Wereldtemperatuur | Update september 2017

Serie:

DATA - In deze roerige week waar het even niet ging over de wetenschappers maar de boodschappers gewoon weer een maandelijkse update over de opwarming van de aarde. En ja, het is nog steeds opwarming. Alle langjarige reeksen geven weer een record. Opvallend was dat in de twee reeksen gebaseerd op satellietmetingen september 2017 de warmste september was sinds start metingen.Voor wie het gemist had in de reacties bij eerdere klimaatstukken deze week, hier nog even de link naar het artikel over hoe goed de klimaatmodellen uit het verleden nou eigenlijk waren. Best goed.

Een ander artikel gaat over of die klimaatwetenschappers nu eigenlijk bevooroordeeld te werk gaan. Daar blijkt dus niets van.

Dan nog even zomaar een voorbeeld uit de enorme stapel met klimaatonderzoeken die iedere maand gepubliceerd wordt. Deze gaat over de toekomstige frequentie van extreme droogte in Europa. De verwachting is dat die toeneemt. Mooi voorbeeld waaruit blijkt dat de wetenschap niet stopt bij de uitspraak “het gaat vaker en meer regenen”, want dat is niet het hele verhaal.

En als toetje het bericht dat de scheepvaartbranche jarenlang bewust een lobby voerde tegen maatregelen beperken uitstoot terwijl ze beter wisten.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v3, Hadcrut4 (4.6), NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar) , 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.

Reacties (24)

#1 Raymond Horstman

Als ik me beperk tot wat simpele lijntjes trekkerij kom ik uit op een opwarming van ca. 0,15 graad Celsius per decennium. Het lijkt ook een heel stabiel tempo te zijn dat ook in de pas loopt met de CO2-emissies. Dat zou ruimte kunnen laten voor een optimistisch scenario. Mits en indien we in staat zijn om de CO2-emissies op zijn minst te stabiliseren op huidig hoog niveau. Ik heb er een stukje over geschreven op mijn blog; Antropogeen CO2 – Een toevoeging, dat het dan al mogelijk is om een piek te bereiken in het CO2-gehalte dat daarna terug kan vallen naar een nieuw natuurlijk niveau. Hoe meer inspanning hoe eerder deze piek valt, hoe lager de piek waarde is en des te eerder een terugkeer mogelijk is naar een nieuw natuurlijk evenwicht. Natuurlijk zal dat evenwicht wel plaatsvinden bij een temperatuur die 1,25 tot 1,5 graad Celsius hoger ligt. Maar de doelstelling van Parijs kan gehaald worden met slechts stabilisatie op huidig hoog niveau. Het kan net maar extra inspanning is gewenst.

 • Volgende discussie
#2 Kacebee

Alle langjarige reeksen geven weer een record.

Logisch, die beschrijven namelijk het verleden. Hou toch op met die onzin, Steeph.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 HansR

@2: Logisch, die beschrijven namelijk het verleden.

Dat is echt een volstrekt onzinnige reactie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Kacebee

@3: Moet dit een tegenargument voorstellen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 HansR

@4: nee

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Steeph

@1: Stabilisatie op het huidige hoge niveau betekent dat alle co2 productie nu moet stoppen. CO2 blijft een paar honderd jaar in de atmosfeer voor het op enige wijze verwerkt is.
Ik zou ook graag zien dat de productie nu stopt, maar dat is niet realistisch. Dus gaat het vooral over hoe snel het afgebouwd kan worden. Van waar we nu zitten naar 0 voor 2040 houdt het waarschijnlijk op 1,5 graden. Maar ook Nederland plant dat pas voor 2050. En tot nu toe hebben we alle doelen (behalve Kyoto) die we op dit punt onszelf gesteld hebben gemist….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph

@2: Best lastig om empirische langjarige reeksen te hebben die ook de toekomst bevatten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@2: Met welke onzin moet Steeph precies stoppen? Het vaststellen wat er in het verleden* gebeurd is?

*Het verleden tot en met vorige maand dus

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Kacebee

@7: Dat is precies het punt. Langjarige gemiddelden zeggen even weinig over de toekomst als gemiddelden over een kortere periode, namelijk helemaal niets: ze gaan over het verleden. Daarnaast bereken je die gemiddelden op een gebrekkige manier waardoor de uiteinden rechts te veel meebewegen met metingen uit het recente verleden. Je zou eens kunnen zoeken naar “FIR Filters by Windowing” voor een recept om het beter te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Igor V

“Je zou eens kunnen zoeken naar “FIR Filters by Windowing” voor een recept om het beter te doen.”

Haha, en dan gewoon maar wat roepen, zodat het net lijkt alsof je er over nagedacht hebt.

Impulse response filters dienen voor het omzetten van signalen naar liniaire output. Finite impulse response filters betreffen signalen die naar nul bewegen (en dus eindig zijn). Misschien kan je even uitleggen hoe je dat hier zou gebruiken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Raymond Horstman

@6: Met stabilisatie op huidig hoog niveau bedoel ik de CO2-emissies stabiliseren. Dat betekend dat de groei van de vraag naar energie volledig voor rekening komt van hernieuwbare energie en besparingen. Volgens mijn onderzoek zou antropogeen CO2 een halfwaardetijd hebben van ca. 29 jaar. Dat zou betekenen dat van de CO2-emissies van 1750 het grootste deel al lang weer uit de atmosfeer verdwenen is. Van de CO2-emissie uit het jaar 1750 is dan immers nog maar heel weinig over want 2016-1750 = 266 jaar. Hier passen 266 gedeeld door 29 dus 9 halfwaardetijd periodes in. Dan houdt je 2^-9 van de CO2-emissie van 1750 over en dat is slechts 0,002 procent. Niks geen 100en jaren. Ook niks stoppen per direct met de CO2-emissies. Zulke radicale en onuitvoerbare ideeën zijn nergens voor nodig. Een stapsgewijze aanpak zal ook werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Raymond Horstman

@6: De CO2-emissies van Nederland zijn sinds 1990 vrijwel gelijk gebleven. Als wij dit kunnen kan ieder land dit realiseren. Al dat negatieve steeds over wat de BV Nederland presteert is misplaatst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Kacebee

@10: Als je het temperatuurverloop in de tijd opvat als een signaal en je wilt het hoogfrequente deel daarvan kwijt om de trend (het laagfrequente deel) beter te kunnen zien, dan zet je een laagdoorlaatfilter in. Maar dat is een frequentiedomein-beschouwing. In het tijddomein gaat het om convolutie met de tijddomein-versie van een laagdoorlaatfilter. Een ideale uitvoering daarvan is echter in twee richtingen oneindig lang en zo veel gegevens hebben we niet. We moeten het domein dus inkorten (vandaar: “finite”).

Het filter van Steeph is een gemiddelde over een beperkte tijd, dus ook “finite”, maar de frequentiedomein-versie daarvan vertoont nogal forse zijbanden. Hij realiseert zich dat misschien niet, maar zijn “moving average”-convolutie is gewoon een slechte benadering van een laagdoorlaatfilter. Ik kan me voorstellen dat hij geen zin heeft zich hierin te verdiepen, ieder z’n vak zullen we maar zeggen, maar dan moet hij voor lief nemen dat hij steeds kritiek krijgt op zijn grafiekjes. En dat doet hij dan ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Igor V

@13: Wat bedoel je met ‘zijbanden’?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Kacebee

@14: Ik bedoel hogere frequenties, verdeeld over ‘hobbels’ in het spectrum waartussen de versterking nul is.

https://ptolemy.eecs.berkeley.edu/eecs20/week12/freqResponseRA.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 MrOoijer (Jan van Rongen)

@9: inderdaad heeft een lopend gemiddelde nadelen – dat heb ik hier ook wel eens gezegd- , maar je kunt lopende gemiddelden niet verwijten dat ze de toekomst slecht voorspellen, want daar zijn ze niet voor bedoeld. Evenmin als de door jou genoemde low pass filters of welke andere filters dan ook. Het is allemaal curve fitting zonder onderliggende analyse van oorzaak en gevolg, en dat werkt zelden goed. Wat iets beter zou moeten werken is een regressie-moel van de temperatuur-anomalie tegen de log(CO2-gehalte) -wat een theoretische basis heeft, plus additionele verstoringen als vulkanisme en de El-Nino/Nina cyclus. Ik heb dat een tijdje geleden al gemaakt, hier is de voorspelling van 1975-heden op basis van de cijfers van 1880-1974. Ziet er toch behoorlijk goed uit, nietwaar?

Dit is dan tevens een antwoord op Raymond @1. Nee, het is niet de CO2-uitstoot, maar het CO2-niveau in de atmosfeer. Of nauwkeuriger : de log. Dus ook al houd je de CO2 uitstoot constant t.o.v heden, dan nog zal het niveau en dus de temperatuur langere tijd verder stijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hans Custers

@15

Dus je vooronderstelling is dat er sprake is van een spectrum. Waar baseer je die vooronderstelling op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Kacebee

Ik heb zelf maar even wat zitten knutselen met de GISTEMP-dataset en een sincfunctie van één periode. Dat is in termen van een ‘finite impulse response’ zo ‘finite’ als je kunt gaan, maar niettemin ziet het er een stuk beter uit dan de blokfunctie waarmee Steeph werkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hans Custers

maar niettemin ziet het er een stuk beter uit

Ja, dat er smoothing trucs zijn die een resultaat opleveren dat er wat gelikter uitziet dan een voortschrijdend gemiddelde is duidelijk. Maar voegt zo’n resultaat ook echt inzicht toe, of zou het juist volkomen onterecht of irrelevant bepaalde veranderingen in een trend kunnen suggereren?

Het simpele feit is en blijft: interne variabiliteit kan de langetermijntrend over een periode van enkele decennia maskeren. Je moet dus hoe dan ook naar een periode van meerdere decennia om die trend zichtbaar te maken. Het voortschrijdend gemiddelde is een eenvoudige maar doeltreffende methode om dat te doen.

Een methode die in elk geval oneindig veel beter is dan de gewichtigdoenerij over convoluties, filters, het frequentiedomein en spectra. Inhoudelijk is dat in deze context namelijk allemaal pure bullshit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Kacebee

@19:

dat er smoothing trucs zijn die een resultaat opleveren dat er wat gelikter uitziet dan een voortschrijdend gemiddelde

Je hebt de essentie gemist. Het ziet er niet alleen beter uit (dat was een leuk extraatje) maar het is ook minder gevoelig voor wat er aan de randen van het beschouwde interval gebeurt. Dat is van belang omdat er kort geleden net een flinke piek was die door de gebrekkige methode van lopend gemiddelde onverantwoord veel doorwerkt in hoe de krommen van Steeph lopen: die gaan rechts te veel omhoog en wekken daardoor een valse indruk van een steeds snellere stijging. Voor de volledigheid heb ik de paarse lijn ook nog toegevoegd. Die is nu vrijwel recht, en voor zover er een kromming in zit buigt die omlaag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 MrOoijer (Jan van Rongen)

@20: waar blijf je nu met je toekomstvoorpellingen met FIR’s waar je in @9 over opschepte?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Kacebee

@21: Je moet niet schrijven als je niet kan lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Rob Meerwijk

@20: Met jouw methode filter je recente ontwikkelingen uit, voor zover ik dat begrijp. Als je de toekomst wil voorspellen lijkt me dat niet erg handig. Juist recente ontwikkelingen zijn van belang als je wilt weten waar je heen gaat en of je van je koers af bent geweken. Als je fiets op deze manier zou besturen, zou je direct de eerste bocht uitvliegen.

Voortschrijdende gemiddelden houden rekening met het recente verleden en zijn daardoor bij uitstek geschikt om recente trends aan te geven. En dat is nu juist het doel van een klimaatwaarschuwingssysteem.

Verder missen we door dit soort semi-wetenschappelijke discussies hier nu wel waar het om gaat: “Stijgende temperaturen wereldwijd” en de vraag: “Doen we als individu, als Nederland en als Europa wel genoeg om dit te stoppen?”. Het antwoord lijkt me duidelijk, welke methode je ook gebruikt. Nee

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Kacebee

@23:

Voortschrijdende gemiddelden houden rekening met het recente verleden en zijn daardoor bij uitstek geschikt om recente trends aan te geven.

Voor die recente trends kijke me naar gemiddelden over een minder groot interval.

Doen we als individu, als Nederland en als Europa wel genoeg om dit te stoppen?

“Zelfoverschatting” is het eerste woord dat bij het lezen van deze vraag bij me opkomt. Maar goed, stel dat we zoden aan de dijk zouden willen zetten, moeten we dan niet uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en berekenen welke het meeste opleveren? Hier ben ik het met je eens: het tekenen van grafiekjes is hierbij vergeleken een nutteloze liefhebberij.

 • Vorige discussie