En de winnaar is: de wapenindustrie

Foto: copyright ok. Gecheckt 22-02-2022

OPINIE - Chemische wapens zijn armelui’s wapens en leveren doorgaans minder slachtoffers op dan conventionele wapens. Ze zijn goedkoop en makkelijk te maken met alledaagse middelen en recepten van het internet. Dus heeft het Amerikaanse, Britse, Franse, Israëlische of Russische militair-industriële complex er baat bij om ze te verbieden. Wapenleveranciers verdienen immers niks aan chemisch tuig.

Nu Syrië heeft besloten om tot de Chemical Weapons Convention (CWC) toe te treden is niet alleen het gezicht van president Obama gered. Alle partijen in Syrië moeten hun chemische wapens nu vervangen met meer conventioneel wapentuig. De wapenhandelaars uit bovengenoemde landen hebben over de schouders van de Russische en Amerikaanse ministers meegeluisterd en zullen binnenkort bij president Assad aankloppen. Want dit soort wapens mag hij volgens de spelregels van oorlogvoering rustig gebruiken. Zo bleek ook direct na het Syrisch-Russisch-Amerikaans onderonsje. Binnen een dag na het “historisch compromis” bombardeerden de regeringstroepen van president Assad een stadswijk in Damascus zonder ook maar een krimp van Amerikaans protest te horen.

De van blaam geredde Amerikaanse president sputtert weliswaar dat hij de optie van een vergeldingsaanval achter de hand houdt. Voor wanneer Assad zijn belofte niet houdt en de voorraden chemische wapens niet ontmantelt. Verhaspel u nu niet weer, meneer Obama! De wereldgemeenschap weet dat uw land de CWC heeft geratificeerd, volgens welke productie, opslag, transport en gebruik van chemische wapens is verboden. Uw land zou zijn arsenaal chemische wapens tot 2012 vernietigen. Dit is niet gebeurd. Zodoende heerst u nog steeds over 5430 ton mosterd-, sarin- en andere gifgassen. Moeten we als verontwaardigde wereldburgers dan op uw pakhuizen een kort, maar krachtig salvo lossen, om u aan de niet nagekomen belofte te herinneren? Het is geen troost voor de wereld dat uw Russische tegenpool net zo onbetrouwbaar handelt, hetzelfde CWC-akkoord aan zijn laars lapt en zelfs nog 20.500 ton aan chemisch wapengif achter de hand houdt. Mogen we u er ook aan herinneren dat dat witte fosfor dat uw manschappen in 2004 over Falluja (Irak) uitstrooiden normaliter als chemische wapens wordt gecategoriseerd? Wat betekent dan een ratificatie van een CWC wanneer hij direct wordt genegeerd? U wilt vast niet dat meneer Assad de CWC net zo losjes interpreteert als u en uw voorgangers dat deden. Het is trouwens ook aan uw voorgangers te danken dat napalm en andere brandbommen niet in het CWC zijn opgenomen – alsof het hier niet om schadelijke chemische substanties gaat met massavernietigingswerking. Zo hoeft meneer Assad zijn chemisch pakhuis toch niet helemaal uit te mesten. En wanneer hij die brandbommen inzet tegen zijn volk, dan blijft hij aan de goede kant van de “rode lijn”. Is het sterven in vuur dan minder erg dan te sterven door uitval van het zenuwstelsel in een sarin-aanval?

Rode lijnen zijn verzinsels van hypocriete westerse politici, van moraalapostels die het doden met drones op afstand een hogere standaard toeschrijven dan een aanval met een chemisch wapen. Deze zogenaamde ethische code dient echter als camouflage, zo betoogt de Indiase politicoloog Brahma Chellaney overtuigend in een artikel dat The Japan Times net publiceerde. De grote, rijke machten hebben van chemische wapens een taboe gemaakt, aldus Chellaney, om hun overmacht met conventionele wapens zeker te stellen. Lees zijn stuk voor meer sterke argumenten. Chellaney denkt daarbij alleen aan de inzet in conflicten. Ik voeg er de overmacht op de wapenmarkt aan toe. Chemische wapens ondermijnen de lucratieve winsten die er met technisch ingewikkelde machines te halen vallen. Dus lobbyt het militair-industrieel complex voor afschaffing met de smoes dat die wapens zo’n onmenselijke werking hebben. Alsof er één wapen bestaat dat niet tegen de waardigheid van de mens verstoot. In de Syrië-affaire is het de wapenlobby wéér gelukt.

Reacties (31)

#1 Daan van der Keur

Ach als Obama Syrië had gebombardeerd of misschien alsnog gaat bombarderen gebeurt dat met munitie (=raketten, bommen en granaten) van verarmd-uranium. Is ook erg goedkoop, letterlijk keihard en zo dumpen ze dus mooi hun vervelende radio-actieve giftige afval. Lees dit verhaal van mijn broer (de enige verarmd uranium-expert in Nederland) maar: http://www.laka.org/docu/boeken/pdf/1-01-2-12-10.pdf

 • Volgende discussie
#2 gbh

Chemische wapens zijn armelui’s wapens en leveren doorgaans minder slachtoffers op dan conventionele wapens

Dat gaat op als ze tegen militairen worden ingezet die daarvoor bescherming hebben, dat gaat niet op als ze ingezet worden tegen burgers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Aesir

Vergeet niet dat bij chemische wapens er nogal een groot escalatiegevaar dreigt waarbij een andere partij kan besluiten zwaardere WMD’s te gebruiken. Als er flink wat gegooid wordt en het waait vanuit Syrië naar het Zuiden dan gooit Jordanië het een en ander terug. Dan kan het zeer mogelijk in Israël terecht komen en dan is het einde oefening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Kalief

Zo bleek ook direct na het Syrisch-Russisch-Amerikaans onderonsje. Binnen een dag na het “historisch compromis” bombardeerden de regeringstroepen van president Assad een stadswijk in Damascus zonder ook maar een krimp van Amerikaans protest te horen.

Daar blijkt helemaal niks uit. Waarom zou er moeten worden geprotesteerd tegen het gebruik van toegestane wapens? Het protesteren tegen die burgeroorlog an sich is dan relevanter. Maar dat doen de VS al lang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@4: Het beschieten van burgerdoelen is ook een oorlogsmisdaad. Tegen niet toegestaan gebruik van (al dan niet) toegestane wapens mag best geprotesteerd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 cerridwen

Wat een armoede weer. Of dit nu bewust beleid is van de wapenindustrie is of niet, het lijkt mij onmogelijk een slecht idee dat de VS 90% van zijn voorraden chemische wapens heeft vernietigd. En dat uitgerekend op het moment dat het VN rapport overtuigend aantoont dat Sarin op grote schaal is ingezet in Syrië.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 sikbock

@6: grotendeels eens, een robbertje VS bashen wordt inderdaad een beetje sleets..

Maar WIE heeft nou de chemische wapens in Syrië ingezet?.. de opstandelingen of de regeringstroepen? Is daar al duidelijkheid over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 gbh

@7 Dat mocht niet onderzocht worden door Assad, zou je te denken moeten geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 sikbock

@8: wat leid jij dan uit dat persbericht af?.. edit: ok, je hebt het persbericht weer weg ge-edit..

on topic: voorlopig leid ik daar (nog) niks uit af

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 cerridwen

@7: Het snelle antwoord: het Syrische leger natuurlijk, want die heeft grote voorraden Sarin, heeft al zijn andere wapentuig al ingezet tegen de burgerbevolking, de aanval was op rebellengebied, en materiaal en coördinatie zijn van een niveau dat de rebellen niet bezitten.

Het lange antwoord vind je in deze blogpost van Eliott Higgins, met allerlei technisch bewijsmateriaal waar je je helemaal op kan uitleven:
http://brown-moses.blogspot.nl/2013/09/who-was-responsible-for-august-21st.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 gbh

@9 Klopt, niet goed gelezen of dat persbericht is aangepast.

Volgens Frankrijk: #UN report leaves ‘no doubt’ #Damascus behind #gas attack, #French minister says

VN team had niet het mandaat te concluderen wie de schuldige was. Staat wel een hoop bewijs in het rapport welke wijst naar Assad, o.a. de gebruikte raketten hadden cyrillische tekens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Kalief

@5 Niet de stadswijk was het doel maar de rebellen die zich daar bevonden. Daarmee is het geen burgerdoel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 gbh

@12 Hier vind je genoeg over opzettelijke aanvallen op burgers: http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/syria

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 sikbock

@10.. dank. uit je link:

This is the evidence that the Syrian government was capable of the attack, and had a history of using the munitions linked to the attack. As for evidence of Syrian opposition responsibility, that appears rather thin on the ground.

Als ik het in eigen woorden even samenvat is het dus waarschijnlijk dat het Syrishe leger de chemische wapens heeft ingezet en niet de oppositie.. En dat is gebaseerd op de beste inlichtingen die ze kunnen vergaren wellicht..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 gbh

@14 Hier heb je het hele VN rapport: http://t.co/6uar6pbkDQ

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 sikbock

@15: uh, nee dank u.. ;-) ik wacht wel op de samenvatting. Dat er chemische wapens gebruikt zijn geloof ik wel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 gbh

@Sickbock:

Assad en Rusland hebben het onderzoek naar wie er verantwoordelijk is geblokkeerd.
Het VN team heeft pas na 5 dagen toestemming gekregen onderzoek te doen in de getroffen gebieden en raket onderdelen mochten ze niet meenemen.
De troepen van Assad hebben 5 dagen de gebieden van de gifgas aanvallen bestookt met bommen om sporen zoveel mogelijk uit te wissen.

Hoeveel bewijs heb jij dan nog nodig?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 cerridwen

@14: allereerst dank dat je de moeite hebt genomen om mijn link daadwerkelijk te lezen. Dat is geen vanzelfsprekendheid in discussies over Syrië.

Als je je conclusie nog wat zou aanzetten met brits understatement, zou ik het zowaar met je eens zijn.

@Kalief: er zaten ook wat dode rebellen tussen de dode kinderen, inderdaad. Waar maken mensen zich toch druk over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Jules Vismale

Wat misschien weinigen weten is dat gifgassen, waaronder zenuw-, chloor-, mosterd- en blauwzuurgas (Zyklon-B), eigenlijk zijn uitgevonden door een Duitse jood die Fritz Haber heette! Deze geniale doch volkomen gewetenloze en van ethiek verstoken wetenschapper had in WO I dat afschuwelijke spul ingezet met het doel om ervoor te zorgen dat Duitsland de oorlog ging winnen. In diens ogen doodde gifgas veel sneller en humaner dan duizenden bommen, granaten en kogels wat helaas niét het geval bleek! En de pech voor de mensheid was ook nog dat Adolf Hitler, in WO I was hij korporaal geweest in het Duitse leger, in 1918 bij Ieper niet voorgoed blind werd door mosterdgas! Hij had hierdoor een vreselijke afkeer van gifgas gekregen waardoor Hitler het chemische spul nooit op de slagvelden van WO II uitprobeerde maar wél Zyklon-B gebruikte in de beruchte vernietigingskampen Auschwitz-Birkenau en Majdanek om miljoenen joden, Polen, Russen e.v.a. te vergassen! Sadam Hoessein gebruikte helaas eveneens gifgas om de Koerden mee te bestoken en zelfs de Amerikanen hadden tijdens hun oorlog in Vietnam napalm (ook een soort gifgas) gebruikt tegen de Vietcong. Dat nou in Syrië die afschuwelijke rotzooi wederom wordt ingezet om duizenden onschuldige burgers om te brengen en Europa en Amerika hier niets tegen willen ondernemen is dan ook werkelijk schandalig! Maar ik weet zeker dat als Fritz Haber (1868-1934) nog had geleefd en hij in Syrië was terechtgekomen, waar de burgers zouden weten dat hij de uitvinder van het spul was, dan hadden ze Haber vast en zeker zelf hoogstpersoonlijk vergast met zijn eigen verderfelijke uitvinding! In tijden van oorlog zijn de wapenindustriëlen altijd de winnaars, denk maar aan IG Farben, Krupp e.a. zonder wie Hitler nooit aan wapens en Zyklon-B had kunnen komen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 sikbock

@19: trek je nu even een schone onderbroek aan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Jules Vismale

@20: Tjonge, aan je onbegrijpelijke en maffe reactie te beoordelen kun je beter zélf eens een schone onderbroek aantrekken of een berg zakdoeken pakken om je tranen af te vegen als je dit verhaal zo vreselijk vind! Want ik krijg tegenwoordig alleen maar rare vragen van sommige mensen die schijnbaar niét willen dat ik hier een geschiedenisverhaal uitleg of anders hebben ze misschien zelf geen snars verstand van geschiedenis. Misschien kun je beter sprookjesboeken gaan lezen (die lees ik namelijk zelf ook, vooral als ze van Walt Disney afkomstig zijn) en wensen dat daar alleen maar lieve, aardige en onschuldige personages in voorkomen zoals Sneeuwwitje, Assepoester en Doornroosje. Of kijk anders gewoon naar lachfilms van Laurel & Hardy zoals ‘The Battle of the Century’ uit 1927 waarin deze twee komieken, en tientallen anderen, elkaar met 3000 slagroomtaarten bekogelen! Dat is tenminste een fijne “oorlog” om naar te kijken en dan heb je verder géen last meer van echte gruwelijke veldslagen met gifgas! Daar komt nog bij dat je (pseudo)naam is afgekeken van een personage uit Tom Poes en Oliver J. Bommel. Want die heette namelijk eveneens
Si(c)kbock, hij was een mensbok en geen Bokkerijder maar wél een geniaal en óók een gewetenloze uitvinder die alleen maar op macht uit was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 sikbock

Redactie: reactie verwijderd, geen beledigingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 gronk

Ze zijn goedkoop en makkelijk te maken met alledaagse middelen en recepten van het internet.

Ja. Laten we daarom dat internet maar verbieden. /sarcasme.

Echt, dit soort bullshituitspraken zorgen d’r voor dat ik stop met lezen. Want dit is flagrante nonsens. ‘Chemische wapens’ kun je niet maken met ‘recepten van het internet’ en met ‘alledaagse middelen’. In europa is alles wat naar chemie ruikt buiten bereik van particulieren. Wil je thuis sarin maken, om maar iets te noemen, dan heb je methylphosphonyldichloride nodig en HF of NaF, plus een ontzettende bak aan glaswerk, gloveboxen en andere chemieellende.

Die dingen zijn niet de meest vriendelijke stofjes (zoek maar eens op HF), en ook materiaal waar je, als je het bij janssen of boom besteld, je in no-time een bezoekje van een vriendelijke politieagent krijgt. Als je jezelf voor die tijd niet van kant hebt gemaakt omdat je geen ervaring hebt met chemie, en al *helemaal* niet met het maken van zenuwgassen die in milligram-hoeveelheid dodelijk zijn bij inademing. En milligrammen zijn *helemaal niks*.

Die stuitende domheid, daar zouden ze iets aan moeten doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Ranko Rakkan

@23: Ik had in mijn introductie “relatief” moeten invoegen. Chemische wapens zijn relatief makkelijk te maken. Daarmee bedoel ik low-tech, i.t.t. tot de toenemende high-tech kwaliteit van conventionele wapens. Dat er ook andere wapens relatief makkelijk te maken zijn, sluit ook ik niet uit. Processen zijn relatief low-tech; producten zijn inderdaad zeer ‘lethal’. Als je het proces efficiënter en vooral veiliger wilt maken, dan voer je meer high-tech in. Inderdaad met dure laboratoria. En via de invoer van pasklarere grondstoffen, die ook als pesticiden aan de man worden gebracht en vaak van Nederlandse makelij zijn. Ook die in Syrië zijn ingezet. Nederlandse chemiebedrijven verliezen dus een klant aan Syrië (maar daar had minister Ploumen al voor gezorgd). De sarin-productie van Aum Shinrikyo, een sekte die saringasaanvallen uitvoerde in Japan (1994-1995), was schrikbarend low-tech. De poging tot massa-productie met technologie hoger op de ladder mislukte, werd in 1994 stop gezet. Zie: http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_AumShinrikyo_Danzig_1.pdf, waarin ook staat dat literatuur over technologie in het publieke domein beschikbaar is. Dat je sarin niet in je keukentje kookt met ingrediënten van het kruidenrekje, dat weet ook een domme blogger die toevallig chemie heeft gestudeerd.

Voor alle duidelijkheid: Fokus van mijn artikel is diplomatieke hypocrisie en de rol van de wapenindustrie. Die levert in het Syrië-conflict rustig verder/meer. Iedere conflicthaard is immers lucratief.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 bolke

Voor de mensen die het niet weten, maar het beschieten van vijandelijke strijders die zich tussen burgers bevinden is geen oorlogsmisdaad, je expres verstoppen tussen burgers daarintegen is wel een oorlogsmisdaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 cerridwen

@25: Dus jij vindt de gifgasaanvallen van 21 augustus geen oorlogsmisdaad? Zelfs Assad gebruikt dit argument niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 bolke

@26: Dat zeg ik niet, ik zeg alleen dat het bombarderen van een burgerwijk waarin de rebellen zitten niet een oorlogsmisdaad is, ik heb het nergens over gifgas gehad.
We hadden het over het feit dat NA die aanval Assad gewoon doorging met bombardamenten op burgerwijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 sander_1583

ja weg met ons, wij zijn slecht! allemaal behalve?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 kevin

@19 @21 Dank voor je reactie, maar ik denk dat je voor de meesten hier weinig nieuws of interessants vertelt in deze reacties. Vandaar de toch wel venijnige reacties van sikbock, die je ook niet al te serieus moet nemen :P

Om toch even inhoudelijk er op in te gaan:

Chemische wapens zijn volgens mij vooral onbetrouwbaar en maken te weinig onderscheid tussen doelen. Waar kogels of bommen nog relatief gericht zijn, kan een gifwolk aardig wat schade aanrichten onder de burgerbevolking zonder dat dat de bedoeling was (zeggen ze). Zoals iemand op de radio vorige week zei: ze zijn geschikter voor terreur dan voor oorlogsvoering.

Dat chemische wapens door slechterikken zijn gebruikt, zegt op zich niets. Dat geldt ook voor conventionele wapens. We moeten eerder kijken naar waar de lijnen worden getrokken en waarom. Drones mogen wat mij betreft ook aan de verkeerde kant van de rode lijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 pedro

@27: het bombarderen van burgerwijken, waar de militairen wonen, is dat ook toegestaan? Als de Duitsers burgerwijken bombardeerden, waar verzetsmensen zich schuil hielden, was dat ook geen oorlogsmisdaad? Ratko Mladic dient vrij te worden gesproken voor Srebrenica? Volgens mij is het niet zo zwart-wit als jij het voor stelt. Dit soort dingen gebeuren, en vaak zijn het oorlogsmisdaden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Andy Cap

@30: Als je een bewering niet hoeft te onderbouwen, dan kun je natuurlijk alles roepen waar je zin in hebt. En dat doet Bolke dan ook met grote regelmaat.

Het gebruiken van burgers als menselijk schild is een oorlogsmisdaad, even als het bombarderen van burgerdoelen.

Maar met die definities kun je aardig goochelen, zoals sommige partijen regelmatig demonstreren. Het betekent natuurlijk niet dat wanneer een leger te laf is om een oorlog in de straten van een stad aan te gaan, dat het dan geoorloofd is om die stad te bombarderen omdat de vijand zich daar bevindt, roepend dat deze de burgers als schild gebruikt.

Dat excuus wordt nogal eens gebruikt door landen die vechten tegen een partij die niet eens over vliegtuigen of een fatsoenlijke luchtverdediging beschikt, zodat ze straffeloos van 10 kilometer hoogte de “laffe” (maar feitelijk weerloze) tegenpartij plat kunnen gooien,

ten koste van nogal wat “colleteral damage”.

Je kunt dat snel aflezen aan de verhouding tussen het aantal doden bij de aanvallende partij en het aantal doden onder de burgers. Militairen worden geacht burgers te beschermen (met hun eigen leven), dus als het aantal doden onder de burgers groter is, dan het aantal doden onder de (aanvallende) militairen, dan is er al gauw sprake van een oorlogsmisdrijf.

 • Vorige discussie