Wereldwijde CO2-emissies van elektriciteitssector nadert piek

Deze week werden de nieuwe KNMI klimaatscenario’s aan demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat overhandigd. Die geven de bandbreedte aan waarbinnen het Nederlandse klimaat zich waarschijnlijk zal ontwikkelen, o.a. afhankelijk van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Ruwweg is de uitkomst: winters worden natter en zomers worden droger. De mate waarin hangt af van de hoogte van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een meer gedegen stuk hierover vind je bij het weblog klimaatverandering.

Het is niet alleen treurnis, gelukkig blijkt dat de combinatie van klimaatbeleid en marktinitiatieven wel degelijk werkt. De piek in de wereldwijde emissies van de elektriciteitssector is volgens Ember namelijk nabij. Ook ligt de groei van wind- en zonne-energie bijna op het niveau dat volgens de net zero roadmap van het Internationaal Energie Agentschap nodig is om op schema te blijven voor 1,5 graden Celsius. Daarvoor zou de gecombineerde aandeel van wind- en zonne-energie moeten groeien van 12% in 2022 naar 40% in 2030. Daarvoor is een jaarlijkse groei van 26% in zonne-energie nodig en een jaarlijkse groei van 16% voor windenergie. In 2022 was de jaar-op-jaar groei 25% voor zonne-energie en 14% voor windenergie. Om op koers te blijven voor het  1,5 graden scenario moeten landen wel zorgen dat de groei van wind- en zonne-energie de komende jaren doorzet.

Schermafdruk Ember

Ontwikkeling wereldwijde elektriciteitsproductie

Nederland

Op Prinsjesdag publiceerde PBL het eerste deel van de Klimaat en Energieverkenning 2023. Daaruit bleek dat het demissionaire-kabinet met de plannen in de Voorjaarsnota Klimaat een belangrijke stap vooruit zet op weg naar realisatie van 55 procent minder broeikasgasuitstoot in 2030, vergeleken met 1990. Volgens PBL is een reductie van 46 tot 57 procent mogelijk. Maar om de bovenkant van deze bandbreedte aan te tikken en dus het doel te halen moet alles meezitten, ook niet-stuurbare factoren zoals weer en elektriciteitsimport. De cijfers voor energiebesparing en hernieuwbare energie publiceert PBL pas op 26 oktober.

Reacties (8)

#1 Ronald Heijman

Wat de effecten betreft van de klimaatopwarming op onze leefomgeving, zie ik weinig grote, impactvolle plannen en projecten. Terwijl het globaal al duidelijk is wat ons te doen staat. Ik noem er een paar:
. Drastisch meer bomen en groen in de directe woonomgeving voor koeling
. Drastisch meer bomen voor bijdrage CO2 absorptie
. Grote hoeveelheden wateropvang als buffer voor droge perioden, met infrastructuur voor gerichte afgifte later
. Voldoende waterafvoermogelijkheden bij extreme regenval in bewoonde omgevingen
. Oplossing en aanpassingen voor uitdrogende dijken
. Plan en aanpassing zeedijken en zeewaterwering
. Waterwering voor huidige risicovolle
woongebieden
. Bouwstop in risicovolle overstromingsgebieden
. Verlegging bebouwing naar hogere delen
. Planning en verlegging natuurgebieden naar toekomstige natte gebieden
. Bescherming en herplaatsing kritische infrastructuur tegen wateroverlast
. Afzekering drinkwatervoorziening
. Bepaling landbouwgebieden ivm toekomstig watertekort en wateroverlast
. Aanpassing landbouw op verzilting, droogte en vernatting
. Aanpassing wet- en regelgeving om dit alles in goede banen te leiden

We zien veel rapporten en kleine initiatieven, maar geen grote plannen en projecten. De urgentie is nog niet doorgedrongen bij de burgers, de politiek, ministeries, rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeentes.
De eerstkomende grote catastrofe gaat dat duidelijk maken.

  • Volgende discussie
#1.1 Krispijn Beek - Reactie op #1

Tip: kijk eens naar wat de Deltacommissaris aan het doen is en wat er nu speelt in de ruimtelijke arrangementen per provincie.

#2 Bolke

Ruwweg is de uitkomst: winters worden natter en zomers worden droger.

Dus onder de streep blijft het dus het zelfde ;-)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Joop

Paul Schenderling legt op twitter de vinger bij de zere plek. Hij meent dat Nederland het goed doet, behalve op het vlak van import. En daarmee is ons rijke landje fout bezig. Want we halen van alles uit het buitenland waar veel dingen mis mee zijn. Interesseert ons niet. Maar zijn we wel schuldig aan.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3.1 Hans Custers - Reactie op #3

Ik denk niet dat hij het bedoelt zoals jij het zegt.

#3.3 Hans Custers - Reactie op #3.2

Volgens mij staat daar eigenlijk dat we rijk genoeg zijn om (nog) behoorlijk goed voor onszelf te zorgen, zonder ons al te druk te maken over consequenties voor anderen. Dat is toch net wat anders dan ‘het goed doen, behalve op het vlak van import’.

#4 Joop

Hier de tweet.

“Hoewel de SDG’s in Nederland er goed voor staan, is onze bijdrage aan SDG’s in andere landen beschamend: plek 159 van 166 landen.

De voornaamste reden is dat we veel producten importeren en consumeren die elders grote schade veroorzaken.

We zijn een land met twee gezichten.”

https://twitter.com/pjschenderling/status/1711395340698395012

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie