1. 1

  Het allerergste is nog dat Jolande Sap de enige is die echt lijkt te denken dat deze missie enig verschil kan maken.
  VVD en CDA huichelen gewoontegetrouw alleen voor de bühne dat we mee moeten doen om zielige Afghanen te helpen, maar niemand twijfelt over de echte motieven van rechts: internationale machtspolitiek vereist dat we tegen beter weten in gewoon voor de vorm iets doen in Afghanistan.

  Maar de naïviteit van Sap is onvoorstelbaar. Wat valt ze ontzettend door de mand. Mee willen spelen met de grote mensen in de regering en je dan met een lachwekkende papieren garantie het bos in laten sturen. Heel erg sneu.

 2. 2

  Ik weet zeker dat in mijn eigen afdeling Groningen heel veel mensen hun lidmaatschap gaan opzeggen en dat het animo om nog wat te willen maken van de Statenverkiezingen bij veel leden inmiddels tot 0 is gereduceerd.

  Bijzonder stompzinnig en nodeloos koning(inne)offer…

  Lijkt me dat Sap op het GL-congres op 5 februari een motie van wantrouwen aan de broek(rok) krijgt. Vraag is of ze die overleeft.

 3. 3

  Het is inderdaad naïef te denken dat woorden van Nederlandse politici iets betekenen in de realiteit van de Afghaanse oorlog. Er is een door Amerikaanse doelen gedreven oorlog aan de gang en daarin wordt van Nederland als NAVO-lid een bijdrage verwacht. Meevechten dus (met F16). Die bijdrage kan dan toch niet ineens omgeturnd worden naar vredespolitiek? Wie dat in een Haagse vergaderzaal beweert is ofwel arrogant of misleidend (of beide). Het is buitengewoon spijtig dat GroenLinks zich laat imponeren door “een Haagse, papieren, cosmetische werkelijkheid” (Timmermans) en het spelletje meespeelt om uit de eeuwige oppositierol te komen.

 4. 4

  Goed en principieel besluit van GroenLinks. Ze hadden zelf immers om de politiemissie gevraagd. Toen rezen er twijfels over de haalbaarheid daarvan. Daarop heeft de fractie toezeggingen van het kabinet gevraagd en die ook gekregen in die mate dat het vertrouwen er nu weer is.

 5. 5

  Het is goed om even wat context te schetsen: GL is al lang, samen met D66 bezig, met een nieuwe missie van Afghanistan. Drijvende kracht is Mariko Peters, als ambtenaar lang betrokken bij Afghanistan. D66 en GL hebben ook een samen uit samen thuis afspraak gemaakt hieromheen. Ze wilden de missie dus zelf en hebben veel sociaal kapitaal op het spel gezet in het proces. (zie reconstructie NRC).

  Helaas: de bevolking, en zeker ook GL stemmers, wil helemaal niets te maken hebben met Afghanistan. Zo vlak voor de verkiezingen is dit bovendien geen onbeduidende zaak.

  Wat Sap te verwijten valt is dat ze niet de keus heeft durven maken voor de strategische positie van GL, maar kiest voor sociale peers in de fractie, kamer en overheid. De goede relatie met CDA en VVD is hierin bijzaak, de wil voor de missie komt op inhoudelijke gronden vanuit de fractie zelf.
  De inhoud van de missie is voor afghanistan denk ik secundair, omdat het probleem daar strategisch is: er is een burgeroorlog aan de gang. Het maakt echt niet uit voor dat conflict of Nederland wel of niet trainers daar heen stuurt, en ook niet waar dat is, en hoeveel soldaten meegaan, en hoeveel men bereid is om te vechten. De enige waar wel of geen missie in uitmaakt zijn de internationale relaties, met name die met de VS.

  In de politiek moet de inhoud voorop staan. Echter, politiek strategische zaken zijn minstens zo belangrijk om later inhoudelijk resultaat te kunnen boeken. Jammer.

 6. 6

  @Martijn: maar zelfs jij moet zijn dat GL hier grote problemen over zichzelf afroept? Als je puur naar het politieke proces kijkt heb je gelijk, maar dat speelt zich niet af in een vacuüm, hoewel dat voor de betrokkenen soms misschien wel zo lijkt.

  Die twijfels over de haalbaarheid geloof je toch niet zelf? Ik bedoel, het is jou toch inmiddels ook wel duidelijk dat het niets uitmaakt wat we precies doen in Afghanistan? Het zal heus wel marginaal effect hebben (er wordt tenslotte concreet werk verzet), maar je zou toch denken dat we meer willen.
  Ik snap de dynamiek wel: o shit, onze stemmers zijn tegen, laten we nog wat meer concessies eisen. Helaas is de afwijzing principieel, en niet op enkele ongelukkige details.

 7. 7

  Lees ik hier nu de werkelijke reden van het vertrek van Femke Halsema (stoppen op het toppunt van je roem)?

  Ik heb altijd sympathie voor Groenlinks gehad, meer vanwege hun PSP achterban dan vanwege hun CPN achterban, maar met deze opstelling heb ik aardig wat moeite.

  Ik heb het hele debat trouwens niet gevolgd, maar zat na Wilders opmerking om de Afghaanse politie hier in Nederland te trainen toch eigenlijk wel op de vraag te wachten, waarin hem werd gevraagd, waarom hij duizenden moslims naar ons land wil halen, met het gevaar dat ze hier blijven, want als ze hier getraind zijn, lopen ze in eigen land gevaar. In plaats daarvan werd er aandacht besteedt aan het feit, dat hij de islam blijkbaar alleen maar in Nederland wil bestrijden… Ook aardig, maar veel minder scherp naar mijn mening.

  Ik ben het verder wel met de tegenstanders eens. Als we de politie in Afghanistan willen trainen, sturen we daar politiemensen naar toe en geen soldaten. En als we de steun voor de Taliban en andere fundamentalistische gelovigen in de regio willen verminderen, zullen we de levensstandaard van de mensen in de regio moeten verbeteren. Want zoals mijn moeder vroeger al zei: niets is zo goed als een oorlog om de mensen weer terug de kerk in te krijgen.

 8. 8

  @Martijn: Ik snap dat GL een beetje in een spagaat zat, en an sich ben ik niet tegen die missie (maar ik stem dan ook geen GL).

  Maar kom op zeg, die geëiste toezeggingen van het kabinet. Naiëf en oncontroleerbaar, want als het kabinet ze niet nakomt heeft GL nada om het kabinet te dwingen.

 9. 9

  In aansluiting op @4: Sinds ik dat nieuwe boekie van Luijendijk las moet ik steeds bij dit soort dingen denken: welk wisselgeld krijgen de oppositiepartijen hiervoor? Dat zal toch echt wel meer moeten zijn dan die concessies bij de missie zelf.

 10. 10

  Als ze had gewild had Sap zich uit de netelige situatie kunnen redden door de oorspronkelijke missie af te wijzen als te militair van karakter. Dat was een geloofwaardige aftocht geweest uit een hoofpijndossier als Afghanistan en volstrekt geloofwaardig geweest, ook richting de achterban.

  Het was een ondoordachte en drieste actie om zelf op Rutte af te stappen om de missie alsnog te faciliteren, op basis van een aantal boterzachte toezeggingen, wetend dat dit voor meer dan 75% van de GroenLinksers in den lande een absoluut onverteerbare missie is.

  De kritiek op deze missie ligt bij mijzelf en veel anderen een stuk fundamenteler dan een politietrainertje meer of minder en heeft te maken met de gehele door de VS gedicteerde NAVO strategie in Afghanistan, die al jaren volledig bankroet is.

 11. 11

  @6:

  Ik bedoel, het is jou toch inmiddels ook wel duidelijk dat het niets uitmaakt wat we precies doen in Afghanistan?

  Op het totaal van de hele Afghaanse problematiek zal de Nederlandse inbreng niet veel uitmaken wegens te klein. Maar dat kan je van bijna alles zeggen wat Nederland doet in internationaal verband.

  Helaas is de afwijzing principieel

  Dat had het GroenLinkscongres dat in het verkiezingsprogramma moeten laten vastleggen. Nu staat de politiemissie erin.

  @10:

  ls ze had gewild had Sap zich uit de netelige situatie kunnen redden door de oorspronkelijke missie af te wijzen als te militair van karakter.

  Dat heeft ze toch ook gedaan? Toen is de missie aangepast en dat heeft de GL-fractie (op Ineke van Gent na) overtuigd.

  de gehele door de VS gedicteerde NAVO strategie in Afghanistan, die al jaren volledig bankroet is.

  Net een half jaar geleden is David Petraeus de nieuwe commandant geworden en die heeft de hele tactiek omgegooid.

 12. 12

  Net een half jaar geleden is David Petraeus de nieuwe commandant geworden en die heeft de hele tactiek omgegooid.

  Voor de zoveelste keer de dekstoelen op de Titanic herschikken, noemen we zoiets.

 13. 13

  @Martijn:
  Je reageert niet op mijn vragen. Verdiep je in mijn argumenten en kom met een concreet antwoord, nu doe je alsof je neus bloed:

  Je draait om de kern van de zaak heen. Nu we samen hebben vastgesteld dat het niet uitmaakt wat Nederland doet in Afghanistan, mag jij nog eens uitleggen waarom we dan wel moeten gaan.

  De afwijzing blijft nog steeds principieel, ook al staat de politiemissie in het verkiezingsprogramma van GL. Het is een feit dat veel mensen tegen zijn, dat ontken je toch niet? Afwegingen veranderen nou eenmaal, ook binnen een jaar, en met verkiezingen voor de deur heb je daar rekening mee te houden als partij.

  Helaas ga je niet in op mijn centrale vraag je eens te verdiepen over de politieke context van dit moment, en daar je mening over te geven.

 14. 14

  @Cerridwen De fractie meent duidelijk dat er wel een toegevoegde waarde zit in deze missie. Daar zijn ze zo van overtuigd dat ze zelfs de meerderheid van achterban hierop niet volgen. Daar heeft diezelfde achterban ze overigens ook gewoon een mandaat voor gegeven. Kwestie van niet zo zeuren.

 15. 15

  @12:

  Voor de zoveelste keer de dekstoelen op de Titanic herschikken, noemen we zoiets.

  Niet waar, Petraeus is ook de man die de boel op de rails heeft weten te krijgen in Irak.

  @13:

  Nu we samen hebben vastgesteld dat het niet uitmaakt wat Nederland doet in Afghanistan

  Dat is niet wat ik schreef. Op het geheel van Afghanistan maakt het niet uit; lokaal, op de plek waar de missie is, natuurlijk wel degelijk. Als Nederland echt substantieel iets wil betekenen in Afghanistan, dan moeten de defensiebudgetten naar Amerikaanse niveaus. Dat willen we niet, dus spelen we per definitie een bijrol.

  mag jij nog eens uitleggen waarom we dan wel moeten gaan.

  Nederland is daar een oorlog mede begonnen die nu nog steeds niet afgelopen is.

  met verkiezingen voor de deur heb je daar rekening mee te houden als partij.

  De partij die vanwege provinciale verkiezingen zijn internationale beleid gaat veranderen verliest al mijn respect.

 16. 16

  @15:
  Petraeus is onderdeel van het probleem, niet van de oplossing. Zijn rol in Irak berust grotendeels op mythevorming, en niet op enige feiten.

  Op de plek waar Nederland straks werk gaat verzetten, maakt het ook niet uit. Dat is de denkfout die jij maakt. Dat komt omdat wat er in de provincie Kunduz gebeurt voornamelijk bepaalt wordt door zaken buiten onze invloedssfeer: het is immers een internationaal conflict. Dus maakt het niet uit wat Nederland praktisch in die regio gaat doen. Als de VS erin slagen om een politiek akoord te sluiten met genoeg partijen kan het heel nuttig blijken, als het zo doorgaat zoals nu in Afghanistan is het waarschijnlijk voor niets. Nederland kan alleen iets betekenen in Afghanistan als de randvoorwaarden goed zijn, wij hebben immers geen Amerikaanse defensiebudgetten zoals je terecht opmerkt. Op dit moment zijn de randvoorwaarden er niet.

  Nederland is de oorlog in Afghanistan niet begonnen (die was enerzijds al aan de gang, en anderzijds zijn het de VS die hebben geëscaleerd). Maar los daarvan: als Nederland zijn deel van de oorlog in Afghanistan wil stoppen, dan moet Nederland zijn soldaten gewoon thuis houden. Daarnaast is het idee dat je je deelname aan een oorlog nooit mag heroverwegen een recept voor een hoop ellende.

  Nogmaals, de leden van GL zelf zijn in meerderheid tegen. Die leden hebben daar ook inhoudelijke argumenten voor, is je misschien opgevallen. Dan is het politiek strategisch vrij dom om als fractie tegen je partij in, vlak voor cruciale verkiezingen je eigen weg te gaan.
  Het is trouwens geen antwoord op je vraag. De vraag is niet wat jij vindt van het in overweging nemen van politiek-strategische argumenten, maar wat jij denkt dat de politiek-strategische gevolgen zijn van deze beslissing van GL. Door deze vraag in reactie na reactie te negeren, lijk je net iemand die zijn vingers in zijn oren stopt en ‘ik hoor niets’ roept.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren