Verbijsterende kloof tussen wetenschap en publieke opinie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Serie: ,
[Dit artikel verscheen op 27 augustus 2013 (om 19.oou) al op Sargasso, en is naar aanleiding van het recente IPCC-rapport geüpdatet.]

COLUMN - De publicatie van het jongste IPCC-rapport over het klimaat, afgelopen vrijdag, bewees het gelijk van Fokke en Sukke. De briljante cartoon “Fokke en Sukke lekken alvast het volgende klimaatrapport” stamt uit 2007, toen de vorige editie van het klimaatrapport werd gelanceerd. Fokke en Sukke lezen voor: ‘De opwarming van de aarde …. wordt best wel heel erg zeer waarschijnlijk door de mens veroorzaakt.’

Er is dus weer een update, van het rapport van Werkgroep I, De Natuurwetenschappelijke Basis. De andere deelrapporten over effecten en adaptatie (werkgroep II) en opties voor mitigatie (werkgroep III) zien volgend jaar het licht. Het KNMI maakte een handzame samenvatting. En inderdaad: het is best wel heel erg zeer waarschijnlijk, of in IPCC-termen: meer dan 95% zeker, dat de door de mens veroorzaakte stijging van de CO2-concentratie de boosdoener is.

In de aanloop naar het IPCC-rapport draaide de twijfelindustrie overuren, om het nieuwe rapport vooraf vast in een dubieus daglicht te plaatsen, om elke lager dan 100% zekerheid op te blazen tot het idee dat we helemaal niets weten, en om klimaatleken aan te praten dat de opwarming van de aarde gestopt zou zijn gestopt nu de atmosfeer wat langzamer opwarmt dan eerder het geval was, daarbij de enorme opwarming van de oceanen maar even vergetend.

Die ketelmuziek zal zonder twijfel nog vele jaren aanhouden, hoeveel IPCC-rapporten er ook volgen en hoezeer de onzekerheden nog verder zullen afnemen. Maar zelfs ExxonMobil, jarenlang grootfinancier van de Amerikaanse twijfelindustrie, heeft de draai gemaakt en noemt de stijgende CO2 nu een beduidend risico.

De boodschappen ‘ja, het klimaat verandert’ en ‘ja, CO2 is de boosdoener’ van het IPCC zijn zo bezien niet zo interessant, want al lang bekend. Interessanter is wat het IPCC zegt over de snelheid waarmee de veranderingen zich voltrekken, over de omvang van de effecten en over de vraag waar deze met name zullen optreden.

Zoals te verwachten was is de schatting van de zeespiegelstijging deze eeuw naar boven bijgesteld, naar 26 à 98 centimeter (was: 18 à 59 centimeter). De verhoging van de bovengrens kan geen verrassing zijn: in het vorige IPCC-rapport hebben de wetenschappers de bijdrage van ijsmassaverlies van Groenland en Antarctica amper meegerekend. Hoewel evident was dat deze factoren begonnen aan te tikken, durfde het IPCC kwantificering niet aan. Deze prudentie is overigens in lijn met de voorzichtige aard van het IPCC, en van de (klimaat)wetenschap in het algemeen, dat liever met onderschattingen dan met overschattingen naar buiten komt. De eerste signalen dat ook dit IPCC-rapport aan de voorzichtige kant zit zijn er ook al: glacioloog Aslak Grinsted onderbouwt dat 98 cm zeespiegelstijging in 2100 bepaald niet als ‘worst-case-scenario’ kan worden gezien; het zou ook 170 cm kunnen worden.

De algemene perceptie is echter dat het IPCC ‘alarmistisch’ zou zijn. Nee dus, dat beeld is afkomstig van de twijfelindustrie. Het IPCC maakt zich eerder schuldig aan wat Brysse en Oreskes en collega’s noemden: Erring on the side of least drama, een afwijking naar de voorzichtige kant dus.

Het nieuwste IPCC-rapport onderstreept dat de mensheid bezig is de planeet in een geheel nieuwe toestand te brengen. Een groot deel van deze veranderingen zijn op menselijke schaal gesproken onomkeerbaar. Een opwarming van meer dan 2 graden maakt smelten van landijs een wijd verspreid fenomeen. Extreme hittegolven nemen toe. De zeespiegel stijgt ook na 2100 door, ook als de CO2-uitstoot sterk wordt gereduceerd, tot op langere termijn 5 à 10 meter hoger dan nu. De verzuring van de oceanen zet door, en ondermijnt de productiviteit van mariene ecosystemen.

Afhaken

U haakt af. Iedereen haakt af. Dit soort boodschappen kunnen we, aldus de gamma-wetenschappen, amper verteren. Hoe anders is de verbijsterende kloof te verklaren tussen wat in de wetenschap bekend is, en opvattingen in het publiek en de politiek? Een recente poll wees bijvoorbeeld uit dat het publiek denkt dat we ons pas bij een gemiddelde aardopwarming van een graadje of 8 (acht!) zorgen hoeven maken.

Intussen beginnen zelfs koele-kikkerwetenschappers zeer bezorgd tot paniekerig te worden van de effecten die nu al optreden, om over de effecten van meer dan 2 graden temperatuurstijging nog maar te zwijgen. Maar daar gaan we linea recta naar toe, en overheen. Ook uit de recente Outlook van ExxonMobil kan worden afgeleid dat de wereld op een koers ligt van ruim boven het 2-graden-maximum.

Dat roept de vraag op waarom de outlook-bouwers bij Exxon, of eerder de scenarioschrijvers bij IEA en Shell, niet zelf in paniek raken. Werken daar geen mensen van vlees en bloed? Roepen hun eigen toekomstbeelden geen emoties op? Waarom luiden zij niet de bel bij de eigen CEO: dit gaat fout!? Al is het maar uit eigenbelang: bij een dusdanige klimaatverandering komt de fossiele brandstoffenindustrie geheid in zwaar weer, letterlijk en figuurlijk. Maar waarschijnlijk kampen de scenario- en outlook-bouwers met het zelfde euvel als iedereen: het is in wezen onvoorstelbaar wat een paar graden klimaatverandering betekent. Daaraan zal ook het recente IPCC-rapport niets veranderen. Aan de natuurwetenschappelijke basis zal ook de komende jaren weinig meer veranderen. Meer en meer details worden bekend, maar de basisfysica blijft onaantastbaar. De vraag is waarom we die inzichten dan niet accepteren. Zou het IPCC langzamerhand niet eens een special report over de kloof tussen de wetenschappelijke kennis en de maatschappelijke en politieke percepties moeten uitbrengen?

En overigens ben ik van mening dat de motie-Neppérus (31 793, nr. 54) herroepen moet worden.

Via Energiepodium.

Reacties (122)

#1 Jona

Dat rapport over de publieke perceptie van de wetenschap is er al. Het is een maand geleden gepubliceerd door het Rathenau-instituut. Het bevat – en ik haal het nu even uit mijn hoofd aan – zulke opmerkelijke gegevens als dat een derde van de mensen gelooft dat wetenschappers met de cijfers rommelen wanneer dat goed uitkomt. Het eindigt desondanks met de conclusie dat mensen zéér veel vertrouwen hebben in de wetenschap. Dat resultaat werd bereikt door wetenschappers te vergelijken met politici.

Mijn eigen theorie, voor wat het waard is, is dat onze universitaire bestuurders lang hebben verkeerd in een ontkenningsfase. Ik denk wel dat ze integer zijn; ik geloof ook dat er iets begint te veranderen. Ik zat laatst bij een vergadering waar ook de huidige voorzitter van de VSNU, Karl Dittrich, aanwezig was. Die leek zich terdege te realiseren dat er grote problemen zijn door falende wetenschapsvoorlichting.

 • Volgende discussie
#2 De echte Rob

De algemene perceptie is echter dat het IPCC ‘alarmistisch’ zou zijn. Nee dus, dat beeld is afkomstig van de twijfelindustrie.

De ironische ellende is dat we die voorzichtige houding van het IPCC eigenlijk niet kunnen veroorloven. Het IPCC zou de doem en ellende aan moeten dikken en van de daken moeten schreeuwen, want de kalende schedels van de heren politici zijn allemaal te dik om de huidige waarschuwingen op waarde te schatten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Daan van der Keur

Vorig jaar ben ik vice versa op de motor van Nederland naar Armenië gereden. De bedoeling was naar Mongolië maar terroristen aan de grens van Georgië/Rusland gooiden helaas roet in het eten. Desondanks heb ik ongelofelijk veel gezien onderweg. En wat ik zeg stemde mij totaal niet vrolijk. In 1990 was ik al eens vanaf de Oekraïnse kant naar de Kaukasus gereden en in 1992 van Leiden naar Singapore via Israël, Jordanië en Syrië, Turkije, Iran etc. Het verschil met toen is groot, heel erg groot! De vervuiling is zo absurd dat ik na mijn motorreis niet meer geloof dat dit nog omkeerbaar is. De mens heeft de aarde zo uitgewoond dat we naar mijn mening reeds in een onomkeerbare fase zijn beland. Ik heb erg veel op mijn motor over de planeet gereisd, maar nog niet eerder heb ik na een motorreis 6 weken totaal apathisch voor me uit zitten staren. Ik was werkelijk perplex en dat voor iemand die zeer optimistisch is, heel vrolijk en never nooit depressief. Ik zou tegen iedereen willen zeggen, pak je eigen vervoermiddel – fiets/auto/motor – en ga over deze wereld reizen en je ogen worden absoluut geopend! Na mijn motorreis heb ik tegen beter weten – verbeter de wereld begin bij jezelf! – in een Renault Twizy gekocht (ik test auto’s naast mijn baan op het laboratorium van een IVF-kliniek) na ‘m eerst getest te hebben: http://www.autotesten.nl/renault/renault-twizy-color–auto-test.php
Ik geloof absoluut niet meer dat er nog verandering mogelijk is. Wil je lezen wat ik meegemaakt heb tijdens mijn motorreis dan kan dat op: http://www.facebook.com/RuslandreisDaan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Anoniem

Het IPCC is wel degelijk een alarmistisch clubje.

Kijk maar naar hun voorspellingen van 1990:


http://clivebest.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/plotcomp1.png

Zelfs hun ‘best case’ scenario komt niet in de buurt van de huidige werkelijke temperatuur.

En over de gevaren van het stijgen van de temperatuur van 2 graden: wist je dat het dalen van de temperatuur van 2 graden nog veel grotere gevolgen voor ons heeft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Daan van der Keur

@ Anoniem: Statistiek is niets anders dan getallenmassage, ik ben lange tijd in het medisch wetenschappelijk onderzoek werkzaam geweest, en wat ik daar gezien heb is dat grafieken altijd(!) een mooier beeld gaven dan de werkelijkheid. En waarom post je eigenlijk anoniem. Bij dit soort posts denk ik altijd dat is vast weer zo’n door de EU betaalde trol die alles mooier voorstelt dan het in werkelijkheid is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 majava

@4: zonder te checken wat IPCC in ’90 schreef, kan ik nu al zeggen dat die grafiek bogus is, want UAH en HadCrut hebben een andere basis en zouden in een vergelijkende grafiek nooit die eigen basis mogen houden. In werkelijkheid is er niet veel verschil tussen die 2 sets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Paltar

@3: Ben geinteresseerd in de ruslandreis, maar krijg hem via de link niet te zien. Leuke auto trouwens, die twizy.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

@4: Kan je aangeven wat de referentie periode is voor iedere lijn die je geeft? Zo niet, dan heeft het verder weinig zin om over die grafiek te praten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 gronk

Maar eigenlijk is dat ook wel logisch gezien de topsnelheid van 84 km/u.

Hartstikke leuk, maar ga daar de autobahn mee op en je wordt weggeblazen. Maar most of all: geen transportcapaciteit. Dit is een kekke electrische fiets met een dakje, geen ding waar je mee naar de ikea rijdt om een bed te kopen.

/zo twee gebruiksgevallen waar je een auto echt voor gebruikt.Voor al het andere werk heb ik de trein of de fiets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 DrBanner

Fokke en Sukke (2007) refereren aan de volgende passage uit de inleiding van het technical report. Daar in wordt uitgelegd dat men om meer te kunnen nuanceren, vanaf deze editie, meer graden van nuance van zekerheid is gaan hanteren dan in eerdere edities. Deels omdat de resultaten dat toelieten, deels omdat gebruikers meer nuance over zekerheid vroegen.

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ts.html
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-2.html

Box TS.1: Treatment of Uncertainties in the Working Group I Assessment

The standard terms used in this report to define the likelihood of an outcome or result where this can be estimated probabilistically are:

Likelihood Terminology Likelihood of the occurrence/ outcome
Virtually certain > 99% probability
Extremely likely > 95% probability
Very likely > 90% probability
Likely > 66% probability
More likely than not > 50% probability
About as likely as not 33 to 66% probability
Unlikely < 33% probability
Very unlikely < 10% probability
Extremely unlikely < 5% probability
Exceptionally unlikely < 1% probability

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 zmmmmmmcie

Het zou kunnen dat we dit inderdaad simpelweg niet kunnen verteren en daarom ontkennen. Maar ik vrees dat een aanzienlijk deel van zij die het maar half geloven en geen noodzaak tot actie zien tot hun standpunt zijn gekomen op basis van het handelen van mensen waarvan ze verwachten dat die het wel zullen snappen. U kent ze wel, die mensen die tot dat halfslachtige Kyoto zijn gekomen of zelf daaraan niet mee wilden doen. Politici die hun onbenullige persoonlijke belangetjes structureel boven het welzijn van de mensheid stellen. We gedragen ons als een drugsverslaafde. En dat zullen we blijven doen.

Het doet er ook niet toe wat een eventueel nieuw rapport van het IPCC brengt. De kloof tussen wat we doen (steeds meer CO2 uitstoten) en wat er zou moeten gebeuren (vrijwel geen CO2 uitstoten) is dusdanig groot dat een gedetailleerder beeld niks toevoegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hans Verbeek

De publieke opinie kan zich ook maar weinig voorstellen bij de voorspellingshorizon van de klimaatwetenschap en het IPCC. In het jaar 2100 zijn alle mensen, die de huidige publieke opinie vormen, dood.
De publieke opinie denkt over het algemeen niet verder dan 10 jaar vooruit. Hebben we dan nog werk? Zitten we dan nog in de Eurozone? Is er dan nog aardgas om het huis warm te stoken? En als er dan nog aardgas is, hoeveel zal dat dan kosten?

Slechts enkele klimaatwetenschappers durven voorspellingen te doen voor de komende 10 jaar (Noordpool ijsvrij in 2013 ??). Maar voorlopig komen die voorspellingen niet uit, zodat de geloofwaardigheid van de klimaatwetenschap ondermijnt wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hans Verbeek

@3: Daan, waarom ben je op de motor gegaan. Brit Das deed het te voet, zonder fossiele brandstof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 majava
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 anton

De kloof tussen de uitkomst van de klimaatmodelletjes en de metingen is veel interessanter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 majava

@15: fijn dat je #14 zo waardeert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 HPax

@3: Bij dezen is de klimaatdiscussie irrelevant geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Hans Verbeek

@14: mooie grafiek.
Het valt me wel op dat de hellingshoek van de IPCC-lijnen steeds kleiner wordt.
De rode lijn van FAR (First Assessment Report – 1990) is de steilste. De groen lijn van AR4 (2007) is het minst steil.
Twintig jaar geleden was de verwachting dat de opwarming in hetzelfde tempo zou doorgaan. Maar in 2007 bleek al dat de opwarming de laatste jaren langzamer gaat.
Ook dit ’terugkrabbelen’ van eerdere verwachtingen ondermijnt de geloofwaardigheid van het IPCC en de klimaatwetenschap.

De grafiek waar je naar verwijst, doet me denken aan de grafiek die het EIA (Energy Information Agency) maakte van de eigen prognoses voor de Amerikaanse CO2-uitstoot.
Bij elke nieuwe prognose (AEO) werd een lagere curve ingetekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Andy Cap

@3: Ja, dat krijg je er nou van als je verder kijkt dan je neus lang is. Overigens ben ik het helemaal met je eens:

CO2 is maar een 1 probleem, 1 symptoom van de manier waarop wij produceren en consumeren. Als je ook naar de rest kijkt, dan ziet de situatie er nog een hoop grimmiger uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Herman

@4 Wat UAH en HadCrut zijn weet ik eerlijk gezegd niet. Daarvoor ben ik niet genoeg ingevoerd in klimaatwetenschap, maar is het logisch dat de lijnen van IPCC high en IPCC low elkaar in 1990 snijden? Was de hoogste schatting in het begin lager dan de laagste schatting? In ieder geval ontbreekt er een heleboel informatie om deze grafiek correct te kunnen duiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Peter

De grootste kloof bevindt zich tussen wat de mens ís en dénkt te zijn. De wereld die wij hebben gecreëerd is een reflectie van onze collectieve staat van bewustzijn. We kunnen de wereld niet veranderen door de uitwendige structuren te veranderen zonder iets te doen aan de disfuncties in onszelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Jaap Walhout

Hoezo ondermijnt het ’terugkrabbelen’ de geloofwaardigheid van de IPCC? Zoiets heet in mijn ogen gewoon voortschrijdend inzicht. Modellen worden opgesteld op basis van de tot op dat moment beschikbare gegevens. Dus dat er om de paar jaar een andere prognose uitkomt, komt simpelweg doordat er nieuwe gegevens beschikbaar zijn. Wat mij betreft komt het meenemen van nieuwe gegevens en inzichten in nieuwe voorspellingen juist de geloofwaardigheid van het IPCC ten goede.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 MrOoijer (Jan van Rongen)

@20: @4: als je even gaat kijken waar die grafiek vandaan komt, dan blijkt de maker er ook helemaal niet mee te willen suggereren wat “anoniem” beweert. http://clivebest.com/blog/?p=2208

Dus die kan worden afgevoerd. Anoniem snapt er zelf niets van of is te kwader trouw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joost

@14 ik vind, zo zonder context, die grafiek van Lindzen erg interessant. Hij zit te laag qua voorspelling, maar hij is eng nauwkeurig voor wat betreft trends op de korte termijn. Enig idee waarom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 majava

@Joost: heel snel uit m’n hoofd denk ik dat de Lindzen lijn ge-offset is om te beginnen in 1990. Dan krijg je een redelijk mooie fit. Ik kom die lijn vaker tegen, maar dan met een startdatum veel eerder en daarom denk ik dat het bij Lindzen om een model gaat (…)Wat ik dan wel weet is dat Lindzen niet verder komt dat 0,01-0,02 C stijging per decennium. Zou je die grafiek doortrekken dan blijft ‘ie zo voortwiebelen rond een trend van 0.

Een voorbeeld van de Lindzen grafiek met een andere offset: http://www.skepticalscience.com/pics/Hansen_vs_Lindzen_simple.png

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 zmmmmmmc

@Jaap Walhout, #22 Hoezo ondermijnt het ‘terugkrabbelen’ de geloofwaardigheid van de IPCC?

Het ’terugkrabbelen’ ondermijnt niet de geloofwaardigheid, het ondermijnt enkel het geloof zelf:P Vergeet niet dat een flink deel van de mensheid geen besef heeft van logica of rationaliteit. Een nog groter deel heeft dat besef wel, maar is niet snel genoeg om op het tempo van een gesprek tot een logische of rationele afweging te komen en die ook nog eens in woorden om te zetten. Deze mensen hebben houden zich staande door te varen op gevoel en gewoontes en te vertrouwen op het oordeel van mensen waarvan ze denken dat die het wel zullen weten.

Ze zullen een rationeel onderbouwde aanpassing van een standpunt al snel als een teken van onbetrouwbaarheid of zwakte zien, helemaal als die aanpassing in de richting van het standpunt van de “tegenstander” beweegst. Ze denken in sterk en zwak, hullie en zullie en goed en slecht. Genuanceerde standpunten zien ze al snel als smoezen, moeilijk doen. En zij zijn nog altijd voor het meerendeel verantwoordelijk voor het selecteren van onze Grote Leiderts.

Anders gezegd: vergeet niet dat waarschijnlijk al gauw zo’n 98% van uw medemensen afhaakt bij het lezen van #22. Deze mensen hebben behoefte aan duidelijkheid, met nuances zijn ze niet geholpen. Helaas snapt het politiek-correcte IPCC zelf ook al niet dat ze juist deze groep mensen moeten overtuigen. Wat we nodig hebben is een duidelijke, krachtige persoonlijkheid die ze dit even komt vertellen. Wat we nodig hebben, is een wereldpresident die Morgan Freeman heet en in niet mis te verstane bewoordingen even luid, duidelijk en boos uitlegt dat we zo dus gewoon helemaal naar de knoppen gaan. Zonder stomme grafieken met discutabele vormpjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Bismarck

@26: “een wereldpresident die Morgan Freeman heet en in niet mis te verstane bewoordingen even luid, duidelijk en boos uitlegt dat we zo dus gewoon helemaal naar de knoppen gaan.”

en daardoor een sproetje erbij krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 R.A.F

Een nog groter gevaar voor de aarde is de waterdamp die houd veel meer tegen als Co-2

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 pedro

@12:

Slechts enkele klimaatwetenschappers durven voorspellingen te doen voor de komende 10 jaar

En dat zijn dus slechte klimaatwetenschappers. Echte klimaatwetenschappers weten dat je over een periode van 10 jaar geen goede voorspellingen over het klimaat kunt doen. Als dat soort voorspellingen de geloofwaardigheid van de klimaatwetenschap onderuit halen, is dat niet de schuld van de klimaatwetenschap maar van onverantwoordelijke pseudo-wetenschappers.

@18:

Ook dit ‘terugkrabbelen’ van eerdere verwachtingen ondermijnt de geloofwaardigheid van het IPCC en de klimaatwetenschap

Nee, dit wordt alleen door de ontkenners aangegrepen om de klimaatwetenschap in een slecht daglicht te proberen te stellen. Wie op wetenschap vertrouwt, weet dat de wetenschap zich voortdurend ontwikkelt en dus haar verwachtingen soms bij moet stellen. Dat is geen terugkrabbelen, maar wetenschap bedrijven. Tegenstanders noemen het terugkrabbelen vanwege de negatieve lading die dat woord heeft.

de grafiek die het EIA (Energy Information Agency) maakte van de eigen prognoses voor de Amerikaanse CO2-uitstoot.
Bij elke nieuwe prognose (AEO) werd een lagere curve ingetekend

Dus het beleid van de laatste jaren om de CO2 uitstoot terug te dringen blijkt succesvol, is een betere conclusie dan dat de wetenschap aan het terug krabbelen is. En dat zou ook de oorzaak kunnen zijn van het ’terug krabbelen’, want bij de prognoses in de jaren 90 werd met een grotere toename van CO2 gerekend.

@26:

Deze mensen hebben behoefte aan duidelijkheid, met nuances zijn ze niet geholpen. Helaas snapt het politiek-correcte IPCC zelf ook al niet dat ze juist deze groep mensen moeten overtuigen. Wat we nodig hebben is een duidelijke, krachtige persoonlijkheid die ze dit even komt vertellen

Dus we moeten die mensen maar wat op de mouw gaan spelden omdat de werkelijkheid ingewikkelder in elkaar zit dan zij graag willen? Moeten we ons aan passen aan de domsten onder ons, omdat we anders politiek correct genoemd worden? Laat ik het zo zeggen: deze mensen hebben geen behoefte aan duidelijkheid. Wie in duidelijkheid geïnteresseerd is, is ook in de nuances geïnteresseerd. Wie slogans en oneliners waardeert, is op zoek naar bevestiging van zijn eigen onderbuik, niet naar een op waarheid gebaseerde duidelijkheid. Kijk naar hoe Al Gore af is gefakkeld, toen hij simpele ongenuanceerde duidelijkheid probeerde te brengen. Daarnaast vind ik, dat je de mensheid onderschat. Ik denk dat je “98% haakt af” schromelijk overdreven is. Ik denk dat 10 tot 20% van de mensen om het soort duidelijkheid vraagt, dat jij beschrijft (verkiezingsuitslagen wijzen ook in die richting). De rest wil gewoon de waarheid, inclusief de nuances.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Hans Verbeek

@29: bedankt voor je reactie, Pedro. Mijn reacties zijn niet bedoeld als aanval op klimaatwetenschappers.
Ik probeer alleen naar verklaringen aan te dragen voor de ‘verbijsterende kloof’ tussen publieke opinie en klimaatwetenschappers.

Dat de Amerikaanse CO2-uitstoot steeds verder achterblijft bij de prognoses heeft vooral te maken met de tegenvallende economische groei (of krimp). De Amerikanen rijden minder en in zuiniger auto’s. Veel huizen, fabrieken en kantoren staan leeg en gebruiken ook geen energie meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Bob

Interessant hoe er om het feit dat er al tien jaar lang geen temperatuursteiging meer is, wordt heengepraat. Als die trend nog 5 jaar doorgaat, dan betekent dat dat alle klimaatmodellen essentiele onbekende fouten bevatten.
Ook interessant hoe er bij dit onderwerp hoofdzakelijk naar mening wordt geplusd en gemind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Joop

Over die klimaatdiscussie en het grote geheel – het milieu.

Dan moet je Hans Jonas lezen die kwam ook met een slecht einde-verhaal, evenals zijn leermeester Heidegger. En vertelde erbij dat mensen een beetje dom waren, en het best bestuurd konden worden met een dictatuur, liefst een linkse. Waar om de bestwil een leugen niet moest worden geschuwd.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13680535.html

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kofaschismus (eco-fascisme)

Ach, een verbijsterende kloof tussen wetenschap en de publieke opinie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 roland

@30: De VS CO2 uitstoot blijft achter door minder kolenverbruik – gaat naar europa – en meer schaliegas gebruik.
Het totale energieverbruik verandert nauwelijks

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 roland

@ “.. het publiek denkt dat we ons pas bij een gemiddelde aardopwarming van een graadje of 8 (acht!) zorgen hoeven maken”
Blijkbaar is dat de kloof tussen wetenschap en publiek of is er sprake van gebrek aan kennis?

Bij IPPC is er een grote variatie tussen CO2 gehalte en de mogelijke temperatuurstijging en die is nauwelijks verandert.
Als de politiek zich op 2 graden richt aan welk CO2 gehalte koppel je dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Hans Verbeek

@33:

Het totale energieverbruik verandert nauwelijks

Je roept maar wat. Kijk eens in BP’s Statistical Review of World Energy. In 2012 lag het energieverbruik in de VS 6,9% lager dan in 2007.
Als je met echte feiten komt, ben je geloofwaardiger, Roland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 pedro

@30: een verbijsterende kloof tussen de publieke opinie en de wetenschap is gelukkig niet hetzelfde als een verbijsterende kloof tussen het publiek en de wetenschap. De publieke opiniemakers zijn gebaat bij sensationele mededelingen, want die verkopen veel beter dan genuanceerde meningen. Er is echter maar een klein deel van het publiek, dat dat soort populistische praatjes voor zoete koek slikt. We kijken er graag naar, maar de meeste mensen zijn iets te goed opgeleid om daar geen vragen bij te stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 MrOoijer (Jan van Rongen)

@31: “dat er al tien jaar lang geen temperatuurstijging meer is”

KNMI: 2000-2009 wereldwijd warmste decennium.

http://www.knmi.nl/cms/content/74072/2000-2009_wereldwijd_warmste_decennium

Alweer iemand die niet weet waar hij of zij het over heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 anton

@31: Is al 15 jaar, 1998 was het warmste jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 pedro

@31: ongelooflijk hoe sommigen zo een hoogst omstreden stelling blijven geloven en dat zonder enig bewijs een feit durven noemen. Het doet me denken aan de Lubberiaanse uitspraak, dat de toenemende vervuiling van onze rivieren af is genomen. Het doet me ook denken aan de mensen, die verkondigen, dat het met die zure regen toch ook wel mee is gevallen. Mensen die niet inzien, dat als er geen maatregelen tegen zure regen waren genomen, die zure regen ons heel erg op zou zijn gaan breken. Mensen ook, die een wat minder stijging van de temperaturen dan eerst voorzien, proberen te interpreteren als een stagnatie, en die niet in willen zijn, dat die stagnatie goed te wijten kan zijn aan de maatregelen, die we al genomen hebben.

Ook interessant hoe er bij dit onderwerp hoofdzakelijk naar mening wordt geplusd en gemind

Alleen bij dit onderwerp? Of zijn bij andere onderwerpen de plusjes en de minnetjes meer in overeenkomst met jouw mening?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 pedro

@38: Kom jij maar eens terug als het 15 jaar af gaat koelen. Dat is pas een echte trendbreuk. 15 jaar op het warmste niveau dat we ooit gemeten hebben is geen echte trendbreuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 pedro

@30: bis…

Dat de Amerikaanse CO2-uitstoot steeds verder achterblijft bij de prognoses heeft vooral te maken met de tegenvallende economische groei (of krimp)

In #35 toon je aan dat het totale energieverbruik van de VS daalt. Minder energieverbruik en minder CO2 uitstoot vallen niet te rijmen met economische groei, hoe klein of tegenvallend ook. Economische groei is toenemend energieverbruik, tenzij er een kentering op treedt in ons energieverbruik zelf. Krimp zou een dalend energieverbruik verklaren, maar krimp is er nauwelijks geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Hans Verbeek

@41:

Economische groei is toenemend energieverbruik, tenzij er een kentering op treedt in ons energieverbruik zelf

Er wordt minder verspild, de efficiëntie is gestegen. Het Amerikaanse wagenpark is zuiniger geworden en de Amerikanen rijden minder (minder pretkilometers). Daardoor kan er zelfs met een lager energieverbruik meer worden geproduceerd.
De cijfers bewijzen het: het energieverbruik is de afgelopen 5 jaar gedaald en het Amerikaanse BNP is toch gestegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Hetzler

Wat heeft JP zich weer heerlijk alarmistisch uitgeleefd. Het is logisch dat die kloof steeds breder wordt doordat de publieke opinie al dat alarmistische wapperen met rampen die nergens op zijn gebaseerd, spuugzat wordt. Het publiek heeft het gezonde verstand dat bij alarmisten als JP ontbreekt. Die krokodillentranen heeft JP aan zichzelf te wijten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 roland

Zoek de verschillen.
Is er een gebrek aan artikelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 willem v

Hoewel de discussies op deze website anders doen vermoeden, interesseert het onderwerp klimaatverandering de meeste mensen volgens mij geen moer, zeker niet als dat bovendien tot de conclusie zou leiden dat dit ongewenste consequenties in de vorm gedragsverandering met zich mee zou brengen.
Dat geldt trouwens niet alleen ‘het’ publiek. Hoeveel belangstelling – behoudens lippendienst – bestaat er in de politiek? Is er gedurende de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ook maar op enig moment discussie geweest over klimaatverandering? Natuurlijk niet, want de opinie onder de politici is dat het in de publieke opinie geen rol speelt en bovendien schrikt het potentiële kiezers alleen maar af.
De publieke bereidheid om zich op welke wijze dan ook enigszins serieus te verdiepen in het onderwerp is eveneens nihil. Hooguit als er een eenzaam, zielig ijsbeertje of zeehondje op een ijsschots in beeld komt. Maar ook dan wordt het niet in de context geplaatst van opwarming van de aarde, maar eerder beschouwd als een op zichzelf staand fenomeen.
De kloof tussen wetenschap en publieke opinie ligt vooral in bereidheid en vermogen om systematisch onderzoek te doen, verbanden te vinden en daar conclusies uit trekken. Die conclusies hoeven niet altijd juist te zijn, maar zijn wel nodig om aan te vechten en verder onderzoek te stimuleren. Aan de andere kant koestert ‘het’ publiek een wereldbeeld dat bestaat uit ditjes en datjes en halfbegrepen nieuwtjes en stellige overtuigingen die daarop gebaseerd zijn. Wetenschappelijke twijfel of voorbehoud wordt dan al snel uitgelegd als een zwaktebod (‘Zie je wel al die knappe koppen weten het ook niet’).
Bovendien zou erkennen dat de mens het klimaat beïnvloedt (en hoe wetenschappers dat nu ook presenteren – behoedzaam of er met de knots op los beuken – het maakt niets uit totdat het water de mensen letterlijk aan de lippen staat) betekenen dat er iets aan onze manier van leven, consumeren en produceren dient te veranderen.
Zo’n stap valt economisch niet goed. Het mantra is immers dat het crisis is en we alle zeilen moeten bijzetten (koop vooral een nieuwe auto, wasmachine of boot) om daaruit te raken (zodat we weer rustig verder kunnen leven als we gewend waren). Het is bovendien psychologisch onverteerbaar, omdat we in ons vooruitgangsgeloof niet kunnen accepteren dat de bomen niet tot de hemel groeien. Tenslotte is het politiek onverkoopbaar, zodat er weliswaar zorgvuldig geregisseerde bezorgdheid geuit wordt, maar nauwelijks maatregelen genomen, omdat het niet goed is voor de economie (en zo beginnen we weer van vooraf aan).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 pedro

@43:

Wat heeft JP zich weer heerlijk alarmistisch uitgeleefd. Het is logisch dat die kloof steeds breder wordt doordat de publieke opinie al dat alarmistische wapperen met rampen die nergens op zijn gebaseerd, spuugzat wordt. Het publiek heeft het gezonde verstand dat bij alarmisten als JP ontbreekt. Die krokodillentranen heeft JP aan zichzelf te wijten.

Heerlijk populistisch gebler is voor sommigen net zo waardevol als een wetenschappelijk artikel, maar ik noem dat geen gezond verstand. Ik noem dat de onderbuik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Caute

Het goede van Van Soest’s artikel is dat hij hierin de outlook-bouwers bij Exxon en de scenarioschrijvers bij IEA en Shell op persoonlijk, emotioneel niveau aanspreekt. Dat schijnt nog iets te helpen, volgens reclameprofessionals. Maar daar is alsnog een campagne voor nodig, vrees ik.

Ik verheug me op het nieuwe boek van Naomi Klein dat in 2014 uit komt. En op de overeenkomstige film van haar echtgenoot.
Zij zoekt voor haar boek uit welke krachten zich mobiliseren of welke te mobiliseren zijn om de leefbaarheid op aarde te verbeteren en te werken aan echte democratie.

Ze ontdekt veel potentie van mensen om de mouwen op te stropen:
1. De voorvechters van een duurzaam bestaan.
2. Onuitputtelijk veel mensen die op lokaal niveau in hun bestaan bedreigd worden. Ieder met een ander thema, zoals natuurrampen, verjaging van de woongemeenschappen voor teerzand-, steenkool- en schaliegasexploitatie. Boven al die thema’s hangt de koepel van klimaatverandering en daarnaast is er een rij meedogenloze bedrijven en overheden met hun eigen antwoord op de verandering. Zelfs de Grote Groene Groepen in Noord-Amerika verdedigen meer de belangen van de NAFTA (North American Trade Agreement) dan van de slachtoffers, bewoners, leefgemeenschappen, enz.

De Grote Groene Groepen zijn ingekapseld door de overheden, volgens Klein. Sinds Reagan de oorlog verklaarde aan de milieubewegingen, hebben de Groene Groepen zich aangepast aan het gevestigde bestel. Geen Greenpeace, maar wel de Federale Emergency Management Agency (FEMA), het Amerikaanse Rode Kruis en grote NGO’s doen daaraan mee.

De financiële en de ecologische crisis hebben dezelfde daders, stelt ze. De daders zijn bereid om waarden als solidariteit op te offeren voor het grote geld. Macht werkt verslavend en opschaling ten koste van mens en natuur geeft kennelijk de begeerde glamour.
De daders kúnnen stoppen met het opofferen van mensen en met uitstervende culturen, maar ze dóen het níet. Niet omdat ze willen moorden, maar uit onverschilligheid ten opzichte van hun medemensen. Ze zien die misère als een bijwerking van zijdelingse schade, zegt Klein.

Interessant vind ik ook Klein’s visie op gebrek aan taal voor wat er gaande is. Afrikaanse afgevaardigden spreken over volkerenmoord, maar de Noord-Amerikanen en Europeanen reageren daar verontwaardigd op. Toch is de definitie van de VN van volkerenmoord: ‘de weloverwogen handeling om mensen te laten verdwijnen en te verplaatsen.’

Er ontstaat, terecht, verzet bij inheemse bevolkingsgroepen. Maar het verzet door Idle No More wordt nog niet begrepen. Idle No More organiseerde de grootste opstand van de inheemse bevolking in Noord-Amerika/Canada in de recente geschiedenis. Er is zoveel misbruik geweest bij deze gemeenschappen, zoveel rechtmatige woede nadat hun land is gestolen. Klein put uit zo’n groep haar hoop. Ook Occypy Sandy (voorheen van Wallstreet) zetten zich nu in als vrijwilligers om te helpen in de wijken in New York die vreselijk getroffen werden door orkaan Sandy. De goede plannen komen nu van bottom up.

Klein vestigt haar hoop op die verzetsgroepen en op de ongeveer honderd maatschappelijke burgergroepen die Europa oproepen om het falende CO2 emissiesysteem af te schaffen en geen tijd meer te verspillen aan slimme niet-werkende Shell-spelletjes.

De les volgens Klein: begin géén coalities meer met bedrijven, maar met MENSEN.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Herman Vruggink

Nu zit ik die samenvatting van het KNMI te lezen.
http://www.knmi.nl/cms/content/115387/ipcc_klimaatverandering_zet_door

“Afhankelijk van de stijging van CO2 in de atmosfeer gaat het om een stijging van 0,3 tot 4,8 graden van het einde van de 20e eeuw tot het einde van de 21e eeuw. ”

Hoe kan dat nou? Hou kan dat nou? Hoe kan dat nou? Waar zijn die 6,4 graden van welleer nu gebleven? Foetsie, Foetsie, Foetsie? Welke alarmist heeft die stiekem in zijn zak gestoken? Of hebben we achteloos gewoon het nulpunt veranderd?

En dit dan:
“Het IPCC schat in dat rond 2025 de gemiddelde temperatuur 0,3 tot 0,7 graden hoger is dan aan het einde van de 20e eeuw.”

We gaan het dus echt beleven, het staat keihard zwart op wit. In het Nederlands maakt het op mij toch meer indruk, ik weet niet goed waarom. Tenminste 0,3 graden de komende 11 jaar. Geen enkel excuus of slag om de arm meer voor een hiatus. Nou, we houden het IPCC er aan, die 11 jaar zijn zo voorbij…

Je kan je ook afvragen waarom JPvS zich nog zo druk maakt: Binnen 11 jaar zijn de ontkenners de klos, niemand nog die dan nog naar ze luistert…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 pedro

@48: een ding weet ik nu zeker: alleen ontkenners zijn zo zeker van hun zaak, terwijl de meeste wetenschappelijke studies en feiten worden aangedragen door de alarmisten.

Ik vind het wel leuk hoor, hoe jij van een schatting (sic) over een gemiddelde (sic) temperatuurstijging in een jaar rond (sic) 2025 een onfeilbare stelling weet te destilleren, maar ik kan die enorme gedachtesprongen toch niet zo goed volgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Herman Vruggink

Pedro @49: Zo als ik dat lees is ligt de schatting tussen 0,3 en 0,7 graden. Dus ondergrens en bovengrens zijn gegeven. Indien er had gestaan naar schatting 0,3 graden dan was dat anders geweest en had je een punt. Nu wordt 0,3 graden zoals ik dat lees keihard gegarandeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 pedro

@50: dat staat er niet, maar misschien heb je niet de goede regels gekopieerd? Er staat niet ’tussen de 0.3 en 0.7′ graden. er staat ook niet over 11 jaar of in 2025. Jij mag dat er allemaal natuurlijk wel in lezen, hoor, maar dat is jouw interpretatie. Het is niet wat er staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Herman Vruggink

Dit is de link:
http://www.knmi.nl/cms/content/115387/ipcc_klimaatverandering_zet_door

En dit is het citaat die ik daar copy paste uit haal:

“Het IPCC schat in dat rond 2025 de gemiddelde temperatuur 0,3 tot 0,7 graden hoger is dan aan het einde van de 20e eeuw.”

Vraag eens in je omgeving hoe mensen dat interpreteren…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 MrOoijer (Jan van Rongen)

@52: Zowel “eind van de eeuw” als die 2025 is een fout van het KNMI. Moet zijn:

The global mean surface temperature change for the period 2016–2035 relative to 1986–2005 will likely be in the range of 0.3°C to 0.7°C (medium confidence).

E.1/ Policy summary AR5

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 pedro

@52: hoe mensen in mijn omgeving dat interpreteren hangt af van hun opleidingsniveau. Mensen, die zelf regelmatig onderzoek doen, zouden de conclusie, die jij daar uit trekt, niet zo gauw maken. Schatten, gemiddelden en een datum ergens in de buurt van wijzen niet direct op volkomen zekerheid. Niet de zekerheid, die jij daar aan probeert te koppelen om te proberen het onderzoek belachelijk te maken. Maar goed, als je geen echte argumenten hebt, kun je daar nog wel op terug vallen natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Andy Cap

Vergelijk de reactie van Caute (@47) nou eens met dat geknibbel over tienden van procentjes van Vruggink (@50, 52).

Je krijgt zo gewoon onwillekeurig een hekel aan die ontkenners.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Herman Vruggink

@53: Juist!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Herman Vruggink

@55: En dat maakt gelijk duidelijk dat er niet een verbijsterende kloof gaapt tussen wetenschap en publieke opinie, maar veel meer tussen meningen en voorkeuren van mensen onderling. Jij vindt het verhaal van Caute mooi, dat mag je vinden. Voor mij is het zeldzaam gezever en heb niets met Naomi Klein.

Jij vindt mijn geknibbel over tienden helemaal niets. Best, de discussie over globale temperatuur is nu eenmaal gemiereneuk over tienden, nee zelfs over honderdsten. Met het wel of niet binnen de modellen blijven van de globale temperatuur de komende jaren staat en valt de geloofwaardigheid van de klimaatwetenschap mee. Die geloofwaardigheid bepaald het lot over investeringen van een paar duizend miljard Euro.

De KNMI tekst wordt in het artikel van JPvS aangehaald, deze tekst is opmerkelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Herman Vruggink

Ontkenners vinden het IPCC verhaal alarmistisch, en alarmisten noemen het IPCC verhaal te voorzichtig. Zo gaat JPvS ogenblikkelijk shoppen als hem de uitkomst van de de zeespiegel niet bevalt. De verzamelde zeespiegelaars hebben een goed verhaal neergezet in AR5. Indien we volgens AR5 worst case op worst case stapelen komen we ook veel hoger uit. In de link die JPvS geeft wordt vergeten dat er gewerkt wordt met gemiddelde zeespiegelstijging. Lokaal dus meer. Mijn worst case? lokaal richting 2 meter. Het doet er ook geheel niet meer toe: 1 of 2 meter. Wat overduidelijk is dat je hoe dan ook weg moet blijven van het RCP 8.5 scenario. Vervolgens maakt 450 ppm of 650 ppm voor het jaar 2100 nauwelijks iets uit. Als je maar ergens op een gegeven moment in staat bent te stabiliseren.

voor 2081−2100
421 ppm (RCP2.6), 0.26 – 0.55m
538 ppm (RCP4.5), 0.32 – 0.63m
670 ppm (RCP6.0), 0.33 – 0.63m
936 ppm (RCP 8.5) 0.45 – 0.82m (0.98m voor 2100)
dit excl CH4/N2O equivalenten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Caute

@57: U noemt @47 gezever en strooit kwistig met uw gespecialiseerde kennis in het rond.
Ik zal dat niet lezen, omdat dit niet mijn deskundigheid is.

Er is wel meer wat ik niet weet. Dan moet ik af gaan op degelijke journalistiek, of op deskundigen die ik vertrouw vanwege hun achtergrond, reputatie en overtuigingskracht. U komt niet voor op mijn lijstje.

Ik vraag me ook af waar uw belangen liggen. In ieder geval hebt u veel roots in de chemische industrie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 okto

Ach, uit een poll bleek dat 29% van de amerikanen gelooft dat “cloud computing involves an actual cloud”, dat 18% gelooft dat de zon om de aarde draait, 33% gelooft letterlijk in spoken, en dat zo’n 40% gelooft dat dino’s en mensen op zeker moment tegelijkertijd op aarde rondliepen. En oh ja, meer dan de helft gelooft dat Fox News de meest betrouwbare zender is.

In dit licht is de geconstateerde kloof helemaal niet zo vreemd. Zeker niet als je je ook nog bedenkt dat klimaatproblematiek “ongemakkelijker” waarheid is.

Ik denk persoonlijk dat de intelligentie van de gemiddelde mens zeer zwaar overschat wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Herman Vruggink

@59: Er is geen sprake van specialistische kennis. Hoe komt u daar bij? Ik citeer slechts uit een algemeen stukje van de site van de KNMI en uit de samenvatting van het IPPC rapport wat bedoeld is om te kunnen lezen zonder specialistische kennis. Hoe kunnen wij reageren en meepraten als wij de inhoud niet lezen? Het onderwerp gaat hier nu eenmaal over en mijn schrijfsels gaan volledig in op de inhoud die de schrijver van dit blogje nu eenmaal aandraagt.

Helaas kon JPvS het weer eens niet laten en zoals wel vaker moet hij weer zeuren en zaniken over Exxon en Shell. En dat was nu net wat u wel aantrok. Dat nu maakt direct de verbijsterende kloof duidelijk. Niet tussen wetenschap en publieke opinie maar om het maar even zeer simplistisch voor te stellen, tussen links en rechts. Tussen dromen over Utopia en werkelijkheid.

Ik heb geen roots in de chemische industrie. Wel heb ik net zoals een ieder daar een groot belang in. Indien u meent dat dit niet zo is gooit u dan terstond alles wat met de chemische en fossiele industrie te maken heeft terstond het raam uit. Te beginnen met uw laptop. U blijft in een lege kamer achter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 pedro

@61:

Dat nu maakt direct de verbijsterende kloof duidelijk. Niet tussen wetenschap en publieke opinie maar om het maar even zeer simplistisch voor te stellen, tussen links en rechts. Tussen dromen over Utopia en werkelijkheid

Ah, nu maak jij duidelijk, dat je niet weet wat de kloof is. Jij probeert de kloof voor te stellen, alsof het alleen maar om tegengestelde meningen gaat en grijpt iedere grasspriet aan, die je in die richting kan buigen, maar de kloof tussen wetenschap en publieke opinie is, dat in de wetenschap een grote meerderheid een bepaalde en voorzichtige conclusie trekt, terwijl het in de media lijkt alsof beide kampen even sterk zijn.

Dat kun je simplistisch ook om keren ja. Zeggen dat de publieke opinie verdeeld is tussen links en rechts, of boven en onder. Dan geven de media correct ‘de publiek opinie’ weer. Je vergeet daarbij voor het gemak maar even, dat de media belangrijke invloed op de publieke opinie hebben. Als De Telegraaf schrijft, dat de meningen in de wetenschap ernstig verdeeld zijn, en dat sceptici niet aan het woord gelaten worden, geloven veel mensen, ook als het niet waar is.

PS: De Telegraaf schreef, moet ik zeggen, want daar zijn ze recentelijk ook al tot het inzicht gekomen, dat de zaak hoogstwaarschijnlijk toch vrij ernstig is. Dat levert dan wel op, dat de kloof snel een stuk verkleint, in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Herman Vruggink

@62: Je toevoegingen zijn niet onwaar, maar zoals ik al aangaf: even zeer simplistisch voorgesteld. Politiek & media & publiek zijn natuurlijk sterk met elkaar verweven.

En waar de Telegraaf schreef, puilen Trouw, NRC en Volkskrant opeens uit van de sceptische opinie stukken. Hoe ironisch is dat..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 pedro

@63:

Politiek & media & publiek zijn natuurlijk sterk met elkaar verweven

Vandaar publieke opinie. Daar komt dat allemaal samen.

puilen Trouw, NRC en Volkskrant opeens uit van de sceptische opinie stukken

Heb je daar bewijzen voor, dat zij nu veel meer sceptische stukken dan eerder publiceren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Herman Vruggink

@64: Nee, daar hou ik geen statistieken van bij. De afgelopen 10 dagen waren gevoelsmatig opvallend. En de inhoud loog er niet om. Het was mij zelfs een beetje te gortig, kan je nagaan:) In korte tijd: Derk Jan Eppink in de volkskrant, Karel Knip in het NRC, en Marcel Crok in Trouw. Jij hebt denk ik ook geen statistieken over de Telegraaf neem ik aan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 pedro

@65: over De Telegraaf zijn geen statistieken nodig. Het artikel in De Telegraaf, waarin De Telegraaf nu eens geen sceptisch standpunt in nam, was nieuws. Dat was het, omdat De Telegraaf tot dan toe altijd een ander standpunt in nam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 houtman

Misschien is de publieke opinie toch wat meer boerenverstand dan velen denken.
Iemand schreef hier al dat de Maledivers enkele tientallen geleden vreesden dat hun eilandjes, die maar een 30 cm boven zeeniveau liggen, binnen korte tijd door de stijging van de zeespiegel zouden verdwijnen.
Een Maledivische delegatie liep indertijd wat verdwaasd rond op een CO2 happening.
Niemand besteedde aandacht aan hen.
Nu lachen de Maldivers om de zeespiegelstijging.
Zij zijn dus niet de enige die niet meer in de wetenschappelijk voorspelde rampen geloven.
Ik meen iets te weten van klimaat en klimaat’wetenschap’, ook ik ben uiterst sceptisch over alle wetenschappelijke verhalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Andy Cap

@67: “Een Maledivische delegatie liep indertijd wat verdwaasd rond op een CO2 happening. Niemand besteedde aandacht aan hen. Nu lachen de Maldivers om de zeespiegelstijging. Zij zijn dus niet de enige die niet meer in de wetenschappelijk voorspelde rampen geloven.”

Ik vond deze tekst zo’n prachtig voorbeeld van de logica van een ontkenner, dat ik niet kon nalaten dit stijlbloempje even te benadrukken door het gewoon te herhalen. Mensen denken nu eenmaal zoals ze zich uitdrukken.

Verder commentaar overbodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 pedro

@67:

Misschien is de publieke opinie toch wat meer boerenverstand dan velen denken

Ja dat zegt het artikel ook, dat de publieke opinie meer door boerenverstand wordt gevoed dan door de wetenschap. Maar als ik naar een ziekenhuis ga, wordt ik toch liever door een echte dokter behandeld dan door iemand die zijn boerenverstand gebruikt. Bij klimaat heb ik hetzelfde. Ik luister liever naar mensen, die veel tijd, opleiding en onderzoek hebben besteed aan het klimaat dan naar iemand die uit het raam kijkt en met zijn boerenverstand zegt, dat het weer lekker fris is vandaag, dus van die opwarming zal ook wel niks kloppen.

Nu lachen de Maldivers om de zeespiegelstijging.

Is dat zo? Heb je daar bronnen van? In 2009 waren de Malediven in elk geval nog op zoek naar een andere locatie voor de bevolking. Ik denk dat iemand je verkeerde informatie heeft gegeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Hetzler

Ik verwonder mij over de uitspraken van de auteur van deze column. Daar heeft hij geen reden voor, want de precieze rol van CO2 is matig bekend, tenzij ik over het hoofd heb gezien dat de AGW-hypothese na meer dan 100 toch bewezen is. Hadden we niet het gefaalde hockeystickmodel en Climate Gate 1 en 2?
Verder hebben alle modellen die het IPCC gebruikt in de AR5, gefaald. Dit geldt niet alleen voor de periode vanaf 1998, maar ook voor 1940 – 1980. In de ingenieurswereld heet dit dat je hypothese is weerlegd, in elk geval niet deugd. Die 95% zekerheid is dus de prietpraat van iemand die op het punt staat totaal gezichtsverlies te laten. Dit is het risico als je je lot verbindt aan vergankelijke politieke correctheid en het Eco Industrieel Complex i.p.v. aan exacte wetenschap. Er worden ons sinds 1968 te beginnen met Paul Ehrlich de meest barokke catastrofes voorgehouden. Geen enkele heeft zich voorgedaan. De IJsbeerpopulatie is vervijfvoudigd, het Arctische ijs is met 60% aangegroeid en op Groenland is enige jaren geleden een P-38 vliegtuig (Glacier Girl) dat in 1942 was neergestort, onder 30 meter ijs uitgegraven. Je gezond verstand staat er dus bij stil hoe men de brutaliteit heeft al die rampen te blijven uitventen als Hollandse Nieuwe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 pedro

@70: jammer. Weer gaan wijzen op zaken die al lang weerlegd en / of toegegeven zijn, brengt een discussie geen steek verder.

Ijsberen, om maar één van je missers er uit te pikken: Een nieuwe datavisualisatie van de PBSG (Polar Bear Specialist Group) brengt 19 Arctische leefgebieden van de beren in kaart en geeft een absoluut verontrustend signaal. In slechts 3 gebieden is de populatie stabiel waar slechts in 1 op de 19 gebieden de populatie licht toeneemt

En dan zijn je andere cijfers en je analyse van andere cijfers natuurlijk ook niet erg serieus te nemen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Andy Cap

@70: Knappe show: als je niet beter zou weten, dan zou je gewoon denken dat iemand die met zoveel stelligheid iets poneert, wel gelijk moet hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Hetzler

@ 70 Je zult echte met iets beters moeten komen. Allereerst deze interactieve kaart:
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/arctic.sea.ice.interactive.html

Verder: http://polarbearscience.com/2013/01/08/polar-bear-population-now-22600-32000-when-tallied-by-nation/

en http://www.thegwpf.org/content/uploads/2013/03/Crockford-Polar-Bears-3.pdf

Maar het antwoord zal vast wel weer zijn dat deze op de loonlist van Shelle en Exxon staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Flip Van Dyke

Nog maar 1% van de bevolking vindt natuur en milieu een belangrijk probleem:

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Burgerperspectieven_2013_3

Voor mij redenen om me er ook niet meer druk om te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 pedro

@73: ik heb je naar een interactieve kaart verwezen over de leefgebieden van de ijsberen en hun populaties. Reageer daar eerst maar eens op, want zoals ik al zei, we kunnen niet bezig blijven iedere keer weer dezelfde argumenten weer te weerleggen. Gek genoeg baseert een van je linkjes zich op dezelfde studiegroep als mijn link, alleen geeft mijn link daar ook directe links naar dat instituut en wordt dat instituut ook geciteerd: “Een nieuwe datavisualisatie van de PBSG (Polar Bear Specialist Group) brengt 19 Arctische leefgebieden van de beren in kaart en geeft een absoluut verontrustend signaal. In slechts 3 gebieden is de populatie stabiel waar slechts in 1 op de 19 gebieden de populatie licht toeneemt”.

Over arctisch zeeijs valt van alles te zeggen, dat weten we, op sommige stukken van de zuidpool neemt het ijs zelfs wat toe. Maar het arctische ijs is niet met 60% toegenomen en je interactieve kaartje laat alleen maar zien, dat het ijs steeds minder is geworden. Kun je wel grafieken lezen?

Maar het antwoord zal vast wel weer zijn dat deze op de loonlist van Shelle en Exxon staan

Ach wat jammer nou. Dat antwoord heb ik nog nooit gegeven. Ik zal het volgende keer doen, dan krijg je een keertje gelijk. Afgesproken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Andy Cap

@74: Alleen de waan van de dag is interessant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Herman Vruggink

@70: Er zijn nogal wat zaken die je in vogelvlucht de revue laat passeren. Alhoewel er overal wel een kern van waarheid in te ontdekken valt zijn de meeste zaken die je aangeeft veel meer onwaar dan waar.

De belangrijkste: CO2 is een broeikasgas en toename van de concentratie heeft toename van de temperatuur tot gevolg. Deze natuurkundige wetmatigheid is ten overvloede bewezen in laboratoria. De vraag is dan of dat ook telt in de open atmosfeer en hoe we dat moeten zien in relatie met het belangrijkste broeikasgas:waterdamp. De aanwijzingen dat dit inderdaad ook zo is zijn veelvuldig. Voorlopig lijkt het raadzaam om aan te nemen dat de risico’s bestaan ook al is er geen 100% waterdicht bewijs. Het lijkt mij in ieder geval niet onlogisch om die afweging serieus te maken.

Verder proef ik in je schrijven een teneur van ergernis. En dat begrijp ik dan weer wel. Irritatie om arrogantie en rammelende reconstructies. En we kunnen dan ook direct de volgende verbijsterende kloof vaststellen: Tussen ingenieurs/constructie wereld en wetenschap. Neem nu eens de arrogantie die de klimaatwetenschap zich meent te kunnen permitteren om met totaal onleesbare grafieken aan te komen zetten, en leg AR4 en AR5 eens naast elkaar als je de veranderingen wilt zien. Gek wordt je er van, geen afkorting, geen tabel of schaal is hetzelfde. In de bouwwereld worden je ballen afgedraaid bij zo’n wanprestatie. En terecht.

Tot slot, het punt wat waarschijnlijk meer waar dan onwaar is: Juist dat meent Pedro te moeten verdedigen: de IJsberen. Weer zo’n punt van ergernis, de tweede en derde ring, van organisaties als PBSG. We moeten het helaas wantrouwen. Neem nu eens het kaartje, wie zich verdiept in hoe de cijfers tot stand zijn gekomen en wanneer, komt er al snel achter dat de betrouwbaarheid ver te zoeken is. Neem nu Svalbard, op het kaartje aangeven als unknown. Notabene het meest dichtbevolkte IJsberen gebied, waar alle beertjes zowat met een rugnummer rondlopen. Hoezo unknown? Het zegt ook wel genoeg. De hele wereld jankt om de IJsbeertjes, maar in de landen waar ze wonen interesseert het de mensen geen bal. Geld voor een goed meetprogramma en betrouwbare survey’s is er niet. Dus doen we het nog steeds met de mythe: 5000 beren in de zestiger jaren, 22.000 nu. De mythe gaat al 10 jaar onveranderd mee. Hoe het echt zit? niemand die het echt weet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Hetzler

@Vruggink Over ijsberen het volgende. Dit dier bestaat al sinds onheuglijke tijden en heeft zich na de laatste ijstijd ondanks perioden van forse opwarming gehandhaafd. Rond het jaar 1000 verbouwden de Vikingen graan in Groenland. Eerder was er de Romeinse Warmte waarbij men druiven verbouwde in het noorden van Engeland. Welke rampen deden zich toen voor? Stierf de ijsbeer uit? De Middeleeuwse Warmteperiode was warmer dan nu na onze klim uit de jongste kleine ijstijd na 1750. Rond 1940 was de Noordpool ook vrijwel ijsvrij en blijkens precieze documentatie ook in het jaar 1423. De ijsbeer huppelt nog steeds vrolijk rond. Het wordt dus tijd om de zaken meer in perspectief te zien en al die ononderbouwde alarmistische flauwekul af te schudden. Mensen zijn dol op rampen, lees: sensatie. Het maakt hen vatbaar voor de praatjes van de milieubeweging die er gigantische inkomsten uit winnen. Eerder wees ik op het Eco Industrieel Complex. Denk er niet te lichtvaardig over. Het is het platvloerse raison d’être van de milieubeweging: geld.
Er zijn vele reacties op AR5, maar er zijn er 2 die de kern raken: het falen van alle modellen. Immers, dit maakt dat die 95% zekerheid een uit de lucht gegrepen gelegenheidsargument is ter begeleiding van de alarmististische zwanenzang. Geen zinnig mens immers kan die bewering met redelijkheid volhouden bij zoveel weersprekende meetresultaten. McKitrick was degene die het hockeystickmodel onderuit haalde, een feit dat door de Amerikaanse Senaat werd bevestigd. Mocht je in de verleiding komen dit te bagatelliseren. Hetzelfde geldt voor Crok.

http://www.staatvanhetklimaat.nl/2013/09/27/ar5-gives-no-best-estimate-for-climate-sensitivity-breaks-with-a-long-tradition-good-news-is-hidden-from-policy-makers/

http://climateaudit.org/2013/09/24/two-minutes-to-midnight/

Wat mij betreft is het hoog tijd dat alarmisten zich meer bezig gaan houden met de feiten dan met hun eigen ego en (financiële) belangen en zich weer leren wijden aan wetenschap. Die zelfingenomenheid, ook van de milieubeweging, begint zich tegen hen te keren nu de meetreeksen lang en betrouwbaar genoeg zijn geworden om hun beweringen te weerleggen. Vandaar dat AR5 aantoonbaar liegt en zichzelf onsterflijk belachelijk heeft gemaakt. Enfin, kijk zelf maar: de ons beloofde rampen willen maar niet komen, evenmin die gevreesde opwarming.

Tot slot wil ik wijzen op waartoe die windmolenflauwekul leidt. Denemarken als het schoolvoorbeeld van hoe het in windland nu echt aangepakt moest worden. Wat een gênant demasqué! Het rolmodel boort naar schaliegas en bedelt naar ons aardgas.

http://fibronot.nl/nieuwsartikel2013-273-denen-azen-nederlands-gas-windstilte-afhankelijk-windenergie-wordt-catastrofe/

Ik heb zeker ergernis, want de AGW-misvatting, lees: alarmisme, betekent dat er jaarlijks € 250 miljard wordt verspild aan een bizarre westerse luxe ten koste van ontwikkelingslanden en ten goede aan leerstoelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Herman Vruggink

Hetzler @78:
Je komt voor mij met een aantal interessante nieuwtjes. Maar eerlijk gezegd twijfel ik er aan of deze wel juist zijn.
* Wijnbouw in het Noorden van Engeland in de Romeinse tijd
* De ijsvrije Noordpool rond 1940
* IJsvrije Noordpool in 1423
Graag zou ik hiervan de bron willen weten. Als het niet te veel moeite is zou je die dan kunnen geven?

Verder mis ik eigenlijk de essentie, het komt mij voor dat je hier aan voor bij gaat: De risicoafweging.
Mocht je menen dat je dit toch al gedaan hebt schrijf dan het volgende op:

Ik Hetzler, verklaar op 4 Oktober 2013 dat het geen enkel probleem is dat de CO2 concentratie de komende 150 jaar zal stijgen naar 2000 ppm. Wij zullen ons daarbij namelijk kiplekker bij voelen. Ook zal de temperatuur daar helemaal niet zeven graden gemiddeld en 20 graden lokaal van stijgen. Mocht dit dan toch het geval zijn dan is dat helemaal geen probleem. Voedselgewassen en natuur passen zich daar namelijk moeiteloos bij aan. De neerslag verdeling zal veranderen, maar dat is ook geen enkel probleem want dat doet het altijd al. Het warmer worden van de oceaan met vijf graden is ook geen enkel probleem. Vissen passen zich moeiteloos aan en een toename van Orkanen bij veel warmer zeewater is natuurlijk onzin. Verzuring bestaat niet, want weet u, de zee is basisch en het minder basisch worden van de Zee is geen verzuring en dus zal plakton en ander leven niet bedreigd worden.

Print het uit, onderteken het, lijst het in en hang het aan de muur. Lees het elk jaar op 4 oktober hardop voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 pedro

@77:

Neem nu Svalbard, op het kaartje aangeven als unknown

Zo lang een gebied vroeger en nu niet meegeteld wordt, maakt dat niet echt uit. Tenzij de ijsberen massaal naar Svalbard zijn geëmigreerd om de onderzoekers te misleiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 houtman

@78:
Rond het jaar 1000 verbouwden de Vikingen graan in Groenland.

Ook druiven, vandaar de naam Vinland, wijnland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 pedro
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Bismarck

@78: “Rond het jaar 1000 verbouwden de Vikingen graan in Groenland.”

Zover ik kan terugvinden viel dat nogal tegen. Als het al lukte ging het om kleine hoeveelheden. Tegenwoordig worden er in Groenland overigens aardappelen, bloemkool, broccoli en wortels verbouwd. Wijnproductie vindt tegenwoordig ook plaats in Nova Scotia, Canada en in het Noorden van Engeland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 MrOoijer (Jan van Rongen)

@79: die Hetzler is een veel gezien reaguurder bij Hans Labohm op dds – het grappige is dat hij zo hoog opgeeft over een goed “wetenschappelijk geweten, zoals ik moreel verantwoordelijk omgaan met feiten noem”.

Welnu, het (bijna) ijsvrij zijn van de noordpool in 1940 en 1423 is een broodje aap verhaal dat door geen enkele wetenschappelijk gepubliceerde tijdreeks wordt ondersteund.

Dat van die druiven in Schotland zou best kunnen – op een goed beschutte plaats en flink beschermen tegen vorst: de warme golfstroom doet de rest. Vergeet de invloed van die golfstroom op ons klimaat in West-Europa niet: Noorwegen ligt net zo noordelijk als Groenland.

En daarom is het verhaal over graan op Groenland ook geen aanwijzing van een klimaatverandering. In Noorwegen verbouwden de Vikingen ook gerst (=barley) wat door archeologen in 2012 onderin een afvalput van Vikingen op Groenland werd aangetroffen. Ongetwijfeld was het lokaal gekweekt. Met een beetje geluk (veel zon in de periode mei-juli) wil dit snelgroeiende graan het wel een paar jaartjes net zo goed doen als in Noorwegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 houtman

@82:
Het orakel spreekt weer eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 pedro

@85: sorry dat wikipedia je mening niet ondersteunt. Je mag gerust zelf bewijzen dat je stellingen wel kloppen hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Hetzler

@75 Die interactieve ijsberenkaart is volkomen correct. De ijbeerpopulatie was rond 1970 5.000. Na de invoer van het jachtverbod is die populatie ruim vervijfvoudigd zoals die interactieve kaar aangeeft. Ze vormen nu een plaag en een gevaar, mede reden om het jachtverbod te verruimen. Ook te zware voedselconcurrentie speelt zeker een rol. Dus wat is nu precies de reden voor al dat alarmisme over uitsterven, juist nu het ijsoppervlak weer met 60% is gestegen t.o.v. 2012? Ik verwonder mij er voortdurend over wat mensen toch beweegt om alles wat niet statisch is in de natuur als alarmistisch te bestempelen. Als er iets nooit statisch is, dan zijn het wel klimaat en de natuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 pedro

@87:

Na de invoer van het jachtverbod is die populatie ruim vervijfvoudigd

O ja joh? Mooi. Maar waarom voer jij dat dan aan als bewijs dat de opwarming van de aarde wel mee valt. Ik heb geen zin om al je cijfertjes door te neuzelen hoor. Dat heb ik al veel te vaak gedaan bij zogenaamde sceptici. De populatie is hier dus vervijfvoudigd door het jachtverbod. Heeft niks met opwarming te maken. De opwarming kan dus nog steeds ernstige gevolgen hebben voor de ijsberen. En waarom was dat jachtverbod ingesteld, trouwens?

juist nu het ijsoppervlak weer met 60% is gestegen t.o.v. 2012

Ja hoor. Ten opzichte van 2012… En dan verwacht je nog serieus genomen te worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 Hetzler

@Vruggink Hierbij een kleine greep uit de voorhanden informatie over de diverse onderwerpen die jij aanhaalde:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Papanin
IJsvrije doorvaart 1940

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/17940-belangrijke-ontdekkingsreizen-naar-oost-en-west.html
Zie ook de naam Vinland voor wijnland in NewFoundland

http://archive.archaeology.org/online/features/greenland/
Kolonisatie Groenland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijnbouw_in_het_Verenigd_Koninkrijk

Verder is deze site de meest gezaghebbende en best gedocumenteerde bron van informatie:
http://www.climate4you.com/
Je moet even zoeken onder Sea ice en dan onder Sea ice extension in a longer time perspective
Dan zie je o.a. dat de geleidelijke maar afvlakkende terugloop al sinds het einde van de laatste Kleine IJstijd bestaat. Er was in de periode van 1860 tot 1940 geen sprake van substantiële menselijke CO2-emissie. Zie verder ook een grafiek met daarin de periode rond 1940. Volgens alle alarmisme had de ijsbeer bovendien dan al lang uitgestorven moeten zijn. Ik vrees dat de feiten anders wijzen.
Verder is het verstandig om betreffende temperatuurverloop dit ook te doen met de zoekfunctie An overview to get things into perspective

Je moet je namelijk realiseren dat we sinds de laatste ijstijd (ruim 12.000 jaar geleden) in een interglaciaal bevinden, op weg dus naar de volgende ijstijd. Het is verder algemeen bekend dat de perioden van opwarming in de afgelopen millennia gepaard gingen met sterke welvaartstijging en culturele bloei zoals bijvoorbeel de bouw van kathedralen en de ontwikkeling van de wereldhandel. Koudeperioden daarentegen gingen gepaard met ziekte en hongersnoden. Het jaar 1816 is een sprekend voorbeeld van dit laatste.
Ik zou je dus willen adviseren je alarmistische toon te matigen want die riekt naar dat 95% ongefundeerde “zekerheidsgehalte” dat het IPCC uitvent.
Het is nu wel genoeg geweest na 23 jaar alarmisme over tot op heden niet optredende catastrofale opwarming. Het enige dat alarmisme heeft bereikt is een stagnerende wereldeconomie vanwege $ 250 miljard/jaar verspilling aan mitigatie, ontwikkelingslanden toegang tot goedkope elektriciteit onthoudt en mensen nodeloos bang maken. Persoonlijk vind ik dit onethisch.
In West Europa werden onschuldige vrouwen 350 jaar lang geteisterd door de heksenjacht. Qua inzicht lijkt het alarmisme niet verder gekomen te zijn dan deze heksenjacht. Alarmisten hebben zich door hun dedain en zelfingenomenheid in een onmogelijke positie gewerkt doordat de meetresultaten inmiddels anders uitwijzen. Daarnaast regeert ook de leugen. Greenpeace was zo dom om in een artikel te zeggen dat de verzuring van de oceaan sinds 1750 met 30% is toegenomen. Aangezien de zuurgraad (pH) nu 8,3 is (basisch dus!) zou die in 1750 ca. 11 geweest moeten zijn, bleekwater dus. Bij mijn weten bloeide de visindustrie toen volop.
Is het niet eens tijd om zelf te leren nadenken in plaats van volgzaam dergelijke leugenaars te gehoorzamen; anders doen alarmisten immers niet dan blind volgen wat de milieubeweging hen decreteert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Hetzler

@88 Omdat die aangroei van het poolijs binnen de natuurlijke variantie valt. Doe eens je huiswerk wat beter, dan met loze beweringen te strooien. Dit is altijd de opstelling van alarmisten: schelden, denigreren, verdacht maken, insinuaties ….maar nooit enige fatsoenlijke onderbouwing. Ik zou je aanraden feitelijke argumenten te zoeken i.p.v. maar wat in het wilde weg te denigreren. Je maakt er de alarmistische kant niet geloofwaardiger door. Ik zou dus je beweringen zorgvuldiger overdenken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 houtman

@86:
Het is toch zinloos met bewijzen te komen in deze tijd van schermpjes kijkers ?
Wie gaat er na wat de opgravingen bij Anse aux Meadows hebben opgeleverd ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 houtman

@89:
Je moet je namelijk realiseren dat we sinds de laatste ijstijd (ruim 12.000 jaar geleden) in een interglaciaal bevinden, op weg dus naar de volgende ijstijd.

Het is ook zinloos dit soort dingen uit te leggen.
Een geloof is feitenbestendig, het creationisme toont aan hoe handig we zijn in het overeind houden van een geloof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Herman Vruggink

@89: Mijn vraag was kun je een referentie geven van je beweringen:
1 Wijnbouw in het Noorden van Engeland in de Romeinse tijd
2 De ijsvrije Noordpool rond 1940
3 IJsvrije Noordpool in 1423

punt en 1 en punt 3 beantwoordt je nog steeds niet en voor punt 2 kom je met een verhaaltje over een vrije doorvaart. Dat is heel wat anders. Een vrije doorvaart dan wel om de Oost of om de West komt vaker voor, zeker de laatste 10 jaar. Echter een vrijwel ijsvrij poolgebied is toch andere (ijs)koek . Voordat je tegen alarmisten gaat roepen dat ze hun huiswerk moeten doen is het misschien beter eerst je teksten te ontdoen van broodje aap verhaaltjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Hetzler

@Vruggink Kijk vriend, hier wilde ik je hebben. De term ijsvrij is namelijk volstrekte idiotie in dit interglaciaal, maar deze term wordt wel kwistig gebruikt door alarmisten. Zullen we het eens proberen?
http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet/article/detail/3317853/2012/09/17/Noordpool-in-de-zomer-al-ijsvrij-over-vier-jaar.dhtml

Deze meneer heeft het over het jaar 2016, over een ruim 2 jaar terwijl het Arctische ijs na 2012 met 60% is toegenomen. Verder heb jij kennelijk de grafieken op Climate4you niet goed gelezen inzake de periode rond 1940. Ik had het over de doorvaart, want die is voor de maritieme wereld hetzelfde als ijsvrij. In jouw alarmistische ijver struikel jij over dit onderscheid. Ik zou dus inbinden waar het je broodje aap betreft, want die doorvaart was er wel degelijk.
Het regent daarentegen alarmistische speculaties over een totaal ijsvrije Noordpool met elk een eigen speculatief jaartal eraan vastgeplakt. Een soort Voice of Alarmistic Holland competitie.
Probleem is bovendien dat de moeder natuur niet meewerkt. De ijsberen doen het prima. Het poolijs groeit weer aan, de aarde koelt al 16 jaar af ondanks de exponentiële toename van menselijke CO2-emissie, en alle 109 klimaatmodellen van het IPCC zowel na 1998 als in de periode 1940-1980 faalden. Vooral de betekenis van dit laatste lijkt niet tot je door te dringen. Steeds meer politici vragen zich af of het IPCC nog wel serieus genomen moet worden. Het is immers geen wetenschappelijk instituut maar een politiek administratiekantoor. Dit, nu de meetreeksen anders vertellen.
Als ik jou was, zou ik deze zaken ernstig nemen. Voor je informatie: de Vikingen wisten zich op Groenland meer dan 400 jaar te handhaven. Zoiets lukt niet zonder een adequate vorm van landbouw en veeteelt. Wie dit bagatelliseert, is een onbenul of probeert moedwillig de zaken verkeerd voor te stellen. De Vikingen verlieten Groenland vanwege klimaatverandering, afkoeling. Alweer een bewijs dat afkoeling funester is dan opwarming. Vragen aan jou zijn deze: heb jij een verklaring voor die afkoeling? En heb jij een verklaring voor de opwarming in de Middeleeuwen rond 1300 en alle ander periodes van opwarming en afkoeling ervoor tot aan de laatste ijstijd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 houtman

@94:
De Franse revolutie van 1789 werd veroorzaakt door de daaraan voorafgaande ‘kleine ijstijd’ van vier jaar, die misoogsten en hongersnood veroorzaakte.
Jean-Paul Bertaud, ´La Révolution francaise’, 1989, 2006, Paris.

De verklaring van de CO2 hype schijnt te zijn dat Thatcher daarmee de Britten kerncentrales wilde aanpraten.

CO2 veroorzaakt pas opwarming bij een concentratie van vele duizenden keren de huidige.

Die concentratie was er voor de eerste grote ijstijd, nu een driekwart miljard jaar geleden.
De temperatuur van het oceaanwater was toen 53 graad Celsius.
Algen verlaagde die CO2 concentratie drastisch, daarna werden de ijstijden mogelijk.
We leven nu in de derde grote ijstijd.

Die laatste ijstijd wordt gekenmerkt door periodieke opwarmingen gedurende enige duizenden jaren.
Evolutiespecialisten zoals Calvin schrijven het ontstaan van de mens met een overdreven hersencapaciteit toe aan de tientallen ijstijden na elkaar, elke keer overleefde alleen de slimsten.
Intelligentie is in hoge mate erfelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 majava

Hetzeler schift:

In jouw alarmistische ijver struikel jij over…

‘Jij’ zijnde Herman Vruggink.
Inderdaad, die.
De enige persoon die ik nog kan scharen onder de term ‘scepticus’.

Vragen om referenties van een claim is genoeg om als alarmist uitgemaakt te worden door de ontkenners, die deze week uit alle hoeken lijken te komen kruipen en Sargasso hebben gevonden. Iemand moet ze gealarmeerd hebben!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Herman Vruggink

@96: Ja Majava, we gaan het toch echt meemaken dat ik voor alarmist wordt uitgemaakt. Giechel. Nu ligt mijn sympathie meestal bij de sceptici maar tegen de kul van Hetzler is geen kruid gewassen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 Herman Vruggink

@94: Het was toch zo’n simpele vraag: Heb je referenties voor jouw beweringen:
1 Wijnbouw in het Noorden van Engeland in de Romeinse tijd
2 De ijsvrije Noordpool rond 1940
3 IJsvrije Noordpool in 1423

Indien je doorvaart bedoelde i.p.v. ijsvrij dan kan je dat gewoon zeggen. Dan zeg je: sorry, ik bedoelde doorvaart. En nu kom je met een verhaaltje dat in de maritieme wereld dat anders zou zijn. In de maritieme klimatologie is het toch echt niet anders dat er een definitie is gekoppeld aan ijsconcentratie, de ijsbedekkingsgraad. Als het gaat om doorvaart dan is dat volledig schip afhankelijk. Heb je een rank houten bootje, of een schip uitgerust met de zwaarste ijsklasse of de zwaarste ijsbreker waarvoor het ijs boterkoek is. Ook heb je blijkbaar niet in de gaten dat er gerust een doorvaart langs het continent kan zijn, maar dat er gemiddeld genomen zelfs meer ijs in de zomer ligt dan normaal. Dat kan in principe gewoon samengaan.
Climate4you is mijn favoriete eerste bron voor informatie, jouw beweringen over 1940 ben ik niet tegengekomen. Een kleine moeite om de exacte verwijzing te geven toch?

En dan kan je wel gaan klagen over wilde speculaties van alarmisten, maar nu hebben we het over feiten. Feiten die door jouw worden aangedragen en door niemand anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Hetzler

@Vruggink De vragen zijn simpel en ik heb er adequaat op geantwoord. Dus hierbij afgesloten. Wat betreft het zeeijs rond 1940 heb ik je de koppeling eerder gegeven. Kennelijk ben jij niet zo’n goede zoeker en/of lezer. Nogmaals zal ik je bij de hand nemen: http://www.climate4you.com/
Links in het menu zie je Sea Ice, aanklikken. Kies dan Sea ice extension in a longer time perspective
Vervolgens scrollen naar een grafiek die teruggaat tot 1860. Kijk dan naar 1940 voor jouw antwoord.
Overigens verwonder ik mij erover dat jij zo veel heisa maakt over dit soort details. Kennelijk ontgaat het grote geheel je, namelijk dat de meetreeksen over de afgelopen decennia aantonen dat geen enkel klimaatmodel dat het IPCC gebruikt, correcte projecties kon maken en ook toetsing aan het verleden niet heeft kunnen doorstaan zoals Crok resp. McKitrick hebben aangetoond. Het IPCC maakt zich ongeloofwaardig, iets wat steeds meer politici beseffen.
Wie blijft geloven in de door menselijke CO2-emissie veroorzaakte catastrofale opwarming, die maar niet wil komen, hangt een religie aan i.p.v. wetenschap. Zolang dit geen gevolgen heeft voor deze maatschappij, is dit geen probleem. Dit is echter niet het geval. Kennelijk heb jij geen notitie genomen van het materiaal dat ik je eerder heb gezonden. Thans worden wij weer geconfronteerd met een “rekenfout” van € 15 miljard inzake de via het Nationale Energie Akkoord belastingmaatregel van een inherent ondeugdelijke en doodlopende vorm van elektriciteitopwekking i.c. windmolens. Ik wijs je in dit verband op deze brief aan minister Kamp http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3522016/2013/10/05/Windmolens-kosten-miljarden-meer.dhtml
door een groep vooraanstaande wetenschappers w.o. leden van onze Raad van Advies zoals Lepair. Het onderliggende rekenwerk kun je in die brief aantreffen. Mocht jij anders bevinden, dan lees ik het graag.
De kritiek komt neer op het verstrekken van onjuiste voorlichting door ECN. Dit is een van de vele redenen van mijn kritiek op het alarmisme. Alarmisten liegen er vrijblijvend op los en schromen niet de leugen te propageren “omwille van de goede zaak”: macht, geld (subsidie) en status tellen, niet moraal. De leugen regeerde in de planeconomische Sovjet Staat. Thans heeft de milieubeweging deze heilloze fakkel overgenomen. De milieubeweging heeft dan ook geen enkele relatie met wetenschap en mag derhalve niet serieus genomen worden. Het alarmisme heeft als De Zwarte Pest, deze hele maatschappij besmet.

Er is echter geen enkele aanleiding om je bang te laten maken voor de catastrofale opwarming die door deze Zwarte Pest zoals Al Gore, Greenpeace, Milieudefensie etc. en de auteur van dit verhaal JPvSoest, wordt uitgedragen. Gegeven de meetresultaten, de lange klimaathistorie en de wetenschappelijke vorderingen stel ik vast dat je deze lieden niet serieus moet nemen. Ze zijn niet anders dan religieuze fanaten vergelijkbaar met Amerikaanse tv-dominees voor wie alleen geld en status tellen. Zo platvloers is de rol van milieubeweging verworden.

Thans wordt een aanklacht tegen de Nederlandse Staat voorbereid wegens valse voorlichting.

Het moge duidelijk zijn dat de alarmistische propaganda, aantoonbare desinformatie door de milieubeweging en de macht van het Eco Industrieel Complex (het monsterverbond tussen politiek, industrie en de milieubeweging) dit land en Europa economisch te gronde richt. Dit besef begint bij steeds meer burgers en politici door te dringen en is verwoord in die brief. De slotzin is tekenend. In diplomatieke termen staat er: bevrijd dit land van de groene tyrannie.
Het lijkt mij inderdaad welletjes met al dat alarmisme, alleen om de kapitalistische windindustrie in het zadel te houden door “rekenfouten” en omwille van de financiële borging van de milieubeweging. Logisch dus te constateren dat Groen idealisme het kapitalisme ondersteunt vanwege het gemeenschappelijk belang: macht, geld en status. Wat een morele blamage van de milieubeweging!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 MrOoijer (Jan van Rongen)

@99: “De vragen zijn simpel en ik heb er adequaat op geantwoord.”

Helemaal niet. Je bluft.

[1] Wijnbouw in het Noorden van Engeland in de Romeinse tijd. Heb je niet op geantwoord, je link wijst naar wijnbouw in het zuiden. Dat is 800 km zuidelijker en daar is het klimaat subtropisch.

[2] De ijsvrije Noordpool rond 1940. Die wiki link over die Rus bevat die informatie niet, en die grafiek op die klimaatsite ook niet – dat is het ijs in april. Bovendien waren er in 1940 geen gegevens vanwege WO II, de data is een interpolatie staat er bij.

[3] IJsvrije Noordpool in 1423 – daar ben je al helemaal niet op terug gekomen. het lijkt me ook onmogelijk – dan wordt het nl snel kouder in die regio – zo koud dat de Vikingen uit Groenland vertrekken.

Dus je bluft maar wat. De resterende woordenbrij van je is overbodig – en beledigend. Je bent een ontkenner van het oude stempel die het nog steeds vooral over leugens en leugenaars heeft en overal complotten ziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Herman Vruggink

Bedoel je die figuur uit Polyakov et al. 2003 ?
Het is algemeen bekend dat er sterke vermindering aan ijs was tussen ongeveer 1925 -1945. Maar ijsvrij was absoluut nimmer geen sprake. Zie je dat de jaren negentig? en zie je dat na 2000 er geen data meer wordt gegeven? Wat denk je wat je gezien had t.o.v 1940?……

Maak ik heisa? Volgens mij vraag ik slechts naar de bron. Kijk, het zijn niet zomaar events die je beschrijft. Ik dacht, wie weet, heb je wel iets. Dit soort feiten zijn nogal belangrijk, als je er sterke aanwijzingen voor hebt, dan heb je wat. Heb je dat echter niet dan vertel je dus sprookjes en verlies je aan geloofwaardigheid.

Nu mag je gerust sterke twijfels bij klimaatmodellen hebben, maar de vraag is eigenlijk of dat er toe doet als je de vraag moet beantwoorden of je kan garanderen dat er geen ernstige gevolgen zullen zijn over een jaar of 50 tot 100….
Persoonlijk geloof ik niet in een grote klimaatgevoeligheid, maar het woord zegt het al: geloof. Ik sta daarin niet sterker als iemand die in grote opwarming gelooft. CO2 is hoe dan ook een broeikasgas.
Vervolgens neemt een nuchtere risico analyse het over. Ga je dan de worst case al direct doorstrepen?…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 zmmmmmmct

@Hetzler, #99 Je hebt het steeds over het ijs en de ijsberen. Kijk eens even naar de grafiek op de link hieronder en bedenk je dan hoe onbetekenend dat ijs is in dit hele verhaal.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_heat_content

De 20*10^22 Joule die daar sinds 1960 bij is gekomen is buitengewoon veel. Dat is het equivalent van:
– 125000 gemiddelde elektriciteitscentrales 50 jaar nonstop.
– Meer dan 7.5x de totale energieconsumptie van de mensheid in 2008. Per jaar.
– 1 miljoen Tsar Bombas
– 100000 keer het complete IJsselmeer aan de kook brengen

De oceanen zijn echter zo groot dat ze “maar” zo’n 0.9 graden celsius opgewarmd zijn. Daardoor zijn de effecten vlak boven de oceaan nog niet zo heel groot en kun je nog wel wat ijsberen tegenkomen. Maar om daar nou uit te concluderen dat de planeet als geheel niet opwarmt…. Ik zou zeggen: hang je thermometer eens in de pan in plaats van vlak erboven.

Oh en wat betreft de Vikingen wisten zich op Groenland meer dan 400 jaar te handhaven. Zoiets lukt niet zonder een adequate vorm van landbouw en veeteelt – dat moet je de Inuit eens vertellen; die lachen zich dood. Neemt niet weg dat landbouw destijds mogelijk was op Groenland; opgravingen tonen aan dat er zelfs kleine boompjes stonden. Maar dat wil NIET zeggen dat het destijds even warm was als nu; waarschijnlijk was het zo’n 0.2 graden kouder dan rond 1980.

Groenland hoeft dan ook maar een heel klein beetje warmer te zijn om het zuiden in de zomer groen te krijgen. Punt is dat het heel wat jaar duurt voordat er genoeg ijs is gesmolten om het in de zomer warm genoeg te krijgen. En dat hadden ze in de middeleeuwen: het was heel lang ietsje warmer. Vandaag de dag is het nog niet zo heel lang fors warmer dan het daar was toen de Vikingen er woonden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Hetzler

@102 Er is jou blijkbaar het e.e.a. niet duidelijk. Sinds 1750 klimmen we uit de jongste Kleine IJstijd zoals diverse keren ervoor. Daar is niets bijzonders aan. Zeker is dit geen reden om aan te nemen dat er allerlei uit de hoge hoed van Al Gore en de belanghebbende milieubeweging getoverde rampen zich zouden voordoen. Er is goed gedocumenteerde informatie over alarmisme sinds 1830. Zoals je weet is er nog nooit één doemscenario uitgekomen. Predikers en aanhangers van doemscenario’s kenmerken zich door gebrek aan historisch besef op het gebied van de evolutie van de welvaart. Bovendien begaan ze altijd dezelfde denkfout: extrapolatie: als we zo doorgaan dan… Maar juist dat ‘als’! Juist dan doorbreekt de menselijke innovatie deze trend. Zo voorspelde iemand eind 19e eeuw dat de straten in 1950 onder 3 meter paardenmest zouden liggen. Toen kwam de auto ten tonele. Paul Ehrlich voorzag in 1968 in zijn beroemde boek grote hongersnoden voor de 70’er jaren. Toen kwam de Groene Revolutie. We hadden die onzin van de zure regen et cetera. Er is nog nooit ook maar één doemscenario uitgekomen. En nu zitten we met die vreselijke opwarming die maar niet wil komen. Ik constateer dat de milieubewegingen parasiteren op de onwetendheid en de irrationele bevattelijkheid voor alarmisme van de burger. Persoonlijk vind ik dit immoreel. De ironie is bovendien de hypocrisie van de planeconomische milieubeweging door hun deelname aan het Eco Industrieel Complex.
Angstaanjagend, die opwarming van de oceanen. Ik word nu echt heel bang. Op welke diepte? Kun jij de invloed op het klimaat aangeven? Ik vrees van niet. Dus zou ik je alarmistische toon matigen door gebrek aan zo veel kennis. Hier heb je echt rekenwerk over het bedrog door alarmisten die jouw koopkracht aangaat: http://climategate.nl/2013/10/07/astronomische-kosten-energieakkoord-verzwegen/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 majava

@103: Eens kijken voor wie iets niet duidelijk is…

Sinds 1750 klimmen we uit de jongste Kleine IJstijd zoals diverse keren ervoor.

Leg mij dan eens het mechanisme uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 MrOoijer (Jan van Rongen)

@103: je slaat nog de reacties 100 en 101 over. Lijkt me dat je toch de eerste vragenstellers beter eerst beantwoordt. Of wordt het te moeilijk om je oorspronkelijke beweringen te bewijzen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 pedro

@103:

Zo voorspelde iemand eind 19e eeuw dat de straten in 1950 onder 3 meter paardenmest zouden liggen. Toen kwam de auto ten tonele. Paul Ehrlich voorzag in 1968 in zijn beroemde boek grote hongersnoden voor de 70’er jaren. Toen kwam de Groene Revolutie. We hadden die onzin van de zure regen et cetera

In al die gevallen, waar die scenario’s niet uit zijn gekomen, zijn er maatregelen genomen, waardoor de rampen afgewend zijn. Alleen maar extra redenen om nu ook in actie te komen natuurlijk. Voor de huidige tijd lijkt het beperken van bijvoorbeeld CO2 uitstoot een maatregel om er voor te zorgen, dat we weer een ramp kunnen voorkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 Hetzler

@Diversen Op http://www.climate4you.com/ en vervolgens Global Temperatures en dan Overview to get things in perspective. Met kort doorbladeren zie je een temp-overzicht vanaf het jaar -11.000. Het was wel degelijk warmer toen. Ik kom hier niet meer op terug. GISP2 en de CO2-grafiek eronder behoren tot de beste weergaven, die vriend en vijand bovendien niet betwisten.
Wat betreft ijs: Sea Ice en dan Sea ice extension over a longer time perspective. Eerder heb ik gezegd dat de term ijsvrij in de zeevaart de bevaarbare doorgang van de Noordoost- en de Noordwestpassage betreft.
De auto kwam beslist niet omdat iemand alarm sloeg over die paardenmest. De Groene Revolutie was al lang op gang voordat Ehrlich met zijn doemscenario aankwam. Ik betwist niet de functie van de milieubeweging als waakhond tegen ontsporingen, maar dan ook niet meer dan dit. Het getuigt van onbegrip van de evolutie van de menselijke welvaart om zulk onevenredig gewicht toe te kennen aan de rol van alarmisten. Die rol blijkt uiterst bescheiden, waar wel een overheersende rol is weggelegd voor de innovatieve uitdaging iets handiger, goedkoper of doelmatiger aan te pakken; dit nu heet transitie. Hoe krijg ik meer opbrengst van 1 hectare zodat ik meer tijd krijg voor andere dingen dan voedselwinning. De inzet van duurzaam genoemde energievoorziening bewerkstelligt het tegenovergestelde. Biologische landbouw is hier ook een voorbeeld van om maar te zwijgen van windenergie. Onbegrip speelt hierbij de hoofdrol.
Ik betreur het dan ook dat dit inzicht verdwenen is en plaatsgemaakt heeft voor het voorzorgprincipe. Dit principe, dat feitelijk een standpunt is, sluit wetenschappelijk onderzoek uit bij het reageren op een of andere alarmistische hype. Dit is dus heel iets anders dan innovatie in bovenbedoelde zin. Het alarmisme over CO2 is het schoolvoorbeeld van een dergelijke overschatting van de rol van alarmisten en de funeste rol van het voorzorgprincipe. Niemand schenkt aandacht aan de verwoestende economische gevolgen (nu ben ik een alarmist, maar wel een rationele) en de gevolgen voor de volgende generatie. Zie alleen al het opzettelijk verzwijgen door het ECN van € 15 kosten voor windenergie. Alarmisme maakt mensen oneerlijk. Zie ook het hockeystickmodel.
De rol van menselijke CO2-emissie is onmeetbaar gebleken. Meer CO2 is wel merkbaar beter voor plantengroei en de aanwas van bos. Er is gegronde reden om aan te nemen dat CO2-mutaties de temperatuurfluctuaties volgen, dus niet veroorzaken. Daarnaast spelen de zonactiviteit, de wisselende afstand tot de zon en de fluctuaties van de aardas een dominerende rol in de instralingsfluctuaties en de bewolking. Hoe het mechanisme van de werking van de oceanen, is een nog onopgelost raadsel. Het ontstaan van El niño bijvoorbeeld, het mechanisme van de talloze cycli van de oceanische oscillaties is onbekend. De patronen zijn bekend maar hoe het mechanisme werkt is nauwelijks bekend. Des te meer is het verstandig de wilde uitspraken van het IPCC te relativeren. Want laat ik één ding duidelijk stellen: er is geen greintje bewijs dat menselijke CO2-emissie ook maar enig merkbare invloed heeft op temperatuurverandering (ik heb uitstekende berekeningen hiervan), laat staan het obligate scala van de rampen die maar niet willen komen. De meest geologen stellen dat de zeespiegel”stijging” het gevolg is van landdaling door bebouwing vooral in deltagebieden.
Ik wil dit epistel eindigen met de opmerking dat het pijnlijk is om onder ogen te zien dat de dogma’s van het geloof niet stroken met de feiten. Het IPCC-rapport is hier een onthutsend voorbeeld van. Binnen enkele weken zal hierover een rapport worden gepubliceerd, zowel in Engeland als hier. In feite komt het neer op de grootste en kostbaarste “wetenschappelijke” fraude uit de menselijke geschiedenis. Daarnaast kennen wij nu de fraude van € 15 miljard door het ECN bij het Nationaal Energie Akkoord. Het zoveelste voorbeeld van de kwaadwillendheid van hen die hun vergissing niet onder ogen durven te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 majava

@107: wederom niet in gaan op vragen die gesteld worden en een aantal “antwoorden” zijn slechts herhalingen van dezelfde woorden die juist die vragen opwierpen.

En maar niet kunnen ophouden met nog meer loze aantijgingen en onbewezen stellingen. Zie hier waarom discussie geen enkele zin heeft. En de publieke opinie wordt als zodanig bewerkt. Niet onopgemerkt: http://scienceblogs.com/gregladen/2013/10/02/pro-tip-for-science-denialist-how-to-win-a-debate-with-a-scientist/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 pedro

@107:

Des te meer is het verstandig de wilde uitspraken van het IPCC te relativeren

De wilde uitspraken komen van jou. De IPCC rapporten zijn gebaseerd op vele honderden wetenschappelijke onderzoeken. Jouw uitspraken zijn gebaseerd op enkele internet linkjes.

Ik wil dit epistel eindigen met de opmerking dat het pijnlijk is om onder ogen te zien dat de dogma’s van het geloof niet stroken met de feiten

Aha, nu weten we waarom je de IPCC rapporten zo wantrouwt. De feiten, die in de IPCC rapporten worden genoemd, stroken niet met de dogma’s van jouw geloof. Het is vooral pijnlijk om te constateren, dat je dat niet onder ogen wil zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 Bismarck

@107: “Met kort doorbladeren zie je een temp-overzicht vanaf het jaar -11.000. Het was wel degelijk warmer toen. ”

Die grafiek loopt niet door tot nu, zoals je makkelijk kan zien, want hij eindigt op een niveau van -0.3, terwijl momenteel de wereldwijde anomalie ongeveer +1 is (en in Groenland, waar GISP vandaan komt zelfs nog hoger). Daarmee komt je “het was warmer toen” toch erg op losse schroeven. Bovendien zegt die omissie ook wel iets over de snelheid van die verandering, die binnen het genoemde tijdvlak een unicum is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 Bismarck

@89: Nogmaals zal ik je bij de hand nemen: http://www.climate4you.com/
Links in het menu zie je Sea Ice, aanklikken. Kies dan Sea ice extension in a longer time perspective
Vervolgens scrollen naar een grafiek die teruggaat tot 1860. Kijk dan naar 1940 voor jouw antwoord.

Ook hier zie je weer de grafiek niet tot het heden doorlopen (hij stopt omstreeks 2000). Daarna is de ijsbedekking nog fors afgenomen en dat terwijl hij in 2000 al lager was dan in 1940 (volgens het grafiekje waar je naar verwijst).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Hans Custers

@110

Helemaal waar (al zegt de waarde van een anomalie op zich natuurlijk niks, zolang je niet weet wat de referentieperiode is). Hier staan de data van dat onderzoek van Alley. Het meest recente punt is bijna 100 jaar “before present” en “present” is in de paleoklimatologie standaard 1950.

Een echte scepticus vertrouwt de zaak natuurlijk al niet als onder het kopje “Global overview” de temperatuur van Groenland wordt gepresenteerd. De zelfverklaarde sceptici daarentegen laten zich eindeloos beetnemen met dezelfde misleidende trucs. Dat blijkt maar weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 MrOoijer (Jan van Rongen)

@107: en dan deze hoogmoed van de zelf benoemde expert:

er is geen greintje bewijs dat menselijke CO2-emissie ook maar enig merkbare invloed heeft op temperatuurverandering (ik heb uitstekende berekeningen hiervan)

Hier is dus Ir. Jeroen Hetzler (secretaris van de Groene Rekenkamer) aan het woord, die beweert dat hij uitstekende berekeningen heeft om de bewijzen dat (menselijke) CO2-emissie helemaal niet tot opwarming leidt.

De emissie stijgt en is “man-made”, want de uitgestoten CO2 bevat te weinig van het C13-isotoop om natuurlijk te kunnen zijn. Er is dus alle bewijs dat er een toenemende menselijke (industriële) CO2-emissie is. Blijft de vraag over of die verantwoordelijk is voor een deel van de temperatuurstijging. Er zijn letterlijk honderden wetenschappelijke rapporten die dat bevestigen. Kom dus maar op met die “uitstekende berekeningen”. Zien is geloven. Tot dan geloof ik er even min iets van als van de kwadratuur van de cirkel of van het bestaan van een perpetuum mobile.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 Hetzler

@Allen Tja, het moest ervan komen die fameuze grafiek van oplopende temperatuur en stijgende CO2-emissie van de afgelopen decennia. Helaas is dit een illustratie van het eerste college statistiek: een correlatie is nog geen bewijs van een causaal verband. Sinds 1900 nam het aantal auto’s in Europa toe en nam het geboortecijfer af in Europa. Dus veroorzaakt toename van auto’s afname van het geboortecijfer? Ik ben bang dat het zo niet werkt en dat het etaleren van een dergelijke onhandige redenering de intellectuele zaak van de klimaataanhang geen deugd doet. Maar het past wel in de lange reeks van fraudegevallen binnen de alarmistische kring zoals vorige week ook weer het verzwijgen van €15 extra kosten door het ECN aan windmolens. Hoe geloofwaardig denkt het alarmisme nog te kunnen zijn, als zij niets beters dan een lange reeks van fraude, drabbige grafiekjes en bedrog kent om het gelijk te halen. Wat een narcistische arrogantie en wetenschappelijke armoe!
Als de inzender van deze reactie consequent was geweest, had hij de lijn moeten doortrekken en kunnen constateren dat de menselijke CO2-emissie exponentieel is blijven doorstijgen, waar de temperatuur na 1998 is gestabiliseerd en zelfs na 2007 is gedaald. Bovendien heb ik in eerdere reacties gewezen op het temperatuurverloop vanaf 8.000 jaar geleden. Dus herhaal ik deze niet. Ik zou hier eerst eens kennis van nemen alvorens te komen met een dergelijke ondoordachte reactie.
Ik geeft toe dat het vervelend is om geconfronteerd te worden met de onjuistheid van een geloof, vele onheilsprofeten gingen u voor, maar het vergt moed om dit te erkennen. Iets wat weinigen is gegeven. Cognitieve dissonantie is immers van alle tijden. Alarmisme en onheilsprofeten kennen we al sinds Bijbelse tijden. Zij geven iets om over na te denken, maar niet meer dan dit. Blinde navolging leidt tot verstarring en terugval van de menselijke evolutie. Helaas lijken alarmisten dit nooit geleerd te hebben, zoals het Nationale Energie Akkoord aantoont. Het is niet meer dan het product van de narcistische drammerigheid van Marxistische planeconomische opvattingen van de milieubeweging.
Er is evenwel geen reden om de milieubeweging nog langer serieus te nemen, nu zij zich schuldig maakt aan zulke astronomische verspilling aan windenergie en vanwege misdaden tegen de mensheid (Golden Rice en DDT).
Ter info: de totale hoeveelheid windenergie bedraagt 0,1% van de mondiaal beschikbare energie. Je vraagt je dus af waar men in godsnaam mee bezig is.
Ik kan je aanraden het boek te lezen van Matt Ridley, de rationele optimist.
Verder raad ik de ijszoekers aan om beter te kijken. Het staat er echt. Alarmisten zijn slechte zoekers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 MrOoijer (Jan van Rongen)

@114: Waar is die grafiek waar je het over hebt?

Mijn grafiek gaat over de negatieve correlatie C13 – CO2. Als je dat niet eens meer kunt zien, hoe geloofwaardig ben je dan nog met die woordenbrij die er op volgt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 Bismarck

@114: “Helaas is dit een illustratie van het eerste college statistiek: een correlatie is nog geen bewijs van een causaal verband.”

Ik ben benieuwd waar ze daarmee beginnen in het statistiekonderwijs. Ik ken zelf in ieder geval geen enkel statistieklesboek waarin correlatie onderwerp van het eerste hoofdstuk is, laat staan causaliteit (dat eigenlijk zelfs geen plaats heeft in de statistiek). Wel hoor ik variaties op genoemde kreet te pas en (vooral) te onpas gebruikt worden, vaak door mensen met een zeer beperkte kennis van statistiek (en onderzoeksmethodologie).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 Hans Custers

@114

De onzin die je uitkraamt is hilarisch. Eerst blaas je hoog van de toren over anderen die niets van statistiek zouden begrijpen en vervolgens sla je zelf de plank helemaal mis op dat vlak. Dat CO2 invloed heeft op de temperatuur sluit niet uit dat er nog andere factoren van invloed zijn. Een correlatie tussen CO2 en temperatuur betekent dan ook niet dat ze op elk moment elkaar exact volgen. Overigens, als je die correlatie volledig ontkent, dan ontken je daarmee het bestaan van het broeikaseffect. Met iemand die dergelijke onomstreden wetenschap weigert te accepteren is verder discussiëren zinloos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 Hetzler

@117 Dat neerbuigende laat zien dat je de discussie niet goed hebt gevolgd en je ook niet goed bent geïnformeerd. Die correlatie bestaat wel degelijk. Alleen, mutaties in atmosferische CO2 volgen temperatuurmutaties met een vertraging van ca. 1.000 jaar zoals ik eerder heb laten zien via http://www.climate4you.com/ Dit is totaal iets anders dan het mechanisme van het broeikaseffect dat er voor zorgt dat de aarde niet -19 graden is maar + 14 graden. Wat jij niet hebt begrepen is dat dit feit iets anders is dan de invloed van de menselijke CO2-emissie. Meer CO2 wil namelijk niet zeggen dat er een (lineaire) invloed is op temperatuurverhoging. Helaas zijn alarmisten zo dom om dit als vaststaand feit aan te nemen. zie http://www.americanthinker.com/2009/10/co2_driven_global_warming_is_n.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 Hans Custers

@118,

Ik heb geen zin om voor de zoveelste keer het volledige repertoire aan zogenaamd sceptische drogredenen door te nemen. Het antwoord op “CO2 volgt temperatuur” heb je ongetwijfeld al tientallen keren gelezen. En ik heb nergens beweerd dat er een lineaire relatie zou zijn tussen CO2 en temperatuur, omdat ik ook wel weet dat die relatie niet lineair is. Dat neemt niet weg dat het bestaan van het broeikaseffect impliceert dat er een correlatie is tussen CO2 en temperatuur. Een correlatie is namelijk niet per definitie lineair. Elementaire statistiek, weet je wel?

Ook wel grappig dat je mij een neerbuigende toon verwijt en mij in dezelfde zin op basis van niets beweert dat ik niet goed geïnformeerd ben. Om later op basis van een stropop te roepen dat “alarmisten” dom zijn. Iemand die op dit niveau discussieert behandel ik inderdaad neerbuigend. Sorry, maar ik kan niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#120 Hetzler

@allen Het valt mij op hoe dol men is op apocalyptische doemscenario’s en hoe weinig historisch inzicht men heeft. Ongetwijfeld heeft dit te maken met indoctrinatie. Vooral in de periode na 1968 is men permanent een baaierd aan doemscenario’s ingeprent op school en in de media. Vandaag op 10-10 worden onbevangen kinderen verpest met de ongegrond propaganda die Urgenda en Greenpeace hanteren om zieltjes en toekomstige donateurs te winnen. “De banaliteit van het kwaad” ten voeten uit.
De aarde gaat al sinds Bijbelse tijden naar de haaien. Doemprofeten zijn van alle tijden en ze hebben nog nooit gelijk gekregen. Thans is nog altijd sprake van dezelfde situatie. Het waanbeeld van de opwarming door menselijke CO2-emissie is de grootste economische en milieuramp uit de menselijke geschiedenis en is tevens de grootste wetenschappelijk fraude ooit. Bedrog en vervalsing van informatie en gegevens is het enige dat men heeft kunnen aandragen. De mate van neerbuigendheid is omgekeerd evenredig met de mate van wetenschappelijke onderbouwing. Het scandaleuze gebruik van de term ‘denier’ zegt veel over de misplaatste zelfgenoegzaamheid en onzekerheid waarin men dezulken verkeren. Het is treurig te moeten vaststellen hoe velen qua rationaliteit geen steek verder zijn dan het Stenen Tijdperk, bang voor onweer dus. En dit terwijl de kindersterfte, honger en armoede in een ongekend tempo zijn afgenomen. Moedwillig pessimisme is slechts een uiting van weergaloze domheid, als het geen kwaadwillend gehanteerde propaganda is om donaties te garanderen. Hoe banaal en materialistisch kan alarmisme zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 De echte Rob

O God, er is weer een nieuw gekkie die zijn weg naar Sargasso heeft gevonden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 Hetzler

@121 Interessant te constateren dat jouw bijdrage niet inhoudelijk is. Ik neem aan dat dit past in het doorsnee alarmisme dat niet bij machte is inhoudelijke argumenten aan te dragen. Jouw commentaar is geheel in lijn met de minzame arrogantie waaraan ook JP van Soest zich schuldig maakt. Wat een mentale en intellectuele armoe!

 • Vorige discussie