Verzekeren is duur

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022
Serie:

COLUMN - Als je laptop kuren heeft, doen de meeste mensen hetzelfde als wanneer je zelf ziek bent: Je doet wat aan online zelfdiagnostiek en uiteindelijk schakel je een expert in.

Maar hoeveel betaal je aan die expert voor die hulp? Het is lastig in te schatten hoeveel kosten hij of zij maakt; jij weet alleen maar dat het je heel veel waard is om ofwel je energie, ofwel je harde schijf weer terug te krijgen. Een onderzoek in de computerreparatiebranche toont dat experts van die onwetendheid gretig gebruik maken. Als de klant zowel onwetend als verzekerd is, pakt de rekening zelfs 80% hoger uit.

Tot die conclusie kwamen drie Oostenrijkse onderzoekers deze zomer. Ze schaften nieuwe laptops aan en maakten opzettelijk een deel van het geheugen kapot, zodat allemaal hetzelfde mankement vertoonden. Met een computer onder de arm togen ze naar in totaal 61 verschillende reparatiezaken. Ze deden zich opzettelijk onwetend voor: “Ja, er kwam een foutmelding, en ik heb geen flauw idee wat ik daarmee aanmoet. Kunt u hem repareren?” Bij de helft van de willekeurig uitgezochte zaken voegden de onderzoekers daaraan toe: “Wilt u een bonnetje maken voor de verzekering?”

Zonder die laatste zin kostte de reparatie gemiddeld 70 euro. Maar de mededeling dat de verzekering de rekening zou betalen, zette iets in beweging bij de reparateurs: ineens werd de rekening gemiddeld 129 euro. Waar kwam dat belachelijk grote verschil vandaan? De reparateurs gaven een specificatie van de kosten. De vervangende onderdelen kostten hetzelfde, maar bij 17% van de verzekerde computers bleek ineens extra onderdelen noodzakelijk (hoewel alle computers nieuw waren). Uurloon verschilde niet tussen de shops die een ‘verzekerde’ computer kregen en de andere; wel duurde het een half uur langer om verzekerde computers te repareren.

Om uit te vinden waarom, pasten de onderzoekers een voor economen ongebruikelijke methode toe: ze vroegen de reparateurs op de man af waarom andere reparateurs meer geld rekenden voor verzekerde computers. Als reden noemden de reparateurs eerlijk dat de klant dan toch geen oog meer heeft voor de kosten.

Moraal van dit verhaal: vertel nooit aan een dienstverlener dat je verzekerd bent, want de extra kosten die hij daardoor durft te rekenen, zie je uiteindelijk terug in je verzekeringspremie. Dat geldt voor alle markten waar een verschil in kennis bestaat tussen klant en verkoper, dus zowel bij eerste hulp voor computers als voor patiënten. Op dit moment bepleiten alle partijen behalve de VVD een verlaging of afschaffing van het eigen risico. Leuke populistische verkiezingsstunt, maar een duur grapje voor de kiezers. Of weet je wat – we houden het gewoon geheim voor de zorgverleners.

 

Reacties (8)

#1 Inkwith Barubador

Het eigen risico treft vooral mensen die geregeld zorg nodig hebben. En dat zijn vaak mensen met een laag inkomen, mede vanwege de noodzaak tot zorg. 385 euro is dan heel veel geld.

Verlagen van eigen risico betekent dat iedereen meer premie gaat betalen. Dus meer solidariteit, en dat lijkt me een goede zaak.

 • Volgende discussie
#2 Mattijs

Natuurlijk moeten we dan ook, op straffe van uitsluiting uit de verzekering, afspreken nooit te vermelden dat we ons eigen risico opgebruikt hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Spam

Voor het eigen risico is dit onderzoek alleen interessant als de zorgverleners er momenteel rekening mee zouden houden dat de patiënt en niet de verzekeraar voor de kosten opdraait. Maar dat betwijfel ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Klokwerk

Die sprong van computers naar zorg is raar en ongefundeerd. De vergelijking deugt om twee redenen niet. Ten eerste bepaalt de huisarts in ons systeem welke zorg nodig is en hoeveel, en niet de specialist zelf. Hetzelfde effect kan dus niet optreden. Ten tweede: een computer kan je uiteindelijk niet repareren, niets aan de hand, koop je een nieuwe. Noodzakelijke zorg mijden zorgt er meestal voor dat de uiteindelijke kosten juist hoger worden. Wat zorgt voor een omgekeerd effect.

Het eigen risico maakt de uiteindelijke kosten dus juist eerder hoger dan lager.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joop

@4.

“Het eigen risico maakt de uiteindelijke kosten dus juist eerder hoger dan lager.”

Heb je daar cijfers bij? Ik vraag het me af. Want onder minima zullen er mensen zijn die denken ik ga naar dokter, en dat trek ik af van het eigen risico, wat ik toch al betaal bij de premie. Dan krijg ik dus het jaar erop minder terug. Dat kan ik wel lijden.

Volgens mij is het van alle tijden dat mensen in alle klassen en standen niet graag naar de dokter gaan vanwege kosten, maar ook andere dingen. Een schatrijke tante van mij verdomde het bijvoorbeeld naar de dokter te gaan, en toen het te laat was, had ze nog een paar maanden te leven met de uitgezaaide kanker. Maar wel extra kosten met chemokuur en het rattaplan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Klokwerk

Ik zeg ook niet dat alle zorgmijders zorg mijden vanwege de kosten, maar met een eigen risico sommige wel.

En nee, ik heb geen cijfers. Waar het mij om gaat is dat zorgmijden helemaal niet zomaar goedkoper is, waar het artikel vanuit lijkt te gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 beugwant

@6: Voor iemand die niet voor de lange termijn denkt, is het ‘goedkopere’ zorgmijden wel waarschijnlijker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joop

Zorgmijden is nogmaals van alle tijden en plaatsen.

Zelf heb ik geen moeite met het eigen risico. Jammer, voor de minima die gezondheidsproblemen heeft en daardoor het eigen risico weg laat vloeien. Helaas vaak ook met veel zelf betalen om de premie laag te houden.

Hoe staat het met bijzondere bijstand voor minima die extra zorgkosten maken, kunnen zij nog een vergoeding van hun gemeente krijgen?

Even opgezocht:

Heb ik recht op bijzondere bijstand voor het verplichte eigen risico?

Omdat de zorgverzekering, ondanks het eigen risico, gezien wordt als een passende en toereikende voorliggende voorziening, is het in principe niet mogelijk om bijzondere bijstand te ontvangen voor deze kosten. Er bestaat alleen recht op bijzondere bijstand wanneer er sprake is van een bijzondere situatie. Omdat het verplichte eigen risico voor iedereen geldt kan niet worden gesproken van een bijzondere situatie en moeten de kosten uit uw inkomen worden voldaan.

http://www.antwoordopbijstand.nl/inhoud?pid=1394

 • Vorige discussie