7 wegen naar de apocalyps – 7 geen ontsnappen mogelijk

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

weekendlogo123.jpgVan 5 september t/m 17 oktober kijkt Ippekrites de koffie dik aangaande zaken die ons voortbestaan bedreigen, daarbij terzijde getekend door Crachàt. Verwacht geen erudiete citaten of intelligente links, maar slechts wilde speculaties die haast aan science-fiction grenzen. Dat alles echter wel gebaseerd op wat Ippekrites tot nu toe over het onderwerp tot zich heeft genomen. Nogal serieuze kost dus, maar als je wilt lachen kijk je maar naar “Mock the week”. Deze slotaflevering laat zien dat we niet aan ontsnappen hoeven te denken en de problemen hier op aarde onder ogen moeten zien.

In de vorige afleveringen zijn zes bedreigingen voor de menselijke soort, ja soms zelfs voor al het leven op aarde, voorbijgekomen: het broeikaseffect, stofjes, ziektes, genetische manipulatie, een mannenwereld, de opmars van het tuig. In alle afleveringen heb ik de ontwikkelingen doorgetrokken tot de uiterste consequentie. Je zou dat als science-fiction kunnen betitelen. Er zijn natuurlijk ook best wat kanttekeningen te maken.

De anti-global-warming campagne zal heel blij zijn met de berichten dat de zon alle tekenen vertoont van verminderde activiteit. Waardoor het gemiddeld wel eens één of twee graden kouder op aarde zou kunnen worden. Maar voordat we nu hals-over-kop meer CO2 gaan produceren is het goed te bedenken dat mijn scenario zeker waarheid zal worden als de zon weer actiever wordt. Want dan komt er zomaar weer een paar graden bij de dan bereikte gemiddelde aardtemperatuur. Dus de afkoeling geeft ons hooguit wat extra tijd om de productie van broeikasgassen af te remmen.

Wat stofjes betreft ligt de zaak een stuk ongunstiger. Alle maatregelen die overheden kunnen bedenken zullen tot prijsstijgingen leiden. En wie pikt dat nou? Het geschetste scenario zal dus helaas werkelijkheid worden. Hetzelfde geldt voor het risico op nieuwe ziektes. De groeiende wereldbevolking zal om steeds intensievere veehouderij vragen. Hier in Nederland gaat de ontwikkeling van megamegastallen gewoon door, niemand trekt aan de rem. Alle ingrediënten voor de ramp liggen precies volgens het scenario op schema.

Op het gebied van genetische manipulatie zie ik eveneens geen enkele terughoudendheid. Ja, in het Westen voeren gelovigen een achterhoedegevecht, maar op ethische, dus op verkeerde gronden. Ook zij lijken het gevaar niet te beseffen. Wat betreft de keuze van het nageslacht heb je wel kans dat veel overheden tijdig in actie zullen komen. Dus een situatie dat 90% van de bevolking uit mannen bestaat zullen we misschien niet zo gauw tegenkomen. Wel zullen vrouwen wat schaarser worden. Hopelijk pakt dat dan gunstig uit voor de vrouw.

En de overname van de macht door de a-socialen, het tuig, is dat dan een reële optie? Tja, als ik filmbeelden zie van marcherende bruinhemden in het derde rijk, dan denk ik dat zij ook als minderheid de macht al kunnen grijpen. Omdat zij meestal alleen maar aan zichzelf denken zijn machtspelletjes echter niet de meest voor de hand liggende bezigheden van mensen zonder altruïsmegen. De mensen die zich wel voor politiek interesseren en denken de wereld te helpen door in het zadel te gaan zitten, zullen, geconfronteerd met een steeds grotere horde tuig, geen andere keus hebben dan een steeds repressievere staat te ontwikkelen. Voor de democratie zijn de vooruitzichten dus op z’n minst niet gunstig.

Zal het allemaal werkelijk zo’n vaart lopen? De meest realistische inschatting is dat alles een beetje gebeurt. En een atoomoorlogje op kleine schaal zit er ook nog wel in. Voeg dat bij de (reeds bestaande) vergiftiging van de planeet, de verzwakking van de soort door ziektes, nieuwe genetische defecten, verminderde voedselopbrengsten door een ruiger klimaat, een afnemende voortplanting door afwijkingen en een tekort aan vrouwen, en een overheersing door mensen die niks ophebben met hun medemens, en er is alle reden om te emigreren.

Op naar de sterren en daar voorbij. We bouwen grote kolonisatieschepen die ons naar nieuw ontdekte, aardachtige planeten brengen. Daar stichten we nieuwe samenlevingen, ingericht volgens een bepaalde overtuiging zodat we ook onderling geen ruzie meer hoeven te maken. Dus moslims, christenen, hindoes, joden, ongelovigen, voetbalsupporters ieder hun eigen planeet. Vanzelfsprekend maken we niet de fouten uit het verleden en houden we de nieuwe werelden schoon en zuiver. Eigenlijk is dit een logische stap in de ontwikkeling van de mens. Zo bezien is het nog ergens goed voor dat we onze planeet onbewoonbaar maken.

Er is alleen één maar: tegen de tijd dat we kolonisatieschepen voor de mensheid kunnen bouwen komen we niet meer weg. Want de neiging van de mens om zijn afval overal te dumpen wordt in de ruimte beslist niet onderdrukt. Met het gevolg dat er over 50 jaar zo’n dikke wolk van kleine en grote stukjes ontplofte of gebotste satellieten om de aarde zweeft dat het risico van een botsing voor een vertrekkende raket te groot wordt. Elke nieuwe botsing zal nog meer afval opleveren zodat uiteindelijk elk schot raak zal zijn.

Dan zijn we echt totally fucked. Net als de bewoners van Paaseiland, die al hun bomen hadden opgebruikt om hun beelden te verplaatsen en daardoor geen boten of vlotten meer konden bouwen, zullen we hier voor eeuwig vastzitten. Ziek, stikkend in ons eigen afval en van de honger, met zinloze datingsites en i-phones, elkaar uitroeiend in een ongenietbaar klimaat. Het lijkt wel een vakantie op een Ibiza vol met Duitsers, Engelsen en Russen.

De slotvraag is of de lezers zich een beeld kunnen vormen van het jaar 2100.

[poll=196]

Reacties (5)

#1 larie

Leuk ding poster :) ik mis de optie

o Nee, altijd zo geweest en we leven nog en langer

en er is meer bos dan ooit en we hebben geen dodelijke fog en iedreen wordt astokoud en ik leef al een leven lang zonder oorlog en en en en. If U get my drift.

Doomdenken is oldskool.

  • Volgende discussie
#2 Peter

Heel aardige stukjes, maar is de slotvraag wel relevant?
Ik dacht dat u had betoogd dat het helemaal geen zin heeft ook maar enige voorstelling van welke toekomst dan ook te maken, omdat we-de-menheid al lang gestorven zijn aan humanistische genderselectieve genen, die onbekende maar dodelijke ziektes en stofjes voortbrengen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Ippekrites

Tja Peter, ge moet het allemaal niet zo serieus nemen hè. Niet dat ik geen zelfmoordpil heb ingenomen hoor. Maar die werkte niet. Kwam van het internet. Die viagrarommel werkt ook nooit.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Tim

Net als de bewoners van Paaseiland, die al hun bomen hadden opgebruikt om hun beelden te verplaatsen en daardoor geen boten of vlotten meer konden bouwen = Hoax!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 larie

Ippekrities, misschien kan je spreken van een thermodynamische erfzonde. Leven in zijn algemeenheid verstoord de abundantie van elementen. De mens bijvoorbeeld wil elementen verzamelen en zuiveren om dingetjes te maken en zaagt aldoende de tak af waar hij/zij op zit ?

Aardig stukje:

http://revolutietheorie.mysites.nl/mypages/revolutietheorie/362572.html

  • Vorige discussie