt. Verwacht geen erudiete citaten of intelligente links, maar slechts wilde speculaties die haast aan science-fiction grenzen. Dat alles echter wel gebaseerd op wat Ippekrites tot nu toe over het onderwerp tot zich heeft genomen. Nogal serieuze kost dus, maar als je wilt lachen kijk je maar naar “Mock the week”. Deze tweede aflevering behandelt het gevaar van de eindeloze stroom (bio-)chemische verbindingen die we, al dan niet bedoeld, in ons leefmilieu lozen.

Stofjes, geen stof, al behoort deze laatste categorie natuurlijk vaak wel tot de stofjes, zeker in de betekenis van fijnstof in de atmosfeer. Met stofjes bedoel ik alle (bio-)chemische stoffen die in ons leefmilieu voorkomen. Een deel van die stoffen komt helemaal vanzelf in het milieu terecht, door natuurlijke processen. Voorbeelden van dit soort processen zijn erosie, vulkaanuitbarstingen, en niet te vergeten het leven zelf. Denk maar aan rottingsgassen en plantensporen. Door menselijke activiteiten, vooral industriële, hebben wij het aantal stofjes nog verveelvoudigd.

Om hoeveel stofjes het gaat weet geen mens. Het zijn er sowieso te veel om op te noemen. Een deel is zelfs lastig te detecteren. Elke dag ontstaan er nieuwe stofjes in nieuwe processen. Een deel daarvan is bewust gecreëerd, een deel is bijproduct, een deel wordt niet of niet meteen ontdekt. Hoe die verhoudingen liggen hangt sterk van het industriële proces af. Bij de productie van een zenuwgas zal er weinig door de mazen van het net glippen. Maar bij de productie van laadschoppen of pannen lopen echt geen laboratoriummensen rond met een stofjesnet om te kijken wat er allemaal vrijkomt bij het proces.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

7 wegen naar de apocalyps – 1 de broeikas

weekendlogo123.jpgVan 5 september t/m 17 oktober kijkt Ippekrites de koffie dik aangaande zaken die ons voortbestaan bedreigen, daarbij terzijde getekend door Crachàt. Verwacht geen erudiete citaten of intelligente links, maar slechts wilde speculaties die haast aan science-fiction grenzen. Dat alles echter wel gebaseerd op wat Ippekrites tot nu toe over het onderwerp tot zich heeft genomen. Nogal serieuze kost dus, maar als je wilt lachen kijk je maar naar “Mock the week”. De eerste aflevering pakt een oude koe bij de horens, global warming. Daar blijken toch wel meer risico’s aan te zitten dan alleen het om zeep helpen van de traditionele strandwandeling bij Hondsbosch.

Sinds Al Gores film ligt Global Warming op ieders lip. Helaas blijft het onderwerp daar en gebeurt er verder weinig. Wat? Blue Motion? Prius? Kom op zeg, je gelooft toch zelf niet dat dat ook maar iets te betekenen heeft. Twee maanden geleden stond immers in de krant dat de gemiddelde autokoper de CO2 cijfers niet mee laat wegen bij de keuze voor een nieuwe auto. De reden daarvoor is dat het publiek zich maar al te graag in slaap heeft laten sussen door geruststellende berichten uit de hoek van overheid en wetenschap dat de film wel een beetje gechargeerd was. Dat het allemaal nog maar de vraag was of de zeespiegel ooit 8 meter zou kunnen stijgen. Anders gezegd, dat Al ons mooi had laten schrikken om de aandacht te trekken, maar dat de soep heus niet zo heet gegeten zal worden.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het doorgestoken rapport van Veerman

Het nieuws van woensdag werd beheerst door het rapport van de commissie Veerman. Die neemt het risico van een mogelijke zeespiegelstijging kennelijk wel serieus en beveelt een tweede Deltaplan aan. Belangrijkste doelstellingen van dat plan zouden moeten zijn: het verhogen van de dijken, speciaal de zeedijken, het verbreden van de kuststrook en het verhogen van de waterstand in het IJsselmeer met zo’n anderhalve meter.

Dat laatste klinkt op het eerste gezicht een beetje tegenstrijdig, maar de toelichting verduidelijkt veel. Veerman c.s. verwachten namelijk naast veel water ook veel droogte, en dat dan afwisselend natuurlijk. Tijdens een lange droge periode dreigt verzilting van de landbouwgronden en de waterreservoirs langs de kust. Landinwaarts hebben we dus een groot spaarbekken nodig om Nederland in perioden van langdurige droogte van voldoende zoet water te kunnen voorzien.

Bravo, wat een gedurfd plan. En wat fijn dat men de gevaren nu eindelijk serieus begint te nemen. Zelf roep ik al een tijdje in de woestijn dat het best wel net zo erg zou kunnen worden met de zeespiegelstijging als Al Gore in zijn film laat zien. In de weekendbedenking van a.s. vrijdag, die ik al voor het rapport geschreven had, noem ik wat dat betreft een paar spannende cijfers. Gezien de reactie van J.P. lijkt de regering ook eindelijk doordrongen van het gevaar. Als een rechtgesnaard boekhouder bedacht hij meteen dat er een Deltawet moest komen om de financiering te regelen (wat de doelstelling van die wet ook verder wezen moge).

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Sar

weekendlogo123.jpgZijn de lezers nu eindelijk eens terug van vakantie, zodat ik niet meer voor de kat z’n kut hoef te schrijven?

Linksbashen gaat door

Eerst werd Duyvendak effectief weggepest en nu moet minister Cramer zich verantwoorden voor een verwijzing naar haar naam in een steunbetuiging aan het tijdschrift Bluf. Kennelijk is er een grote operatie aan de gang om linkse politici te beschadigen, zodat de gedroomde Fortuynrevolutie alsnog tot stand kan komen. Als er straks verkiezingen zijn zal de voormalige achterban van de PvdA, en dan bedoel ik natuurlijk niet de blijmoedige meiboomdansers, maar de mensen die willen halen wat er te halen valt, zich herinneren dat die linksen niet te vertrouwen zijn en massaal kiezen voor de gouden bergen van de onlustgevoelbestrijders en de onderbuikridders. Inderdaad, PVV en TON.

Het recept is bekend. De stemmingmakers van aanstormende dictaturen hebben altijd op dezelfde wijze de linkse tegenstrevers in diskrediet gebracht. Zoek een vermeende vijand en beschuldig de linksen ervan dat ze er niets tegen doen of er zelfs mee heulen. Breng linkse politici in diskrediet zodat het gevoel ontstaat dat niemand meer te vertrouwen is. En beloof vervolgens gouden bergen. Het is nu aan het fatsoenlijke deel van de journalistiek om genadeloos in het leven van alle schimmige randfiguren van de populistische (lees: gepeupel) partijen inclusief de VVD te duiken en zo veel mogelijk rioolslib op te baggeren. Er zijn immers zat figuren die, na zichzelf verrijkt te hebben, een bedrijf naar de verdommenis geholpen hebben en die nu de grand seigneur spelen in de politiek. Helaas kunnen we alleen op deze onfrisse manier voorkomen dat we straks door een TON-PVV meerderheid geregeerd en naar de knoppen geholpen worden.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Sargasso’s

weekendlogo123.jpgNu de lezers massaal met vakantie zijn, en ik dus eigenlijk voor de kat z’n kut schrijf, zijn hoogdravende en diepzinnige bijdragen niet op hun plaats.

Kijkplezier langs de snelwegen

Bij VROM hebben ze er weer heel weinig van begrepen met hun plan om mooi uitzicht langs te snelweg voor het nageslacht te bewaren. Dat werkt natuurlijk files in de hand. Ga maar na, kom je na uitzichtloze kilometers van geluidswal en wildgroeiterrein eindelijk een plekje tegen waar wel iets te zien is en hup, iedereen in de remmen. Met het gevolg dat er files ontstaan. En die willen we nu juist voorkomen. Bovendien heeft de spreiding van bedrijventerreinen langs alle snelwegen nog een extra file-opheffend effect, omdat we dan overal naar toe moeten in plaats van naar een paar concentraties rond de grote steden. Schilder maar een mooi landschap op de geluidswallen, houd je nog kunstenaars mee aan het werk ook.

Het loon van de afgunst

Ik begrijp dat gezeur van de bewust kinderlozen niet. Want zeg nou zelf, het is toch knap asociaal om te klagen dat ze extra moeten betalen, terwijl wij alle ellende moeten doorstaan bij het grootbrengen van de mensen die hen later moeten verzorgen in zieken- en bejaardenhuis. Voor dat kleine beetje kinderbijslag en het belastingvoordeel hoef je het allemaal niet te doen, kinderen vreten geld. Want je wilt toch het beste voor je kind: maxi-cosi of duurder, superabsorberende luiers met diverse goten, elefanten schoentjes, hippe merkkleding, noem maar op. En dan de voortdurende angsten. Met afgrijzen geef je ze over aan vreemden op de opvang en op school. De hele dag zie je ze ten prooi vallen aan kinderlokkers, messentrekkers, 30-plus rijders, ontvoerders en ga zo maar door. Als je ’s avonds niet totaal uitgeput in slaap zou vallen zou je er nog slapeloze nachten van krijgen.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Sargasso’s zomer

weekendlogo123.jpgNu de lezers massaal met vakantie zijn, en ik dus eigenlijk voor de kat z’n kut schrijf, zijn hoogdravende en diepzinnige bijdragen niet op hun plaats. Daarom plaats ik hier voorlopig alleen wat lichte kost.

Het alleenrecht op eerlijk delen

Een schip op het strand is een baken in zee. Maar niet voor landrotten (de samenleving) en zeker niet voor de politiek. Want toen het gerommel op de oliemarkt begon had iedereen zwaar economisch weer kunnen voorzien. Immers: als de olie niest is de wereld verkouden. Omdat onze economie helemaal geschoeid is op twee principes: 1) olie is volop aanwezig 2) olie is relatief goedkoop. Nu niet meer aan deze voorwaarden is voldaan is het dominodag.

Om te beginnen stijgt de inflatie, want de energie wordt duurder en daardoor transport, productie en opslag van goederen. Eigenlijk wordt alles duurder. De marges voor bedrijven worden kleiner, er wordt gehakt en de spaanders vallen op de arbeidsmarkt. De beurzen die door de hypotheekcrisis (zo redeneert men althans, want eigenlijk is alles olie) al aan het zakken waren, zakken nog harder. De pensioenen worden minder waard, dus moeten we met z’n alleen meer premie ophoesten. En ga zo maar door, kortom: flink pijn in de portemonnee.

Vorige Volgende