Wat is het nut van leugens over wietteelt?

Foto: Dave H (cc)

COLUMN - Opstelten verdraaide wetenschappelijke feiten over wietteelt om zijn beleid te ondersteunen, zo meldt ons het NRC.

Geen wonder. Het beleid van Opstelten viel ook alleen maar te verdedigen met leugens. De vraag die mij daarbij opkomt is: met welk doel? Alles wijst erop dat een hardere aanpak van de wietteelt een flinke stimulans is voor de zware criminaliteit en schadelijk is voor de volksgezondheid. Wat is het praktisch nut van het tegenhouden van legalisering?

Binnen de VVD wordt door zowel de oude garde als de jonge garde gelukkig ook anders gedacht. Helaas lijkt Opsteltens opvolger van der Steur uit hetzelfde hout gesneden te zijn en niet bang voor een jokje ten behoeve van een strikt beleid tegen softdrugs.

Hoe kan het toch dat telkens zo een idioot komt bovendrijven, in een kabinet met de PvdA dat gesteund wordt door D66 nog wel? Hoe valt dit te verklaren zonder de aanname van duistere krachten? Wie het weet mag het zeggen.

Maar het is tijd voor verandering. Die drooglegging heeft nu wel genoeg levens gekost en maatschappijen ontwricht. Wellicht dat een volgend kabinet eindelijk een keer werk kan gaan maken met de door zo velen gewenste legalisering van de achterdeur van de coffeeshop.

Dat zou een flinke bezuiniging kunnen betekenen voor de politie, of veel meer politiecapaciteit om achter echte boeven aan te gaan. Plus een gevoelige slag voor de georganiseerde criminaliteit, die daarmee een flinke inkomstendaling zou kennen, en een veel betere kwaliteitscontrole op wiet, wat ook veel beter is voor de volksgezondheid. En tenslotte kan het zelfs weer belasting opleveren. Blowen voor de staat in plaats van voor criminelen. Het klinkt als een bevrijding.

En daarna doorgaan met reguleren van andere vormen van drugs a.u.b. Wereldwijd lijkt de tijd er rijp voor. Het argument dat legaliseren van het buitenland niet zou mogen begint gezien de ontwikkelingen binnen de USA immers wat sleets te raken, en ook de verwijzing naar het strenge Europa lijkt nergens op te slaan.

Van de zelfbenoemde ‘liberalen’ valt deze doorbraak echter niet te verwachten. A zeggen en B doen. Ook de PVV toont zich hierin in praktijk ronduit onbetrouwbaar. En natuurlijk valt dit conservatisme ook te verwachten van het CDA, CU en de SGP.

Leugens en bedrog worden daarbij niet geschuwd. Ken uw vijanden.

Reacties (71)

#1 Mario

“Dat zou een flinke bezuiniging kunnen betekenen voor de politie, of veel meer politiecapaciteit om achter echte boeven aan te gaan, een gevoelige slag voor de georganiseerde criminaliteit…

Dat kan je wel stellen, inderdaad.

Voorbeeldje:

“U.S. Legalization of Marijuana Has Hit Mexican Cartels’ Cross-Border Trade”
http://time.com/3801889/us-legalization-marijuana-trade

 • Volgende discussie
#2 roland

@0: “Hoe kan het dat zo een idioot komt bovendrijven?”
– door steun van een ruime meerderheid VVD, CDA, CU, SGP, PVV Anderen PvdA, D66 maken daarvan niet echt een punt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Cerridwen

Wat Roland zegt is de kern.

Mij, en ik verwacht de overgrote meerderheid van de Sargasso-lezers, hoef je niet te overtuigen van de noodzaak tot legaliseren van cannabis.

De meerwaarde van het stukje zou er dan in liggen dat je blootlegt waarom dit niet gebeurd. Daarin faal je jammerlijk, zolang je gaat zitten hakken op personen en het grotere plaatje uit het oog verliest. Opstelten was erg tegen legalisering, maar ben je nu echt verbaasd dat zijn opvolger, ook van de VVD dat ook is? Accepteer nu eens dat er in ieder geval tot 2020 een kamermeerderheid tegen legalisering is, in ieder geval zolang de VVD bij het huidige standpunt blijft.

Zolang de discussie binnen de VVD beperkt blijft tot de periferie (Bolkestein, JOVD, een enkele wethouder), gaat dat niet gebeuren. De VVD-minister luistert pas als de kamerfractie daar in meerderheid anders over gaat denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Klokwerk

“in ieder geval zolang de VVD bij het huidige standpunt blijft”

Ja, hey, dat is nu juist waarin jij met je post ‘jammerlijk faalt’ – je geeft geen antwoord op de vraag waaróm de VVD fractie dit standpunt heeft, sterker nog, je vergeet ook nog de vraag te stellen (en verwijt mij dat ik dat wél doe).

Soms is een vraag stellen genoeg. Het gaat erom dat de lezer zelf naar het antwoord zoekt (en om de reacties onder zo een stuk). Het wachten is op een rationeel argument. Ik denk dat het niet komt. Dan is het een QED.

Het nut van zo een post als deze is verder dat het nuttig is zo vaak mogelijk de inconsequentie van het drugsbeleid aan de kaak te stellen. Hier op Sargasso mogen dan voornamelijk GroenLinks-hippies en SP-adepten rondhangen, er zijn gelukkig ook nog wat VVD’ers en PVV’ers gesignaleerd, en een stuk als dit wordt ook gedeeld door de sociale media.

Als we gingen zwijgen over waar we hier consensus over hebben, ontkennen we daarmee onze (bescheiden) politieke rol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Klokwerk

@Roland: Precies. En daar moeten ze maar eens mee beginnen daar een punt van te maken lijkt mij. Pro-legalisering is gewoon te lief en te apathisch geweest. Maar het gaat hier wel over veiligheid en volksgezondheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 jos van veen

waarom en nut..
Waarom:
machtsvertoon,egostreling, law order en terreur
betweterigheid, conservatisme en pestige/aanzien
morele stupiditeit met religieuze motieven
dédain naar het volk dat gebruikt.vinden dat het niet hoort,superieur voelen-dus volk te dom
teveel kroegenpraat en vertikken je te verdiepen
gewend dat alle snaar zijn hand wordt gezet
Voordelen, persoonlijk gewin??

Nut:
je iegen mening er door drukken
antigeluid wordt graag gehonoreerd, niemand zegt je bent slecht geinformeerd of je belazerd de boel
de kiezers kiezen toch wel VVD bij “harde”(domme) aanpak,
voortzetting generatieverschil dat wordt gehonoreerd
het volk klein en nederig houden..ze worden gedwongen naar pappa smurf te luisteren en te gehoorzamen
Macht te exploiteren, laten zien wie er de baas is..(heeft neoliberaal hele erg veel last van..wenst geen volksinspraak of referenda)
Het volk heeft graag BAZEN aan het roer die rijkelijk geweld toepassen!
Een bazige partij ligt goed in de markt omdar het geassocieerd wordt met daadkracht..het doet er niet toe of het er barst van de leugens..Macht en imago telt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bas van Stapelberg

Waarom de VVD bij zijn standpunt blijft is toch duidelijk. Heeft te maken met vraagprijs van wiet. Zolang deze hoog blijft zal de maffia er veel aankunnen verdienen, ja en welke partij heeft de meeste banden met de georganiseerde misdaad?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

Hou er rekening mee dat (sommige) partijen beleid voeren puur met het oog op het instant houden van hun macht. De VVD weet donders goed dat ze vooral stemmen winnen met hun “hard on crime” standpunt. Om zich daarop te kunnen profileren moet er natuurlijk wel crime zijn. En daarom is het belangrijk dat een aantal zaken die onder de meerderheid van de bevolking geaccepteerd zijn (zoals drugsgebruik) illegaal blijven. Dan kan er “gescoord” worden met drugsvangsten en het pakken van grote criminelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Henk van S tot S

Opstelten was/is waar het wiet betreft volledig kierewiet.
Maar of het de wietteelt snel vrijkomt en dus uit de handjes van de misdaad (indien niet schaars dus goedkoop, is de lol voor hen er af) waag ik te betwijfelen.

Maar dat werd in het artikel al gesteld.

De “christenen” zullen wel het langst dwarsliggen.
Alcohol mag wel van christenen:
Jezus toverde het wijn uit water, maar zelfs in de apocriefe boeken is niets over wiet te vinden ;-)

Totaal off topic:
@klokwerk dit
http://forum.fok.nl/topic/485069
vroeg ik bij de eerste alinea af.
Speelt dus bij meer mensen :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Spam

Twee belangrijke zaken zijn hierboven al genoemd:
– Geen prioriteit voor de ‘liberalere’ partijen. De PvdA haalt op belangrijke issues als zorg, sociale zekerheid en vluchtelingenbeleid al nauwelijk iets binnen. Om dan van wietlegalisatie een discussiepunt te maken zou wel erg onproductief zijn.
– Mooi voor het tough-on-crime image. Als iets verboden is, moet je er hard tegen optreden en het natuurlijk niet door de vingers zien of zelfs toe gaan staan.

Daarnaast associeert de achterban wietgebruik toch vooral met luie linkse studenten en uitkeringstrekkers. Die moet je sowieso hard aanpakken. Maakt niet uit waarvoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Cerridwen

@4:

je geeft geen antwoord op de vraag waaróm de VVD fractie dit standpunt heeft, sterker nog, je vergeet ook nog de vraag te stellen (en verwijt mij dat ik dat wél doe).

Lees je post nog eens goed door – het woord ‘VVD-fractie’ komt daar niet in voor. En dat is het probleem: je bekritiseert Opstelten, bent teleurgesteld dat van der Steur precies hetzelfde erover denkt, zegt vrolijk dat er binnen de VVD ook andere geluiden te horen zijn, waarmee je suggereert dat het hier gaat om persoonlijke standpunten van de ministers.

En dat is misleidend, want de ministers voeren VVD standpunten uit. En je kan schelden op de persoon van de minister wat je wilt, maar zolang die kamermeerderheid van tegenstanders er is, gaat dit niet veranderen.

Waarom vindt de VVD wat ze vindt? Het lijkt me om dezelfde reden als waarom al die andere conservatieve partijen tegen zijn: Drugs zijn slecht, slechte dingen moeten we verbieden en criminelen moeten we bestraffen, en niet belonen door hun handeltje te legaliseren. En gekoppeld met het feit dat voor de grote meerderheid van niet-drugsgebruikers dit een onbelangrijk issue is, blijft de status-quo gehandhaafd.

Overigens ziet het er op de iets langere termijn positief uit voor de pro-legaliseringsbeweging, zowel internationaal als nationaal zie je een beweging richting legalisering. Dus geduld, het komt allemaal goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Inca

@11, Opstelten was anders mans genoeg om het zonder de instemming van de fractie te doen. Die nam z’n eigen beslissingen wel. Doen alsof de ministers braaf de standpunten van de Kamer uitvoeren is (denk ook aan de zorgwet of het standpunt van Plasterk over de samenvoeging van de provincies) natuurlijk pertinent onwaar. De ministers maken zelf ook keuzes en zetten waar nodig ook hun fracties onder druk, meer dan andersom.

Het lijkt me om dezelfde reden als waarom al die andere conservatieve partijen tegen zijn: Drugs zijn slecht, slechte dingen moeten we verbieden en criminelen moeten we bestraffen, en niet belonen door hun handeltje te legaliseren.

Eerst even een klein puntje: de criminelen worden juist het hardst benadeeld door de legalisatie: zij raken hun handel en woekerwinsten vermoedelijk kwijt. Je framet hier netjes het standpunt dat legalisatie toegeven zou zijn aan de criminelen, maar dat is feitelijk incorrect.
(Het zou trouwens ook een cirkelredenatie van jewelste zijn: elke vorm van verruiming van beleid op welk terrein ook zou dan taboe zijn, om de simpele reden dat je altijd iets legaliseert dat eerst gedaan werd door mensen die de wet overtraden. Per definitie.)

Maar goed, als maar duidelijk is dat de VVD hier in elk geval geen rationeel standpunt in heeft, dat gebaseerd is op minder regels, of op vergroten van de veiligheid, of het efficienter werken van de politie.

Het is op z’n best dus een puur conservatief standpunt. En dat terwijl Rutte nog zo z’n best doet om te zeggen dat ze geen visie hebben. Dat is dus blijkbaar niet waar… een conservatieve visie is toch heel nadrukkelijk een visie, en een waar ze niet openlijk voor uit durven te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 kolibri

Belanghebbenden in de grootschalige illegale wietteelt zullen ondertussen toch wel schathemeltjerijk zijn geworden?

Badend in het zwarte geld, welk belang zouden zij hebben die de aanvoer van vele coffeeshops controleren? Of zijn het echt allemaal kleine thuiskwekertjes?

Vele duizenden kwekerijtjes worden ieder jaar opgerold. Nu de growshops ook verboden.

Wie profiteert van dit verbod? En is het nu wel of niet te ver gezocht om te veronderstellen dat zij die deze miljardenmarkt in handen hebben zullen proberen om hun geldelijke winsten in politieke invloed om te zetten?

Onlangs was er toch een politica aangehouden die zich hiermee bezighield? Staat dat op zichzelf?

Wie o wie produceert dat spul op grote schaal?

En wat blijft er over van politie en justitie apparaat als je softdrugs gerelateerde delicten weghaalt? Hoeveel banen gaan er dan verloren in het controleapparaat voor de ‘veiligheid’?

En in dit licht, hoe is het mogelijk dat jusitie op eigen houtje deals maakt met drugscriminelen die miljoenen euros behelzen?

Het lijkt mij sterk dat thuiskwekers verantwoordelijk zijn voor de constante aanvoer van vele tonnen wiet bij de coffee shops, ondanks de duizenden kwekerijen die worden opgerold.

Ook lijkt het mij sterk dat er op die markt geen grote dominante spelers zijn zoals in bijna alle andere markten het geval is.

Het achterdeurbeleid niet legaliseren is het zwartgeld circuit van illegale winsten in stand houden, en dat lijkt niet ingegeven te zijn door zorgen over de volksgezondheid.

Door wat dan wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Klokwerk

@Spam: Op zich een prima redenering maar ik denk dat de VVD zich daar wel mee misrekent. Er is bij de Nlse bevolking al lang een ruime meerderheid voor legalisatie. Ook bij de eigen achterban.

@Cerridwen: Nee, ik hoef mijn post niet door te lezen om te weten dat het woord ‘VVD fractie’ er niet in voorkomt, maar kom op zeg, je snapt toch ook wel dat het antwoord ‘omdat de VVD fractie er tegen is’ geen bevredigend antwoord is op de vraag waarom Opstelten tegen is? Ik vraag naar de reden, jij verlegt gewoon de vraag. Jij begon hier toch over het grote plaatje?

Maar dank dat je nu met een antwoord komt. Inderdaad, zo is precies de (kortzichtige) redenering. Drugs are bad, m-kay?

Alleen, geloven die gasten daar zelf nog in? Kamerleden hebben toch wel genoeg informatie om te weten dat dat niet werkt? Zie dan hier dat onderzoek waarvan de resultaten stelselmatig werden vertekend. Vandaar dus de specifieke vraag, die niet was, wat is de redenering achter het verbod, maar: waarom wordt de waarheid verdraaid? Welk doel dient dat?

En het is nog meer bizar gezien de achterban van de VVD óók in meerderheid voor legalisatie is. Niks marge.

Overigens gaf op Facebook iemand nog een aardig antwoord: de concurrentie van de VVD ligt vooral bij de PVV en CDA. Echte liberalen zitten al lang bij D66.

Op zich een goede verklaring, ware het niet dat de achterban van de PVV hier volgens mij helemaal niet zo een sterke mening over heeft en D66 volgens mij nog wel degelijk een concurrent is van de VVD.

Enfin, je slotconclusie, daar ben ik het op zich wel mee eens: ik zie het op termijn ook wel goed komen. Maar dat zal niet vanzelf gaan. Als niet continu het irrationele achter het repressieve beleid wordt aangetoond en de merites van legalisatie en regulering worden onderstreept, heb je kans dat het over en paar jaar internationaal zó weer de andere kant op gaat (we weten niet of de trend in de VS doorzet, en Uruguay is natuurlijk leuk, het is nou niet echt de trendsetter in de internationale politiek: wel een ontzettend relaxed land overigens, maar dit terzijde).

Los daarvan: we zijn al halverwege, en dat brengt ons land juist in een spagaat. Door coffeeshops te legaliseren en extra hard op te treden tegen dealers spelen we de georganiseerde misdaad maximaal in de kaart. Dat brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om bij regulering voorop te lopen en niet te wachten tot andere landen het voortouw nemen. We zijn daarbij nu eenmaal een voorbeeldstaat/wereldwijd experiment op dat gebied.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Klokwerk

@Jos & @Bismarck: Wat mij betreft een goede beschrijving van hoe de VVD inderdaad de onderbuik bespeelt.

@Bas & @Kolibri: Kijk, dat is natuurlijk waar ik op doel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Mario

@11

Stilzitten en zwijgen, het komt allemaal goed. Kost alleen maar weer onnodig veel leed, maar Cerridwen ziet dat het goed komt.

En met leed doel ik mede op die van de buren die water- of brandschade krijgen door thuiskwekerijen. Met leed doel ik mede op het geweld welke vaak bij een ripdeal er aan te pas komt. En.ga.zo.maar.door.

Maar Cerridwen zit liever stil op zijn/ haar stoeltje anderen te zeggen dat men maar nog meer geduld moet hebben.

Er liggen al decennia lang gedegen plannen om het e.e.a. naar behoren aan te pakken, tot en met een intensieve samenwerking tussen kwekers en de belastingdienst aan toe.

Dat er tegenwoordig meer stemmen opgaan voor legalisatie juich ik enkel maar toe (duh). Maar het is wel goed geweest. Leugenachtige kwezels zoals we die van de VVD kennen, zorgt enkel maar voor stilstand. Zoals uit de afgelopen decennia blijkt.

Schreeuwaapjes zoals bekend van de christelijk politieke partijen helpen daar maar wat graag aan bij. Kijk ik nu even naar Madeleine van Toorenburg en haar lage IQ.

Zag onlangs weer zo’n onnozele, die beweerde dat er “wel degelijk” doden zijn gevallen door het gebruik van Cannabis (hartfalen). Dat de onderzoekers het over ‘een vermoeden’ hadden, wat nota bene overduidelijk in de samenvatting van een drietal alineas staat, leest men maar wat graag aan voorbij. Past namelijk niet binnen hun uiterst beperkte denkvermogens.

Ik denk dat ik maar ga solliciteren naar de functie Minister van drugszaken. Ik lees de rapporten/ onderzoeken tenminste wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 kolibri

Misschien dat dit artikel relevant is in deze discussie. Net als anti-semitisme tegenwoordig (onterecht) specifiek aan moslims wordt toegeschreven, schijnt er bij de politie een cultuur te bestaan waarbij mensen met een kleurtje onevenredig veel op de huid worden gezeten, oftewel raciaal profileren.

Tweedeling veroorzaken, onrust scheppen, onveilig gevoel veroorzaken, en moet je eens kijken hoe groot de roep is om “meer blauw op straat”. Meer werk voor politie, justitie, beveiligingsbedrijven, zodat er meer controle gerechtvaardigd kan worden, meer macht kan worden uitgeoefend, en ondertussen worden ergens, ver buiten het zicht, de zakken gevuld met enorme hoeveelheden zwart geld.

http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/04/10/how-u-s-criminal-justice-transformed-into-wide-spread-racial-profiling/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Cerridwen

@12:

De ministers maken zelf ook keuzes en zetten waar nodig ook hun fracties onder druk, meer dan andersom.

Als het dan allemaal aan Opstelten ligt, dan had de VVD ook kunnen kiezen om er iemand neer te zetten die pro legalisering is. Doen ze niet. De tegenstand tegen legalisering staat gewoon in het verkiezingsprogramma. Dat Opstelten de fractie onder druk heeft gezet zul je eerst maar eens moeten bewijzen.

Eerst even een klein puntje: de criminelen worden juist het hardst benadeeld door de legalisatie: zij raken hun handel en woekerwinsten vermoedelijk kwijt.

Mij hoef je daarvan niet te overtuigen. Met de insteek die je in het vervolg kiest ga je dat niet redden.

@Klokwerk: ik kom er niet echt doorheen merk ik. De vraag ‘waarom is Opstelten tegen’ is de verkeerde vraag. De vraag moet op zijn minst zijn ‘waarom is de VVD tegen’, en daarna, hoe kunnen we de VVD ervan overtuigen dit standpunt te wijzigen. Met dit stukje gaat je dit niet lukken, het werkt vooral averechts vrees ik.

Waarom? Omdat je het persoonlijk maakt. Je hangt de tegenstand op aan de persoon van de minister, en noemt ze ‘idioten’. Dat vind de VVD uiteraard niet. Koppel de inhoudelijke meningsverschillen die je hebt nu een keer los van je politieke analyse, en onthoudt je al helemaal over oordelen over iemands intelligentie.

Wil je echt iets bereiken op dit dossier, neem je tegenstanders dan serieus. Neem ook hun bezwaren serieus, en schoffel ze niet onder het tapijt. Ja, cannabisgebruik brengt gevaren met zich mee. Ja, coffeeshops kunnen voor overlast zorgen. Ja, heel veel van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd. En leg dan pas uit, dat ondanks de bezwaren, het toch een goed idee is om cannabis te legaliseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 kolibri

@18: Kun je bewijzen dat er heel veel van de nederlandse productie wordt geexporteerd?

Want tegenwoordig is de kennis die thuiskwekers hebben toch in alle landen wel bekend?

Juist in Nederland is specifiek een enorme legale afzetmarkt, waarom het risico nemen dit over de grens te smokkelen als het net zo makkelijk, wat heet, zelfs makkelijker, lokaal door thuiskwekerijen e.d. geproduceerd kan worden?

Waarom zien coffeeshops zichzelf gedwongen om zaken te doen met criminelen als er toch zoveel thuiskwekers zijn?

Het overlast en volksgezonheids argument gaat in deze niet op bij een beleid dat gewoon doorgaat met het gedogen van de coffee shops.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Klokwerk

“De vraag ‘waarom is Opstelten tegen’ is de verkeerde vraag. De vraag moet op zijn minst zijn ‘waarom is de VVD tegen’”

De vraag waarom Opstelten tegen is, is dan ook niet de vraag uit het artikel. De vraag is waarom er steeds zo een idioot (sic) als Opstelten boven komt drijven in een partij waarvan niet alleen de jongere garde en de mammoeten vóór regulering zijn, maar ook de meerderheid van de achterban. En dat lijkt mij een belangrijke vraag om te blijven stellen.

Cannabisgebruik brengt inderdaad gevaren met zich mee, maar die worden steeds zwaar overdreven (zo blijkt maar weer), en zelfs als ze worden overdreven blijven ze in het niet vallen bij de schade die een verbod met zich meebrengt aan individuen en de samenleving. Daarbij vermindert een verbod het gebruik niet.

Gezien dat een belangrijk deel van de actieve achterban én de meeste VVD kiezers voor legalisering en regulering zijn, zien zij dat heus ook wel in. Voor hen hoeft dat dus niet opnieuw nog een keer uiteen gezet te worden.

De vraag waarom bij de VVD dan toch juist de meest fanatieke hardliners blijven bovendrijven (immers niets doen is wel wat anders dan de repressie nog eens flink verhevigen), lijkt mij in dat licht een héél belangrijke vraag. Juist die politieke analyse verdient ook wel eens een apart artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Klokwerk

“Kun je bewijzen dat er heel veel van de nederlandse productie wordt geexporteerd?”

Dat is dus wat Opstelten steeds beweerde, verwijzend naar onderzoek waarvan de onderzoekers dus zelf zeggen dat dit hun conclusie helemaal niet was. Misschien had ik het nieuws in het artikel nog een keer voor moeten kauwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 kolibri

@21: Blijkbaar houdt het Minsterie van Volksgezondheid zich zelf bezig met de export, en heeft het ook reeds ten minste 1 vergunning afgegeven voor legale teelt:

http://www.bedrocan.nl/english/home.html

Hoe is dit te verklaren met de huidige wetgeving en wie houdt er toezicht op de productie?

Ook interessant in deze was de televisieserie “Hollands Hoop”, waar de grootschalige kweek door agrariers gefaciliteerd werd, een hele andere hoek van bevoorrading dan vanuit kleine kwekerijen in woonwijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 kolibri

De grootste kwekerijen werden in 2005 in Limburg gevonden
(pag 111, pdf-alert)

http://wodc.nl/images/ob258_volledige_tekst_tcm44-97281.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 kolibri

Verder nog een aantal interessante zaken in bovenstaand gelinkt onderzoek.

Namelijk enerzijds dat het effect van het verbod op growshops er toe leidt dat het moeilijker wordt om te bewijzen dat men materialen specifiek voor wietteelt aanschaft, en anderzijds dat vanwege het gevoerde beleid van het oprollen van kwekerijen in huurwoningen in social achterstandsgebieden de teelt zich verplaatst naar koophuizen, boerenbedriven en bedrijfsonroerend goed.

Naar de kwakkelende vastgoedmarkt dus.

Terwijl er 6000 kwekerijen per jaar worden opgerold en daarmee de prijs van wiet kunstmatig hoog wordt gehouden, staat er in het rapport dat de goeden worden gepakt en de slechten, de grote criminelen met wapens en geld daarvan juist profiteren.

Het nut van de leugens over wietteelt lijkt er dan ook op gericht om de criminele winsten te beschermen van zij die in staat zijn de opsporing te slim af te zijn, danwel zij op wie de opsporing niet of in mindere mate betrekking heeft.

Een kweker wordt, weer volgens bovenstaand onderzoek, doorgaans gepakt vanwege overlast. Stank, lekkage, diefstal van stroom, of loslippigheid of iemand die de kweker al dan niet via meld misdaad anoniem aangeeft bij de politie.

Stel je voor dat je in een groot kasteel woont. Dan is het per saldo een stuk makkelijker is om wietteelt te bedrijven dan wanneer je midden in een woonwijk een kamer vol zet.

Drie maal raden waar de opsporing zich op richt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Inkwith Barubador

“Ja maar, drugs is allemaal rotzooi. Dus verbieden.”

Dat is zo ongeveer het conservatieve ‘argument’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Inca

@18,

Als het dan allemaal aan Opstelten ligt

is natuurlijk niet wat ik zeg. Maar dat het beleid er heel anders uit gezien had als er iemand anders minister was, met een andere visie (meer gericht op werkelijke veiligheid en minder op het imago van veiligheid) is volgens mij wel duidelijk.

Mij hoef je daarvan niet te overtuigen.

Waarom niet? Omdat je het met me eens bent? In dat geval: waarom herhaal je dan gedachteloos de frames van de VVD zonder op z’n minst een poging te doen om die enigzins kritisch te benoemen? Mijn weerlegging is misschien niet overtuigend genoeg, maar wel een stuk beter dan jouw klakkeloos overnemen.

Of hoef ik je daar niet van te overtuigen omdat je gewoon niet overtuigd wilt worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Dirk Zeeman

Er is wat mij betreft inmiddels sprake van ‘de Rechtse Kerk’ .
Rechts is in een ideologische kramp beland waar ze zichzelf steeds verder inpraat.Luisteren naar tegenargumenten of het nuanceren van je mening zijn daarbij verdacht en een teken van ideologische onzuiverheid. Je ziet dezelfde blinde gekte bij het onderwerp marktwerking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Cerridwen

@26:

Maar dat het beleid er heel anders uit gezien had als er iemand anders minister was

Dat waag ik dus te betwijfelen. Elke VVD-minister had dit beleid gevoerd, dat is mijn stelling. En met Ard van der Steur kunnen we die stelling ook nog eens testen. Voorlopig zie ik nog niet echt een ander beleid, jij wel?

In dat geval: waarom herhaal je dan gedachteloos de frames van de VVD zonder op z’n minst een poging te doen om die enigzins kritisch te benoemen?

Lees mijn posts eens wat beter. Klokwerk is heel benieuwd naar waarom de VVD denkt zoals ze denkt. Het antwoord is uiteraard een VVD-frame. Dat is dus niet mijn eigen mening. Maar wel de mening van de mensen die je moet overtuigen om het beleid te veranderen. En die kan je nog zo idioot vinden, als je die mening niet serieus neemt, zullen ze die nooit veranderen.

Het gaat mij puur om dat eindeloze gehak op individuele politici dat nergens toe leidt. Opstelten voert gewoon het regeerakkoord uit, en dat gaat van der Steur ook doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Klokwerk

Cerridwen is het gewoon met de strekking eens hoor, maar wil gewoon een beetje de kritische lezer uithangen. Laat hem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Cerridwen

@20:

de vraag is waarom er steeds zo een idioot (sic) als Opstelten boven komt drijven (..) En dat lijkt mij een belangrijke vraag om te blijven stellen.

Opstelten is geen idioot. Hij voert gewoon het partijprogramma van de VVD en regeerakkoord uit. Wat Opsteltens persoonlijke mening is, is veel minder belangrijk. Kijk maar naar al die ministers die beleid uitvoeren waar ze voor het kabinet nog erg op tegen waren (Teeven met generaal kinderpardon, Blok met het beperken van de hypotheekrenteaftrek, Opstelten die de wietpas weer afschaft die hij het kabinet daarvoor heeft ingevoerd).

De discussie terugleiden naar personen is echt onzinnig.

Dat is dus wat Opstelten steeds beweerde, verwijzend naar onderzoek waarvan de onderzoekers dus zelf zeggen dat dit hun conclusie helemaal niet was

Je doet er goed aan om nog eens kritisch te kijken naar wat Opstelten precies beweerde waar de onderzoekers het niet mee eens waren. Opstelten is aan de haal gegaan met een schatting op basis van verschrikkelijk veel aannames, dat 80% van de productie geëxporteerd werd. Maar dat kan je helemaal niet zo stellen, de onzekerheid is veel te groot.

Maar je kan ook niet stellen, dat het niet klopt dat de meerderheid van de Nederlandse productie geëxporteerd wordt. De schattingen in het rapport lopen uiteen van 31% tot wel 96% export. Ja, Opstelten ging zijn boekje te buiten door te stellen dat 80% gebaseerd was op onderzoek. Maar dat betekent nog niet dat het niet waar is. We weten het niet (maar de onderzoeken die er zijn wijzen op een substantiële export).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Henk van S tot S

@28:

Het gaat mij puur om dat eindeloze gehak op individuele politici dat nergens toe leidt. Opstelten voert gewoon het regeerakkoord uit, en dat gaat van der Steur ook doen.

Indien men gewoon een regeerakkoord uitvoert, ben je het er toch minimaal in zoverre mee eens, dat het geen rede voor aftreden is.

Een en ander geldt natuurlijk niet voor “Befehl ist Befehl” mensen en/of karakterloze figuren ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Klokwerk

Sorry Cerridwen, maar de discussie terugleiden naar personen is wat jij zelf de hele tijd doet. Je bijt je zo vast in je kritiekje dat je onderhand de hele strekking van het stuk verbuigt. Lees het anders nog een keer. Het gaat hier echt over de VVD, niet over Opstelten.

Verder vind ik het wel goed geweest. Je hebt je punt gemaaktt hoor. Je wilt alleen stukken lezen waarin gezegd wordt waarom het beleid niet deugt, vragen naar de achterliggende redenen van het beleid vind je ongepast. En daarnaast ontken je de verdeeldheid van meningen bij de VVD. Nu, daar ben ik het niet mee eens, en het waarom heb ik de vorige posten uitgelegd. Ik vind dat we al lang genoeg naïefje gespeeld hebben. Verder verwijs ik naar de opmerkingen van Kolibri.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 majava

Belanghebbenden in de grootschalige illegale wietteelt zullen ondertussen toch wel schathemeltjerijk zijn geworden?

Badend in het zwarte geld, …

Dit bracht mij op een idee. Waarom spinnen we dit niet eens? Ik heb er genoeg van dat linkserige types zoals de Sargasso community altijd alles maar beschouwt en wil oplossen met nuance, feiten en achtergronden. In veel gevallen verlies je het dan tegen de VVD’ers met hun leugens en verdraaiingen.

Vandaar de volgende frame: het is duidelijk dat de VVD zware criminaliteit faciliteert. Legalisering en regulering zou de handel en daarmee de grote geldstromen stoppen. De VVD moet dus banden hebben met de georganiseerde criminaliteit. We hebben het alleen nog niet bloot kunnen leggen, maar het optelsommetje klopt gewoon. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de banden zichtbaar worden, net als met de (proest) legale corruptie.

Zo, en nu zou de pers hier mee aan de haal moeten gaan. Eens kijken hoe lang de VVD de harde lijn nog vol zou houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Klokwerk

Het punt is alleen dat je je als schrijver niet graag schuldig maakt aan smaad en dat je als liefhebber van de wetenschap het liefst werkt met Ockham’s scheermes. Maar dat er wel meer dealtjes tussen criminelen en het duo Ivo&Fred en de VVD-top zouden zijn gesloten dan die welke onlangs naar buiten zijn gekomen is op zich natuurlijk een heel sluitende verklaring waarom de top zich anders gedraagt dan je gezien de achterban zou verwachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Grûtte Pier

#0 ” met welk doel?”

Opstelten en Teeven zijn aangetreden met uitdrukkelijke goedkeuring van Wilders. Het beleid wat ze uitvoerden was uitdrukkelijk PVV beleid.

De PVV (al vanaf dag 1 met Groep Wilders) is altijd voor 100% sluiten van alle coffeshops geweest!
Niet voor niets zijn ze in Zeeland, Limburg en Brabant (provincies met meeste PVV debieltjes) begonnen met die pasjes-flauwekul – Nicht für Ausländer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 kolibri

@33: Het is een feit dat men wietkwekers neerzet als tokkies uit arme volkswijken en de opsporing richt zich dan ook voornamelijk op overlast zoals brandgevaar en stroomdiefstal.

Maar hoeveel pakkans heeft de wietkwekende villabewoner die de ondergrondse wijnkelder als kwekerij inricht?

Het gaat over geld, heel veel geld. De straffen en pakkans zijn laag. De teelt verschuift volgens officieel onderzoek naar koophuizen en bedrijfsonroerend goed, en agrarische bedrijven.

Zij staan doorgaans boven elke verdenking, en wiet=slecht roepen versterkt het beeld dat men er niets mee te maken wil hebben.

De grootste handel zou binnen criminele samenwerkingsverbamden plaatsvinden die zich goed weten af te schermen.

Niemand kijkt vreemd op van een hoge stroomrekening in een grote villa. Ook de kans op stankoverlast voor de buren is veel kleiner. Bovendien is de opsporing gericht op overlast en anonieme aangiftes.

Met het vele leegstaande vastgoed beschikt men over de infrastructuur, en dat zou (deels) kunnen verklaren hoe ondanks 6000 opgerolde kwekerijen per jaar de coffee shops zichzelf toch van voorraad kunnen voorzien.

Daarbij komt dat het voor iedere kwekerij zaak is om onverdacht en ongezien te opereren.

Dat gaat nu eenmaal veel makkelijker als je vrijstaand woont, of in een boven iedere verdenking staand net bedrijfspand een kwekerij inricht.

Het wietverbod gaat niet over volksgezondheid, maar over de onderliggende zwarte geldstromen waar relatief makkelijk veel verdiend kan worden.

Een nu ligt er een beleid dat de pakkans en het risico van de kleine thuiskweker veel groter maakt.

Het gevolg is dat de prijs van wiet hoog blijft, en de pakkans voor hen die ongezien kunnen opereren zeer laag is.

Verder herinner ik me een gezegde ‘dont get high on your own supply’ als een gouden vuistregel van mensen die zich met de drugshandel bezighouden.

Tegen de legalisering van wietkweek zijn, is zichzelf voor de publieke opinie boven iedere verdenking plaatsen, en heeft het netto effect dat de criminele winsten gewaarborgd blijven.

Als men echt de grootschalige wietteelt aan banden wil leggen, zou ik eerst eens gaan kijken op die plekken waar de fysieke infrastructuur zich optimaal leent voor dat soort activiteit.

Grote leegstaande kantoorgebouwen met air conditioning, vrijstaande huizen met bijgebouwen en ondergrondse wijnkelders, boerenbedrijven en glastuinbouwbedrijven.

De thuiskweker op drie hoog achter blijft tenslotte kruimelwerk, maar het brengt wel een fikse slag toe aan de concurrentie van het plebs.

Geld en vastgoed en hoge energierekeningen, zonder risico op overlast door stank. Daar zou best eens grootschalige kweek kunnen plaatsvinden welke in de opsporing boven iedere verdenking is geplaatst.

Deze lieden worden niet verraden door de buurvrouw die een wietlucht in het portaal ruikt, men is professioneel en waarschijnlijk kapitaalkrachtig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Klokwerk

@Kolibri: Eens. De politiemacht wordt ingezet om de concurrentie van grote criminelen kalt te stellen. Of dat opzettelijk gebeurd of niet is voor die vaststelling niet relevant. Maar wie dat argument blijft negeren maakt zich wel verdacht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 kolibri

@37: Precies dat dus.

Als iemand stroom moet stelen om ongezien een kamertje wiet te oogsten dan is dat knullig amateuristisch.

Daar ga je die miljarden die ermee verdiend worden echt niet terugvinden.

De grootste en de meeste kwekerijen in het onderzoek waar ik eerder naar linkte stonden in Zuid-Limburg, ver weg van het gepeupel in de arme volkswijken in de randstad.

Dat alleen geeft al te denken.

Verder worden kampers aangewezen, maar juist zij worden in verband gebracht met het exporteren van slechte wiet. En o ironie, de overheid zelf geeft een vergunning aan bedroc voor de export van hoge kwaliteit medicinale wiet.

Eigenlijk kan iedereen, ook zij zonder groene vingers, heel makkelijk wiet kweken. Maar niet iedereen heeft beschikking over de benodigde infrastructuur om dat ongezien en onopgemerkt grootschalig te doen.

Zij die dat wel hebben, lopen het minste risico en kunnen potentieel het meeste eraan verdienen. Zij die dat structureel met success hebben gedaan, hebben de beschikking over grote hoeveelheden zwart geld, dat bovendien moet worden witgewassen.

Ook die zakelijke infrastructuur moet dus aanwezig zijn om dat successvol en op geloofwaardige wijze op lange termijn vol te houden.

Dat zijn geen uitkeringstrekkers die daar jarenlang mee wegkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Klokwerk

Daarbij ben je wel een enorme idioot om als je een paar duizend euro per maand verdient met wietteelt een uitkering aan te vragen en daarmee de tandenborsteltellers van de sociale dienst bij je thuis uit te nodigen, die tegenwoordig al alarm slaan als je je oude fiets op marktplaats zet… want dat is natuurlijk de belangrijkste fraude in dit land…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 kolibri

De vragen voor de regering:

– Hoeveel wiet word er in Nederland op jaarbasis geproduceerd?

Men beweert dat hier geen peil op te trekken is omdat men uitgaat van het aantal opgerolde kwekerijen. Men zegt dus niet te weten hoeveel kwekerijen er zijn. Wel rolt men 6000 kwekerijen per jaar op.

Om de totale jaarproductie te berekenen kun je beginnen met het optellen van de gezamenlijke jaarlijkse omzet van alle coffee shops + x% thuiskweek + gezamenlijke hoeveelheid van opgerolde kwekerijen + export.

– Waar komt deze wiet vandaan?

Dit is de hamvraag. Zolang de totale jaarproductie niet bekend is, kan niet berekend worden hoeveel vierkante meter wietkwekerijen nog niet zijn opgerold en in staat zijn geweest ten minste een groot gedeelte van de bevoorrading van de coffee shops te produceren.

– Hoe wordt de wiet geproduceerd?

Binnen of buiten? Grote of kleine kwekerijen? Welke additieven en eventuele chemicalien worden gebruikt? Wie onderzoekt de moleculaire samenstelling van de wiet die op de markt komt? Is het niet een zaak van volksgezondheid hierop toe te zien zoals gebeurt met de strenge regelgeving van tabak?

– Waarom wel een strenge tabakswetgeving en geen wetgeving op wietproductie? Geen eisen over productkwaliteit?

– Wat gebeurt er met de criminele winsten uit de wietteelt? Waar komen deze terecht? In hoeverre heeft men zicht op het success van de ontnemingswetgeving, en welk percentage blijft minimaal buiten schot?

Het gaat over miljarden. Hoeveel weet men te pakken middels de opsporing? Hoeveel kost de opsporing nu? Hoe successvol is deze?

– In hoeverre is slechte, ongecontroleerde wiet schadelijk voor de volksgezondheid?

Te hoge thc gehaltes, zand, gemalen takjes en zelfs glaswol oid. worden gebruikt om wiet zwaarder te maken. Waarom blijft de overheid hier in gebreke om de volksgezondheid te bewaken zoals het doet met de strenge tabakswetgeving?

– Is het niet zo dat wietgebruik in Nederland breed geaccepteerd is in de Nederlandse samenleving? Zo nee, hoe verklaart men dan de getolereerde aanwezigheid van coffee shops?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Nonkel

@39:
Maar je hebt het dan ook ook over hoogopgeleide en goed nadenkende mensen natuurlijk. Dus je redenatie gaar volledig op.

Voor de rest een hoog gehalte: oneerlijk dat je je richt op kleine misdaad wat enkel overlast veroorzaakt, en niet op de onzichtbare grootverdieners…
Dat is zoiets al ageren tegen het rookverbod, want de echte moordenaar is vetzucht….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Grûtte Pier

Wat ik me dus afvraag: Hoeveel miljoenen zwartgeld heeft VVD-politica Kathalijne de Kruif gekregen van Fred Teeven? (voor volk en vaderland)

Grootschalige wietteelt, witwassen, fraude, deelname aan een criminele organisatie, lekken vertrouwelijke informatie, enz, enz…

En dan na 3 weekjes alweer op vrije voeten… Hmmm… Zo rollen ze blijkbaar bij de VVD!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Nonkel

@40:

Nee. Dat is het niet. Het wordt nou eenmaal getolereerd om verslaafden in een enigszins overzichtelijke situatie te behouden. Afschaffing zou meer overlast veroorzaken. Maar ik heb nog nooit een makelaar horen zeggen: “fijne woonlocatie. Het huis heeft goede scholen in de buurt, sportmogelijkheden, groenvoorzieningen en een coffeeshop”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 kolibri

@41

Opsomming huidige beleid:

– Geen enkele aandacht voor volksgezondheid
– Wel opsporing n.a.v. overlast en meldingen
– Wel drones en helikopters met warmtesensoren
– Geen success in de zin van dat er schaarste optreedt
– Negeren feedback van vele burgemeesters, meerderheid van de bevolking
– Instandhouding van mogelijkheid tot snelle criminele Winsten

Deze argumenten billijken ten minste de overweging van al dan niet gecontroleerde en gelegaliseerde aanvoer van wiet aan coffeshops, temeer omdat daarmee een realistisch beeld kan worden gekregen van de totale omvang van de markt, de georganiseerde criminele handelaren hiermee de wind uit de zeilen wordt genomen, er op de kwaliteit en sterkte van de wiet kan worden gecontroleerd, en er bovendien mogelijk enorm kan worden bespaard op de opsporingskosten.

Met andere woorden, het huidige beleid zet geen zoden aan de dijk, maar perpetueert eerder de problemen en incentiveert crimineel gedrag vanuit een achterhaalde probleemanalyse die niet meer van deze tijd is en het aan realiteitszin ontbreekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Henk van S tot S

@43:
Dit wel gehoord?:

“fijne woonlocatie. Het huis heeft goede scholen in de buurt, sportmogelijkheden, groenvoorzieningen en een kroeg

;-)

@44:
Indien “ze” wat beter de “economie van de drooglegging” hadden bekeken, zou dit mallotige beleid niet van de grond gekomen zijn.

Zou een en ander het gevolg zijn van het niet hebben van het “vak logisch denken” op scholen en hun vervolg?
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Klokwerk

De aanwezigheid van coffeeshops heeft de huizenprijs hier in Amsterdam Centrum nu niet echt kunnen drukken. Komt ook geen overlast van de overkant, die gasten zijn allemaal te suf om herrie te maken ;). Inderdaad, hier beneden wordt gezopen. Dat merk je dan weer wél.

Maar hoe dan ook zal legaliseren van de achterdeur het aantal coffeeshops niet doen af- of toenemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Mario

@25

““Ja maar, drugs is allemaal rotzooi. Dus verbieden.”

Volgens ‘Mister Hennep’ (google dat maar) van de VVD veroorzaakt het ‘lamlendigheid’ en dus…vul maar in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 kolibri

@43: Zeg je nu dat wietgebruik uitsluitend voorkomt onder ‘verslaafden’?

Dat is hetzelfde als beweren dat het enkel alcoholisten zijn die een kroeg bezoeken.

Bovendien, ook verslaafden, zowel als zij die voor recreatieve doeleinden wiet roken, bevinden zich in alle lagen van de bevolking.

Wat je zegt is precies een enkele soort gebruiker framen, de spreekwoordelijke verslaafde hippie. Je maakt daarmee een karikatuur van de wietgebruiker die al lang achterhaald is.

Daarmee gooi je bovendien de wietroker op dezelfde hoop als gebruikers van hard drugs, onterecht naar mijn mening.

De status aparte van coffee shops bestaat al decennia lang. Iedereen onder de veertig is opgegroeid in een Nederland waar coffee shops blijkbaar bestaansrecht hebben.

Daar is onmiskenbaar een hele culturele ontwikkeling aan vooraf gegaan.

En als je dan kijkt hoe daar nu mee wordt omgegaan in vergelijking met tabak en alcohol, dan kun je het beleid op het gebied van hennep niet bepaald meer een voorbeeld noemen voor de rest van de wereld.

Het aantal soft- en hardrugsgebruikers verminder je juist door legalisatie van hennep, dat was volgens mij het belangrijkste speerpunt en leermoment waaraan de coffee shops hun bestaansrecht ontlenen.

Dat criminelen hieraan tot op de dag van vandaag grof geld aan verdienen, is de overheid aan te rekenen. Enkel zij heeft immers de macht om hier verandering in te brengen.

Wiet is indien van kwaliteit nu eenmaal niet vergelijkbaar met de vele hard drugs en chemische rotzooi waar de nederlandse jeugd wordt blootgesteld.

Doe nou gewoon eens dat achterdeurbeleid oplossen waardoor coffeeshophouders legitiem kunnen inkopen, daarmee sla je meerdere vliegen in 1 klap.

Als men een karbonade koopt in de supermarket dan staat daarop wie en waar en wanneer dit is gemaakt. Dat is bij wet zo geregeld om de consument te beschermen. Als iemand een pakje sigaretten koopt dan moet daarop staan hoeveel nicotine en teer en andere rotzooi in zit.

Maar als iemand legaal wiet koopt in een coffee shop dan maakt dit soort bestaande regelgeving ineens allemaal niets meer uit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Nonkel

@45:

http://www.funda.nl/koop/westbeemster/huis-48832585-jisperweg-58/

Het staat er echt :P

@46

Hoe weetje dat coffeeshops de huizenprijs niet drukken? Als de coffeeshops weggaan, stijgt je woning dan in waarde? Denk het wel.

@48

Ja, wietgebruik komt enkel voor onder verslaafden. Net als dat rokers verslaafd zijn aan sigaretten. Ook dat zijn verslaafden.
Daarnaast zijn wietgebruikers ook nog een harddrugs gebruikers. Zeker met de sterke Nederlandse wiet.

Daarnaast, dat coffeeshops bestaansrecht hebben, maakt het niet algemeen geaccepteerd. Prostitutie heeft ook bestaansrecht in Nederland, maar hoerenloperij is nou niet iets wat maatschappelijk hoog staat aangeschreven. Ondanks legalisatie net zo’n wespennest btw.

Daarnaast is niet de overheid schuldig, maar de gebruiker. De verslaafde dus. Die weet immers dat het geld een foute bestemming heeft. Net zoals de vleeseter schuldig is voor de slechte omstandigheden van dieren voor consumptie. De informatie is vrij beschikbaar. Maar sommigen worden liever stoned en denken dat hun mening een goed doordachte is.

Focussen op een dubbele standaard of verwijzen naar een supermarkt doet je argumenten geen goed. Kom er gewoon voor uit dat je wilt blowen en daarbij gebruik wilt maken van de overheid. Je wilt je verslaving onder een warme deken nuttigen. En dat mag je vragen, dat is een prima punt. Sommigen hebben wat weer bescherming nodig, zeker de zwakkeren in de maatschappij, zoals verslaafden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Kolibri

Volgens mij zoekt de minster de grootschalige hennepteelt in de verkeerde hoek, en is de focus van de opsporing op zijn minst disproportioneel gericht op kleine(re) kwekers.

Verder is het bewezen dat het ook internationaal rechterlijk gezien heel wel mogelijk is, gezien de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en andere landen.

Hij komt volgens mij ten onrechte tot de conclusie dat gereguleerde wietteeld om de coffeeshops te bevoorraden geen oplossing biedt om zowel overlast als criminaliteit te tegen te gaan.

Verder ontbreekt het bewijs dat de meerderheid van de teelt voor het buitenland bestemd is. Immers, Nederland is het enige land waar een stabiele en legale afzetmarkt is.

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/12/19/opstelten-regulering-hennepteelt-kan-niet-en-lost-problemen-niet-op.html

“Minister Opstelten noemt het terecht dat het onderwerp illegale hennepteelt sterk leeft bij burgemeesters. De georganiseerde criminaliteit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de huidige omvang en professionaliteit van hennepteelt, maar ook de omvangrijke ondersteuning vanuit de ‘bovenwereld’ is zorgwekkend. Illegale hennepteelt leidt tot overlast en verloedering in buurten en tot direct brandgevaar voor omliggende woningen. De leefbaarheid van een wijk wordt aangetast. Hennepteelt levert kortom een reëel veiligheidsrisico voor de samenleving op.

Wat betreft regulering van hennepteelt heeft de minister de Tweede Kamer en burgemeesters altijd voorgehouden geen valse verwachtingen te willen scheppen met het inventariseren van plannen van gemeenten. Hennepteelt is reeds langere tijd onderwerp van publiek debat; de bestrijding ervan, maar ook de vraag of regulering van de achterdeur van coffeeshops een mogelijke oplossing biedt voor problemen en of dit juridisch kan. De lijn van meerdere bewindslieden, vanuit verschillende kabinetten is telkens dat regulering van de achterdeur van coffeeshops geen oplossing biedt voor genoemde problemen en dat het bovendien internationaal rechtelijk gezien niet kan.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Kolibri

@49: “Ja, wietgebruik komt enkel vooronder verslaafden. Net als dat rokers verslaafd zijn aan sigaretten. Ook dat zijn verslaafden.”

Als je daar bewijzen voor hebt dan zal ik de eerste zijn om dat voetstoots van je aan te nemen.

Maar volgens mij is het eerder zo dat voor zover wietgebruikers verslaafd zijn, zij dat voornamelijk zijn aan de hardrug die tabak heet.

Tabak is immers de faciliterende harddrug waarmee de wiet wordt toegediend. Men mengt immers de wiet met tabak.

Ik zou er voor zijn om tegelijkertijd met de gecontroleerde aanvoer van wiet aan coffeeshops, het aantal verkooppunten voor tabak drastisch terug te brengen.

Bijvoorbeeld door tabaksverkoop enkel nog toe te staan in Tabakswinkels, en de verkoop in pompstations, restaurants en supermarkten geheel te verbieden.

Daarmee zeg ik dus feitelijk dat je qua regelgeving om te beginnen tabak en wiet op dezelfde lijn moet zetten. Dat zou een grote stap in de goede richting zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Kolibri

@49 “Daarnaast, dat coffeeshops bestaansrecht hebben, maakt het niet algemeen geaccepteerd. Prostitutie heeft ook bestaansrecht in Nederland, maar hoerenloperij is nou niet iets wat maatschappelijk hoog staat aangeschreven. Ondanks legalisatie net zo’n wespennest btw.”

De regulering van hennep vergelijken met de regulering van prostitutie gaat niet op. Er is geen sprake van mensenhandel noch uitbuiting. Juist bij het in de illegaliteit houden faciliteert dat.

Als hennep ergens mee te vergelijken is, dan is het tabak. Een onderkend verslavend middel wat op honderduizenden verkooppunten aan de man wordt gebracht. Een middel bovendien dat het gebruikt van wiet niet alleen aanmoedigd, maar het ook faciliteert.

“Daarnaast is niet de overheid schuldig, maar de gebruiker. De verslaafde dus. Die weet immers dat het geld een foute bestemming heeft. Net zoals de vleeseter schuldig is voor de slechte omstandigheden van dieren voor consumptie. ”

Onzin. De gebruiker die zelf kweekt voor eigen gebruik neemt de verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen dat het geld niet op een verkeerde bestemming terecht komt. Juist dezee wordt door jouw gecriminaliseerd.

Je onderkent niet, bovendien, de grootschalige teelt waar miljarden mee worden verdiend.

“Kom er gewoon voor uit dat je wilt blowen en daarbij gebruik wilt maken van de overheid. Je wilt je verslaving onder een warme deken nuttigen. ”

Hier laat je jezelf behoorlijk kennen door een ad hominem argument te maken waarmee je probeert de validiteit van mijn argumenten onderuit te halen. Dat is een zwaktebod.

Of iemand wel of niet wil blowen, en daartoe in de gelegenheid is met of zonder wat de overheid hierover wel of niet beslist, is volstrekt irrelevant.

Het huidige beleid dat beweert tot doelstelling te hebben de illegale wietteelt tegen te gaan is compleet ineffectief gebleken.

Sterker nog, het heeft de problemen in de samenleving verergerd, ook op het gebied van llegale harddrugs. Er is veel criminaliteit, ondanks de enorme inspanningen van de politie slaagt men er niet in om de productie stil te leggen.

Er zijn miljarden aan zwart geld mee gemoeid en ook nog eens honderden miljoenen aan belastinggeld voor opsporing. Brandgevaar, waterschade, criminaliteit, vooral in economisch zware tijden.

Nu is het moment om dit voor eens en voor altijd recht te zetten en de georganiseerde criminaliteit de wind uit de zeilen te nemen.

Als je dat niet wilt of kunt zien, heb je andere doelstellingen dan elementaire zaken zoals een functionerende democratie met doelmatig beleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Henk van S tot S

@49:

@45:

http://www.funda.nl/koop/westbeemster/huis-48832585-jisperweg-58/

Het staat er echt :P

Ik vind dat ze er dan ook de dichtst bijzijnde ontwenningskliniek of AA moeten nemen ;-)

Rare gasten die makelaars!

Schiet me nu te binnen:
Wij kregen bij onze laatste woning van de makelaar ook wijn aangeboden, werd een pennenset omdat ik dat ik geen alcohol gebruik; trouwens ook geen wiet ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Klokwerk

@Nonkel: Pluspunten voor de hoeveelheid regelrechte onzin die je in een post weet te drukken, echt, petje af. Maar goed, toch maar even een antwoord:

Om te beginnen is Amsterdam Centrum zonder coffeeshops een stuk minder waard, want veel toeristen komen daar juist om. De prijzen zijn hier hoger dan waar dan ook in Nederland dus ik weet niet wat je wilt bewijzen verder. Los van dat er met reguleren van de achterdeur zoals gezegd geen coffeeshop meer of minder om komt.

Waar je wiet harddrugs noemt laat je helemaal zien dat je niet weet waar je het over hebt. De term harddrugs is immers geen andere term dan een juridische. Verder is het klinkklare onzin dat alle blowers verslaafd zouden zijn. Dan zijn er wel erg veel af- en aanverslaafden en weekendverslaafden in Nederland.

Maar ja, ik zit hier niet om je een stukje voorlichting te geven over wat harddrugs en softdrugs zijn, dat kan je zelf ook wel opzoeken als je zou willen. Ik vind het niet zo een ramp dat je zonder kennis van zaken maar wat uit je nek kletst. Geloof wat je wilt geloven, whatever makes your boat float. Voor de discussie is het namelijk niet van belang.

Het gaat mij om je suggestie dat legalisatie gunstig zou zijn voor mensen die willen blowen. Dat getuigt echt van nul inzicht. Alsof blowen nu al niet al lang kan! De meeste blowers zal het volgens mij een rotzorg zijn of die shit illegaal is of niet. De reden waarom we hier voor legalisatie pleiten is omdat dit dé kans is om de criminaliteit een zeer gevoelige slag toe te brengen.

Leuk verder dat je de gebruiker de schuld wilt geven van de criminaliteit, maar dat is verder niets meer dan een mening waar de meeste blowers echt niet van onder de indruk zullen zijn.

Of je nu gelijk hebt of niet, de overheid is in dit verhaal toch echt de partij die aan de financiering van de grote criminaliteit met groot gemak iets zou kunnen doen, met de criminelen als verliezers en de belastingbetaler als grote winnaar. En die overheid laat dat na, terwijl het beleid wordt verdedigd met leugens en grote criminelen extra in de kaart speelt.

Dat is waar het hier om gaat. Het gaat mij erom dat juist mensen die niets hebben met softdrugs dat eens gaan inzien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Nonkel

@52:
“De regulering van hennep vergelijken met de regulering van prostitutie gaat niet op. Er is geen sprake van mensenhandel noch uitbuiting. Juist bij het in de illegaliteit houden faciliteert dat.”

Die vergelijking wordt ook niet gemaakt. Het is een verwijzing, aangezien “bestaansrecht” (@48) en “wietgebruik in Nederland breed geaccepteerd is in de Nederlandse samenleving” (@40) verward worden met elkaar. Die gelijkschakeling vervuild de discussie. Vandaar mijn verwijzing, die dus sloeg op het verschil tussen bestaansrecht en acceptatie.

“Als hennep ergens mee te vergelijken is, dan is het tabak.”

Tabak is geen ‘downer’, maar je kunt Hennep met van alles vergelijken natuurlijk. Hangt ervan af welke eigenschappen je eruit pikt. In @52 pak je bijvoorbeeld de vele verkooppunten als eigenschap. In dat geval kun je het ook vergelijken met alcohol, of benzine, melk, brood et cetera. Ten tweede een faciliterende factor. Dan kun je bijv. achtergestelde sociaal-maatschappelijke positie erbij pakken, of gezin met verslavingsverleden, of vloeipapier. Punt is, het is extreem selectief en een poging tot framing om tabak exclusief te benoemen tot enig legitiem vergelijkingsmateriaal voor wiet. Het kan namelijk ook dealers zijn (verkooppunt) en sociale omgeving (faciliterende factor).

“Hier laat je jezelf behoorlijk kennen door een ad hominem argument te maken waarmee je probeert de validiteit van mijn argumenten onderuit te halen. Dat is een zwaktebod.

Of iemand wel of niet wil blowen, en daartoe in de gelegenheid is met of zonder wat de overheid hierover wel of niet beslist, is volstrekt irrelevant.”

Niet elke aanspraak op een persoon in een aanval op de persoon. Die gelijkschakeling en benoeming tot ad hominem is een poging de discussie te sturen naar eigen inzichten daarom een zwaktebod. Het is namelijk een valide punt, dat een verslaafde pleit voor regulering van de overheid. Dat beschermd hem/haar, wat één van de kerntaken van de overheid is. Burgers beschermen. Vandaar dat ik dat ook een valide argument vind. Daarnaast ik het zeker wel relevant of iemand wilt blowen in deze discussie. Iemands beweegredenen hangen samen met de validiteit van argumentatie. Ten derde lijkt het me wenselijk om te weten of ik met een verslaafde communiceer over reguleren van wiet of niet. Dat managet namelijk de verwachtingen.

Voor de rest is het een opsomming van maatschappelijke problemen, die in allerlei samenlevingen voortkomen en zeker niet gereserveerd zijn voor Nederland, waar het toch redelijk veilig wonen is, ondanks die gigantische zware criminaliteit gefaciliteerd door de wietgebruiker.

“Als je dat niet wilt of kunt zien, heb je andere doelstellingen dan elementaire zaken zoals een functionerende democratie met doelmatig beleid.”

Doelmatig beleid en een functionerende democratie kunnen totaal uiteenlopende zaken zijn. Ik ben altijd voor democratische besluitvorming, ook als dat doelmatig beleid in de weg staat. Zo ben ik van mening dat een overheid geen geld zou moeten verdienen over de rug van verslaafden en die troep daarom niet moet faciliteren. Ik ben dus tegen regulatie, maar ben me wel degelijk bewust ervan dat je het toch niet kunt uitroeien, net als prostitutie :P. (verwijzing, geen vergelijking).
Sterker nog, als 75% morgen in een referendum beslist dat fietsen verboden moet worden, zal ik me daaaan houden, ondanks dat dat doelmatig milieu -en gezondheidsbeleid sterk zal frustreren. Soms wegen idealen nou eenmaal zwaarder dan pragmatisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Nonkel

@54:

“Het gaat mij om de suggestie dat legalisatie gunstig zou zijn voor mensen die willen blowen. Dat getuigt echt van nul inzicht. Alsof blowen nu al niet al lang kan! De meeste blowers zal het volgens mij een rotzorg zijn of die shit illegaal is of niet. De reden waarom we hier voor legalisatie pleiten is omdat dit dé kans is om de criminaliteit een zeer gevoelige slag toe te brengen.”

Ik reageer enkel even op dit stukje, de rest druipt nog na van je opvlieger. Legalisatie zou gunstig zijn voor gebruikers. Lees bijvoorbeeld wat Kolibri in @48 zegt: ” Dat is bij wet zo geregeld om de consument te beschermen.” Waarbij de gebruiker in dit geval de verslaafde is.
En jahoor Klokwerk, op sargasso pleiten voor legalisatie wegens crimefighters overtuigingen? Lik op stuk voor criminelen. Niet door ze op te pakken uiteraard en lang vast te zetten. Nee joh, echte misdaadbestrijders nationaliseren die misdaad gewoon. Want het is geen criminaliteit als de staat het doet…..

“Leuk verder dat je de gebruiker de schuld wilt geven van de criminaliteit, maar dat is verder niets meer dan een mening waar de meeste blowers echt niet van onder de indruk zullen zijn.”

Wellicht een bijwerking van het blowen? Net zoals vleeseters perverse onderzoekjes erbij halen waaruit blijkt dat plofkippen minder stress ervaren in hun leven……

“Of je nu gelijk hebt of niet, de overheid is in dit verhaal toch echt de partij die aan de financiering van de grote criminaliteit met groot gemak iets zou kunnen doen”

De gebruiker net zo. Als dit zo leeft onder gebruikers, ga je betoog dan afsteken in de coffeeshop.

Doe je het verder wel rustig aan? Als er nou iets was waardoor mensen wat ongevoeliger werden…Iets wat de randjes eraf haalt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Klokwerk

“Zo ben ik van mening dat een overheid geen geld zou moeten verdienen over de rug van verslaafden en die troep daarom niet moet faciliteren.”

Los van dat het klinkklare onzin is om iedereen die blowt gelijk voor verslaafde uit te maken ben ik het ermee eens als je stelt dat de overheid geen geld zou moeten verdienen aan hennepteelt. Ik vind het ook verkeerd dat de overheid voor inkomsten ook afhankelijk is van benzine, tabak en alcohol. Het vervelende is dat als mensen stoppen met het gebruik daarvan, de overheid er nadeel van ondervindt. Tegenstrijdige belangen, ongezonde situatie. Moet je niet willen.

Vandaar dat ik vind dat alle accijnzen eigenlijk zouden moeten worden besteed aan het tegengaan van de nadelige effecten van het gebruik van het goed dat ‘beboet’ wordt. Indien die inkomsten dan wegvallen omdat iedereen met het negatieve gedrag stopt, dan ben je dus neutraal uit.

De opbrengsten van een eventuele cannabistaks zouden wat mij betreft daarom gestoken moeten worden in de controle van legale telers, de bestrijding van de illegale hennepteelt, onderzoek en voorlichting.

Verder gaat het met name om winst die gemaakt wordt als de politie niet meer bezig gehouden wordt met een kat-en-muisspel dat nooit gewonnen wordt. Er komt dan iets van 30% extra capaciteit voor het oplossen van inbraken, bestrijden van vrouwenhandel, en noem nog maar wat. Plus dat criminelen dus een zeer gevoelige financiële slag krijgen. Dat is toch een winst die iedere belastingbetaler die hecht aan veiligheid zou moeten willen boeken. Daar hoef je echt geen ‘blower’ voor te zijn. Zoals gezegd, die maakt het echt geen reet uit waar zijn wiet vandaan komt: hij heeft het toch wel.

De aanname dat dit met name een agenda voor gebruikers zou zijn, zit je denkvermogen kortom aardig in de weg.

Je andere reactie negeer ik maar: kennelijk viel de vorige zeer slecht bij je, en zit je nu je kwaadheid te projecteren op mij. Nou sorry en zand erover OK?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Kolibri

“Die vergelijking wordt ook niet gemaakt. Het is een verwijzing, aangezien “bestaansrecht” (@48) en “wietgebruik in Nederland breed geaccepteerd is in de Nederlandse samenleving” (@40) verward worden met elkaar. Die gelijkschakeling vervuild de discussie. Vandaar mijn verwijzing, die dus sloeg op het verschil tussen bestaansrecht en acceptatie.”

Dit zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden zoals deze gebruikt zijn in het onderzoek dat ik eerder aanhaalde.

Een discussie over wat “breed geaccepteerd” precies inhoudt is te voeren, maar het simpele feit dat juist Nederland wereldwijd herom bekend staat lijkt me afdoende bewijs.

“Tabak is geen ‘downer’, maar je kunt Hennep met van alles vergelijken natuurlijk. Hangt ervan af welke eigenschappen je eruit pikt. In @52 pak je bijvoorbeeld de vele verkooppunten als eigenschap. In dat geval kun je het ook vergelijken met alcohol, of benzine, melk, brood et cetera. Ten tweede een faciliterende factor. Dan kun je bijv. achtergestelde sociaal-maatschappelijke positie erbij pakken, of gezin met verslavingsverleden, of vloeipapier. Punt is, het is extreem selectief en een poging tot framing om tabak exclusief te benoemen tot enig legitiem vergelijkingsmateriaal voor wiet. Het kan namelijk ook dealers zijn (verkooppunt) en sociale omgeving (faciliterende factor).”

Het wordt gerookt. Ik maak onderscheid tussen rokers, die merendeel verslaafd zijn aan roken, en niet-rokers. In hoeverre wietgebruikers ook rokers zijn, daarbij ga ik ervan uikt dat het merendeel van de wietgebruikers tevens rookt.

Omdat we het over gedragingen van de gebruikers hebben, zijn dit bij uitstek twee vergelijkbare gedragingen. Alcohol, brood, melk is daarom niet evenredig vergelijkbaar.

“Niet elke aanspraak op een persoon in een aanval op de persoon. Die gelijkschakeling en benoeming tot ad hominem is een poging de discussie te sturen naar eigen inzichten daarom een zwaktebod. Het is namelijk een valide punt, dat een verslaafde pleit voor regulering van de overheid. Dat beschermd hem/haar, wat één van de kerntaken van de overheid is. Burgers beschermen. Vandaar dat ik dat ook een valide argument vind. Daarnaast ik het zeker wel relevant of iemand wilt blowen in deze discussie. Iemands beweegredenen hangen samen met de validiteit van argumentatie. Ten derde lijkt het me wenselijk om te weten of ik met een verslaafde communiceer over reguleren van wiet of niet. Dat managet namelijk de verwachtingen.”

In dat geval pleit je er tevens voor om in iedere discussie eleke deelneemer te bevragen op zijn of haar gebruik van welke drug dan ook. Gebruikt u alcohol? Snuift u cocaine? Neemt u slaappillen? Wat is uw psychiatrisch verleden?

Ik stel voor dat we de kamerleden in het vervolg dan maar blaastesten en bloedproven afnemen voordat zij in debat gaan?

Uw behoefte aan het framen van een wat u “een verslaafde” noemt, kan voorkomen uit het simeple feit dat u misschien zelf wel de behoefte voelt om op wietgebruikers af te geven teneinde uw eigen alcohol- of medicijn verlaving te rechtvaardigen. Als dat de grondslag zou moeten zijn voor discussie, dan zijn we gauw klaar.

Bovendien zou het labelen van een gesprekspartner als verslaafde volgens u de validditeit van zijn of haar argumenten ondermijnen. Dat geeft aan dat u niet zuiver op argumenten wenst te debatteren, maar er op uit bent om de ’tegenstander’ onderuit te halen.

In zoverre in interesse heb in wiet, gaat dit met name erom dat ik mij ongerust maak over de sterkte en de kwaliteit van de waar die op de markt wordt gezet, die een direkt gevolg is van de falende wetgeving. Ik ben van mening dat het onbestaanbaar is dat een overheid kan toestaan hoe een legaal verkocht produkt zonder enige vorm van kwaliteitscontrole op de markt gezet kan worden. Dat is een wezenlijke risico voor de volksgezondheid, en misschien wel met name voor jongere generaties. Dit in tegenstelling tot de zwaar contrsterende wetgeving op alle andere consumentenrpodukten die stuk voor stuk onder strenge wetgeving vallen.

Deze situatie kan en mag simpelweg niet in de huidige situatie voortbestaan. Het is een gebrek aan goede regelgeving, en de overheid zou zich moeten schamen dat het hiermee juist de georganiseerde criminaliteit in de kaart speelt.

“Voor de rest is het een opsomming van maatschappelijke problemen, die in allerlei samenlevingen voortkomen en zeker niet gereserveerd zijn voor Nederland, waar het toch redelijk veilig wonen is, ondanks die gigantische zware criminaliteit gefaciliteerd door de wietgebruiker.”

Echter niet in dezelfde mate. Uniek voor nederland is de gegarandeerde legale afzetmarkt voor het behalen van criminele winsten. Nergens anders ter wereld kent men dezelfde regelgeving op dit gebied als dat in Nederland het geval is.

Voor zover zware criminaliteit door de wietgebruiker wordt gefaciliteerd, geldt dat niet noodzakelijkerwijs voor de thuiskweker die voor eigen gebruik teelt. Ook geven zowel cofffeeshop houders als tientallen burgemeesters aan dat zij dit graag anders zouden willen zien. Ten gunste van de, bijvoorbeeld, de verslavingszorg.

Wederom onderkent u niet de vele miljarden criminele winsten die hiermee worden binnengetrokken en die vervolgens al dan niet de samenleving ontwrichten.

“Zo ben ik van mening dat een overheid geen geld zou moeten verdienen over de rug van verslaafden en die troep daarom niet moet faciliteren.”

Tabak. Honderduizenden verkooppunten. Alcohol. Nummer 1 veroorzaker van verkeersonglukken, gezondheidsklachten, geweld in het openbaar en achter de voordeur. Wat te doen?

Wat vindt u eigenlijk van mijn voorstel om het aantal tabaksverkooppunten te verminderen. Wie in de regering vertegenwoordigde ook al weer voorheen de tabakslobby? Wie is er nu minister van volksgezondheid?

“Sterker nog, als 75% morgen in een referendum beslist dat fietsen verboden moet worden, zal ik me daaaan houden, ondanks dat dat doelmatig milieu -en gezondheidsbeleid sterk zal frustreren. Soms wegen idealen nou eenmaal zwaarder dan pragmatisme.”

Tijd voor een referendum. Tijd om mensen wakker te schudden wat er werkelijk aan de hand is. Tijd om de criminelen de wind uit te zeilen te nemen, de handel en toevoer aan coffeeshops te reguleren. Tijd om wietteelt aan kwaliteitscontroles te onderwerpen teneinde illegale verkoop van harddrugs tegen te aan (te sterke wiet), en tijd om eens in te zoomen op waar die miljarden criminele winsten nu toch terecht komen.

Want dat ze er zijn, daar is iedereen het blijkbaar mee eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Kolibri

@56: ““Of je nu gelijk hebt of niet, de overheid is in dit verhaal toch echt de partij die aan de financiering van de grote criminaliteit met groot gemak iets zou kunnen doen”

De gebruiker net zo. Als dit zo leeft onder gebruikers, ga je betoog dan afsteken in de coffeeshop.”

De gebruikers, die volgens jou allemaal verslaafd zijn, lijken er iets aan te willen doen, bijvoorbeeld door voor eigen gebruik te telen.

Hierdoor lopen ze echter wel het risico op straat te worden gezet.

Het enige alternatief dat jij biedt, is te zeggen dat iedereen nu moet stoppen met het consumeren van wiet.

De drooglegging-aanpak zeg maar.

Hoe realistisch is dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Klokwerk

Als we een keer mochten stemmen over legalisatie dan waren we er met zijn allen snel uit. Alleen sommige politici hebben kennelijk een andere agenda.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Inca

@Nonkel, je blijft in een cirkelredenering hangen: alsof je vindt dat de voornaamste reden om het niet te legaliseren is dat het verboden is. Inhoudelijk is dat niet zo’n sterk argument…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Klokwerk

Wat me trouwens nu pas opvalt aan die peiling is dat SP’ers zich kennelijk helemaal suf blowen. Dee zassenzastigers zijn kennelijk meer van het recreatieve gebruik, een paar keer per maand ‘verslaafd’, volgens Nonkel dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Kolibri

“Begin dit jaar tekende de Amsterdamse burgemeester het manifest Joint Regulation, om te komen tot een gecontroleerde wietteelt. Het manifest is inmiddels ondertekend door 54 gemeenten, die samen grofweg 85 procent van alle coffeeshops in Nederland huisvesten.”

http://nos.nl/artikel/2002525-ook-amsterdam-wil-zelf-wiet-gaan-telen.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Kolibri

@62: 21% van de respondenten geeft aan wel eens wiet te gebruiken.

Dat zijn een hoop verslaafden bij elkaar. Dat zou betekenen dat 1 op de 5 mensen een verslaafde kuthippie is die terroristen sponsort.

En dat desondanks 65% aangeeft voor legalisering te zijn.

Op zijn minst verassend, zo’n poll.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Mario

@49

“Ja, wietgebruik komt enkel voor onder verslaafden.”

http://www.stichtingmediwiet.nl/info/frequently-asked-questions/

Niet zo dom lullen, Nonkel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 J. Zuster

De echte reden voor verslaving, wat het is en hoe er vanaf te komen en het te voorkomen binnen samenlevingen.

Bepaald niet het verhaal dat we in de media te horen krijgen:

http://www.huffingtonpost.com/johann-hari/the-real-cause-of-addicti_b_6506936.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 J. Zuster
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 roland

@57: “verkeerd dat de overheid voor inkomsten afhankelijk is van benzine, tabak en alcohol .. als mensen stoppen met het gebruik daarvan, de overheid er nadeel van ondervindt”
– De overheid vindt de maatschappelijke gebruiksnadelen voldoende om deze met een heffing te ontmoedigen.
Dus minder gebruik met als gevolg minder inkomsten is beleid. De besparing op maatschappelijke kosten bij minder alcohol gebruik zijn dat waard.
Ook BTW inkomsten verminderen bij lager gebruik. Die ook maar afschaffen?
Productsubsidie bedoeld als gebruiksbevordering, loopt altijd vast bij succes, nog afgezien van vaak omvangrijk oneigenlijk gebruik

Als de overheid echt klimaatbeleid wil, zou ze een voldoend hoge kolenheffing, vliegtax, CO2 heffing … invoeren. Blijkbaar is klimaatbeleid alleen maar papieren beleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Klokwerk

Hoho, ik geef zelf toch juist de maatschappelijke kosten als rechtvaardiging van accijnzen? Het zou mijns inziens alleen geoormerkt geld moeten zijn. De vervuiler betaalt past wat mij betreft perfect in dat plaatje en ik ben helemaal voor vergroening van het belastingstelsel. We moeten alleen wel uitkijken dat de staat niet zo afhankelijk wordt van benzineaccijnzen dat er een probleem ontstaat met de begroting als de vergroening van de energiemarkt echt doorzet. En BTW wordt niet geheven op iets dat onwenselijk is, dus die afhankelijkheid zal ik ook niet afkeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 roland

@69: “uitkijken dat de staat niet zo afhankelijk wordt van benzineaccijnzen dat er een probleem ontstaat met de begroting als de vergroening van de energiemarkt doorzet”
– als het alleen “geoormerkt geld”, aangenomen dat dat mogelijk is, ontbreekt dat probleem en waarom geen accijns op biobrandstof of stroom voor de e-auto?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Henk van S tot S

@70:
Dan krijgen we dit
http://www.cpb.nl/persbericht/3215679/kilometerheffing-op-drukke-wegen-spits-gunstig-voor-de-welvaart-maar-lastig-uitvoerbaar
wel.
Is weliswaar wat lastig uitvoerbaar, maar daar vinden ze wel wat op ;-)

 • Vorige discussie