VS steken stokje voor erkenning Palestina

ACHTERGROND - De Palestijnse Autoriteit wil als ‘niet-staat’ erkend worden door de VN. Daar willen de Amerikanen een stokje voor steken.

De Verenigde Staten heeft Europese landen een memo gestuurd waarin gewaarschuwd wordt tegen het ondersteunen van de Palestijnse poging  een hogere status te krijgen bij de Verenigde Naties. Zo’n stap, aldus de brief, zou ‘ontzettend contraproductief’ zijn en mogelijk ‘ingrijpende negatieve consequenties’ voor de Palestijnse Autoriteit (PA) kunnen hebben, waaronder financiële sancties, zo meldde de Britse krant The Guardian maandag. 

Volgens het memo, dat The Guardian in handen heeft gehad, kan een Palestijnse staat alleen tot stand komen via rechtstreekse onderhandelingen met de Israeli’s. (Waar hebben we dit vaker gehoord?) De Europeanen werden opgeroepen de VS te steunen  bij hun pogingen de opwaardering van de Palestijnse status tegen te houden. Het memo werd vorige week verspreid onder Europese regeringsvertegenwoordigers bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
 De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft vorige week tijdens zijn speech in de VN bevestigd dat de PA zal streven naar een status als ‘niet-lidstaat’ bij de VN, een stevige stap terug van zijn vorig jaar aangekondigde poging volledig geaccepteerd te worden als lidstaat, die door de VS werd geblokkeerd in de Veiligheidsraad. Abbas wil wachten tot na de Amerikaanse verkiezingen, maar wil een stemming voor het eind van het jaar. De Palestijnen verwachten een meerderheid te krijgen in de Algemene Vergadering waar de VS geen recht van veto heeft.

Het Amerikaanse memo wees erop dat als de PA succes heeft, de Palestijnen met succes procedures aanhangig kunnen maken bij internationale lichamen zoals het Internationale Strafhof. Israel is bang dat dit gevolgen zou kunnen hebben  voor de bezetting van de Westoever, de nederzettingenpolitiek en de blokkade van Gaza. Het Amerikaanse memo zegt te hopen dat de Europeanen de Amerikaanse pogingen zullen steunen om opwaardering te verhinderen. Het zegt dat de VS graag willen weten hoe de Europese regeringen erover denken, en of ze door Palestijnse vertegenwoordigers zijn benaderd over de zaak.

Iemand een idee hoe Rosenthal erover denkt in dit geval?
 1. 2

  Amerika en Israel vormen samen de grootste dreiging tegenover wereldvrede .
  ‘Imagine if Iran – or any other country – did a fraction of what American and Israel do at will.’ Noam Chomsky

 2. 3

  In het boek van John J. Mearsheimer en Stephen M. Walt getiteld The Israel lobby and U.S. foreign policy. – New York : Farrar, Straus & Giroux, cop. 2007, een goed onderbouwde verklaring hoe de Israël-lobby met legale en verwerpelijke manieren invloed heeft uitgeoefend op het Amerikaanse Midden-Oosten beleid. Dat er (mede) toe heeft geleid o.a. slechte relaties met Syrië en Iran, een opleving van de Hezbollah, de inval in Irak. En bij deze de ondersteuning van het anti-Palestijnse beleid van de Israelische regering.

 3. 4

  Een voorbeeld van de Joodse lobby op de politieke besluitvorming in de VS (helaas off-topic):

  “24 september 2012: VS gaat rode lijn trekken voor Iran – Senaat neemt resolutie aan – Israël tevreden
  De Israëlische regering heeft verheugd gereageerd op een resolutie die door de Amerikaanse Senaat is aangenomen. In deze resolutie staat dat de VS een rode lijn gaat trekken voor Iran. “It is a vital national interest of the United States to prevent the government of Iran from acquiring a nuclear weapons capability.” In de resolutie staat verder dat het Congres “joins the president in ruling out any policy that would rely on containment as an option in response to the Iranian nuclear threat.” De resolutie werd met 90 tegen 1 stemmen aangenomen. Het gaat verder dan wat president Obama wilde, namelijk een rode lijn voor het verkrijgen van een nucleaire wapen. In de resolutie gaat het evenwel om het verkrijgen van een nucleaire capaciteit. Deze rode lijn van de Senaat komt overeen met wat Israël wil. Ook AIPAC, de conservatieve Joodse lobby organisatie in de VS, prees het besluit van de Senaat. Het Huis van Afgevaardigden had al in mei soort gelijke taal gebruikt en het in wetgeving opgenomen, inclusief de meest recente sancties. (bron: Jerusalem Post)” (Ned. bron: http://bit.ly/PvkUPD)

 4. 6

  Oeps foutje in mijn vorige reactie. Graag verwijdering

  Nogmaals een bewijs dat men zich in Washington niets aantrekt van de houding van andere landen inzake I/P. Die 14:1 veto van de VS over de eis gesteld aan Israël om te stoppen met bouwen op de Westbank heeft de vredesonderhandelingen verlamd. Verder is er sprake van een misverstand, denk ik. Palestina is al een staat in juridisch opzicht. Het UNESCO lidmaatschap is een cruciale erkenning daarvan en niet zomaar een loos gebaar. Met dit bewijs van internationale erkenning is er geen enkele reden waarom Palestina niet, direct en zonder stemming, kan toetreden tot het Internationaal Strafhof. Men hoeft slechts de de akte van toetreding tot het Statuut van Rome te ondertekenen om toegevoegd te worden aan de lijst van staten die al lid zijn. Het lidmaatschap van de Verenigde Naties is daartoe niet een voorwaarde. De statuten van de VN zelf erkennen dit recht ook.

 5. 7

  Zoek eens Forrestal op, en kijk wie belang had bij z’n veronderstelde zelfmoord.
  En kijk waarom hij bezwaren had tegen de politiek van Truman.
  Dat was 1948, of zo.
  Er is sindsdien niets veranderd, alleen doen de opstanden in de Islamitische landen nu velen rillen, in Washington en New York.
  Het duurde even voor Forrestal gelijk kreeg.

 6. 8

  @7; zoek eens Jan Marijnissen op en kijk wie er belang had bij zijn hernia en hartaanval. Want laten we wel zijn, met Jan Marijnissen als fractieleider zouden we nu tegen premier Marijnissen aankijken en Harry van Bommel als minister van Buitenlandse zaken. En we weten allemaal wie daar niet op zitten te wachten.

  De onontkoombare conclusie: de zionisten zitten achter de gezondheidsproblemen van Marijnissen. Kan. Niet. Anders!!11!!!1!!

 7. 9

  @8 Ik vind een hartaanval en/of een hernia toch wat lastiger door een externe partij te veroorzaken dan een defenestratie. Bovendien mist jouw voorbeeld totaal de schimmigheid die de Amerikaanse overheid zelf over zich afroept door meer dan zestig jaar na dato nog steeds de resultaten van de lijkschouwing niet vrij te geven.

 8. 10

  Om iets contraproductief te vinden moet je iets anders productief vinden. Wat vinden de VS productief, met andere woorden: wat willen ze eigenlijk dat er wél gebeurd?

  Onderhandelen heeft alleen zin met min of meer gelijkwaardige partners. Dus zolang de Palestijnen niks over zichzelf te vertellen hebben, hebben onderhandelingen weinig zin. Als de VS zo graag willen dat er iets wordt bereikt via onderhandelingen dan zouden ze juist vóor een zelfstandiger Palestina moeten zijn.

 9. 11

  @9 – James Forrestal was al politiek uitgerangeerd toen hij op 22 mei 1949 dood werd aangetroffen op de richel van 384 van het National Naval Medical Center in Bethesda, Maryland.

  Twee maanden eerder, op 31 maart 1949 was hij namelijk ontslagen door president Truman.

  Zijn behandelend arts omschreef zijn toestand als depressief, en Forrestal werd volgens zijn medisch rapport behandeld met een regiment van sodium pentothal en insulineshocktherapie.

  “According to Dr. Raines, the patient overreacted to the insulin much as he had the amytal and this would occasionally throw him into a confused state with a great deal of agitation and confusion.” (a href=”http://en.wikipedia.org/wiki/James_Forrestal#Resignation_as_Secretary_of_Defense”>Wikipedia)

  Volkomen onbegrijpelijk inderdaad, dat een man die op de top van zijn carrière ineens is uitgerangeerd en vervolgens in depressieve toestand wordt onderworpen aan een dergelijk regiment, zelfmoord pleegt.

  Vrij ondenkbaar, dat Forrestal, die onder psychiatrische behandeling was, nog zou terugkeren

  Kan men nog proberen zich hier uit te redeneren, door te stellen dat Forrestal in aanloop van de verkiezingen van 1948 gesprekken had gehad met Trumans tegenstrever, John Dewey. En dat als Dewey had gewonnen, Forrestal misschien toch zou terugkeren, en zijn gelijk zou halen.

  Probleem met die theorie is alleen dat die verkiezingen al op 2 november 1948 plaatsvonden, maanden vóór Forrestals zelfmoord dus.

  Kortom: er was helemaal geen reden voor ‘de zionisten’ om Forrestal om het leven te brengen op 22 mei 1949.

  Het stoort me nogal dat iedere keer als het Israëlisch-Palestijns conflict aan de orde is, er wel een of andere joker op de proppen komt met een samenzweringstheorie. ‘De zionisten zitten er achter!!’

  Maar dat kun je dus op elk gegeven toepassen. De opkomst van Geert Wilders? De Israëlische ambassade zit er achter! Dat Uri Rosenthal minister van buitenlandse zaken is? De invloed van Likoed Nederland binnen de VVD!

  Waarom dit wel toepassen op de zelfmoord van een inmiddels uitgerangeerde minister van defensie en niet op de hernia van een immens populaire linkspopulist? O, wacht, maar dát is absurd…

 10. 12

  Ondertussen vallen er in een buurland 300 doden per dag, tot nu toe 10 keer meer doden dan tijdens heel de intifada, maar bij Sargasso hebben de Syriërs de pech dat Assad geen jood is en dat maakt het hier totaal onbelangrijk.

 11. 13

  Het stoort me nogal dat iedere keer als het Israëlisch-Palestijns conflict aan de orde is, er wel een of andere joker op de proppen komt met een samenzweringstheorie. ‘De zionisten zitten er achter!!’

  Je chargeert, ik heb hier toch al een aantal discussies over dit onderwerp mee mogen maken en volgens mij het is zeldzaam dat samenzweringstheorieën worden geponeerd, en als het gebeurt zijn het altijd dezelfden die het doen. Bovendien zijn samenzweringstheorieën niet exclusief voor het Israëlisch-Palestijns conflict; toen David Kelly onder schimmige omstandigheden zelfmoord pleegde waren er ook complottheorieën, alleen dan zonder zionistische antagonisten.

  Mijn kritiek is dat je doorslaat; de omstandigheden waren nou eenmaal schimmig en terwijl jeanclaude onterecht de conclusie trekt dat er dan wel iets mis moet zijn geweest bagatelliseer jij het onterecht door het te vergelijken met een hernia van een Nederlandse politicus, ook al is een hernia niet ongemerkt aan iemand toe te brengen en was er in die situatie niet sprake van door de overheid achtergehouden informatie. Je weerlegt in #11 dan ook geen van die twee constateringen, en slaat de plank daarmee volledig mis.

  Of hij inderdaad het vermoorden waard was, geen idee. Wat wel zo was is dat een eventuele moord in die toestand makkelijk zou zijn te verhullen. Misschien was het een wraakactie voor zijn opmerking dat “no group in this country should be permitted to influence our policy to the point it could endanger our national security“. Twee radicalere zionisten flikkeren hem, eventueel na een ruzie, het raam uit, Amerikanen hebben geen zin in een rel en stoppen het in de doofpot. Of het de meest plausibele verklaring is weet ik niet, maar ik ga het ook niet uitsluiten. Waar mensen de macht hebben om iemand zonder consequenties te vermoorden kan je er rustig van uitgaan dat ze het op minst zullen overwegen. Daar hoef je niet paranoïde voor te zijn.