Staatswiettelers gezocht

Juist in deze moeilijke tijden biedt de overheid u gelegenheid op experimentele basis een verandering van beroep te verkennen. De toekomstbestendigheid is niet helemaal zeker, want het gaat om een vier jaar durend experiment, waarvan de uitkomsten nog ongewis zijn. Gisteren werden Eerste en Tweede Kamer per brief ingelicht over de inwerkingtreding van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen, ofwel het ‘wietexperiment’.  Het wetsvoorstel is in 2019 door beide Kamers aangenomen (tegen waren alleen PVV, SGP en DENK) en na verdere voorbereidingen kan de wet per 1 juli aanstaande inwerking treden. Vanaf die datum kan iedereen die de ambitie heeft teler van staatswiet te worden zich aanmelden. De overheid zoekt slecht tien telers, die moeten gaan leveren aan alle 79 coffeeshops in tien geselecteerde gemeenten.

Door: Foto: Dave H (cc)

Tweede Kamer stemt in met regulering wietteelt

Maar zal het ook daadwerkelijk zover komen?

Madeleine van Toorenburg twitterde namens het CDA het volgende:

Vol overtuiging stemde het #CDA tegen de #wietwet. Wij doen niet mee aan de normalisering van wat geen ouder voor eigen kind zou wensen.

Maar *wat* wenst geen ouder zijn eigen kind toe? Een jointje in het algemeen? Een wietverslaving? Met het eerste heb ik totaal geen probleem om dat mijn kinderen “toe te wensen”, met het tweede natuurlijk wel, maar ik zie niet in hoe deze wet daar ook maar enige invloed op heeft. Er verandert namelijk aan de aanbodkant richting consumenten helemaal niets.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Foto: Dave H (cc)

Wat is het nut van leugens over wietteelt?

COLUMN - Opstelten verdraaide wetenschappelijke feiten over wietteelt om zijn beleid te ondersteunen, zo meldt ons het NRC.

Geen wonder. Het beleid van Opstelten viel ook alleen maar te verdedigen met leugens. De vraag die mij daarbij opkomt is: met welk doel? Alles wijst erop dat een hardere aanpak van de wietteelt een flinke stimulans is voor de zware criminaliteit en schadelijk is voor de volksgezondheid. Wat is het praktisch nut van het tegenhouden van legalisering?

Binnen de VVD wordt door zowel de oude garde als de jonge garde gelukkig ook anders gedacht. Helaas lijkt Opsteltens opvolger van der Steur uit hetzelfde hout gesneden te zijn en niet bang voor een jokje ten behoeve van een strikt beleid tegen softdrugs.

Hoe kan het toch dat telkens zo een idioot komt bovendrijven, in een kabinet met de PvdA dat gesteund wordt door D66 nog wel? Hoe valt dit te verklaren zonder de aanname van duistere krachten? Wie het weet mag het zeggen.

Maar het is tijd voor verandering. Die drooglegging heeft nu wel genoeg levens gekost en maatschappijen ontwricht. Wellicht dat een volgend kabinet eindelijk een keer werk kan gaan maken met de door zo velen gewenste legalisering van de achterdeur van de coffeeshop.

‘Zachte’ drugs, harde criminaliteit

Het is steeds duidelijker dat wietcriminelen zich, zeker in het zuiden van Nederland, steeds onaantastbaarder beginnen te wanen. Ook de overheid voelt inmiddels de noodzaak op te treden tegen wietcriminelen. Hoogleraar criminologie Toine Spapens onderzocht de wereld achter wietteelt. In deze gastbijdrage gaat hij in op de belangrijkste conclusies uit zijn onderzoek.

 Rondom het gebruik van hasjiesj en marihuana hangt nog altijd een imago van lieflijkheid en vreedzaamheid. Daarmee wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat in Nederland de harde misdaadwereld al sinds de jaren zeventig bij de import en groothandel van softdrugs betrokken is. Dat geldt intussen ook voor de inpandige wietteelt, die begin jaren negentig zijn intrede deed. Om te beginnen is de omvang van de wietteelt, afgaande op het aantal kwekerijen dat wordt gevonden, enorm gegroeid. Daarnaast is de wietteelt het werkterrein geworden van een ‘hennepnetwerk’ dat zich zo langzamerhand over alle lagen van de bevolking uitstrekt. 

Van import naar productie in eigen land
De opsporing van de aan softdrugsimport gerelateerde misdaad verliep vanaf de jaren tachtig, met de oprichting van de Interregionale Rechercheteams (IRT’s), niet zonder moeilijkheden, vooral door gebrek aan ervaring en nog ontbrekende organisatorische en juridische kaders, met de beruchte ‘IRT-affaire’ als uitvloeisel. Desalniettemin werden in de eerste helft van de jaren negentig vooraanstaande importeurs van softdrugs, zoals Johan ‘de Hakkelaar’ Verhoek en de onlangs overleden Charles Zwolsman, in geruchtmakende megaprocessen tot celstraffen veroordeeld. De Nederlandse overheid had de tanden laten zien, ofschoon de inspanningen er natuurlijk geenszins toe leidden dat de illegale activiteiten stopten. Ook nu nog zijn er criminele groeperingen actief met de import van softdrugs. Het zwaartepunt verschoof echter naar productie in Nederland zelf.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Opstelten verdraaide feiten over wietteelt

Uit het NRC:

Onderzoekers zijn niet te spreken over hoe hun publicaties over wietteelt door hun opdrachtgever, veelal het ministerie van Veiligheid en Justitie, zijn gepresenteerd. Dat leert een rondgang langs wetenschappers en onderzoekers.

Onwelgevallige publicaties zijn uitgesteld, conclusies selectief naar buiten gebracht (‘cherry picking’) en vraagstellingen zo gestuurd dat de uitkomst het beleid ondersteunt. Oud-minister Ivo Opstelten (VVD) gebruikte de rapporten om de harde aanpak van wietteelt te rechtvaardigen, maar het wetenschappelijk fundament daarvoor is brozer dan voorgesteld.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Groningse wiettelers ontlopen straf

Twee keurig belastingbetalende wiettelers met transparante administratie die alleen aan officieel gedoogde coffeeshops leveren, zijn wel schuldig aan het overtreden van de wet, maar verdienen geen straf, zo meent de rechtbank in Groningen:

“Nu de verkoop van softdrugs uit deze coffeeshops gedoogd wordt, impliceert dit ook dat de coffeeshops bevoorraad worden en mitsdien dat ten behoeve van die aanvoer, ook geteeld wordt. Over de vraag hoe die bevoorrading dan plaats moet vinden laat het beleid zich niet uit”, staat in de uitspraak van de rechtbank. […]

De rechtbank vindt dat de verdachten hebben gehandeld naar de belangrijkste doelstellingen van het softdrugsbeleid, “te weten het belang van de volksgezondheid en het handhaven van de openbare orde”.

Lokale bestuurders: reguleer wietteelt

Aldus nu.nl:

Van de 472 burgemeesters en wethouders die reageerden op de peiling is 58 procent voorstander en 39 procent tegenstander.

Opvallend is dat ook een meerderheid van de VVD-bestuurders (53 procent) wil dat de wietteelt gereguleerd wordt. In het kabinet is VVD-minister Ivo Opstelten (Justitie) faliekant tegen.

Maar Opstelten is minister dus weet-ie het automatisch beter dan de lokalo’s. Dat is immers hoe hiërarchie werkt.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.