Het doorgestoken rapport van Veerman

Het nieuws van woensdag werd beheerst door het rapport van de commissie Veerman. Die neemt het risico van een mogelijke zeespiegelstijging kennelijk wel serieus en beveelt een tweede Deltaplan aan. Belangrijkste doelstellingen van dat plan zouden moeten zijn: het verhogen van de dijken, speciaal de zeedijken, het verbreden van de kuststrook en het verhogen van de waterstand in het IJsselmeer met zo’n anderhalve meter.

Dat laatste klinkt op het eerste gezicht een beetje tegenstrijdig, maar de toelichting verduidelijkt veel. Veerman c.s. verwachten namelijk naast veel water ook veel droogte, en dat dan afwisselend natuurlijk. Tijdens een lange droge periode dreigt verzilting van de landbouwgronden en de waterreservoirs langs de kust. Landinwaarts hebben we dus een groot spaarbekken nodig om Nederland in perioden van langdurige droogte van voldoende zoet water te kunnen voorzien.

Bravo, wat een gedurfd plan. En wat fijn dat men de gevaren nu eindelijk serieus begint te nemen. Zelf roep ik al een tijdje in de woestijn dat het best wel net zo erg zou kunnen worden met de zeespiegelstijging als Al Gore in zijn film laat zien. In de weekendbedenking van a.s. vrijdag, die ik al voor het rapport geschreven had, noem ik wat dat betreft een paar spannende cijfers. Gezien de reactie van J.P. lijkt de regering ook eindelijk doordrongen van het gevaar. Als een rechtgesnaard boekhouder bedacht hij meteen dat er een Deltawet moest komen om de financiering te regelen (wat de doelstelling van die wet ook verder wezen moge).

In Eenvandaag kwamen allerlei geluiden aan het woord met betrekking tot het rapport. Zuinige geluiden die stelden dat we niet te hard van stapel moesten lopen. Oude Stavoorders die hun vissershuisje onder water zagen verdwijnen. Projectontwikkelaars die veel mogelijkheden zagen om de verwenfactor van de Nederlandsche kust flink op te schroeven met glas- en betonpaleizen. Zeekuststadvertegenwoordigers die de Oostenrijks-Habsburgse prinses Sissi alweer door Zandvoort zagen flaneren. Aannemers die veel werk langs zagen komen tot het jaar 2100.

Mijn olielampje begon langzamerhand de onaangename geur van bijsmaak te verspreiden. Ik ging aan het optellen. 1. De achtergrond van Veerman en de verziltende landbouwgronden 2. Projectontwikkelaars die hun plannen voor de kust al klaar leken te hebben 3. Verbreding van de kuststrook (in de vorm van een tulpeneiland misschien?) 4. Kuststadvertegenwoordigers die zich al plenty ruimte de zee in gedroomd leken te hebben (ook voorkennis?) 5. Veel nieuwe waterbouwkundige expertise op te doen door de aannemerswereld 6. Projectontwikkelaars, aannemers en boeren kun je eigenlijk in één adem met het CDA noemen 7. Veerman komt uit het CDA.

Het kwartje viel. Het rapport is gewoon een complot om de bouwwereld aan geld te helpen en Veerman en zijn vrinden aan nog leukere commissariaten. Ze geloven daar bij het CDA namelijk helemaal niet in die voorspellingen van Al Gore. Hoe kan het ook anders. Christelijke partijen roepen juist altijd: “Ga maar rustig slapen”. En nu zouden zij opeens de alarmtrom roeren. Dat gelooft toch geen mens. Niet intrappen dus. Het Deltaplan van Veerman is regelrechte doorgestoken kaart.

 1. 3

  Overigens was in RTL-nieuws een item te zien waarin sommigen zich zorgen maakten over de aantasting van de karkateristieke skyline van friese dorpjes, als bijvoorbeeld rond het Lekermeer de dijken verhoogd worden.
  Zit naat me iemand uit het friese merenlandschap. Als de waterspiegel anderhalve meter hoger wordt, kunnen ze toch ook de bodem van de meren anderhalve meter afgraven?
  Landschap gered en in ieder geval volop werk voor de baggeraars. Veerman ook tevreden.
  Of zijn baggeraars niet van het CDA?

 2. 4

  Alsof het hier ging om het slijten van de leesmap zeg…een briefje van vijf laten vallen en dan vragen “was die van U”…afijn, de standaard vertegenwoordigerstaktiekjes…

  En dan een Veerman?, Cees CDA holemetotemechiegel Veerman: “saviour of agrarisch en malafide aannemers Nederland”, die Cees Veerman denkt dan dat hij en hij alleen gewetenloos de geschiedenis een poot denkt uit te kunnen draaien?

  Schei nou toch uit Ip asjeblieft schei uit..je maakt een geintje.

  Jawel jawel…en nú sorry zeggen.

 3. 5

  Zei Rijks Water Staat vorig jaar al niet luid en duidelijk dat onze dijken hoog genoeg zijn voor de komende 80 jaar?
  Het is voor de komende 20 jaar veel belangrijker onze energievoorziening te verduurzamen. Daar moet het geld naar toe.
  Extra geld verspillen in waterwerken en kustverdediging is water naar de zee dragen.
  Onze dijen en duinen zijn al hoog genoeg.
  in de 60 en 70 jaren is alles op Delta hoogte gebracht. Toen goed voor de komende 1000 jaar.
  Dat staat nu in een iets ander daglicht wegens de erkende zeespiegelstijging.
  Maar toch heen reden om zo veel extra geld in het water te smijten.
  laat de aannemers die in de Delta commissie zaten maar serieuze klussen gaan doen. Daar kunnen ze ook veel geld aan verdien, maar dan eerlijk

  Vergelijk ook eens met andere landen.
  De markt voor windmolens stijgt exponentieel. Buiten Nederland meer dan hier, wij hebben te maken met de MEP en SDE dip.
  De VS heeft een Apollo programma gelanceerd om de VS in 10 jaar op 20% windenergie te krijgen.
  En ze hebben net Duitsland ingehaald als grootste opwekker van windstroom.
  China koopt in Nederland hele windmolen fabrieken.
  Wij staan te kijken hoe onze ambtenaren ouwehoeren met de milieulobby, en niets realiseren.

  Er moet een windenergie wet komen, die elke regio de plicht oplegt windmolens in eigen regio te bouwen. Dat moet in het nieuwe Deltaplan wind komen

 4. 7

  Apollo alliance 25% van de energie duurzaam of gerecyclede energie in 2025
  Huizen 30% zuiniger in 2025

  The New Apollo Programis a comprehensive economic investment strategy to build America’s 21st century clean energy economy and dramatically cut energy bills for families and businesses. It will generate and invest $500 billion over the next ten years and create more than five million high quality green-collar jobs. It will accelerate the development of the nation’s vast clean energy resources and move us toward energy security, climate stability, and economic prosperity. And it will transform America into the global leader of the new green economy.

 5. 8

  Ja, nobel…Henk (Daalder), jouw onvermoeibaar pleidooi voor windenergie…is oke, we juichen met je mee, en geef maar een link (vlgs RWS onze dijken hoog genoeg voor de komende 80 jaarmaar)maar “Toen goed voor de komende 1000 jaar” is achterhaald my friend…we dreigen te verzuipen je negeert de bewezen tendens van stijging waterspiegel je steekt je kop in het zand je wilt alleen maar je eigen (wind)hachje stevig promoten..

  Dan ben je percies een Veerman.

 6. 9

  Goed, stel er moet nodig gegraven, gebouwd, verhoogd, volgekopem em afgewaterd worden….
  Wie gaat dat dan allemaal doen?

  Er is nu al een gebrek aan deskundige handwerkslieden, ingenieurs en molenaars.
  Moet iedereen straks nog na zijn 65e basaltblokken lopen storten?

  Dat gaat toch niet lukken? Komt al dat water dus toch en moet iedereen zich omscholen tot veerman.

 7. 10

  Brinkman rapporteerde als bovenste bouwbobo een jaar of tien geleden toch al over de noodzaak bedrijventerreinen als een soort lintbebouwing langs de snelwegen te leggen? Met overal mooie lantaarnpalen langs de snelweg. Daar zijn ze nu bijna in heel Nederland mee klaar. Gelukkig dat Veerman nu met dit rapport komt.
  Benoemen en volbouwen, zoiets.

 8. 11

  Een nieuw Deltaplan is volkomen onnodig. Als de zeespiegel stijgt, zullen burgers in risicogebieden meer waterschapsbelasting gaan betalen. Die belastingen worden dan door het waterschap gebruikt om dijken te verhogen of te versterken. Daarnaast worden deze waterschappen gewoon op democratische wijze gekozen, zodat inwoners van een risicogebied invloed op het gevoerde beleid kunnen uitoefenen.

 9. 13

  Een visie in geld verspillen zie er altijd mooi uit.
  Ook al zou de zee over 200 jaar 4 meter hoger zijn, wat niet zo is, dan nog hoeven we NU niet te beginnen met die dijken. Kijk maar hoe arm we geweest zouden zijn als we de huidige delta dijken (8m boven NAP) al in 1750 hadden aangelegd.

  Misschien dat over 50 jaar de Covra bij Borssele toch nog wordt opgeblazen, dan is nederland toch onbewoonbaar. En de investering in hogere dijken zinloos.

  Nu investeren in hogere dijken, is dweilen met de kraan open. Eerst moet ons geld naar een duurzame energie voorziening. Ik promoot geen windmolens, maar wijs er slechts op dat we daarmee de komende 20 jaar het goedkoopst en dus het meest CO2 kunnen reduceren.

 10. 14

  #13
  Windmolens zijn helemaal niet interessant. Je kunt ze niet eenvoudig op een hoogspanningsnet aansluiten, ze veroorzaken een genocide onder de trekvogels, en niemand wil graag zo’n 150 meter mast in zijn achtertuin.

 11. 15

  Ik voel me niet gauw op mijn pik getrapt ippokrites maar dit is ridicuul.
  wat dragen jullie netto bij aan het nationaal product? waar leef jij van de lucht?

  tuurlijk zijn Shell BAM unilever boskalis de betonboeren etc grootaandeelhouder van de tweede kamer.
  Hallo Werkelijkheid!
  Het kwartje van kok is zeker gevallen bij je.

  Windmolens… tjonge ook een klap van d wiek gehad blijkbaar, hello this is 2008 ,geen 1698 kinderdijk. probeer er maar eens in je tuin te plaatsen zonder een groep eco hippies die een bezwaarschrijft indienen en de wind zo duur maken als kernenergie.

 12. 16

  Windmolens komen nergens in “een achtertuin” Nederland heeft ruimte zat om alle benodigde windmolens zonder overlast te laten draaien.
  Vogels vliegen zich vooral te pletter tegen ruiten en komen om in het verkeer. Deze 2 en de jacht vergen ca 99.9% van de vogelslachtoffers.

  Het KNMI concludeert dan in deze eeuw de zeespiegel 18 tot 56 cm zal stijgen. Daarvoor hoeft er niet nu al zo veel extra geld in zand gestoken te worden.

  Het handige van windmolens is overigens dat ze ook zonder hoogspannings net hun stroom decentraal kwijt kunnen. En op het hoogspanningsnet aansluiten is heel simpel. Het punt is dat de monopolisten die het hoogspanningsnet exploiteren, dat net willen reserveren voor hun eigen vieze kolencentrales. Ze weren simpelweg concurrenten van het openbare net.
  Daarom moet het net echt openbaar worden, net zoals de straat. Zodat iedereen stroom kan leveren aan wie hij wil, voor de prijs die ze overeenkomen.

 13. 17

  In het licht van de
  – 27 miljard voor onze duurzame energie voorziening, 18 GW windvermogen
  – 4 tot 40 miljard per jaar voor gezondheidsschade tgv luchtvervuiling (Astma fonds)
  Is 80 miljard om de dijken een factor 10 veiliger te maken, een belachelijk zinloos project, vooral als die dijken al voor de komende 80 jaar hoog genoeg zijn. De jongens van de Betuwelijn zijn door hun steekpenningen heen en proberen het nog een keer.

 14. 18

  duurzame energie van windmolen is een farce.
  beweging is frictie dus slijtage en verlies van rendement.
  ze hebben akelig veel onderhoud nodig en leveren een beta mager rendement.
  Hoofdrolspelers op die markt zijn de bestaande energie boys zoals een siemens /ABB, ook monopolisten.
  Waarom kun je niet gewooon een standaard dakpan kopen met een ingebakken zonnepaneeltje met een levensduur van 40 jaar.
  Technisch niet haalbaar?

 15. 19

  Die hele dijkenophoging gedachte is natuurlijk symptoombestrijding, er wordt door de commissie Veerman voorbijgegaan aan het werkelijk probleem: de broeikasgassen. Die moeten met een deltaplan worden aangepakt.

  Los daarvan brengt het rapport van de commissie Veerman mij tot de conclusie dat de Randstad in verschillende opzichten verkeerd ligt (in de rivierdelta, grotendeels onder de zeespiegel). In plaats van almaar duurdere maatregelen te nemen om de Randstad tegen het water te beschermen, zou ook overwogen moeten worden de Randstad gewoon te verplaatsen. Bij voorkeur ook wat beter verspreid dan nu, dan lossen we het fileprobleem ook gelijk op. De huidige Randstad kan dan een soort mega-Oostvaardersplassen worden.

 16. 21

  Leuk zo’n rapport. Nederland naar het oosten verplaatsen is een heel stuk slimmer en duurzamer (leuk buzzword) … Kan ik ook eens zeggen : “Ich bin ein Berliner!”

 17. 22

  Natuurlijk is dit stuk sarcastisch, het is een column. Kan er dan helemaal niemand meer fictie van onzin onderscheiden? Wat valt het me toch elke keer weer op hoe humorloos jullie reaguurders zijn.

  Helaas zit er een ondertoon van waarheid in. 1) Als de zeespiegel 2 of meer meter stijgt dan helpen dijkverhogingen niet meer, de druk van het water wordt dan te hoog. Het zeewater komt dan als kwel binnen. Bij 2 meter langzaam, bij 8 meter als een fontein. 2) De toekomst is erg onzeker. Om dan meteen een uitgewerkt plan te lanceren is dom. Je moet veel meer denken in de ontwikkeling van scenario’s. Geld opzij leggen voor actieplannen hoort daarbij. 3) Als allerlei kleffe pakmannetjes meteen bij het lanceren van zo’n plan al klaarstaan met hun “opportunities” dan gaan al mijn haren overeind staan. Kennelijk liggen de strijkstokken al weer klaar om heel veel geld binnen te halen en dat niet noodzakelijk ten gunste van ons land waar we zo trots op zijn. 4) Binnenkort lanceer ik zelf een serieus plan dat politiek, sociaal en emotioneel totaal onhaalbaar is. Maar technisch wel okee.

 18. 23

  Waarom die lobby hierzo voor windmolens?
  Die dingen zien er niet uit, zijn vogelkillers, en hebben enge magnetische velden (ze storen bv mijn autoradio op AM, net als hoogspanningskabels.)

  Ik dacht dat de consensus toch wel was dat zonne-energie veel handiger was. Zeker nu er zonnecellen zonder silicium kunnen worden gemaakt. En ook zonneboilers etc.

  Verder on topic: gewoon het kanaal en dat stukje zee van Schotland naar Noorwegen afdammen, hydro centrales erin, en laat maar komen die stijging!

 19. 24

  Dit stuk is echt een schande voor Sargasso. Als je bijdrage aan de maatschappij hieruit bestaat, hou dan gewoon je kop.

  Ongeloofwaardige, populistische, verdachtmakerij en dat terwijl je het probleem, het stijgen van de zeespiegel, wel serieus neemt.Maar een overheid die er iets aan doet, uit prinicipe, zonder aanleiding en bewijs niet wilt vertrouwen.

  Je bijdrage aan oplossing van dit probleem is dus nul. Je kunt er beter niet zijn. Hou gewoon je mond.

 20. 25

  @24 Ongeloofwaardige, populistische, verdachtmakerij en dat terwijl je het probleem, het stijgen van de zeespiegel, wel serieus neemt.Maar een overheid die er iets aan doet, uit prinicipe, zonder aanleiding en bewijs niet wilt vertrouwen.

  Dat is niet helemaal waar. OK, het probleem is serieus. Maar de overheid geeft zelf aanleiding genoeg om wantrouwend te zijn.

  Ippekrites herkent er een Sarah Palin met haar incrowdkliek in, die het varkentje graag gaan wassen. Die bijdrage aan de oplossing kan wel eens makkelijk beneden nul uitkomen.

 21. 27

  Even heel kort hoe het is gegaan: ongeveer 2 jaar geleden riepen wat mensen van de TU Delft dat de dijken omhoog moeten. De minister riep van niet. Toen ging de rector met de minister praten, die daarna “wel” riep. Toen moest er nog een commissie komen die de details ging invullen.

 22. 28

  @23 off-topic: zonne energie is in Nederland niet rendabel te maken als energiebron van betekenis, alleen op kleine schaal en uitsluitend ondersteunend.
  Die windmolens zijn overigens ook niet fijn, want het waait niet altijd op het ogenblik dat je energie nodig hebt. Wellicht dat geothermische energie van meer waarde zal zijn, maar of dat in Nederland toepasbaar is, weet ik niet.

  Anders moeten we nog wat decennia op kernfusie of een andere revolutionaire technologie wachten..

 23. 29

  ippekrites , als jij humor denkt te produceren en het publiek lacht niet, kun je 2 dingen doen.
  het publiek beschimpen of jezelf eens bekijken in de spiegel.
  Mijn tip , spiegel anders is de zaal leeg de volgende keer.

  Als jij al 2 maand lang pontificaal meent te kunnen zeggen dat je toch vor de kat zijn kut zit te tiepen geeft al aan dat je weinig respect toont voor de aanwezige lezer.

  En jij verwacht dan dat wij gaan lachen om zo’n humorloos stukje waardoor de credibility ( voor zover daar sprake van is ) van Sargasso news media Group totaal naar de klote gaat .
  Dank U

 24. 30

  Natuurlijk is dit stuk sarcastisch, het is een column.

  Jaja, dikke voor je Ippe, gewoon kaal neerkwakken en dan gauw de laatste trein naar Appelscha nemen zeker. Leuk, puzzelen, maar mag best een béétje zichtbaar zijn. In de tekst 1 belachelijk woord haaks 180º in de tekst toevoegen dan weet ik het ook.

  Maar ’t is en blijft een Plan met een aantal deelplannen hoor, uitgesmeerd over zeg 50 jaar op basis van te verwachten eventualia’s. Waarop men terecht in alle geleidelijkheid gaat anticiperen. Met enkele doelstellingen op korte termijn want het is een feit dat de gem. temp bijna 1 graad is gestegen en het Noordpoolijs tégen de verwachting in harder smelt dan een Europoort Dubbellikker in de brandende zon. Wel steeds blijven toetsen aan prognoses en terdege bewaken dat Zandboeren er niet mee aan de haal willen gaan.

 25. 31

  Kale afsluitdijk, een park op zee of op een energie-eiland, boeren/ tuinders, piepkleine dorpjes, het kan niet overal, je zit in Nederland al heel snel aan een max @ Windparken Henkie.…we beschikken nou eenmaal niet zoals b.v. VS of Spanje over droge, kale, onherbergzame gebieden…een Sierra Nevada of uitgestrekt heuvellanden die je zonder enige weerstand van bevolking of andere hindernissen kan volplanten met die dingen.

  Maar dit is een inderdaad een naar puntje: “net moet openbaar worden zodat iedereen stroom kan leveren aan wie hij wil.” Maar hoe? OPSTAND? Allemaal tegelijkertijd en bloc de aardlekschakelaar een half uur uitzetten? V.v. een uur, twee uur..een dag, net zolang tot ze buigen? Gaat niet gebeuren anders gaan de ingevroren kippenbouten naar God.

  Weerhoudt ook, naast de andere genoemde minpunten zoals retourmogelijkheden op het net, ik zegmaar wat, opzetten van b.v. EnergieCoöperaties. Van boeren, of een (nieuw) industriepark met 2 windmolens, zonne- collectoren, en de (lease)- auto’s op waterstof/ bio met inplug/ retour op het net (van park zelf en el.net), alle aangesloten bedrijven geheel duurzaam self- supporting in een rond cirkeltje…enz.enz.

  Jammer.

 26. 32

  is dat geneuzel over die windmolens nou nog niet afgelopen ? pff, 60 % v/d nederlanders is voor het bouwen van kernenergie, en das mooi , want die geeft ook in het donker energie, zelfs als het niet waait doet zo’n ding het. heel bijzonder.

 27. 33

  Die Henk Daalder maakt me bang… van windmolens en “schone energie” ik kom die kerel overal tegen en zo bangmakend fanatiek…

  Die mensen die voor kernenergie gaan, komen tenminste een beetje rustgevend en betrouwbaar op me over.

 28. 34

  Die mensen die voor Franse kernenergie gaan, met toch een zestal incidenten in Frankrijk deze zomer alleen al, die komen inderdaad betrouwbaar over. Even betrouwbaar als de factor public relations die door die betrouwbare sector gespendeerd wordt.

 29. 36

  @ Ippekrites: Zeitgeist. Die eindeloze parade van mensen die zichzelf veel te serieus nemen lijkt pre-achteraf gesproken de makke van de jaren nul te zijn…

  Volgens mij moeten we een nationale petitie opstarten om van Kooten en de Bie terug op TV te krijgen ofzo.

 30. 37

  Yevgeny Podorkin, ook al noem je het zelf sarcastisch, je column beschrijft wel de waarheid redelijk nauwkeurig. Veerman heeft zelf op TV verteld dat hij de doelgroepen vooraf heeft opgezocht.
  Dat zat vast in de opdracht en budget aan de commissie. Het echte doel is “anderen” een “objectief” tintje laten geven aan wat het kabinet/CDA wil regelen.

  En windmolens zijn niet lelijke als je daarmee zelf je eigen goedkope, duurzame energie opwekt.
  Net zoals mensen in de vorige eeuw hun TV antenne niet lelijk vonden. Die antenne was juist aanvankelijk een teken van welstand.

  Windmolens zijn nu een teken van duurzaamheid en duurzame mensen.
  Diegenen die onze windmolens niet wensen,moeten maar alvast de zeebodem opzoeken.

 31. 38

  @37 : het is misschien wetenschappelijk te onderbouwen dat de zeespiegel de komende 100 jaar een zekere mate gaat stijgen tov 0031. De cijfers die het Veerman rapport hanteert lijken mij paniekzaaierij die karakteristiek is voor dit kabinet. Ga maar na:
  – terrorisme dreiging (heel zwaar overrated!)
  – wet tbv rekeningrijden (zwaar over de top!)

  Dit zeespiegel verhaal gaat in de zelfde categorieen vallen.

  Dat Nederland zakt is algemeen bekend. Door het oosten van het land loopt een geologische breuk waarlangs alles ten westen daalt. Dijken bouwen geeft misschien 200/300 jaar soulaas, en daarna loopt de hele zooi gewoon onder. peperdure ecologischverantwoorde shitmaatregelen ten spijt. Die gaan gewoon niets doen. Over 500 jaar ligt de helft van Nederland gewoon onder water en lacht iedereen zich het schompes over de millieupolitiek van de 21ste eeuw. Wen er maar aan en verhuis tijdig naar het oosten!

  Geef die Veerman een lollie en stuur hem naar huis!