World Overshoot Day was me even ontschoten

klik naar groter figuurWaarschijnlijk was ik te druk met consumeren, maar vandaag kwam ik erachter dat ik World Overshoot Day heb gemist. Die viel dit jaar namelijk op maandag 9 oktober. World Overshoot Day is de dag in het jaar dat de wereldbevolking de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen heeft opgesoepeerd die de ecosystemen op aarde in één jaar kunnen vernieuwen: bossen en visgronden die zich moeten herstellen, afvalstoffen die moeten worden geabsorbeerd. In een ideale wereld bestaat er geen World Overshoot Day, nog net aanvaardbaar zou een World Overshoot Day op 31 december zijn. Maar een wereld waarin deze dag eerder in het jaar valt die teert in op haar eigen hulpbronnen. World Overshoot Day valt ieder jaar eerder vanwege de toenemende wereldbevolking en het groeiende aantal welvarende consumenten. Humanity’s first Overshoot Day was December 19, 1987. By 1995 it had jumped back a month to 21 November. Today, with Overshoot Day on October 9, humanity’s Ecological Footprint is almost thirty per cent larger than the planet’s biocapacity this year. In other words, it now takes more than one year and three months for the Earth to regenerate what we use in a single year. (Footprintnetwork)

 1. 3

  Carlos: Misschien had je hem nog in je agenda staan op de datum van vorig jaar? Maar ben gerust, je hoeft minder dan een jaar te wachten tot de volgende overshoot day!

 2. 4

  Het blijft toch altijd pijnlijk, die footprint:

  IF EVERYONE LIVED LIKE YOU, WE WOULD NEED 1.3 PLANETS.

  Ik ben een akelige egoistische overconsument :-(

 3. 5

  @Bismarck
  Het is zelfs nog pijnlijker: er wordt uitgegaan van een gemiddelde en we hebben al 1.3 planeten nodig!
  Alleen zijn we nu aan het interen op reserves die opgebouwd zijn in de afgelopen 5 miljard jaar.

 4. 6

  Je kan het ook vanuit de positieve kant bekijken, de overshoot day ligt dit jaar maar een aantal dagen eerder. de Toename in overshoot wordt steeds kleiner. Jahoo

  Niet echt statistisch verantwoord, maar zeker te gebruiken voor bepaalde skeptici :)

 5. 7

  @Rembrandt 6, een overshoot day in december is minder zwaarwegend dan een overshoot day eerder in het jaar.

  De reele waarde van 31 december is de helft van 31 juli.
  (jaarconsumptie/365 vs jaarconsumptie/182)

  Oftewel je kunt niet zomaar aangeven dat de toename in overshoot steeds kleiner wordt.

 6. 8

  Hmmm… Als we vijf miljard jaar reserves hebben, dan boeit die overshoot op dit moment niet zo, toch?

  In werkelijkheid zal het wel minder zijn, maar wat betekent die overshoot nou reeel? Over hoeveel jaar zal onze groei niet meer houdbaar zijn?

 7. 9

  Nou die vijf miljard jaar reserves daarmee worden waarschijnlijk de non-renewables bedoel: olie, gas en kolen. Overigens zijn die pas in de laatste 500 miljoen jaar opgebouwd. Deze overshoot gaat over renewable biocapacity van de aarde: gewassen, vis, hout, vlees undsoweiter.

  Het sommetje is als volgt:
  [ world biocapacity / world Ecological Footprint ] x 365 = Overshoot Day

  Het is dus zaak om die totale footprint te verkleinen door zuiniger/efficienter te leven of gewoon geboortebeperking (of genocide). Maar je kan ook biocapacity verhogen door verwoestijning tegen te gaan zodat het areaal productief land weer groter wordt, ik weet eigenlijk niet of het opkrikken van de de productiviteit met GMO’s ook meetelt bij de totale biocapacity?

 8. 11

  @Carlos 9, als je toch zo theoretisch bezig bent: Het begrip “jaar” herdefinieren tot 400 dagen verandert ook het sommetje.

  Aan de ene kant heb je het over fossiele energiebronnen en aan de andere kant over hout, is deze scheidslijn wel zo makkelijk te trekken? Is hout geen energiebron?

 9. 14

  @11: Inderdaad sommige hernieuwbare bronnen (hout als brandstof) en fossiele brandstoffen zijn uitwisselbaar. In feite doen we daar al aan (we nemen energie uit fossiele brandstoffen en sparen daarmee hout uit). Als de fossiele brandstoffen opraken levert dat logischerwijs dus een groei in de footprint op.

  Afgezien daarvan staat het verhaal van de biocapaciteit los van peakoil (dus niet over beginnen).

  @9: Verwacht jij zoveel van de GMO’s dan? Ik begrijp dat de meest waarschijnlijke toepassing bestaat uit boeren niet herzaaibare zaden te geven, zodat ze volledig afhankelijk worden en bij geldproblemen hun veld braak moeten laten liggen (nog meer biocapaciteitsverlies).

 10. 15

  Over oplossingen gesproken: Efficienter leven is natuurlijk haalbaar, maar ik twijfel of het voldoende bijdraagt aan footprintverkleining. Met minder doen zie ik dus gewoon echt niet gebeuren (tenzij gedwongen), want iedereen wil dat zijn/haar kinderen het beter krijgen. Individueel gezien moet er dus economische groei (=consumptiegroei) blijven.

  Daarmee wordt bevolkingsbeperking dus eigenlijk de enige optie die enigzins een reeele kans op een balans tussen biocapaciteit en consumptie geeft. Zo’n beetje een halvering van de wereldpopulatie zou nog een aardige gemiddelde groei toelaten (al moeten we terug naar minder dan 1 miljard, willen we de hele wereld op nederlandse standaard krijgen).

  Inmiddels is wel gebleken dat genocides/erg bloedige burgeroorlogen algemeen geaccepteerd worden, mits buiten het westen, alleen dat zet dus onvoldoende zoden aan de dijk, zo blijkt. Moeten we dus toch aan de geboortebeperking.

  Als iemand een betere oplossing weet, moet hij/zij het maar zeggen.

 11. 16

  @Bismarck: of ik veel van GMO’s verwacht? Dat aspect van een toename van de macht van zaadproducenten dat erken ik en zie ik ook als een risico. Maar GMÖ’s kunnen wel degelijk voor een productiviteitstijging zorgen. Ik heb een jaar geleden een onderzoek in AMBIO gelezen dat had onderzocht waardoor de soja-oogst in de afgeloepn twee jaar opeens zoveel was gestegen. Veel ngo’s baseren hun schattingen van de sohja-expansie o.a. op productiecijfers. Satellietfoto’s gaven echter aan dat er in die periode in het onderzoeksgebied nauwelijks uitbreiding was geweest. We waren de boeren overgegaan op het gebruik van gmo-soja en die gaf een significant hogere opbrengst. Alle risico’s voor de biodiversiteit natuurlijk daar gelaten. Dit is dus geen pleidopoi voor meer GMO’s maar wel een constatering van wat feiten over GMO’s.

 12. 17

  @16: Maar zie je iets vergelijkbaars gebeuren bij alle voedselproductie? Denk aan granen die al tienduizenden jaren worden gecultiveerd, of runderen dito lang gefokt. Valt daar ook nog zoveel winst te behalen?