De PvdA als partij van het geradicaliseerde midden

Er is niet links en rechts, er is een extreme centre en de rest. Doel van de laatste is het verdedigen van grootbedrijven, banken en multinationals (of zo men wil: het verdedigen van kapitaal) (…) Eerste kenmerk van het geradicaliseerde midden is dat politici die er deel van uitmaken na hun politieke loopbaan door het bedrijfsleven beloond worden(…) Tweede kenmerk is dat het geradicaliseerde midden inkomsten van de staat uitholt door privatiseringen. Hiermee samenhangend worden publieke sectoren (zorg, onderwijs, huisvesting) wingewesten voor zakenbankiers, consultants en oud-politici.

Mainstream politici worden beloond voor goed gedrag door het bedrijfsleven. Als ze zich toch niet aan het neoliberale script houden, dan worden zij door de media aangevallen. Politici adapteren daarmee permanent eisen van media en grootbedrijven. Zodra politici gekozen zijn, zijn kiezers onbelangrijk. Als ze zoveel jaar later weer belangrijk worden, dan worden miljoenen uitgegeven aan politieke marketing en in het geval van sociaaldemocraten vergezeld van nieuwe beloften, spijtbetuigingen en oproepen om naar de toekomst te kijken; desnoods wordt de leider vervangen door iemand die de schijn van geloofwaardigheid nog aankleeft. De oude leider wordt consultant of zo wat.

Dit is ook relevant voor Nederland waar het geradicaliseerde midden (D66, VVD, PvdA, CDA) sinds 1994 Nederland verder heeft gemaakt tot een op export gericht lage-lonen land en tot een belastingparadijs voor multinationals. De PvdA heeft consequent, compromisloos en zonder uitzondering voor deze koers gekozen. De sociaaldemocratie heeft nu zo vaak rechts gehandeld dat wie haar nog als links ziet aan zelfbedrog doet.

Het is zo langzamerhand eerder verbijsterend dat mensen nog oprecht geloven dat de PvdA links is dan dat de PvdA rechts handelt.

Open waanlink

 1. 1

  Links is altijd wel goed in het verzinnen van allerlei onzinnige termen waartegen ze kunnen strijden. Mainstream politici, neoliberalisme, het kapitaal, geradicaliseerde midden. Grappig allemaal.

  Het constant agiteren tegen “de media” blijft ook leuk, iedereen die woorden opschrijft waarmee je het oneens bent hoort bij de media.

  Ook weer een lekkere verwijzing naar de val van de muur als grootste tragedie ooit.

 2. 3

  Jammer voor die duizenden pvda-leden die al dan niet betaald of vrijwillig werkzaam in dienst van hun partij nog wel geloven in een sociaal-democratie waar linkse idealen nog wel gelden. Beledigend naar genoemde mensen.

 3. 4

  @1

  Debielrechts is altijd wel goed in het verzinnen van allerlei onzinnige termen waartegen ze kunnen strijden. Mainstream politici, socialisme & communisme, labbekakkers, geradicaliseerde midden. Grappig allemaal.

  Het constant agiteren tegen “de linkse media” blijft ook leuk, iedereen die woorden opschrijft waarmee je het oneens bent hoort bij de linkse media.

  Enzovoorts, enzovoorts..

 4. 5

  @1: Er is niets mis met strijden tegen dingen waar je fundamentele kritiek op hebt. Dat grappig noemen is de discussie omzeilen: je hebt gewoon niets inhoudelijks te zeggen.

  Je moet verder wel een hele rare kronkel in je geest hebben om in het artikel een verheerlijking van het communisme te kunnen lezen.

  @3: Er zijn vast veel PvdA leden die nog wel in ‘het goede’ geloven, maar de top dient toch echt een ander belang dan de linkse idealen. Dat kan je wel ‘beledigend’ noemen, maar misschien is dat sinds de jaren 90 wel gewoon naïef.

 5. 6

  @1: ik denk dat je toch nog eens de lagere school moet afmaken ipv te blaat-apen waar je zo te zien geen verstand van hebt.
  Beetje zielig, en zo..

 6. 7

  @3:

  Jammer voor die duizenden pvda-leden die al dan niet betaald of vrijwillig werkzaam in dienst van hun partij nog wel geloven in een sociaal-democratie waar linkse idealen nog wel gelden. Beledigend naar genoemde mensen.

  Genoemde mensen zijn ongelofelijke sukkels. Zo beledigend genoeg voor je?

 7. 8

  @7: Nee. Je benadrukt de ruime overlap tussen idiotie en kwaadaardigheid niet genoeg, en een zinnetje als ‘er komt een punt waarop “wir haben es nicht gewußt” gewoon niet meer geloofwaardig is’ had ook niet misstaan.

  /2cents

 8. 10

  @8:

  @7: Nee. Je benadrukt de ruime overlap tussen idiotie en kwaadaardigheid niet genoeg, en een zinnetje als ‘er komt een punt waarop “wir haben es nicht gewußt” gewoon niet meer geloofwaardig is’ had ook niet misstaan.

  Ik geloof niet in die kwaadaardigheid. Het ging (volgens #3) over “die duizenden pvda-leden die al dan niet betaald of vrijwillig werkzaam in dienst van hun partij nog wel geloven in een sociaal-democratie waar linkse idealen nog wel gelden.” Zijn die duizenden (zijn het er nog zoveel?) in wezen kwaadaardig? Als je zou stellen dat hun apathie het rechtse beleid en de kwaadaardigheid van de partijtop faciliteert dan zou ik je wel gelijk geven.

 9. 11

  Wat en onzin, de PvdA is nog steeds links alleen zijn ze na de val van de muur meegegaan met de 21e eeuw en niet blijven hangen in het jaren 70 ideaalbeeld van de sociaal democratie. In een alsmaar globaliserend wereld, waar er geen hekken en muren tussen landen meer staan en er supersnel internet is kan je nu eenmaal niet meer doen alsof je op een eiland leeft en er geen concurrentie bestaat. Je kan er geen logge, en inefficiënte staatsbedrijven als politieke hobby meer op na houden. Jammer voor de politici, want dat waren ideale banencarrousels voor hun vriendjes. Alle grote sociaal democratische partijen in Europa zijn hier in meegegaan van de SDP tot Labour. De Fransen zijn hier halfslachtig in meegegaan en het resultaat is er dan ook naar, om het over het Griekse drama maar niet te hebben.

  Daarbij komt dat de sociaal democraten het in het verleden zo goed hebben gedaan dat ze zichzelf overbodig hebben gemaakt. De vroegere “arbeider” is nu een mini kapitalist met een eigen auto, een eigen doorzonwoning, en een vliegvakantie naar Spanje, die hebben niets meer met jaren 70 socialisme. Wat er op echt links nog overblijft zijn wat verstokte idealisten, die tegen beter weten in blijven verlangen naar de dagen van Joop den Uyl.

  Politiek evalueert nu eenmaal automatisch naar het midden, hoe beter ze het doen hoe meer kiezers daar nu eenmaal zitten. De PvdA moet dat gewoon eerlijk toe gaan geven en stoppen met verwoede pogingen te doen de verstokte idealisten er ook nog bij te houden. Laat die maar langzaam uitsterven bij de SP tot die een keer regeringsverantwoordelijkheid krijgen, dan draaien die ook noodgedwongen bij.

 10. 12

  @11: volgens mij ben jij degene die is blijven hangen met een jaren 70 socialisme opvatting … ;)

  Het gaat allang niet meer om het in stand houden of opzetten van “logge, en inefficiënte staatsbedrijven” of “doen alsof er geen concurrentie bestaat”.

  Het gaat om in enige mate herstellen van de balans tussen belangen van arbeid versus die van kapitaal en grootbedrijf. Daar is iedereen bij gebaat, zelfs de kapitalisten. Meer concurrentie voor grootbedrijven, aanpakken belastingontduiking, hogere lonen, verminderen van belangenverstrengeling politiek en bankwezen, etc etc. Dat zijn echt heel redelijke, rationele ideeën waar iedereen beter van wordt.

 11. 13

  Wie nu nog wat ziet in de PvdA is een idioot. (dit geldt ook voor al die andere partijen). Dit nav de amicaliteit tussen Dijselbloem en Rutten ongeveer twee weken geleden. Beiden dromen van een “Singapur aan de Noordzee”.
  De afkalving begon met Clinton en Blair, (Kok nam dit over), met het ideaal van “De Derde Weg”, en welke wetten zij er doorgedrukt kregen.
  Algemeen gezegd is De Derde Weg: Links levert de ministers waar links “goed in is”, rechts levert ministers waar rechts “goed in is”.
  Wat in de wikipedia staat: Burgers worden in de visie van de Derde Weg geacht eerst zelf hun problemen proberen op te lossen, alvorens de overheid aan te spreken*. Maar dit kan alleen als de mensen eigen bezit hebben, in de vorm van geld, goederen, grond om te bewerken, een huis van waarde, enz. (Uiteindelijk hebben de banken dit allemaal in hun bezit en kunnen doen wat ze willen, temeer wanneer de overheid zich helemaal terugtrekt*).
  Als je dit allemaal niet (meer) hebt, weggejaagd wordt, alleen je eigen arbeidskracht, je eigen kennis en kunde, ga je “zwerven”. En begint de uitbuiting (TTIP en andere “overeenkomsten”).

 12. 16

  Het fabeltje dat alleen overheidsorganen logge geldslurpers zijn die voornamelijk geld zuigen en niets opleveren is in ieder geval niet houdbaar voor iedereen die ooit de eer heeft gehad om in het management van grote bedrijven (banken, verzekeraars, maar evengoed groothandel) rondgelopen te hebben. Dat is puur baantjesschuiverij, zinloos concurreren tussen afdelingen, nutteloze reorganisaties, wegpromoveren, en graaien, graaien, graaien. Ach, eigenlijk kan iedereen dat tegenwoordig wel zien. De vrije-marktmythe blijkt echter een te mooi sprookje om het geloof in op te geven. Op papier is het immers zo mooi en rechtvaardig en logisch hè? De merites van de vrije markt en haar zuiverende werking gelden echter alleen maar (tot op zekere hoogte) voor het MKB. Grote bedrijven zijn net zo goed een plaag als overheidsmonopolies in de markt. En die hebben de zaak overgenomen! Het grote verschil is dat grote bedrijven helemaal maling hebben aan kiezers.

 13. 17

  De PvdA van het geradicaliseerde midden. Mooie titel en mooi geschreven.Geradicaliseerde midden vat alles goed samen.Een nuance misschien, de PvdA is niet van het geradicaliseerde midden maar is tot een Partij van het Nihilisme verworden. Alles is afgebroken wat burgers generatie op generatie hebben verworven.
  Tenenkrommend is het als er weer een vertegenwoordig spreekt, van deze Partij. Alle haren gaan overeind staan omdat het veelal desastreus is voor grote groepen ( WW, Ouderen, Zieken, Wetenschap, Pensioenen ) in de samenleving, zie Jeugdhulpverlening= sinds 01-01-2015 over de muur gegooid van Gemeenten. Geld is op, jongeren in de problemen moeten die nu wachten tot 2016? Al met al er is” Something rotten in the state of the Netherlands”

 14. 18

  Dat ‘geradicaliseerde midden’ ligt wel erg ver naar rechts… Waarom toch die zelfcensuur? :-P

  Meer terzake: de uitverkoop van de sociaaldemocraten in de onbezonnen jaren 90 komt helder aan bod in deel 4 The Century of the Self van Adam Curtis.

 15. 19

  Op de vraag bij Tenk: Wat kan links hier tegenover stellen? kan een begin van een antwoord worden gegeven door de PvdA het masker af te rukken en ten tweede door een opmerking een Henk Oosterling in het geheugen te graveren: Nederland is een overslaghaven van de ideeën van elders.

  Laat ik beginnen met iets wat Ralf Dahrendorf in 1999 schreef:

  – In het memorandum van Blair en Schröder staat een wending die in mijn ogen misleidend is: ,,Wij steunen een markteconomie, niet een marktsamenleving”, of is dit méér dan een verschrijving? Willen zij een geleide samenleving? En zo ja, willen ze dan een stap in de richting van Singapore zetten door de derde term in de formule voor de kwadratuur van de cirkel, de `vrije samenleving’ waarbinnen alles moet plaatsvinden, te beperken of zelfs in gevaar te brengen? –

  en dit vervolgens te vergelijken met een ‘must read’ artikel dat gisteren in Le Monde Diplomatique verscheen met als kop ‘Germany’s Iron Cage’ met opmerkingen als:

  – This little known German ideology is known as ordoliberalism. Ordoliberalism, like the Anglo-Saxon advocates of laissez-faire, believe the State should not distort the workings of the markets, but they also believe that free competition does not develop spontaneously. The State should establish a legal, social, moral and cultural framework for the markets, and make sure that everyone follows the rules –

  … dan begrijp ik wel waar zoiets als de Emancipatiewet en de tucht die Schippers aan huisartsen wil opleggen als deze niet willen dat de zorg tot een commodity wordt gemaakt etc. etc. vandaan komen. Ordoliberalisme is overigens vrijwel synoniem met neoliberalisme, zoals F. Bilger in 1969 opmerkte en in essentie een massabeweging zoals M. Foucault in 1979 stelde. Zie het artikel in Le Monde, zeker daar waar wordt uitgelegd wat men onder sociaal verstaat in ‘Soziale Marktwirkschaft.’ Met sociaaldemocratie, zoals men dat in Scandinavië nog enigszins terugvindt, heeft het natuurlijk niets meer te maken.

  Wij Nederlanders worden dus geregeerd door een alliantie tussen Amerikanen en Duitsers.

  A rose is a rose is a rose, zei … Bij de PvdA is dat geperverteerd in derde weg = misleiding = het (geradicaliseerde) midden = samen als ‘ordoliberaal’ met de ‘gewone man’ de Internationale zingen = let me fuck you objectively (Dijsselbloem).

 16. 20

  Dat over dat ordo liberalisme kan je ook lezen in de onlangs in het Nederlands vertaalde hoorcolleges van Foucault.

  Wat ik niet begrijp is dat vele mensen aan de linkerkant kwijt zijn dat zonder eerst welvaart, er geen welzijn kan zijn. Of is de sociale zekerheid in NL alleen betaald door de opbrengsten uit de gasvelden?

 17. 21

  De tragedie is dat mensen niet begrijpen dat er zonder welzijn ook geen welvaart kan zijn. Er is geen markt, geen stabiliteit. Dan kan je wel denken “laten we eerst welvaart maken, dan maken we daarna wel welzijn”, maar dan gaat het dus mis.

  Het rechtste denken in notendop.

 18. 23

  @21:

  “Er is geen markt, geen stabiliteit.”
  Dan heb je er weinig van begrepen, dat rechtse denken. Zie bijv. Hobbes die orde als basisvoorwaarde opstelt. Vanuit dat gezag ontstaat beschaving. Bijna elke rechtse denker en filosoof hamert op stabiliteit, veiligheid, orde als basisvoorwaarde voor een samenleving om te floreren.

  “zonder welzijn ook geen welvaart kan zijn”

  Daarnaast, waarom kan er geen welvaart zijn zonder welzijn? Als ik naar Saoedi Arabië kijk, zie ik toch echt een falsificatie van je statement.

 19. 25

  @20: Foucault wijdde drie college’s aan het ‘Duitse neoliberalisme’ sec. In het artikel van Le Monde (een van veel bronnen) wordt de onderneming van vooral Erhard beschouwd als het laboratorium die Reagan en Thatcher later de kans gaven. Revisionisten als Van Schie – dat Trouw die rotzooi blijft publiceren is echt een schandaal – en Bolkestein baseren hun claim dat er geen verschil is tussen liberalisme en neoliberalisme rechtstreeks op opmerkingen van Von Hayek die destijds al dezelfde nonsens verkondigde. Bovendien is het stupide. Het laissez-faire van het klassieke liberalisme liep uit op economische crises en onwaarschijnlijke sociale ongelijkheid. Nota bene John Stuart Mill had daar al kritiek op. Uiteindelijk leidde dat tot een waaier van sociaal reformisme. Van christelijk socialisme tot revolutionair socialisme tot anarchisme tot nationaal socialisme. Moeten we die geschiedenis gaan herhalen omdat Amerikanen niets begrijpen van de historische transformaties in Europa? Die leunen in hun collectieve bewustzijn nog aan tegen 18e eeuws utopisme en ‘pragmatisme’! Bang ben ik nooit geweest, en ik vrees dat de acceptatie van de agressie van een figuur als Frits Bolkestein bij menigeen in de amygdala zit. Bij dieren uit zich dat in vluchten. Bij mensen in buigen. Of in volgzaamheid: resultaat Wilders.

  Eigenlijk begin ik steeds meer van overtuigd te raken dat men de crisis bewust in tact houdt (niet vanuit Duitsland; dat geloof ik niet) Waar moeten grote bedrijven heen met die kasreserves van duizenden miljarden? Piketty biedt weliswaar geen economische oplossingen, maar r>g is inderdaad funest. Met die Schwäbisches Hausweib Verklemmung van Schauble is dat een dodelijke cocktail.

  Ik denk ook wel dat Varoufakis het verschil weet tussen de schurken, de ideologisch verdwaalden en de nitwits wat de geschiedenis aangaat c.q. de rechtse revisionisten.

 20. 26

  @25, het klassieke liberalisme was toch helemaal niet laissez-faire? Volgens mij waren het de klassieke liberalen zelf die grote kritiek hadden op die enorme sociale ongelijkheid.

  @20,

  Wat ik niet begrijp is dat vele mensen aan de linkerkant kwijt zijn dat zonder eerst welvaart, er geen welzijn kan zijn.

  Omgekeerd snap ik dan weer niet dat er veel mensen zijn met welvaart tot de horizon en die toch enorm ongelukkig zijn. Kijk een dagje fox en je ziet mensen die qua welvaart niks meer te wensen kunnen verzinnen, en toch alleen maar bang, verongelijkt, boos en gefrustreerd zijn. Ergens doen die toch iets fout.

  Dus waarom zouden we daarnaar streven? Het leidt niet tot welvaart voor veel, maar het leidt vooral ook niet tot welzijn, zelfs niet voor dat kleine clubje dat toevallig de mazzel had om wel welvarend te zijn of te worden. Dus welke meerwaarde heeft dat geloof eigenlijk wel?

 21. 27

  De mensen die aan de basis van het moderne rechtse denken staan, met name de klassieke liberalen, waren zo oneindig veel wijzer dan de mensen die nu zeggen volgers te zijn (en naar moderne en toenmalige maatstaven eigenlijk ook alles behalve rechts). Waar ik op doelde zijn mensen die ‘wijsheden’ verkondigen zoals Joop net deed, die het nieuw-rechtse dogma napraten: eerst welvaart, dan welzijn: een misvatting.

  Het voorbeeld van Saoudi Arabië schuif ik lachend terzijde. Ben je daar serieus jaloers op? Dan kunnen we nog wel wat crisis aan zeg ;).

 22. 28

  @26: Hans Wiegel is geboren in 1801 en heeft het in zijn jeugdjaren Thorbecke nog lastig gemaakt. Zeker toen deze de broodprijs wilde vastleggen.

 23. 29

  @26: Misschien bedoel je Turgot en encyclopedisten van het zelfde kaliber. Maar dat wordt epistemologisch bergen beklimmen. Bijvoorbeeld via ‘De woorden en de dingen’ van Foucault. Zie je hoe Friedman daar gebruik van maakt? Liberalisme en socialisme hebben dezelfde moeder. Enfin, de hele familie is wat dat betreft bij Amerikanen suspect :) Mainstream althans.

 24. 30

  Volgens mij gaat deze discussie over de PvdA en de teloorgang van de sociaal-democratie. Daarmee probeer ik te wijzen op waarom het biefstuksocialisme uiteindelijk er voor zorgde dat mensen tevreden zijn (gelukkigste land na Scandinavië) maar zoals een NL er betaamt moet er altijd geklaagd worden.

  Dat is bij Fortuyn begonnen. En kritiek juist op de pvda. Want de verzorgingsstaat is niet meer wat het geweest is (oudjes met pampers), veel zwervende mensen met een kleurtje op straat (onveiligheid), teloorgang van ons NLs ideaal (Europa, Maxima, Zwarte Piet). Terecht of niet, dat leeft.

  Komt nog bij dat pvda niet alleen voor de minima is, maar ook een deel van de modale inkomens. Die modale inkomens zijn niet meer zo links, solidair en idealistisch. Die heeft te maken met hun burgerlijke leven, en maken zich druk over hypotheek, baan, mogelijkheden kinderen, enz.

 25. 31

  … en die trappen in het nieuw-rechtse fabeltje dat het nodig is om de voorzieningen voor de armen af te breken om dat leuke bestaan in stand te houden, want dat vangnet zou ‘nu’ te duur zijn in concurrentie met die andere wereld, die zo rijk niet is als wij, niet beseffend dat dat leuke bestaan voor Jan Modaal er juist is bij gratie van een goed vangnet.

  En daarom is het van belang te pleiten voor een goed vangnet voor heel Europa, wellicht heel de wereld. Maar de socialisten van nu zijn van internationalisten tot nationalisten verworden. De PvdA de volgevreten kant, de SP de angstige variant daarvan. En dat is de bom onder de eigen idealen.

 26. 32

  @31.

  Deels eens.

  Je gaat er van uit dat Jan Modaal, met een mooie (vaste) baan en huisje boompje beestje, nog wil dat het sociaal vangnet daar is.

  Jan Modaal wil dat die premies voor de verzekeringen niet te hoog worden, dat de hypo aftrek blijft, enz. met andere worden hij kijkt naar zijn eigen portemonnee. O ja, de ww, zijn vrouw is volgende maand al uit de ww, en dat kost een hoop geld.

  Maar die bijstandstrekkers, daar heeft hij geen medelijden mee.

 27. 33

  Klopt, totdat hij zelf zijn baan verliest, hetzij door ‘economische redenen’ hetzij door ziekte. En solidariteit over de grens laat staan met asielzoekers valt helemaal niet te verwachten. Zo graaft Jan Modaal vrolijk door aan zijn eigen graf.

 28. 34

  Klopt. Maar waarom, Klokwerk? Het oude linkse verhaal is uitgewerkt. Want rechts komt met problemen buitenlanders, Europa, geld naar dit en dat zogenaamde linkse hobby’s. Spijt me zeer, maar ga er maar eens mee om als PvdA bestuurder. Lijkt me niet gemakkelijk.

 29. 35

  @34

  Je beseft dat de afgelopen decennia er eigenlijk alleen maar rechtse kabinetten waren?

  Die problemen waar rechts mee komt is volledig voor hun rekening, niet op die van links.

 30. 36

  @35

  We hebben nog nooit een echt rechts kabinet gehad. Meestal zat de PvdA er in, maar ook het CDA heeft een flinke linkse tak, gaat het CDA een beetje naar rechts dan dreigen er gelijk en paar dissidenten met opstappen. D66 is een middenpartij en de PVV, die in de 2e kamer linkser is dan de PvdA, is nooit een echte coalitiegenoot geweest. Hooguit kon je dus spreken van een kabinet wat een beetje rechts van het midden was.

  Oud links is sowieso gedoemd uit te sterven. Je kan wel een gigantisch luxe verzorgingsstaat willen, maar je hebt toch een concurrerend bedrijfsleven nodig om dat te financieren. Hooguit dat je het een nog paar jaar vol kan houden door je grondstoffen uit te verkopen zoals Venezuela, maar eens houd dat ook op. Je kan het ook proberen bij te lenen zoals de Grieken, maar dat resultaat is inmiddels ook bekend. Onze gasbel is al aardig aan zijn einde en de dezelfde liefhebbers van de verzorgingsstaat willen die nog sneller sluiten vanwege hun milieu hobby. Het is gewoon een doodlopende weg, het duurt alleen even voordat iedereen dat door heeft.

 31. 37

  – de PVV is niet links, zelfs niet een beetje. Die paar dingen die ze als populisten hebben geroepen (‘meer handen aan het bed’, ‘pensioenleeftijd’) hebben ze zonder met hun ogen te knipperen meteen opgegeven. Ze stemmen vrijwel altijd mee met de VVD. Niet zo gek trouwens. Je kent Wilders politieke afstamming? Hij is weggegaan bij de VVD vanwege zijn vreemdelingenhaat, niet omdat hij zo sociaal bewogen was.

  – de PvdA is ook al een eeuwigheid niet links. Maar ik snap dat het in stand houden van het fabeltje wel heel handig is voor rechts, dat zich liever niet wil verantwoorden voor hun beleid.

  – de doodlopende weg…

 32. 38

  “Je kan wel een gigantisch luxe verzorgingsstaat willen, maar je hebt toch een concurrerend bedrijfsleven nodig om dat te financieren.”
  Dat sprookje weer. Het (groot)bedrijfsleven heeft nog nooit zoveel geld gehad. Dan maar eigen aandelen opkopen om aandeelhouders tevreden te stemmen met (nog verder) stijgende koersen.

  Nee, geld is er zat. Het probleem is dat de steeds schevere verdeling ervan er voor zorgt dat de steeds kleinere middenklasse die wél gewoon z’n belasting betaalt op moet draaien voor de verzorgingsstaat.

 33. 39

  @36, rond 2000 begon het gedachtegoed van Hans Janmaat mainstream te worden in kringen rond Fortuyn. Rond 2005 begon het gedachtegoed van Hans Janmaat opgang te doen in de VVD (met onder meer Wilders en Verdonk). Sinds ongeveer 2010 hoor ik politici van PvdA en CDA uitspraken doen die in de buurt zitten van Hans Janmaat, zij het iets netter geformuleerd.

  Het links van 30 jaar terug is inmiddels “extreem links” geworden. Het midden van 30 jaar terug is rechts tot zeer rechts geworden en het rechts van 30 jaar terug is gewoon extreem rechts.

  Ik ben van mening dat de VVD een puur ideologische partij is die haar ziel en redelijkheid is kwijtgeraakt aan het grootkapitaal en alle flutfilosofien die dat steunen en ondertussen haat tegen minderbedeelden hoog in het vaandel heeft. Extreem-rechts dus. CDA, D66 en PvdA glijden ook die kant af.

  Er * is * geen * midden * meer. Nou ja misschien Groenlinks een beetje.

  Als je met droge ogen beweert dat we geen echt rechts kabinet hebben gehad in de laatste decennia en daarmee bijvoorbeeld Bruin 1 even vergeet dan heb je wel onder een steen geleefd zeg.

 34. 40

  @36

  de PVV, die in de 2e kamer linkser is dan de PvdA

  In je dromen schat. Enkel in je dromen.

  PVV doet zich wel linksig voor (bijv: partijprogram van SP overgenomen, enkel om het wezenlijke verschil tussen socialisme en nationaalsocialisme te doen vervagen), maar hun acties laten telkenmale keihard rechts beleid zien.

  De PVV is er niet voor Henk en Ingrid. Nooit geweest ook. Enkel simplistische schaapjes willen dat denken.

  Er is al tijden een verschuiving gaande, waar men politiek naar rechts gaat. Wat Frankw hierboven ook zegt:

  En PvdA werkt er maar wat graag aan mee, getuige hun acties.

 35. 41

  @Joop: Dat is inderdaad niet gemakkelijk maar de PvdA is in deze echt compleet visieloos, en de loyaliteiten liggen duidelijk niet bij de idealen waar ze zeggen dat ze voor staan. Misbruik van de idealen voor uiteindelijk eigen gewin, dat is het verwijt dat in dat stuk naar voren komt. Geef toe, Kok zal zich tegen een dergelijke aanval maar moeilijk weten te verdedigen.

  @Mario/@Redoutable: Het aardige van dit stuk is juist dat ze korte metten maakt met de tegenstelling links/rechts.

  @Redoutable: Juist het uithollen van de verzorgingsstaat en het ondermijnen van werknemersrechten omwille van korte-termijnwinsten op basis van een tijdelijk concurrentievoordeel is een doodlopende weg. Uiteindelijk kom je terecht in een wereld waarin geen economische stabiliteit heerst en de massa domweg geen geld heeft. Het kapitalistische systeem in zijn rauwe vorm eet zichzelf op. Dat het nog zolang heeft kunnen stand houden is juist door haar vervlochtenheid met ‘socialistische’ denkbeelden.
  Concurrerend bedrijfsleven? Alsof het rechtse beleid dat ondersteunt!

  Om te beginnen betalen dat soort bedrijven betalen bijna geen belasting.

  Daarbij: grote bedrijfsleven kennen de tucht van de concurrentie niet. Met wat moet een HR-afdeling van bijvoorbeeld een bedrijf als Achmea concurreren? HR is daar een aparte divisie met een gedwongen winkelnering. Die kennen helemaal geen concurrentie. En zo is dat bij de concurrent ook, en er is daarom geen noodzaak dat te veranderen, want het punt van deze niet-beursgenoteerde bedrijven is juist dat hun doel het verstrekken van (hoge) lonen is.

  De verzorgingsstaat wordt inmiddels opgebracht door Jan Modaal. De man die bij die grote bedrijven in dienst is natuurlijk, maar vooral de man die bij het MKB in dienst is, want die betaalt dubbel. Het MKB betaalt immers als lokaal bedrijf veel meer belasting dan grote bedrijven.

  Grote bedrijven zijn niet de motor op ons systeem, zij zijn daar parasitair op neergezet.

  @Matthijs: juist.

  @FrankW: Ik vind dat we momenteel een kneiterrechts kabinet hebben. Als ik alle maatregelen zo op een rijtje zet, met de pestmaatregelen in de sociale zekerheid, het idiote beleid op justitie en de harde bezuinigingen in de zorg, is het een stuk rechtser nog dan Bruin I. Ondanks Wilders, en dankzij de PvdA.

 36. 42

  Trouwens, @36 , zie/ lees dit (ook).

  [img]https://i.imgur.com/oVnHzIP.jpg[/img]

  [img]https://i.imgur.com/kk6vUKE.jpg[/img]

  Denk maar niet dat de gemiddelde PVV-stemmer hiervan op de hoogte is.

  Dus nee, noem de PVV zeker niet links en/ of sociaal. Meer voorbeelden evt. beschikbaar hoe Wilders cs. hun achterban blijven bedriegen, met aantoonbare leugens.

  Dit overigens verder los van de politieke proleten van PvdA.

 37. 43

  @ 18. dank voor de verwijzing, adembenemend, mooi en inzichtgevend. De situatie is ernstig verergerd met als toppunt het sluiten van een TIPP verdrag waar iedereen, behalve de bovenlaag
  er slechter van zal worden. Soms heb ik de idee dat we ipv politici
  door een conglomeraat /samenbundeling van dictators ( grote ondernemingen, legers, geheime diensten, banken etc ) worden begeleid.De huidige zwakke instituties voor de inwoners, vage wetten, bevoegdheden zijn groot voor de groten samen met corruptie, het martelen van mensen en dieren, geen hulp verlenen aan bv bootvluchtelingen, geen perspectief bieden voor bv de werkelozen, de medische zorg mega- duur en ontoegankelijk voor degenen die geen inkomsten hebben etc. De PvdA en de VVD strooien nog steeds waandenkbeelden over ons uit van onbetaalbaar ? etc. Lekkere transitie naar een andere samenleving.Een familielid was witheet toen Amerika en Canada ook zo’n handelsverdrag afsloten. Alles is nu veranderd ten nadele van de bevolking. Helaas zitten we al vanaf 1980 in Nederland in zo’n periode van minder optimisme hierover.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren