Waarom PVV niet de grootste kan worden

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dit is de tweede gastbijdrage van Güven Erkasla, een jonge Jonge Democraat uit Arnhem-Nijmegen.

Als we de verschillende opiniepeilingen moeten geloven, wacht ons zowel bij de eerstvolgende Europese verkiezingen als de Tweede Kamerverkiezingen een politieke aardverschuiving. Op Europees niveau is de partij van Geert Wilders de winnaar, ook op nationaal niveau staat de PVV op ongeveer 30 zetels. Als de peilingen bij de eerstvolgende verkiezingen waarheid mag vertonen, dan groeit de PVV extreem.

Dit keer zal ik mijn artikel beperken tot de Tweede Kamerverkiezingen en de mogelijke succes van de PVV van Geert Wilders, en de praktische belemmeringen voor de groei van de PVV van Geert Wilders.

Zoals hierboven vermeld, de PVV zou de komende verkiezingen ongeveer 30 zetels kunnen halen.

Dit zou een groei van twintig zetels in de Tweede Kamer betekenen. Dit soort politieke aardsverschuivingen is echter niet nieuw. In 1967, een jaar na de oprichting van de partij, komt de D66 de Tweede Kamer met 7 zetels. In 1971 volgt DS70 het succes van D66, en komt de Tweede Kamer binnen met 8 zetels. Erg opmerkelijk, omdat de partij een afsplitsing van de Partij van de Arbeid was. In 1982 haalt de VVD 10 zetels. In 1994 verliest het CDA twintig van haar vierenvijftig zetels en in 2002 verloor de PvdA 22 zetels. Tegen deze verliezen weet de SP, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 25 zetels te halen, een stijging van 16.

Deze cijfers bevestigen dat de kiezers snel kunnen overstappan van de ene naar de andere politieke partij. In een ontzuilende en individualistische samenleving, waarin de grote ideologiën lijken verdwenen te zijn, zullen deze cijfers als een gegeven moeten worden beschouwd.

De formele wetgever heeft in de Kieswet beperkingen opgelegd voor de votaliteit (massale overstap van de ene naar de andere partij). De Kieswet schrijft in art. H6 lid 2 voor dat maximaal 30 namen op de kieslijst geplaatst mogen worden. Echter, de politieke partijen die al zitting hebben in de Tweede Kamer met meer dan vijftien zetels, mogen het dubbele aantal kandidaten stellen dan zij hebben gehaald bij de voorafgaande verkiezingen. Aantal kandidaten op de kieslijst mag achter nooit meer dan 80 zijn. Zo mag de SP maximaal 50 kandidaten plaatsen (25×2); het CDA maximum van 80 kandidaten (41×2) en PVV 30 kandidaten (art H6 lid 2 KW) met 9 zetels op dit moment.

Het probleem is duidelijk: door de toenemende overstap van de kiezers bestaat de kans, dat de politieke partijen meer zetels halen dan dat zij kandidaten op de kieslijst mogen plaatsen. Echter, daar schrijft de Kieswet regels voor. Art. P10 KW schrijft voor, dat indien aan een lijst meer zetels zou moeten worden toegewezen dan er kandidaten zijn, de overgebleven zetel(s) aan de andere lijsten toekomen. Hierdoor kunnen er meer restzetels te verdelen zijn.

Echter, hierop kan er uitzondering worden gemaakt door lijstcombinatie cq. lijstverbinding aan te leggen alvorens de kandidaten op de lijst voor de politieke partij te zetten. Hierin dient men rekening te houden met art. P13 Kieswet. Wil de PVV de zetels zelf houden, dan zal de PVV regionale kandidaten moeten stellen.

De toepassing van het laatstgenoemde artikel neemt niet weg dat de problemen voor de nieuwe partijen als PVV, lang niet verholpen is. Deze partijen hebben lang nog geen groot partijapparaat en leden zijn des niet te min aan te wijzen dan wel niet representatief. Daarbij komt nog bij dat het aantrekken van ‘regionale’ kandidaten een nieuwe en wellicht gevaarlijke stap. Kijk bijvoorbeeld naar de LPF. Het werven van kandidaten vergt veel tijd en veel procedurele rompslomp is onevenredig. Verder geldt, dat de betreffende bepaling in de Kieswet de autonomie van de politieke partijen beperkt. Er kunnen politieke of andere redenen zijn voor de PVV om in alle kieskringen één lijst te willen hanteren.

Een partij wil, bijvoorbeeld, vanwege duidelijkheid voor het electoraat, eenduidig kandidaten in het hele land presenteren, of om de volgorde van kandidatuur, de partijvoorkeur, kenbaar te maken. Daarnaast komt er nog bij kijken dat de desbetreffende politieke partij niet de aansluiting bij de andere politieke partijen in de Tweede Kamer vinden om altijd geluisterd te worden naar de standpunten. Alléén maar tegen de gevestigde orde schoppen en verder niets met de meningen doen is niet wenselijk.

Reacties (66)

#1 Meester

Wanneer gaat de discussie nu eindelijk een keertje niet over wilders, maar over dingen die wel boeiend zijn.

Een matig boeiende beschouwing van kieswet, met in de laatste twee regels nog een zeer slecht geformuleerde politieke mening gepropt. Van een jonge democraat mag ik meer verwachten, een eigen verhaal.

 • Volgende discussie
#2 Lord Wanhoop

PVV-fobie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 TRS

LOL

” Voorzitter JD Arnhem-Nijmegen
Jonge Democraten

(Law Enforcement industry)

June 2008 — May 2009 (1 year) ”

http://www.linkedin.com/pub/g%C3%BCven-erkaslan/5/16a/127

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Micha

Is dit stukje wel goedgekeurd door het partij apparaat?

Verder wordt het tijd dat jullie je met je eigen ding gaan bezig houden ipv matige analyses van andere partijen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Brombeer

@2: Wilders lijdt zelf ook aan paar fobieën, dus dat gaat mooi samen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Anoniem

Ach gewoon in elke kieskring 28 landelijke kandidaten en 2 regionale, en de PVV komt nooit aan de limiet. En duidelijkheid voor de kiezers? De meeste kiezers weten niet eens wie de nummer 2 van de PVV is, laat staan dat het ze ook maar iets kan schelen wie nummer 28, 29 en 30 zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zmc

Sjonge. Alweer een PVV-stukje. Verbazing alom…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 BP

@4. Het “partij apparaat”? Wat is dat? Een nietmachine? Een kopieerapparaat? En Senseo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 su

@8:

ap·pa·raat het; o -raten 1 mechanisch hulpmiddel; toestel 2 de personen of inrichtingen, nodig om het maatschappelijk leven te laten functioneren: het ambtelijk ~, politieapparaat

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Kropotkin

De Kieswet schrijft in art. H6 lid 2 voor dat maximaal 30 namen op de kieslijst geplaatst mogen worden.

Die wist ik niet. Geweldig mooi. Inclusief de consequenties en de maandenlange discussies die dit gaat opleveren als de PVV boven de 30 zetels komt … Yo, laat dit uitkomen. D66 ook een paar +30 zetels en de chaos is compleet … hiep hoi.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Anoniem

@10 Als je even verder leest dan zie je dat PVV makkelijk meer dan 30 kandidaten kan laten kiezen, alleen dat de lijst dan niet in elke kieskring hetzelfde is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Micha

Dank je wel su.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 richard

HAHAHAHAHAHAHA!

Let maar eens op, mannetje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Dolores

Wéér zo’n actie van de linkse elite om de PVV dwars te zitten. Geert, dóe er wat aan!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KJ

Knettergek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Roel II

Slecht geschreven, pedant van toon, beweert eigenlijk niks maar pretendeert wel heel veel. Sargassoredactie, waarom plaatst u dit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Crachàt

Enkel en alleen om u persoonlijk te jennen, Roel II.
We zitten zo knus samen met al die andere stemmen in uw hoofd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 JSK

Nou, Roel heeft wel een beetje gelijk.. ik gruwel ook van de PVV maar zijn er argumenten nodig om de twijfelaars over te halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Anton

De gevestigde politiek blijft zich maar bezig houden met de perifere aspecten van de groei van de PVV. Of het nou gaat om de ‘vorm’ van de discussie, om het strafrechtelijk vervolgen van Wilders of, zoals hier, om de wettechnische begrenzingen aan de groeisnelheid van politieke partijen. Waar het ondertussen in de echter wereld over gaat is de overschrijding van het incasseringsvermogen van de Nederlandse samenleving door massa immigratie van tokkies in combinatie met politiek correct beleid. Of je dat nu leuk vindt of niet is niet relevant, het is een maatschappelijk gegeven. De groei van de PVV is dus alleen te stoppen als de overige partijen een pragmatischer immigratie- en integratiebeleid gaan voeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Micha

Dat hoor ik dus de hele tijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Jerolimo

Een beetje pseudo-wetenschappelijk gebabbel.

Bij de volgende verkiezing komt de PVV met een programma wat keurig doorgerekend wordt. Dan zal blijken dat veel van zijn voorstellen onuitvoerbaar zijn, niet werken of veel te duur zijn.
Of kiezers zich daar iets van aan trekken blijft overigens afwachten….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Guven Erkaslan

@1 Natuurlijk kunt u gelijk hebben wanneer u aangeeft dat de discussie niet enkel over de PVV dient te gaan. Er zijn meerdere politieke partijen dan PVV dat weinig zetels in de Tweede Kamer heeft en nieuwkomers zijn. Hierdoor kan de titel ongelukkig overkomen. Echter, de bedoeling is niet, voor de zoveelste keer de PVV van Geert Wilders aan te vallen. Uw reactie waardeer ik ook graag. In dit artikel heb ik natuurlijk ook breder getrokken dan de PVV alleen. Zo heeft u ook kunnen lezen over DS’70, D66, CDA en SP.

@3 Natuurlijk is het handig om te kunnen googlen wat voor een CV ik heb. Klopt, ik ben voorzitter van de JD Arnhem-Nijmegen geweest. Echter, sinds maandag 22 mei 2009 ben ik geen voorzitter en een gewone JD’er zonder enige functie binnen de Jonge Democraten dan wel de D66.

@4 Omdat mijn voorzitterschap bij de JD Arnhem-Nijmegen sinds 22 mei 2009 verlopen is, kan ik, als alle andere JD’ers mijn artikel op persoonlijke titel schrijven. Hiervoor is er geen toestemming van het partijapparaat nodig. Het gaat ten slotte om vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

Verder zou ik willen meegeven dat ik mijn artikel voornamelijk schrijf als student HBO-Rechten zijnde.

Als HBO-Rechtenstudent worden de maatschappelijke issues en actuele onderwerpen vanaf de juridische invalshoek benaderd. Dit houdt dan ook in dat men deze issues ook kan en dient te benaderen op een gelijke afstand jegens alle politieke partijen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Rickll

Partij apparaat???

Partijapparaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 klaplong

En nog steeds is het een totale flapdrol.

Oh wacht even: Flapdrol, Flapdrol, Flapdrol

“dat ik mijn artikel voornamelijk schrijf als student HBO-Rechten zijnde.”

En je blijft lachen met HBO scholieren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 stefan

Vrijheid van meningsuiting tegenover religie?De plek waar 100 procent vrije meningsuiting bestaat is het toilet. Namelijk een ruimte zonder publiek. Als je wat zegt over islam wordt je gelijk bestempeld alszijnde racist en discriminerend. Andersom mag er wel veel worden gezegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 gronk

Ja, eigenlijk ben je best zielig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 stefan

@gronk :[Ja, eigenlijk ben je best zielig.]wie en waarom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Lord Flasheart

als zijnde is wel behoorlijk beroerd Nederlands

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 gronk

@stefan: ik vind ’t altijd een beetje sneu als mensen beweren dat zij de betere cultuur zijn (tenminste, dat is wat ik de PVV hoor beweren), en dat ze tegelijkertijd het moeten afleggen tegen een andere cultuur, en dat die andere cultuur daarom het zwijgen moet worden opgelegd.

Iets klopt er dan niet, volgens mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 stefan

@gronk:Wilders is geen extremist, links geeft ‘m die titel, noemt hem zo en spelt ‘m dat op.Ik heb nog nooit iets racistisch gehoord uit de mond van Wilders. Degenen die hem als racist wegzetten maken gebruik van smerige demagogie.Wilders heb niets tegen de islam. Wilders wil alleen islamitische invasie van Nederland te stoppen,niets meer. Haatzaaien is enkel en alleen voorbehouden aan een politieke stroming die onder het mom van religie alles en iedere andere mening met geweld de mond snoerd.Haatzaaien, waar sommige mensen Wilders zo ongelofelijk graag van beschuldigen: wat zaait hij dan voor haat? Tuurlijk, hij heeft kritiek op de islam. Maar dat is geen haatzaaien, dat is kritiek hebben op een ideologie. Kritiek hebben op een manier waarop mensen denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 gronk

*zucht*

Wilders heb niets tegen de islam. Wilders wil alleen islamitische invasie van Nederland te stoppen,niets meer.

‘Ik heb niets tegen negerts, ze moeten alleen niet in m’n buurt wonen.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 DJ

@30, leuk dat jij mag bepalen wat het woord haatzaaien betekent, wat een bij elkaar geraapte onzin. Je wel eens gerealiseerd dat tegen een ideologie strijden een ideologie op zich is en dat ideologieën in het algemeen erg vergelijkbaar zijn met een religie.

Graag iets meer nadenken, dan heb ik het volste vertrouwen dat het ook ‘wilders heeft’ wordt ipv ‘wilders heb’ …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 stefan

@32:leuk dat jij mag bepalen wat het woord deologieën betekent,wat een bij elkaar geraapte onzin.Wilders is geen haatzaaier maar een feitenzaaier!,en dat doet pijn!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 stefan

De linkse rakkers willen het liefst dat Wilders monddood wordt gemaakt, en uit de politiek verdwijnt voor de volgende verkiezingen, of gewoon te zeggen waar het op staat en wat een heel groot deel van de bevolking denkt.Het interesseert links werkelijk helemaal niets wat Wilders zegt over islam. Ze zijn bang van hem en hij moet worden uitgeschakeld,en Geert is tenminste de enige die de waarheid durft te zeggen.Waar Geert voor gewaarschuwt had kom naderbij.De vijanden van Wilders zijn een divers en kwalijk mengsel van extremisten en struisvogels die een grotere bedreiging vormen voor de samenleving zoals wij die willen, dan de mensen die hem sympathieker zijn.PvdA zijn alleen maar bezig met allochtonen te knuffelen en er vele miljoenen in te pompen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 DJ

Het is duidelijk, het euforische gevoel onder de gordel dat u heeft als u over Wilders spreekt – dat heb ik niet, mijn gemis waarschijnlijk … maar daar kom ik wel over heen …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 gronk

Kijk, dit krijg je nu als zevendedagsadventisten van god los raken. Goedver!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 MP
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Raven

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 stefan

Is vrij logisch dat de PVV groeit.Ik denk dat Wilders een hele grote kiezersschare achter zich heeft inmiddels, gewoon omdat iedereen het er over eens is dat het zoals het nu gaat, niet langer kan in NL.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 DJ

@40, ik durf het bijna niet te vragen, maar kun jij mij even vertellen wat de 3 belangrijkste dingen zijn die moeten veranderen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 larie

Niet de hakken in het zand en niet de hakken in het zand en bovenal niet de hakken in het zand.

Maak zandkastelen met een geestelijk schepje en uiteindelijk doet ieder mee. Tijd nodig, veel tijd.

*optimist tot in de kist*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 gronk

gewoon omdat iedereen het er over eens is dat het zoals het nu gaat, niet langer kan in NL.

Bullshit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 DJ

Soms denk ik gewoon dat ik dom ben omdat ik het niet snap … maar dat mantra van jou rockt de pan uit “optimist tot in de kist”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 larie

Iemand die durft te schrijven dat hij/zei iets niet snapt is per definitie NIET dom DJ.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 larie

Een linkje van onze grote broer/zus, mag dat even?

@DJ, lijkt OT maar is het niet, hakken in zand door deze dominee uitgelicht, dit is een voorbeeld van één hak:

http://www.dumpert.nl/mediabase/66511/e77f5f0e/dominee_gremdaat.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 DJ

40 weet het zelf ook niet, can take a hint, zoekt schepje … heb de tijd …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 gronk

@larie: ik snap niet dat mensen op de PVV stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 larie

Simpel, ontstemming van de eenvoudigen van geest. Het tegengewicht is mijnsinziens wel een nodige prikkel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 sikbock

@ #48.. wat een gebrek aan verbeeldingskracht.. die van larie is niet veel groter btw

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Dubois

gewoon omdat iedereen het er over eens is dat het zoals het nu gaat, niet langer kan in NL.

Bullshit.

idd bullshit, als die ppv-ers dat ook eens doorkrijgen is het ‘integratieprobleem’ voor de helft opgelost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 larie

ik ben eenvoudig van geest sikbock en ontstemd (van psp naar pvda naar d66 naar teleurgesteld..al zoekend).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 DJ

Tja, morgen moet je kiezen … de grootste drie hier waren d66, gl en pvv … twee van de drie gaan nog wel rest is niks …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 stefan

http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel23/kn2321e.htm Bullshit,Bullshit,he,he.Argumenten die sommige lezers hier aandraagt complete larie en apenkool zijn en dat je de waarheid niet onder ogen wil zien. Mooi, he, die multiculturele samenleving.Gezellig toch, al die kleurtjes en al die verschillende restaurantjes?Slaapt u lekker verder, Nederland. Namelijk dat de massale moslim-immigratie naar West-Europa niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Dit is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd. Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit angst dat de oliekraan voorgoed dicht zou gaan, is toen op Europees niveau besloten om een Euro/Arabische dialoog op gang te brengen met de OPEC/landen. In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren.Geld moet worden uitgetrokken om de oprichting van moskeeën, Islamscholen, centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke instituten ter bestudering van de Islam te stimuleren. Het staat allemaal zwart op wit. Sinds 1975. Dankzij ons onvolprezen Europarlement. Amerika is voorstander van toetreding van Turkije tot de EU.VS is erop gericht Europa te verzwakken, waardoor Amerika supermacht nr. 1 zal blijven. Marokko en Turkije zijn niet de olieproducerende landen, maar het is dus gebeurd vanwege een islamitische solidariteit Wat Marokko betreft. Dat land behoort tot de Arabische wereld en is lid van de Arabische Liga, afgezien van de vele Berbers die er wonen. Turkije is een ander verhaal.Van belang is verder dat de grootste olieproducent Saoudi-A. tevens hoofdexporteur blijkt van islam terreur.Tot nu toe kan ik de introductie van de (orthodoxe) islam in Nederland slechts eervaren als de grootste sociologische ramp die ons na de tweede wereldoorlog getroffen heeft. Allemaal te wijten aan de diverse kortzichtige regeringen die aan deze vooraf zijn ggegaan. @41:Jij bent blijkbaar zo iemand, die in een vallei woont en geen idee heeft dat er ook nog iets achter de bergen ligt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 stefan

TIJD OM DE OGEN TE OPENEN!!!!
Koning Abdullah, de absolute monarch van Saoedi Arabie, zei op een televisie toespraak augustus 27, 2008: wij democratie niet nodig, wij hoeven niet politieke partijen, hoeven wij niet westerse mensen rechten, hoeven wij niet hun vrijheid van meningsuiting. Wat wij nodig hebben, is de Koran. Het regelt heel ons leven. Het is de beste wetgeving in de geschiedenis van de mensheid, maar het woord van Allah. Niets is beter dan de wet van Allah.
Overigens meer dan 20 Saoedi-Arabië scholen, elk voorgezeten door de lokale ambassadeur van Saoedi Arabie, zich bevinden in de hele wereld, in Bonn, Berlijn ,Washington, Algiers, Ankara, Beijing, Djibouti, Islamabad, Istanboel, Jakarta, Karachi, Kuala Lumpur, Londen, Madrid, Moskou, Parijs, Rabat, Rome, Tunis.
De Deense Moslimpartij (DAMP) kondigt op haar site de spoedige overname door de islam van Denemarken aan. De partij streeft er naar zoveel mogelijk moslims in het parlement te krijgen. In Denemarken wonen 700.000 moslims. Samen zijn zij goed voor ongeveer 60 zetels, dat is een derde deel van het totale aantal parlementszetels.
De partij ontvouwt het volgende scenario: direct nadat Turkije lid is geworden van Europa, kunnen 1 miljoen Turkse moslims naar Denemarken komen en zorgen voor voldoende politieke macht.
De partij waarschuwt op de website dat wanneer moslims slecht worden behandeld, dit tot onlusten zal leiden. Denemarken wordt het eerste moslimland van Europa’.Pardon?
We kunnen problemen krijgen als we onze mensen en de wereld moeten uitleggen waarom Europa de deur dichthoudt, aldus Erdogan in 2004. Als Europa niet wil samenwerken of integreren, zal dat de boodschap zijn die 1,2 miljard moslims in de hele wereld te horen krijgen. De houding van mijn mensen jegens het Westen zal dan veranderen, net als in de rest van de moslimwereld.Pardon? De Turkse premier Erdogan waarschuwt Turken in Duitsland dat ze zich niet moeten assimileren. In Keulen, waar hij duizenden Turken toesprak, vergeleek Erdogan assimilatie met een misdaad tegen de menselijkheid. De Turkse premier vindt dat Turken buiten hun eigen land trouw moeten blijven aan hun taal, hun tradities, hun religie en hun land.Pardon?Een eventueel Turks lidmaatschap van de EU doet bovendien de veranderingen in de samenstelling van Europese bevolkingen toenemen. Sowieso zal het islamitische bevolkingspercentage in veel Europese landen de komende jaren een niveau bereiken waarop de krachten die grote invloed hebben op de moslimbevolking, ook belangrijke invloed zullen hebben op de ontwikkeling van de EU maatschappij. Niemand is zich hier zozeer van bewust als de islamist.In Frankrijk zijn meer dan 1.500 moskeeen.
In Frankrijk, vormen een leger van minstens 3 miljoen soldaten[moslims] van God. Zij overdekken het grondgebied met een dicht netwerk, met 1.400 buitenwettelijke gebieden.
Wanneer zij de macht hebben zult u geen Arabieren meer autos in brand zien steken,winkeldiefstallen plegen, enz…
In een toespraak op 10 april 2006 zei de Libische leider Gadhafi op de Arabische zender Al Jazeera, dat de islam binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zal overnemen.Pardon?Wat veertig jaar geleden begon als een onschuldige immigratie van gastarbeiders is uitgegroeid tot actie,om de decadente westerse wereld te veranderen en de geschiedenis te verdraaien. In 1975 zei de voormalig Algerijns president Houari Boumedienne voor de verenigde Naties het volgende: “Miljoenen mannen en vrouwen zullen van het zuidelijk, naar het noordelijk halfrond komen. En ze zullen niet komen als vrienden, maar wel om te veroveren. Europa uitverkopen ons voor olie. Pardon?In een kaart met moslimconcentraties in Nederland verschijnt: steeds verder uitdijende cirkels die op een gegeven moment de hele Randstad beslaan. Hier zie je de gevolgen van niet reageren op de islamisering. Mensen kunnen wel zeggen: ik heb er geen last van, maar er komt een moment dat je er wel last van krijgt.Ik vraag me af hoe lang het nog duurt, voordat bijvoorbeeld Amsterdam volledig geannexeerd wordt door groepen die vroeger tot “de minderheden” werden gerekend…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 DJ

Zo, lucht dat op?

Mijn vallei heet Amsterdam en waar ik woon is niet bepaald bovenmatig blank, ik sta dus met mijn poten in de modder.

Hier zie je de gevolgen van niet reageren op de islamisering.

Ik zie een woordenbrij met veel referenties naar 1973-75, zeg maar de pubertijd van het wilders stemmende cohort. Ik had liever dat je gewoon antwoord gaf op mijn vraag uit 41, dit zijn alleen maar profetieën.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 parallax

zpemhur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 stefan

@41:dit zijn alleen maar profetieën,neeee,dat zijn gewoon de feiten hoor..En weet u niet zeker dat zo langzamerhand al zestig jaar dood en begraven bent? Want zo klinkt u wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Hal Incandenza

@Stefan
Waar woont u?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 DJ

Feiten? Ik ben misschien wat streng in de leer met dat woord.

10 april 2006 zei de Libische leider Gadhafi op de Arabische zender Al Jazeera, dat de islam binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zal overnemen

Wat is een feit, dat deze heer het gezegd heeft of dat zijn woorden bewaarheid worden? Het eerste wil ik nog wel in meegaan, tweede is flauwekul vergelijkbaar met ‘er zijn geen blondjes meer over 50 jaar’.

En ach, als je geen serieuze vragen wilt beantwoorden, speculeer eens naar mijn leeftijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 stefan

@DJ:dat zijn gewoon de feiten hoor:>Koning Abdullah, de absolute monarch van Saoedi Arabie, zei op een televisie toespraak augustus 27, 2008: wij democratie niet nodig, wij hoeven niet politieke partijen, hoeven wij niet westerse mensen rechten, hoeven wij niet hun vrijheid van meningsuiting. Wat wij nodig hebben, is de Koran. Het regelt heel ons leven. Het is de beste wetgeving in de geschiedenis van de mensheid, maar het woord van Allah. Niets is beter dan de wet van Allah.
Overigens meer dan 20 Saoedi-Arabië scholen, elk voorgezeten door de lokale ambassadeur van Saoedi Arabie, zich bevinden in de hele wereld, in Bonn, Berlijn ,Washington, Algiers, Ankara, Beijing, Djibouti, Islamabad, Istanboel, Jakarta, Karachi, Kuala Lumpur, Londen, Madrid, Moskou, Parijs, Rabat, Rome, Tunis. In Denemarken wonen 700.000 moslims. Samen zijn zij goed voor ongeveer 60 zetels, dat is een derde deel van het totale aantal parlementszetels. In Frankrijk zijn meer dan 1.500 moskeeen.
In Frankrijk, vormen een leger van minstens 3 miljoen soldaten[moslims] van God. Zij overdekken het grondgebied met een dicht netwerk, met 1.400 buitenwettelijke gebieden., Kijk naar de toestanden in Parijs, net alsof de gemiddelde achterstandswijk in Nederland er zo veel beter uit ziet.
Gadhafi op de Arabische zender Al Jazeera: islam binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zal overnemen.[In Brussel kan je ook op straat om je heen kijken, daar is geen film Fitna nodig,In Frankrijk zijn meer dan 1.500 moskeeen,en de tsunami van miljoenen moslims in Europa is het resultaat,dus,hij had gelijk!].In de grote steden in NL zijn we bijna al in de minderheid.Toch? Volgens cijfers van het CBS kan in Nederland het aantal allochtonen oplopen tot 35 procent in het jaar 2050. In de grote steden is nu al meer dan vijftig procent van de jongeren allochtoon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 DJ

Kunt u niet lezen of wilt u niet lezen? Ik heb u twee maal achtereen een vraag gesteld en zelfs de vraag uit @60 beantwoord u niet. Ik krijg het idee dat u knipt en plakt uit partij propaganda teksten, prima hoor. Maar u discussieert als een vrachttrein die niet van richting wil veranderen door constant de vraag of te ontwijken of niet te beantwoorden. Ik neem aan dat u snapt wat ik bedoel.

Op uw hele epistel van deze keer heb ik @60 al geantwoord, nu is het uw beurt en als je dan toch lekker bezig bent neem dan gelijk even @41 mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 stefan

@62:Je slaagt er in de hele pagina dóór te blaten zonder ook maar íéts inhoudelijks te melden, laat staan enig argument.Kom met argumenten.Vertel dan eens over “wat je weet en kent” en zo niet, beklaag je dan niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 DJ

Jij zegt dat het niet langer zo kan in NL, dus vraag ik je de drie belangrijkste dingen te nomen die moeten veranderen. Geen antwoord, wel een ellenlang epistel uit een 20 jaar oud geschiedenisboek met van krantenknipsels van de laatste paar jaar. In die teksten vooral allemaal voorspellingen van niet totaal frisse figuren uit het MO. Jij noemt voor het gemak alles feiten en gelooft dus Gadhafi op zijn woord (waarschijnlijk als enige). Dan nog zo’n herhaling aan grabbel geschiedenis en wat cbs getalletjes. Ik woon in zo’n grote stad weet je, dat cbs kan me gestolen worden. En wat is je probleem, allochtonen of de islam? Niet alle allochtonen zijn islamiet, eigen ervaring – dat wilde je graag horen. Ook wel eens ontkerkelijking gezien bij moslims? Ja, net zo goed als bij autochtonen.

Kortom, je feiten bestaan voor een groot deel uit wat het CBS op zijn best prognoses zou noemen. Voorspellingen op dit soort zaken over een periode van 40 jaar – nu vraag ik je, zelfs het weer 3 dagen vooruit gaat al vaak genoeg fout. Dus, je inhoudelijke bijdrage is wat exact, geen enkel nieuw inzicht in kunnen ontdekken alleen wat fikse speculaties. Ik beklaag mij omdat jij geen antwoord geeft, maar of ik dat echt een probleem vind …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 stefan

@DJ:Voorspellingen?he,he.Ik vraag me af hoe lang het nog duurt, voordat bijvoorbeeld Amsterdam volledig geannexeerd wordt door groepen die vroeger tot “de minderheden” werden gerekend… Lekker met je kop in het zand komt allemaal wel goed lekker verder dromen,
zoals de hele kliek van de pvda. Niet de gewone burger is blind de weerstand om de werkelijkheid over islamisten onder ogen te zien, tref je vooral aan bij leden van de elite,politici,opinievormers,academici….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 jan

stefan:De Turkse premier Erdogan waarschuwt Turken in Duitsland dat ze zich niet moeten assimileren. In Keulen, waar hij duizenden Turken toesprak, vergeleek Erdogan assimilatie met een misdaad tegen de menselijkheid. De Turkse premier vindt dat Turken buiten hun eigen land trouw moeten blijven aan hun taal, hun tradities, hun religie en hun land.Pardon?

dat werd in de Nederlandse media gezegd, ja.
Maar de belgische en duitse media vertelden een iets ander verhaal:
Namelijk dat het hun plicht is de taal(van het gastland) te leren en haar wetten te recpecteren. te werken ,te integreren en vooral hun steentje bij te dragen.maar assimileren is niet de bedoeling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie