Terroristen – Mensheid 4 : 3

Hoe staat het eigenlijk met de strijd tegen het terrorisme? Verhalen over al dan niet gedode Al-Qaida topmannen en alle overwinningen in Irak ten spijt lijkt het er op dat de terroristen aan de winnende hand zijn.
De cijfers zijn wel inclusief de incidenten in Irak.

Grafiek terrorism incidenten en doden (loopt op na 2003)

Grafiek toont op jaarbasis de aantallen incidenten (aanslagen) en de aantallen dodelijke slachtoffers van de terroristische incidenten.
Bron: MIPT – Terrorism Knowledge Base

 1. 5

  @habay: Ik dacht dat de tweede helft na 9/11 begonnen was. Maar misschien is het american football en zijn er 4 quarters.

  @Gerbrand en Fza: Toelichting erbij gezet. Nu duidelijker?

 2. 9

  @Crachàt: 4833 om precies te zijn. De exacte definitie van een “incident” moet je op de site opzoeken. Maar die definitie is wel gelijk gebleven in de loop der jaren.

 3. 10

  Drie bezwaren: de aanslagen in Irak zijn gevechtshandelingen gericht tegen een bezettingsmacht, geen terreurdaden; in termen van het terugschroeven van burgerlijke vrijheden en het uithollen van ‘Westerse waarden’ is de partij van George W. Bush (en Blair en Berlusconi en Balkenende) overduidelijk aan de winnende hand, niet de partij van de moslimintegralisten; en daarmee is in één moeite door de voorgestelde tegenstelling ‘terroristen-mensheid’ betekenisloos geworden.

 4. 11

  Kort intermezzo: Verhoudingsgewijs zijn er natuurlijk veel meer terroristen weggesnuggeld dan niet-terroristen. De niet-terroristen zijn met zo’n gigantische overmacht dat ze alleen ideologisch kunnen verliezen.

 5. 13

  Sinds tsjetsenen en palestijnen ook al terroristen worden genoemd 9en russen en israeli’s niet) hebben dit soort aantallen alleen maar zin als argument om de burgelijke vrijheden in te perken.

  Doe zoals Reagan: je toont een Taliban op de buis, je zegt dat dit geen terrorist is maar een vrijheidsstrijder en je bent van alle problemen af.

 6. 14

  Alhoewel een definitie van terrorisme het duidelijke euvel is hier, is er redelijke consensus dat het woord ‘terrorisme’ gebruikt moet worden om de aard van de daad te beschrijven, en niet het motief. Dat betekent dat acties van Amerikanen, Israeli’s, Nederlanders etcetera ook als terroristisch bestempeld kunnen worden.

 7. 16

  Kijk, zodra onschuldige burgers opzettelijk worden opgeblazen dan hebben we het over terrorisme. Gebeurt dat door een officieel leger in een nette oorlog dan noemen we die gewoon oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid. Strekking blijft hetzelfde…

 8. 17

  Veel van onze vrijheid staat op de tocht in de strijd tegen terrorisme, dat is wel een verschil. Die aanvallen komen uit ons leger voort ? onze democratische leiders ? onze eigen terroristen ? Lastig lastig.

 9. 21

  Jah maar natuurlijk kan die stijgende lijn ook andere oorzaken hebben. BV dat ze nu beter kunnen tellen dan voorheen, of dat het Pentagon nu wel met cijfers moet komen en toen niet. En ik denk ook niet dat we zicht hebben op hoeveel terrorisme Sadam uitvoerde

 10. 22

  @Maurice: Ze tellen al sinds 1968, ik denk niet dat het aan de manier van tellen ligt (los van de discussie over wat een terroristische aanslag precies is).
  De database bevat alle individuele aanslagen. Als je die naloopt zie je dat Irak wel degelijk invloed heeft op de getallen maar dat er ook heel veel incidenten elders (Thailand, Ierland, Palestina, Chili, Servie) plaatsvinden.
  De enige conclusie die wat mij betreft getrokken kan worden is dat we eerder verder van een terrorisme-vrije wereld afkomen dan dichterbij. En dat je daarmee dus vraagtekens kunt zetten bij de keuzes die gemaakt worden in de “oorlog” tegen het terrorisme.