Amerikaanse diplomaten onderschrijven immuniteitsdeal Karadzic

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (6)

#1 prometeus

Wat maakt het uit? De VS erkent het Hof toch niet.

Daarnaast: “In December, tribunal judges ruled that even if a deal had been made, it would have no bearing on a trial. They said no immunity agreement would be valid before an international tribunal in a case of genocide, war crimes or crimes against humanity. Mr. Karadzic is charged with all three.”

En tot slot: was het niet zo dat Karadzic toch weer te veel van zich liet horen, daarmee zijn kant van de deal niet nagekomen is en dat men daarom gezegd heeft ‘enough is enough’ en hem heeft opgepakt?

  • Volgende discussie
#2 troebel

Tsja, de laatste regels: “Holbrooke was angry; he was ranting,” the American said. . He quoted Mr. Holbrooke as saying: “That son of a bitch Karadzic. I made a deal with him that if he’d pull out of politics, we wouldn’t go after him. He’s broken that deal, and now we’re going to get him.”

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Martijn

@1: De VS erkennen volgens mij wel het Joegoslavië-tribunaal. Als het zo is, levert het in ieder geval grote imagoschade op en Holbrooke kan alvast met pensioen gaan.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 prometeus

@2 oeps: er was nog een ‘next page’ :-)

@3 oeps, my mistake.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Herman

@1: Daarom moeten in principe afspraken die internationaal gemaakt zijn wel degelijk nagekomen worden. Als er werkelijk een deal is gemaakt, dan zal de rechter dat zeker in zijn beslissing mee moeten nemen. Dat is in het belang van de betrouwbaarheid van internationale afspraken. Bovendien kan het schenden van en dergelijke afspraak over immuniteit ertoe leiden dat het vertrouwen in het Joegoslavië-tribunaal, dat in Servië toch al niet erg hoog is, nog verder zal dalen. Dat op zijn beurt kan weer gevolgen hebben voor uitlevering van andere oorlogsmisdadigers, zoals Mladic.

Het lijkt me echter moreel verwerpelijk om Karadzic op basis van een dergelijke afspraak vrij te spreken. Er zou echter wel rekening mee gehouden kunnen worden in bijvoorbeeld de bepaling van de strafmaat.

Over Karadzic die toch weer te veel van zich liet horen. Was het niet juist zo dat Karadzic tot zijn arrestatie een relatief onopvallend leven als alternatieve genezer leidde onder gebruik van een nieuwe identiteit?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 prometeus

@5 “Was het niet juist zo dat Karadzic tot zijn arrestatie een relatief onopvallend leven als alternatieve genezer leidde onder gebruik van een nieuwe identiteit?”

Ja, maar stiekem (uit het artikel):
Mr. Holbrooke was worried about the outcome of the Bosnian vote because he knew that Mr. Karadzic was still secretly running his nationalist political party and picking candidates who had run prison camps and organized massacres.

  • Vorige discussie