Van etnische profilering naar etnische zuivering?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Tommy Wieringa eindigt zijn column over het protest van Wilders tegen de benoeming van Achmed Marcouch als burgemeester van Arnhem met:

De vraag die voorligt is deze: welk principiële bezwaar heeft Geert Wilders nog tegen de route die leidt van etnische profilering naar etnische zuivering?

En passant verwijst hij ook nog naar een artikel in het Tijdschrift voor Criminologie waarin wordt aangetoond dat het hebben van een strafblad minder nadelig is voor de kans op een baan dan je etnische afkomst. Dat werkgevers etnisch profileren wisten we al wel, maar dat werkgevers zo ver gaan om delinquenten te verkiezen boven allochtonen zonder smetje is nieuw.

Open artikel

Reacties (25)

#1 BetaaldDoorDePVV

Dus omdat de PVV tegenstander is van een burgemeester (en dus hoofd van de lokale politie) die vindt dat PVV’ers geen politieagent mogen zijn, is de PVV voorstander van ‘etnische zuivering’?

Extra ironisch is dat Wieringa zich druk maakt om discriminatie bij het aannemen van mensen om vervolgens juist iemand te verdedigen die (politieke) discriminatie bij het aannemen van mensen voorstaat.

#2 analist

die vindt dat PVV’ers geen politieagent mogen zijn

die moet je eens uitleggen…

on-topic: het verzet van pvv, fvd, oid heeft er alle schijn van racistisch te zijn. maar ik vind het ook gek dat een amsterdammer van de margepartij pvda tot burgemeester van arnhem wordt benoemd. toch mss de gekozen burgemeester?

#3 Folkward

@2
Ja, Marcouch vindt dat, als persoon. Hij heeft er geen beleid van gemaakt, hij roept niet op om sollicitanten te vragen: ‘wat heb je gestemd’, en hij stelt al helemaal geen beroepsverbod voor. Wat #1 zegt over ‘politieke discriminatie’ is dus gewoon een leugen, simpel en klaar. #1 gaat gewoon helemaal los op een rode doek.

‘De politie hanteert een aantal waarden van gelijkheid en hoe je met elkaar omgaat,’ aldus Marcouch. ‘Je kunt stemmen wat je wil, maar het gaat mij erom dat als je de ideologie van de PVV aanhangt – dus als je mensen ongelijk behandelt en voor moslims geen plek is in Nederland – dan hanteer je waarden die niet passen bij de politie,’ aldus Marcouch. ‘Dan heb je er dus niets te zoeken.’

Wilders zou blij moeten zijn met een persoon als Marcouch: een moslim die -tot beschuldigingen van nestbevuilen aan toe- keihard is voor de straatcrimineeltjes en salafistische moslims, en de westerse waarden wat betreft gelijkheid als leidend ervaart voor openbare ambten. Maar Marcouch is een Marokkaan, en een moslim, dus daarom roeptoetert Wilders maar: “geen arnhemmistan”.

#4 Henk de Waal

@2:

Het verzet van FvD is gestoeld op t gegeven dat het geen gekozen burgemeester is. Daarom zijn ze tegen. Hoe is dit racistisch?

#5 Henk de Waal

@3:

quote 2 gaat op voor allerlei aanhangers van ideologieën. Zo snap ik niet wat iemand met een hoofddoek heeft te zoeken bij de politie, of een pacifist, of een racist, of een orthodox christen, of een…..
Toch pikt hij er maar 1 groep uit. Dan kun je wel focussen op wat hij niet zegt. Toch duidt dit op discriminatie op basis van politieke voorkeur als het wordt geuit door een burgemeester.

PS: “Wat betreft de nieuwe agenten, doet de korpschef er goed aan zijn sollicitanten te checken op PVV-achtige opvattingen die destructief zijn en voor het politiewerk ronduit fataal. Juist bij de politie is het onderscheid tussen goed en kwaad zo belangrijk, dat juist het politieberoep onderzoek verdient naar de antecedenten en het milieu van de sollicitanten.”

Aldus je vriendje op Joop.nl
Niet echt fris toch, deze aanzet tot discriminatie o.b.v. politieke voorkeuren? Lekker ventje Marcouch.

#6 John

@4: vreemd dat FvD dan alleen nou net bij deze aanstelling protesteert. Dat zouden ze dan structureel bij elke benoeming van een burgermeester moeten doen.

#7 Henk de Waal

@6:

Het ging om een stemverklaring in de Kamer n.a.v. een motie van de PVV. Maar jij hebt blijk FvD zien protesteren hiertegen ergens op straat ofzo?

#8 John

@7: Als het FvD echt zo principieel zou zijn, zouden ze hun standpunten niet laten afhangen van een motie ingediend door een andere partij. Dit is opportunisme in optima forma, meer niet.

#9 Henk de Waal

@8:

Als je moet stemmen voor een motie en je bent het met de conclusie eens, maar niet wegens de aangegeven redenen in de motie zelf, dan kun je een stemverklaring geven daarbij. Je klets dus gewoon uit je nek.

#10 BetaaldDoorDeMOSSAD

@3:

Ja, Marcouch vindt dat, als persoon. Hij heeft er geen beleid van gemaakt, hij roept niet op om sollicitanten te vragen: ‘wat heb je gestemd’, en hij stelt al helemaal geen beroepsverbod voor. Wat #1 zegt over ‘politieke discriminatie’ is dus gewoon een leugen, simpel en klaar. #1 gaat gewoon helemaal los op een rode doek.

Ah, dus als Wilders vindt dat men moslims niet moet aannemen, maar hier geen beleid van maakt, dan vindt de grote denker Folkward dit geen discriminatie. Genoteerd.

#11 analist

@4: omdat hij niet de eerste niet-gekozen burgemeester is?

#12 pspan

@1 “Dus omdat de PVV tegenstander is van een burgemeester (en dus hoofd van de lokale politie) die vindt dat PVV’ers geen politieagent mogen zijn, is de PVV voorstander van ‘etnische zuivering’?”

“De” PVV (=Wilders, want geen leden, want geen gekozen burgemeester, ik bedoel leider) is niet tegen Marcouch vanwege zijn opmerkingen over PVV sympathisanten bij de politie, maar simpelweg omdat hij moslim is. Punt uit. Dat is discriminatie, en iemand die het daar mee eens is, hoort niet bij de politie. Dus daarmee heeft Marcouch ook gewoon gelijk.

#13 Henk de Waal

@12:

Iets met de scheiding van er persoonlijke opvattingen op mogen na hebben en je functie kunnen uitvoeren. Professionaliteit heet dat. Maar goed, jij vindt dus dat er tijdens een sollicitatie gevraagd mag worden naar je stemgedrag. Voortaan maar een camera in t stemhokje?

#14 BetaaldDoorSARGASSOZELF(stiekem)

@12: Aha, dus, resumerend:
* PVV is tegen Marcouch als burgemeester = discriminatie, PUNT UIT.
* Marchouch is tegen PVV’ers als politieagent = HEEFT GEWOON GELIJK.
Joe!

#15 Folkward

@10
Ik wou nog vragen of je achterlijk bent, maar die retorische vraag te stellen, zou te beleefd zijn. Je bent achterlijk.

Aan de ene kant heb je een volksvertegenwoordiger, die veroordeeld is voor discriminatie, en die constant zowel verbaal als in voorgestelde wetgeving ageert tegen moslims, omdat ze moslims zijn. Hoe komt hij opdagen voor zijn demonstratie persmomentje in Arnhem? “Geen arhnhemmistan, we raken ons land kwijt”. De stan verwijst naar het islamitische aspect van Marcouch. Waar zijn daar de ‘inhoudelijke argumenten’ over ‘politieke discriminatie’ van PVV’ers?

Aan de andere kant heb je een Nederlandse politicus, die aan de hand van (die!) centrale punten van de PVV stelt dat PVV’ers niks te zoeken hebben bij de politie, omdat de waarden die zij (met hun sympathie voor de PVV) hanteren, niet stroken met de waarden van de politie (en de staat). Zie je dat? Dat zijn argumenten. Hetzelfde zou hij zeggen over salafistische of anderszins zeer orthodoxe moslims die bij de politie willen: met die extreme/orthodoxe opvatting over de ongelijkheid tussen man en vrouw heb je niks te zoeken bij de politie.

En als Wilders geen beleid wil maken van moslims of van Marokkanen om hun etnische achtergrond, dan is er gewoon geen sprake van discriminatie. Ik ga Wilders of anderen niet voorschrijven wie ze aardig moeten vinden. Maar als Wilders continu met moskeeverboden, kopvoddentaksen en koranverboden komt, dan wil hij dus wél beleid maken op grond van oneigenlijke voorkeuren. En als hij zegt -als leider van zijn politieke beweging bij een overwinningsfeestje- dat hij gaat ‘regelen’ dat er minder Marokkanen zijn in Nederland, dan is dat discriminatie.

En als je mij daardoor een ‘grote denker’ vindt, dan zegt dat meer over jou. Het is namelijk common sense.

#16 BetaaldDoorSARGASSOZELF(stiekem)

@15: Het blijkt wel dat je meent dat anderen achterlijk zijn, anders zou je niet zulke eenvoudig te weerleggen argumenten hanteren.

Een beetje shuffelen met je ronduit geniale argumenten, en *plop*:

Aan de ene kant heb je een Nederlandse politicus, die aan de hand van de centrale punten van de islam stelt dat moslims niks te zoeken hebben in Nederland, omdat de waarden die zij (met hun sympathie voor de islam) hanteren, niet stroken met de waarden van Nederland.

Aan de andere kant heb je een volksvertegenwoordiger, die in het verleden jihadistische ambities koesterde, en die constant zowel verbaal als in voorgestelde wetgeving ageert tegen het seculiere karakter van Nederland en PVV’ers afwijst omdat zij PVV’er zijn.

#17 Folkward

@16
Behalve dat jouw scenario niet het geval is. Moslims blijken grotendeels prima in staat de Nederlandse waarden en wetten te volgen (in tegenstelling tot PVV kamerleden) enerzijds en anderzijds doen de jeugdzonden van Marcouch er niet toe: zelfs volgens de wet was hij niet aansprakelijk, want handelingsonbekwaam. De islam is overigens niet monolithisch, en de kenmerken die tussen verschillende vormen wél overeenkomen, sluiten westerse waarden niet uit. Daarnaast geldt dat normen en waarden veranderlijk zijn binnen een gemeenschap, en binnen de gemeenschap van Nederlandse burgers doen moslims gewoon mee. Wat mij betreft mag je best betogen dat er door immigratie geen nieuwe moslims of Arabiers/Turken binnenkomen, maar degenen die er zijn hebben dezelfde rechten als elke andere Nederlander om hun godsdienst te belijden en om te bekeren. Wilders richt zich maar ten dele op immigratie, maar grotendeels op die moslims met een Nederlands paspoort. Marcouch ageert ook helemaal niet tegen het seculiere karakter van Nederland, laat staan dat hij dat doet door PVV’ers af te wijzen. Daarnaast maakt hij ook geen beleid of wetgeving om PVV’ers buiten te sluiten (mocht dat wel zo zijn, dan mag je dat natuurlijk bewijzen).

Als dat allemaal wel het geval was, ja, dan had je een punt. Maar dat is allemaal niet het geval, dus je praat poep. Mijn redenering blijft staan, mijn argumenten blijven staan. Jij valt door de mand (al heb je dat zelf waarschijnlijk niet eens door).

#18 Henk de Waal

@17:

Nee, jij valt door de mand. Marcouch roept namelijk openlijk op om sollicitanten bij de politie te screenen op PVV achtige attitudes. Hij moedigt discrininatie op grond van politieke voorkeuren aan! Welke groep vindt hij volgend jaar te min voor het vak, VVD ers wellicht? Of FvD ers?

Verder is alles wat jij zegt ook van toepassing op PVV ers. Want die kunnen geen lid zijn en maken dus geen wetgeving, zijn niet ‘monolotisch’, sluiten Westerse waarden niet gezamenlijk uit….et cetera. Je zult t zelf wel niet door hebben, maar je argumentatie is voor 100% gestoeld op je politieke afkeur jegens een bepaalde groep stemmers. Alsof zij niet professioneel kunnen zijn en hun eigen preferenties thuis kunnen laten. Het feit dat je je focust op wat Marcouch niet zegt is eigenlijk al armoede ten top en niets anders dan een drogredenatie gebouwd op suggestie en zelfverzonnen spelregeltjes.

Verder is @14 niet achterlijk en heb ik nog nooit iemand jou een groot denker zien noemen.

#19 BetaaldDoorSARGASSOZELF(stiekem)

@17: Mooi om te zien hoe je jezelf nog wat moed inspreekt in die laatste alinea. “Ik ben de Grote Gelijkhebber van het Internet, wanneer zien anderen dat eindelijk eens in!

Wat de anti-seculiere acties en plannen van Marcouch betreft, kan je je hier inlezen: http://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2017/07/waarom-ahmed-marcouch-ongeschikt-is-als-burgemeester-520882/

Voorts is handelings(on)bekwaamheid een begrip uit het privaatrecht, niet het strafrecht. Als Groot Denker zou je iets zorgvuldiger met Moeilijke Termen kunnen smijten.

Wat de rest betreft: je mist, zoals gebruikelijk, het punt volledig. Lees anders nog eens rustig terug waar ik precies op reageer, wellicht wordt dan ’t één en ander duidelijk.

#20 John

@18: en heb ik nog nooit iemand jou een groot denker zien noemen.

Behalve dan in @10, waar dat letterlijk geschreven staat. Maar ja, (begrijpend) lezen is niet je sterkste punt, iets wat je al behoorlijk vaak hebt bewezen.

#21 Cycloop

Hoe denken al die mensen die Marcouch niet geschikt achten voor het burgemeesterambt omdat hij discriminatie op grond van politieke voorkeur zou aanmoedigen over SGP-burgemeesters die altijd man zijn vanwege de seksediscriminatie toegepast door de SGP.

#22 Henk de Waal

@20:

Heb je nou al een keer door waar t over gaat of ben je nog steeds op zoek naar protestanten die er niet zijn? Verder, sarcasme slimpie. In @15 nam de grote leraar de sneer weer eens serieus. Iets met begrijpend lezen, dunning kruger en t punt niet vatten omdat er een goga ego in de weg zit. Oh ironie, wat bent gij zoet. Kom op John, ooit gaat t je gewoon lukken man.

#23 John

@22: goh, De Waal heeft ook gegoogled en weet nu waar Dunning–Kruger voor staat. Knap hoor van je, doe er je voordeel mee. Alleen kerel, helaas gaat dat niet op in het geval waar jij nu mee schermt. Pijnlijk, maar zaken opzoeken op internet wil nog niet zeggen dat je het begrijpt. Probeer het nog eens. Iets met een klok en een klepel, kun je ook opzoeken.

#24 Louis

@23 De gelijkenis tussen jou, Folkward en de Black Night is opvallend te noemen.
https://youtu.be/dhRUe-gz690?t=3m8s

#25 Henk de Waal

@23:

Nogmaals, ironie beste Tjon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*