‘Israëlcritici zijn hypocriet, want moslims onderdrukken vrouwen’

Dossier:

Elma Drayer is weer eens de weg kwijt:

Waarom [erkent Hamas] niet ronduit dat ze islamisten zijn die [de] samenleving willen islamiseren?

Interessante vraag. Maar niet zo interessant als de vraag waarom de westerse sympathisanten van de Palestijnse zaak zo ostentatief blijven zwijgen.

Ofwel: alles wat Israël doet is OK, want zij zijn erger.

Open artikel

Reacties (28)

#1 Kalief

Nogal vergezocht om Israël hier met de haren bij te slepen. Drayer gaat helemaal niet in op wat Israël wel of niet doet, laat staan of dat slecht of OK is.

Ze heeft het over ‘de westerse sympathisanten van de Palestijnse zaak’. Een rare term, want zouden niet-westerse sympathisanten dan wel kritiek leveren op Hamas, en wat verstaat zij allemaal onder ‘de Palestijnse zaak’? Maar goed, Drayer verwijt die sympathisanten dus dat ze geen kritiek op de vrouwenonderdrukking in Palestina geven. Dat mag ze.

#2 L. Brusselman

Arme Elma ze wil zo graag aandacht,een kort door de bocht opinie over de Palestijnse Kwestie dan maar weer zal ze gedacht hebben.
Als ze die niet met enige regelmaat gaf zou ik uberhaupt nooit van haar hebben gehoord.

#3 euro

Hadden we iets gehoord van Drayer toen de Palestijnse vrouwen in Gaza waar ze zo om geeft gebombardeerd werden door Israël ?

Dit is zóó doorzichtig.

#4 Timmy Muigd

Elma is helemaal niet de weg kwijt, de confessionele mannen, Jeroen en euro incluis, in hun infantiele mannenoplichterssprookjeswereld zijn al eeuwen de weg kwijt met hun stelselmatige kruistochten en heksenjachten op vrouwen door het verdraaien en mutileren van hun uitspraken:

Elma citeert Zeinab Al-Ghoneimi, a Gaza activist for women’s rights:
“Instead of hiding behind traditions, why don’t they say clearly they are Islamists and they want to Islamize the community”.

#5 Jeroen Laemers

@4:

Eh Timmy,

Uit het citaat @0 blijkt natuurlijk bij voorbaat al dat er twee personen aan het woord zijn.

Of ben jij soms zo iemand die met uitroepen als ‘Interessante vraag!’ op z’n eigen woorden reageert?

Bovendien zit het onzinnige in de geciteerde passage natuurlijk niet in de claim dat Hamas islamiseert (want doet die club wel degelijk), maar in de bewering dat ‘sympathisanten van de Palestijnse zaak’ eerst dáárop kritiek moeten leveren voordat ze wat over Israël mogen zeggen.

#6 euro

@4

Je hebt me door. Omdat ik Drayer niet serieus neem ben ik vóór vrouwenonderdrukking door islamisten.

Lazer toch op.

#7 pedro

Een veel interessantere vraag is, waarom Elma het beeld probeert te vormen, dat de westerse sympathisanten van de Palestijnse zaak aanhangers van Hamas zouden zijn.

Sympathisanten van het joodse volk zijn toch ook niet allemaal meteen aanhangers van Kach en Baruch Goldstein?

De meeste aanhangers van de Palestijnse zaak waren al aanhangers van de Palestijnse zaak voordat Shin Beth Hamas een geduchte tegenstander van El Fatah maakte.

#9 Mangler

Figuren als Drayer en andere idioten die oorlogsmisdaden van Israëlische kant onvoorwaardelijk goed praten, menen daarvoor zes miljoen excuses te kunnen gebruiken.

#10 bookie

@7
Ja dat is een rijtje (Al Mujamma al Islami (later Hamas), Mujahideen, Khomeini, Moslimbroederschap). Het schijbaar redelijke alternatief blijkt later erger te zijn dan dat er was. Wat is de politieke islam toch een totaal verwerpelijke ideologie.

#11 Likoed Nederland

Het lijden van de Palestijnen is oninteressant, tenzij …..
http://likud.nl/2013/02/het-onderbelichte-lijden-van-de-palestijnen/

#12 M.M.G.

De mensenrechten situatie in de niet-bezette gedeeltes van Palestina zijn best wel dramatisch te noemen, om het zacht uit te drukken. Dat wil nog niet zeggen dat Israël voor alles vrijgepleit kan worden, of in alles onschuldig is, maar het moet wel genoemd kunnen worden, ondanks de onhandige statements van Drayer. Het zou niet zo mogen zijn dat wanneer Israël ooit het licht ziet de volgende plaag klaar staat voor het Palestijnse volk, en dan wel in de vorm van hun eigen elite. Dat is helaas nog te vaak het geval in de Arabische wereld.

#13 Prediker

@M.M.G. Ik zou zeggen: vraag de Palestijnen in Gaza zelf eens wat ze een groter probleem vinden: de islamisering of de militaire quarantaine van de Gazastrook door het IDF en de bezetting van grote delen van de Westbank.

#14 Kalief

#5 de bewering dat ‘sympathisanten van de Palestijnse zaak’ eerst dáárop kritiek moeten leveren voordat ze wat over Israël mogen zeggen.

Je mag natuurlijk zoveel interpreteren als je wilt, maar Drayer doet die bewering helemaal niet, althans niet in deze column.

#15 Prediker

@14 – Maar dat is natuurlijk wel de suggestie, die er van die retorische vraagstelling uitgaan: sympathisanten van de Palestijnse zaak moeten hun klep houden over Israël, zolang ze niet over de onderdrukking door Hamas en aanverwanten durven spreken.

En ook: het gaat die sympathisanten helemaal niet om het lot van het Palestijnse volk, maar om lekker te kunnen Israëlbashen, hetgeen weer een verkapt antisemitisme-verwijt met zich meebrengt.

Hoe dan ook: deze column van Drayer is de zoveelste, nogal doorzichtige poging om de aandacht af te wentelen van de echte olifant in de kamer: nl. dat Israël kennelijk meent alleen te kunnen blijven voortbestaan door het leven van de Palestijnen onmogelijk te maken.

#16 Spam

Als ik zo nu en dan kritiek op Israël uit, ben ik dan een Israëlcriticus?

Drayer heeft het trouwens niet over Israëlcritici, maar over “westerse sympathisanten van de Palestijnse zaak”. Ik zou niet weten waarom iemand zich niet tot die groep zou willen rekenen. Al is het natuurlijk onduidelijk wat ze precies als de ‘Palestijnse zaak’ ziet. Is dat een goed leven in vrijheid en gezondheid of het in de zee drijven van alle Joden?

#17 objectief

De achtergestelde positie van vrouwen begint al in het O van het Middellandse zee gebied en loopt tot en met het Hinduistische India.
Orthodoxe katholieken, Moslims en Hindu’s, Bhuddisten, doen er vrolijk aan mee.
Overigens wordt buiten beschouwing gelaten dat de huisvrouw in deze culturen binnenshuis volledig de baas is.
Verder, uiteraard heb ik sympathie voor bevrijdingsbewegingen, daar valt Hamas ook onder.
Het is al een twintig jaar geleden dat ik me begon af te vragen of Israel wel vrede wil.
Inmiddels ben ik er van overtuigd dat Israel geen vrede wil.
The proof of the pudding is in the eating.

#18 pedro

@10:

Het schijbaar redelijke alternatief blijkt later erger te zijn dan dat er was

Ja, er zal vast zo af en toe wel eens iemand op dat niveau van wereldleiders en geheime diensten rond lopen, die inderdaad te dom is om in te zien, dat steun aan fanatieke fundamentalistische radicale religieuzen geen schijnbaar redelijk alternatief is voor seculiere mogelijk enigszins links georiënteerde vrijheidsbewegingen. Maar die domheid van enkelingen is geen excuus voor de geïnstitutionaliseerde steun aan die radicale religieuze groeperingen. Daarbij gaat het veel vaker om welbewuste tactieken om chaos te creëren, om zo de aandacht af te leiden van de eigen misdaden en de eigen machtspositie te consolideren, en zijn de steunverleners zich terdege bewust van het feit, dat zij de onredelijke alternatieven steunen, ter meerdere eer en glorie van henzelf, en over de ruggen van de bevolking van de landen, die zij in de door hen gesteunde groepen veroorzaakte ellende storten.

#20 pedro

@11: uit je eigen link:

En tienduizenden Palestijnen lijden honger door een totale blokkade – sinds 23 december dus al ruim 2 maanden – van hun kamp Yarmoek in Syrië door het Syrische leger. Hierdoor is er geen aanvoer meer van alle basisbehoeften, zoals voedsel, medicijnen en brandstof

Interessant. Ik neem aan, dat deze blokkade jouw goedkeuring wel weg kan dragen, net zoals je de blokkade van Gaza door je eigen landgenoten ook steeds verdedigt. Zo niet, dan laat je je weer eens van je meest hypocriete kant zien…

#21 Kalief

@15 natuurlijk wel de suggestie, die er van die retorische vraagstelling uitgaan: sympathisanten van de Palestijnse zaak moeten hun klep houden over Israël

Daar is niks natuurlijk aan, die suggestie komt niet uit Drayer’s column maar wordt er hier op Sargasso aangeplakt door Laemers en in #15 door jou. Drayer suggereert natuurlijk gewoon helemaal niks over Israël. Schuif haar die suggestie dan ook niet in haar schoenen.

#22 Likoed Nederland

@20

Natuurlijk staan wij achter de wapenblokkade van Gaza, en zelfs de VN heeft die volgens internationaal recht verklaard.

U wil toch ook niet dat Hamas wapens krijgt voor hun wens – vastegelegd in hun handvest en voortdurend uitgedragen bij de eigen bevolking – om de Joden uit te roeien? Of wel?

http://likud.nl/2012/11/wat-wil-hamas-nu-eigenlijk/

#23 pedro

@22: o, nu gaat het ineens alleen over een wapenblokkade? Was het alleen maar een wapenblokkade, dan had had je nog gelijk ook. Nu toon je alleen weer maar hoe hypocriet je bent.

#24 objectief

@22:
Uw clubje heeft niet door dat zij elke geloofwaardigheid heeft verloren.

#25 Likoed Nederland

Ook de dagelijkse marteling van duizenden Palestijnen is oninteressant, tenzij ….

http://likud.nl/2013/04/britse-steun-voor-de-marteling-van-palestijnse-gevangenen/

#26 Prediker

De Palestijnse Autoriteit functioneert al jaren de facto als zetbaasjes voor de Israëlische overheid, om de eigen bevolking onder de duim te houden. Als de PA iets dreigt te doen wat Israël niet bevalt, dreigt de laatste gewoon de geldkraan dicht te draaien.

Zoals die voormalig inlichtingenman van de PA al zegt in het oorspronkelijke artikel op de Daily Mail:

But the former PA official insists that if radical groups such as Hamas were not tightly controlled, they might try to seize power, as they did in 2007 after months of bloodshed in the Gaza Strip. If they began to mount terrorist attacks against Israel from the West Bank, then the Israelis would take matters into their own hands – so ending any hope of creating a fully fledged Palestinian state.

Denken jullie bij Likoed Nederland nu werkelijk dat Israëlische overheid de Britse veiligheidsdiensten in Jeruzalem toestaat de PA te ondersteunen bij het winnen van inlichtingen middels foltering, indien ze dat niet in haar belang acht?

Kom nou…

Likoed Nederland die zich beklaagt over Palestijnen die worden gemarteld door de Palestijnse Autoriteit is een beetje als de Afrikaner Weerstandsbeweging die ach en wee roept dat de zwarte overheden van de Zuid-Afrikaanse bantoestans zwarte Afrikanen martelt die worden verdacht van subversieve activiteiten.

Zie je wel! Zie je wel wat een beesten het zijn! Ze martelen zelfs hun eigen mensen! Nou ja, kijk, en daarom is het dus legitiem dat wij ze onderdrukken met geweld, dagelijkse vernederingen, detentie en foltering. Da’s logisch!

#27 Tzoimbo

@8: Bedoel je die gifgasaanval door de rebellen waar de VN bewijzen voor heeft gevonden? Want ik heb nog nooit zo’n oorverovende stilte gehoord als na die mededeling. Lullig als het verhaal ineens niet meer klopt en de rebellen gewoon net zo smerig zijn als het regime.

#28 gbh

@27: Als jij wat verder had gekeken dan die antisemitische neus van jou lang is had je kunnen zien dat Del Ponte aan alle kanten is terug gefloten door haar eigen onderzoek team.

Waar was je? https://twitter.com/search?q=%23Banyas&src=hash

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*