GroenLinks pleit voor kortere werkweek

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

GroenLinks pleit voor een kortere werkweek. Als er dan toch te weinig werk is, dan kan je het beter eerlijk verdelen dan de ene helft van de bevolking steun te laten trekken en de andere helft de stress in te jagen.

Er staan veel te veel mensen aan de kant en ondertussen is werken voor de mensen die wél een baan hebben haast topsport geworden. We moeten het werk dat er is eerlijker delen. Daar krijgen we allemaal meer zekerheid voor terug.

Het voorstel gaat gepaard met heerlijk klinkende termen als gerichtere scholing, flexibele bijstand en minder belasting op arbeid. Wat naar mijn idee een stuk verstandiger klinkt dan verplicht ‘vrijwilligerswerk’, flexibele arbeidscontracten en lastenverhoging.

Vraag is alleen: zou het kabinet deze suggestie überhaupt serieus overwegen? Of blijven ze voortgaan op de ramkoers die ze gekozen hebben?

(link naar het voorstel zelf)

Open artikel

Reacties (58)

#1 Toko Senang

GL gaat er van uit dat baanlozen dan naadloos de vrijkomende banen kunnen opvullen. Zodat gymleraren laswerk kunnen doen of gewassen veredelen. In de beleidsambtenarenpraktijk van GL kan dit wel, beleidsstukken zijn beleidsstukken, maar buiten dit biotoop wil je toch opleiding en vakmanschap. Mocht dit wel kunnen, ik zoek nog een aantal chemisch technologen, werktuigbouwkundigen en meet- en regeltechnici

#2 qwerty

Zorg er eerst maar eens voor dat al die ouderen niet meer vverken. Dan ontstaan op natuurlijke vvijze arbeidsplaatsen.

(mijn vv vverkt even niet meer zoals u ziet)

#3 Klokwerk

@1: Ach ja, dat is waar ook, al die werklozen die kunnen niks.

Maar goed, daarom dus ook die opleidingen in het plan, denk ik.

@2: De ene helft van de bevolking aan de uitkering terwijl de andere zich te pletter werkt om het allemaal te betalen is nou niet mijn visie op de ideale toekomst.

#4 Noortje

Uitstekend idee: het is maf dat de ene helft van Nederland zich te blubber werkt en de andere helft weinig (kan) doen. Leidt ook alleen maar tot polarisende (vvd) uitspraken.

Alleen mis ik in het stuk van GL de concrete uitwerking/ doorrekening. Gaan ze er nu van uit dat de werkgever even duur uit is (want 40 uur nu verspreid over 2 medewerkers, voorheen over 1) en dat de overheid de verlaagde loonsom van de medewerker (1 was immers 40 uur aan het werk terwijl 2 een uitkering of bijstand kreeg) gecompenseerd wordt via de inkomstenbelasting, door wegstrepen van de uitkering? Inclusief verlaging opbouw ww rechten en opbouw pensioen rechten?

(Edit: voorstel is zelfs lasten werkgevers te verlagen lees ik).

#5 analist

Dit heeft niet in Frankrijk gewerkt (daar was het de 35-urige ww ingevoerd in 2000) waarom zou het hier werken? Omdat wij beter georganiseerd zijn? Nee hoor. Dit kan misschien in Zweden werken, maar zelfs daar laten ze de markt bepalen hoe lang iemand werkt.

#6 frankw

We hebben in Nederland een lange geschiedenis van arbeidstijdverkorting. ADV, VUT. Alles om het beperkte aanbod van werk beter te verdelen. Ik zou wel eens benieuw zijn of dat daadwerkelijk iets heeft uitgemaakt.
Overigens zijn we nog steeds kampioen deeltijdwerk.

#7 qwerty

@3: Pensioen betaal je in principe zelf. De frame dat de werkenden alle niet werkenden moeten onderhouden is fout. Het is nu 67, at wordt het straks?

En los daarvan : de ene helft werkeloos terwijl de andere helft op drie benen struikelend het graf inrolt is nou niet bepaald mijn idee van de ideale toekomst.

#8 analist

@7: Pensioen betaal je in principe zelf.

Dat heb je toch echt verkeerd begrepen. DB is een combinatie van een kapitaaldekking met een overslagstelsel, AOW is zuiver een overslagstelsel. DC, kapitaaldekking, bestaat hier nauwelijks.

#9 Joost

Sorry hoor, maar dit voorstel zou nog kunnen werken bij beroepen waar geen tot weinig opleiding nodig is, maar wij hebben gekwalificeerd personeel nodig, en dat is zelfs nu nog lastig te vinden.

Ik denk dat – gezien de vacatures en aanbiedingen die ik krijg – er zo goed als geen enkele capabele werknemer in mijn bedrijfstak ongewild zonder werk zit.

#10 matthijs_rh

@9 “wij hebben gekwalificeerd personeel nodig, en dat is zelfs nu nog lastig te vinden”

@1 “ik zoek nog een aantal chemisch technologen, werktuigbouwkundigen en meet- en regeltechnici”

Moet je eens opletten hoeveel gekwalifeerd personeel er te vinden blijkt te zijn als je betere salarissen en betere toekomstperspectieven gaat bieden. Nu is de enige kans op verbetering van salaris voor een techneut of iemand anders die “gekwalificeerd” is doorgaans het management in te gaan. Hierdoor raak je allemaal “gekwalificeerd” personeel kwijt. Verder wordt het zo ontzettend onaantrekkelijk om je te laten opleiden tot iets “gekwalificeerds”.

Er is geen tekort aan gekwalificeerd personeel. Er is een tekort aan gekwalificeerd personeel dat wil werken voor het schijntje dat (de meeste) werkgevers ze willen bieden.

#11 Quintana

@2: ALT+119 = w de 119 typ je op het numerieke blok.
Succes!

#12 Quintana

@7: Aha, ik zie dat je het zelf al hebt gevonden.

#13 qwerty

dank :)

#14 qwerty

@10: zet management ook maar tussen “”

#15 mark3000

@10 Moet je eens opletten hoeveel gekwalifeerd personeel er te vinden blijkt te zijn als je betere salarissen en betere toekomstperspectieven gaat bieden.

Aha, dus ze zijn er wel, maar ze zijn liever werkloos?? Ga HBO elektrotechniek doen en je hebt gegarandeerd een baan.

Nu is de enige kans op verbetering van salaris voor een techneut

Ik kan me nog herinneren dat iemand die geneeskunde had gestudeerd van mening was dat ze te weinig betaald kreeg, “omdat het management van het ziekenhuis zo goed betaald kreeg, terwijl haar werk zoveel….”. Het is niet zo dat mensen met een technische opleiding te weinig betaald krijgen, het is wel zo dat mensen die in het “management” zitten teveel betaald krijgen, verschil van interpretatie. Mensen die te weinig betaald krijgen voor het werk dat ze doen wonen doorgaans niet in Nederland.

#16 matthijs_rh

@15 Het is niet zo dat mensen met een technische opleiding te weinig betaald krijgen, het is wel zo dat mensen die in het “management” zitten teveel betaald krijgen

Ja, dus als je niet buitensporig dol op je technische beroep bent, ga je voor een managementfunctie omdat je dan veel en veel meer verdient.

Oftewel: als je techneuten netzoveel zou betalen als het management, zouden er veel meer mensen een technisch beroep kiezen (of in een technisch beroep blijven zitten als ze wat ouder worden)

#17 Klokwerk

@Joost: Bij dit soort commentaren sta ik echt even met mijn oren te klapperen. Dat jij zo een gespecialiseerd beroep hebt wil nog niet zeggen dat dit toepasbaar is op de hele arbeidsmarkt. Er staan 700.000 mensen aan de kant, dat is 10% van de beroepsbevolking, en het is al lang duidelijk dat er echt geen 700.000 vacatures zijn waar geen personeel voor kan worden gevonden. Dat die 10% werkloos is omdat ze incompetent zou zijn is naast niet waar – er staat ook veel hooggeschoold personeel aan de kant – feitelijk ook een trap na.

Daarbij spreekt GL in het voorstel (gelukkig) ook van bijscholing. Of ga je nu ook nog beweren dat jij zo uitzonderlijk intelligent bent dat vrijwel niemand jouw beroep ook zou kunnen leren? Kan best, maar dan nog denk ik dat dit eerder een uitzondering is dan regel op de arbeidsmarkt.

@Mark/Matthijs: Ik kan me er wel in vinden, maar manager is feitelijk een beroep waar je wel degelijk veel kwaliteiten voor moet bezitten… die heel veel mensen die het worden helaas niet hebben.

Je hebt toch mensen aan te sturen en daarvoor moet je over de nodige psychologische capaciteiten bezitten, en je moet enorm goed kunnen onderhandelen en vooral plannen. Wat het probleem is, is dat er veel teveel slechte managers rondlopen, die het ene na het andere project in de soep laten lopen en de ene na de andere medewerker de ziektewet in helpen, en het bedrijf waar ze werken opzadelen met miljoenenstrops voordat ze met een onaangetast CV naar een ander bedrijf hoppen, omdat ze met name goed zijn in één ding: mooi weer spelen. De ellende is daarbij dat in een bedrijf met een zieke managementcultuur de goede managers ook stuk lopen.

Dit probleem wordt denk ik inderdaad veroorzaakt doordat managers zoveel betaald krijgen, zodat mensen die er niet voor geschikt zijn het gaan doen. Een goede vakman is vaak een rampzalig manager.

#18 Klokwerk

@Matthijs: Exact ;).

#19 McLovin

@17: Over een teveel aan slechte zichzelf overschattende managers moeten we maar neit teveel woorden vuil maken. Een gebrek aan technici heeft, zoials zoveel problemen, meerdere oorzaken maar 1 is inderdaad datje als beginnend technicus weliswaar aardig verdiend maar al je leeftijdgenoten die na verloop van tijd zo een overschatte manager worden verdienen tig meer. Uiteindelijk besluiten de meeste technici dat “ze toch iets met mensen willen doen ipv techniek” en gaan dan het pad op om via projectleider, projectmanager, algemeen management in te stromen. Ik ken 1 1/12 bedrijf die deze problematiek onderkende en die net 30+ technici zag vertrekken om ergens anders voor dubbele salaris managers te worden. Die hebben dan ook ingevoerd dat een techneut met net zoveel jaren werkervaring als de managers in het bedrijf het zelfde als die managers verdienen. Verrassend genoeg werkt het en bleven er veel meer technici werken als technicus.

#20 Klokwerk

“Over een teveel aan slechte zichzelf overschattende managers moeten we maar niet teveel woorden vuil maken.”

Maar ook niet te weinig, toch? :)

Prachtig voorbeeld. Helaas is er één pervers mechanisme: salaris wordt doorgaans bepaald door het management, niet door techneuten.

#21 aynranddebiel

Probleem is wel dat je als technicus helaas makkelijker vervangbaar bent door goedkope buitenlandse arbeid. Als je iets taligs doet en veel contact met mensen hebt zit je het meest safe (managers, juristen, tot op zekere hoogte artsen, etc.) en hoef je niet te concurreren op de internationale arbeidsmarkt.

#22 Derpjan

@7

De koopkracht van je pensioen wordt wel bepaald door de productie van de werkenden wanneer jij gepensioneerd bent. Je spaart zelf (direct en indirect) je pensioen maar je kunt er uiteindelijk alleen maar mee kopen wat straks geproduceerd wordt.

#23 analist

@22: Jongeren betalen ook meer premie* dan ouderen, zie het CPB verhaal over de doorsneepremie van laatst. Alleen bij een o.a. gelijkblijvende demografische verdeling in het fond leidt dat niet tot een netto overdracht van jong naar oud.

*per euro aanspraak

#24 Joost

@10: Helemaal mee eens, Maar ik zie niet hoe je reactie een antwoord is op #9 van mij, of met het topic van doen heeft.

#25 Derpjan

Algemene kritische opmerkingen over het plan:

1) het deel van de 18-65 jarigen dat wil werken maar niet kan werken is maar iets van 10% van de werkenden

2) de werklozen zijn vaak laag opgeleid of hoogopgeleid maar voor iets waar geen vraag naar is

3) minder uren moet minder loon betekenen, anders gaat het uurloon omhoog en verdwijnen nog meer banen uit Nederland, dit betekent dat we de groep op of net boven minimumloon niet minder uren kunnen laten werken

4) je krijgt allerlei nare randeffecten bij kleine bedrijven en bedrijven met gespecialiseerd personeel

5) hoe gaan we de werkweek weer verlengen wanneer er meer werkgelegenheid komt (kan misschien met een algoritme, maar is het politiek wel populair om de werkweek te verlengen juist wanneer het even weer beter lijkt te gaan?)

#26 Inca

Sommige mensen willen blijkbaar heel graag dat we zonder ook maar een poging doen om iets te veranderen op de afgrond blijven afrennen.

Waarom in vredesnaam?

#27 roland

Andrée van Es heeft vier jaar de tijd gehad om als wethouder in Amsterdam bij de eigen organisatie te beginnen met dit voorstel.
Weinig geloofwaardig nu die kans om zelf het voorbeeld te geven niet genomen is en de verkiezingen naderen.

#28 Klokwerk

Zo te zien wil ze nu wel beginnen.

Natuurlijk zijn dit verkiezingsideeën. Maar ik heb liever goede ideeën tijdens de verkiezing dan zomaar loze beloften en domme voorstellen, zoals: iedereen krijgt duizend euro lastenverlaging en mag 130 rijden.

http://www.at5.nl/artikelen/122328/andree-van-es-wil-32-urige-werkweek

@DJ:

1. Ik neem aan dat je niet bedoelt dat 90% van de jongeren ongemotiveerd of incompetent zou zijn? Zo ja, waar haal je dat vandaan?

2. Bij- en omscholing moet daar uitkomst bieden.

3. Een terecht punt. Het geldt dus alleen voor > minimumloon.

4. Ik denk dat het ook met name voor grote organisaties van toepassing zal zijn. Van Es wil dat de gemeente Amsterdam zelf de eerste stap zet. Dat zijn al een hoop banen (ook veel > minimumloon).

5. Het lijkt me dat het niet zou moeten met dwangmaatregelen maar met stimuleringsmaatregelen. Dan houd je de flexibiliteit.

#29 L.Brusselman

Geklooi in de marge,lapmiddeltjes,fundamentele economische veranderingen zijn er nodig om een groot deel van de samenleving niet te veroordelen tot een bestaan in een steeds verder groeiende onderklasse.Maar helaas zijn er onder zogenaamd links teveel mensen die het status quo koesteren,aan de eigen welvaart/welstand wordt nog veel waarde gehecht.Maar eens zullen ook zij aan de beurt zijn,dan zijn degenen die al jaren hebben moeten overleven in armoede in het voordeel zijn tov die nieuwe kanslozen.

#30 su

@21 Vandaag de dag kun je ook managementtaken outsourcen (nearshoren). Vooral als je al je techneuten hebt ge-outsourced.

#31 Klokwerk

Daarbij is een techneut is toch iets anders dan een domme handarbeider. Techneuten die niet bouwen wat er gevraagd wordt is ook een grote bleeder. Dat ligt deels bij het management die niet weet hoe ze de opdracht moet formuleren maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de ‘ontvangende’ kant.

#32 su

@31 Garbage in, garbage out.

#33 aynranddebiel

@31
Mijn ervaring met IT is dat ze perfect kunnen bouwen wat er gevraagd wordt. Maar inderdaad, het meedenken over wat de vraag eigenlijk moet zijn is juist zo belangrijk, en dat ontbreekt vaak.

En dat is nu juist weer het vlak waar taal/cultuur wel heel belangrijk is.

#34 Klokwerk

Dat is inderdaad wat beter weergegeven waar ik op doel, thanks.

#35 Derpjan

@28

“Ik neem aan dat je niet bedoelt dat 90% van de jongeren ongemotiveerd of incompetent zou zijn?”

Jongeren zijn maar een klein deel van de bevolking, uiteindelijk zit maar ~10% van de bevolking die wil werken nu zonder baan.

“Bij- en omscholing moet daar uitkomst bieden.”

Mensen willen die scholing vaak helemaal niet (als ze het al aankunnen), anders gingen wel meer mensen techniek opleidingen of betastudies doen. Het is ook niet bepaald gratis.

“Het lijkt me dat het niet zou moeten met dwangmaatregelen maar met stimuleringsmaatregelen. Dan houd je de flexibiliteit.”

Maar hoe doe je dat zonder dat het (veel) extra geld kost? Wat ik bedoel is dat als we nu een kortere werkweek invoeren en even aannemen dat dan de werkloosheid dramatisch daalt (omdat alle scholing, etc… goed gaat) dat als er straks weer meer werkgelegenheid komt het heel aantrekkelijk wordt voor individuen om te kijken of ze er niet een hoger uurloon uit kunnen slepen, ipv. terug te keren naar een langere werkweek. Probleem is dat dat niet voor iedereen zal werken en dat het land dan veel inkomsten misloopt en nauwelijks uit het huidige economische dal zal klimmen.

#36 roland

@28: “liever goede ideeën tijdens de verkiezing dan loze beloften”
Dit is een loze belofte nu vier jaar lang de uitvoering ervan geneerd is en nu bij verkiezingen mooie sier wordt gemaakt.

Beoordeel bestuurders op hun daden niet op hun dromen.

#37 Klokwerk

@Roland: Je kan ook zeggen; beter laat dan nooit. Dit idee had ik vier jaar geleden nog van niemand gehoord.

Ondertussen is het onder van Es wel gelukt om minder geld uit te geven aan de sociale dienst terwijl de uitstroom toenam.

Over haar beleid om mensen een bezigheidstherapie te geven ben ik zoals de trouwe lezer hier zal weten een heel stuk minder te spreken.

Verder mag GL verkiezingscampagne voeren, ik zit hier om ideeën te bespreken.

@DJ: OK, wat je hier dus eigenlijk zegt is dat die 10% werklozen dat aan zichzelf te wijten hebben omdat ze verkeerd geschoold zijn en/of ongemotiveerd? Zo nee, dan moet je jezelf toch wat nader toelichten. Zo ja, dan wil ik dat graag onderbouwd zien met 700.000 vacatures waar maar niemand voor te vinden is.

Ik heb de kranten de afgelopen jaren gelezen en volgens mij zit de wereld momenteel toch echt anders in elkaar.

Mij lijkt het dat als mensen minder uren gaan werken ze ook navenant minder gaan verdienen. Dat het daarom niet altijd goed is voor mensen met een minimumloon is waar. Maar gelukkig werken de meeste mensen niet voor een minimumloon.

Op dit moment kunnen werkgevers uitstekend personeel inhuren voor een schijntje. Het gevolg van een arbeidsoverschot. Als ik zie wat voor bedragen bij vacatures staan waar mensen die ik ken op solliciteren dan denk ik: daar had je zes jaar geleden je neus voor opgehaald.

Als de werkgelegenheid weer aantrekt en er komt weer een arbeidstekort (we wachten er al een tijdje op), dan is dat andersom het geval. Dat zijn normale mechanismen op de arbeidsmarkt en de duur van de werkweek heeft daar verder weinig invloed op.

#38 mark3000

Toch zit mij iets dwars aan de redenering. Het uitgangspunt is dat er een soort van eindige hoeveelheid werk is (hoeveelheid werk is een constante) en de werkloosheid is een gevolg van het niet goed verdelen van werk.

Maar ik weet niet of ik het daarmee eens ben, volgens mij is er voldoende werk, alleen schort het aan financiële middelen omdat werk te betalen. En dus is werkloosheid een gevolg van economisch falen.

#39 aynranddebiel

@38
Het is óók economisch falen, maar een eindige hoeveelheid werk is helemaal niet zo’n vreemd concept. Er is zeker een eindige hoeveelheid “nuttig” werk.

“We should do away with the absolutely specious notion that everybody has to earn a living. It is a fact today that one in ten thousand of us can make a technological breakthrough capable of supporting all the rest. The youth of today are absolutely right in recognizing this nonsense of earning a living. We keep inventing jobs because of this false idea that everybody has to be employed at some kind of drudgery because, according to Malthusian Darwinian theory he must justify his right to exist. So we have inspectors of inspectors and people making instruments for inspectors to inspect inspectors. The true business of people should be to go back to school and think about whatever it was they were thinking about before somebody came along and told them they had to earn a living.”
-Buckminster Fuller

#40 matthijs_rh

@24: Jij (en @1) vertroebelen de discussie door er een fictief tekort aan geschoold personeel bij te halen.

Als je ophoudt geschoold personeel te weinig te betalen, zul je zien dat er ook, zeg “chemisch technologen, werktuigbouwkundigen en meet- en regeltechnici”, of, zeg, ICT-ers, zonder werk komen te zitten. Er is nu eenmaal veel meer mankracht voor handen dan er rendabel ingezet kan worden. Dat dat in sommige sectoren op dit moment wat minder geldt dan in andere maakt het basale punt dat GL hier nu beweert te willen oplossen niet minder waar.

#41 Bismarck

“Het uitgangspunt is dat er een soort van eindige hoeveelheid werk is (hoeveelheid werk is een constante)”

Het tweede volgt niet noodzakelijkerwijs uit het eerste. Er is een eindige hoeveelheid werk en die hoeveelheid (uitgedrukt in werkuren/bevolking) is niet constant maar neemt af*, vanwege voortschrijdende automatisering/mechanisering en daarmee gepaard gaande productiviteitsgroei. Bij gevolg moeten of de lonen fors omhoog (om de productiviteitsgroei op te vangen door extra consumptie), of per persoon moeten de arbeidsuren naar beneden (om de eindige en slinkende hoeveelheid werk eerlijker te verdelen). Zelf kies ik liever voor de 2e optie, omdat er natuurlijk nog meer problemen in de wereld zijn (die met name verhevigd worden door toenames in consumptie) dan alleen te weinig werk.

*Er zijn natuurlijke oscillaties die de neergaande lijn tijdelijk kunnen maskeren.

#42 Derpjan

@37:

“OK, wat je hier dus eigenlijk zegt is dat die 10% werklozen dat aan zichzelf te wijten hebben omdat ze verkeerd geschoold zijn en/of ongemotiveerd?”

Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg gewoon dat er 10% werklozen zijn, die zijn werkloos om varierende redenen waar ze vaak zelf geen invloed op hebben, ook hoef je helemaal niet naar 0%, sterker nog dat wil je niet. Waarom begon ik er dan over? Omdat het leek alsof hier iets teveel mensen onder de indruk waren dat half Nederland tegen zijn/haar zin werkloos thuis zit. Een bedrijf moet dus al best groot zijn om met 10% werktijd te gaan rommelen.

“Als de werkgelegenheid weer aantrekt en er komt weer een arbeidstekort (we wachten er al een tijdje op), dan is dat andersom het geval. Dat zijn normale mechanismen op de arbeidsmarkt en de duur van de werkweek heeft daar verder weinig invloed op.”

Het heeft wel degelijk invloed: als mensen gewend zijn aan die kortere werkweek, sommige mensen (denken dat ze) een hoger uurloon eruit kunnen slepen in economisch betere tijden en de rest van de wereld niet het plan van GL heeft overgenomen dan benut Nederland de extra werkgelegenheid niet wanneer het beter gaat. Dan blijft het land hangen op het huidige economische niveau, bij de volgende crisis herhaalt het patroon zich weer en zo raakt het land steeds verder achterop bij andere landen.

#43 Derpjan

@41:

“Er is een eindige hoeveelheid werk en die hoeveelheid (uitgedrukt in werkuren/bevolking) is niet constant maar neemt af*, vanwege voortschrijdende automatisering/mechanisering en daarmee gepaard gaande productiviteitsgroei.”

Nee, dat hoeft helemaal niet. Bij automatisering worden veel mensen werkloos, maar andere mensen (bv. degenen die de machines verkopen) worden rijker, dat geld willen ze uitgeven en daarmee worden nieuwe banen gecreeerd. Tenminste, het is honderden jaren zo gegaan.

#44 Klokwerk

Duidelijk. Jij vindt het dus prima om tien procent werkloosheid te accepteren, zodat de lonen lekker laag blijven.

Je idee dat dit zo goed zou zijn voor de economie lijkt mij echter in ieder geval niet te kloppen. Werkloosheidsuitkeringen moeten immers ook ergens van betaald worden.

En dan zal ik het over de sociaal-economische effecten van zo een visie op de arbeidsmarkt maar niet hebben, want die zijn voor jou kennelijk ondergeschikt.

#45 Bismarck

@43: “Tenminste, het is honderden jaren zo gegaan.”

Jij gelooft blijkbaar wel heel heilig in trickle down economics. In de praktijk is het natuurlijk helemaal niet zo gegaan. Wat er wel gebeurd is, is dat de werkweek in de loop van de vorige eeuw fors naar beneden is bijgesteld. Dat proces is inmiddels alweer enige tijd gestopt, terwijl de productiviteit nog steeds toeneemt.

#46 Derpjan

@44:

“Duidelijk. Jij vindt het dus prima om tien procent werkloosheid re accepteren, zodat de lonen lekker laag blijven.”

Nee, ik denk alleen dat er betere manieren zijn, of het plan van GL moet een algoritme bevatten dat de werkweek weer verlengt in betere economische tijden en dat niet heel makkelijk vlak voor verkiezingstijd verworpen kan worden door de tweede kamer (en dan nog zal het niet lekker werken denk ik). Waarom doe je zoveel moeite om te bewijzen dat ik een VVDer in de kast ben? Ik ben tamelijk links, maar geen jaren ’70 links dat niet inziet hoe economieen werken. Ik probeer manieren te vinden om ongelijkheid te verkleinen op manieren die op de lange termijn ook nog werken en robuust zijn. Dat is minder sexy dan stoere populistische taal roepen maar uiteindelijk hebben mensen er meer aan.

@45

Is geen trickle down, want het gaat vooral via de middenstand. De productiviteit, plus de massale intrede van werkende vrouwen is niet gecompenseerd met korter werken en het pensioen.

#47 mark3000

@41: Met de strekking ben ik het een beetje eens, met de theorie niet.

Ten eerste, “constante” was onzorgvuldig uitgedrukt. Ik bedoelde het als “gegeven” voor een bepaald tijdsmoment.

Ten tweede, wat is werk? Als ik het gras van de buurman maai en hij betaald mij ervoor dan is dat werk, maar als ik er niet voor betaald krijg dan is het geen werk meer? In geval 1 ben ik een hovenier met een betaalde baan en in geval 2 kom ik in de economische cijferlijstjes niet voor.
In mijn ogen is er meer dan genoeg werk om alle 7 miljard mensen meer dan 80 uur per week te laten werken. (disclaimer: dat we dat niet willen is een heel andere discussie). Te beginnen met de volledige verduurzaming van de planeet, gevolgd door de opbouw van het continent Afrika tot het welvaartsniveau van Nederland. Daarna wil ik misschien wel toegeven dat de hoeveelheid werk eindig is.

Ten derde, onafhankelijk van de genoemde automatisering/mechanisering, mijn uitgaven zijn altijd het inkomen voor iemand anders (een machine heeft geen inkomen). Die automatisering leidt ertoe dat 1. de desbetreffende producten goedkoper geproduceerd kunnen worden als gevolg van verhoogde efficiëntie, waardoor ik mijn geld ergens anders aan kan uitgeven. 2. het salaris van het overige personeel hoger wordt, waardoor die het geld ergens anders aan kunnen uitgeven. Dit veroorzaakt een transitie naar ander type werk. (dus ben het met Derpjan eens)

Wat ik geloof, de reden dat het plan van GL werkt is niet omdat werk beter verdeeld wordt, maar omdat inkomen beter verdeeld wordt. Immers, mensen die nu werken gaan er in salaris op achteruit, mensen zonder werk gaan werken en gaan er op vooruit. De grote pot met geld (lees: BNP) wordt anders verdeeld over de inwoners van het land. 10% Werkloosheid oplossen is simpel, maar lastig uit te voeren: Verlaag alle lonen met 10% en creëer 10% extra banen, klaar.

Overigens, met optie 2 ben ik het best wel mee eens, maar dat heeft voor mij geen economische reden, dat heeft als reden dat we met het huidige welvaartsniveau best wel iets meer van de overige aspecten van het leven mogen genieten. Wat dat betreft heeft @39 gelijk, veel werk is bezigheidstherapie geworden, het werk dat gedaan moet worden om te overleven (nuttig werk) omvat een steeds kleiner percentage van alle banen.

#48 Joost

@klokwerk:

Bij dit soort commentaren sta ik echt even met mijn oren te klapperen. Dat jij zo een gespecialiseerd beroep hebt wil nog niet zeggen dat dit toepasbaar is op de hele arbeidsmarkt.

Precies, en dat zeg ik dan ook in mijn comment. Ik denk dat het namelijk wel opgaat voor een groot deel van de hoogopgeleide arbeidsmarkt, en “omscholing” is een leuke term, maar het kost soms jaren om op hetzelfde niveau te bereiken. De onderkant van de arbeidsmarkt is er misschien bij gebaat, maar dan moet er ook wat gebeuren aan de lonen, want die mensen bv 20% minder loon geven gaat gewoonweg niet werken.

Ik zeg dus dat het voorstel van GL slechts beperkt inzetbaar is, namelijk op vakgebieden waar er een overschot aan arbeid is (en dat is lang niet overal) en vakgebieden waar je met omscholing kan instromen (en dat is lang niet overal).

Er staan 700.000 mensen aan de kant, dat is 10% van de beroepsbevolking, en het is al lang duidelijk dat er echt geen 700.000 vacatures zijn waar geen personeel voor kan worden gevonden. Dat die 10% werkloos is omdat ze incompetent zou zijn is naast niet waar – er staat ook veel hooggeschoold personeel aan de kant – feitelijk ook een trap na.

Eh… Waar zeg ik dit? Waar ontken ik dit probleem? Ik heb het over een probleem in het voorstel van GL, ik zeg nergens dat hoogopgeleiden door eigen schuld aan de kant staan. Ik zeg alleen dat als je in mijn vakgebied ongewild aan de kant staat, dat dat dan wel opvallend is.

Daarbij spreekt GL in het voorstel (gelukkig) ook van bijscholing. Of ga je nu ook nog beweren dat jij zo uitzonderlijk intelligent bent dat vrijwel niemand jouw beroep ook zou kunnen leren?

Waar zeg of beweer ik dit?

Omscholen is in mijn vakgebied voor de gemiddelde persoon niet goed mogelijk. Het kost gewoon teveel tijd. Hoe zit dat bij andere hoogopgeleide functies, denk je?

En nee, ik ben echt geen buitengewoon begaafde IT’er. Maar met een “omscholingscursus” kom je er echt niet.

ik zou het op prijs stellen als je je in je reacties zou beperken tot dingen die ik daadwerkelijk heb gezegd, in plaats van een paar stropoppen op te zetten.

#49 Derpjan

@47

“In mijn ogen is er meer dan genoeg werk om alle 7 miljard mensen meer dan 80 uur per week te laten werken. (disclaimer: dat we dat niet willen is een heel andere discussie). Te beginnen met de volledige verduurzaming van de planeet, gevolgd door de opbouw van het continent Afrika tot het welvaartsniveau van Nederland. Daarna wil ik misschien wel toegeven dat de hoeveelheid werk eindig is.”

Je kunt iedere bejaarde standaard 3 full time verplegers geven, of iedereen kan voor iedereen betaald optreden als muzikant, etc… Er is potentieel (buiten af en toe een tijdelijke vertrouwenscrisis) zoveel werk als we maar willen. Natuurlijk is de hoeveelheid land, voedsel of brandstof die je in totaal kun uitdelen als betaling wel beperkt.

#50 Klokwerk

@DJ: Nu is de norm 36 of 40 uur. En we hebben geen algoritme voor die norm voor als er een arbeidsoverschot of – tekort is. Waarom zouden we die dan plotseling moeten aanleggen als we die norm al dan niet tijdelijk willen verlagen?

Ik doe helemaal geen moeite om je rechts te noemen. Ik ben het zelf ook niet altijd met linkse mensen eens. Ik ga alleen uit van wat je zegt. Als jij bang bent voor de 32 urige werkweek als norm omdat dit er volgens jou toe zou leiden dat mensen salarisverhoging zullen vragen als de werkgelegenheid aantrekt, dan ben je dus feitelijk bang voor een stevigere positie van de werknemers op de arbeidsmarkt, of dat nu rechts of links is.

Die angst zou los van ideologie overigens terecht kunnen zijn hoor, maar ik ben daar niet zoals gezegd niet zo bang voor. Want met een zwakke positie van werknemers door veel werkloosheid zoals we nu hebben komt ook een economisch nadeel zoals gezegd: we zijn veel geld kwijt aan uitkeringen.

@Joost: Sorry, ik las je commentaar zo, maar als je dat niet zo bedoelde ben ik natuurlijk de laatste die je daarop vast zal willen pinnen ;).

Natuurlijk zal het plan niet op alles van toepassing zijn. Maar gezien er ook veel hooggeschoolde mensen aan de kant staan denk ik dat het zeker niet alleen voor laagopgeleiden zal gelden. Zeker waar het gaat om meer generalistisch en minder specialistisch werk. Sowieso betekent 32 uur als norm stellen natuurlijk niet dat er geen andere contractvormen mogelijk zijn. Dat is nu met 36/40 uur als norm gelukkig ook niet zo.

#51 Bismarck

@46: “De productiviteit, plus de massale intrede van werkende vrouwen is niet gecompenseerd met korter werken en het pensioen.”

Ik ben benieuwd naar je cijfers. Ik kan in ieder geval vinden dat de werkweek gemiddeld gezien grofweg gehalveerd is in de loop van de 20e eeuw.

#52 Derpjan

@50

“Nu is de norm 36 of 40 uur. En we hebben geen algoritme voor die norm voor als er een arbeidsoverschot of – tekort is. Waarom zouden we die dan plotseling moeten aanleggen als we die norm al dan niet tijdelijk willen verlagen?”

Omdat dat “tijdelijk” verlagen anders niet gaat lukken en als de verlaging niet tijdelijk is en vooruitloopt op de rest van de wereld betekent dat een welvaartsval op de langere termijn.

“Als jij bang bent voor de 32 urige werkweek als norm omdat dit er volgens jou toe zou leiden dat mensen salarisverhoging zullen vragen als de werkgelegenheid aantrekt, dan ben je dus feitelijk bang voor een stevigere positie van de werknemers op de arbeidsmarkt, of dat nu rechts of links is.”

Dit is nou precies de psychologie waar ik bang voor ben. Ik zeg dat mensen zullen proberen een hoger uurloon te krijgen, jij denkt dat “de werknemer” een hoger uurloon krijgt. Dat zal echter niet gebeuren: een klein deel (dat nu al goed verdient) krijgt een hoger uurloon, de rest niet, maar die blijft wel geloven dat ze dat ooit zullen krijgen (al dan niet voorgelogen door het eerste deel) en daarom worden voorstellen om de werkweek weer te verlengen geblokkeerd. De tweede groep is groter dan de eerste en kun je dus beter “de werknemer” noemen. Je krijgt een probleem met soldiariteit tussen werknemers (of potentiele werknemers). Als er 20 jaar later weer een crisis is herhaalt het riedeltje zich weer, en zo wordt de Nederlandse werkweek steeds korter t.o.v. die in andere landen en de Nederlanders dus ook steeds armer t.o.v. het buitenland.

@51

Nederland heeft al sinds 1960 een 40-urige werkweek. Toen bestond de AOW trouwens ook al. Sindsdien zijn vrouwen gemiddeld meer uren gaan werken en is de productiviteit van Nederland enorm toegenomen (neem alleen alles wat tegenwoordig met de computer wordt gedaan). In de afgelopen 100 jaar alleen al heeft de automatisering zo hard toegeslagen dat er niet genoeg uren in een week zouden zitten als je achteruit extrapoleert vanaf het heden met de aanname dat automatisering permanent banen vernietigt.

#53 Klokwerk

Tsja DJ, ik zie je hier echt geen problemen noemen die door dit voorstel op de arbeidsmarkt ontstaan. Voor zover je angsten gegrond zijn, zijn ze er ook al met een 40 of 36 urige werkweek.

#54 Derpjan

@53:

Laat ik het zo uitleggen:

stap 1) er is een crisis in Nederland, het BNP daalt 5%, werkloosheid stijgt, zelfde in buurland

stap 2) de werkweek wordt verkort in Nederland zodat de werkloosheid weer laag is, het BNP blijft gelijk, buurland verkort niet de werkweek

stap 3) de potentiele werkgelegenheid trekt aan, een klein deel van de mensen in Nederland krijgt een hoger uurloon, de rest niet, de werkweek blijft kort en het BNP blijft hangen, in het buurland wordt de werkloosheid lager en herstelt het BNP zich

stap 4) de volgende crisis begint en alles herhaalt zich, enz…

Resultaat: Nederland heeft een BNP en een werkweek die steeds meer achter gaan lopen op het buurland (afhankelijk van de tijd tussen crises en de economische groei in die tijd kan Nederland zelfs armer worden dan het nu is). Op een gegeven moment kan Nederland zelfs een lage loon land lijken voor bedrijven uit het buitenland, maar helaas, in Nederland werkt iedereen al en de werkweek verlengen wil men niet, dus de investeringen blijven uit.

In Duitsland hebben ze een andere manier gevonden: via tijdelijke regelingen per bedrijf of sector collectief minder uren gaan werken (tegen zelfde uurloon) om ontslagen te voorkomen, wanneer de potentiele werkgelegenheid weer aantrekt gaan de uren weer moeiteloos omhoog.

Een kortere werkweek is op de zeer lange termijn wel een goed idee maar dat moet internationaal gebeuren (bv. de OESO en China samen) en niet als reactie op tijdelijke werkloosheid.

#55 Klokwerk

Ja, dat is allemaal leuk verzonnen, maar mochten die werkweken en arbeidsmarkten überhaupt wel allemaal wel zo vergelijkbaar zijn als je suggereert, dan hebben we al die jaren wel een lagere werkeloosheid dan dat buurland.

En dat levert dan weer voordeel op, want werkeloosheid kost geld, dus hogere lasten etc.

Verder deel ik die anst van je voor dat hogere-lonen-eisen-effect gewoon niet. Mensen kunnen eisen wat ze willen en dat doen ze ook wel zonder kortere werkweek.

En daarbij, als iets op langere termijn goed is, moeten er gewoon voorlopers zijn. Als we allemaal op elkaar gaan zitten wachten gebeurt er niks.

#56 Derpjan

Ja, dat is allemaal leuk verzonnen, maar mochten die werkweken en arbeidsmarkten überhaupt wel allemaal wel zo vergelijkbaar zijn als je suggereert, dan hebben we al die jaren wel een lagere werkeloosheid dan dat buurland.

En dat levert dan weer voordeel op, want werkeloosheid kost geld, dus hogere lasten etc.”

Extra gewerkte uren tussen crises door leveren meer geld op dan werkloosheid kost tijdens een crisis en de tijd tussen crises duurt ook langer dan de crises zelf.

“Verder deel ik die anst van je voor dat hogere-lonen-eisen-effect gewoon niet. Mensen kunnen eisen wat ze willen en dat doen ze ook wel zonder kortere werkweek.”

Dat ze eisen is niet erg, dat ze allemaal (de meesten ten onrechte) denken dat ze het kunnen krijgen en daarom een verlenging van de werkweek na de crises tegenhouden, dat is een probleem.

“En daarbij, als iets op langere termijn goed is, moeten er gewoon voorlopers zijn. Als we allemaal op elkaar gaan zitten wachten gebeurt er niks.”

In deze tijd waarin globalisering kei- en keihard toeslaat kan een rijk land het zich niet veroorloven om langere tijd alleen te staan met een kortere werkweek, gidsland zijn is iets voor nadat de globalisering z’n ergste tijd heeft gehad, behalve misschien voor landen als Noorwegen en Saoedi Arabie. Alternatief is een internationaal verdrag waarbij iedereen (of iig. de belangrijke economieen) samen de eerste is.

#57 Klokwerk

Nou, laten we dan voor de zekerheid die 36 uur maar gelijk verplicht stellen dan. We kunnen ons immers geen gok veroorloven. (En ondertussen maar lieve brieven schrijven naar regeringsleiders.)

#58 analist

Ik denk dat we in deze discussie toch een deskundig(ere) nodig hebben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*