Zuid-Amerika: Chávez, Cuba, Concha

Foto: copyright ok. Gecheckt 07-11-2022
Serie:

ELDERS - Zoals vorige week aangekondigd, deze keer in Elders.. Zuid-Amerika onder meer een update van het nieuws over Hugo Chávez. Verder: Cubanen mogen weer reizen en el Español, muy popular en Tuiter!

Het is bekend: Chávez gaat niet zo lekker. Al weken ligt hij in het ziekenhuis, voor een kankerbehandeling en toen kreeg hij ook nog een longinfectie. En dat terwijl hij vorige week, op 10 januari, ingezworen zou moeten worden! Want dat staat in de grondwet. Maar ja, daar stonden ook nog wat andere bepalingen en het hooggerechtshof was niet echt klaar om een negatieve lezing daaraan te geven. Dus zeiden de Chavistas “LOL 10 januari, who cares? We doen het lekker een ander keertje. Bevriende staatshoofden, waaronder ook CFK, kwamen buurten in Cuba om El Comandante een hart onder de riem te steken – schijnbaar met enig effect. Ondertussen riep de oppositie “staatsgreep!” maar niemand luisterde. Wel heeft Brazilië gezegd in het geval van Chávez’ dood snel verkiezingen te willen – dus wederom, stay tuned for more Hugo.

Niet al het nieuws uit Cuba was gerelateerd aan de Venezolaanse president; belangrijk voor Cubanen was ook de versoepeling van de strenge regels voor buitenlandse reizen. Zo is het onder meer niet langer nodig een uitnodiging uit het land van bestemming over te leggen. De Cubanen natuurlijk verheugd. Toch is er nog wel het een en ander te verbeteren: zo mogen militairen, sporters en hoger-opgeleiden – zeg maar, iedereen die een motivatie heeft in het buitenland te willen blijven – voorlopig nog niet soepeler reizen. Bovendien zijn niet voor alle landen de regels evenveel losser gemaakt en blijft het voor de gemiddeld Cubaan gewoon te duur om het land te verlaten.

Als laatste een social media nieuwtje: het instituut voor de Spaanse taal Cervantes kondigde aan dat het Spaans de op-een-na meest gebruikte taal op Twitter – of “Tuiter” – is. Hoezee! Ik bedoel: olé! Dat zou Chávez vast prachtig vinden. En dan kijken we even niet naar het feit dat China Twitter blokkeert, natuurlijk. Overigens heeft de directeur van het instituut, meneer Victor Garcia de la Concha, niet de meest gunstige naam voor een promotor van de Engelse taal – niet in Argentinië althans..

Reacties (14)

#1 Bismarck

Niet echt gepast om LOL te gebruiken in connectie met iemand die vanwege kanker met complicaties in een ziekenhuis ligt.

 • Volgende discussie
#2 Henk van S tot S

Ik heb wel betere artikelen gelezen:
Ik lees alleen een paar aangehaalde nieuwtjes, voorzien van wat slap commentaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Eva Schram

@2 Het idee van de serie ‘Elders in de wereld’ is het brengen van nieuws/nieuwtjes uit de verschillende continenten dat wij hier in Nederland niet volledig meekrijgen. Gecombineerd door een aantal interpretaties van de schrijver. Daarbij worden veel links naar artikelen gegeven zodat de lezer op de hoogte blijft van dat werelddeel.

Jammer dat je deze post niet zo vindt, maar ik denk dat het concept van de serie wel degelijk tot meer inzicht & verdieping leidt, en dat is toch wat wij proberen hier op Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

Aan de minners op #1: Graag hoor ik van jullie of je het alleszins redelijk vindt om iemand die ernstig ziek is over te vliegen naar Venezuela om hem daar te gaan laten staan inzweren. Mij lijkt zoiets toch echt wel een goed argument om even wat minder precies met de regeltjes om te gaan. Dat heeft helemaal niets te maken met minachting voor wet en rechtstaat (die Simon wel heel erg sterk impliceert).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Inje

@4

Ik min de reactie omdat het slap is om niet LOL te mogen gebruiken wanneer het gaat om een kankerpatient. Hugo is allesbehalve een zielig mannetje, en hoeft dus geen speciale behandeling te krijgen. Vandaar. Dat er soepel wordt omgegaan met de grondwet daar vind ik prima. Soms gaat democratie voor de rechtstaat. Wou dat dat in Nederland ook kon….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Henk van S tot S

@3:
De opzet snap ik wel.
Verwijzingen naar artikelen van o.a. Arjan Meesterburrie zijn ook niet de dingen waar ik me aan stoor.
Het is de stijl van de interpretaties.
Zie ook commentaar onder @1 en @4 (waar ik het bijzonder mee eens ben).
Voor de goede orde:
Iedereen mag zijn/haar eigen mening hebben en ik heb niet de neiging om “zendelingengedrag” te gaan vertonen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 A. de Man

-laat maar-

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Simon van Woerden

@1 Het LOL betrekken op Chávez’ ziekte is een tikkie gezocht IMHO. Het feit dat geen duidelijkheid bestaat over hoe en door wie het land bestuurd moet worden is mijns inziens een slechte zaak. En Chávez had niet per se in Caracas ingezworen hoeven te worden, rechters hadden de eed ook in Cuba kunnen afnemen. “Democratie gaat voor de rechtsstaat” – een grondwet is er juist ook voor de democratie, om eindeloos doormodderen te voorkomen. Ook de context is van belang – democratische instituties zijn nu niet bepaald een baken van onafhankelijkheid en kracht in Venezuela (meer daarover bijvoorbeeld bij Human Rights Watch).

@2: Dank voor je comment Henk – specifieke suggesties voor verbetering? Dan kan ik ‘ns zien of ik er iets mee kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@8: Om welke andere (blijkbaar grappige) reden dan Chavez’ ernstige gezondheidstoestand denk jij dan dat het inzweren is verdaagd? Lees die paar zinnetjes nog maar eens over en bedenk hoe zoiets overkomt die niet bij voorbaat al laatdunkend over Chavez denkt (en geef toe dat je wel heel weinig moeite doet om je eigen mening over Chavez te verhullen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Simon van Woerden

@9 De zin in quotes is mijn interpretatie van de laconieke houding van Chavistas tegenover hun eigen grondwet – in het beeld dat ik schets lachen zij hardop om de bepaling die 10 januari specificeert. That’s all. De connectie die je aangeeft te zien is er niet, of in elk geval niet in mijn blik en interpretatie. Mijn mening over die waargenomen laconieke houding is inderdaad dat dat niet zo’n goede zaak is, ik denk niet dat dat bij voorbaat is of iets dat verhuld zou moeten worden.

Maar, om weer terug naar ’t onderwerp te gaan: wat is dan je eigen visie op het onbepaalde uitstel dat nu aan de beëdiging is gegeven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@10: Dat had je al uit #4 kunnen afleiden: Ik vind het niet meer dan normaal dat je ceremoniële plichtplegingen uitstelt tot de hoofdrolspeler weer zijn bed uit kan, of zelf helemaal af last. Van mij zou de koningin ook geen troonrede hoeven houden als ze ernstig ziek is en schrijven we over prins Friso ook niet iets als “Volgens de mores van ons land moet hij op Koninginnedag zaklopen, maar de Orangistas dachten LOL 30 april, who cares? We doen het lekker een ander keertje.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Simon van Woerden

@11 De ceremonie an sich is wat mij betreft niet het voornaamste, wel dat nu in feite iemand het land bestuurt die niet dat mandaat heeft gekregen. De vergelijking met Friso gaat mank op het verschil in reële politieke invloed van beide zieken; passender zou bijvoorbeeld een hypothetisch bedlegerige Obama zijn die Biden aanwijst als tijdelijke plaatsvervanger, hoewel de grondwet (afhankelijk van interpretatie) eigenlijk om nieuwe verkiezingen vraagt. Ik denk niet dat het electoraat, en zeker niet de oppositie, dat in de VS zouden pikken – en niet geheel ten onrechte lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@12: Of het moet in Venezuela al helemaal anders geregeld zijn, maar in de VS heb je een vicepresident als de president tijdelijk niet beschikbaar is (om wat voor reden dan ook). Aangezien dat in bijna alle landen zo werkt (in Nederland heb je zelfs altijd meerdere vicepremiers), krijg ik het gevoel dat je echt maar op zoek bent naar een stok om je hond mee te kunnen slaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Simon van Woerden

Na vergelijking van Amerikaanse, Venezolaanse en Nederlandse (grond)wettelijke bepalingen lijken die van Venezuela wat dit onderwerp betreft het strengste over afwezigheid van een president-elect voor inauguratie. De vraag is in hoeverre Chávez nu als “afwezig” (in casu, fysiek ongeschikt of plichtsverzuimend) kan worden aangemerkt. Ik snap, zoals gezegd, de roep om een strikte interpretatie wel. Niettemin, artikel 234 van de Venezolaanse grondwet (zie eerdere link) bevat nog een extra tijdsbepaling, het “onbepaalde uitstel” dat ik eerder noemde is dus wel aan grenzen (tweemaal 90 dagen) gebonden.

 • Vorige discussie