Tussen jezelf en de wereld ligt Europa

In aanloop naar de Europese Verkiezingen van 4 juni hebben de kandidaten van alle partijen hier de mogelijkheid om hun standpunten te verduidelijken, mits ze deelnemen aan de discussie die daar op volgt. Vandaag is het woord aan Marietje Schaake, derde op de lijst voor D66.

marietje schaakeDe meest voorkomende observatie van deze Europese campagne is dat ‘Europa niet leeft’. Als kandidaat die al maanden het land doorkruist merk ik het tegenovergestelde: iedereen heeft wat te melden over Europa. Vaak is het ongenoegen over de nationale politiek of voelen mensen zich buitengesloten. Even vaak merk je dat Europa juist sterk in ons dagelijks leven aanwezig is, soms op verrassende wijze. Bij een gesprek met migrantenorganisaties meldde een ondernemer met een Turkse achtergrond mij: “Toetreding van Turkije zou een ramp zijn voor mijn zaak. Teveel goedkope arbeid.”

De dag na het gesprek met de migrantenorganisatie liep ik mee in de ‘Roze Kroegentocht’, en bleek de PVV voor veel homo’s en lesbo’s na D66 tweede keus. Velen waren verbaasd dat ze de schaamte om dit toe te geven voorbij waren. Iedereen kent verhalen over ‘potenrammen’ of heeft zelf iets vervelends meegemaakt. De logica lijkt te zijn: ‘Moslims zijn hard tegen homo’s, de PVV is hard tegen Moslims’. Anderen zien juist dat een Europese antidiscriminatie richtlijn rechten van homo’s en andere minderheden beschermt, niet alleen in Nederland.

Niet voor niets groeien D66 en PVV het hardst. Twee partijen buiten de regering die met een sterk tegengesteld geluid komen: de PVV wil dat een slotgracht om Nederland wordt aangelegd, D66 wil meer bruggen tussen Europese landen. Dat juist die twee partijen groeien, is een reflectie van de polarisatie in Nederland zelf, en ten opzichte van Europa.

Een mening over Europa, en het belang van de verkiezingen is vaak gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Toch gaat Europa over het grotere plaatje, het bredere perspectief. Niet over de rotjongens om de hoek, maar om stabiliteit en vrede. Niet over een stem tegen, maar spreken met een stem in de wereld. Niet over een verdeelde afkomst maar een gedeelde toekomst.

Vrede, stabiliteit en welvaart zijn de grootste verdiensten van Europese samenwerking. Als de vraag direct wordt voorgelegd willen Nederlanders dan ook graag dat Europa met een stem spreekt in de wereld om het klimaatprobleem en de economische crisis op te lossen, of om internationaal terrorisme en criminaliteit aan te pakken. Dat blijkt uit enquêtes als 21minuten.nl. Kijken we vervolgens vanuit persoonlijk perspectief, dan blijken we weer bang onze identiteit te verliezen.

Ook ik koester onze vrijheden: vrijzinnigheid, gelijke behandeling en gelijke kansen, vrijheid van meningsuiting. Voor mij hoort een open blik en internationaal denken en handelen daarbij. Het ligt aan onze vrijheid en welvaart ten grondslag, en is ook nodig om die te handhaven. Het is geen toeval dat Nederland met haar internationale blik uitgroeide tot zo’n liberale en diverse maatschappij. Als we die identiteit willen behouden hebben we Europa nodig.

De verbinding tussen het wereldperspectief en het persoonlijke ligt in Europa. Ik geloof dat een duurzaam, democratisch en daadkrachtig Europa zichzelf zal moeten bewijzen door het leven van mensen beter te maken. Dat kan, maar dan moeten we wel meedoen! Europa moet daadkrachtiger kunnen worden: met een Europese politie die internationale bendes oprolt, met klimaatbeleid waar elk land aan mee moet doen, één plan in de economische crisis. Een sterk, democratisch Europa is geen luxe maar noodzaak. Samen werken we aan veiligheid, duurzame groei, rechtvaardigheid en gelijke behandeling. Zo wordt Europa vanzelf persoonlijker en wordt Europa een afspiegeling van onze persoonlijke belangen. Neem die gedachte donderdag mee het stemhok in.

 1. 2

  Voor Europa zijn is een mooi en eerlijk standpunt, ik kan begrijpen dat dat kiezers trekt. Maar de kern van het gedachtegoed van D66 is altijd radicale democratisering geweest, de kroonjuwelen van de partij. Je stipt zelf de noodzaak aan van een democratisch Europa.

  Een van die kroonjuwelen is het referendum. En dus wou D66 een referendum over de Europese grondwet. En dus beloofde D66 de uitslag van het referendum te zullen volgen. In het referendum stemde 60% van de mensen tegen de europese grondwet.

  En dus zou D66 de grondwet moeten afwijzen maar twee jaar later ratificeerde D66 precies hetzelfde verdrag.

  Daarom is het voor mij onacceptabel om deze verkiezingen op D66 te stemmen. Hoe kan de kiezer nou geloven in een democratisch Europa als ze op deze manier besodemieterd worden?

 2. 3

  Met wie gaat de overbodige partij(D’66) samen in Europa?
  Toch niet met de ego-centrische, geldbuidel-,status-, macht-, aanzien-, roemgeilende VVD balletjes? Ga dan verdorie in NL ook al samen campagne voeren.

 3. 4

  @2

  Zeg, ga je nou weer de hele tijd dezelfde riedel afsteken?

  Nog 1 keer dan, er zijn tussentijds verkiezingen geweest, waarbij D66 heeft laten weten dat ze een referendum wilde over een nieuw verdrag, maar als partij voorstander waren van het nieuwe verdrag.

  Ze hebben geprobeerd een referendum over het nieuwe verdrag te laten houden, maar daar was geen meerderheid voor in de Tweede Kamer.

  Ze hebben vervolgens, zoals ze hun eigen kiezers beloofd hebben,
  ingestemd met het nieuwe Europees Verdrag.

  Als je partijen lak aan de kiezer wil verwijten moet je dat maar doen bij de partijen die het referendum gedwarsboomd hebben.

  Dit is overigens de 5e keer in diverse draadjes dat je met weglating van feiten de zaken op deze twijfelachtige manier presenteert.

 4. 5

  Anoniem is een saaie trol die de hele tijd weer loopt te hameren op hetzelfde punt.
  Fijn he dat je iets in handen hebt om de Grote Hypocrisie Der Hele Wereld aan te tonen.

  Goed stukje campagne praat van deze D66’er. D66 is wat dat betreft heel duidelijk. Ook als de grijze middenmoot ondoordacht tegen europa is, blijft deze club nog streven voor een beter democratisch Europa. Dat is verdomd veel meer ruggengraat dan veel andere partijen.

  Ik vind het overigens logisch dat D66 samen met VVD in het EP zit. Daar kan je oerdomme kwalificaties aan koppelen zoals dick doet. Als je een moment stil staat bij hoe dat in elkaar zit dan wordt het wel begrijpelijker.

  Andere partijen proberen hun sociaalideologische, christenideologische, of anti islam troep via alle kanalen door te drukken. Dat is niet waar Europa over moet gaan.

  D66 werkt samen met een partij die het democratisch systeem in het vizier houdt in plaats van te proberen via de achterdeur toch nog het gelijk te krijgen. Burgerrechten, democratische vertegenwoordiging, milieu en economie zijn het meest gebaat bij een sterke rechtsstaat. Dat is iets wat je niet terugvindt bij partijen die verblind zijn door ideologie.

  En dan moet je niet doen alsof die samenwerking dezelfde dood in de democratische pot is als een regeringsakkoord in Nederland. Zo’n nauwe samenwerking is dat naar mijn idee niet.

 5. 6

  Nederland is ook het land van liberale religiekritiek, islamkritiek is gewoon religiekritiek, iets dat Spinozo, Erasmus, Koerbagh (de echte) , Voltaire enz ook gewoon hadden, verwar dat niet met xenofobie oid.

  De schrijfster schrijft homo’s met een kleine letter en moslims met een grote letter. Onterecht, religies en hun aanhangers schrijf je met een kleine letter. http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/385/

 6. 8

  @4 Wat je zegt zou kloppen ware het niet dat het ‘nieuwe’ verdrag inhoudelijke volkomen identiek is aan het oude verdrag. En D66 dus gebonden was het referendum te volgen. Misschien dat je over 20 jaar kunt zeggen “het referendum is nu zo lang geleden, en de andere partijen zijn tegen een nieuw referendum, dus we moeten onze eigen beslissing maar weer gaan maken” na 2 jaar kan dat niet.

  En dat ik mezelf herhaal, soit, maar dat doen alle partijen zelf ook de hele tijd tijdens hun verkiezingsprogramma, daar lijkt me niets mee mis. En ik vind dit een vrij belangrijke issue want je vervreemt toch een groot deel van Nederland volkomen van Europa als je eerst een referendum organiseert en daarna precies het tegenovergestelde doet. Volgens mij kwam namelijk een groot deel van de onvrede over Europa voort uit het idee dat er teveel over de hoofden van de mensen heen werd beslist (een conclusie die de D66 kandidaten zelf ook herhaaldelijk hebben getrokken, en waarvoor ze democratisering juist als oplossing zien).

 7. 9

  @ Anoniem

  “Misschien dat je over 20 jaar kunt zeggen “het referendum is nu zo lang geleden, en de andere partijen zijn tegen een nieuw referendum, dus we moeten onze eigen beslissing maar weer gaan maken” na 2 jaar kan dat niet.”

  Jij vind dat dit niet kan, daarom is het jouw partij niet. Soit, prima, probeer je wel helder te houden dat het wat dat betreft jouw persoonlijke perspectiefje is. Die lui van D66 zien dat anders, hebben zich daarover verantwoord, geven antwoord op jouw vragen, is de kous daar niet langzaam mee af?

  Genoeg andere partijen te stemmen toch? Doe je dat toch?

 8. 10

  @7 De reden die ze daar noemt is het feit dat er sprake zou zijn van een nieuw verdrag, waar dus een nieuwe besluit over moest worden genomen, en dan staat het D66 natuurlijk volkomen vrij om te stemmen wat het wil.

  Maar het enige punt dat ze noemt dat er veranderd zou zijn is dat het Handvest van grondrechten misschien (?) niet meer bindend zou zijn en, los van het feit dat me dat niet lijkt toe te juichen, dat is niet waar, zo lees ik op de site van de Europese Unie:
  Het Verdrag van Lissabon tot wijziging van de Verdragen, dat zich momenteel in de ratificatiefase bevindt, verleent het handvest bindende kracht door de opname van een vermelding waardoor het dezelfde rechtskracht krijgt als de Verdragen.(bron)

  En staat in het verdrag letterlijk:
  De Unie erkent de rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgesteld in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, als aangepast op 12 december 2007 te Straatsburg, dat dezelfde juridische waarde als de Verdragen heeft. (Artikel 6 lid 1)

  Heb ik daar ook al gezegd maar ze gaf geen antwoord meer.

 9. 11

  Las net een stukje, met deze uitstekende zinsnedes:

  Wie iets aan het milieu wil doen of de markt voor autoreparaties eerlijk wil organiseren moet dat op Europees niveau doen. Wie asielmigratie wil beteugelen, een ongelijke concurrentie tussen werknemers wil voorkomen of de financiële crisis wil bestrijden, moet dat op Europese schaal doen om succes te hebben.

  Het is daarom onzinnig om campagne te voeren tegen Europa zoals de PVV doet of als de SP te tamboereren dat Nederland minder Brussel wil. Onvoorwaardelijk ja zeggen tegen Europa zoals D66 doet, heeft ook geen zin. De vraag is niet meer of minder, maar wat moet wel Europees geregeld worden wat niet?

 10. 12

  @Anoniem, #10: Dat jullie het oneens zijn over de interpretatie van de verschillen tussen de verdragen, lijkt me wat anders dan stellen dat D66 inconsequent zou zijn; met hun interpretatie zijn ze immers redelijk consequent.

  Maar dat die interpretatie een beetje vergezocht is, kan ik natuurlijk niet met je oneens zijn.

 11. 13

  @8 Jaja: nu weten we dat wel. Maar wat zeg je nu op #4 dat je die kritiek dan moet richten op de partijen die het referendum geblokkeerd hebben?

  @Marietje “Als de vraag direct wordt voorgelegd willen Nederlanders dan ook graag dat Europa met een stem spreekt in de wereld om het klimaatprobleem en de economische crisis op te lossen, of om internationaal terrorisme en criminaliteit aan te pakken. Dat blijkt uit enquêtes als 21minuten.nl. Kijken we vervolgens vanuit persoonlijk perspectief, dan blijken we weer bang onze identiteit te verliezen.”
  Helemaal waar. Maar wat ga jij daaraan doen? Uitleggen dat je zelf een hoogopgeleide cosmopoliet bent, helpt niet erg bij de sceptici…

 12. 14

  @ Anoniem

  Ja je herhaalt wat iedereen al weet en dan herhaal je het nog een keer en nog een keer.

  De discussie is al gevoerd, meer dan uitgebreid, ook al vóórdat jij er her en der op begon te hameren. Elke krant, elk tijdschrift en tv programma heeft het erover gehad.

  En je schrijft de “cosmetische operatie” in het bijzonder aan D66 toe. Een partij die al zolang ze bestaat uitgesproken eurofiel is.

  Leuk, maar niet bijzonder. Daar blijft het toch bij?

 13. 15

  Gut, weer een D66-politicus op Sargasso die zichzelf een groot pak aanmeet.

  Dus een D66’er reduceert de politieke keuze die Nederlanders hebben tot zwart (PVV) of wit (D66) en daarbuiten gebeurt niets.

  Oh. Dus er doen geen andere partijen mee? Wat een lutser.

  De PVV is ronduit tegen alles wat Europa is, inderdaad. En D66 gooit Nederland het liefst morgen nog bij Brussel over de schutting, als een soort van grootstedelijke, uber-kosmopolitische exercitie.

  Nee dank u. Mijn keuze heb ik al gemaakt; ik laat mij niet verleiden tot een keuze tussen zwart of wit, en al helemaal niet door een vertegenwoordiger van een partij die a) gewoon een neo-liberale sociaal-economische agenda volgt en b) als er echte antwoorden nodig zijn op echte problemen, alleen maar een “we zijn een beetje voor dit en een beetje voor dat…” uit kan brengen.

  D66 is en blijft een partij zonder ruggegraat, die niet inziet dat het gebrek aan dogma alleen in de oppositie een kracht is, maar een zwakte blijkt te zijn zodra ze aan de macht is.

  Bovendien, het Europarlement — waar HEBBEN we het over…

 14. 17

  @13 Ik stem ook niet op een van die partijen en als die hier op sargasso een stukje komen schrijven over hoe belangrijk een democratisch Europa wel niet is dan zal ik ook dezelfde punten naar voren brengen (dat heb ik zelfs al gedaan). Wel vind ik dat omdat democratie in het algemeen en referenda in het bijzonder zo’n belangrijke plaats innemen in het gedachtegoed van D66 het nog iets hypocrieter om de uitslag van het enige referendum dat tot nu toe in Nederland heeft plaatsgevonden dan te negeren.

  @10 Je kunt niet alles reduceren tot een meningsverschil, en zeker niet als het gaat om juridisch bindende verdragen waarbij er maar één ‘mening’ is die dadelijk het dwingende recht in alle lidstaten blijkt te zijn. En als je dat ontkent dan is dat geen andere mening maar een feitelijke onjuistheid.

  @Klaplong 9, 14 Ik weet dat ik je moe maakt maar dit is belangrijk. Ik ben voor Europa maar Europa kan alleen maar slagen (en blijven bestaan) als de meerderheid van de bevolking dat ook is. En je bindt geen mensen aan Europa door ze eerst te laten stemmen over een nieuw verdrag en ze te beloven dat je de uitslag zult volgen om daarna precies hetzelfde verdrag toch te ratificeren. Er is maar één levensvatbaar Europa en dat is een eerlijk Europa. En op dit moment is er in Nederland geen pro-Europese partij die de uitslag van het referendum respecteert en dat is een probleem. Want nu moet ik SP (of SGP of PVV) stemmen terwijl ik wél toekomst zie in Europa.

 15. 18

  Nederland is verreweg de grootste netto betaler. We betalen 6x zoveel als Frankrijk, dit terwijl Frankrijk zelf veel meer ontvangt aan subsidies en meer invloed heeft. Dit feit is al meer dan tien jaar bekend meer geen van de huidige partijen, en zeker D66 niet is in staat geweest om dit echt sterk te verbeteren.

 16. 22

  Ook in 2007 droeg Nederland van alle lidstaten relatief het meeste af aan Brussel: Den Haag betaalde 6,3 miljard euro en kreeg 1,9 miljard euro aan subsidies terug.

  Er is nauwelijks zicht op effectiviteit van de Europese subsidies

  Geen navolging
  De Rekenkamer is positief over het initiatief van minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) om een verklaring in te leveren in Brussel over de besteding van de Europese miljarden. Dat vergroot de transparantie.

  Maar naast Nederland leveren alleen Groot-Brittannië en Denemarken zo’n lidstaatverklaring in.

  Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde EU-trendrapport (http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p464_rapport.pdf pdf) van de Algemene Rekenkamer. http://www.elsevier.nl/web/10222517/Nieuws/Europese-Unie/Nederland-blijft-grootste-nettobetaler-EU.htm

  De Rekenkamer waarschuwt dat Nederland ook nog eens een strop van 200 miljoen euro wacht: vanwege onregelmatigheden bij de besteding van Europese subsidies tussen 2000 en 2006 moet den Haag 155 miljoen euro terugstorten.

  Daar komt nog een tegenvaller van 48 miljoen euro bij vanwege dubbel gedeclareerde btw voor EU-projecten. Ook dreigt de overheid gereserveerde subsidies voor de komende jaren te verliezen, meldt de Rekenkamer.

  Weinig zicht
  Verder vindt de Rekenkamer dat er te weinig zicht is op de effectiviteit van de EU-subsidies. ‘De aandacht gaat voornamelijk uit naar het uitgeven van EU-subsidies; er is nauwelijks aandacht voor het behalen van resultaten.’

  Evaluaties van de Europese Commissie zijn vaak niet openbaar, en bevatten meestal weinig informatie. ‘Als ze wél inzicht bieden, blijken de beleidseffecten beperkt,’ concludeert de Rekenkamer.

 17. 25

  @22: 5 miljard is minder dan 1% procent van het Nederlands BNP. Ik denk dat de voorbeelden van nationale inefficientie veel talrijker en omvangrijker zijn.

 18. 26

  Hoe democratisch de EU is, is goed te zien in de uitleg van Nigel Farage. http://www.youtube.com/watch?v=9p9VC_P3Gf8 Gaat over het “verdrag” van Lissabon was 99,9 procent gelijk is aan de afgewezen grondwet. Blijf het vreemd vinden dat een partij die voor referenda is de uitslagen van referenda niet verdedigt waar ze er echt toe doen.

 19. 27

  Goeie marketing Marietje! lekker algemeen, positief en glad!

  Feit #1: het EP is bedoeld als windowdressing en heeft heel weinig (geen ruk) in te brengen. Logisch ook, anders wordt het zaakje helemaal onbestuurbaar.

  2# Het maatschappelijk draagvlak voor de EU wordt steeds kleiner in europa. Oorzaken daarvan zijn de ongebreidelde expansie, de afwezige democratische controle en een beleidsagenda die niet strookt met de huidige Zeitgeist.

  Die gedachte neem ik dan weer mee het stemhok in.

 20. 28

  @25 En nog een paar keer meer vanwege vage verboden en geboden vanuit de EU die niet via de portemonnee lopen. Enig idee hoeveel geld en arbeidsplaatsen er verloren gaan door regels gemaakt in Brussel vanuit de EU?

  @24 Valse muziek vlak voor de verkiezingen, het artikel van van 2 juni 2009, daarna zijn ze het direct vergeten.
  Trouwens landbouwsubsidies kunnen wel afgeschaft worden, maar dat geld komt nog ergens terug via goedkoper voedsel. Als het daar weggaat houden ze zelf gewoon meer voor eigen projecten. Ze geven het echt niet terug. Sterker zonder landbouwsubsidies is helemaal duidelijk dat de belangrijkste reden van het bestaan van de EU er voor de EU is. (Niet te verwarren met de naam Europa, de naam die ze afgepakt hebben en besmeurd.

  Daarbij gaat D66 niet over de landbouwsubsidies maar Frankrijk en Groot-Britannië, en Polen tegenwoordig niet te vergeten. Elke bureaucratie wordt door de tijd genomen alleen maar duurder.

 21. 29

  @15 ik laat mij niet verleiden tot een keuze tussen zwart of wit, en al helemaal niet door een vertegenwoordiger van een partij die […] alleen maar een “we zijn een beetje voor dit en een beetje voor dat…” uit kan brengen.”

  Spreek je jezelf hier nu niet een beetje tegen…

 22. 31

  Uit de eerdere PDF.. audits van de EU pagina 14
  Overzicht 4. Overzicht DAS-oordelen Europese Rekenkamer 1994–2007
  Begrotingsjaar Totaaloordeel DAS Kwantitatief beeld
  2007 Geen positieve verklaring
  2006 Geen positieve verklaring. G
  2005 Geen positieve verklaring.
  2004 Geen positieve verklaring.
  2003 Geen positieve verklaring.
  2002 Geen positieve verklaring.
  2001 Geen positieve verklaring.
  2000 Geen positieve verklaring.
  1999 Geen positieve verklaring.
  1998 Geen positieve verklaring.
  1997 Geen positieve verklaring.
  1996 Geen positieve verklaring.
  1995 Geen positieve verklaring.
  1994 Geen positieve verklaring.

  ps regelmatig staat deze tekst erbij Onaanvaardbaar groot aantal materiële fouten.

  Bron: Jaarverslagen 1994–2007 Europese Rekenkamer Theo van Gogh in gesprek met Pim Fortuyn over audits over de EU http://www.youtube.com/watch?v=5JB_uWpb_C4

 23. 34

  @Prometeus
  Als begrijpend lezen niet je sterkste kant is, roep dan de juffrouw.

  Dat D66-mens stelt NL’ers voor een zwart-witte keuze tussen haar partij en de PVV, en dat terwijl D66 zó genuanceerd, pragmatisch en zonder dogma is, dat het dinsdag niet meer weet wat voor mening het maandag ook weer had over onderwerp X.

  Duidelijk, Prometeus, of moet ik het je nog een keertje uitleggen? *aait over bol*

 24. 36

  Niks van, Klaplong: zodra iemand een kritische noot durft te schrijven over D66, reageert Prometeus immer als door een wesp gestoken en gaat daarbij in de regel niet in op de inhoud van het gezegde, maar op de vorm en de boodschapper. Nu ook weer. Dat ben ik beu.

 25. 38

  In dit artikel wordt heel veel Europa genoemd om de EU te verkopen. De EU is niet Europa, dat de EU die naam heeft afgepakt van de Europeanen is erg jammer. Europa blijft ook bestaan zonder de EU. Sterker zonder de EU kan je ook heel goed samenwerken, landen als Zwitserland en Noorwegen doen zeer goede zaken. Ook Nederland zal als ze buiten de EU ligt nog steeds midden in Europa liggen. De Duitsers blijven onze producten kopen, sterker we kunnen dan door de mindere EU bureaucraten beter concureren.
  Overal worden monopolies bestreden, behalve als het om landen gaat. Veel landen is de beste garantie op een humane samenleving. De idealen van superstaten komen uit de koker van de USSR en het derde rijk en daarvoor Napoleon. Tijden waar je beter ergens anders kon zitten. Dus dat een EU voor vrede kan zorgen is een gotspe, het zijn de goede verhoudingen met buurlanden die daar voor zorgen, de EU streeft naar overheersing.
  D66 is van alle NL partijen, samen de PvdA de grootste voorstander van een Federaal Europa. Waar vlucht je in Europa heen als het misgaat? Gebrek aan concurrentie of verschil aan politieke methodes zorgt voor inefficiëntie. Welke reden hebben regeringen nog om hun best te doen voor de bevolking als elk land gelijkgeschakeld is en mensen geen goede voorbeelden zien uit buurlanden. Diversiteit van onafhankelijke, echt vrije landen is de beste garantie voor een welvarende samenleving met respect voor de burgers. Zwitserland zit niet in de EU, Noorwegen ook niet, 2 landen waar het welzijn en de welvaart het grootst is van de gehele EU.

  Switzerland has a stable, modern, and one of the most capitalist economies in the world. It has the 2nd highest European rating after Ireland in the Index of Economic Freedom 2008, while also providing large coverage through public services. The nominal per capita GDP is higher than those of the larger western European economies and Japan, ranking 6th behind Luxembourg, Norway, Qatar, Iceland and Ireland.

  Greater Zürich area, home to 1.5 million employees and 150,000 companies, has taken top position in some life quality surveys.[32]

  If adjusted for purchasing power parity it ranks 15th.[33] The World Economic Forum’s Global Competitiveness Report currently ranks Switzerland’s economy as the second most competitive in the world.[34] For much of the 20th century, Switzerland was the wealthiest country in Europe by a considerable margin http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Switzerland&oldid=290059244#Economy

 26. 39

  er zijn inderdaad meerdere keuzes Kaj: Op een ideeenloze baantjesjager van de pvda stemmen bv.. zodra die z’n riante salaris en onkostenvergoeding binnenheeft hoor je daar nooit meer wat van.. is ook wat waard, geef ik toe

 27. 40

  @17

  “Je kunt niet alles reduceren tot een meningsverschil, en zeker niet als het gaat om juridisch bindende verdragen waarbij er maar één ‘mening’ is die dadelijk het dwingende recht in alle lidstaten blijkt te zijn.”

  Goed, gooi even onvergelijkbare dingen op 1 hoop…. Het verschil van mening zit in de interpretatie of er voldoende verschil tussen verdrag 1 en verdrag 2 zit om van twee verschillende verdragen te spreken. Jij vindt van niet, en vindt dat dus de uitslag van het 1e referendum gehandhaafd moet worden.

  Maar dat heeft niets te maken met de mogelijkheid dat de verdragteksten in zichzelf voor tweeerlei uitleg vatbaar zijn.

  Maar goed zelfs al zijn beide verdragen min of meer vergelijkbaar en een partij geeft bij verkiezingen aan een nieuw referendum te willen, maar las dat niet lukt voor te stemmen, dan is het toch ook kiezersbedrog als ze vervolgens een andere lijn kiezen?

  Jij wijst maar op de splinter en wil de andere balk niet eens zien.

  En dan maar vrolijk eurosceptisch te stemmen… nou ja, het zijn je eigen glazen denk ik maar…

 28. 41

  @Sickbok, #39:
  Wees dan een vent en noem man & paard, niet dit laffe anonieme gedoe. “ideeenloze baantjesjager van de pvda stemmen”

  Sowieso dat anonieme reageren, dat is zoooo angstig 1995…

  @Seven
  De idealen van superstaten komen uit de koker van de USSR en het derde rijk en daarvoor Napoleon.
  Doe je huiswerk en kom eens met waarheden, in plaats van dat constante cherrypicking dat je op deze site doet om je eigen waanbeelden te onderbouwen.

  Die ideeën gaan veel verder terug dan Napo. Van noord tot zuid en van oost tot west zijn er sinds de vroege Middeleeuwen voorbeelden te vinden van koningen, keizers, ministers, maar ook gewoon dichters, schrijvers en filosofen die al nadachten over een Europese staat / confederatie / intensief samenwerkingsverband, waar vrede zou heersen. Sommigen opperden zelfs toen al de mogelijkheid van een gezamenlijke munt!

  En dat ging verder dan de gebruikelijke Romeinse / Charlemagnistische / Heilige Roomse Rijk machtsdenken.

 29. 42

  “ideeenloze baantjesjager van de pvda stemmen” : Herfkens, Kok, Mei Li Vos, Melkert, Booij, Klusman, van Bruggen, Koenders, Henny Helmich, dat mens met dur gezeik in NY, de graaiers in amsterdam zuid oost, amsterdam centrum etc. etc.

  een kleine greep mannen en paarden

 30. 43

  @Klaplong, #42:
  Duidelijk. Jij vindt iedereen die al iets in de politiek doet maar niet per se rechts is, een ‘hersenloze baantjesjager’.

  Weten we dat ook weer.

  ‘Hersenloos’, hmm, ik durf hier wel te beweren dat zowel Kok als Herfkens als Mei Li Vos – fuck, iedereen die jij noemt behoorlijk hoger scoren bij IQ-tests dan jij.

  Past wel bij je wereldbeeld, dat wel, maar volgens mij ben jij niet de gezelligste persoon in de kroeg.

 31. 47

  @40 Kom maar op met de niet-cosmetische verschillen. Doe maar een lijstje, bronnen mét artikelnummers er bij.

  (overigens noemde Sophie in ’t Veld al een verschil: volgens haar was het mensenrechtenhandvest misschien (?) niet meer bindend in het verdrag van Lissabon, dat klopt echter niet, zie #10, vandaar mijn opmerking dat er maar één juridische werkelijkheid is)

 32. 48

  @ Kaj
  Kok, Herfkens en Vos hebben dat fantastisch hoge IQ wel gebruikt om de boel te belazeren en duizenden mensen richting voedselbank te sturen, dan wel te laten verpieteren in hun armoede.

  Die mensen hebben een geweten van niks, zijn totaal gespeend van welke vorm van ideaal betrokkenheid of medemenselijkheid dan ook. De enige loyaliteit die deze mensen kennen is de loyaliteit aan de eigen portemonnee.

 33. 49

  @Klaplong, #48:
  Zo zo, wat weet jij dat goed! En waar heb jij het bewijs, de smoking gun, die voor iedereen duidelijk maakt dat Herfkens, Wim Kok en Mei Li Vos persoonlijk “duizenden mensen” bij de voedselbank op hun geweten hebben?

  Of is dit weer zo’n bewering die je 5000 keer tegen jezelf herhaalt, daar in die witbetegelde ruimte waar je op je elleboog zit te kauwen terwijl je andere hand je lid beroert, starend naar je zelfgemaakte tekening van Geert Wilders?

 34. 50

  Trouwens, nog ff over D66 & landbouw… Daar heeft ’t Europarlement helemaal niks over in te brengen. Ze mogen piepen en losgaan tegen journalisten over hoe erg het allemaal wel niet is, dat enorme landbouwsubisidies-budget, maar ze gaan er gewoon niet over. Dat doet de Raad van Europa, oftewel de 27 nationale overheden vertegenwoordigd in dat orgaan.

  (En ja, dat betekent dat iedere partij die zich profileert met steun aan / kritiek op het landbouwsubsidiebeleid onzin uitkraamt. Dus OOK de PvdA, dus OOK de VVD, dus OOK het CDA, dus OOK de SP, etc etc)

 35. 51

  Over de postbezorgers en de motie vos:

  https://sargasso.nl/archief/2009/03/25/pvv-en-de-postbodes/

  Kijk zelf de moties na (en goed)

  En als je niet weet wat Herfkens heeft gedaan, dan heb je zitten slapen. Dat is zo uitgebreid in het nieuws geweest dat je niet serieus meer kan doen alsof dat niet gebeurd is.

  Andere voorbeelden van Koenders& BKB, Koenders & Henny Helmich zijn ook uitgebreid aan bod geweest.

  PvdA Amsterdam Zuidoost die zelfs de rekenkamer buitenspel zet is ook lang en breed onder de aandacht geweest.

  Ik weet niet of jij je shutter shades wel correct hebt uitgeregeld maar het lijkt mij dat jij wellicht wat selectief het nieuws gevolgd hebt, kan dat?

  Overigens, ter compensatie, ben ik altijd wel erg enthousiast over Felix Rottenberg en het optreden van Job Cohen.

  Zo!

  (Dat is toch de lakmoesproef van de gemiddelde weblogger)

 36. 52

  ” Wim Kok benadrukte dat onafhankelijk onderzoek had aangetoond dat er sprake was van een substantiële achterstand in de RvB-beloning. “ING is een ambitieus bedrijf. De wereld is ons werkterrein. Als we nu de beloning niet aanpassen, dan zou dat ons op den duur opbreken.” Daarna steeg de beloning van de topman vanaf 2002 met 316% tot 4,3 miljoen in 2006 voor Michel Tilmant het opperhoofd van de ING http://www.ing.com/group/showdoc.jsp?docid=063416_NL&menopt=prm%7Cfar%7C004
  Meest opmerkelijk Wim Kok zette aan tot het nemen van extra risico’s Exact die risico’s die leidde tot de ondergang van veel banken.
  Wim Kok : Bovendien, zo zei hij, maakt dit deel uit van een vernieuwde beloningssystematiek voor alle ING’ers, die een meer resultaatgerichte bedrijfscultuur beoogt. http://docs.google.com/TeamPresent?docid=ddp4zq7n_0cdjsr4fn&skipauth=true

  en voor het gemak is Kok dus zijn oude uitspraken is vergeten http://www.dumpert.nl/mediabase/277371/4e4861ef/wim_kok_voelt_zich_ongemakkelijk.html

 37. 53

  Niet om het een of ander hoor, maar volgens mij gaan de verkiezingen dadelijk helemaal niet over Europa.

  Nou kun je wel steeds over Europa blijven praten, maar daar wordt de burger alleen maar bozer van. Het gaat niet over Europa, hou d’r nou eens mee op. Je zit de kiezer alleen maar te irriteren met het gezwam over Europa.

  Ga nou eens praten waar het wel over gaat.

 38. 54

  @50 Dat is de truc, veel zeuren over dingen waar je geen zeggenschap over hebt en daarna wijzen naar de lokale overheid, en vise versa. Dat is ook een reden om je handen in onschuld te wassen. Genadeloos weergegeven in een programma van de makers van de keuringsdienst van waarde.

  De Slag om Brussel. http://player.omroep.nl/?aflID=9543386

 39. 55

  @51, 52:

  Dit gaat over beloningen, salarissen etc. Ik zit nog steeds te wachten op bewijs dat de genoemde personen “duizenden mensen” naar de voedselbank hebben gestuurd.

  Sickbok, ik weet niet of jij je shutter shades wel correct hebt uitgeregeld maar het lijkt mij dat jij wat selectief bent in welke vragen je beantwoordt, en welke je mijdt.

  (Dat is toch de lakmoesproef van de gemiddelde weblogger)

 40. 56

  “De idealen van superstaten komen uit de koker van… Napoleon. Tijden waar je beter ergens anders kon zitten.”

  Das nou niet zo’n slim argument. De tijden van Napoleon werden op veel plaatsen behoorlijk positief ervaren (vooral daar waar het barstte van de grenzen, die als zeer hinderlijk ervaren werden). De USSR heeft overigens voor zo’n dik 60 jaar vrede gezorgd in gebieden die daarvoor en daarna voornamelijk oorlog gekend hebben (oa. de Kaukasus en centraal Azië).

 41. 57

  Waaruit haalt de EU zijn legitimiteit? De referenda van de burgers zijn duidelijk, de meerderheid wil geen EU. Moreel ben je dan grotendeels dictoriaal bezig als je tegen de wil van de bevolking ingaat.

 42. 58

  @56 Tegen zoveel onzin kan ik niet op. De USSR had lange tijd geen oorlogen, maar er zijn er toch rond de 67 miljoen mensen door de staat vermoord.. Zegt het woord Goelag je iets?

 43. 63

  @klaplong, #60:

  Nee, dit heeft geen zin, eerst mensen beschuldigen van het zenden van “duizenden mensen” naar de voedselbanken, maar vervolgens daarvoor geen enkel bewijs kunnen leveren.

  Omdat het gewoon niet zo is. Geef dat dan gewoon toe.

  @Seven, #61: en weer ben je selectief. Omdat mensen in bepaalde landen tegen een verdrag stemden, “zijn ze tegen de EU”, zeg jij.

  Right. Eet dit maar: http://www.trouw.nl/nieuws/article1327206.ece

 44. 64

  @63 Niet echt overtuigend he, een peiling van een europees instituut. Maar laten we die cijfers voor waar aan nemen, dan nog is het diep triest. 55 procent waarbij vooral de ontvangende landen zoals Ierland voor de meerderheid zorgen. De daarbij is het artikel uit 2006.
  De uitslag van het referendum is overtuigender. Daar was het geluid duidelijk, de mensen willen geen machtige EU, hooguit wat europese samenwerking en handel, en dat noem ik de EER ipv de EU.

 45. 65

  @Kaj Ik ben het niet helemaal met je oneens wat D66 betreft (tenminste zoals je het @15 verwoordt), maar zoals je het opschrijft is het wel een beetje inconsistent.

  En als er iemand als door een wesp gestoken reageert als het om D66 gaat, dan ben jij het wel. Maar goed: we hebben deze discussie eerder gevoerd en toen werd het ook nasty. Zoals ik zei: ik ben het niet met je oneens, maar je zinsopbouw schreeuwde gewoon om een reactie. Misschien had ik er een smiley achter moeten zetten *aait terug over bol*

 46. 66

  @58: Je argumentatie ging ervan uit dat grote staten niet voor vrede konden zorgen. Beetje jammer dat je even de helft van het argument wijzigt bij weerlegging. Of blijf je bij je stelling dat de USSR niet voor vrede zorgde (als bewijs dat de EU dat niet kan)?

 47. 67

  Verzet tegen meer macht voor EU 27 mei 2009
  Een meerderheid van de Nederlanders wil niet dat de macht van de Europese Unie groter wordt. Dat blijkt uit een grootschalig opinieonderzoek waarvan de resultaten vanavond worden aangeboden aan een aantal Europese lijsttrekkers. Nederlanders verzetten zich in meerderheid tegen de overdracht van meer politieke bevoegdheden aan Brussel.
  Nieuwsthema – Europese verkiezingen
  Document – Onderzoeksresultaten ’21 minuten’

  Het online-onderzoek 21minuten.nl toont dat meer dan de helft van de Nederlanders de Europese integratie op sommige terreinen zelfs wil terugdraaien. Zo vindt 54 procent van de Nederlanders dat de komst van werknemers uit andere EU-landen moet worden ingeperkt, ook als dat leidt tot hogere prijzen voor producten en diensten.http://www.nrc.nl/binnenland/article2253405.ece/Verzet_tegen_meer_macht_voor_EU

  Dat duidelijk is wat het onderzoek 21minuten waar in dit artikel over geschreven wordt echt als uitslag had.. Politici….

 48. 68

  beste kaj.. de stelling was dat politici van de pvda in hoofdzaak ideeenloze baantjesjagers zijn..

  #1 dat ze baantjesjagers zijn is een feit van algemene bekendheid ( zie het lijstje van klaplong) en gestoeld op verhalen vanuit ( o.a.) de partij zelf.

  # 2 ik zou van jou dus graag willen weten welke ideen de pvda de afgelopen jaren ontwikkeld heeft..

 49. 70

  In Poldermodderend Nederland is het soms zinvol om discussies op het scherpst van de snede te voeren.

  Vooral als de discussie onderbouwd wordt met onzin en cherrypicking, waar beroepsmalloot Seven een ster in is. Vooruit, Seven, nog maar een (door jou ongetwijfeld gediskwalificeede peiling) waaruit blijkt dat de steun voor ‘de’ EU onder NL’ers groot is: http://media.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvhjsfpncqnhs/vi56jujceozv?ctx=vh93qqnk8atd

  Verder kan je dat 21minuten-onderzoek weer je hol inschuiven, Seven, want dat ging niet over de steun onder NL’ers voor de EU als geheel. Jij suggereerde in een eerdere post dat die steun afbrokkelt of er eenvoudig niet is. Dat is dus gelul. Wederom cherrypicking; je kunt je ‘stelling’ gewoon niet onderbouwen.

 50. 71

  @sikbok
  Hier valt gewoon niet onderuit te komen. Er is een beschuldiging geuit, een die niet kan worden onderbouwd. Inslikken en verontschuldigen, of beschaamd weglopen. Het wordt een van de twee.

  Welke wordt het?

 51. 72

  @70 Kay “Cherrypicking”

  Over deze Site- Hoofdinhoud

  Het Bureau van het Europees Parlement i in Den Haag en het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden i hebben deze site ontwikkeld voor journalisten in Nederland

  PS en dan toch nog Broos.. laat maar komen dat referendum voor het bestaansrecht van de EU, durfen ze niet eens. Zelfs een referendum over de grondwet negeren ze en blazen ze af omdat ze zeer goed weten wat de mening van de burgers over de EU is. Misschien dat ze mogen bestaan, maar niet in de vorm waarheen ze nu groeien.

  Over je pointe beroepsmalloot, geen echte argumenten meer dus grijpen naar argumentum ad hominem… Argumentatieleer was zeker lastig?

 52. 74

  @69: Ach als je graag alle nuanceringen weglaat, vergelijk dan voor de grap de Kaukasus voor de USSR, tijdens de USSR en eventueel erna. Dat even los van het Godwin-gehalte.

 53. 76

  @ Kaj

  Wat doe je op het moment dat je mensen dwingt onder het minimumloon te werken? Op het moment dat je ervoor zorgt dat tot 2012 niet gecontroleerd wordt of minimuloon eisen en sociale voorzieningen wel geregeld zijn voor de groep mensen die het op de arbeidsmarkt het moeilijkst hebben? Wat doe je dan, Kaj?

  Want dit is wat Mei Li Vos heeft gedaan.

 54. 77

  @74 Vergelijk dan de USSR, of Oost Duitsland voor mijn part met Europa bestaand uit losse landen, of Zwitserland.. 67 Miljoen, in de geschiedenis staat de USSR op een wat betreft aantal doden door de staat.

  De Amerikaanse professor R.J. Rummel heeft in zijn boek ‘Death By Government’ (1994) een hitlijst samengesteld van misdadige regimes op basis van aantallen slachtoffers. Het gaat daarbij om mensen die zijn vermoord of vroegtijdig aan hun einde zijn gekomen als gevolg van doelbewuste repressie en terreur van een staatsapparaat (in strijd gesneuvelde soldaten zijn niet meegeteld). De verzamelnaam voor dat soort dodelijke overheids-activiteiten is ‘democide’, een wat ruimere term dan het meer bekende woord ‘genocide’.
  http://www.geenflauwekul.nl/content/view/120/112/

  Wat betreft Godwins, daar heb ik me niet schuldig aan gemaakt. Hier gaat het over de USSR en het feit dat je het als vrede ziet. Lijkt me voor de meeste, zelfs zeer linkse, mensen onderhand wel duidelijk dat dat geen goed voorbeeld is. Maar goed dat je laat zien hoe vredelievend jij dat land ziet. Maakt een hoop duidelijk. De Godwins komen juist impiciet naar voren door te wijzen op vrede en veiligheid. Het begint al in dit artikel, zonder de EU, 60 jaar vrede ….etc..
  Voor je het weet gaat er iemand roepen dat zonder de EU het licht uitgaat in Europa..

 55. 79

  @47

  hoef ik niet te doen.

  Uit #40

  “Maar goed zelfs al zijn beide verdragen min of meer vergelijkbaar en een partij geeft bij verkiezingen aan een nieuw referendum te willen, maar las dat niet lukt voor te stemmen, dan is het toch ook kiezersbedrog als ze vervolgens een andere lijn kiezen?”

  en nogmaals:
  “Als je partijen lak aan de kiezer wil verwijten moet je dat maar doen bij de partijen die het referendum gedwarsboomd hebben.”

 56. 80

  @Kaj Over wat je zegt over dat 21 minuten en wat ik er mee moet doen, de gastredacteur haalt het onderzoek aan. Verder zoek je het maar uit, zoek maar iemand van je eigen niveau om tegen aan te schelden..

 57. 82

  @77: Is Oost-Duitsland ineens ook al een groot rijk? Je verwart de discussie over grote staten een beetje met die over communistische staten denk ik?

  Los daarvan weigerde je ook gewoon te lezen wat ik neerkalkte: De USSR heeft voor ruim 60 jaar vrede gezorgd in de Kaukasus en Centraal Azië. Het is een beetje zinloos dan met wat algemene cijfers aan te hobbelen. Vergelijk dan de Kaukasus onder de USSR (1922-1989) en de tijd dat de Kaukasus uit een lappendeken van landen bestond (1917-1922 en na 1989). Ik kan je wel vertellen wanneer je liever in de Kaukasus zat, als je mocht kiezen tussen 1917 en 1977.

 58. 83

  Ik als Nederlander, ik als Europeaan, ik als Turk, ik als wereldburger ben heel erg blij dat al deze negativiteit spuiters hier boven mij ervoor kiezen om politiek te bedrijven vanuit hun luie stoel, vanachter hun scherm en niet het lef, noch het verantwoordelijkheidsgevoel, noch het idealisme, noch de capaciteit en notie van goed burgerschap bezitten om daadwerkelijk iets te doen aan de wereld waarin we leven. Verbaasd me daarom ook niet dat de discussie onderling geen daadwerkelijk zin heeft omdat het nog steeds feiten, die allang vast staan bekibbeld, alsof het uberhaupt mogelijk is af te komen van Europa. Het lijkt wel moppersmurf wat perse niet wil meedoen aan hetgeen allang besloten is en sowieso plaatsvind ipv de schouders eronder te zetten, het te erkennen en te proberen er het beste van te maken.
  Geen wonder dat deze mensen een bezielde jonge politicus, die bereid is haar eigen leven te besteden aan het gemeenschappelijk goed, niet begrijpen en kunnen waarderen. Je hoeft het niet perse eens te zijn met de standpunten van de aanstaande europarlementariers, echter wees wel menselijk genoeg in te zien, wat deze mensen proberen te bereiken en behandel ze immer met respect, want ze staan daar zelfs voor jou, al vraag ik mij soms af waarom?
  Nog Nederlandse taalfouten in mijn tekst? Bij voorbaat dank voor het aanwijzen daarvan: Ik ben nooit te oud om te leren.
  Mevrouw Schaake zet hem op en behoud uw optimisme ten aller tijde!

 59. 84

  @Bismarck

  het is natuurlijk gewoon altijd k*t om op de Kaukasus (dus ook tijdens Stalin) te wonen want uit de wiki pagina over al Stalin z’n deportaties het volgende riedeltje:

  “Volga Germans[17] and seven (overwhelmingly Turkic or non-Slavic) nationalities of the Crimea and the northern Caucasus were deported: the Crimean Tatars,[18] Kalmyks, Chechens,[19] Ingush, Balkars, Karachays, and Meskhetian Turks.”

  Verder kan ik me toch vinden in het vermoeden (wat jij ook lijkt aan te hangen) dat de EU de kans op een oorlog tussen twee EU landen aanmerkelijk verkleint heeft, maar dat zou ik toch anders beargumenteren dan jij hier doet. Anders zou je ook kunnen zeggen dat tussen 1940 en 1945 er minder oorlog is geweest tussen bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk dan normaal was in de geschiedenis, en dat het dus wel een goed idee is om samen in een rijk te zitten. Dit is misschien wel waar, maar het heeft zo’n vervelende bijsmaak dat ik het liever niet als argument aanvoer.

  (NB hoeveel andere wereldleiders hebben een wikipedia over alle deportaties die ze geinitieerd hebben?)

 60. 85

  @83: Ik zie niet in waarom pittige discussie aan de vooravond van een verkiezing bestempeld wordt als politiek bedrijven vanuit de luie stoel. Uiteindelijk zal iedereen een standpunt moeten formuleren en omzetten in stemgedrag. Als de discussie daaraan bijdraagt, dan heeft het toch zijn doel gediend?

  p.s.: Niks mis met je taalgebruik.

 61. 86

  @79 Dus D66 is waarom uit haar plicht ontslagen om de uitslag van het referendum te volgen? Omdat ze later iets anders beloofd hebben?

  D66 gelooft toch dat een referendum de beste manier was om deze beslissing te nemen, het referendum is geweest en de beslissing is genomen, waarom zou d66 de uitslag niet moeten volgen? Omdat de uitslag al na twee jaar is verlopen?

  Overigens ben ik benieuwd hoe vaak je geprobeerd hebt een lijstje te maken van substantiele verschillen tussen lissabon en grondwet. Kom op, je schrijft op een goed bezochte weblog met intelligente bezoekers, roep hun hulp eens in en kom met een lijstje van verschillen.

  Ben je zelf niet nieuwsgierig?

 62. 87

  @84: “Anders zou je ook kunnen zeggen dat tussen 1940 en 1945 er minder oorlog is geweest tussen bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk dan normaal was in de geschiedenis, en dat het dus wel een goed idee is om samen in een rijk te zitten. Dit is misschien wel waar, maar het heeft zo’n vervelende bijsmaak dat ik het liever niet als argument aanvoer.”

  Ik kwam dan ook niet met het argument (#38 beargumenteerde het omgekeerde, hetgeen we beiden dus niet als kloppend beschouwen?). Uit #77 merk ik overigens op dat blijkbaar een ander kenmerk (totalitaire staat, want Oost-Duitsland van een groot territorium of inwonertal betichten acht ik toch wat ongeloofwaardig) ten grondslag lag aan de door seven waargenomen vredeloosheid van de USSR. Daarmee lijkt het argument me verder toch al vervallen.

 63. 88

  @ Cmon. Wereldrijken zullen komen en gaan, een blik op de geschiedenis maakt dat wel duidelijk. Juist de zelfsstandige staat staat garand voor vrede. maar hebben soms zware negatieve gevolgen voor de inwoners. Neem bv het Ottomaanse rijk, daarvoor was Turkije een land met verschillende culturen en rassen. Maar al snel werd iedereen die zich niet volgens de staatsnormen gedroeg vervolgd of uitgeroeit. De Armeense genocide en Assyrische genocide is niet voorkomen door zo’n groot rijk, maar juist daardoor veroorzaakt en uitgevoerd.

  Wat overblijft is een monocultuur zie Turkije, een land met nu 99,8 procent moslims nadat alle andere culturen daar zijn uitgeroeit of verjaagd, daarvoor was Turkije een land met vele invloeden waaronder Armeens Christelijke Toen Atatürk zei, er is maar een beschaving: de westerse. Doelde hij op de verscheidenheid van landen en culturen, niet de superstaat die er nu van gemaakt wordt. Ook al is de EU op korte termijn een blijvend iets zijn er nog steeds welvarende landen die geen lid zijn, of kan je de koers bijstellen. Kritiek verbeterd, kritiekloos klappen voor een slecht functionerend instituut is naïef.

 64. 89

  Erratum 2de regel: vrede. Maar wereldrijken hebben soms..

  @87 Oost Duitsland was onderdeel van de USSR, juist daar was het verschil met West Duitsland goed te zien van de verschillende visies. Jij benoemd vrede als geen natie oorlog, maar het land voerde continue oorlog met zijn inwoners en met vele doden (62 miljoen moorden gepleegd door de USSR buiten de WW2 oorlog ) tot gevolg.

 65. 92

  @86

  Omdat er tussentijdse verkiezingen zijn geweest waarbij D66 duidelijk heeft gemaakt hoe zij in deze kwestie zou opereren. Daar kan de kiezer het mee eens of oneens zijn, maar zij kunnen op dat moment hun voor- of afkeur voor de lijn van D66 uitspreken.

  Er ligt een nieuw beslismoment, waarbij D66 van te voren duidelijk maakt dat zij wederom het aan de kiezers wil voorleggen.

  Zij krijgt daar geen meerderheid voor. Is dat de schuld van D66? Nee, lijkt me.

  Ook had men al aangegeven positief tegenover Europa te staan en dus (waarschijnlijk) in te stemmen met het nieuwe verdrag.
  Dan niet instemmen, na dat eerder de kiezer beloofd te hebben, is kiezersbedrog. En dan ook nog bedrog van mensen die WEL op je gestemd hebben.

  Je zwamt maar door over het vermeende bedrog, maar je hebt totaal geen oog voor het werkelijke en reeele bedrog dat D66 gepleegd zou hebben als ze het nieuwe verdrag zou afschieten.

  Nogmaals, men wilde een nieuw referendum, er is geen nieuw referendum geweest -dat is niet de schuld van D66- en men had zich toen aan de belofte aan haar kiezers te houden.
  Veel transparanter kan je het niet krijgen.

  En dat lijstje heb je in een andere thread wel eens gehad, maar nogmaals, dat is feitelijk irrelevant.

 66. 94

  @93: Hij is vandaag om 12:00 gepost. Sommige mensen hebben ook andere dingen te doen dan de hele dag een weblog refreshen.

 67. 98

  @#96: Toch mooi hoe ze met “make millions” eigenlijk bedoelen “1176800 britse ponden in 5 jaar” oftewel zo’n 270000 euro per jaar. En daar zitten dan vergoedingen voor zaken als assistenten bij. Ter vergelijking: zonder assistenten kan een Nederlands Tweede Kamerlid zeker 145630 euro per jaar bij elkaar schrapen.

  Kortom, ik ben niet geschokt, dat artikel kan zo in de Story of de Prive.

  http://www.parlement.com/9291000/modulesf/gpql3r8j

 68. 99

  @97, het is extra, bovenop het al royale salaris. Zie ook 19
  Deel Vertaling:

  Het blijkt zelfs dat sommige parlementsleden vergoedingen hebben geïncasseerd voor medewerkers die niet eens bestaan, of medewerkers bonussen toekenden van anderhalf keer het jaarlijkse salaris en publiek geld doorsluisden naar hun eigen organisaties.

  Een onderzoek naar het misbruik van personeelsvergoedingen ter waarde van zo’n 200.000 euro per jaar — waarvan een groot deel aan eigen familieleden werd uitbetaald — werd in januari vorig jaar afgerond én ingediend, maar niet gepubliceerd. Het 92 pagina’s tellende rapport, opgesteld door Robert Galvin, het hoofd van de interne accountantsdienst van het Europese Parlement, bleef geheim. meer ? http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8525

 69. 100

  Bedankt voor de levendige discussie! Na een debat avond op het Nassau College in Breda weer terug achter de laptop. Overigens een prachtige, levendige avond met scholieren.

  Ik zal morgen nog een keer reageren (@93 & 95), maar ben inderdaad veel op pad (@94) en ga zo ook slapen.

  Een aantal gedachten:

  @Kaj, te stellen dat D66 en PVV het hardst groeien in de peilingen is niet bedoeld om te suggereren dat er geen andere keuze is deze verkiezingen. Keuze te over juist! Het lijkt erop dat duidelijkheid, aan welke kant van het Europees politieke spectrum dan ook, gewaardeerd wordt, en dat ook de peilingen voor de Europese Verkiezingen de polarisatie in Nederland bloot leggen. Iets dat volgens mij naast met Europese integratie heel veel met het gefaalde integratie debat en beleid in Nederland te maken heeft. Daarover later meer!

  Partijen die doen alsof zij ‘het’ Nederlandse belang gaan terughalen uit Brussel, of verdedigen zien het anders dan wij. Er zijn talloze belangen, kansen en meningen.
  D66 stelt dat een daadkrachtig, democratisch Europa goed is voor Nederland. Dat de belangen niet gescheiden zijn, maar dat Nederland bijdraagt aan Europa, en Europa aan Nederland. We zijn onderdeel van elkaar. Ook wij vinden dat de bijdragen eerlijker over landen moeten worden verdeeld, zodat (ik citeer ons verkiezingsprogramma): ‘een rijke Portugees niet minder betaalt dan een arme Nederlander; zoals nu het geval is.

  -Europa is wat mij betreft niet af, niet volmaakt, maar zeer belangrijk voor onze toekomst op cruciale punten (klimaat, veiligheid, economie). Ik voel me als aanstormend politica verantwoordelijk en gedreven om Europa vorm te geven, dichter bij mensen te brengen, resultaat gericht te werken, eerlijk en open te zijn, en zeker kritisch, zelf-kritisch, dat spreekt voor mij eigenlijk voor zich. Ik geloof in Europa, en nog meer in haar belofte en noodzaak.

  -Verder is het al zo dat op Europees niveau beslissingen worden
  genomen. Op die macht, die in Brussel behalve bij het EP bij de commissie en bij ministers ligt, moet meer democratische controle komen door Europeanen. Het (onvolmaakte) Verdrag van Lissabon maakt een stap in die richting. Verder is communicatie en consistentie binnen partijen belangrijk. Te vaak geven politici te pas en te onpas Brussel de schuld. Het genoemde programma De Slag om Brussel sprak ook over Nederscepsis na hun onderzoek van wat er waar is van het grote blauwe spook, de Brusselse regels. @54

  – (@13) Vanzelfsprekend besef ik dat ik als hoog opgeleid aanstormend politica een bevoorrechte positie heb. Maar het belang van Europa heeft zoals gezegd veel kanten en hoef ik niet vaak uit te leggen en bestaat ook niet alleen in de ogen van zogenaamde kosmopolieten. Kritiek komt ook van verschillende mensen overigens. Ondernemers, docenten, ouders, ouderen, scholieren, migranten, kunstenaars, activisten: ik leer juist van hen waar Europa hun leven concreet raakt. Daar zitten prachtige verhalen tussen, en ook schrijnende. Wij willen ervoor zorgen dat er democratische controle komt op de macht die Europa al heeft. Dat regeldruk wordt verminderd (D66 is hierin veruit het meest ambitieus en concreet blijkt uit onderzoek van ACTAL, zie http://www.actal.nl/ufc/file2/actal_sites/touw/46b5d218eb15ed5f917088371a651091/pr/Persbericht_Actal_ambitie_aanpak_regeldruk__website1.pdf)

  Zelf wil ik het gesprek levendig houden door te communiceren over wat ik in Brussel (en helaas Straatsburg) doe, wat mijn afwegingen en beslissingen zijn. Daarmee kan je natuurlijk nooit iedereen blij maken, maar ik geloof dat transparantie en communicatie Europa dichterbij brengen, en daarbij zijn we (gesteld dat ik politica zal worden) dat verplicht aan de mensen die op ons stemmen. Nieuwe media geven kans om dialogen als deze te voeren.

  -D66 zit in Europa in een pro-Europese liberale fractie, daar werken we inderdaad met onze fractiegenoten van de VVD samen. Of de VVD delegatie onder leiding van Van Baalen zich daar thuis voelt is de vraag. Niet een die ik kan beantwoorden. Het is me helaas niet duidelijk wat de VVD nu eigenlijk beoogt, zoek de verschillen:
  http://www.youtube.com/watch?v=Tfior8_dpz4
  http://www.youtube.com/watch?v=xALj6X-iIuc&feature=channel

  Tot zover, later meer.

  Marietje

 70. 101

  Europa leeft ?!

  http://tinyurl.com/qvrr8l

  Slechts bij een hele kleine groep politiek geëngageerde mensen. Precies degenen die jij in het land en hier tegenkomt. Je beeld van de realiteit is compleet gekleurd. Maar dat is bij de meeste politici het geval. Inherent aan het beroep.

 71. 102

  “Kiezen voor het minst erge” is de manier om Europa weer interessant te maken.

  Wat er nu gebeurt is falend zelfbedrog van debatmakers en kiezers.

 72. 103

  @Willem @Mescaline

  Ik zie het als mijn taak en uitdaging om de zelf-selectie (goed punt, ben me er zeer van bewust, maar ook als minderheid voor Europa is, of interesse heeft in het gesprek is dat belangrijk) te doorbreken en met meer verschillende mensen in kritisch gesprek te gaan over Europa, althans, over dingen die hen bezig houden, en hoe dat verband houdt met Europa.

  Kiezen voor ‘het minst erge’ is voor mij te negatief. Ik ga voor positief, toekomst gericht.

  Vanmiddag ben ik bij de uitslagen van de scholieren verkiezingen, benieuwd wat daaruit komt.

 73. 104

  Ik bedoel ook niet dat één partij het van ‘de minst erge’ kant moet benaderen.

  Het hele discussieframe moet om -> media en partijen zien een donker Europa. En zoeken + maken hun eigen lichtpunten.

  Daar kan de over het algemeen defaitistische burger meer mee.

  Maar een echt vrolijk stemmend geheel wordt dat niet nee. ;-)

 74. 105

  Leuke vraag: voor m’n gevoel leefde zo rond 1999 het idee dat nationale parlementen aan macht zouden inboeten, ten gunste van brussel, en dat als tegenhanger daarvan de ‘regio’s’ zouden opkomen, die ook grensoverschrijdend zouden zijn. Ook omdat veel issues niet zozeer een hollands/belgisch/duits/etc karakter hebben, maar veeleer spelen in ‘brabant’ (zowel nederlands als belgisch brabant), ‘limburg’, etc.

  Ik heb daar na die tijd eigenlijk weinig meer van gehoord, maar het lijkt me een veel (voor burgers) veel prettigere, fijnmazigere indeling dan de huidige gang van zaken.