Wereldtemperatuur | Update oktober 2017

Serie:

DATA - De maanden van 2017 staan allemaal 2e of 3e in de reeks warmste maanden tot nu toe. En dat terwijl El Nino al lang voorbij is. De verwachte daling van de gemiddelde afwijking van de wereldtemperatuur is niet gekomen. Een nieuw plateau is bereikt.

Oktober 2017 was in onze reeks dan ook de op een na warmste oktobermaand sinds 1979.


Overigens zijn we nu alweer bij de twaalfde versie van de grafiek aangekomen. Ik heb de vrijheid genomen om de Europese reeks van Copernicus toe te voegen. Deze combineert data van satellieten en land/zee metingen. Dit dempt de trend enigszins.

Klimaatnieuws? Vast wel, maar ik had het druk, dus ik zou het u niet kunnen zeggen. Alleen een gerelateerd bericht. Leuk dat planten meer groeien bij meer CO2 in de atmosfeer, maar dat wil nog niet zeggen dat de voedingswaarde meegroeit.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v3, Hadcrut4 (4.6), NCDC, Copernicus ERA interim en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar) , 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.

Reacties (68)

#1 Kacebee

Klimaatnieuws? Vast wel,

Omdat het klimaat het gemiddelde is over 30 jaar: vast niet.

Ik heb de vrijheid genomen om de Europese reeks van Copernicus toe te voegen.

Ga je gang. Je hebt toch geen idee wat je aan het doen bent.

De verwachte daling van de gemiddelde afwijking van de wereldtemperatuur is niet gekomen.

De klimaatmodellen hebben dit precies zo voorspeld! Oh nee, dat hebben ze helemaal niet. Die modellen voorspellen (na correctie) alleen het verleden.

 • Volgende discussie
#2 Lennart

Hm, dit begint toch wel een beetje eng te worden. Maar ja, terwijl ik dat typ besef ik me dat dat eigenlijk helemaal geen nieuws is, want dat weten we al een tijdje.

Wel weer grappig om de zelf-indoctrinatie te zien waarmee klimaatontkennertjes als Kacebee hun sprookjeswereld in stand proberen te houden …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Raymond Horstman

Is het mogelijk dat de temperatuurstijging sprongsgewijs gaat. Dus eerst een paar jaar nagenoeg niets(alsof er een hiatus is) dan weer een super El Nino en dan een plateau hoger?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

@1: Ik word een beetje moe van je verdraaiingen en leugens die je blijft herhalen ondanks dat we ze hier al keer op keer hebben weerlegd.
Brengt eens iets origineels en stevigs in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lennart

@3: Tsja, ik zou zeggen, bestudeer de grafiek en beantwoord dan je eigen vraag …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Kacebee

@4: Noem eens een van die verdraaiingen en leugens, en de bijbehorende weerlegging?

Ik zal je wat anders vertellen: al tig keer heb ik je uitgelegd dat je gemiddelden niet deugen, dat ze alleen iets over de trend in het (verre) verleden vertellen (als je het goed doet, anders dat zelfs niet), maar je haalt er je schouders over op. Dat je grafiekjes überhaupt niets over de toekomst zeggen weet je ook al lang. Mochten ze bedoeld zijn als bewijs voor de validiteit van het door jou vertrouwde klimaatmodel, doe de voorspellingen die daar uit rollen er dan ook bij, als een stippellijntje naar de toekomst. Begin daar vandaag mee als je durft. En ga je nou eindelijk eens verdiepen in de sincfunctie!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Lennart

@6: Sorry, ik kan het niet laten ;)

Ten eerste is het natuurlijk volslagen flauwekul dat een gemiddelde alleen iets over een ver verleden zou zeggen. Een gemiddelde zegt iets over de hele periode waarin het wordt bepaald, en als die periode tot in het heden loopt, dan zegt het dus ook wat over het heden.

Ten tweede, de informatie uit het (verre) verleden is uitermate relevant in de hele discussie. De discussie gaat er namelijk over of de Aarde opwarmt, en dat kan je niet bepalen door alleen naar temperaturen in het heden te kijken. Je kan het alleen maar bepalen door de temperaturen in het heden te vergelijken met de temperaturen in het verleden. Dus dat de gemiddeldes informatie uit het verleden bevatten is geen diskwalificatie, zoals jij suggereert, maar het is de enige manier om correcte uitspraken over opwarming te doen.

Ten derde, volgens mij heeft Steeph nooit beweerd dat deze grafieken iets over de toekomst zeggen. Dat slaat dan ook nergens op, want deze grafieken bevatten zuiver en alleen meetgegevens, en aangezien we niet in de toekomst kunnen meten kan de grafiek dus ook niets betrouwbaars zeggen over de toekomst. Het enige dat je kan zeggen, is dat er een heel duidelijk opwarmingspatroon zichtbaar is dat de afgelopen jaren steeds sneller is gegaan. Natuurlijk, het is niet onlogisch om te verwachten dat die opwarming, en de versnelling ervan, in de komende jaren doorgaat, maar er is niemand in het klimaatdebat die zo’n redenering serieus zou nemen. Dat hoeft ook helemaal niet; er zijn hele complexe computationele modellen, die heel erg veel beter in staat zijn om de toekomst te voorspellen.

Al met al zie ik je precies het klimaatontkennertjes-playbook volgen: veel verwarring zaaien door quasi-wetenschappelijk gezwatel dat uiteindelijk wel weerlegd wordt, maar waardoor de discussie over de echte problemen weer eventjes gestopt kan worden …

EDIT: misschien kan je eens proberen uit te leggen waarom je zo graag wilt dat er naar de sinc functie gekeken wordt ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

@7: Spaar je zelf een toetsenbord. Dit is een herhaling van zetten.
Bv:
https://sargasso.nl/wereldtemperatuur-update-september-2017/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Raymond Horstman

@5: Als ik het trendkanaal trek voor het 36 maands gemiddelde dan lijkt het er op dat het plateausgewijs verloopt. In ca. 1980 aan de bovenkant van het trendkanaal. In ca. 1993 aan de onderkant ervan. Dus een periode van ca. 13 jaar zonder trendmatige opwarming. Dan is er weer een versnelde opwarming naar de bovenkant van het trendkanaal tot ca. 2002. Dat is dus een periode van ca. 8 jaar. Dit wordt weer gevolgd door een periode van ca. 10 jaar tot ca. 2012 waar de onderkant van het trendkanaal weer wordt opgezocht. Dus weer een periode met geen trendmatige opwarming. Dan volgt er weer een nieuwe periode met versnelde opwarming die tot op heden stand lijkt te houden. Het kan helemaal niets betekenen. Het is bekend dat de menselijke geest nu eenmaal order probeert waar te nemen ook als er slechts toevallige patronen zonder betekenis zijn. Mischien hangt het samen met de ENSO of andere semiperiodieke patronen waarvan er zo veel van lijken te bestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hans Custers

@9

Het fenomeen dat jij beschrijft is door Skeptical Science “The Escalator” genoemd. Het is heel normaal voor een datareeks met een langetermijntrend en daar omheen de nodige variabiliteit. En het heeft dus geen fysische betekenis.

Er is in de wetenschappelijke literatuur zo hier en daar wel wat geopperd over interacties tussen opwarming van het klimaat en El Niño’s en La Niña’s maar een duidelijk beeld is er bij mijn weten niet. Het is niet zo’n rare gedachte dat er interacties kunnen zijn. Warmtetransport in de oceaan is een belangrijke factor bij de ENSO en het is goed mogelijk dat accumulatie van warmte in de oceaan daar invloed op heeft. Maar het is wel knap ingewikkeld. Toeval (bijvoorbeeld en pad van een paar flinke stormen) speelt ook een grote rol bij het ontstaan van El Niño’s of La Niña’s. En er zouden ook andere, meer lokale menselijke invloeden kunnen zijn, zoals aerosolen. Het zal nog wel een tijd duren tot die complexe puzzel is opgelost, denk ik.

En: ik ben benieuwd of #6 ooit zal snappen dat waarnemingen altijd alleen maar iets zeggen over het verleden. Er zijn namelijk geen waarnemingen uit de toekomst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Kacebee

@7: Wie kan dat wel? Anders schreven we hier toch niet? :D

Ten eerste is het natuurlijk volslagen flauwekul dat een gemiddelde alleen iets over een ver verleden zou zeggen.

Dat hangt er vanaf. Als het een gemiddelde is van metingen uit een ver verleden dan snijdt dat toch wel hout.

Een gemiddelde zegt iets over de hele periode waarin het wordt bepaald, en als die periode tot in het heden loopt, dan zegt het dus ook wat over het heden.

Als je dat gemiddelde op de juiste manier berekent – wat Steeph categorisch weigert – zegt dat gemiddelde over het heden weinig tot niets.

Dus dat de gemiddeldes informatie uit het verleden bevatten is geen diskwalificatie, zoals jij suggereert, maar het is de enige manier om correcte uitspraken over opwarming te doen.

Als ik die suggestie wekte, dan was dat in elk geval niet de bedoeling. Uiteraard zegt het verschil tussen metingen uit het verleden en die uit het heden iets over de ontwikkeling tot nu toe.

Ten derde, volgens mij heeft Steeph nooit beweerd dat deze grafieken iets over de toekomst zeggen.

Volgens mij ook niet, maar hij suggereert dat wel. “En ja, het is nog steeds opwarming”, schreef hij een maand geleden. Door de tegenwoordige tijd te gebruiken zegt hij dat we nu in een stijgende trend zitten, maar dat kun je nu nog niet zeggen. Kennelijk dicht hij aan zijn grafiekjes toch voorspellende gaven toe.

deze grafieken bevatten zuiver en alleen meetgegevens

Nee. Ze bevatten gewogen gemiddelden van meetgegevens van verschillende soorten bronnen die ook nog eens (op een foute manier) over de tijd gemiddeld zijn.

Het enige dat je kan zeggen, is dat er een heel duidelijk opwarmingspatroon zichtbaar is dat de afgelopen jaren steeds sneller is gegaan.

Het eerste kun je wat mij betreft zeggen, het tweede niet. Kijk naar de onderste grafiek van het topic waarnaar Steeph verwijst.

er zijn hele complexe computationele modellen, die heel erg veel beter in staat zijn om de toekomst te voorspellen

Dat zullen we moeten afwachten nietwaar? Eens zien of Steeph mijn uitdaging aanneemt.

veel verwarring zaaien door quasi-wetenschappelijk gezwatel

Nee, van dit soort loze scheldpartijen word ik niet warm of koud.

waardoor de discussie over de echte problemen weer eventjes gestopt kan worden

Het echte probleem is hoe we in de toekomst aan energie gaan komen.

misschien kan je eens proberen uit te leggen waarom je zo graag wilt dat er naar de sinc functie gekeken wordt ?

https://sargasso.nl/wereldtemperatuur-update-september-2017/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 poetpiet

youtube.com/ClimateState werd weer eens neergehaald .. dit keer tegelijk met twitter en facebook …. een uurtje of 9 geleden ‘reinstated’ (met de petitie tekenaaar teller op een stuk of 1400) … zucht …. zie ook Jim Lee btw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hans Custers

Zal ik het nog één keer proberen? @11

Als je dat gemiddelde op de juiste manier berekent – wat Steeph categorisch weigert – zegt dat gemiddelde over het heden weinig tot niets.

De enige manier om het gemiddelde van n getallen te berekenen is die getallen bij elkaar optellen en het totaal door n delen. En dat weet Steeph heus wel. Je gezwets over “de juiste manier” slaat nergens op.

En de grafieken van Steeph laten maandwaarden zien en de gemiddelden op korte, middellange en lange termijn. Daarmee zie je de variabiliteit op verschillende tijdschalen en de trend op lange termijn. Dat is alle relevante informatie die er uit die data te halen is. Hoeveel moeilijkdoenerij je ook probeert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Kacebee

@13:

De enige manier om het gemiddelde van n getallen te berekenen is die getallen bij elkaar optellen en het totaal door n delen.

Dat is naïef, maar vergeeflijk als je qua natuurwetenschappelijke vorming niet verder bent gekomen dan de middelbare school.

de grafieken van Steeph laten maandwaarden zien en de gemiddelden op korte, middellange en lange termijn. Daarmee zie je de variabiliteit op verschillende tijdschalen en de trend op lange termijn.

Wat Steeph dus probeert is de kortdurende trends te verwijderen om de langdurige beter te laten uitkomen. Prima dat hij dat probeert, maar dan moet hij het ook goed doen om te voorkomen dat er uit het resultaat verkeerde conclusies worden getrokken.

In de signaaltechniek heet Steeph’s wens een laagdoorlaatfilter. Het spectrum van zo’n filter, als het ideaal is, ziet eruit als een lijn die horizontaal loopt bij lage frequenties en boven de kantelfrequentie plots daalt naar nul. Maar hoe moet je de meetwaarden over de tijd middelen om zo’n filter te benaderen? Het antwoord op die vraag is de sincfunctie, niet de blokfunctie die Steeph gebruikt.

[img]https://image.ibb.co/f0rbd6/gistemp_4.png[/img]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Hans Custers

Dat is naïef

Bullshit. Wat ik zeg klopt gewoon.

Wat Steeph dus probeert is de kortdurende trends te verwijderen

Je liegt. En iedereen kan het zien. Zowel de korte- als de langetermijnvariatie is gewoon te zien in dat plaatje.

En je blijft maar interessant doen over spectra en frequenties. Het punt is en blijft dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat er spectra of frequenties in die data zitten. Wat jij doet is de data martelen om er informatie uit te halen die er helemaal niet in zit. Pseudowetenschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Kacebee

@15:

je blijft maar interessant doen over spectra en frequenties. Het punt is en blijft dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat er spectra of frequenties in die data zitten

Ik ga er vanuit dat je niet zit te trollen, dus zal ik proberen je een beetje tegemoet te komen.

Misschien helpt de analogie met geluid. Je weet misschien dat geluid bestaat uit drukvariaties, die zich met de geluidssnelheid voortplanten. Als je nu op een bepaalde plaats gedurende enige tijd de luchtdruk meet, kun je een grafiek maken met de druk vertikaal en de tijd horizontaal – zoiets als de gele lijn hierboven.

Maar mensen horen geluid niet als een grafiek. In het binnenoor zit een orgaan met haartjes van verschillende lengte die elk meetrillen met één bepaalde frequentie. Dit lijkt op wat in de wiskunde bekend staat als de Fouriertransformatie. Het resultaat is een (in de tijd veranderende) analyse van het frequentiespectrum – een mond vol, maar dit stelt je in staat tonen en klanken te horen. Oude mensen horen trouwens niet hetzelfde als jonge, omdat bij hen de kortste trilhaartjes zijn versleten. Je zou kunnen zeggen dat zij zijn behept met een laagdoorlaatfilter.

In feite kun je elk in de tijd variërend verschijnsel analyseren op frequentie-inhoud, niet alleen luchtdruk maar bijvoorbeeld ook licht in huis en wereldgemiddelde temperatuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hans Custers

In feite kun je elk in de tijd variërend verschijnsel analyseren op frequentie-inhoud

Ja, dat snap ik heus wel. Sterker nog: dat is nou net het probleem. Zo’n analyse is onzin als er geen echte periodiciteit periodiciteit in de data zit.En dat is het geval met die temperatuurdata. Je vindt wel een frequentiespectrum, maar dat heeft geen enkele fysische betekenis. Het is dus non-informatie.

Als er geen echte periodiciteit in data zit haal je met jouw methode geen extra informatie uit de data, maar je stopt juist non-informatie in je grafiek. Schijnnauwkeurigheid is het en niets anders.

Zie ook (excuses voor de zelfspam) mijn blogje over de drogredenen die er achter Fourier-achtige analyses van temperatuurdata zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 kneistonie

1) Likelyhood is wanneer de data vast zijn en er gekozen moet worden uit theorieën die het best bij de data passen.

2) Probability van de hypotheses is aan de orde als die vast zijn en de data kunnen variëren.

De strijd is om 1) gek genoeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Kacebee

@17:

Als er geen echte periodiciteit in data zit haal je met jouw methode geen extra informatie uit de data, maar je stopt juist non-informatie in je grafiek.

De methode die ik voor mijn grafiek heb gebruikt lijkt veel op het lopend gemiddelde, alleen worden de waarden in het midden van het interval zwaarder gewogen dan die aan de rand. Op welke manier levert dat “non-informatie”? Het vermindert juist de artefacten, dat is de essentie van mijn verhaal en dat is ook te zien aan de gladde krommen. Als de theoretische basis én de aantrekkelijke resultaten daarvan je beiden niet overtuigen, ben je gewoon koppig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Spam

@19 En waarom zou je de waarden in het midden van het interval zwaarder willen laten wegen? Zijn die nauwkeuriger? Geven die een beter beeld van wat er echt gebeurt?

Fijn voor je dat je de meer recentere temperatuurstijging weggefilterd hebt, maar naar verloop van tijd verschuiven die temperaturen ook weer naar het midden en moet je weer met een nieuwe methode komen om de data te vervormen.

Als je een gemiddelde temperatuurstijging (+/-) wilt tonen, lijkt me optellen en delen toch echt de beste methode. En verder wat Hans zegt. Als er geen periodiciteit in je signaal zit, hebben spectrumanalyses geen enkele zin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Hans Custers

Op welke manier levert dat “non-informatie”?

Het antwoord op die vraag geef je zelf in de zin die eraan vooraf gaat. Er is geen enkele reden om de ene periode zwaarder te laten wegen dan de andere. Als je dat doet vervorm je het beeld, in plaats van het te verduidelijken.

Afgezien daarvan: ik gebruikte het woord “non-informatie” toen ik het over spectrum-analyse had. Om duidelijk te maken dat je dergelijke analyses niet als een kip zonder kop overal maar moet gebruiken. Juist omdat, zoals je zelf in #16 zei, met zulke analyses altijd een spectrum vindt, ook als het geen enkele fysische betekenis heeft. In dat geval is het spectrum non-informatie. Begrijp je dat inmiddels?

En wat versta je precies onder een artefact? Wat zijn de criteria om te bepalen of iets wel of niet een artefact is dat wel of niet weggefilterd moet worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Kacebee

@20:

Als je een gemiddelde temperatuurstijging (+/-) wilt tonen, lijkt me optellen en delen toch echt de beste methode.

Dat lijkt zo inderdaad, maar uit de theorie blijkt dat niet. Misschien moet je eens nadenken over de wedervraag: waarom zou je de meetwaarde van 31 december 2016 voluit meerekenen en die van 1 januari 2017 totaal niet?

En verder wat Hans zegt. Als er geen periodiciteit in je signaal zit, hebben spectrumanalyses geen enkele zin.

Ik weet niet waar je dit vandaan haalt. Het is echt onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Spam

@22 Omdat je iets wil zeggen over een periode die loopt tot eind december 2016. 2017 is dan nog de toekomst en daar kan je helaas weinig over zeggen.
Maar de maand daarop telt 1 januari 2017 net zo hard mee als 31 december 2016.

Leg nu eindelijk eens uit waarom jij 31 december 2016 minder belangrijk vind in een 30 -jarig gemiddelde dan 31 december 2001. En hoeveel minder belangrijk dan? Waar baseer je dat op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Kacebee

@23:

Leg nu eindelijk eens uit waarom jij 31 december 2016 minder belangrijk vind in een 30 -jarig gemiddelde dan 31 december 2001. En hoeveel minder belangrijk dan? Waar baseer je dat op?

Je vraagt in wezen naar de vorm van de sincfunctie. Die heeft een top in het midden en slingert daarnaast met steeds kleinere amplitude rond de nul. In mijn grafiek stop ik (noodgedwongen) bij de eerste nuldoorgang. Dat is niet ideaal maar er zijn nou eenmaal niet oneindig veel meetpunten uit de toekomst. De algemene vorm van de sincfunctie volgt uit de Fourier-terugtransformatie van een ideaal laagdoorlaatfilter.

Waarom ik zo’n filter wil? Omdat dat de beste resultaten geeft. Boven de afsnijfrequentie (1 gedeeld door de periodelengte) wordt alles weggefilterd, zodat je geen rimpelingen krijgt zoals in de grafiek van Steeph. Onder die frequentie wordt weinig weggefilterd, waardoor mijn grafiek de meetwaarden beter volgt. Dat valt vooral op bij het 36-maandsgemiddelde.

De enige echte keuze is die van de afsnijfrequentie, die ik heb aangesloten bij het “x-maandsgemiddelde”. We vergelijken appels met peren, maar tenminste wel dezelfde maat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Hans Custers

Je vraagt in wezen naar de vorm van de sincfunctie

Volgens mij vroeg #22 in wezen waarom een functie die niet alle gegevens even zwaar weegt beter zou zijn dan een functie die dat wel doet.

Waarom ik zo’n filter wil? Omdat dat de beste resultaten geeft.

Waarom zijn die resultaten het beste? Op basis van welke criteria beoordeel je de kwaliteit ervan?

zodat je geen rimpelingen krijgt zoals in de grafiek van Steeph

Waarom zou je rimpelingen weg willen halen uit een grafiek als er blijkbaar zulke rimpelingen in de variabiliteit van het klimaat zitten? De enige toegevoegde waarde die ik kan bedenken is dat het er wat gelikter uitziet.

waardoor mijn grafiek de meetwaarden beter volgt.

Curve-fitting: het lijntje volgt mooi de meetwaarden. Zonder dat het ook maar iets te maken hoeft te hebben met de fysische realiteit. Schijnnauwkeurigheid. En dus pseudowetenschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Spam

@24 Ik weet hoe een sinc-functie eruit ziet, maar ik vraag waarom je die zo geschikt acht voor toepassing in deze context. In welk opzicht levert dat de ‘beste resultaten’? Minder ‘rimpelingen’ ziet er misschien leuker uit, maar wat schiet je daar dan mee op? Op wat voor manier acht je dat een betere representatie van de gemeten werkelijkheid?

Zijn rimpelingen nu niet juist een duidelijke hint dat je de lijntjes niet zomaar door kan trekken in de toekomst? Als ik de lijntjes van Steeph ziet, verwacht ik voorlopig verdere opwarming met een grillig verloop. Mogelijk met periodes van weinig of geen opwarming. Misschien wel kortstondige afkoeling. Jouw gladdere lijntjes wekken bij mij juist de (onjuiste) indruk van voorspelbare, alsmaar verder stijgende temperaturen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Kacebee

Curve-fitting: het lijntje volgt mooi de meetwaarden. Zonder dat het ook maar iets te maken hoeft te hebben met de fysische realiteit. Schijnnauwkeurigheid. En dus pseudowetenschap.

De fysische realiteit die we weergeven is de temperatuur. Maar op welke schaal? Als je 24 metingen per dag doet krijg je schommelingen van wel tien graden, dus die middelen we uit. Seizoenseffecten willen we ook niet en daarom strepen we het noordelijk halfrond weg tegen het zuidelijke. Vervolgens worden maandgemiddelden berekend (volkomen arbitrair) en dan nog wat gemiddelden over nog langere perioden (even goed arbitrair). Wil je daarover klagen, dan moet je bij Steeph zijn. Mijn enige bijdrage is een betere rekenmethode.

Van curve-fitting is sprake bij modelvorming: draai net zo lang aan de knopjes tot het model dezelfde curves genereert als de metingen. Maar ik maak geen klimaatmodellen, dus als je op het fitten wilt vitten moet je bij het IPCC zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Hans Custers

Mijn enige bijdrage is een betere rekenmethode

Het probleem is dat je maar blijft brallen dat je methode beter is maar dat je er in verste verte niet in slaagt te beargumenteren wat er dan precies beter is en waarom. Laat staan dat je antwoord geeft op de kritische vragen die je worden gesteld.

Ik herhaal nog maar eens waar ik mee begon: de methode van Steeph laat keurig de variabiliteit op verschillende tijdschalen zien en de trend op lange termijn. Daar valt bar weinig aan te verbeteren, hoeveel moeilijk- en interessantdoenerij je ook probeert. Daar laat ik het maar bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Kacebee

@28: Sorry Hans, maar dit doet echt de deur dicht. Ik heb mijn best gedaan. Maar tegen onwil is geen kruid gewassen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Lennart

@29: Het spijt me zeer, maar je wekt hier niet echt de indruk dat je weet waar je over praat. Een zg. “Moving Average” filter (want dat is in feite waar we het hier over hebben) is uitermate geschikt voor waar het hier voor gebruikt wordt. Het klopt wel, dat er in de frequentierespons van zo’n filter allemaal rare dingen zitten. Voor een audio-signaal is dat heel vervelend, omdat je bij een audiosignaal het complete spectrum intensief beluisterd, en dus elke beetje ruis of vervorming meteen zal horen, hoe zwak het ook is. Echter, dat betekent niet dat het oorspronkelijke audiosignaal plotseling onherkenbaar is geworden. Je zal nog steeds kunnen horen welk nummer gespeeld wordt, alleen is het een stuk vervelender geworden om ernaar te luisteren. Hetzelfde geldt hier. Dit filter zorgt ongetwijfeld voor wat ruis in hoge frequentiebanden, maar dat betekent niet dat de laagfrequente component (de opwarming) onherkenbaar vervormd wordt; die wordt nog steeds vrij goed doorgegeven.

Zolang we het signaal in het tijddomein blijven beschouwen (en dat is wat we doen) maakt die filterruis ook helemaal niet zoveel uit, omdat het te klein is om relevantie invloed te hebben op het signaal. En dat is ook waarom dit voor audiosignalen wel degelijk een groot probleem is: audiosignalen bekijken we juist altijd in het frequentiedomein, omdat dat de manier waarop je brein ze analyseert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Hans Custers

@30

Het is zelfs nog een beetje erger dan jij zegt. Omdat er geen enkele reden is om aan te nemen dat er een echt sprectrum (ofwel: periodiciteit, ofwel een regelmatige herhaling van bepaalde patronen) in het temperatuursignaal is, wordt het alleen maar vervormd als je het omzet naar het frequentiedomein. De kwaliteit wordt niet beter, maar juist slechter.

Dat kan vooral invloed hebben op de uiteinden van een grafiek, omdat daar het verdere verloop voorspeld wordt op basis van het (betekenisloze) spectrum. Of omdat de jaren aan het begin en het eind van de datareeks minder zwaar meetellen, terwijl daar geen enkele reden voor is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Lennart

@31: Natuurlijk heb je daar gelijk in, maar ik vind de aanname dat er geen periodieke componenten in het signaal zitten iets te sterk. Je hebt sowieso de 11-jarige zonnevlekkencyclus, bijvoorbeeld. En verder … Steeph, weet jij iets over periodiciteit en deze data ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Hans Custers

@32

Variabiliteit op korte termijn is vooral toeval: vulkanische aerosolen en El Niño’s en La Niña’s bijvoorbeeld. Het effect van de zonnecylus is klein, dus dat zie je niet of nauwelijks terug in die variabiliteit. Zeker niet op mondiale schaal. Lokaal kan het zo hier en daar wat beter zichtbaar zijn.

En verder zijn er allerlei oscillaties geïndentificeerd, zoals de AMO, de PDO, de ENSO, de NAO, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar in geen van die oscillaties zit zo’n regelmaat dat je echt van periodiciteit kunt spreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Lennart

@33: Ah, bedankt. Ik weet wel het een en ander van data-analyse, maar eigenlijk weet ik zo goed als niets van klimaatdata.

Maar dat er oscillaties in gevonden worden verbaast me niets. Het zijn allemaal dynamische systemen die op elkaar in werken; het kan niet anders dan dat je op een gegeven moment periodieke verschijnselen gaat krijgen. In hoeverre die echt relevant zijn voor opwarming is maar de vraag, natuurlijk. Hebben ze enig idee wat er achter die oscillaties zit ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Kacebee

@31:

Omdat er geen enkele reden is om aan te nemen dat er een echt sprectrum (ofwel: periodiciteit, ofwel een regelmatige herhaling van bepaalde patronen) in het temperatuursignaal is, wordt het alleen maar vervormd als je het omzet naar het frequentiedomein.

Het zoveelste bewijs dat je niet weet waar je over praat. De Fouriertransformatie is omkeerbaar en vervormt dus niks.

Daarnaast: periodieke signalen geven pieken in het frequentiespectrum, maar dat wil niet zeggen dat de rest geen spectrum heeft, die bevat alleen geen duidelijke pieken.

Periodiciteit van het signaal in het tijddomein is dus helemaal niet nodig om een Fouriertransformatie te kunnen uitvoeren, noch is dat nodig om het signaal te filteren.

Ik denk dat het misverstand hierin zit: de sinus en de cosinus zijn periodieke functies, wat betekent dat de benadering van een functie op een beperkt interval zich daarbuiten eindeloos repeterend voortzet. De periodiciteit is dus een *gevolg* van de transformatie, niet een *voorwaarde*.

Maar goed, die omzetting naar het frequentiedomein is niet nodig en dat doe ik trouwens ook niet. Ik bereken een convolutie, net als Steeph, maar dan met een beperkte sincfunctie (“FIR”) in plaats van met een blokfunctie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Hans Custers

@34

Niet al die oscillaties zijn even duidelijk, maar vaak heeft het te maken met warmtetransport in de oceaan en interactie met de atmosfeer. Maar voor de bekendste en belangrijkste, de ENSO (de Niño-Niña schommeling) is het wel duidelijk.

In het kort:
In de tropen waait de passaat van oost naar west, door het Coriolis-effect. Boven de tropische Stille Oceaan wordt het water aan het oppervlak meegevoerd door de passaat. Onderweg wamt dat water op door de zon. Het oceaanoppervlak is aan de westkant daardoor warmer dan aan de oostkant. Het temperatuurverschil versterkt de atmosferische stroming, die toestand is dus min of meer stabiel. Wat ook nog meewerkt is het feit dat er in het oosten koud oceaanwater naar het oppervlak komt.

Maar soms duikt er in het westen een enorme bel warm water (een Kelvin-golf) onder het oppervlak, die dan naar het oosten stroomt. Daar komt dat warme water weer aan het oppervlak. Het opwellende koude water wordt erdoor afgedekt en het temperatuurverschil tussen oost en west wordt kleiner. Waardoor de wind verzwakt en mogelijk zelfs in andere richting gaat waaien. Waardoor het temperatuurverschil weer verder daalt. Dan kan er een andere semi-stabiele situatie ontstaan: een El Niño.

Bij een La Niña gebeurt het omgekeerde: het temperatuurverschil tussen oost en west is groter dan normaal, de wind neemt toe en transporteert nog meer warm water naar het westen, het termperatuurverschil wordt nog groter, enzovoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Hans Custers

@35

Oever- en zinloze moeilijkdoenerij zonder dat je ook maar ergens ingaat op kritiek of antwoord geeft op vragen. Ik ben er wel klaar mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Arduenn

Misschien wil Kacabee zeggen dat we klimaatanalyse niet moeten overlaten aan amateurs, maar dat we beter kunnen luisteren naar wat de experts erover zeggen?

[img]https://www.ipcc.ch/report/graphics/images/Assessment%20Reports/AR5%20-%20Synthesis%20Report/SPM/SPM.1_rev1-01.png[/img]

Bron: IPCC

Het maakt verder weinig uit, qua conclusie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Kacebee

Misschien wil Kacabee zeggen dat we klimaatanalyse niet moeten overlaten aan amateurs, maar dat we beter kunnen luisteren naar wat de experts erover zeggen?

Grafiekjes tekenen kan elke middelbare scholier, en grafiekjes onder elkaar zetten eveneens.

Maar het met elkaar in verband brengen van verschillende grootheden is andere koek. Je zet nu cumulatieve CO2-emissies onder de temperatuur, alsof dat iets bewijst, maar je had net zo goed een grafiek van het aantal koeien kunnen nemen.

Het begrip “klimaat” gaat per definitie over een langere periode, bedoeld om verschillen tussen afzonderlijke jaren tegen elkaar weg te kunnen strepen, maar daarmee komt men in het vaarwater van verschijnselen met een nog langere looptijd zoals de variaties in amplitude van zonnevlekkencycli. Er zijn experts die met overtuiging stellen dat die een belangrijkere rol spelen dan de CO2-concentratie. Dus welke experts hebben gelijk? Weet jij het? De “meerderheid”? Ik weet het niet.

Goed, de CO2-concentratie stijgt, het zeeniveau ook en met enige onzekerheid zien we de wereldgemiddelde temperatuur stijgen. Die laatste twee hebben zeker met elkaar te maken, en de CO2 speelt vast ook een rol, maar vanwege de talloze mee- en tegenkoppelingen en externe factoren zoals de zon en de daarmee samenhangende kosmische straling weten we niet hoe groot die rol precies is, laat staan hoe groot die in de toekomst zal zijn.

Het maakt allemaal weinig uit, dat ben ik met je eens. De conclusie is namelijk dat de temperatuur zijn gang gaat zonder dat wij daar als Nederland ook maar een milligraad aan kunnen veranderen. In plaats van ons druk te maken over wat we niet kunnen veranderen, kunnen we ons beter concentreren op wat we wél in de hand hebben: onze toekomstige welvaart. Ik wou dat iedereen hier kinderen had.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Steeph

@39: Dat is een interessant slot… Ik heb ook kinderen. Juist reden om wel met de opwarming van de aarde bezig te zijn en iedere milligram verschil te maken.
Maar misschien komt het omdat ik wat minder hecht aan welvaart in de komende jaren voor mezelf versus welzijn (en waarschijnlijk ook welvaart) voor mijn kinderen over langere tijd.

[blockquote]Het begrip “klimaat” gaat per definitie over een langere periode, bedoeld om verschillen tussen afzonderlijke jaren tegen elkaar weg te kunnen strepen, maar daarmee komt men in het vaarwater van verschijnselen met een nog langere looptijd zoals de variaties in amplitude van zonnevlekkencycli. Er zijn experts die met overtuiging stellen dat die een belangrijkere rol spelen dan de CO2-concentratie. Dus welke experts hebben gelijk? Weet jij het? De “meerderheid”? Ik weet het niet.[/blockquote]

Dat is het moment waarop jij met een expert komt die peer reviewed aantoont dat de invloed van de zon in de afgelopen 50 jaar meer dan 0,5 graden (+ of -) was op de wereldtemperatuur of dat kan hebben de komende 50 jaar.
En dan hebben we een interessant punt te pakken. Tot die tijd niet en is het alleen maar zand in de ogen strooien van mensen die wat minder goed de ontwikkeling van de wetenschap op dit punt volgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Hans Custers

@39

Ja, wie zou er nou het meest geloofwaardig zijn?

Aan de ene kant heb je de overgrote meerderheid van de klimaatwetenschappers. En de academies van wetenschappen van een hele hoop landen. En massa’s andere wetenschappelijke verenigingen en organisaties. En de redacties van vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. En het Pentagon.

En aan de andere kant heb je een minieme minderheid van de klimaatwetenschappers. En wat blogs. En een aantal denktanks.

Wie moet je nou het meest vertrouwen als het over ingewikkelde wetenschappelijke materie gaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Kacebee

@40:

En dan hebben we een interessant punt te pakken.

Serieus, Steeph? Je hebt de discussie over je lopende gemiddelde toch gevolgd, neem ik aan? Alle serieuze artikelen daarover laten zien hoe die methode niet deugt, maar je houdt er koppig aan vast. Dat is begrijpelijk, je kunt je grafieken niet achteraf en al helemaal niet onopgemerkt corrigeren, maar bovendien staat je trots je in de weg om toe te geven dat je het mis had. Geen enkel bewijs kan jou dus overtuigen. Denk je dan echt dat ik geloof dat een plausibel verhaal van een heterodoxe klimaatwetenschapper een deuk kan slaan in jouw CO2-geloof?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Kacebee

@41:

Aan de ene kant heb je de overgrote meerderheid van de klimaatwetenschappers … En aan de andere kant heb je een minieme minderheid van de klimaatwetenschappers.

Dat is een overdreven voorstelling van zaken. Vrijwel alle wetenschappers zijn het erover eens dat CO2 bijdraagt aan een hogere temperatuur, maar de meningen verschillen over de mate waarin. Het is bovendien niet zwart-wit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Lennart

@39: Kacebee, er is echt niemand met kennis van signaalanalyse die jouw zwatelverhaaltje over dat lopende gemiddelde nog serieus neemt. Zal ik nog een keer uitleggen waarom het niet klopt, of ga je zelf reageren op mijn uitleg in #30 ?

Temperatuur en CO2 concentratie worden niet voor niets onder elkaar gezet. Dat is geen willekeurige keuze, er is een hele goede reden voor. Die reden is, dat we al sinds de 19e eeuw (!!!) weten, dat CO2 in de lucht warmte vasthoud. We zijn dus niet bezig met het zoeken naar een of andere correlatie; nee, we kijken naar het empirische bewijs voor de causatie waarvan we weten dat hij er moet zijn, omdat we nu eenmaal wat kennis hebben van natuurkunde. Natuurlijk, er gebeurt van alles en nog wat in de atmosfeer; om jezelf te quoten: talloze mee- en tegenkoppelingen en externe factoren zoals de zon en de daarmee samenhangende kosmische straling. Die zaken zorgen allemaal voor ruis op het termperatuursignaal. Het is dus helemaal niet zo zeker, dat we die bestaande causatie makkelijk kunnen zien in temperatuurdata. Maar toch doen we dat. En dat niet alleen, hoe meer ruis we eruit filteren (oftewel hoe langer de periode waarover we middelen), hoe duidelijker het wordt.

Je bent het er niet mee eens ? Prima, begin maar eens bij die natuurkunde. Waarom klopt het niet, dat CO2 in de atmosfeer warmte vasthoud, volgens jou ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Steeph

@42: Je gaat, zoals je gewoonte is, niet in op het punt. Er is sprake van opwarming (en die past binnen alle modellen, ongeacht wat voor plaatjes ik produceer, zoals al vele malen tegen je gezegd is). Die opwarming heeft effect op de toekomst. Jij denkt dat het meevalt en kiest voor welvaart (nu) als je het over je kinderen hebt. Ik snap dat niet.

Nog even los van dat je weer heel gemakkelijk over dat andere punt mbt de zon heen stapt.
Geef eens serieus antwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Hans Verbeek

Er ligt inmiddels weer een enorme plas aan zeewater op de landmassa van het Noordelijk Halfrond. De omvang van het sneeuwdek op het Noordelijk Halfrond is ondanks de opwarming niet afgenomen.

[img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2017/12/schermafbeelding-2017-12-05-om-09-34-04.png[/img]

Op Groenland valt ook dit jaar meer sneeuw dan gemiddeld over de afgelopen decennia. Hoe meer sneeuw er ’s winters bij valt, hoe langzamer de ijskap afsmelt.
http://beta.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Spam

@46 Lokaal meer sneeuw omdat het daar warmer wordt ja. Ondertussen stijgt de zeespiegel wereldwijd nog sneller dan we al dachten:https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/17/2125/2017/

Waarom kom je ieder jaar weer uitgerekend met dit lokale weerbericht aanzetten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Frank789

Stijging zeespiegel van 1.80 m deze eeuw niet uitgesloten
Gloeiende gloeiende…
https://nos.nl/artikel/2206018-stijging-zeespiegel-van-1-80-m-deze-eeuw-niet-uitgesloten.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Frank789
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Frank789

De sneeuwbedekking in de herfst op het noordelijk halfrond is sinds 1967 met 8% toegenomen.
De sneeuwbedekking in de winter op het noordelijk halfrond is sinds 1967 met 2% toegenomen.
De sneeuwbedekking in het voorjaar op het noordelijk halfrond is sinds 1967 met 9% AF-genomen.
https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_seasonal.php?ui_set=nhland&ui_season=2

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Bismarck

@46: Wat wil je precies zeggen? De meerjarige trend is dat er in de winter steeds meer sneeuw op het noordelijk halfrond ligt en in de zomer juist steeds minder (de netto trend is overigens wel degelijk minder sneeuwbedekking). Dat zorgt dus voor meer schommeling van de zeespiegel gedurende het jaar (en uiteraard meer overlast door grotere hoeveelheden smeltwater in de lente en sneeuwval in de herfst).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Raymond Horstman

@44: Het klopt inderdaad. Aan de basis staat verbruik van fossiele brandstof. Dat is koolstof houdend. Dat verbrandt je, dus je verbindt het met zuurstof. In formulevorm;
C + O2 -> CO2 + energie.
Eigen onderzoek toont aan dat CO2 veel meer absorptielijnen heeft, zowel in het invallend zonne-energie(SWR-gebied een factor 65 meer) als wel in het door de Aarde uitgestraalde warmte straling(LWR-gebied een factor 54 meer). Er is dus meer absorptie van energie in de atmosfeer. Deze energie moet ergens blijven en wat doen. gevolg opwarming. Een andere studie toont aan dat de correlatie tussen CO2 en temperatuur anomalie ca 0,85 is. Dat is te veel om toevallig te kunnen zijn. Immers de theorie is goed uitontwikkeld. Zie https://raymondhorstman.wordpress.com/2017/11/11/het-ontwikkelen-van-een-simpel-model-om-het-verschil-in-temperatuur-karakteristieken-tussen-de-maan-en-de-aarde-te-verklaren/ paragraaf Wat kan het model over de klimaatverandering vertellen.
Deparagraaf toont aan dat toename van absorptie zowel in het SWR-gebied als wel het LWR-gebied leidt tot opwarming.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Hans Custers

@43

maar de meningen verschillen over de mate waarin. Het is bovendien niet zwart-wit.

Wat een armzalig stropopje weer. Welke klimaatwetenschapper, academie van wetenschappen, andere wetenschappelijke vereniging of organisatie of redacteur van een wetenschappelijke tijdschrift ontkent dat er een zekere mate van wetenschappelijke onzekerheid is? Zoals die er altijd en overal in de wetenschap is? En die altijd keurig wordt aangegeven in wetenschappelijke publicaties met een onzekerheidsinterval? En wie heeft er waar beweerd dat het zwart-wit is?

Dat types als jij krampachtig weg blijven lopen voor de realiteit verbaast me allang niet meer. Wat me blijft verbazen is dat je maar niet beseft hoe doorzichtig de retorische trucjes en drogredenen waarmee je jezelf voor de gek houdt zijn voor de rest van de wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Hans Verbeek

@47:

Waarom kom je ieder jaar weer uitgerekend met dit lokale weerbericht aanzetten?

Zoals Steeph elke maand de gemiddelde wereldtemperatuur onder de aandacht brengt. Zo breng ik de sneeuwbedekking op het Noordelijk Halfrond ter sprake.

Ieder lid van de community draagt op zijn eigen manier bij aan het voortbestaan van Sargasso.

@51: ik wil zeggen wat er staat, Bismarck, wat je kunt lezen.
Als ik iets anders had willen zeggen, dan had ik dat ingetikt.

De gemiddelde sneeuwbedekking van het Noordelijk Halfrond over 53 weken schommelt sinds de jaren 70 rond de 25 duizend vierkante kilometer. Het voortschrijdend gemiddelde over 53 weken vertoont geen duidelijke trend.

[img]http://www.climate4you.com/images/NHemisphereSnowCoverSince1972.gif[/img]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Raymond Horstman

@48: Een zeespiegeldaling van 1,80 m kan ik net zo min uitsluiten. Het zijn redelijk zinloze beweringen die hier worden gedaan. Voor de toekomst heb je een soort kansberekeningen van mogelijk uitkomsten. Je kunt er maar heel weinig uitsluiten. Een zeespiegelstijging van 180 m is zeer onwaarschijnlijk. Zoveel ijs heb je niet om te smelten maar wil dat zeggen dat je deze mogelijke uitkomst kunt uitsluiten. Wat nuttig zou zijn is de meest waarschijnlijke uitkomst van een hele reeks van mogelijkheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Frank789

@55: Als je 1.000 euro moet inzetten gok je dan op 1.80m daling of volg je je verstand en kies je 1.80 stijging?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Frank789

@54: “De omvang van het sneeuwdek op het Noordelijk Halfrond is ondanks de opwarming niet afgenomen. ”
En dat moet worden geïllustreerd met een misleidend plaatje van de situatie op één dag, 4 december 2017.

Steeph kijkt in hoeverre de trends voortgaan of wijzigen, u zoekt naar suggestieve kersen om te kunnen cherrypicken naar eigen believen en om het totaalplaatje te kunnen verzwijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Kacebee

@45:

Die opwarming heeft effect op de toekomst. Jij denkt dat het meevalt en kiest voor welvaart (nu)

Zeker, die opwarming heeft effect. En nee, ik denk niet dat het mee zal vallen. En ja, ik kies wel voor welvaart en je bent niet goed wijs als je ergens anders voor kiest. Is dat minachting voor het milieu? Integendeel! Keuze voor welvaart op lange termijn is altijd ook een keuze voor het milieu.

Het lijkt erop dat je me niet begrijpt. Dat kan aan jou liggen of aan mij of aan allebei en dat is jammer, want ik geloof dat we uiteindelijk hetzelfde willen, namelijk een goede toekomst voor volgende generaties. De vraag is alleen hoe je die op de beste manier zeker stelt. Het brengen van reusachtige offers op het altaar van de CO2-religie is een begrijpelijke reflex, die teruggaat op een lange traditie van mensenoffers om de weergoden gunstig te stemmen, maar ook een stompzinnige. Nederland zal het klimaat niet redden, al zetten we de thermostaat op 0 en brengen we al onze auto’s naar de sloop.

Het zal vast nog wat warmer worden, de zeespiegel zal zeker nog wat verder stijgen en een vraag die we vroeg of laat zullen moeten beantwoorden is: hoe gaan we ons aanpassen aan de veranderende omgeving en hoe gaan we dat betalen? De allerbelangrijkste vraag is ondertussen een andere: hoe komen we aan energie (=welvaart) als de olie op is en we de kolen onder de grond willen laten? Wind en zon gaan ons niet helpen, dat tonen eenvoudige rekensommetjes genadeloos aan, dus daarom moeten we onmiddellijk mee ophouden. We kunnen ons (laatste) geld veel beter besteden aan de ontwikkeling en implementatie van kernenergie op thorium. Er is op dit moment geen zicht op een alternatief en hoop is geen strategie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Hans Verbeek

@57:

een misleidend plaatje

Wat is er precies misleidend aan dat plaatje?

Steeph kijkt in hoeverre de trends voortgaan of wijzigen, u zoekt naar suggestieve kersen om te kunnen cherrypicken

In mijn reactie #54 laat ik ook de trend zien vanaf 1972. (dat is een periode van 45 jaar)
Dat noem ik geen cherrypicking en ook niet suggestief.
Wil je nog langer doorgaan met woordspelletjes?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Frank789

@59: [ Wat is er precies misleidend ]
Het lijkt alsof overal een dik pak sneeuw ligt waar het bruin is, ofwel heel Rusland en Scandinavië etc. Zie mijn link uit @50 voor de werkelijke toestand.
https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=MOD10C1_D_SNOW&date=2017-12-02

[ In mijn reactie #54 ]
Die had u zonder tegengas niet gegeven, dan had u uw cherrypicking ongenuanceerd laten staan en dat is geen woordspelletje van mijn kant. We kennen uw reputatie van cherrypicking maar al te goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Hans Custers

@59

Edit: Weet je wat? Laat ook maar.

@55

Wat nuttig zou zijn is de meest waarschijnlijke uitkomst van een hele reeks van mogelijkheden.

Dat is wat te simpel gesteld. De risiconorm voor overstromingen is in Nederland eens per 10.000 jaar. Daar wordt de kustverdediging op ontworpen. Om dat veiligheidsniveau in stand te houden zul je uit moeten gaan van een maximaal te verwachten zeespiegelstijging, in plaats van een meest waarschijnlijke uitkomst.

Als ik het goed heb is die 1,80 m (mondiaal, voor Nederland zou het 1,50 m zijn) de 97,5 percentiel-waarde. Ofwel: er is 2,5% kans dat het meer wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Bismarck

@54: “ik wil zeggen wat er staat, Bismarck”
Zoiets zeg je altijd, Hans Verbeek. Punt is dat je op zich niets zegt , maar elke keer wel iets suggereert (in dit geval heb je het over zeewater dat op land ligt, hetgeen zou suggereren dat die stijging van de zeespiegel niet zo’n vaart loopt). Deze keer ben je ook op een leugentje betrapt, want er is wel een dalende trend (van circa 630.000 km² per decennium, dat is dus meer dan het oppervlak van Nederland per jaar) en dus klopt “De omvang van het sneeuwdek op het Noordelijk Halfrond is ondanks de opwarming niet afgenomen” niet.

@59: “In mijn reactie #54 laat ik ook de trend zien vanaf 1972.”
Dat doe je niet. Je laat (opzettelijk?) de trend juist niet zien. Bovendien kun je de trend ook gewoon in getal uitdrukken, zoals ik doe, dat is een stuk duidelijker dan een heel klein plaatje zónder trendlijn (is dat niet een mooi stukje “hide the decline”?).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Hans Verbeek

@60:

Het lijkt alsof overal een dik pak sneeuw ligt waar het bruin is, ofwel heel Rusland en Scandinavië etc.

Dat lijkt alleen maar zo, Frank, jij snapt dat net zo goed als ik. Zeker na jouw duidelijke uitleg zal het de meest naieve lezer nu duidelijk zijn dat het sneeuwdek in het gekleurde gebied niet overal even dik is.

@62: de reeks gegevens waar jij naar verwijst, begint in 1966 en niet in 1972, Bismarck

Ik heb die gegevens, beginnend in januari 1972, even geplot in een grafiek. De trend is idd. dalend, maar 0,0028 miljoen vierkante kilometer per maand, ofwel 336000 vierkante kilometer per decennium, nog altijd 10x de oppervlakte van Nederland.

[img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2017/12/schermafbeelding-2017-12-06-om-14-16-23.png[/img]

Hierbij moet wel worden aangetekend, dat de reeks begint in de maand januari ’72 en eindigt in de maand oktober ’17.
Het zou natuurlijk zuiverder zijn om de reeks in de maand december of januari te laten eindigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Frank789

@63: [ dat het sneeuwdek in het gekleurde gebied niet overal even dik is. ]
Het gaat niet over sneeuwdikte maar over totale bedekking of niet. Dat is wat mijn link aangeeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Bismarck

@63: “Hierbij moet wel worden aangetekend, dat de reeks begint in de maand januari ’72 en eindigt in de maand oktober ’17”
Tja, jij kiest zelf voor die reeks, Hans Verbeek. Ondanks dat ik al eerder een andere reeks had aangereikt, Hans Verbeek.

“Het zou natuurlijk zuiverder zijn om de reeks in de maand december of januari te laten eindigen.”
Denk je dat daarmee de afname verdwijnt? Of blijkt er toch een afname te zijn in plaats van “De omvang van het sneeuwdek op het Noordelijk Halfrond is ondanks de opwarming niet afgenomen”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Hans Verbeek

@64: Frank, ik zou niet weten wat je zonder jou zouden moeten. Je bijdragen aan de discussie zijn briljant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Frank789

@66: Ach, dat hoor ik wel vaker van mensen die te geschokt zijn van de waarheid om nog argumenten te produceren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Arduenn

Grafiekjes tekenen kan elke middelbare scholier, en grafiekjes onder elkaar zetten eveneens.

Maar deze grafiekjes zijn van het IPCC. Een kleuter kan ook een handtekening onder een executive order zetten.

 • Vorige discussie